Grafų Tiškevičių rūmai Palangoje (Palangos gintaro muziejus)
(Išlikęs
, k.k.v.r.
849
)
<p style="text-align: justify;">Reprezentaciniai dvaro rūmai grafo Felikso Tiškevičiaus užsakymu pastatyti 1897 m. pagal vokiečių architekto Franzo Heinricho Schwechteno projektą. Dviejų aukštų mūrinis pastatas buvo skirtas nuolatiniam didikų gyvenimui Palangoje. Dvaro rūmai – XIX a. pabaigai būdingo istorizmo stiliaus statinys, kuriame persipynę renesanso, baroko ir klasicizmo bruožai bei kompoziciniai elementai. Rūmų šiaurinis fasadas – lenktas su puslankio formos terasa, į kurią pakylama laiptais, puoštais Paryžiuje gamintomis vazomis ir liūto skulptūra. Pietinės rūmų pusės centre keturių kolonų portikas, laikantis antrame aukšte įrengtą balkoną, aprėmintą baliustrada. Iš šios rūmų pusės atsiveria vaizdas į dvaro rozariumą.</p>
<p style="text-align: justify;">Dvaro komplekso statybos vyko keliais etapais: 1907 m. to paties architekto suprojektuota neorenesansinė aštuoniakampė koplyčia prijungta prie vakarinėje rūmų pusėje buvusios verandos, įrengiant naują, daug didesnę, verandą pietiniame fasade. Iš architekto brėžinių matyti, kad naująją verandą planuota įstiklinti.  Per I-ąjį pasaulinį karą nukentėję rūmai sutvarkyti 1922-1924 m. Šios rekonstrukcijos metu pastatyti kiti kompleksą sudarantys ūkiniai pastatai (arklidės, daržinė, tvartai, ledainė, oranžerija) iki šių dienų neišliko. Dalis dvaro komplekso statinių projektų liko neįgyvendinta: 1902 m. F. H. Schwechteno suprojektuotas didikų poilsiui skirtas šiltųjų vonių kompleksas neįgyvendintas dėl netikėtos F. Tiškevičiaus finansinio partnerio kunigaikščio Mykolo Oginskio mirties. Toks pat likimas dėl pasikeitusių politinių aplinkybių ištiko 1916 m. mansardinio rūmų stogo projektą, kai paaukštinus pastato stogą turėjo būti įrengti dar 9 kambariai<a title="" href="file:///C:\Users\renren\Desktop\Objektai\Palanga\Ti%C5%A1kevi%C4%8Di%C5%B3%20r%C5%ABmai\autc\Ti%C5%A1kevi%C4%8Di%C5%B3%20r%C5%ABmai.docx#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Iki Antrojo pasaulinio karo dvaras priklausė didikams Tiškevičiams. 1939 m. buvo svarstoma galimybė dvaro rūmus parduoti valstybei, ten įrengiant reprezentacinę Lietuvos Respublikos Prezidento vasaros rezidenciją, tačiau šis planas nespėtas įgyvendinti. Po karo apniokotas dvaras buvo nacionalizuotas sovietinės valdžios. 1957 m. rūmai restauruoti pagal architekto Alfredo Brusoko projektą, pastate įsikūrė ir keletą metų veikė Lietuvos Dailininkų sąjungos kūrybos namai<a title="" href="file:///C:\Users\renren\Desktop\Objektai\Palanga\Ti%C5%A1kevi%C4%8Di%C5%B3%20r%C5%ABmai\autc\Ti%C5%A1kevi%C4%8Di%C5%B3%20r%C5%ABmai.docx#_ftn2">[2]</a>. 1963 m. rūmuose atidarytas iki šiol veikiantis Lietuvos dailės muziejaus filialas – Palangos gintaro muziejus.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Renata Kilinskaitė</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"><hr size="1" /></div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="file:///C:\Users\renren\Desktop\Objektai\Palanga\Ti%C5%A1kevi%C4%8Di%C5%B3%20r%C5%ABmai\autc\Ti%C5%A1kevi%C4%8Di%C5%B3%20r%C5%ABmai.docx#_ftnref1">[1]</a> Budrys, R. Surasti Palangos grafų Tiškevičių rūmų projektai. <em>Literatūra ir menas, </em>2006, rugsėjo 22 d., p. 8.