Žydų ligoninė Kaune
(Išlikęs
, k.k.v.r.
36607
)
<p style="text-align: justify;">Žydų ligoninė pradėta statyti XIX a. vid. už Kauno žydų bendruomenės bei miesto valdybos lėšas. Ji buvo skirta šios bendruomenės nariams gydyti, bet tarpukaryje čia gydėsi įvairių tautybių žmonės – įstaiga garsėjo savo specialistais. Tarpukaryje, nelikus caro laikų žydų organizacijų veiklos suvaržymų, ligoninė gavo „Bikur cholim“ pavadinimą, kuris hebrajų k. reiškia <span>„</span>ligonių (nedarbingų) lankymą<span>“</span>. Žydų bendruomenė statinį finansavo iš vadinamojo „dėžutės“ mokesčio – „korobočnyj sbor‘“. Mokestis buvo renkamas nuo gyvulių, paskerstų pagal košerinius reikalavimus, parduotos mėsos. Šie pinigai naudoti socialinėms bendruomenės reikmėms – žydų mokykloms kurti ir išlaikyti, labdarai bei vietos savivaldybių poreikiams.</p>
<p style="text-align: justify;">Senoji žydų bendruomenės ligoninė XIX a. vid. veikė mediniame susenusiame name, stovėjusiame dab. M. Daukšos g. Tačiau sąlygos šioje gydymo įstaigoje buvo blogos: vienoje palatoje gulėjo 15 žmonių, vyrų palata nuo moterų buvo atskirta tik pertvarėle<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, tad nutarta kurti naują gydimo įstaigą, kurią turėjo sudaryti mūrinis ligoninės pastatas su 30 lovų, ritualinė pirtis ir lavoninė. Šiam reikalui už 300 sidabro rublių <span>iš savininko Kadisono</span> buvo nupirktas tuščias žemės sklypas<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Iki Kadisono teritorija priklausė Kauno miesto burmistrui Reisui. Valda prie pilies fosos buvo nemaža – XIX a. vid. šis žemės plotas, pažymėtas kaip Reiso sodas, užėmė beveik visą kvartalą, kurį ribojo dab. A. Jakšto, Pilies ir Papilio gatvės, o iš vakarų sklypą uždarė pilies fosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Leidimas planuojamoms statybos patvirtintas 1854 m. Kelių aukštų ir kurioje sklypo vietoje naujieji pastatai bus statomi, leidime nenurodoma. Architektūros tyrinėtoja N. Lukšionytė-Tolvaišienė mini, kad Žydų ligoninė pradėta statyti pagal architekto padėjėjo Nikolajaus Timofejevo parengtą projektą<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Apie 1857 m. statybos darbai dar nebuvo visiškai baigti. Yra išlikęs tų metų dokumentas, kuriame architekto Ikonikovo, apžiūrėjusio statomus pastatus bei Kauno miesto valdybon pristačiusio du lapus su brėžiniais ir tris lapus su sąmatomis, pažymėta, esą pastatytos „sienos sausos ir stiprios“<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1860 m. ligoninė toliau plėsta. Nauja pirtis pasirodė per didelė, todėl nutarta jos dalyje įrengti ligoninei skirtas patalpas. Pažymima, kad čia labai aukšti kambariai – viejų sieksnių<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Taip pat buvo pateiktas prašymas leisti statyti mūrinį dviaukštį statinį pagalbinėms patalpoms – virtuvei ir skalbyklai kieme. Kauno miesto valdyba pasiūlė sujungti du vienaukščius flygelius palei A. Jakšto gatvę ir taip gatvę užstatyti visu perimetru. Vis dėlto panašu, kad 1860–1871 m. ant pirmojo flygelio tebuvo užstatytas antras aukštas, o sklypas aptvertas mūrine tvora. Projektus rengė architekto padėjėjas Kulikovskis, prižiūrimas architekto Nevinskio. Pastatai buvo sujungti kiek vėliau. 1875 m. į Kauno miesto statybos komisiją kreipėsi Žydų ligoninės globėjai V. Frumkinas su G. Levinsonu ir paprašė leisti remontuoti bei perdaryti Žydų ligoninės pastatą. Šio remonto esmė – prie gatvės esančius flygelius sujungti į vieną pastatą ir taip pagaliau suformuoti perimetrinį užstatymą. Statybos darbus inspektavo architektas Polozovas<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1882 m. buvo numatyta pastatyti mūrinę ledainę ir <span>atlikti ligoninės pastato remontą</span>. Prižiūrėti darbų buvo pakviestas karo inžinierius kapitonas Ulijanovas. Per remontą rūsyje buvo išimtos senos plytinės grindys ir vėlgi iš plytų eglutės ornamentu sudėtos naujos. Išrinktos ir naujai perstatytos trylika olandiškų krosnių. Grindys bei kėdutės su „stogeliu“ buvo dažomi ochra. Ši spalva naudota ir dažant 45 langus bei 23 pastato duris. Lubos baltintos kalkėmis, o sienos dažytos šviesia spalva. Ligoninės stogas buvo skardinis ir pastoviai dažomas, tokia pat spalva dažė ir lietvamzdžius, gaubtus virš kaminų, karnizų skardą bei palanges. Tinkuota ir tvarkyta teritoriją juosianti mūrinė tvora. Šie darbai buvo baigti 1885 m.<a title="" href="#_ftn7">[7]</a></p>
<p style="text-align: justify;">1884 m. ligoninėje buvo atidarytas užkrečiamųjų ligų skyrius, visiškai išlaikomas iš „dėžutės“ mokesčio. Tačiau dėl lėšų stokos po metų jis buvo uždarytas, o sergantys užkrečiamomis ligomis toliau gydomi bendrose palatose su kitais. Žydų ligoninės vyriausiasis gydytojas Mejerovičius prašė vėl atidaryti minėtą skyrių. Per septynerius jo darbo metus į abu aukštus buvo įvestas vandentiekis, vietoje skardinių vonių pastatytos varinės, įsigyti chirurginiai instrumentai. Gydytojo Mejerovičiaus pastangomis pritraukus privačias lėšas, atidaryta vaistinė ne tik Žydų ligoninės pacientams, bet ir miesto varguomenei. Tiesa, pirmosios žinios apie ligoninėje veikiančią vaistinę mus pasiekia iš 1875 m.<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> Taigi vaistinė galėjo veikti dar anksčiau.</p>
<p style="text-align: justify;">1891 m. buvo sumanyta ant viso pastato užstatyti antrą aukštą ir jame įkurti užkrečiamųjų ligų skyrių bei prie jau esančio dviaukščio korpuso pristatyti mūrinę laiptinę, kuria būtų galima patekti į antrą aukštą. Po šios rekonstrukcijos (projekto autorius architektas J. Golinevičius) buvo užbaigtas formuoti dviejų aukštų ligoninės korpusas. Naujai pastatytose patalpose numatyta įkurti ypatingą užkrečiamųjų ligų skyriaus padalinį cholerai gydyti. Kaip matyti iš Kauno gubernatoriui įteikto žydų bendruomenės ligoninės tarybos nutarimo, čia buvo gydomos sifiliu ir kitomis venerinėmis ligomis sergančios žydų kilmės prostitutės<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Pasak dokumento, tokių pacienčių vienu metu būna ne mažiau kaip 10, o lovų ligoninėje tik 46. Moterys tokios būklės, kad jas būtina izoliuoti, tačiau nėra vietos. 1904–1912 m. dar pastatytas vienaukštis korpusas prie Papilio gatvės (nugriautas sovietmečiu) ir priestatas su pusapvale laiptine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ligoninė sėkmingai veikė ir tarpukario laikotarpiu: 1919 m. kovo 4 d. Žydų ligoninės įgaliotiniai pakvietė vidaus reikalų ministrą bei Sveikatos departamento direktorių Alekną į iškilmingą atsikūrusios ligoninės atidarymą<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. 1925 m. prie A. Jakšto, Papilio ir Pilies gatvių stovėjo mūrinė dviejų aukštų ligoninė su 28 palatomis. Korpuse prie Papilio gatvės (nugriautame sovietmečiu) buvo įrengta 12 palatų, o kieme, mūriniame dviaukščiame name (toje vietoje, kur buvo pirtis), pažymėti žydų vaikų namai<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. 1926<span>–19</span>30 m. žydų ligoninės struktūrą sudarė 6 skyriai: vidaus, chirurginių, užkrečiamųjų, gimdymo ir moterų ligų bei vaikų skyriai. Šeštajame, arba mišriame, skyriuje buvo gydomi odos, ausų, nosies bei urologinėmis ligomis sergantys ligoniai<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1929 m. Žydų ligoninei leista užstatyti trečią aukštą. Šitos rekonstrukcijos autorius <span>–</span> diplomuotas inžinierius architektas Mozė I. Blochas<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>. Išlikusiame projekte parodytas rūsys po visu pastatu (įskaitant ir nugriautą korpusą prie Papilio g.), šiaurinėje dalyje pažymėta lifto šachta. Pirmame nugriauto korpuso aukšte prie Papilio gatvės nurodytos palatos abipus koridoriaus ir operacinė. Didžiojo pastato prie Papilio ir A. Jakšto g. kampo – ambulatorija, vidaus ligų skyrius, laukiamieji, bufetas, ligoninės valdybos bei konferencijų kambarys, kabinetas, valgomasis. Antras aukštas buvo skirtas chirurginiam skyriui, analitinei laboratorijai, rentgeno ir elektroterapijos skyriui. Trečiame aukšte patalpintas akušerijos ir ginekologijos skyriai bei džiovininkai, kuriems buvo specialiai suprojektuotas „soliariumas“ į pietvakarių pusę. Per šią didelę rekonstrukciją ne tik užstatytas trečias aukštas, bet ir suremontuoti du pirmieji, įvestas centrinis šildymas, šilto bei šalto vandens sistema ir kanalizacija.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Raimonda Rickevičienė</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> KAA, f. I-61, ap. 2, b. 2270.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Lukšionytė-Tolvaišienė, N. <em>Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. </em>Kaunas: VDU leidykla, 2001, p. 36.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> KAA, f. I-473, ap. 1, b. 2209.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> 1 sieksnis – 2,13 m.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> KAA, f. I-473, ap. 1, b. 4252.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> KAA, f. I-61, ap. 2, b. 5870.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> KAA, f. I-61, ap. 2, b. 5673.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> KAA, f. I-61, ap. 2, b. 5975.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> LVCA, f. F-388, ap. 1, b. 81.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> KAA, f. F-214, ap. 1, b. 1872.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Golachas, B. Kauno žydų „Bikur cholim“ ligoninės 5 metų (1926<span>–</span>1930) veikimo apžvalga. <em>Medicina</em>, 1931,  nr. 6, p. 418.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> LCVA, f. F-1622, ap. 4, b. 13.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., A. Jakšto g. 5
