Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Didesnių, o ir architektūriškai išraiškingesnių objektų, skirtų medicinos reikmėms, tarpukario Lietuvoje pastatyta ne itin daug: "Visose Respublikos ligoninėse tebūta 3 tūkstančiai lovų“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Nemaža dalis mažesniųjų miestų ir miestelių ligoninių pastatų buvo mediniai, toli gražu neatspindintys modernėjančios visuomenės. Šio funkcinio tipo objektų statyba gerokai suintensyvėjo tik Lietuvai tolydžio atsigaunant po ekonominės krizės: „1937 m. buvo atidarytos Kėdainių, Zarasų ir Šakių apskrities ligoninės. Statomos Marijampolės, Mažeikių, Alytaus ligoninės, ruošiami projektai Raseinių, Telšių ir Seinų apskr. ligoninėms statyti“<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Naujasis Kauno miesto Ligonių kasų pastatas buvo vienas iš pirmųjų šio proceso reiškinių.</p>
<p style="text-align: justify;">Vis dėlto, nors ir spartėjo statybos apimtys, kurios rodė sveikatos apsaugos sistemos atsinaujinimą, naujųjų objektų architektūra liko balansuoti tarp istorizmo ir santūraus modernizmo. Ligonių kasos taip pat panašios stilistikos: čia galime atpažinti laikinosios sostinės visuomeniniams pastatams būdingas siauras, vertikalias langų eiles, lenktus tūrius, akcentuotą kampinę objekto dalį su kukliu stogeliu. Funkcine paskirtimi Ligonių kasų pastatas su ambulatorijomis „darbininkijai“<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> – gerokai modernesnis.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Stražnickas, J. Didžioji klinika Kaune. <em>Statyba ir architektūra</em>, 1990, Nr. 4, p. 8</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Novickis, A. 1937 m. statybos reikalai. <em>Savivaldybė</em>, 1938, Nr. 1, p. 26</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Reformos Kauno miesto ligonių kasoje.<em> Lietuvos aidas</em>, 1933, gegužės 22, p. 6</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 4 / Miško g. 29
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
Metai: 1933
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sveikatos ap.
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 12
Susiję bibliografijos įrašai
Žinutės apie sveikatos įstaigas Kaune
Žinutės apie sveikatos įstaigas Kaune
Lietuvos Aidas
1932-01-04 p.p.6
Per 20 m. sveikatos reikalai Lietuvoje daug pagerėjo
Per 20 m. sveikatos reikalai Lietuvoje daug pagerėjo
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.33
Straipsnis
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Lietuvos Aidas
1930-12-01 p.p.5
Straipsnis
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
Naujas greitosios pagalbos automobilis
Naujas greitosios pagalbos automobilis
1931-04-17 p.5
Straipsnis
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
1931-04-28 p.5
Straipsnis
Uždarė ligonines
Uždarė ligonines
Lietuvos Žinios
1931-05-09 p.4
Žinutė
Nesutaria kas turi ligoninę statyti
Nesutaria kas turi ligoninę statyti
Lietuvos Žinios
1931-05-26 p.5
Straipsnis
Žydai ligoninei prašo subsidijos
Žydai ligoninei prašo subsidijos
Lietuvos Žinios
1931-05-29 p.5
Žinutė