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="file:///C:\Users\renren\Desktop\Objektai\Palanga\Ti%C5%A1kevi%C4%8Di%C5%B3%20r%C5%ABmai\autc\Ti%C5%A1kevi%C4%8Di%C5%B3%20r%C5%ABmai.docx#_ftnref2">[2]</a> Palangos gintaro muziejaus pastatas. Prieiga per internetą: http://www.ldm.lt/PGM/PGM_pastatas.htm.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
Adresas: Vytauto g. 17, Palanga
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Franz Heinrich Schwechten
Metai: 1897
Laikotarpis: Carinis
Architektūros šakos: Architektūra, Statinių kompleksas, Dvaro sodybos
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 28
Susiję bibliografijos įrašai
Palanga žiemą
Palanga žiemą
Lietuvos Žinios
1930-02-01 p.p.3
Straipsnis
Dienos motyvais
Dienos motyvais
Lietuvos Aidas
1931-08-01 p.p. 5
Straipsnis
Palangos vidurinės mokyklos namų istorija
Palangos vidurinės mokyklos namų istorija
Lietuvos Aidas
1932-06-10 p.5
Straipsnis
Palangoje
Palangoje
Lietuvos Aidas
1932-06-10 p.6
Žinutė
Žinutės apie žemės sklypų perskirstymus
Žinutės apie žemės sklypų perskirstymus
Lietuvos Aidas
1932-06-11 p.8
Žinutė
Nauja pramoga Palangoje
Nauja pramoga Palangoje
Lietuvos Aidas
1932-06-28 p.6
Straipsnis
Vasarojimas
Vasarojimas
Lietuvos Aidas
1932-07-06 p.4
Straipsnis
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-07-07 p.6
Žinutė
Straipsniai apie Lietuvos kurortus
Straipsniai apie Lietuvos kurortus
Lietuvos Aidas
1932-07-13 p.5
Straipsnis
Straipsniai apie Lietuvos pajūrį
Straipsniai apie Lietuvos pajūrį
Lietuvos Aidas
1932-07-30 p.7
Straipsnis
Palanga ir Joniškis jau gavo antraeilių miestų teises
Palanga ir Joniškis jau gavo antraeilių miestų teises
Lietuvos Aidas
1932-09-27 p.7
Žinutė
Palangoje nėra patogumų. Nepatenkinti vasarotojai.
Palangoje nėra patogumų. Nepatenkinti vasarotojai.
Lietuvos Žinios
1931-07-14 p.6
Straipsnis
Palangoj
Palangoj
Lietuvos Aidas
1932-10-11 p.7
Žinutė
Palanga
Palanga
Lietuvos Žinios
1931-07-21 p.4
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.4
Straipsnis
Ten, kur žmonės taiso sveikatą
Ten, kur žmonės taiso sveikatą
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.p.4
Straipsnis
Palanga šiemet gerai verčiasi
Palanga šiemet gerai verčiasi
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.4
Straipsnis
Palangos kurorto sezono pabaiga
Palangos kurorto sezono pabaiga
Lietuvos Žinios
1931-08-20 p.6
Straipsnis
Palanga. Sezonui prasidėjus
Palanga. Sezonui prasidėjus
Lietuvos Aidas
1935-06-13 p.8
Straipsnis
Palanga. Iš kurorto gyvenimo
Palanga. Iš kurorto gyvenimo
Lietuvos Aidas
1935-06-18 p.8
Straipsnis
Palanga laukia vasarotojų
Palanga laukia vasarotojų
Lietuvos Aidas
1935-06-21 p.5
Straipsnis
Šios vasaros Palanga
Šios vasaros Palanga
Lietuvos Aidas
1935-06-28 p.2
Straipsnis
 Moderniškas ir patobulintas susisiekimas Klaipėdos krašte