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Nikolajus Timofejevas, Justinas Golinevičius, Mozė I. Blochas
Metai: 1854
Laikotarpis: Carinis, Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sveikatos ap., Ligoninė
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 17
Susiję bibliografijos įrašai
Uždaroma žydų vaikų ligoninė
Uždaroma žydų vaikų ligoninė
Lietuvos Žinios
1930-09-08 p.p.3
Nauji žydų vaikų namai Kaune
Nauji žydų vaikų namai Kaune
Lietuvos Aidas
1932-02-11 p.p.5
Gaisras žydų ligoninėj
Gaisras žydų ligoninėj
Lietuvos Žinios
1931-10-03 p.4
Žinutė
Baisus gaisras vaikų namuose
Baisus gaisras vaikų namuose
Lietuvos Žinios
1930-01-28 p.p.3
Straipsnis
Kaip Kaunas gelbėsis nuo potvynio
Kaip Kaunas gelbėsis nuo potvynio
Lietuvos Žinios
1931-03-17 p.p.5
Straipsnis
Kaunui potvynio katastrofos pavojus dar nepraėjo
Kaunui potvynio katastrofos pavojus dar nepraėjo
1931-04-16 p.1, 5
Straipsnis
Šis tas statistikos
Šis tas statistikos
Lietuvos Aidas
1932-06-22 p.5
Straipsnis
Apdegė sacharino fabrikas
Apdegė sacharino fabrikas
Lietuvos Žinios
1931-05-04 p.5
Straipsnis
Didelis gaisras senamiesty
Didelis gaisras senamiesty
Lietuvos Aidas
1932-07-18 p.6
Straipsnis
Dėl Kauno miesto greitosios pagelbos
Dėl Kauno miesto greitosios pagelbos
Lietuvos Aidas
1932-07-25 p.4
Straipsnis
Lietuvos autobusų savininkų sąjunga
Lietuvos autobusų savininkų sąjunga
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Žinutė
Žydai ligoninei prašo subsidijos
Žydai ligoninei prašo subsidijos
Lietuvos Žinios
1931-05-29 p.5
Žinutė
Perkūnas trenkė į Kauno ugniagesių rūmus
Perkūnas trenkė į Kauno ugniagesių rūmus
Lietuvos Žinios
1931-06-03 p.1
Straipsnis
Lietuvos raudonojo kryžiaus ligoninė Klaipėdoje
Lietuvos raudonojo kryžiaus ligoninė Klaipėdoje
Lietuvos Aidas
1932-07-28 p.6
Žinutė
Kauno ligoninės
Kauno ligoninės
Lietuvos Aidas
1932-07-29 p.4
Straipsnis
Miesto tunelis
Miesto tunelis
Lietuvos Žinios
1931-06-12 p.5
Straipsnis
Siaurųjų geležinkelių direkcija praneša
Siaurųjų geležinkelių direkcija praneša
1931-06-18 p.5
Žinutė
Traukinėlis į seną miestą dar vaikščios
Traukinėlis į seną miestą dar vaikščios
Lietuvos Žinios
1931-06-22 p.5
Žinutė
Apie Kauno miesto savivaldybės greitosios pagalbos pagerinimus
Apie Kauno miesto savivaldybės greitosios pagalbos pagerinimus
Lietuvos Aidas
1932-08-20 p.6
Straipsnis
Savivaldybės visur gražiai tvarkosi ir dirba
Savivaldybės visur gražiai tvarkosi ir dirba
Lietuvos Aidas
1932-09-28 p.4
Straipsnis
Dėl Gulbės aikštės ir Valančiaus paminklo
Dėl Gulbės aikštės ir Valančiaus paminklo
Lietuvos Aidas
1932-09-30 p.4
Straipsnis
Tiesins ir platins gatves
Tiesins ir platins gatves
Lietuvos Žinios
1931-07-09 p.5
Žinutė
Pirmas Lietuvos miestų burmistrų suvažiavimas
Pirmas Lietuvos miestų burmistrų suvažiavimas
Lietuvos Aidas
1932-10-08 p.2
Straipsnis
Tauragės ūkiškas kilimas
Tauragės ūkiškas kilimas
Lietuvos Aidas
1932-10-13 p.7
Straipsnis
Gatvių neplatins
Gatvių neplatins
Lietuvos Žinios
1931-07-17 p.5
Žinutė
Bendrovės „Skėtlit“ reklaminis skelbimas
Bendrovės „Skėtlit“ reklaminis skelbimas
1931-07-25 p.6
Reklama
Jau pradeda amizituoti Kęstučio gatvę
Jau pradeda amizituoti Kęstučio gatvę
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.5
Žinutė
Klaipėdos krašto seimelio posėdis
Klaipėdos krašto seimelio posėdis
Lietuvos Žinios
1931-08-21 p.5
Straipsnis
Šančiuose bus statoma didelė moderniška 12 kompl. pradž. mokykla
Šančiuose bus statoma didelė moderniška 12 kompl. pradž. mokykla
Lietuvos Aidas
1935-07-04 p.3
Straipsnis
Giršo Landmano baldų krautuvės reklaminis skelbimas
Giršo Landmano baldų krautuvės reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.5
Reklama
Aktualūs Kauno reikalai
Aktualūs Kauno reikalai
Lietuvos Aidas
1932-11-08 p.7
Straipsnis
Straipsniai apie Kretingą ir paminklą M. Valančiui
Straipsniai apie Kretingą ir paminklą M. Valančiui
Lietuvos Aidas
1932-11-09 p.7
Straipsnis
Liet. Raud. Kryžiaus dr-jos įstaigos
Liet. Raud. Kryžiaus dr-jos įstaigos
Lietuvos Aidas
1932-11-12 p.9
Straipsnis
Autobusų savininkų memorandumas Kauno miesto tarybai
Autobusų savininkų memorandumas Kauno miesto tarybai
Lietuvos Žinios
1931-09-24 p.5
Žinutė
Tyrinės Kauno pilį
Tyrinės Kauno pilį
Lietuvos Žinios
1931-09-24 p.5
Žinutė
Didelei ligoninei statyti vieta aprinkta Vytauto ąžuolyne
Didelei ligoninei statyti vieta aprinkta Vytauto ąžuolyne
1931-09-26 p.5
Žinutė
Gaisras autobusų stoty
Gaisras autobusų stoty
Lietuvos Žinios
1931-10-01 p.5
Žinutė
Tikrino autobusus
Tikrino autobusus
Lietuvos Žinios
1931-10-01 p.5
Žinutė
Nemuno ir Nerio krantai nebus stiprinami
Nemuno ir Nerio krantai nebus stiprinami
Lietuvos Žinios
1931-10-02 p.5
Žinutė
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Lietuvos Aidas
1932-11-25 p.7
Straipsnis
Klaipėdiškiai ūkininkai Klaipėdos teismuos kalba tik lietuviškai
Klaipėdiškiai ūkininkai Klaipėdos teismuos kalba tik lietuviškai
Lietuvos Aidas
1932-12-02 p.2
Straipsnis
Tauragės apskrities savivaldybės darbai
Tauragės apskrities savivaldybės darbai
Lietuvos Aidas
1932-12-03 p.12
Straipsnis
Žinutės apie Lietuvos miestus
Žinutės apie Lietuvos miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-13 p.7
Žinutė
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-30 p.7
Straipsnis
Kaunas stropiai rūpinasi vargšais
Kaunas stropiai rūpinasi vargšais
Lietuvos Aidas
1937-10-03 p.4
Straipsnis
Raudonojo kryžiaus ligoninė
Raudonojo kryžiaus ligoninė
Lietuvos Žinios
1931-10-14 p.5
Žinutė
Moderniška ligoninė
Moderniška ligoninė
Lietuvos Žinios
1931-10-16 p.5
Žinutė
Miesto centre neleis statyti fabrikų
Miesto centre neleis statyti fabrikų
1931-10-21 p.5
Žinutė
Kaunas turės visą eilę aikščių
Kaunas turės visą eilę aikščių
Lietuvos Aidas
1937-11-12 p.4
Straipsnis
Kaunui tinka nemiegančio miesto vardas
Kaunui tinka nemiegančio miesto vardas
Lietuvos Aidas
1937-11-14 p.8
Straipsnis
Vėl rado senojo Kauno statybos likučių
Vėl rado senojo Kauno statybos likučių
Lietuvos Aidas
1937-11-24 p.4
Straipsnis
Šaltis laikinai beveik sustabdė klinikų statybą
Šaltis laikinai beveik sustabdė klinikų statybą
Lietuvos Aidas
1937-12-13 p.8
Straipsnis
Vabalninke steigs ligoninę
Vabalninke steigs ligoninę
Lietuvos Aidas
1937-12-20 p.8
Žinutė
Kėdainiuose atidaryta nauja savivaldybės ligoninė
Kėdainiuose atidaryta nauja savivaldybės ligoninė
Lietuvos Aidas
1937-12-21 p.7
Straipsnis
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-29 p.7
Žinutė
Savivaldybių ligoninių statyba
Savivaldybių ligoninių statyba
Lietuvos Aidas
1938-01-05 p.6
Straipsnis
Vaisinga Ukmergės apskrities savivaldybės veikla
Vaisinga Ukmergės apskrities savivaldybės veikla
Lietuvos Aidas
1938-01-13 p.6
Straipsnis
Gelbėkime Vytauto bažnyčią
Gelbėkime Vytauto bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-01-15 p.10
Straipsnis
Nustatyta ligoninių santvarka
Nustatyta ligoninių santvarka
Lietuvos Aidas
1936-01-27 p.p.8
Straipsnis
Apie žmones, kurie gyvena iš vandens
Apie žmones, kurie gyvena iš vandens
Lietuvos Aidas
1937-07-11 p.6
Straipsnis
Mūsų savivaldybių veikla
Mūsų savivaldybių veikla
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.2
Straipsnis
Kauno miesto centre piauna ir svilina kiaules
Kauno miesto centre piauna ir svilina kiaules
Lietuvos Aidas
1936-01-09 p.p.3
Žinutė
Nebenaudojama miesto praplėsta ligoninė
Nebenaudojama miesto praplėsta ligoninė
Lietuvos Aidas
1934-02-03 p.12
Žinutė
Ką nudirbo 1935 metais Žaliakalnio labdariai
