Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatorija Aukštojoje Panemunėje
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;"><span>1933 m. </span>„Lietuvos Aide“ buvo rašoma, kad „laikinoji sostinė, sulyginus su kitais vakarų Europos miestais, turi didelę pirmenybę poilsio reikalais. Čia pat prie miesto turi A. Panemunės miške puikią sveikyklą”<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> su 130 hektarų plote išsidėsčiusiomis vilomis bei gydymo ir reabilitacijos sanatorijomis. Bene didžiausia iš jų – 1932 metais pietinėje Vičiūnų gyvenvietės dalyje, tarp Raudonojo Kryžiaus ir Kišių g., įsteigta mūrinė keturių aukštų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sanatorija, kuriai priskirtas 1,75 ha žemės sklypas. Ši sanatorija priklausė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai, įkurtai 1919 m.<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> Vienas iš jos uždavinių buvo steigti tuberkuliozės (TBC) ligonines. Raudonasis Kryžius šias įstaigas tuo metu jau buvo įkūręs Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje, Panevėžyje ir Birštone. Iš pradžių joje nebuvo vaikų skyriaus. Kauno miesto socialinės apsaugos skyrius <span>Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ūkyje</span> atidarė vasaros koloniją džiova sergantiems vaikams gydyti. Į tokias kolonijas būdavo siunčiami neturtingi, silpnos sveikatos ir džiovininkų tėvų vaikai. Vasarą jų čia sugužėdavo apie 200, tačiau netrukus kolonija buvo uždaryta ir vietoje jos Aukštojoje Panemunėje įsteigta privati prof. dr. V. Tumėnienės vaikų sanatorija<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tarpukario laikotarpiu ir kitose Europos šalyse (Olandijoje, Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir kt.) tuberkuliozės susirgimai buvo viena iš opiausių problemų, kurias lėmė pramonės sektorių (fabrikų, deimantų kasyklų ir kt) suklestėjimas. Tokioms specifinėms ligoms gydyti skirtų sanatorijų statybos ir planavimo ypatumai atspindėjo to laikotarpio estetiką: „Švaros, sveikatos, higienos, saulės šviesos, tyro oro ir atvirų erdvių poreikis charakterizavo modernią architektūrą tarpukariu”<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Sanatorijos buvo statomos kalnuotose vietovėse arba miškingose teritorijose, kaip ir Aukštosios Panemunės gydykla, kad pacientai reabilitacijos laiką praleistų kuo sterilesnėje aplinkoje. Kaip ir kitų sanatorijų (<em>Bugeci</em> Rumunijoje, <em>Nordrach on Dee</em> ir <em>Nordrach on Mendip</em> Badene, Karalienės Aleksandros Davose ir kt.), Raudonojo Kryžiaus pastato (pietų, rytų ir vakarų) fasaduose gausu balkonų (kitur – atvirų terasų), kuriuose pacientai galėjo mėgautis saule – efektyviausiu antiseptiku. Beje, pirmasis tokių sanatorijų galią plaučių tuberkuliozės gydymui ištyrė fizikas Hermanas Brehmeris, 1854 metais apsilankęs Gerbersdorfo kaimelyje (dab. Sokolowskas, Lenkija) <span>Silezijos kalnuose</span> <a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aukštosios Panemunės sanatorijos vidaus planavimas – koridorinis. Toks patalpų išdėstymas paplito XIX a. pab.