AUTC naujienos
Karininkų ramovė Kaune – vienas iškilmingiausių vėlyvojo tarpukario Lietuvos objektų, turėjęs „atitikti ne tik karininkų korporacijos, bet ir vyriausybės reprezentacijos reikalus“[1]. Sumanymas įsteigti tokius karininkų klubo, vėliau virtusio ramove,...
Karininkų ramovė Kaune
Karininkų ramovė Kaune – vienas iškilmingiausių vėlyvojo tarpukario Lietuvos objektų, turėjęs „atitikti ne tik karininkų korporacijos, bet ir vyriausybės reprezentacijos reikalus“[1]. Sumanymas įsteigti tokius karininkų klubo, vėliau virtusio ramove,...
Zofija ir Leonas Skukauskai name apsigyvena nuo 1932 m. Gyveno I a. 4 kamb. bute.[1] Apie Skukauskus daug žinių nėra. Žinoma, kad Leonas Skukauskas vertėsi statyba, remonto darbais, kanalizacijos, vandentiekio tiekimo darbais, projektavimu.[2] Yra do...
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Zofija ir Leonas Skukauskai name apsigyvena nuo 1932 m. Gyveno I a. 4 kamb. bute.[1] Apie Skukauskus daug žinių nėra. Žinoma, kad Leonas Skukauskas vertėsi statyba, remonto darbais, kanalizacijos, vandentiekio tiekimo darbais, projektavimu.[2] Yra do...
Ši mokykla pastatyta sutelkiant savivaldybės ir aukotojų lėšas, kurie padengė apie trečdalį 150 tūkst. litų kainavusio pastato kaštų. Vieni iš žymiausių mokyklos fundatorių – Jonas ir Juozas Vailokaičiai. Spaudoje minima, kad jie iš savo „Palemono“ f...
Palemono pradžios mokykla
Ši mokykla pastatyta sutelkiant savivaldybės ir aukotojų lėšas, kurie padengė apie trečdalį 150 tūkst. litų kainavusio pastato kaštų. Vieni iš žymiausių mokyklos fundatorių – Jonas ir Juozas Vailokaičiai. Spaudoje minima, kad jie iš savo „Palemono“ f...
Lietuviškos Deitono bendruomenės pradžia laikytini 1886 m., kai čia atvyko pirmi du lietuviai – po nepilnų dviejų šimtų metų čia jų gyveno jau apie tris šimtus. Susidarius jau sąlyginai nemenkai bendruomenei, 1902 m. buvo pradėtos rinkti aukos naujos...
Šv. Kryžiaus lietuvių bažnyčios Deitone rekonstrukcija
Lietuviškos Deitono bendruomenės pradžia laikytini 1886 m., kai čia atvyko pirmi du lietuviai – po nepilnų dviejų šimtų metų čia jų gyveno jau apie tris šimtus. Susidarius jau sąlyginai nemenkai bendruomenei, 1902 m. buvo pradėtos rinkti aukos naujos...
Aštunto dešimtmečio pradžioje plėtojant Detroito Wayne State universitetą, kiekvieną iš naujų auditorijų buvo nuspręsta apipavidalinti konkrečios tautinės mažumos motyvais: kaip įkvėpimo šaltinis ir pavyzdys buvo pasitelkta koncepcija, dar prieš tris...
Lietuviškas kambarys Wayne state universitete Detroite
Nedidelio Kasterio bažnytkaimio apylinkėse lietuviai pradėjo kurtis prieš pat I-ąjį pasaulinį karą; skaičiuojant kartu su gretimomis Aironso apylinkėmis čia trečiojo dešimtmečio pirmojoje pusėje jau rezidavo apie 400 lietuviškai šnekančių šeimų. Tači...
Šv. Marijos bažnyčia Kasteryje
1930 m. gražioje vietovėje įsikūrusiuose Berčiūnuose Jono Kasperavičiaus iniciatyva buvo įsteigtas kurortas, netrukus išsivystęs į populiarią Panevėžio miestiečių vasarvietę. Po dviejų metų čia jau stovėjo 24 vilos, o vasaromis apsistodavo apie pusan...
Senoji Berčiūnų bažnyčia
Vienas įdomiausių architekto J. Muloko karjeros momentų – 1959 m. gautas užsakymas suprojektuoti vienuolių Kapucinų valdomos vadinamosios indėnų misijos kompleksą Montanos valstijoje. Jau egzistavusius pastatus turėjusi papildyti statinių grupė buvo ...
Šv. Labre indėjų misija Ašlende, Montanoje
Vis dar neaiškia ateitimi apibrėžtais pokario metais perkeltųjų asmenų stovyklose gyvenę Lietuvos architektai ir inžinieriai užsiiminėjo šalies atstatymo ir tolesnio vystymo planų ranga. 1946 m. Augsburge įvyko Krašto ūkio atstatymo konferencija, kur...
Jono Muloko projektas lietuviško stiliaus gyvenamojo namo konkursui Augsburgo pabėgelių stovykloje
Neilgai pagyvenęs Rytų Sent Luise, šešto dešimtmečio pradžioje Jonas Mulokas persikelia gyventi į Čikagą. Po karo dar labiau padidėjus išeivių skaičiui, lietuviškame Marquette Parko rajone jau buvo pribrendęs laikas naujos katalikų šventovės statybom...