Ką nudirbo 1935 metais Žaliakalnio labdariai
Lietuvos Aidas
1936-01-29 p.p.3
Straipsnis
Naujosios Kauno ligoninės statybos reikalu
Naujosios Kauno ligoninės statybos reikalu
Lietuvos Aidas
1936-08-09 p.3
Straipsnis
Kaunas per dieną
Kaunas per dieną
Lietuvos Aidas
1938-03-01 p.2
Straipsnis
Spartus Klaipėdos augimas
Spartus Klaipėdos augimas
Lietuvos Aidas
1938-03-08 p.5
Straipsnis
Kiek Lietuvoje yra vaistinių
Kiek Lietuvoje yra vaistinių
Lietuvos Aidas
1934-02-10 p.5
Žinutė
Alytus.Sparčiai vyksta ligoninės statyba
Alytus.Sparčiai vyksta ligoninės statyba
Lietuvos Aidas
1936-08-14 p.6
Žinutė
Žinutės apie Alytaus apskritį
Žinutės apie Alytaus apskritį
Lietuvos Aidas
1936-08-17 p.6
Straipsnis
Maironio g. rado XVIII a. statybos likučių
Maironio g. rado XVIII a. statybos likučių
Lietuvos Aidas
1938-03-15 p.5
Straipsnis
Mažeikių krašto pažangėjimo reiškiniai
Mažeikių krašto pažangėjimo reiškiniai
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.7
Straipsnis
Statyba ir pažangos dvasia
Statyba ir pažangos dvasia
Lietuvos Aidas
1936-08-26 p.4
Žinutė
Žinutės apie Panėvėžį
Žinutės apie Panėvėžį
Lietuvos Aidas
1936-09-12 p.6
Straipsnis
Rotušės aikštės sutvarkymas
Rotušės aikštės sutvarkymas
Lietuvos Aidas
1938-04-07 p.4
Straipsnis
Panėvėžys. Panėvėžio apskrities ligoninė - ligoninių pavyzdys
Panėvėžys. Panėvėžio apskrities ligoninė - ligoninių pavyzdys
Lietuvos Aidas
1936-09-25 p.7
Straipsnis
Kur statomos ir numatomos statyti savivaldybių ligoninės
Kur statomos ir numatomos statyti savivaldybių ligoninės
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.11
Straipsnis
 Vytauto D. Universiteto klinikų kertinio akmens ir pamatų pašventinimo iškilmės
Vytauto D. Universiteto klinikų kertinio akmens ir pamatų pašventinimo iškilmės
Lietuvos Aidas
1937-07-22 p.5
Straipsnis
Kas dedasi didžiausioje Lietuvos apskrityje
Kas dedasi didžiausioje Lietuvos apskrityje
1934-10-08 p.p.8
Straipsnis
Sąlygos Kauno ligoninei statyti
Sąlygos Kauno ligoninei statyti
Lietuvos Aidas
1936-02-11 p.p.8
Straipsnis
Rotušės aikštės sutvarkymas
Rotušės aikštės sutvarkymas
Lietuvos Aidas
1938-05-12 p.5
Straipsnis
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.7
Žinutė
Dar apie Rotušės aikštės sutvarkymą
Dar apie Rotušės aikštės sutvarkymą
Lietuvos Aidas
1938-06-02 p.6
Straipsnis
Ruošiamasi tinkamai sutvarkyti Kauno pilį
Ruošiamasi tinkamai sutvarkyti Kauno pilį
Lietuvos Aidas
1938-06-11 p.16
Straipsnis
Prasidėjo Vytauto Didžiojo bažnyčios remontas
Prasidėjo Vytauto Didžiojo bažnyčios remontas
Lietuvos Aidas
1938-06-15 p.2
Straipsnis
Seniau Vytauto bažnyčia visai kitaip atrodžiusi negu dabar
Seniau Vytauto bažnyčia visai kitaip atrodžiusi negu dabar
Lietuvos Aidas
1938-06-28 p.3
Straipsnis
LA, 1936.04.07, p.6 - Žinutės apie Alytų
LA, 1936.04.07, p.6 - Žinutės apie Alytų
Lietuvos Aidas
1936-04-07 p.6
Straipsnis
Klaipėdos miesto seimelio posėdis
Klaipėdos miesto seimelio posėdis
Lietuvos Aidas
1936-10-03 p.10
Straipsnis
Kauno centre neleis statyti fabrikų
Kauno centre neleis statyti fabrikų
Lietuvos Žinios
1931-10-21 p.5
Žinutė
Straipsniai apie Tauragę
Straipsniai apie Tauragę
Lietuvos Aidas
1934-02-24 p.2
Straipsnis
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Lietuvos Žinios
1931-10-30 p.4
Straipsnis
Pastatyta pirmoji privatinė ligoninė
Pastatyta pirmoji privatinė ligoninė
Lietuvos Aidas
1934-08-20 p.p. 6
Žinutė
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.2
Straipsnis
Vokiečių okupuotame Kaune
Vokiečių okupuotame Kaune
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.12-15
Straipsnis
Ruošiamasi Kauno siaur. geležinkelį uždaryti
Ruošiamasi Kauno siaur. geležinkelį uždaryti
Lietuvos Aidas
1935-05-11 p.12
Žinutė
Žinutės apie Biržus
Žinutės apie Biržus
Lietuvos Aidas
1934-02-26 p.5
Žinutė
Alytus
Alytus
Lietuvos Aidas
1934-02-28 p.9
Žinutė
Kauno miesto taryba rado išeitį
Kauno miesto taryba rado išeitį
Lietuvos Aidas
1934-08-31 p.p. 8
Straipsnis
Alytus
Alytus
Lietuvos Aidas
1936-04-07 p.6
Straipsnis
Panevėžys. Pradės ligoninės statybą
Panevėžys. Pradės ligoninės statybą
Lietuvos Aidas
1936-05-22 p.6
Žinutė
Žinutės apie Klaipėdą
Žinutės apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1936-05-26 p.4
Žinutė
Koks bus Kauno miesto tunelis
Koks bus Kauno miesto tunelis
Lietuvos Aidas
1934-10-02 p.p. 5
Straipsnis
Potvynis Kauną skaudžiai palietė
Potvynis Kauną skaudžiai palietė
Lietuvos Aidas
1936-03-12 p.p.1
Straipsnis
Didelė Lietuvos pažanga ligoninių srityje
Didelė Lietuvos pažanga ligoninių srityje
Lietuvos Aidas
1937-09-11 p.4
Straipsnis
Kaune imperatoriui statytas tiltas
Kaune imperatoriui statytas tiltas
Lietuvos Aidas
1936-06-11 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Alytų
Žinutės apie Alytų
Lietuvos Aidas
1936-06-23 p.6
Straipsnis
Pastabos mokyklų statybos reikalu
Pastabos mokyklų statybos reikalu
1936-07-21 p.5
Straipsnis
Miestas be ligoninės
Miestas be ligoninės
1931-11-23 p.6
Straipsnis
Iš aikščių pašalins kioskus
Iš aikščių pašalins kioskus
Lietuvos Žinios
1931-11-28 p.7
Žinutė
Prieglauda priartinta ligoninės tipui
Prieglauda priartinta ligoninės tipui
Lietuvos Žinios
1931-11-30 p.3
Žinutė
Griautinasis Kaunas
Griautinasis Kaunas
Lietuvos Aidas
1938-07-10 p.6
Straipsnis
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Lietuvos Aidas
1938-07-20 p.4
Straipsnis
Iš Jurbarko padangės
Iš Jurbarko padangės
Lietuvos Žinios
1932-01-26 p.6
Žinutė
Kaunui labai reikalinga ligoninė
Kaunui labai reikalinga ligoninė
Lietuvos Žinios
1932-03-16 p.5
Straipsnis
Žinutė apie Kauno gatvių apšvietimą
Žinutė apie Kauno gatvių apšvietimą
Lietuvos Žinios
1922-03-22 p.
Žinutė
Keliasi Kauno ligonių prieglauda
Keliasi Kauno ligonių prieglauda
Lietuvos Žinios
1935-03-01 p.6
Žinutė
Valstybinės Kauno ligoninės ligoniai šaukiasi į dangų
Valstybinės Kauno ligoninės ligoniai šaukiasi į dangų
Lietuvos Žinios
1932-04-14 p.3
Straipsnis
Senojo Kauno tvirtovės likimas
Senojo Kauno tvirtovės likimas
Naujoji Romuva
1932-07-31 p.689, 690
Straipsnis
Vokiečių ordino pilys Kauno apylinkėje
Vokiečių ordino pilys Kauno apylinkėje
Naujoji Romuva
1933-01-15 p.65
Straipsnis
Kauno miesto ligoninėj nori padaryti daugiau vietos
Kauno miesto ligoninėj nori padaryti daugiau vietos
Lietuvos Žinios
1932-06-01 p.5
Žinutė
Kova su nedarbu ir su ligomis
Kova su nedarbu ir su ligomis
Lietuva
1919-05-01 p.2
Straipsnis
Kauno ligoninės
Kauno ligoninės
Kauno naujienos
1925-11-05 p.6
Žinutė
Kauno gojus
Kauno gojus
Lietuvos Žinios
1922-09-07 p.3
Žinutė
Baltoji gulbė
Baltoji gulbė
Lietuvos Žinios
1922-10-26 p.
Žinutė
Gražioji bažnyčia
Gražioji bažnyčia
Lietuva
1921-01-14 p.2
Straipsnis
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Lietuva
1921-09-27 p.2
Straipsnis
Sveikatos reikalų tvarkymas
Sveikatos reikalų tvarkymas
Lietuva
1921-10-18 p.2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-11-25 p.3
Žinutė
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Lietuva
1922-05-23 p.2
Straipsnis
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuva
1922-07-20 p.2
Straipsnis
Dėl nemokamos medicinos pagalbos
Dėl nemokamos medicinos pagalbos
Lietuva
1922-11-18 p.5
Straipsnis
Dėl miesto statybos
Dėl miesto statybos
Lietuva
1923-07-25 p.1
Straipsnis
Kauno elektros karai
Kauno elektros karai
Lietuva
1923-12-14 p.4
Straipsnis
Vandens nuleidimo kanalai Kaune
Vandens nuleidimo kanalai Kaune
Lietuva
1923-12-19 p.2-3
Straipsnis
Gimdančioms prieglauda - ligoninė
Gimdančioms prieglauda - ligoninė
Lietuvos Žinios
1923-01-19 p.2, 3
Žinutė
Žydų gydymo įstaigos
Žydų gydymo įstaigos
Lietuvos Žinios
1923-01-24 p.3
Žinutė
Kauno ligoninės
Kauno ligoninės
Lietuva
1924-02-04 p.5
Straipsnis
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuva
1924-02-09 p.4
Straipsnis
Lietuvos miestų ir miestelių Sąjungos atstovų suvažiavimas
Lietuvos miestų ir miestelių Sąjungos atstovų suvažiavimas
1924-02-24 p.3-4
Straipsnis
Žalingas sumanymas
Žalingas sumanymas
Lietuva
1924-04-07 p.4
Straipsnis
Kauno miesto ūkiškumo reikalu
Kauno miesto ūkiškumo reikalu
Lietuva
1924-09-04 p.4
Straipsnis
Švarumo prižiūrėjimo reikalu
Švarumo prižiūrėjimo reikalu
Lietuva
1923-01-05 p.6
Žinutė
Šiauliai. Ankšta miesto ligoninėje
Šiauliai. Ankšta miesto ligoninėje
Lietuvos Aidas
1939-01-11 p.6
Žinutė
Pastatai, į kuriuos kreipiama daug viltingų akių
Pastatai, į kuriuos kreipiama daug viltingų akių
Lietuvos Aidas
1939-02-20 p.6
Straipsnis
Šiauliuose turėtų būti statoma valstybinė ligoninė
Šiauliuose turėtų būti statoma valstybinė ligoninė
Lietuvos Aidas
1939-02-27 p.7
Straipsnis
Nešvarumas nemažėja
Nešvarumas nemažėja
Lietuvos Žinios