–XX a. pr. sanatorijose ir ligoninėse. Lovos ilguose koridoriuose būdavo atskiriamos užuolaidomis ir tokiu būdu tarsi suformuojama privati paciento erdvė – palata. Tik XX a. pr. Didžiosios Britanijos sanatorijose tokio tipo palatas pakeitė atskiri paviljonai su abiejose koridoriaus pusėse įrengtomis palatomis, turinčiomis erdvius, per visą fasado perimetrą <span>nusidriekiančius</span> balkonus<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Įdomu pastebėti, kad pastačius tuberkuliozės sanatorijas neretai šalia jų apsigyvendavo ir pacientų artimieji; taip formavosi naujos gyvenvietės bei naujakurių poreikius tenkinanti infrastruktūra, verslo sektoriai<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Todėl galima pagrįstai spėlioti, kodėl būtent nuo ketvirto dešimtmečio, kai iškilo tuberkuliozės sanatorija Aukštojoje Panemunėje, tarpukario spaudoje vis dažniau sumirgėdavo pranešimai apie prastą eismą pakeliui į šį kurortą, dulkes vasarą, žmonių antplūdį – matyt, dėl to ir nusmuko šios lokalios, ramios, pušynuose skendinčios vasarvietės įvaizdis bei tolydžio didėjo Pažaislio miško populiarumas<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Viltė Migonytė </em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: left;"><a title="" href="#_ftnref">[1]</a> <em>Lietuvos Aidas,</em> 1933, rugpjūčio 22.</p>
</div>
<div style="text-align: left;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[2]</a> <em>Kauno diena,</em> 1996, balandžio 13.</p>
</div>
<div style="text-align: left;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[3]</a> Nevardauskienė, D. <em>Aukštosios Panemunės istorija</em>: Istorinė apžvalga nuo seniausiųjų laikų iki šių dienų. Kaunas: Prix Fixe, 2012, p. 75.</p>
</div>
<div style="text-align: left;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[4]</a> Overy, Paul. Light, air & openess. Modern architecture between the wars. London, 2007, p. 9.</p>
</div>
<div style="text-align: left;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[5]</a> <em>Ibid</em>., p. 23.</p>
</div>
<div style="text-align: left;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[6]</a> <em>Ibid</em>., p. 26.</p>
</div>
<div style="text-align: left;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[7]</a> Prieiga per internetą: http://timeimage.wikispaces.com/Papworth+Village+Settlement</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: left;"><a title="" href="#_ftnref">[8]</a> Kauno Palanga. <em>Lietuvos Aidas</em>, 1933, balandžio 25.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Raudonojo Kryžiaus g. 1
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Romanas Steikūnas
Metai: 1932
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sveikatos ap., Sanatorija
Medžiagos: Mūras (plytų), Kitos medžiagos
Nuotraukos: 22
Susiję bibliografijos įrašai
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje
Lietuvos Aidas
1932-06-13 p.7
Straipsnis
A. Panemunėj statys dar vieną sanatoriją
A. Panemunėj statys dar vieną sanatoriją
Lietuvos Aidas
1932-10-04 p.6
Žinutė
Liet. Raud. Kryžiaus dr-jos įstaigos
Liet. Raud. Kryžiaus dr-jos įstaigos
Lietuvos Aidas
1932-11-12 p.9
Straipsnis
Tamstos plaučius palietė tuberkuliozė
Tamstos plaučius palietė tuberkuliozė
Lietuvos Aidas
1938-04-27 p.6
Straipsnis
Tiria gaisro nuostolius Plungėje
Tiria gaisro nuostolius Plungėje
1931-04-02 p.5
Straipsnis
Kolonija silpnų plaučių žmonėms
Kolonija silpnų plaučių žmonėms
1931-04-20 p.5
Žinutė
Ar ne skriauda vasarotojams?
Ar ne skriauda vasarotojams?
Lietuvos Aidas
1935-07-29 p.7
Straipsnis
Kauno miesto autobusų savininkai
Kauno miesto autobusų savininkai
Lietuvos Žinios
1931-09-03 p.5
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1932-11-10 p.7
Žinutė
Dar viena čiuožykla Kaune
Dar viena čiuožykla Kaune
Lietuvos Aidas
1932-11-26 p.11
Žinutė
Klaipėdiškiai ūkininkai Klaipėdos teismuos kalba tik lietuviškai
Klaipėdiškiai ūkininkai Klaipėdos teismuos kalba tik lietuviškai
Lietuvos Aidas
1932-12-02 p.2
Straipsnis
Kauno miesto taryba jau priėmė 1933 metų sąmatą
Kauno miesto taryba jau priėmė 1933 metų sąmatą
Lietuvos Aidas
1932-12-07 p.5
Straipsnis
A. Panemunėje įrengta moderniška čiuožykla
