Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia – charakteringas moderniosios sakralinės architektūros pavyzdys. Modernistinių formų bažnyčios nėra dažnas reiškinys Pirmosios Respublikos laikotarpiui, todėl bažnyčia Šančiuose – įdomus ir vertingas objektas Lietuvos sakralinio paveldo kontekste.</p>
<p style="text-align: justify;">Šančiai tarpukariu – ypač tankiai apgyvendintas laikinosios sostinės priemiestis (laikmečio spaudoje minimi skaičiai, esą 1931 m. Šančiuose gyveno apie 25 000 žmonių, o tai prilygo tuometiniam Šiaulių miesto gyventojų skaičiui<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>), tačiau katalikų maldos namų klausimas parapijoje buvo probleminis dar nuo XX a. pradžios. Yra žinoma, jog šv. Mišias Šančiuose kunigas aukodavo mažoje koplytėlėje parapijos kapinėse, todėl visi norintys netilpdavo. Dėl šios priežasties didelė dalis parapijiečių religines praktikas atlikti turėdavo keliauti į gretimą parapiją, į Karmelitų bažnyčią<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Padėtį bandyta pagerinti po Pirmojo pasaulinio karo maldos namus įrengus pertvarkytame Kauno tvirtovės kariniame sandėlyje<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Sunkumus dėl maldos namų iškalbingai liudija faktas ir apie tai, jog vienas parapijietis – Jurgis Stančiauskas – nuosavame sklype už savo lėšas ketino pastatyti <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=1322">bažnyčią</a><a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Nors šis sumanymas nebuvo įgyvendinas, tačiau bažnyčia visgi pradėta statyti. Toks faktas atskleidžia, jog konkretaus religinių apeigų centro nebuvimas parapijoje tapo jautria socialine problema, o privačios bažnyčios statybos epizodas – liudijo grėsmę net Bažnyčios visuotinumo suvokimui vietos bendruomenėje. Todėl Šančių parapijoje bažnyčios pastatas buvo reikalingas ne tik, kaip urbanistinis objektas, tačiau ir kaip religinę pasaulėvoką, socialinį saugumą ir stabilumą garantuojantis bendruomenės elementas.</p>
<p style="text-align: justify;">Naujų maldos namų statybą inicijavo tuometinis Šančių parapijos klebonas Mamertas Lumbė<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Projektavimo darbai tęsėsi apie keturis metus. 1935 m. pateiktas tvirtinti architekto <a title="Algirdas Šalkauskis" href="http://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_%C5%A0alkauskis">Algirdo Šalkauskio</a> projektas. Tiesa, pastarasis darbų neužbaigė, ir statinio projektavimą perėmė architektas A. Netyksa, 1936 m. paruošęs kiek pakoreguotą bažnyčios brėžinį. Tačiau ir pastarajam su, greičiausiai, aikštingu klebonu sutarti sekėsi sunkiai. 1937 birželio 16 d. raštu Šančių kleboną A. Netyksas informavo, kad technikinės priežiūros atsisako. Po kelių dienų, birželio 19 d., inž. V. Peldavičius pareiškė apsiimąs tolimesnę technikinę priežiūrą, bet birželio 25 d. nuo technikinės priežiūros atsisakė, motyvuodamas, kad kun. Lumbė neklauso techniškų nurodymų, be to, nesusitariama dėl honoraro<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Visgi, nors 1937 m. liepos 19 d. „patikrinus Šančių Parapijos bažnyčios statybą rasta konstruktyvinių defektų ir neprisilaikymo patvirtinto projekto“<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>, bažnyčios statyba buvo baigta ir objektas pašventintas 1938 m.</p>
<p style="text-align: justify;">Bažnyčios pastatas stačiakampio plano, su dviem žemais bokštais, išryškinančiais centrinį fasadą. Proporcingai suprojektuotos dvi zakristijos prie šoninių fasadų akcentuoja masyvius tūrius ir išryškina minimalistinę eksterjero puošybą. Bažnyčios fasadams būdinga taisyklingų geometrinių figūrų kompozicija: kvadrato formos centrinės durys disonuoja su siaurų, stačiakampių langelių vertikalėmis. Interjere išsiskiria presbiterijos arką puošianti dailininko Liudo Truikio freska „Angelai“ bei galiniame fasade pokario metais įkomponuoti Stasio Ušinskio vitražai.</p>
<p style="text-align: justify;">Pastato eksterjeras ir formų tūriai organiškai susiliejo su Šančių priemiesčio urbanistiniu kraštovaizdžiu, kuriame koncentravosi pramonės objektai, technikos infrastruktūra, kareivinių kompleksai. Modernios architektūrinės formos ir technikos pabrėžė pastato estetiką akcentuojant medžiagiškumą: bažnyčios statyboje pritaikyta moderni gelžbetonio konstrukcijų projektavimo technologija. Bažnyčios stogas – tai vienas pirmųjų plonasienės gelžbetoninės kevalinės konstrukcijos pavyzdžių tarpukario Lietuvoje. Skaičiavimus ir darbų priežiūrą atliko inžinierius Pranas Markūnas – vienas iš šios technologijos pradininkų Lietuvoje<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Kristina Endriukaitytė</em><em></em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Šančiai – jau kaip Šiauliai, <em>Lietuvos ūkininkas</em>, 1931 m. rugpjūčio 6, Nr. 32.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Šančiai, Kauno priemiestis. Bažnyčia ir darbininkai, <em>Aušra</em>, 1914 m. sausio 16.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Šančiai – jau kaip Šiauliai, <em>Lietuvos ūkininkas</em>, 1931 m. rugpjūčio 6, Nr. 32.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Šančiškis Stančiauskas statosi bažnyčią, <em>Dienos naujienos</em>, 1931 m. spalio 10.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Dėl Šančių parapijos bažnyčios, <em>Darbininkas</em>, 1928 m. rugpjūčio 19, Nr. 33 (468).</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> LCVA, f. 1622, ap. 2, b. 557, l. 3</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> LCVA, f. 1622, ap. 2, b. 557, l. 3</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> <em>Pranas Markūnas</em>. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIV,  V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 316.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus pr. 60