1923-03-21 p.3
Žinutė
Kauno miesto mūrinio kvartalo ribų nustatymas
Kauno miesto mūrinio kvartalo ribų nustatymas
Lietuvos Žinios
1923-05-27 p.3
Žinutė
Pajūrio Žemaitijoje opus ligoninės klausimas
Pajūrio Žemaitijoje opus ligoninės klausimas
Lietuvos Aidas
1939-05-01 p.2
Straipsnis
Prekių stotis
Prekių stotis
Lietuvos Žinios
1923-09-20 p.2
Žinutė
Nenori žydų ligoninės
Nenori žydų ligoninės
Lietuvos Žinios
1932-07-26 p.5
Žinutė
Kalėjimo išorė
Kalėjimo išorė
Lietuvos Žinios
1935-07-16 p.6
Žinutė
Prašo iškelti restoranus iš Valančiaus gatvės arba pakeisti g. vardą.
Prašo iškelti restoranus iš Valančiaus gatvės arba pakeisti g. vardą.
1935-07-17 p.7
Žinutė
Kas ir kada statys Kauno m. ligoninę
Kas ir kada statys Kauno m. ligoninę
Lietuvos Žinios
1936-02-04 p.7
Žinutė
Kaune - potvynis
Kaune - potvynis
Lietuvos Žinios
1936-03-09 p.6
Straipsnis
Potvynis Kaune vis dar nepraeina
Potvynis Kaune vis dar nepraeina
Lietuvos Žinios
1936-03-10 p.6
Žinutė
Kaune milžiniškas potvynis
Kaune milžiniškas potvynis
Lietuvos Žinios
1936-03-11 p.6
Straipsnis
Potvynis Kaune įgavo katastrofišką pobūdį
Potvynis Kaune įgavo katastrofišką pobūdį
Lietuvos Žinios
1936-03-14 p.9
Straipsnis
Nemuno vanduo kas valandą krenta
Nemuno vanduo kas valandą krenta
Lietuvos Žinios
1936-03-17 p.6
Straipsnis
Sunkieji vežėjai
Sunkieji vežėjai
Lietuvos Žinios
1924-12-28 p.2
Žinutė
Kanalizacijos darbai
Kanalizacijos darbai
Lietuvos Žinios
1924-12-19 p.3
Žinutė
Ukmergės apskritis
Ukmergės apskritis
Lietuvos Aidas
1939-06-23 p.6
Straipsnis
Kiek Palangoje vasarotojų
Kiek Palangoje vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.2
Straipsnis
Lazdijai. Nauji ligoninės rūmai
Lazdijai. Nauji ligoninės rūmai
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.6
Straipsnis
Baigiama V.D.U klinikų statyba
Baigiama V.D.U klinikų statyba
Lietuvos Aidas
1939-08-03 p.3
Straipsnis
Tunelis ar namų griovimas ir gatvių platinimas
Tunelis ar namų griovimas ir gatvių platinimas
Lietuvos Aidas
1939-08-05 p.2
Straipsnis
Privažiavimą prie VDU naujųjų klinikų baigs šiemet
Privažiavimą prie VDU naujųjų klinikų baigs šiemet
Lietuvos Aidas
1939-10-19 p.3
Žinutė
Telšiuose statoma didelė ir moderni apskrities ligoninė
Telšiuose statoma didelė ir moderni apskrities ligoninė
Lietuvos Aidas
1939-11-22 p.3
Straipsnis
Marijampolės apskr. gyventojų sveikatingumas
Marijampolės apskr. gyventojų sveikatingumas
Lietuvos Aidas
1939-12-27 p.7
Straipsnis
Telšių apskr. saviv-bės 1940 m. darbai
Telšių apskr. saviv-bės 1940 m. darbai
Lietuvos Aidas
1939-12-28 p.3
Straipsnis
Kada bus iš miesto iškeltos letpjūvės
Kada bus iš miesto iškeltos letpjūvės
Lietuvos Aidas
1940-01-10 p.4
Žinutė
Kiekviename valsčiuje bus mažutė ligoninė
Kiekviename valsčiuje bus mažutė ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-02-01 p.4
Straipsnis
Kauno miesto ligonių prieglauda
Kauno miesto ligonių prieglauda
Lietuva
1940-02-08 p.4
Straipsnis
Išspręsti du svarbūs Kauno tvarkymo klausimai
Išspręsti du svarbūs Kauno tvarkymo klausimai
Lietuvos Aidas
1940-02-20 p.6
Straipsnis
Dega Panevėžio ligoninė
Dega Panevėžio ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-02-20 p.10
Žinutė
Gaisras Panevėžio ligoninėje
Gaisras Panevėžio ligoninėje
Lietuvos Aidas
1940-02-21 p.1
Straipsnis
Panevėžio ligoninės gaisras mažiau nuostolingas, nei iš karto pamanyta
Panevėžio ligoninės gaisras mažiau nuostolingas, nei iš karto pamanyta
Lietuvos Aidas
1940-02-22 p.4
Straipsnis
Vilniuje pradėjo veikti geležinkelių ligoninė
Vilniuje pradėjo veikti geležinkelių ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-02-29 p.2
Straipsnis
Lietuvoj atidaryta antra psichiatrinė ligoninė
Lietuvoj atidaryta antra psichiatrinė ligoninė
Lietuvos Žinios
1929-04-05 p.3
Straipsnis
1 178
Susiję objektai
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
1927
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
1925
Lenkų kredito draugijos rūmai
Lenkų kredito draugijos rūmai
1932
Totorių mečetė Kaune
Totorių mečetė Kaune
1930
Kazimiero Pociaus namas Kaune
Kazimiero Pociaus namas Kaune
1927 - 1928
Zenono Jonaičio namas Kaune
Zenono Jonaičio namas Kaune
1932
Donskių namas ir sklypas Kaune
Donskių namas ir sklypas Kaune
Alekso Šeimano namas
Alekso Šeimano namas
1928
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
1931 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kaune
Lietuvos banko rūmai Kaune
1924 - 1927
Senosios Druskininkų gydyklos – viešbutis „Europa Royal“
Senosios Druskininkų gydyklos – viešbutis „Europa Royal“
1896
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
1900 - 1907
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
1927 - 1928
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Marijampolės geležinkelio stotis
Marijampolės geležinkelio stotis
1923 - 1924
Viešbutis "Lietuva" Kaune
Viešbutis "Lietuva" Kaune
1925
Meno mokyklos rūmai Kaune
Meno mokyklos rūmai Kaune
1922
Žydų bankas Kaune
Žydų bankas Kaune
1924 - 1925
Žemoslavlio dvaro sodyba
Žemoslavlio dvaro sodyba
1874 - 1883
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
1925 - 1932
Vilniaus choralinė sinagoga
Vilniaus choralinė sinagoga
1900 - 1903
Kauno choralinė sinagoga
Kauno choralinė sinagoga
1872
Marijampolės sinagoga
Marijampolės sinagoga
1899
Kalvarijos vasarinė sinagoga
Kalvarijos vasarinė sinagoga
Kalvarijos žieminė sinagoga
Kalvarijos žieminė sinagoga
Alytaus sinagoga
Alytaus sinagoga
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
1928 - 1930
Druskininkų cerkvė
Druskininkų cerkvė
1861 - 1865
Panevėžio kapinių stačiatikių cerkvė
Panevėžio kapinių stačiatikių cerkvė
1892
Trakų cerkvė
Trakų cerkvė
1861 - 1863
Šaulių namai Varėnoje
Šaulių namai Varėnoje
1930 - 1933
Zavadskių rūmai Vilniuje
Zavadskių rūmai Vilniuje
1764 - 1886
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Buvusi Vilniaus žydų amatų mokykla
Buvusi Vilniaus žydų amatų mokykla
1876 - 1911
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
1635 - 1885
„Medininkų“ namas
„Medininkų“ namas
Pinigų muziejus Vilniuje
Pinigų muziejus Vilniuje
1874 - 1937
Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų kompleksas
Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų kompleksas
1839 - 1893
Buvusi Kauno austerija (užvažiuojamieji nakvynės namai)
Buvusi Kauno austerija (užvažiuojamieji nakvynės namai)
1781
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
1854 - 1934
Namas Kaune, Palangos g. 16
Namas Kaune, Palangos g. 16
1865 - 1898
Namas Kaune,  Rotušės a. 14
Namas Kaune, Rotušės a. 14
1924
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Kurpių g. 29
Namas Kaune, Kurpių g. 29
1876
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
1928 - 1931
Rusų gimnazija Kaune (dab. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras)
Rusų gimnazija Kaune (dab. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras)
1925
Kėdainių karinis miestelis
Kėdainių karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
1940
Marijampolės karinis miestelis
Marijampolės karinis miestelis
Marijampolės karinės įgulos Šv. Nikolajaus cerkvė, dab. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Marijampolės karinės įgulos Šv. Nikolajaus cerkvė, dab. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Kauno I Žemųjų Šančių karinis miestelis (Šančių kareivinės)
Kauno I Žemųjų Šančių karinis miestelis (Šančių kareivinės)
Alytaus įgulos Pokrovskaja cerkvė (dab. Šv. Kazimiero bažnyčia)
Alytaus įgulos Pokrovskaja cerkvė (dab. Šv. Kazimiero bažnyčia)
1900
Šiaulių Šv. Nikolajaus Stebukladario (Nikolaja Čudotvorca) karinės įgulos cerkvė (dab. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia)
Šiaulių Šv. Nikolajaus Stebukladario (Nikolaja Čudotvorca) karinės įgulos cerkvė (dab. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia)
1908 - 1909
Markučių dvaro sodybos fragmentų Šv. Varvaros koplyčia
Markučių dvaro sodybos fragmentų Šv. Varvaros koplyčia
1903 - 1906
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1897 - 1907
Vila „Anapilis”
Vila „Anapilis”
1898 - 1900
Palangos vila „Jūrapilis“ („Komoda“)
Palangos vila „Jūrapilis“ („Komoda“)
1895 - 1900
Palangos burmistro J. Šliūpo namas
Palangos burmistro J. Šliūpo namas
1900 - 1910
Palangos kurhauzas
Palangos kurhauzas
1877 - 1880
Grafų Tiškevičių rūmai Palangoje (Palangos gintaro muziejus)
Grafų Tiškevičių rūmai Palangoje (Palangos gintaro muziejus)
1897 - 1907
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Panevėžio Žydų gimnazija
Panevėžio Žydų gimnazija
1927 - 1928
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
1926 - 1927
1 67