Kauno miesto ligonių kasos vaikų vasaros kolonijos
Kauno miesto ligonių kasos vaikų vasaros kolonijos
Lietuvos Žinios
1931-06-01 p.5
Žinutė
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Lietuvos Aidas
1932-09-30 p.6
Žinutė
Stato sveikatos namus
Stato sveikatos namus
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Žinutė
Žydų vaikų kolonija Birštone
Žydų vaikų kolonija Birštone
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Žinutė
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.5
Žinutė
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.5
Žinutė
Statys modernišką kliniką
Statys modernišką kliniką
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.5
Žinutė
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
 Šiauliai
Šiauliai
1935-07-19 p.8
Straipsnis
Gaisras žydų ligoninėj
Gaisras žydų ligoninėj
Lietuvos Žinios
1931-10-03 p.4
Žinutė
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Raudonojo kryžiaus ligoninė
Raudonojo kryžiaus ligoninė
Lietuvos Žinios
1931-10-14 p.5
Žinutė
Moderniška ligoninė
Moderniška ligoninė
Lietuvos Žinios
1931-10-16 p.5
Žinutė
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Straipsniai apie Klaipėdą
Straipsniai apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.11
Straipsnis
Ką ateinančiais metais numato atlikti Kauno m. savivaldybė
Ką ateinančiais metais numato atlikti Kauno m. savivaldybė
Lietuvos Aidas
1937-12-22 p.5
Straipsnis
Kauno apygardos ligonių kasa pirko namus
Kauno apygardos ligonių kasa pirko namus
Lietuvos Aidas
1934-07-19 p.p. 5
Žinutė
Savivaldybių ligoninių statyba
Savivaldybių ligoninių statyba
Lietuvos Aidas
1938-01-05 p.6
Straipsnis
Kauno apyg.lig. kasa numato Aleksote atidaryti gydymo kabinetą
Kauno apyg.lig. kasa numato Aleksote atidaryti gydymo kabinetą
Lietuvos Aidas
1936-01-19 p.p.3
Žinutė
Ūkiniai Palangos džiaugsmai
Ūkiniai Palangos džiaugsmai
Lietuvos Aidas
1938-01-11 p.6
Straipsnis
Vaisinga Ukmergės apskrities savivaldybės veikla
Vaisinga Ukmergės apskrities savivaldybės veikla
Lietuvos Aidas
1938-01-13 p.6
Straipsnis
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1938-01-21 p.6
Straipsnis
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1938-01-24 p.8
Straipsnis
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.
Straipsnis
Mūsų savivaldybių veikla
Mūsų savivaldybių veikla
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.2
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Panevėžio miesto pažanga per 20 metų
Panevėžio miesto pažanga per 20 metų
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.40
Straipsnis
Kaunas per dieną
Kaunas per dieną
Lietuvos Aidas
1938-03-01 p.2
Straipsnis
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kačerginę ir Kretingą
Žinutės apie Kačerginę ir Kretingą
Lietuvos Aidas
1937-07-21 p.8
Žinutė
Klaipėda. Statoma sporto salė
Klaipėda. Statoma sporto salė
Lietuvos Aidas
1937-07-22 p.2
Žinutė
Kur statomos ir numatomos statyti savivaldybių ligoninės
Kur statomos ir numatomos statyti savivaldybių ligoninės
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.11
Straipsnis