A. Panemunėje įrengta moderniška čiuožykla
Lietuvos Aidas
1932-12-21 p.6
Žinutė
A. Panemunės gyventojai rūpinasi savo reikalais
A. Panemunės gyventojai rūpinasi savo reikalais
Lietuvos Aidas
1932-12-29 p.7
Žinutė
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Kauno priemiesčių gyentojų žiniai
Kauno priemiesčių gyentojų žiniai
Lietuvos Žinios
1931-10-12 p.5
Straipsnis
Džiova ir butai
Džiova ir butai
Lietuvos Žinios
1931-10-15 p.2
Straipsnis
Draugija, kuri nori papuošti visą Lietuvą
Draugija, kuri nori papuošti visą Lietuvą
Lietuvos Aidas
1937-11-20 p.5
Straipsnis
Naujųjų metų nuotykiai Kaune ir jo apylinkėse
Naujųjų metų nuotykiai Kaune ir jo apylinkėse
Lietuvos Aidas
1938-01-03 p.4
Straipsnis
12.000.000 lt. naujiems Kauno miesto statybos darbams
12.000.000 lt. naujiems Kauno miesto statybos darbams
Lietuvos Aidas
1937-06-24 p.1
Straipsnis
Savivaldybių ligoninių statyba
Savivaldybių ligoninių statyba
Lietuvos Aidas
1938-01-05 p.6
Straipsnis
Sklypų atpiginimas
Sklypų atpiginimas
Lietuvos Aidas
1938-01-17 p.4
Straipsnis
Birštono kurortas ir garsieji jo mineraliniai šaltiniai
Birštono kurortas ir garsieji jo mineraliniai šaltiniai
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.22
Straipsnis
Iki liepos 1 d. Birštone gydėsi dvigubai daugiau ligonių nei pernai
Iki liepos 1 d. Birštone gydėsi dvigubai daugiau ligonių nei pernai
Lietuvos Aidas
1937-07-01 p.5
Straipsnis
Per 20 m. sveikatos reikalai Lietuvoje daug pagerėjo
Per 20 m. sveikatos reikalai Lietuvoje daug pagerėjo
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.33
Straipsnis
Lietuvos vasarvietės
Lietuvos vasarvietės
Lietuvos Aidas
1938-02-19 p.8
Straipsnis
Vasarvietės ruošiamos sezonui
Vasarvietės ruošiamos sezonui
Lietuvos Aidas
1938-02-25 p.6
Straipsnis
Aukštosios Panemunės vasarvietė laukia vasarotojų
Aukštosios Panemunės vasarvietė laukia vasarotojų
Lietuvos Aidas
1938-03-31 p.2
Straipsnis
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Lietuvos Aidas
1937-07-21 p.2
Straipsnis
Kaip tobulinamas Birštono kurortas
Kaip tobulinamas Birštono kurortas
Lietuvos Aidas
1936-09-28 p.5
Straipsnis
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.3
Straipsnis
Kelionė aplink Kauną
Kelionė aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1938-04-29 p.6
Straipsnis
Amžinojo šešėlio krantais
Amžinojo šešėlio krantais
Lietuvos Aidas
1938-04-30 p.6
Straipsnis
Šiauliai turės modernią ligoninę
Šiauliai turės modernią ligoninę
Lietuvos Aidas
1937-08-06 p.6
Žinutė
Pasitarimas Dr. Basanavičiaus parko A. Panemunėje tvarkymo reikalu
Pasitarimas Dr. Basanavičiaus parko A. Panemunėje tvarkymo reikalu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.5
Straipsnis
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.10
Straipsnis
Palangos gaisro nelaimė ištiko 635 žmones
Palangos gaisro nelaimė ištiko 635 žmones
Lietuvos Aidas
1938-05-11 p.1
Straipsnis
Palangą leis atstatyti tik mūrinę
Palangą leis atstatyti tik mūrinę
Lietuvos Aidas
1938-05-12 p.1
Straipsnis
Birštonas gražiai pradėjo sezoną
Birštonas gražiai pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1938-05-15 p.5
Straipsnis
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Lietuvos Aidas
1938-05-19 p.2
Straipsnis
Iškilaukime be alkoholio
Iškilaukime be alkoholio
Lietuvos Aidas
1938-05-21 p.4
Straipsnis
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.7
Žinutė
Papildomai 136.000 litų Kauno gatvėms grįsti
Papildomai 136.000 litų Kauno gatvėms grįsti
Lietuvos Aidas
1938-06-04 p.4
Straipsnis
Parengtas specialusis A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomo įsakymo projektas