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Algirdas Šalkauskis, Adolfas Netyksa, Pranas Markūnas
Metai: 1935
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sakraliniai, Bažnyčia
Medžiagos: Mūras (plytų), Gelžbetonis
Nuotraukos: 12
Susiję bibliografijos įrašai
Dėl Šančių sutvarkymo
Dėl Šančių sutvarkymo
Lietuvos Aidas
1930-07-30 p.p.6
„Vilniaus diena“ Šančiuose
„Vilniaus diena“ Šančiuose
Lietuvos Žinios
1930-10-02 p.p.3
Gyventojams Šančiuose žinotina
Gyventojams Šančiuose žinotina
Lietuvos Žinios
1931-07-01 p.5
Žinutė
Kauno priemiestis Šančiai
Kauno priemiestis Šančiai
Lietuvos Žinios
1922-09-13 p.3
Žinutė
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
Senosios Perlojos bažnyčios klausimu
Senosios Perlojos bažnyčios klausimu
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.5
Straipsnis
Ką rašo Kauno laikraščiai
Ką rašo Kauno laikraščiai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.5
Straipsnis
Naujosios Vilijampolės pažanga, vargai ir nusiskundimai
Naujosios Vilijampolės pažanga, vargai ir nusiskundimai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.6
Straipsnis
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-08-03 p.7
Žinutė
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Kas gi bus su "gumbuotu soboru"?
Kas gi bus su "gumbuotu soboru"?
Lietuvos Aidas
1932-09-02 p.5
Straipsnis
Didieji Šiluvos atlaidai
Didieji Šiluvos atlaidai
Lietuvos Aidas
1932-09-15 p.7
Straipsnis
Smarkiai augąs miestelis
Smarkiai augąs miestelis
Lietuvos Aidas
1932-10-01 p.9
Žinutė
Daug bažnyčių
Daug bažnyčių
Lietuvos Žinios
1931-07-20 p.6
Straipsnis
Perkūnas trenkė bažnyčion
Perkūnas trenkė bažnyčion
Lietuvos Žinios
1931-07-23 p.6
Žinutė
Remontuos Įgulos bžanyčią
Remontuos Įgulos bžanyčią
Lietuvos Žinios
1931-07-31 p.5
Žinutė
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.5
Žinutė
Vergijos laikų paminklas
Vergijos laikų paminklas
Lietuvos Žinios
1931-08-06 p.1
Straipsnis
Spaudos apžvalga Kauno Įgulos bažnyčios tematika
Spaudos apžvalga Kauno Įgulos bažnyčios tematika
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.2
Straipsnis
Katalikų spauda Kauno soborą reikalauja griauti
Katalikų spauda Kauno soborą reikalauja griauti
Lietuvos Žinios
1931-08-18 p.2
Straipsnis
Rado užmūrytą rūsį
Rado užmūrytą rūsį
Lietuvos Žinios
1931-08-18 p.6
Žinutė
Griauti!
Griauti!
Lietuvos Žinios
1931-08-22 p.2
Straipsnis
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
Po paskutinio gaisro beatsistatančioj Plungėj
Po paskutinio gaisro beatsistatančioj Plungėj
Lietuvos Aidas
1932-10-15 p.9
Straipsnis
Pagėgiuose ir Panemunėje
Pagėgiuose ir Panemunėje
Lietuvos Aidas
1932-10-22 p.9
Straipsnis
Lankytinos vietos Raseinių apskrityje
Lankytinos vietos Raseinių apskrityje
Lietuvos Aidas
1935-07-13 p.8
Straipsnis
 S. Kalvarija ir apylinkės
S. Kalvarija ir apylinkės
Lietuvos Aidas
1935-07-27 p.8
Straipsnis
 Šiauliai
Šiauliai
1935-07-19 p.8
Straipsnis
 Kruonis. Vienintelė bažnytinės unijos laikų bažnyčia Lietuvoje
Kruonis. Vienintelė bažnytinės unijos laikų bažnyčia Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1935-07-25 p.8
Straipsnis
Dusetos. Gražioji šalis, kuri lankytojų laukia
Dusetos. Gražioji šalis, kuri lankytojų laukia
Lietuvos Aidas
1935-07-26 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Vilnių ir Varėną
Žinutės apie Vilnių ir Varėną
Lietuvos Aidas
1934-01-02 p.2
Žinutė
Pradėjo irti Šv. Jono bažnyčios varpinė
Pradėjo irti Šv. Jono bažnyčios varpinė
Lietuvos Žinios
1931-08-31 p.5
Žinutė
Lietuviška įtaka Ukrainos architektūroj
Lietuviška įtaka Ukrainos architektūroj
Lietuvos Aidas
1932-12-21 p.3
Straipsnis
Rusnė dabar ir praeity
Rusnė dabar ir praeity
Lietuvos Aidas
1932-12-29 p.7
Straipsnis
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1937-10-02 p.10
Straipsnis
Lietuvos šventovių šventovė
Lietuvos šventovių šventovė
Lietuvos Aidas
1937-10-09 p.8
Straipsnis
Vilniaus padavimai
Vilniaus padavimai
Lietuvos Aidas
1937-10-09 p.9
Straipsnis
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Cukraus fabriko pašventinimo iškilmės
Cukraus fabriko pašventinimo iškilmės
Lietuvos Žinios
1931-10-15 p.2
Straipsnis
Salantai
Salantai
Lietuvos Aidas
1937-11-09 p.6
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Prisikėlimo bažnyčios statybos darbai nebus nutraukti nė žiemą
Prisikėlimo bažnyčios statybos darbai nebus nutraukti nė žiemą
Lietuvos Aidas
1937-12-02 p.5
Straipsnis
Klaipėdos miesto bažnyčios
Klaipėdos miesto bažnyčios
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.14
Straipsnis
Katalikų bažnyčioms vėl duota miško medžiagos už 14.500 lt.
Katalikų bažnyčioms vėl duota miško medžiagos už 14.500 lt.
Lietuvos Aidas
1937-12-18 p.5
Straipsnis
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-29 p.7
Žinutė
Šauliai pastatė bažnyčią
Šauliai pastatė bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-01-12 p.6
Žinutė
Gelbėkime Vytauto bažnyčią
Gelbėkime Vytauto bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-01-15 p.10
Straipsnis
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1938-01-21 p.6
Straipsnis
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Biržus ir Zapyškį
Žinutės apie Biržus ir Zapyškį
Lietuvos Aidas
1936-01-09 p.p.6
Žinutė
Viduryje Kelmės miestelio senovės kapinynas
Viduryje Kelmės miestelio senovės kapinynas
Lietuvos Aidas
1936-08-06 p.3
Straipsnis
Žemaitkiemis
Žemaitkiemis
Lietuvos Aidas