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Lietuvos Aidas
1938-04-24 p.4
Straipsnis
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.10
Straipsnis
Kuriose vietose bus steigiami 217 naujų sveikatos punktų
Kuriose vietose bus steigiami 217 naujų sveikatos punktų
Lietuvos Aidas
1938-05-11 p.10
Straipsnis
Mes statome mūrines mokyklas ir tiesiname kelius
Mes statome mūrines mokyklas ir tiesiname kelius
Lietuvos Aidas
1938-05-21 p.11
Straipsnis
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.7
Žinutė
Kačerginėje ilsėsis ir taisys savo sveikatą 500 Kauno miesto vaikų
Kačerginėje ilsėsis ir taisys savo sveikatą 500 Kauno miesto vaikų
Lietuvos Aidas
1938-06-09 p.2
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Kybartų miesto reikalai
Kybartų miesto reikalai
Lietuvos Aidas
1938-06-24 p.4
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Ateities namai
Ateities namai
Lietuvos Žinios
1931-10-26 p.4
Straipsnis
Sporto rūmai
Sporto rūmai
Lietuvos Žinios
1931-10-27 p.5
Straipsnis
Kauno apygardos ligonių kasos pirko namus
Kauno apygardos ligonių kasos pirko namus
Lietuvos Aidas
1934-07-19 p.p. 5
Žinutė
Šiauliai. Padidėjo statyba
Šiauliai. Padidėjo statyba
Lietuvos Aidas
1935-09-11 p.8
Straipsnis
K.M.L.K Alytuje steigia poilsio namus ir vasaros vaikų koloniją
K.M.L.K Alytuje steigia poilsio namus ir vasaros vaikų koloniją
Lietuvos Aidas
1935-02-28 p.p.7
Straipsnis
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.5
Straipsnis
Žinutės iš Marijampolės apskrities
Žinutės iš Marijampolės apskrities
1935-09-28 p.8
Žinutė
Šiaulių apygardos ligonių kasa statydinsis namus
Šiaulių apygardos ligonių kasa statydinsis namus
Lietuvos Aidas
1935-04-04 p.p.8
Žinutė
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
Lietuvos Aidas
1935-01-07 p.7
Žinutė
La, 1936.05.22, p.6 - Panevėžys. Pardės ligoninės statybą
La, 1936.05.22, p.6 - Panevėžys. Pardės ligoninės statybą
Lietuvos Aidas
1936-05-22 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Vilkaviškį
Žinutės apie Vilkaviškį
Lietuvos Aidas
1936-07-07 p.6
Žinutė
Rengiasi statyti darbininkams poilsio namus
Rengiasi statyti darbininkams poilsio namus
1936-07-19 p.4
Žinutė
Žinutės apie Panevėžį
Žinutės apie Panevėžį
Lietuvos Aidas
1936-07-25 p.6
Straipsnis
Miestas be ligoninės
Miestas be ligoninės
1931-11-23 p.6
Straipsnis
Stato sanatorijai moderniškus rūmus
Stato sanatorijai moderniškus rūmus
1931-11-23 p.6
Žinutė
Prieglauda priartinta ligoninės tipui
Prieglauda priartinta ligoninės tipui
Lietuvos Žinios
1931-11-30 p.3
Žinutė
Akių ambulatorija Zarasuose
Akių ambulatorija Zarasuose
Lietuvos Žinios
1931-12-11 p.5
Žinutė
Varėnoj atidaryta ligonių kasos džiovininkų sanatorija
Varėnoj atidaryta ligonių kasos džiovininkų sanatorija
Lietuvos Žinios
1932-01-21 p.5
Žinutė
Iš Jurbarko padangės
Iš Jurbarko padangės
Lietuvos Žinios
1932-01-26 p.6
Žinutė
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Raud. kryžius Panemunės miške stato namus
Raud. kryžius Panemunės miške stato namus
Lietuvos Žinios
1932-03-01 p.5
Žinutė
Sveikatos reikalai Klaipėdos krašte 1937 m.
Sveikatos reikalai Klaipėdos krašte 1937 m.