Parengtas specialusis A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomo įsakymo projektas
Lietuvos Aidas
1938-06-08 p.2
Straipsnis
Termometras ir Birštono vasarotojai
Termometras ir Birštono vasarotojai
Lietuvos Aidas
1938-07-08 p.6
Straipsnis
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Lietuvos Žinios
1931-10-30 p.4
Straipsnis
„Dainavos“ sanatoriją aplankius
„Dainavos“ sanatoriją aplankius
Lietuvos Žinios
1931-11-09 p.4
Straipsnis
Sveikatos namai neturtingiems vaikams
Sveikatos namai neturtingiems vaikams
Lietuvos Aidas
1934-03-04 p.5
Žinutė
Kaunui potvynio pavojus galimas
Kaunui potvynio pavojus galimas
Lietuvos Aidas
1934-03-03 p.12
Straipsnis
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Lietuvos Aidas
1934-08-08 p.p. 5
Straipsnis
Vasarvietės jau ruošiasi svečius sutikti
Vasarvietės jau ruošiasi svečius sutikti
1935-04-25 p.6
Straipsnis
Dėl auto susisiekimo su A.Panemune
Dėl auto susisiekimo su A.Panemune
Lietuvos Aidas
1935-08-16 p.7
Straipsnis
Bokštas ant Napoleono kalno
Bokštas ant Napoleono kalno
Lietuvos Aidas
1934-08-13 p.p. 5
Straipsnis
Kur šiemet kauniečiai galės maudytis
Kur šiemet kauniečiai galės maudytis
Lietuvos Aidas
1934-05-09 p.12
Straipsnis
Tobulinamas Panemunės kurortas
Tobulinamas Panemunės kurortas
1935-04-30 p.7
Straipsnis
Iš Birštono kurorto
Iš Birštono kurorto
Lietuvos Aidas
1934-08-17 p.p. 6
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.16
Straipsnis
Vanduo Kaune butus apsėmė apie 8.000 žmonių
Vanduo Kaune butus apsėmė apie 8.000 žmonių
Lietuvos Aidas
1936-03-15 p.1
Straipsnis
Priimtas Kauno miesto herbas
Priimtas Kauno miesto herbas
1935-05-03 p.3
Straipsnis
Ruošiamasi Kauno siaur. geležinkelį uždaryti
Ruošiamasi Kauno siaur. geležinkelį uždaryti
Lietuvos Aidas
1935-05-11 p.12
Žinutė
A. Panemunėje bus plaukiojimo mokykla
A. Panemunėje bus plaukiojimo mokykla
Lietuvos Aidas
1934-04-18 p.5
Žinutė
Kaunas jau ruošiasi maudymosi sezonui
Kaunas jau ruošiasi maudymosi sezonui
1937-05-10 p.3
Straipsnis
Basanavičiaus šile žvėrynas būtinas
Basanavičiaus šile žvėrynas būtinas
Lietuvos Aidas
1934-04-13 p.3
Straipsnis
Pastatytas dr. J. Basanavičiui paminklas
Pastatytas dr. J. Basanavičiui paminklas
Lietuvos Aidas
1935-09-16 p.4
Straipsnis
Nauja statyba Kaune
Nauja statyba Kaune
Lietuvos Aidas
1935-10-07 p.7
Žinutė
Vilijampolė busianti viena gražiausių
Vilijampolė busianti viena gražiausių
Lietuvos Aidas
1937-08-26 p.4
Straipsnis
Birštono kurortas yra padaręs didelę pažangą
Birštono kurortas yra padaręs didelę pažangą
Lietuvos Aidas
1935-10-17 p.3
Žinutė
Kaip vyksta telefono tinklo pertvarkymo ir pritaikymo automatinei stočiai darbai Kaune
Kaip vyksta telefono tinklo pertvarkymo ir pritaikymo automatinei stočiai darbai Kaune
Lietuvos Aidas
1935-10-18 p.3
Straipsnis
Parkai- miestų plaučiai
Parkai- miestų plaučiai
Lietuvos Aidas
1937-05-14 p.6
Straipsnis
Žinutės apie statybą Kaune
Žinutės apie statybą Kaune
Lietuvos Aidas
1935-05-23 p.7
Straipsnis
Straipsniai apie Kauno vasarvietes
Straipsniai apie Kauno vasarvietes
Lietuvos Aidas
1937-05-15 p.4
Straipsnis
Birštonas pradėjo sezoną
Birštonas pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1937-05-16 p.3
Straipsnis
Birštonas turi naują elektros stotį ir vandentiekį
Birštonas turi naują elektros stotį ir vandentiekį
Lietuvos Aidas
1935-05-29 p.6
Straipsnis
Kauno miesto paplūdimiuose
Kauno miesto paplūdimiuose
Lietuvos Aidas
1937-06-11 p.2
Straipsnis
LA, 1936.05.26, p.4 - Žinutės apie Klaipėdą
LA, 1936.05.26, p.4 - Žinutės apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1936-05-26 p.4
Straipsnis
Patvirtinta visa eilė planų miestų statybai reguliuoti.
Patvirtinta visa eilė planų miestų statybai reguliuoti.