1936-08-12 p.7
Žinutė
Mažeikiai. Iš 70 metų amžiaus Lietuvos miesto
Mažeikiai. Iš 70 metų amžiaus Lietuvos miesto
Lietuvos Aidas
1938-03-15 p.7
Straipsnis
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.4
Straipsnis
Prisikėlimo bažnyčia Kaune - Pabaltijo statybos šedevras
Prisikėlimo bažnyčia Kaune - Pabaltijo statybos šedevras
Lietuvos Aidas
1936-08-25 p.5
Straipsnis
Išilgai Kuršių Marias su žuvėdromis į Karaliaučiaus mugę
Išilgai Kuršių Marias su žuvėdromis į Karaliaučiaus mugę
Lietuvos Aidas
1936-08-26 p.4
Straipsnis
Viena seniausių parapijų Lietuvoje
Viena seniausių parapijų Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1936-09-01 p.6
Straipsnis
Vyriausybės parama bažnyčių statybai
Vyriausybės parama bažnyčių statybai
Lietuvos Aidas
1936-01-30 p.p.7
Žinutė
Siesikai. 400m. senumo bažnyčia
Siesikai. 400m. senumo bažnyčia
Lietuvos Aidas
1936-09-15 p.6
Žinutė
Prienų tilto statyba vyksta dieną naktį
Prienų tilto statyba vyksta dieną naktį
Lietuvos Aidas
1938-05-02 p.2
Straipsnis
Miško medžiaga įvairių tikybų bažnyčioms
Miško medžiaga įvairių tikybų bažnyčioms
Lietuvos Aidas
1936-02-11 p.p.5
Straipsnis
Miško medžiaga įvairių tikybų bažnyčioms
Miško medžiaga įvairių tikybų bažnyčioms
Lietuvos Aidas
1936-02-11 p.p.5
Straipsnis
Alytuje statomoje bažnyčioje tilps 3.000 žmonių
Alytuje statomoje bažnyčioje tilps 3.000 žmonių
Lietuvos Aidas
1937-08-03 p.3
Žinutė
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.10
Straipsnis
Įamžinama 550 m. Lietuvos krikšto ir 20 m. nepriklausomybės sukaktis
Įamžinama 550 m. Lietuvos krikšto ir 20 m. nepriklausomybės sukaktis
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.5
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Ateities namai
Ateities namai
Lietuvos Žinios
1931-10-26 p.4
Straipsnis
Zarasai. Salakas - Sakalas
Zarasai. Salakas - Sakalas
1935-08-05 p.8
Straipsnis
Žemės banko namų statyba
Žemės banko namų statyba
Lietuvos Aidas
1934-03-07 p.9
Straipsnis
Kėdainiai. Istoriniai paminklai ir šiaip žymesnės vietos
Kėdainiai. Istoriniai paminklai ir šiaip žymesnės vietos
Lietuvos Aidas
1935-08-10 p.9
Straipsnis
Karių bažnyčios remontas
Karių bažnyčios remontas
Lietuvos Aidas
1934-08-13 p.p. 5
Straipsnis
Statys dailią bažnyčią
Statys dailią bažnyčią
Lietuvos Aidas
1935-05-06 p.8
Straipsnis
Tauragė - viena seniausių aisčių vietovių
Tauragė - viena seniausių aisčių vietovių
Lietuvos Aidas
1934-02-24 p.8-10
Straipsnis
Tauragės apskr. miesteliai ir paminklai
Tauragės apskr. miesteliai ir paminklai
Lietuvos Aidas
1934-02-24 p.12
Straipsnis
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.5
Straipsnis
Žinutės iš Marijampolės apskrities
Žinutės iš Marijampolės apskrities
1935-09-28 p.8
Žinutė
Alytus.Alytaus apskrities miesteliuose pasidairius
Alytus.Alytaus apskrities miesteliuose pasidairius
Lietuvos Aidas
1936-02-28 p.p.6
Straipsnis
Telšiai
Telšiai
Lietuvos Aidas
1934-11-13 p.p.6
Straipsnis
Paminklinės bažnyčios tolimesni statybos darbai pradedami netrukus
Paminklinės bažnyčios tolimesni statybos darbai pradedami netrukus
Lietuvos Aidas
1936-03-01 p.p.4
Straipsnis
Žinutės apie Zarasus
Žinutės apie Zarasus
Lietuvos Aidas
1936-07-18 p.6
Straipsnis
Po Kauną ir aplink Kauną
Po Kauną ir aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1936-07-30 p.3
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
Lietuvos Aidas
1936-07-24 p.2-3
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
1936-07-25 p.2-3
Straipsnis
Žinutės apie Panevėžį
Žinutės apie Panevėžį
Lietuvos Aidas
1936-07-25 p.6
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
Lietuvos Aidas
1936-07-28 p.2-3
Straipsnis
Ir bažnyčioms remntuoti reikia leidimų
Ir bažnyčioms remntuoti reikia leidimų
Lietuvos Žinios
1931-11-26 p.5
Žinutė
Tamsų bažnyčioj - šviesu klebonijoj
Tamsų bažnyčioj - šviesu klebonijoj
Lietuvos Žinios
1932-01-11 p.5
Žinutė
Kauno bažnyčių remontai atskleidžia daug įdomybių
Kauno bažnyčių remontai atskleidžia daug įdomybių
Lietuvos Aidas
1938-08-04 p.8
Straipsnis
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Lietuvos Aidas
1938-08-07 p.2
Straipsnis
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Šv. Antano bažnyčioje pastatyti moderniausi Lietuvoje vargonai
Šv. Antano bažnyčioje pastatyti moderniausi Lietuvoje vargonai
Lietuvos Aidas
1938-08-28 p.5
Straipsnis
Sostinė ar Žemaičių Kalvarija
Sostinė ar Žemaičių Kalvarija
Naujoji Romuva
1931-02-22 p.197
Straipsnis
Tapyba ant stiklo
Tapyba ant stiklo
Naujoji Romuva
1931-05-31 p.534
Straipsnis
Ramybės kalnas
Ramybės kalnas
Naujoji Romuva
1932-09-18 p.810, 811, 812
Straipsnis
Vyriausybės parama bažnyčių statybai
Vyriausybės parama bažnyčių statybai
Lietuvos Žinios
1936-01-30 p.5
Straipsnis
Lietuvių liaudies menas
Lietuvių liaudies menas
Naujoji Romuva
1931-03-15 p.266
Straipsnis
Lietuviškos bažnyčios
Lietuviškos bažnyčios
Naujoji Romuva
1931-09-06 p.858, 859
Straipsnis
Žinutės apie Garliavą ir Griškabūdį
Žinutės apie Garliavą ir Griškabūdį
Lietuvos Aidas
1918-03-05 p.3
Straipsnis
Tytavėnai
Tytavėnai
Lietuvos Aidas
1918-05-04 p.4
Straipsnis
Biržai
Biržai
Lietuvos Aidas
1918-05-16 p.3
Straipsnis
Pajevonis
Pajevonis
Lietuvos Aidas
1918-05-18 p.3
Žinutė
Iš Liudvinavo padangės
Iš Liudvinavo padangės
Lietuvos Aidas
1918-06-25 p.4
Straipsnis
Papilys
Papilys
Lietuvos Aidas
1918-09-19 p.3
Straipsnis
Skapiškis
Skapiškis
Lietuvos Aidas
1918-10-02 p.3
Straipsnis
Kriukai
Kriukai
Lietuvos Aidas
1918-11-13 p.6
Žinutė
Karmėlava
Karmėlava
Lietuva
1919-04-10 p.3
Straipsnis
Klaipėda
Klaipėda
Lietuva
1920-03-05 p.1-2
Straipsnis
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuva
1920-03-12 p.2
Straipsnis