Lietuvos Aidas
1938-08-31 p.2
Straipsnis
Vidaus Reikalų Ministras aktualiais klausimais
Vidaus Reikalų Ministras aktualiais klausimais
Lietuvos Aidas
1938-09-03 p.3
Straipsnis
Kaunui labai reikalinga ligoninė
Kaunui labai reikalinga ligoninė
Lietuvos Žinios
1932-03-16 p.5
Straipsnis
Praplės Dainavos sanatoriją
Praplės Dainavos sanatoriją
Lietuvos Žinios
1935-02-28 p.7
Žinutė
Ligoninės pašventinimas
Ligoninės pašventinimas
Lietuvos Žinios
1932-04-06 p.5
Žinutė
Ne tuo rūpinamasi (Panevėžys)
Ne tuo rūpinamasi (Panevėžys)
Lietuvos Žinios
1935-05-04 p.7
Žinutė
Kaip Lietuva kovoja su džiova
Kaip Lietuva kovoja su džiova
Lietuvos Žinios
1935-05-08 p.5
Straipsnis
Steigs fondą sanatorijoms statyti
Steigs fondą sanatorijoms statyti
Lietuvos Žinios
1935-05-15 p.7
Žinutė
Pradėjo statyti Dariaus-Girėno kūnams laikiną kapą-rūsį
Pradėjo statyti Dariaus-Girėno kūnams laikiną kapą-rūsį
Lietuvos Žinios
1935-05-29 p.6
Žinutė
Valstybinės Kauno ligoninės ligoniai šaukiasi į dangų
Valstybinės Kauno ligoninės ligoniai šaukiasi į dangų
Lietuvos Žinios
1932-04-14 p.3
Straipsnis
Didins ligoninę ir statys seneliams prieglaudą
Didins ligoninę ir statys seneliams prieglaudą
Lietuvos Žinios
1932-05-18 p.4
Žinutė
Birštone atidaroma moterų ligoninė
Birštone atidaroma moterų ligoninė
Lietuvos Žinios
1932-05-24 p.5
Žinutė
Duokit Šiauliams vaistinę!
Duokit Šiauliams vaistinę!
Lietuvos Žinios
1932-05-30 p.3
Straipsnis
Kauno miesto ligoninėj nori padaryti daugiau vietos
Kauno miesto ligoninėj nori padaryti daugiau vietos
Lietuvos Žinios
1932-06-01 p.5
Žinutė
Nauja ligoninė
Nauja ligoninė
Lietuvos Žinios
1932-06-02 p.4
Žinutė
Žinutė apie Kauno karo ligoninės remontą
Žinutė apie Kauno karo ligoninės remontą
Lietuvos Žinios
1922-04-21 p.3
Žinutė
Ligoninė
Ligoninė
Lietuvos Žinios
1922-05-03 p.2
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1918-10-05 p.4
Žinutė
Ariogala
Ariogala
Lietuvos Aidas
1918-10-06 p.3
Straipsnis
Dzieveniškės
Dzieveniškės
Lietuvos Aidas
1918-10-31 p.4
Straipsnis
Centralinėj miesto ambulatorijoj
Centralinėj miesto ambulatorijoj
Lietuvos Žinios
1922-07-02 p.3
Žinutė
Kova su nedarbu ir su ligomis
Kova su nedarbu ir su ligomis
Lietuva
1919-05-01 p.2
Straipsnis
Iš Vidaus Reikalų Ministerijos darbų sveikatos srities
Iš Vidaus Reikalų Ministerijos darbų sveikatos srities
Lietuva
1919-11-07 p.1
Straipsnis
Žinutės apie Pasvalį ir Šakius
Žinutės apie Pasvalį ir Šakius
Lietuva
1920-02-15 p.8
Žinutė
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1921-01-09 p.2
Straipsnis
Žinutė apie sveikatos apsaugą Kaune
Žinutė apie sveikatos apsaugą Kaune
Lietuva
1921-08-05 p.3
Žinutė
Sveikatos reikalų tvarkymas
Sveikatos reikalų tvarkymas
Lietuva
1921-10-18 p.2
Straipsnis