1935-01-05 p.7
Straipsnis
A.Panemunėje iškastas 85 mtr.gylio šulinys
A.Panemunėje iškastas 85 mtr.gylio šulinys
Lietuvos Aidas
1936-03-07 p.p.4
Žinutė
Kauno pležai šiemet gerai sutvarkyti
Kauno pležai šiemet gerai sutvarkyti
Lietuvos Aidas
1936-07-17 p.4
Straipsnis
Stato sanatorijai moderniškus rūmus
Stato sanatorijai moderniškus rūmus
1931-11-23 p.6
Žinutė
Netvarka su autobusais
Netvarka su autobusais
Lietuvos Žinios
1931-12-02 p.5
Žinutė
Didelė čiuožykla A. Panemunėj
Didelė čiuožykla A. Panemunėj
Lietuvos Žinios
1931-12-03 p.5
Žinutė
50.000 žmonių gydėsi Birštone
50.000 žmonių gydėsi Birštone
Lietuvos Aidas
1938-07-18 p.8
Straipsnis
Šiemet Birštone vasarotojų daugiau nei pernai ir užpernai
Šiemet Birštone vasarotojų daugiau nei pernai ir užpernai
Lietuvos Aidas
1938-08-02 p.3
Straipsnis
Jau maudėsi 800.000 kauniškių
Jau maudėsi 800.000 kauniškių
Lietuvos Aidas
1938-08-05 p.5
Straipsnis
Birštonas susirūpinęs elektros klausimu
Birštonas susirūpinęs elektros klausimu
Lietuvos Aidas
1938-08-08 p.8
Straipsnis
Paskelbtas A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomas įsakymas
Paskelbtas A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomas įsakymas
Lietuvos Aidas
1938-08-09 p.6
Straipsnis
Vykdomi dideli Kauno miesto tvarkymo darbai
Vykdomi dideli Kauno miesto tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1938-08-09 p.6
Straipsnis
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.5
Straipsnis
Raud. kryžius Panemunės miške stato namus
Raud. kryžius Panemunės miške stato namus
Lietuvos Žinios
1932-03-01 p.5
Žinutė
Sveikatos reikalai Klaipėdos krašte 1937 m.
Sveikatos reikalai Klaipėdos krašte 1937 m.
Lietuvos Aidas
1938-08-31 p.2
Straipsnis
Panemunės miške projektuoja Kurhauzą statyti
Panemunės miške projektuoja Kurhauzą statyti
Lietuvos Žinios
1935-04-12 p.7
Žinutė
Šančių ir A. Panemunės gyventojai apie siaurojo traukinėlio panaikinimą
Šančių ir A. Panemunės gyventojai apie siaurojo traukinėlio panaikinimą
Lietuvos Žinios
1935-04-12 p.7
Straipsnis
A. Panemunės jachtklubas
A. Panemunės jachtklubas
Lietuvos Žinios
1935-04-16 p.p.7
Straipsnis
Prie A. Panemunės bažnyčios
Prie A. Panemunės bažnyčios
Lietuvos Žinios
1932-04-11 p.5
Žinutė
Miesto taryba svarstė skulkius reikalus
Miesto taryba svarstė skulkius reikalus
Lietuvos Žinios
1935-05-03 p.6
Straipsnis
Kauno siaurasis traukinėlis uždaromas nuo Liepos 1 d.
Kauno siaurasis traukinėlis uždaromas nuo Liepos 1 d.
Lietuvos Žinios
1935-05-11 p.9
Žinutė
Siaurųjų geležinkelių Kauno ruožo traukinėliais
Siaurųjų geležinkelių Kauno ruožo traukinėliais
Lietuvos Žinios
1935-05-16 p.7
Žinutė
Kauno susisiekimas reikia pertvarkyti
Kauno susisiekimas reikia pertvarkyti
Lietuvos Žinios
1932-04-19 p.4
Žinutė
Šauliai stato paviljoną
Šauliai stato paviljoną
Lietuvos Žinios
1932-04-28 p.4
Žinutė
Prijungti priemiesčiai Kauno miestui brangiai kaštuoja
Prijungti priemiesčiai Kauno miestui brangiai kaštuoja
Lietuvos Žinios
1932-05-24 p.5
Straipsnis
Iškilmingai atidengtas skulptoriaus Grybo darbo paminklas Vytautui Didžiajam A. Panemunėje
Iškilmingai atidengtas skulptoriaus Grybo darbo paminklas Vytautui Didžiajam A. Panemunėje
Naujoji Romuva
1932-09-18 p.814
Straipsnis