Žydų ligoninė pradėta statyti XIX a. vid. už Kauno žydų bendruomenės bei miesto valdybos lėšas. Ji buvo skirta šios bendruomenės nariams gydyti, bet tarpukaryje čia gydėsi įvairių tautybių žmonės – įstaiga garsėjo savo specialistais. Tarpukaryje, nelikus caro laikų žydų organizacijų veiklos suvaržymų, ligoninė gavo „Bikur cholim“ pavadinimą, kuris hebrajų k. reiškia ligonių (nedarbingų) lankymą. Žydų bendruomenė statinį finansavo iš vadinamojo „dėžutės“ mokesčio – „korobočnyj sbor‘“. Mokestis buvo renkamas nuo gyvulių, paskerstų pagal košerinius reikalavimus, parduotos mėsos. Šie pinigai naudoti socialinėms bendruomenės reikmėms – žydų mokykloms kurti ir išlaikyti, labdarai bei vietos savivaldybių poreikiams.


Senoji žydų bendruomenės ligoninė XIX a. vid. veikė mediniame susenusiame name, stovėjusiame dab. M. Daukšos g. Tačiau sąlygos šioje gydymo įstaigoje buvo blogos: vienoje palatoje gulėjo 15 žmonių, vyrų palata nuo moterų buvo atskirta tik pertvarėle[1], tad nutarta kurti naują gydimo įstaigą, kurią turėjo sudaryti mūrinis ligoninės pastatas su 30 lovų, ritualinė pirtis ir lavoninė. Šiam reikalui už 300 sidabro rublių iš savininko Kadisono buvo nupirktas tuščias žemės sklypas[2]. Iki Kadisono teritorija priklausė Kauno miesto burmistrui Reisui. Valda prie pilies fosos buvo nemaža – XIX a. vid. šis žemės plotas, pažymėtas kaip Reiso sodas, užėmė beveik visą kvartalą, kurį ribojo dab. A. Jakšto, Pilies ir Papilio gatvės, o iš vakarų sklypą uždarė pilies fosa.