Kauno reikalai
Kauno reikalai
Lietuva
1922-02-14 p.3
Straipsnis
Save the children gelbėkit vaikus
Save the children gelbėkit vaikus
Lietuva
1922-03-01 p.2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1922-05-13 p.2
Žinutė
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuva
1922-07-20 p.2
Straipsnis
Dėl nemokamos medicinos pagalbos
Dėl nemokamos medicinos pagalbos
Lietuva
1922-11-18 p.5
Straipsnis
Sveikatos namai
Sveikatos namai
Lietuvos Žinios
1932-06-13 p.5
Žinutė
Moderniška ligoninė
Moderniška ligoninė
Lietuvos Žinios
1932-06-25 p.4
Žinutė
Kauno miesto savivaldybės gydymo pagalbai teikti taisyklės
Kauno miesto savivaldybės gydymo pagalbai teikti taisyklės
Lietuva
1923-02-08 p.3
Straipsnis
Dėl miestų statybos
Dėl miestų statybos
Lietuva
1923-03-23 p.2-5
Straipsnis
Del venerinės ligoninės iškėlimo iš Panemunės
Del venerinės ligoninės iškėlimo iš Panemunės
Lietuva
1923-08-21 p.1
Straipsnis
Gimdančioms prieglauda - ligoninė
Gimdančioms prieglauda - ligoninė
Lietuvos Žinios
1923-01-19 p.2, 3
Žinutė
Žydų gydymo įstaigos
Žydų gydymo įstaigos
Lietuvos Žinios
1923-01-24 p.3
Žinutė
Lietuvos miestų ir miestelių Sąjungos atstovų suvažiavimas
Lietuvos miestų ir miestelių Sąjungos atstovų suvažiavimas
1924-02-24 p.3-4
Straipsnis
Šiauliuose turėtų būti statoma valstybinė ligoninė
Šiauliuose turėtų būti statoma valstybinė ligoninė
Lietuvos Aidas
1939-02-27 p.7
Straipsnis
Kaunas išaugo į modernų miestą
Kaunas išaugo į modernų miestą
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.2
Straipsnis
Statys mokytojams sanatoriją
Statys mokytojams sanatoriją
Lietuvos Aidas
1939-03-23 p.3
Straipsnis
Paskirti krašto statybos komiteto nariai
Paskirti krašto statybos komiteto nariai
Lietuvos Aidas
1939-04-19 p.6
Straipsnis
Pajūrio Žemaitijoje opus ligoninės klausimas
Pajūrio Žemaitijoje opus ligoninės klausimas
Lietuvos Aidas
1939-05-01 p.2
Straipsnis
Birštone atidaryta didelė sanatorija darbininkams
Birštone atidaryta didelė sanatorija darbininkams
Lietuvos Aidas
1939-05-21 p.5
Straipsnis
Ligonių kasa jau naujuose rūmuose
Ligonių kasa jau naujuose rūmuose
Lietuvos Žinios
1935-07-13 p.p.6
Žinutė
Ligonių kasa statys namus
Ligonių kasa statys namus
Lietuvos Žinios
1935-07-13 p.6
Žinutė
Birštono direktorius pasakoja
Birštono direktorius pasakoja
Lietuvos Žinios
1935-07-17 p.5
Straipsnis
Greitai spręstinas klausimas
Greitai spręstinas klausimas
Lietuvos Žinios
1935-07-30 p.6
Žinutė
Apie Kauno ligoninės statymą jau nekalbama
Apie Kauno ligoninės statymą jau nekalbama
Lietuvos Žinios
1935-09-12 p.7
Žinutė
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Statys ligoninę
Statys ligoninę
Lietuvos Žinios
1935-08-28 p.6
Žinutė
Ko reikia Petrašiūnams?
Ko reikia Petrašiūnams?