Informaciją apie susisiekimą siauruojų geležinkeliu Kaune
Informaciją apie susisiekimą siauruojų geležinkeliu Kaune
Lietuva
1919-08-02 p.3
Straipsnis
Mūsų tiltai
Mūsų tiltai
Kauno naujienos
1925-11-20 p.2
Straipsnis
Šančiams suteikta malonė
Šančiams suteikta malonė
Kauno naujienos
1925-11-24 p.4
Žinutė
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Lietuva
1921-09-27 p.2
Straipsnis
Save the children gelbėkit vaikus
Save the children gelbėkit vaikus
Lietuva
1922-03-01 p.2
Straipsnis
Vaikų prieglauda dvare
Vaikų prieglauda dvare
Lietuva
1922-03-11 p.3
Straipsnis
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuva
1922-07-20 p.2
Straipsnis
Delei Kauno elektros stoties pagerinimo
Delei Kauno elektros stoties pagerinimo
Lietuva
1922-09-08 p.4
Straipsnis
Sveikatos namai
Sveikatos namai
Lietuvos Žinios
1932-06-13 p.5
Žinutė
Reikalingi tilai
Reikalingi tilai
Lietuvos Žinios
1932-06-18 p.5
Žinutė
Panemunės rojus ir Šančių pragaras
Panemunės rojus ir Šančių pragaras
Lietuva
1923-06-27 p.4
Straipsnis
Del venerinės ligoninės iškėlimo iš Panemunės
Del venerinės ligoninės iškėlimo iš Panemunės
Lietuva
1923-08-21 p.1
Straipsnis
Atidarymas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos gimdyvių klinikos
Atidarymas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos gimdyvių klinikos
Lietuva
1923-12-13 p.3
Straipsnis
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuva
1924-02-09 p.4
Straipsnis
Birštono kurortas ir jo atidarymas
Birštono kurortas ir jo atidarymas
Lietuva
1924-06-04 p.5
Straipsnis
Sostinės plėtimosi reikalu
Sostinės plėtimosi reikalu
Lietuva
1924-07-01 p.3
Straipsnis
Kodėl keičiamas kurortų įstatymas
Kodėl keičiamas kurortų įstatymas
Lietuvos Aidas
1939-01-02 p.6
Straipsnis
Miestai ir miesteliai susirūpinę savo žemių tvarkymu
Miestai ir miesteliai susirūpinę savo žemių tvarkymu
Lietuvos Aidas
1939-02-26 p.2
Straipsnis
Kauno didžiojo susisiekimo problemos
Kauno didžiojo susisiekimo problemos
Lietuvos Aidas
1939-03-11 p.12
Straipsnis
Panemunės Bičiūnų giria
Panemunės Bičiūnų giria
Lietuvos Žinios
1923-07-06 p.3
Žinutė
Statys mokytojams sanatoriją
Statys mokytojams sanatoriją
Lietuvos Aidas
1939-03-23 p.3
Straipsnis
Birštono kurortas pradėjo sezoną
Birštono kurortas pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1939-05-15 p.6
Straipsnis
Piliečio tragedija sausžemy
Piliečio tragedija sausžemy
Lietuvos Žinios
1932-07-15 p.
Straipsnis
Kauno Palanga
Kauno Palanga
Lietuvos Aidas
1933-04-25 p.6
Straipsnis
Jurbarko plaučių ligoninė
Jurbarko plaučių ligoninė
Lietuvos Žinios
1932-07-18 p.4
Straipsnis
Didelis gaisras Panemunėje
Didelis gaisras Panemunėje
Lietuvos Žinios
1932-07-27 p.5
Žinutė
A. Panemunėje pradėjo statyti kurhauzą
A. Panemunėje pradėjo statyti kurhauzą
Lietuvos Žinios
1935-06-26 p.7
Žinutė
Svarstoma, kaip pagerinti Kauno susisiekimą su priemiesčiais
Svarstoma, kaip pagerinti Kauno susisiekimą su priemiesčiais
Lietuvos Žinios
1935-06-28 p.7
Žinutė
Birštono direktorius pasakoja
Birštono direktorius pasakoja
Lietuvos Žinios
1935-07-17 p.5
Straipsnis
Kur bus sklandymo stotis
Kur bus sklandymo stotis
Lietuvos Žinios
1936-03-28 p.9
Žinutė
Kaip apsaugoti vaikus nuo džiovos?
Kaip apsaugoti vaikus nuo džiovos?