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuva
1920-04-24 p.2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-08-07 p.2
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-09-12 p.4
Žinutė
Miestų ir apskričių savivaldybių suvažiavimas
Miestų ir apskričių savivaldybių suvažiavimas
Lietuva
1920-09-23 p.2
Straipsnis
Gražioji bažnyčia
Gražioji bažnyčia
Lietuva
1921-01-14 p.2
Straipsnis
N.-Radviliškis
N.-Radviliškis
Lietuva
1921-01-25 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1921-02-05 p.2
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-06-16 p.3
Žinutė
Pasvalys ar Biržai
Pasvalys ar Biržai
Lietuva
1921-07-06 p.2
Straipsnis
Viekšniai
Viekšniai
Lietuva
1923-02-08 p.4
Straipsnis
Dėl miestų statybos
Dėl miestų statybos
Lietuva
1923-03-23 p.2-5
Straipsnis
Vižanos
Vižanos
Lietuva
1923-06-03 p.3
Straipsnis
Del jezuitų bažnyčios remonto
Del jezuitų bažnyčios remonto
Lietuva
1924-03-31 p.5-6
Straipsnis
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuva
1924-11-11 p.6
Straipsnis
Benediktinių bažnyčios remonto darbai vyks visą žiemą
Benediktinių bažnyčios remonto darbai vyks visą žiemą
Lietuvos Aidas
1939-01-05 p.5
Straipsnis
Vilnius ir Kaunas
Vilnius ir Kaunas
Lietuvos Aidas
1939-01-07 p.4
Straipsnis
Tauragnai. Apie pirmąją Aukštaičių bažnyčią
Tauragnai. Apie pirmąją Aukštaičių bažnyčią
Lietuvos Aidas
1939-01-13 p.7
Straipsnis
Negriaukime nepasitarę senovinių statinių
Negriaukime nepasitarę senovinių statinių
Lietuvos Aidas
1939-01-19 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-01-06 p.4
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-01-09 p.3-4
Žinutė
Žinutės apie Giedraičius ir Šeduvą
Žinutės apie Giedraičius ir Šeduvą
Lietuva
1923-01-18 p.5
Žinutė
Kaunas išaugo į modernų miestą
Kaunas išaugo į modernų miestą
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.2
Straipsnis
Latvijos architektūros docentas studijavo mūsų bažnyčias
Latvijos architektūros docentas studijavo mūsų bažnyčias
Lietuvos Aidas
1939-05-10 p.8
Straipsnis
Miestelis skirstosi į viensėdžius... Linkmenų miestelis seniau ir dabar
Miestelis skirstosi į viensėdžius... Linkmenų miestelis seniau ir dabar
Lietuvos Aidas
1939-05-19 p.7
Straipsnis
Karininkų ramovės ir vidaus įrengimų varžytynes laimėjo Morkūnas su Grodzenskiu
Karininkų ramovės ir vidaus įrengimų varžytynes laimėjo Morkūnas su Grodzenskiu
Lietuvos Žinios
1936-04-30 p.8
Žinutė
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Atidavė statyti karininkų ramovės rūmus
Atidavė statyti karininkų ramovės rūmus
Lietuvos Žinios
1935-08-29 p.7
Žinutė
Iš lūšnos į rūmus
Iš lūšnos į rūmus
Lietuvos Žinios
1940-03-18 p.p.8
Žinutė
Naujojo tilto projektas
Naujojo tilto projektas
Lietuvos Žinios
1925-06-23 p.p.3
Žinutė
Stikliniai namai
Stikliniai namai
Lietuvos Žinios
1937-04-09 p.4
Žinutė
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Atkasė šimtamečius Simno bažnyčios rūsius
Atkasė šimtamečius Simno bažnyčios rūsius
Lietuvos Aidas
1939-08-24 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Ragina gelbėti Vilniaus bažnyčias
Ragina gelbėti Vilniaus bažnyčias
Lietuvos Aidas
1939-09-12 p.2
Žinutė
Zapyškis. Bažnyčia pastatyta
Zapyškis. Bažnyčia pastatyta
Lietuvos Aidas
1939-09-26 p.6
Žinutė
Vilniaus barokas
Vilniaus barokas
Lietuvos Aidas
1939-10-14 p.5
Straipsnis
Vilniaus Gotika
Vilniaus Gotika
Lietuvos Aidas
1939-10-21 p.5
Straipsnis
Vilniaus katedra
Vilniaus katedra
Lietuvos Aidas
1939-10-28 p.20
Straipsnis
Mažeikių praeitis ir dabartis
Mažeikių praeitis ir dabartis
Lietuvos Aidas
1939-12-10 p.3
Straipsnis
Pilviškiai po 22 metų
Pilviškiai po 22 metų
Lietuvos Aidas
1940-01-19 p.3
Straipsnis
Žemaičių vyskupų sostinėje
Žemaičių vyskupų sostinėje
Lietuvos Aidas
1940-01-25 p.3
Straipsnis
330 metų medinė bažnyčia
330 metų medinė bažnyčia
Lietuvos Aidas
1940-02-28 p.2
Straipsnis
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Lietuvos Aidas
1940-02-29 p.3
Straipsnis
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.4
Straipsnis
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Lietuvos Aidas
1940-03-21 p.11
Straipsnis
Prisikėlimo bažnyčios statyba
Prisikėlimo bažnyčios statyba
Lietuvos Aidas
1940-03-21 p.13
Straipsnis
Prie savivaldybės garažo griuvėsių
Prie savivaldybės garažo griuvėsių
Lietuvos Žinios
1938-01-14 p.6
Straipsnis
Pirmasis pusmetis Vilniuje
Pirmasis pusmetis Vilniuje
Lietuvos Aidas
1940-05-01 p.4
Straipsnis
Burmistras apie garažų statybas
Burmistras apie garažų statybas
Lietuvos Žinios
1938-04-09 p.8
Žinutė
Krekenava
Krekenava
Lietuvos Aidas
1940-06-10 p.9
Straipsnis
Kaunas - priešingumų miestas
Kaunas - priešingumų miestas
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
Po Prisikėlimo bažnyčią pasižvalgius
Po Prisikėlimo bažnyčią pasižvalgius
Lietuvos Aidas
1939-06-03 p.4
Straipsnis
1 166
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Totorių mečetė Kaune
Totorių mečetė Kaune
1930
Ateitininkų sąjungos rūmai Kaune
Ateitininkų sąjungos rūmai Kaune
1926 - 1931
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
B. Giedraičio ir K. Oželio gyvenamasis namas  Kaune
B. Giedraičio ir K. Oželio gyvenamasis namas Kaune
1936 - 1937
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Antaninos ir Petro Gužų gyvenamasis namas Kaune
Antaninos ir Petro Gužų gyvenamasis namas Kaune
1934
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolynas
Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolynas
1935
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Kalvarijos karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
1940
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
1 102

Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia – charakteringas moderniosios sakralinės architektūros pavyzdys. Modernistinių formų bažnyčios nėra dažnas reiškinys Pirmosios Respublikos laikotarpiui, todėl bažnyčia Šančiuose – įdomus ir vertingas objektas Lietuvos sakralinio paveldo kontekste.


Šančiai tarpukariu – ypač tankiai apgyvendintas laikinosios sostinės priemiestis (laikmečio spaudoje minimi skaičiai, esą 1931 m. Šančiuose gyveno apie 25 000 žmonių, o tai prilygo tuometiniam Šiaulių miesto gyventojų skaičiui[1]), tačiau katalikų maldos namų klausimas parapijoje buvo probleminis dar nuo XX a. pradžios. Yra žinoma, jog šv. Mišias Šančiuose kunigas aukodavo mažoje koplytėlėje parapijos kapinėse, todėl visi norintys netilpdavo. Dėl šios priežasties didelė dalis parapijiečių religines praktikas atlikti turėdavo keliauti į gretimą parapiją, į Karmelitų bažnyčią[2].


Padėtį bandyta pagerinti po Pirmojo pasaulinio karo maldos namus įrengus pertvarkytame Kauno tvirtovės kariniame sandėlyje[3]. Sunkumus dėl maldos namų iškalbingai liudija faktas ir apie tai, jog vienas parapijietis – Jurgis Stančiauskas – nuosavame sklype už savo lėšas ketino pastatyti bažnyčią[4]. Nors šis sumanymas nebuvo įgyvendinas, tačiau bažnyčia visgi pradėta statyti. Toks faktas atskleidžia, jog konkretaus religinių apeigų centro nebuvimas parapijoje tapo jautria socialine problema, o privačios bažnyčios statybos epizodas – liudijo grėsmę net Bažnyčios visuotinumo suvokimui vietos bendruomenėje. Todėl Šančių parapijoje bažnyčios pastatas buvo reikalingas ne tik, kaip urbanistinis objektas, tačiau ir kaip religinę pasaulėvoką, socialinį saugumą ir stabilumą garantuojantis bendruomenės elementas.