Lietuvos Žinios
1940-02-22 p.10
Žinutė
Iš lūšnos į rūmus
Iš lūšnos į rūmus
Lietuvos Žinios
1940-03-18 p.p.8
Žinutė
Stikliniai namai
Stikliniai namai
Lietuvos Žinios
1937-04-09 p.4
Žinutė
Mūrinės Lietuvos klausimą iškelia pats gyvenimas
Mūrinės Lietuvos klausimą iškelia pats gyvenimas
Lietuvos Žinios
1937-04-10 p.7
Straipsnis
Birštonas turi 1000 vasarotojų
Birštonas turi 1000 vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-06-22 p.3
Straipsnis
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Marijampolė kultūrėja
Marijampolė kultūrėja
Lietuvos Aidas
1939-12-06 p.7
Straipsnis
Marijampolės apskr. gyventojų sveikatingumas
Marijampolės apskr. gyventojų sveikatingumas
Lietuvos Aidas
1939-12-27 p.7
Straipsnis
Vilkaviškio miesto savivaldybės darbai
Vilkaviškio miesto savivaldybės darbai
Lietuvos Aidas
1939-12-31 p.4
Straipsnis
Panevėžio apskr. savivaldybės svarbesnieji 1939 metų nuveikti darbai
Panevėžio apskr. savivaldybės svarbesnieji 1939 metų nuveikti darbai
Lietuvos Aidas
1940-01-03 p.3
Straipsnis
Zarasų apskrities savivaldybės darbai
Zarasų apskrities savivaldybės darbai
Lietuvos Aidas
1940-01-17 p.3
Straipsnis
Kaip tvarkomas didžiausias Lietuvos apskritis
Kaip tvarkomas didžiausias Lietuvos apskritis
Lietuvos Aidas
1940-01-21 p.4
Straipsnis
Kiekviename valsčiuje bus mažutė ligoninė
Kiekviename valsčiuje bus mažutė ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-02-01 p.4
Straipsnis
Vilniaus miesto biudžetas 1940 metais
Vilniaus miesto biudžetas 1940 metais
Lietuvos Aidas
1940-02-06 p.2
Straipsnis
Kauno miesto ligonių prieglauda
Kauno miesto ligonių prieglauda
Lietuva
1940-02-08 p.4
Straipsnis
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Lietuvos Aidas
1940-02-29 p.3
Straipsnis
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.4
Straipsnis
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Lietuvos Aidas
1940-03-21 p.11
Straipsnis
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Lietuvos Aidas
1940-03-31 p.2
Straipsnis
Raseiniai keičia savo veidą
Raseiniai keičia savo veidą
Lietuvos Žinios
1938-11-02 p.8
Straipsnis
Didelė miesto savivaldybei našta-negrįstos gatvės
Didelė miesto savivaldybei našta-negrįstos gatvės
Lietuvos Aidas
1940-05-21 p.2
Straipsnis
Petrašiūnusoe reikalinga būtų vaistinė
Petrašiūnusoe reikalinga būtų vaistinė
Lietuvos Žinios
1933-01-04 p.5
Žinutė
Kauno ligoninės klausimas aiškėja
Kauno ligoninės klausimas aiškėja
Lietuvos Žinios
1933-04-14 p.p.9
Žinutė
Atidavė Kauno miesto ligonių kasos rūmus statyti
Atidavė Kauno miesto ligonių kasos rūmus statyti
Lietuvos Žinios
1933-07-10 p.5
Žinutė
Dėl Alytaus ligoninės
Dėl Alytaus ligoninės
Lietuvos Žinios
1933-08-14 p.6
Straipsnis
Naujos ligoninės nestatys
Naujos ligoninės nestatys
Lietuvos Žinios
1933-08-31 p.6
Žinutė
Vilniaus rotušė sutvarkya
Vilniaus rotušė sutvarkya
Lietuvos Žinios
1940-06-04 p.9
Straipsnis
Vilnius rengiasi pirmajam miesto tarybos posėdžiui
Vilnius rengiasi pirmajam miesto tarybos posėdžiui
Lietuvos Žinios
1940-06-05 p.7
Straipsnis
KMLK Dainavos sanatorija Varėnoje
KMLK Dainavos sanatorija Varėnoje
Lietuvos Aidas
1940-06-10 p.3
Straipsnis
Atidarytas naujas ligoninės pastatas
Atidarytas naujas ligoninės pastatas
Lietuvos Žinios
1934-03-14 p.6
Žinutė
Vėl ginčas dėl ligoninės
Vėl ginčas dėl ligoninės
Lietuvos Žinios
1934-04-28 p.6
Žinutė
Kas tvarkys ligoninės statybą
Kas tvarkys ligoninės statybą
Lietuvos Žinios
1934-05-05 p.7
Žinutė
Sporto rūmai jau baigiami įrengti
Sporto rūmai jau baigiami įrengti
Lietuvos Žinios
1934-06-15 p.7
Straipsnis
Kaunas - priešingumų miestas
Kaunas - priešingumų miestas
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
Šiaulių miesto tarybos posėdis
Šiaulių miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1939-02-11 p.9
Straipsnis