Lietuvos Žinios
1940-02-23 p.6
Straipsnis
Birštono šaltiniai
Birštono šaltiniai
Lietuvos Žinios
1923-12-02 p.2
Žinutė
Dainavos sanatorija
Dainavos sanatorija
Lietuvos Žinios
1937-03-30 p.7
Žinutė
Oro muziejus steigiamas A. Panemunėje
Oro muziejus steigiamas A. Panemunėje
Lietuvos Žinios
1937-06-15 p.5
Straipsnis
A. Panemunės kurortas
A. Panemunės kurortas
Lietuvos Žinios
1937-07-27 p.5
Straipsnis
Alytuje atidaryta nauja moderni sanatorija
Alytuje atidaryta nauja moderni sanatorija
Lietuvos Aidas
1939-12-28 p.3
Žinutė
Kauno M. Sav-bės numatomi šių metų darbai
Kauno M. Sav-bės numatomi šių metų darbai
Lietuvos Aidas
1940-01-10 p.5
Straipsnis
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.4
Straipsnis
Kauno m. taryba priėmė privalomą nutarimą miesto žalumynų apsaugos reikalu
Kauno m. taryba priėmė privalomą nutarimą miesto žalumynų apsaugos reikalu
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
Dr. Basanavičiaus parkas perduotas Kauno miestui
Dr. Basanavičiaus parkas perduotas Kauno miestui
Lietuvos Aidas
1939-06-01 p.8
Straipsnis
1 141
Susiję objektai
Kazimiero Ambraziūno gyvenamasis namas Kaune
Kazimiero Ambraziūno gyvenamasis namas Kaune
1929 - 1930
Antano Zubrio gyvenamasis namas
Antano Zubrio gyvenamasis namas
1938
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Birštono Raudonojo Kryžiaus gydykla
Birštono Raudonojo Kryžiaus gydykla
1930 - 1933
Birštono kurhauzas
Birštono kurhauzas
1850 - 1931
Birštono kurorto administracijos pastatas (dab. Turizmo informacijos centras)
Birštono kurorto administracijos pastatas (dab. Turizmo informacijos centras)
1930
Tekstilės įmonių kompleksas Juozapavičiaus pr. 82 / Skuodo g. 2, Kaune
Tekstilės įmonių kompleksas Juozapavičiaus pr. 82 / Skuodo g. 2, Kaune
1870 - 1939
1 8

1933 m. „Lietuvos Aide“ buvo rašoma, kad „laikinoji sostinė, sulyginus su kitais vakarų Europos miestais, turi didelę pirmenybę poilsio reikalais. Čia pat prie miesto turi A. Panemunės miške puikią sveikyklą”[1] su 130 hektarų plote išsidėsčiusiomis vilomis bei gydymo ir reabilitacijos sanatorijomis. Bene didžiausia iš jų – 1932 metais pietinėje Vičiūnų gyvenvietės dalyje, tarp Raudonojo Kryžiaus ir Kišių g., įsteigta mūrinė keturių aukštų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sanatorija, kuriai priskirtas 1,75 ha žemės sklypas. Ši sanatorija priklausė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai, įkurtai 1919 m.[2] Vienas iš jos uždavinių buvo steigti tuberkuliozės (TBC) ligonines. Raudonasis Kryžius šias įstaigas tuo metu jau buvo įkūręs Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje, Panevėžyje ir Birštone. Iš pradžių joje nebuvo vaikų skyriaus. Kauno miesto socialinės apsaugos skyrius Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ūkyje atidarė vasaros koloniją džiova sergantiems vaikams gydyti. Į tokias kolonijas būdavo siunčiami neturtingi, silpnos sveikatos ir džiovininkų tėvų vaikai. Vasarą jų čia sugužėdavo apie 200, tačiau netrukus kolonija buvo uždaryta ir vietoje jos Aukštojoje Panemunėje įsteigta privati prof. dr. V. Tumėnienės vaikų sanatorija[3].


Tarpukario laikotarpiu ir kitose Europos šalyse (Olandijoje, Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir kt.) tuberkuliozės susirgimai buvo viena iš opiausių problemų, kurias lėmė pramonės sektorių (fabrikų, deimantų kasyklų ir kt) suklestėjimas. Tokioms specifinėms ligoms gydyti skirtų sanatorijų statybos ir planavimo ypatumai atspindėjo to laikotarpio estetiką: „Švaros, sveikatos, higienos, saulės šviesos, tyro oro ir atvirų erdvių poreikis charakterizavo modernią architektūrą tarpukariu”[4]. Sanatorijos buvo statomos kalnuotose vietovėse arba miškingose teritorijose, kaip ir Aukštosios Panemunės gydykla, kad pacientai reabilitacijos laiką praleistų kuo sterilesnėje aplinkoje. Kaip ir kitų sanatorijų (Bugeci Rumunijoje, Nordrach on Dee ir Nordrach on Mendip Badene, Karalienės Aleksandros Davose ir kt.), Raudonojo Kryžiaus pastato (pietų, rytų ir vakarų) fasaduose gausu balkonų (kitur – atvirų terasų), kuriuose pacientai galėjo mėgautis saule – efektyviausiu antiseptiku. Beje, pirmasis tokių sanatorijų galią plaučių tuberkuliozės gydymui ištyrė fizikas Hermanas Brehmeris, 1854 metais apsilankęs Gerbersdorfo kaimelyje (dab. Sokolowskas, Lenkija) Silezijos kalnuose [5].


