Panevėžio ligonių kasos
(Išlikęs
, k.k.v.r.
38011
)
<p style="text-align: justify;">XX a. 4 dešimtmetyje Lietuvoje iškilo ne vienas sveikatos apsaugai skirtas pastatas. Tuo metu paplito ir ligonių kasoms skirtų pastatų statybos. Tokie pastatai statyti didesniuose to meto Lietuvos miestuose – <a href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/923">Kaune</a>, Šiauliuose, <a href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1962">Ukmergėje</a> ir kt. Ne išimtis yra ir Panevėžys.</p>
<p style="text-align: justify;">Ligonių kasa Panevėžyje nuomojamose patalpose pradėjo veikti 1928 m<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Po kelių metų – 1935 m. nuspręsta šiai įstaigai pastatyti nuosavą pastatą<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Leidimas mieste statyti ligonių kasų pastatą gautas 1936 m. vasarą, kai įstaigos valdyba įsigijo sklypą netoli miesto centro esančioje Respublikos – Anykščių g. sankirtoje<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Panašiu metu tuometinis Panevėžio miesto inžinierius Antanas Gargasas parengė būsimo pastato projektą. Pastate buvo numatytos patalpos vaistinei, operacijų salei, ambulatorijai, sargo kabinetui ir kt. 1937 m. vasarį įvyko konkursas pastato statyboms vykdyti. Jį laimėjo Jofes-Kaplano ir Ramo firma, kuri pastatą pasiūlė pastatyti už maždaug 110 tūkst. tuometinių litų<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Panevėžio ligonių kasų pastato statyba buvo pradėta 1937 m. gegužę ir vyko gana sparčiai. Antai, jau tų pačių metų rugsėjį skelbta, kad pastato statyba užbaigta<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Todėl įstaiga į naujas patalpas pradėjo keltis 1937 m. pabaigoje.</p>
<p style="text-align: justify;">Dviaukštis ligonių kasų pastatas iki sovietmečiu pradėtų rekonstrukcijų buvo netaisyklingo stačiakampio plano ir nedidelio kompaktiško tūrio. Pastato išorėje dominuoja ekspresyvus, kai kur per abu aukštus besitęsiantis vertikalių langų ir plokštumų ritmas – būdingas to meto Lietuvos architektūros bruožas. Toks išorės sprendimas byloja apie bandymą pastatui suteikti įdomesnę estetiką. Šiek tiek daugiau išraiškingesnė yra plastiška centrinė dalis, kurioje yra pagrindinis įėjimas. Šioji dalis yra pusapskritės formos su įgilintu prieangiu bei nedideliais laiptais. Bendrą pastato kompoziciją paryškina išsikišęs karnizas ir neaukštas šlaitinis stogas. Vis dėlto, to meto miesto kontekste kai kurie pastato architektūriniai sprendimai vertinti kritiškai. Antai, rašyta, kad nors „rūmais visi gėrisi ir atsigręždami apžiūrinėja. Bet dėl langų siaurumo tai peikia. Vieni sako, kad panašūs į kalėjimą, kiti – į elevatorių, treti – į parako sandėlį“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Nepaisant to, pastato atsiradimas mieste sutiktas džiaugsmingai. Rašyta, kad ligonių kasos „antra po Lietuvos Banko Panevėžy įstaiga, kuri turės puošnius rūmus“<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Šiame pastate ligonių kasos veikė iki Lietuvos nepriklausomybės pabaigos. Nacistinės Vokietijos okupacijos laikotarpiu pastatas priklausė gestapui, o sovietmečiu pastate veikė įvairios sveikatos apsaugos įstaigos<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Tarpukariu iškilęs pastatas XX a. 7-9 dešimtmečiais plėstas. Prie pastato dalies Anykščių g. buvo pastatytas analogiškos išorinės raiškos priestatas. Dėl to pastatas įgavo dabartinį „U“ raidės formos planą. 1984 m. prie pastato dalies Respublikos g. buvo pastatytas stačiakampio formos, didesnio tūrio triaukštis korpusas, kuriame veikė moterų poliklinika<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Naujasis pastatas gana įdomiai atliepia gretimo, tarpukariu statyto ligonių kasų pastato išraišką – jame taip pat dominuoja siaurų langų ritmas, o bendrą kompoziciją paįvairina kampe įkomponuota plastiška prieangio dalis.</p>
<p style="text-align: justify;">Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, senajame tarpukariu statytame pastatė vėl įsikūrė ligonių kasos. 2014 m. pastatas įtrauktas į kultūros vertybių registrą.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Evaldas Vilkončius </em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Knizikevičienė, Liudvika. <em>Panevėžio medicinos istorija iki 1990 metų</em>. Panevėžys, 2010, p. 117.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Ne tuo rūpinamasi. <em>Lietuvos žinios,</em> 1935 m. gegužės 4 d., p. 7.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Statys ligonių kasos rūmus. <em>Lietuvos aidas,</em> 1935 m. liepos 25 d., p. 6.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Statybos varžytinės. <em>Panevėžio garsas,</em> 1937 m. vasario 6 d., p. 3.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Užbaigti ligonių kasos rūmai. <em>Lietuvos aidas, </em>1937 m. rugsėjo 28 d., p. 6.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Nauji ligonių kasos rūmai. <em>Panevėžio garsas, </em>1937 m. spalio 2 d., p. 3.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Nauji rūmai. <em>Panevėžio garsas, </em>1937 m. rugpjūčio 28 d., p. 3.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Knizikevičienė, op. cit., p. 169; 193.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Naujas pastatas. <em>Panevėžio tiesa, </em>1984 m. liepos 27 d., p. 1.</p>
</div>
</div>
Adresas: Panevėžio m. sav., Panevėžys, Respublikos g. 66
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Antanas Gargasas
Metai: 1936
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Administraciniai, Sveikatos ap.
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 6
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Pradinė mokykla Panevėžyje
Pradinė mokykla Panevėžyje
1935
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 98