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia Čikagoje
Bene ryškiausio Jono Muloko kūrinio atsiradimą sąlygojo finansiniai apribojimai. Anot architekto, Maspetho bažnyčiai iš pradžių buvo sudarytas „daugiau konservatyviško su lietuviškais elementais stiliaus“[1] projektas, tačiau šis parapijai pasirodė p...
Atsimainymo bažnyčia Niujorke
Senelių namų projektą Omahoje Jonas Mulokas parengė lietuvių užsakovų – Emilijos Jonušienės ir jos vyro, kompoziotiriaus Broniaus Jonušo užsakymu. Paties pastato atsiradimas gerokai užsitęsė tiek dėl tam tikro nesusikalbėjimo tarp architekto ir užsak...
Senelių namai „Omaha Nursing Home“ Omahoje, Nebraskoje
Vėlyvuoju sovietmečiu įvyko pokyčių dominuojančioje pakopinės gyventojų aptarnavimo sistemos sampratoje. Masinis jos taikymas iš dalies sprendė gyvenamojo būsto klausimą, bet suniveliavo daugelio miestų charakterį. Imta ieškoti įvairesnių variantų ir...
Visuomeninis prekybos centras „Šeškinė“
Objektas laikomas vienu pirmųjų ir ryškiausių postmodernizmo architektūros pavyzdžių Lietuvoje. Atsakymą, kodėl būtent šiai tuomet naujai tendencijai priskirtinas šis pastatas, architektas Audrius Ambrasas komentavo taip: „nes langų juostas vėl pakei...
Valstybinės automobilių inspekcijos pastatas (vėliau Kelių policijos valdyba)
„Astorijos“ viešbučio ir rekonstrukcija, o ypač jo rūsyje įrengtas restoranas, tapo tikru 1980-ųjų pradžios architektūriniu įvykiu. Neįprastų spalvų, formų bei veidrodinių paviršių prisodrinta erdvė pasižymėjo dar nematytais eklektiškais deriniais. O...
Viešbučio ir restorano "Astorija" interjeras
Krinčino bažnyčioje ryškūs paskutinei vėlyvojo baroko architektūros fazei būdingi bruožai – iki paprastumo išgrynintos formos, plastiški paviršiai, pastato ir dalių vientisumas. Tiek eksterjere, tiek interjere beveik nebėra puošybos (ji sutelkta didž...
Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Naujos Kauno radijo stoties idėjos sklandė dar ketvirtojo dešimtmečio pradžioje: buvo nerimaujama kad kur kas galingesnės kaimyninių valstybių transliacijos nustelbia palyginus kuklias Kauno radiofono bangas[1]. Dėl ekonominių sunkumų iš pradžių buvo...
Sitkūnų radijo stotis
Kalniečiuose, stambiame Kauno mikrorajone (1983 m. SSSR Ministrų tarybos premija) tarp eilės tipinių švietimo ir ugdymo įstaigų, pagal individualius projektus pastatyti keli prekybos centrai, tarp kurių išsiskiria „Kalniečiai“, tuomet laikyti bene di...
Prekybos centras "Kalniečiai"
1932 m. kovo 15 d. Teresė ir Mykolas Narbutai pateikė prašymą statytis mūrinį 4 aukštų namą.  Žemės sklypą (tuometis adresas Žemaičių g. 13) Narbutai įsigijo 1931 m., iš M. ir M. Riakų. Pastato projektą parengė inž. Aleksandras Gordevičius. Stogas bu...
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Kultūros namai sovietmečiu buvo vienu reprezentatyviausių mažųjų miestelių statinių tipų[1]. Iškėlus esminį politinį tikslą, panaikinti skirtumą tarp miesto ir kaimo (taip pat ir architektūros pagalba), kultūros namams buvo skirta visuomenės kultūrin...
Skapiškio kultūros namai
Vaizdų archyvas
Kauno architektūra  1918-1940 m.
Kauno architektūra 1918-1940 m.
Kauno senamiesčio architektūra
Kauno senamiesčio architektūra
Lietuvos architektūros paveldas Baltarusijoje
Lietuvos architektūros paveldas Baltarusijoje
Lietuvos architektūros paveldas Lenkijoje
Lietuvos architektūros paveldas Lenkijoje
Architektūros paveldas Kaliningrado srityje
Architektūros paveldas Kaliningrado srityje
Miestai ir miesteliai tarpukario Lietuvoje
Miestai ir miesteliai tarpukario Lietuvoje
Pramonės architektūros paveldas Kaune
Pramonės architektūros paveldas Kaune
Architektūrinės detalės Kauno tarpukario architektūroje
Architektūrinės detalės Kauno tarpukario architektūroje
Profesionalus architektūros tipas
Etninis architektūros tipas
Laikotarpiai
Iki LDK
(13)
LDK
(190)
Carinis
(582)
Pirmoji Respublika
(598)
Sovietmetis
(142)
Šiuolaikinė
(50)
Architektūros tipai
Profesionalus
(958)
Etninis
(543)
Svarbiausi projektai
Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos valdymo planas
Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos valdymo planas