Aukštosios Panemunės sanatorijos vidaus planavimas – koridorinis. Toks patalpų išdėstymas paplito XIX a. pab.–XX a. pr. sanatorijose ir ligoninėse. Lovos ilguose koridoriuose būdavo atskiriamos užuolaidomis ir tokiu būdu tarsi suformuojama privati paciento erdvė – palata. Tik XX a. pr. Didžiosios Britanijos sanatorijose tokio tipo palatas pakeitė atskiri paviljonai su abiejose koridoriaus pusėse įrengtomis palatomis, turinčiomis erdvius, per visą fasado perimetrą nusidriekiančius balkonus[6].


Įdomu pastebėti, kad pastačius tuberkuliozės sanatorijas neretai šalia jų apsigyvendavo ir pacientų artimieji; taip formavosi naujos gyvenvietės bei naujakurių poreikius tenkinanti infrastruktūra, verslo sektoriai[7]. Todėl galima pagrįstai spėlioti, kodėl būtent nuo ketvirto dešimtmečio, kai iškilo tuberkuliozės sanatorija Aukštojoje Panemunėje, tarpukario spaudoje vis dažniau sumirgėdavo pranešimai apie prastą eismą pakeliui į šį kurortą, dulkes vasarą, žmonių antplūdį – matyt, dėl to ir nusmuko šios lokalios, ramios, pušynuose skendinčios vasarvietės įvaizdis bei tolydžio didėjo Pažaislio miško populiarumas[8].


Viltė Migonytė 
[1] Lietuvos Aidas, 1933, rugpjūčio 22.


[2] Kauno diena, 1996, balandžio 13.


[3] Nevardauskienė, D. Aukštosios Panemunės istorija: Istorinė apžvalga nuo seniausiųjų laikų iki šių dienų. Kaunas: Prix Fixe, 2012, p. 75.


[4] Overy, Paul. Light, air & openess. Modern architecture between the wars. London, 2007, p. 9.


[5] Ibid., p. 23.


[6] Ibid., p. 26.


[7] Prieiga per internetą: http://timeimage.wikispaces.com/Papworth+Village+Settlement


[8] Kauno Palanga. Lietuvos Aidas, 1933, balandžio 25.


Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1934 m. A. Burkaus rinkinio nuotr.
Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1934 m. A. Burkaus rinkinio nuotr.
Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1933 m. A. Burkaus rinkinio nuotr.
Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1933 m. A. Burkaus rinkinio nuotr.
Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1934 m. I. Girčio nuotr. iš A. Burkaus rinkinio
Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1934 m. I. Girčio nuotr. iš A. Burkaus rinkinio
Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1934 m. A. Burkaus rinkinio nuotr.
Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1934 m. A. Burkaus rinkinio nuotr.
Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1935 m. A. Burkaus rinkinio nuotr.
Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje, 1935 m. A. Burkaus rinkinio nuotr.
Raudonojo Kryžiaus sanatorijos pietinio fasado brėž. LCVA f. 1622 ap. 4 b. 1297
Raudonojo Kryžiaus sanatorijos pietinio fasado brėž. LCVA f. 1622 ap. 4 b. 1297
Raudonojo Kryžiaus sanatorijos šiaurinio fasado brėž. ir pjūvis. LCVA f. 1622 ap. 4 b. 1297
Raudonojo Kryžiaus sanatorijos šiaurinio fasado brėž. ir pjūvis. LCVA f. 1622 ap. 4 b. 1297
Pietinis fasadas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Pietinis fasadas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Vakarinis fasadas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Vakarinis fasadas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Kiemo fasadas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Kiemo fasadas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Raudonojo kryžiaus emblema. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Raudonojo kryžiaus emblema. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Vakarinio fasado fragmentas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Vakarinio fasado fragmentas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Kiemo fasado fragmentas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Kiemo fasado fragmentas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Kiemo fasado fragmentas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Kiemo fasado fragmentas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Senieji langai. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Senieji langai. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Laiptinė. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Laiptinė. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto apšvietimas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto apšvietimas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto durys. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto durys. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto rankena. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto rankena. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto spyna. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto spyna. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto vartai. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto vartai. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Ūkinis pastatas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Ūkinis pastatas. 2012 m. P. T. Laurinaičio nuotr.