XX a. 4 dešimtmetyje Lietuvoje iškilo ne vienas sveikatos apsaugai skirtas pastatas. Tuo metu paplito ir ligonių kasoms skirtų pastatų statybos. Tokie pastatai statyti didesniuose to meto Lietuvos miestuose – Kaune, Šiauliuose, Ukmergėje ir kt. Ne išimtis yra ir Panevėžys.


Ligonių kasa Panevėžyje nuomojamose patalpose pradėjo veikti 1928 m[1]. Po kelių metų – 1935 m. nuspręsta šiai įstaigai pastatyti nuosavą pastatą[2]. Leidimas mieste statyti ligonių kasų pastatą gautas 1936 m. vasarą, kai įstaigos valdyba įsigijo sklypą netoli miesto centro esančioje Respublikos – Anykščių g. sankirtoje[3]. Panašiu metu tuometinis Panevėžio miesto inžinierius Antanas Gargasas parengė būsimo pastato projektą. Pastate buvo numatytos patalpos vaistinei, operacijų salei, ambulatorijai, sargo kabinetui ir kt. 1937 m. vasarį įvyko konkursas pastato statyboms vykdyti. Jį laimėjo Jofes-Kaplano ir Ramo firma, kuri pastatą pasiūlė pastatyti už maždaug 110 tūkst. tuometinių litų[4]. Panevėžio ligonių kasų pastato statyba buvo pradėta 1937 m. gegužę ir vyko gana sparčiai. Antai, jau tų pačių metų rugsėjį skelbta, kad pastato statyba užbaigta[5]. Todėl įstaiga į naujas patalpas pradėjo keltis 1937 m. pabaigoje.


Dviaukštis ligonių kasų pastatas iki sovietmečiu pradėtų rekonstrukcijų buvo netaisyklingo stačiakampio plano ir nedidelio kompaktiško tūrio. Pastato išorėje dominuoja ekspresyvus, kai kur per abu aukštus besitęsiantis vertikalių langų ir plokštumų ritmas – būdingas to meto Lietuvos architektūros bruožas. Toks išorės sprendimas byloja apie bandymą pastatui suteikti įdomesnę estetiką. Šiek tiek daugiau išraiškingesnė yra plastiška centrinė dalis, kurioje yra pagrindinis įėjimas. Šioji dalis yra pusapskritės formos su įgilintu prieangiu bei nedideliais laiptais. Bendrą pastato kompoziciją paryškina išsikišęs karnizas ir neaukštas šlaitinis stogas. Vis dėlto, to meto miesto kontekste kai kurie pastato architektūriniai sprendimai vertinti kritiškai. Antai, rašyta, kad nors „rūmais visi gėrisi ir atsigręždami apžiūrinėja. Bet dėl langų siaurumo tai peikia. Vieni sako, kad panašūs į kalėjimą, kiti – į elevatorių, treti – į parako sandėlį“[6]. Nepaisant to, pastato atsiradimas mieste sutiktas džiaugsmingai. Rašyta, kad ligonių kasos „antra po Lietuvos Banko Panevėžy įstaiga, kuri turės puošnius rūmus“[7].