Leidimas planuojamoms statybos patvirtintas 1854 m. Kelių aukštų ir kurioje sklypo vietoje naujieji pastatai bus statomi, leidime nenurodoma. Architektūros tyrinėtoja N. Lukšionytė-Tolvaišienė mini, kad Žydų ligoninė pradėta statyti pagal architekto padėjėjo Nikolajaus Timofejevo parengtą projektą[3]. Apie 1857 m. statybos darbai dar nebuvo visiškai baigti. Yra išlikęs tų metų dokumentas, kuriame architekto Ikonikovo, apžiūrėjusio statomus pastatus bei Kauno miesto valdybon pristačiusio du lapus su brėžiniais ir tris lapus su sąmatomis, pažymėta, esą pastatytos „sienos sausos ir stiprios“[4].


1860 m. ligoninė toliau plėsta. Nauja pirtis pasirodė per didelė, todėl nutarta jos dalyje įrengti ligoninei skirtas patalpas. Pažymima, kad čia labai aukšti kambariai – viejų sieksnių[5]. Taip pat buvo pateiktas prašymas leisti statyti mūrinį dviaukštį statinį pagalbinėms patalpoms – virtuvei ir skalbyklai kieme. Kauno miesto valdyba pasiūlė sujungti du vienaukščius flygelius palei A. Jakšto gatvę ir taip gatvę užstatyti visu perimetru. Vis dėlto panašu, kad 1860–1871 m. ant pirmojo flygelio tebuvo užstatytas antras aukštas, o sklypas aptvertas mūrine tvora. Projektus rengė architekto padėjėjas Kulikovskis, prižiūrimas architekto Nevinskio. Pastatai buvo sujungti kiek vėliau. 1875 m. į Kauno miesto statybos komisiją kreipėsi Žydų ligoninės globėjai V. Frumkinas su G. Levinsonu ir paprašė leisti remontuoti bei perdaryti Žydų ligoninės pastatą. Šio remonto esmė – prie gatvės esančius flygelius sujungti į vieną pastatą ir taip pagaliau suformuoti perimetrinį užstatymą. Statybos darbus inspektavo architektas Polozovas[6].


