Karaliaučiaus griuvėsiai. XX a. 6 deš.
Tipas: Istorinė nuotrauka
Laikotarpis:
Reikšminiai žodžiai: Architektūros paveldas Kaliningrado srityje , Karaliaučius, Karaliaučius (Kaliningradas)
Teritorijos: Karaliaučius (Kaliningradas)
Architektūros paveldas Kaliningrado srityje ,Karaliaučius,Karaliaučius (Kaliningradas)