Šiame pastate ligonių kasos veikė iki Lietuvos nepriklausomybės pabaigos. Nacistinės Vokietijos okupacijos laikotarpiu pastatas priklausė gestapui, o sovietmečiu pastate veikė įvairios sveikatos apsaugos įstaigos[8]. Tarpukariu iškilęs pastatas XX a. 7-9 dešimtmečiais plėstas. Prie pastato dalies Anykščių g. buvo pastatytas analogiškos išorinės raiškos priestatas. Dėl to pastatas įgavo dabartinį „U“ raidės formos planą. 1984 m. prie pastato dalies Respublikos g. buvo pastatytas stačiakampio formos, didesnio tūrio triaukštis korpusas, kuriame veikė moterų poliklinika[9]. Naujasis pastatas gana įdomiai atliepia gretimo, tarpukariu statyto ligonių kasų pastato išraišką – jame taip pat dominuoja siaurų langų ritmas, o bendrą kompoziciją paįvairina kampe įkomponuota plastiška prieangio dalis.


Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, senajame tarpukariu statytame pastatė vėl įsikūrė ligonių kasos. 2014 m. pastatas įtrauktas į kultūros vertybių registrą.


Evaldas Vilkončius
[1] Knizikevičienė, Liudvika. Panevėžio medicinos istorija iki 1990 metų. Panevėžys, 2010, p. 117.


[2] Ne tuo rūpinamasi. Lietuvos žinios, 1935 m. gegužės 4 d., p. 7.


[3] Statys ligonių kasos rūmus. Lietuvos aidas, 1935 m. liepos 25 d., p. 6.


[4] Statybos varžytinės. Panevėžio garsas, 1937 m. vasario 6 d., p. 3.


[5] Užbaigti ligonių kasos rūmai. Lietuvos aidas, 1937 m. rugsėjo 28 d., p. 6.


[6] Nauji ligonių kasos rūmai. Panevėžio garsas, 1937 m. spalio 2 d., p. 3.


[7] Nauji rūmai. Panevėžio garsas, 1937 m. rugpjūčio 28 d., p. 3.


[8] Knizikevičienė, op. cit., p. 169; 193.


[9] Naujas pastatas. Panevėžio tiesa, 1984 m. liepos 27 d., p. 1.


Projektas, arch. Antanas Gargasas, 1936. LCVA
Projektas, arch. Antanas Gargasas, 1936. LCVA
Pastatas XX a. 6 deš. Iš leidinio „Panevėžys“, sud. A. Dagelis. Vilnius, 1960, p. 55
Pastatas XX a. 6 deš. Iš leidinio „Panevėžys“, sud. A. Dagelis. Vilnius, 1960, p. 55
Panevėžio ligonių kasos. E. Vilkončiaus nuotr., 2017 m.
Panevėžio ligonių kasos. E. Vilkončiaus nuotr., 2017 m.
Šoninis fasadas iš Respublikos g. E. Vilkončiaus nuotr., 2016 m.
Šoninis fasadas iš Respublikos g. E. Vilkončiaus nuotr., 2016 m.
Pastato priestatas iš vidinio kiemo pusės. S. Vadapolo nuotr. Iš laikraščio „Panevėžio tiesa“, 1984 liepos 27, p. 1
Pastato priestatas iš vidinio kiemo pusės. S. Vadapolo nuotr. Iš laikraščio „Panevėžio tiesa“, 1984 liepos 27, p. 1
Pastato priestatas. E. Vilkončiaus nuotr., 2019 m.
Pastato priestatas. E. Vilkončiaus nuotr., 2019 m.