Projektuojami apskričių sveikatos centrai
Projektuojami apskričių sveikatos centrai
Lietuvos Žinios
1939-03-15 p.6
Žinutė
Lietuvoj atidaryta antra psichiatrinė ligoninė
Lietuvoj atidaryta antra psichiatrinė ligoninė
Lietuvos Žinios
1929-04-05 p.3
Straipsnis
1 168
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorija Kaune
Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorija Kaune
1933 - 1935
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
1937
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
1937
Valstybinis stadionas Kaune
Valstybinis stadionas Kaune
1935 - 1936
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
1930 - 1931
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Gimazija Biržuose
Gimazija Biržuose
1931
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 104

Didesnių, o ir architektūriškai išraiškingesnių objektų, skirtų medicinos reikmėms, tarpukario Lietuvoje pastatyta ne itin daug: "Visose Respublikos ligoninėse tebūta 3 tūkstančiai lovų“[1]. Nemaža dalis mažesniųjų miestų ir miestelių ligoninių pastatų buvo mediniai, toli gražu neatspindintys modernėjančios visuomenės. Šio funkcinio tipo objektų statyba gerokai suintensyvėjo tik Lietuvai tolydžio atsigaunant po ekonominės krizės: „1937 m. buvo atidarytos Kėdainių, Zarasų ir Šakių apskrities ligoninės. Statomos Marijampolės, Mažeikių, Alytaus ligoninės, ruošiami projektai Raseinių, Telšių ir Seinų apskr. ligoninėms statyti“[2]. Naujasis Kauno miesto Ligonių kasų pastatas buvo vienas iš pirmųjų šio proceso reiškinių.


Vis dėlto, nors ir spartėjo statybos apimtys, kurios rodė sveikatos apsaugos sistemos atsinaujinimą, naujųjų objektų architektūra liko balansuoti tarp istorizmo ir santūraus modernizmo. Ligonių kasos taip pat panašios stilistikos: čia galime atpažinti laikinosios sostinės visuomeniniams pastatams būdingas siauras, vertikalias langų eiles, lenktus tūrius, akcentuotą kampinę objekto dalį su kukliu stogeliu. Funkcine paskirtimi Ligonių kasų pastatas su ambulatorijomis „darbininkijai“[3] – gerokai modernesnis.


Vaidas Petrulis
[1] Stražnickas, J. Didžioji klinika Kaune. Statyba ir architektūra, 1990, Nr. 4, p. 8


[2] Novickis, A. 1937 m. statybos reikalai. Savivaldybė, 1938, Nr. 1, p. 26


[3] Reformos Kauno miesto ligonių kasoje. Lietuvos aidas, 1933, gegužės 22, p. 6


Ligonių kasos tarpukariu. A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
Ligonių kasos tarpukariu. A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
Fasadas iš Mickevičiaus g, KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 12
Fasadas iš Mickevičiaus g, KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 12
Fasadas iš Miško g. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 13
Fasadas iš Miško g. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 13
I a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 8
I a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 8
II a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 9
II a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 9
III a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 10
III a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 10
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 11
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 11
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 14
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 14
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 15
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 15
Situacijos planas. f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 14
Situacijos planas. f. 218, ap. 2, b. 4758, l. 14
2000 m., V. Petrulio nuotr.
2000 m., V. Petrulio nuotr.
2006 m., V. Petrulio nuotr.
2006 m., V. Petrulio nuotr.