Naujų maldos namų statybą inicijavo tuometinis Šančių parapijos klebonas Mamertas Lumbė[5]. Projektavimo darbai tęsėsi apie keturis metus. 1935 m. pateiktas tvirtinti architekto Algirdo Šalkauskio projektas. Tiesa, pastarasis darbų neužbaigė, ir statinio projektavimą perėmė architektas A. Netyksa, 1936 m. paruošęs kiek pakoreguotą bažnyčios brėžinį. Tačiau ir pastarajam su, greičiausiai, aikštingu klebonu sutarti sekėsi sunkiai. 1937 birželio 16 d. raštu Šančių kleboną A. Netyksas informavo, kad technikinės priežiūros atsisako. Po kelių dienų, birželio 19 d., inž. V. Peldavičius pareiškė apsiimąs tolimesnę technikinę priežiūrą, bet birželio 25 d. nuo technikinės priežiūros atsisakė, motyvuodamas, kad kun. Lumbė neklauso techniškų nurodymų, be to, nesusitariama dėl honoraro[6]. Visgi, nors 1937 m. liepos 19 d. „patikrinus Šančių Parapijos bažnyčios statybą rasta konstruktyvinių defektų ir neprisilaikymo patvirtinto projekto“[7], bažnyčios statyba buvo baigta ir objektas pašventintas 1938 m.