1882 m. buvo numatyta pastatyti mūrinę ledainę ir atlikti ligoninės pastato remontą. Prižiūrėti darbų buvo pakviestas karo inžinierius kapitonas Ulijanovas. Per remontą rūsyje buvo išimtos senos plytinės grindys ir vėlgi iš plytų eglutės ornamentu sudėtos naujos. Išrinktos ir naujai perstatytos trylika olandiškų krosnių. Grindys bei kėdutės su „stogeliu“ buvo dažomi ochra. Ši spalva naudota ir dažant 45 langus bei 23 pastato duris. Lubos baltintos kalkėmis, o sienos dažytos šviesia spalva. Ligoninės stogas buvo skardinis ir pastoviai dažomas, tokia pat spalva dažė ir lietvamzdžius, gaubtus virš kaminų, karnizų skardą bei palanges. Tinkuota ir tvarkyta teritoriją juosianti mūrinė tvora. Šie darbai buvo baigti 1885 m.[7]


1884 m. ligoninėje buvo atidarytas užkrečiamųjų ligų skyrius, visiškai išlaikomas iš „dėžutės“ mokesčio. Tačiau dėl lėšų stokos po metų jis buvo uždarytas, o sergantys užkrečiamomis ligomis toliau gydomi bendrose palatose su kitais. Žydų ligoninės vyriausiasis gydytojas Mejerovičius prašė vėl atidaryti minėtą skyrių. Per septynerius jo darbo metus į abu aukštus buvo įvestas vandentiekis, vietoje skardinių vonių pastatytos varinės, įsigyti chirurginiai instrumentai. Gydytojo Mejerovičiaus pastangomis pritraukus privačias lėšas, atidaryta vaistinė ne tik Žydų ligoninės pacientams, bet ir miesto varguomenei. Tiesa, pirmosios žinios apie ligoninėje veikiančią vaistinę mus pasiekia iš 1875 m.[8] Taigi vaistinė galėjo veikti dar anksčiau.


