Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Mokslo centras „Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras“ Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lietuva tel. (8-37) 451351, faksas (8-37) 451355 asi@ktu.lt
Apie Architektūros ir urbanistikos tyrimų centrą (AUTC)
AUTC yra sukurtas KTU Architektūros ir statybos institute ir toliau tęsia šioje institucijoje nuo 1956 m. vykdomus Lietuvos architektūros istorijos bei paveldo tyrimus. AUTC tikslas – vykdyti Lietuvos architektūros ir urbanistikos tyrinėjimus, rengti monografijas, analizuoti vykstančius urbanistikos ir teritorijų planavimo bei architektūros procesus šalyje ir vykdyti jų stebėseną (monitoringą), atlikti ekspertizes, dalyvauti įstatyminių ir norminių dokumentų rengime bei tobulinime, vykdyti sukauptos tyrimų medžiagos viešinimą bei sklaidą.
Apie svetainę
Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro kuriama svetainė yra skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo archyvas skirtas plačiosios visuomenės švietimui bei architektūros istorijos bei paveldosaugos profesionalams kaip ikonografinių šaltinių duomenų bazė. Svetainėje siekiama sukaupti ir sistemingai pateikti įvairiose institucijose bei privačiuose archyvuose išsklaidytą medžiagą, reprezentuojančią Lietuvos architektūros palikimą ir jo tyrimus. Šiuo metu svetainė kuriama remiantis trijose institucijose sukaupta archyvine medžiaga (KTU Architektūros ir statybos institute, Kauno apskrities archyve ir Lietuvos liaudies buities muziejuje), tačiau kviečiame prie svetainės kūrimo prisijungti ir kitas institucijas bei privačius asmenis.

Internetinė svetainė kuriama kaip nekomercinis projektas skirtas mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais. Tinklalapio turiniu galima naudotis tik nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į galiojančius autorių teises ir gretutines teises ginančius įstatymus ir tarptautines sutartis, būtinai nurodant šaltinį ir, jei yra, autoriaus vardą. Asmenys, norintys atgaminti, platinti ar kaip kitaip naudoti tinklalapyje pateiktą medžiagą, privalo gauti raštišką sutikimą.

Projektą vykdo KTU Architektūros ir statybos institutas. 2009 m. svetainės sukūrimo projektą parėmė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondas. Nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio projektas vystomas remiant Lietuvos mokslo tarybai.
Kontaktai
KTU Architektūros ir statybos institutas,
Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras
Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas
Tel.: 837 35 04 15; 837 45 13 72
Faks.: 837 45 13 55
El. paštas: asi@ktu.lt

Svetainės projekto vadovas:
Dr. Vaidas Petrulis
Tel.: 837 35 04 15
Mob.: 8 610 39426
El. paštas: vaidas_petrulis@yahoo.com

Svetainės projekto koordinatorė:
Viltė Migonytė
Mob.: 8 677 86118
El. paštas: vilte@autc.lt