Bažnyčios pastatas stačiakampio plano, su dviem žemais bokštais, išryškinančiais centrinį fasadą. Proporcingai suprojektuotos dvi zakristijos prie šoninių fasadų akcentuoja masyvius tūrius ir išryškina minimalistinę eksterjero puošybą. Bažnyčios fasadams būdinga taisyklingų geometrinių figūrų kompozicija: kvadrato formos centrinės durys disonuoja su siaurų, stačiakampių langelių vertikalėmis. Interjere išsiskiria presbiterijos arką puošianti dailininko Liudo Truikio freska „Angelai“ bei galiniame fasade pokario metais įkomponuoti Stasio Ušinskio vitražai.


Pastato eksterjeras ir formų tūriai organiškai susiliejo su Šančių priemiesčio urbanistiniu kraštovaizdžiu, kuriame koncentravosi pramonės objektai, technikos infrastruktūra, kareivinių kompleksai. Modernios architektūrinės formos ir technikos pabrėžė pastato estetiką akcentuojant medžiagiškumą: bažnyčios statyboje pritaikyta moderni gelžbetonio konstrukcijų projektavimo technologija. Bažnyčios stogas – tai vienas pirmųjų plonasienės gelžbetoninės kevalinės konstrukcijos pavyzdžių tarpukario Lietuvoje. Skaičiavimus ir darbų priežiūrą atliko inžinierius Pranas Markūnas – vienas iš šios technologijos pradininkų Lietuvoje[8].