1891 m. buvo sumanyta ant viso pastato užstatyti antrą aukštą ir jame įkurti užkrečiamųjų ligų skyrių bei prie jau esančio dviaukščio korpuso pristatyti mūrinę laiptinę, kuria būtų galima patekti į antrą aukštą. Po šios rekonstrukcijos (projekto autorius architektas J. Golinevičius) buvo užbaigtas formuoti dviejų aukštų ligoninės korpusas. Naujai pastatytose patalpose numatyta įkurti ypatingą užkrečiamųjų ligų skyriaus padalinį cholerai gydyti. Kaip matyti iš Kauno gubernatoriui įteikto žydų bendruomenės ligoninės tarybos nutarimo, čia buvo gydomos sifiliu ir kitomis venerinėmis ligomis sergančios žydų kilmės prostitutės[9]. Pasak dokumento, tokių pacienčių vienu metu būna ne mažiau kaip 10, o lovų ligoninėje tik 46. Moterys tokios būklės, kad jas būtina izoliuoti, tačiau nėra vietos. 1904–1912 m. dar pastatytas vienaukštis korpusas prie Papilio gatvės (nugriautas sovietmečiu) ir priestatas su pusapvale laiptine.


Ligoninė sėkmingai veikė ir tarpukario laikotarpiu: 1919 m. kovo 4 d. Žydų ligoninės įgaliotiniai pakvietė vidaus reikalų ministrą bei Sveikatos departamento direktorių Alekną į iškilmingą atsikūrusios ligoninės atidarymą[10]. 1925 m. prie A. Jakšto, Papilio ir Pilies gatvių stovėjo mūrinė dviejų aukštų ligoninė su 28 palatomis. Korpuse prie Papilio gatvės (nugriautame sovietmečiu) buvo įrengta 12 palatų, o kieme, mūriniame dviaukščiame name (toje vietoje, kur buvo pirtis), pažymėti žydų vaikų namai[11]. 1926–1930 m. žydų ligoninės struktūrą sudarė 6 skyriai: vidaus, chirurginių, užkrečiamųjų, gimdymo ir moterų ligų bei vaikų skyriai. Šeštajame, arba mišriame, skyriuje buvo gydomi odos, ausų, nosies bei urologinėmis ligomis sergantys ligoniai[12].


1929 m. Žydų ligoninei leista užstatyti trečią aukštą. Šitos rekonstrukcijos autorius  diplomuotas inžinierius architektas Mozė I. Blochas[13]. Išlikusiame projekte parodytas rūsys po visu pastatu (įskaitant ir nugriautą korpusą prie Papilio g.), šiaurinėje dalyje pažymėta lifto šachta. Pirmame nugriauto korpuso aukšte prie Papilio gatvės nurodytos palatos abipus koridoriaus ir operacinė. Didžiojo pastato prie Papilio ir A. Jakšto g. kampo – ambulatorija, vidaus ligų skyrius, laukiamieji, bufetas, ligoninės valdybos bei konferencijų kambarys, kabinetas, valgomasis. Antras aukštas buvo skirtas chirurginiam skyriui, analitinei laboratorijai, rentgeno ir elektroterapijos skyriui. Trečiame aukšte patalpintas akušerijos ir ginekologijos skyriai bei džiovininkai, kuriems buvo specialiai suprojektuotas „soliariumas“ į pietvakarių pusę. Per šią didelę rekonstrukciją ne tik užstatytas trečias aukštas, bet ir suremontuoti du pirmieji, įvestas centrinis šildymas, šilto bei šalto vandens sistema ir kanalizacija.


Raimonda Rickevičienė
[1] KAA, f. I-61, ap. 2, b. 2270.


[2] Ibid.


[3] Lukšionytė-Tolvaišienė, N. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p. 36.


[4] KAA, f. I-473, ap. 1, b. 2209.


[5] 1 sieksnis – 2,13 m.


[6] KAA, f. I-473, ap. 1, b. 4252.


[7] KAA, f. I-61, ap. 2, b. 5870.


[8] KAA, f. I-61, ap. 2, b. 5673.


[9] KAA, f. I-61, ap. 2, b. 5975.


[10] LVCA, f. F-388, ap. 1, b. 81.


[11] KAA, f. F-214, ap. 1, b. 1872.


[12] Golachas, B. Kauno žydų „Bikur cholim“ ligoninės 5 metų (19261930) veikimo apžvalga. Medicina, 1931,  nr. 6, p. 418.


[13] LCVA, f. F-1622, ap. 4, b. 13.


Objektas su vis dar stovinčiu kiemo korpusu, 1986 m. Iš asmeninio A. Dumbliausko rinkinio.
Objektas su vis dar stovinčiu kiemo korpusu, 1986 m. Iš asmeninio A. Dumbliausko rinkinio.
Pastatas 2006 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2006 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas žvelgiant nuo A. Jakšto ir Pilies gatvių kampo. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas žvelgiant nuo A. Jakšto ir Pilies gatvių kampo. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas žvelgiant nuo A. Jakšto ir Papilio gatvių kampo. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas žvelgiant nuo A. Jakšto ir Papilio gatvių kampo. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Pagrindinio fasado lauko durys. 2006 m., V. Petrulio nuotr.
Pagrindinio fasado lauko durys. 2006 m., V. Petrulio nuotr.
Interjero fragmentas. 2012 m., E. Karalevičienės nuotr.
Interjero fragmentas. 2012 m., E. Karalevičienės nuotr.
Interjero fragmentas. 2012 m., E. Karalevičienės nuotr.
Interjero fragmentas. 2012 m., E. Karalevičienės nuotr.
Pagrindinio fasado langas. 2006 m., V. Petrulio nuotr.
Pagrindinio fasado langas. 2006 m., V. Petrulio nuotr.
A. Jakšto g. fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
A. Jakšto g. fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
A. Jakšto g. fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
A. Jakšto g. fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinio fasado balkonas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinio fasado balkonas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinio fasado balkonas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinio fasado balkonas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinis fasadas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinis fasadas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinis fasadas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinis fasadas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinis fasadas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Galinis fasadas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Papilio g. fasado fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Papilio g. fasado fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Papilio g. fasado fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Papilio g. fasado fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.