Kristina Endriukaitytė
[1] Šančiai – jau kaip Šiauliai, Lietuvos ūkininkas, 1931 m. rugpjūčio 6, Nr. 32.


[2] Šančiai, Kauno priemiestis. Bažnyčia ir darbininkai, Aušra, 1914 m. sausio 16.


[3] Šančiai – jau kaip Šiauliai, Lietuvos ūkininkas, 1931 m. rugpjūčio 6, Nr. 32.


[4] Šančiškis Stančiauskas statosi bažnyčią, Dienos naujienos, 1931 m. spalio 10.


[5] Dėl Šančių parapijos bažnyčios, Darbininkas, 1928 m. rugpjūčio 19, Nr. 33 (468).


[6] LCVA, f. 1622, ap. 2, b. 557, l. 3


[7] LCVA, f. 1622, ap. 2, b. 557, l. 3


[8] Pranas Markūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIV,  V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 316.


Bažnyčia netrukus po statybos. I. Girčio nuotr., LCVA fotodokumentų skyrius
Bažnyčia netrukus po statybos. I. Girčio nuotr., LCVA fotodokumentų skyrius
Pirmasis Šančių bažnyčios projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 430, l. 7
Pirmasis Šančių bažnyčios projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 430, l. 7
Pirmasis (1935 m. sausio mėn.) A. Šalkauskio projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 20
Pirmasis (1935 m. sausio mėn.) A. Šalkauskio projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 20
Pirmasis (1935 m. sausio mėn.) A. Šalkauskio projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 20
Pirmasis (1935 m. sausio mėn.) A. Šalkauskio projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 20
"Naujoje Romuvoje" pristatytas pataisytas projektas. "Naujoji Romuva", 1935 m., nr. 7, p. 169
"Naujoje Romuvoje" pristatytas pataisytas projektas. "Naujoji Romuva", 1935 m., nr. 7, p. 169
Antrasis (1935 m. liepos mėn.) A. Šalkauskio projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 13
Antrasis (1935 m. liepos mėn.) A. Šalkauskio projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 13
Galinis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 14
Galinis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 14
Šoninis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 16
Šoninis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 16
Pjūvis ir situaicjos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 17
Pjūvis ir situaicjos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 17
1936 m., A. Netyksos projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 5
1936 m., A. Netyksos projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 5
Šoninis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 6
Šoninis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 557, l. 6
Šančių bažnyčia. 2000 m., V. Petrulio nuotr.
Šančių bažnyčia. 2000 m., V. Petrulio nuotr.