Moderniškas ir patobulintas susisiekimas Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1935-06-28 p.8
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Aidas
1935-07-06 p.8
Straipsnis
Palangos vaizdai
Palangos vaizdai
Lietuvos Aidas
1935-07-13 p.10
Straipsnis
Žemaičiai ir jų šventieji
Žemaičiai ir jų šventieji
Lietuvos Aidas
1934-01-08 p.2
Straipsnis
Nauji Lietuvos miestai rinks savo tarybas
Nauji Lietuvos miestai rinks savo tarybas
Lietuvos Aidas
1932-11-12 p.8
Žinutė
Palanga. Autobusų stočiai nupirko visą kvartalą
Palanga. Autobusų stočiai nupirko visą kvartalą
Lietuvos Aidas
1937-10-11 p.6
Straipsnis
Palangos planai ir darbai
Palangos planai ir darbai
Lietuvos Aidas
1937-10-21 p.6
Straipsnis
Apmirštas reikalas
Apmirštas reikalas
Lietuvos Aidas
1934-07-23 p.p. 7
Straipsnis
Palangos mirgančios smulkmenos
Palangos mirgančios smulkmenos
Lietuvos Aidas
1934-07-28 p.p. 8
Straipsnis
 Iš Palangos vasarvietės
Iš Palangos vasarvietės
Lietuvos Aidas
1937-06-24 p.6
Straipsnis
Palangoje sezonas 5 mėnesius
Palangoje sezonas 5 mėnesius
Lietuvos Aidas
1936-01-20 p.p.6
Straipsnis
Ūkiniai Palangos džiaugsmai
Ūkiniai Palangos džiaugsmai
Lietuvos Aidas
1938-01-11 p.6
Straipsnis
Mūsų pajūrio vasarvietes 1937 m. aplankė 20534 vasarotojai
Mūsų pajūrio vasarvietes 1937 m. aplankė 20534 vasarotojai
Lietuvos Aidas
1938-01-18 p.2
Straipsnis
Koks paminklas bus pastatytas Kun. Birutei Palangoje
Koks paminklas bus pastatytas Kun. Birutei Palangoje
Lietuvos Aidas
1938-02-04 p.5
Straipsnis
Paminklas Birutei
Paminklas Birutei
Lietuvos Aidas
1938-02-05 p.4
Straipsnis
Palangos paplūdimyje
Palangos paplūdimyje
Lietuvos Aidas
1937-07-03 p.8
Straipsnis
Palangos gyvenimo margintojai
Palangos gyvenimo margintojai
Lietuvos Aidas
1937-07-15 p.5
Straipsnis
Ko Palangai stinga vasaros metu
Ko Palangai stinga vasaros metu
Lietuvos Aidas
1936-08-06 p.4
Straipsnis
Vidutinio Palangos vasarotojo diena
Vidutinio Palangos vasarotojo diena
Lietuvos Aidas
1937-07-17 p.2
Straipsnis
Lietuvos vasarvietės
Lietuvos vasarvietės
Lietuvos Aidas
1938-02-19 p.8
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Aidas
1937-07-21 p.6
Straipsnis
Kaip eina viešieji darbai
Kaip eina viešieji darbai
Lietuvos Aidas
1936-01-31 p.p.8
Straipsnis
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvos Aidas
1938-04-04 p.4
Straipsnis
Vienintelė Europoje vieta kaulo tuberkuliozei gydyti - Lietuvoje
Vienintelė Europoje vieta kaulo tuberkuliozei gydyti - Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-04-08 p.5
Straipsnis
Lietuvos elektrofikacijos darbų planas
Lietuvos elektrofikacijos darbų planas
1938-04-11 p.6
Straipsnis
Iš saulėto pajūrio
Iš saulėto pajūrio
Lietuvos Aidas
1938-04-21 p.5
Straipsnis
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.3
Straipsnis
LA, 1936.03.25, p.6 - Palanga. Dygsta naujos vilos
LA, 1936.03.25, p.6 - Palanga. Dygsta naujos vilos
Lietuvos Aidas
1936-03-25 p.6
Straipsnis
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Lietuvos Aidas
1937-07-29 p.5
Straipsnis
Palanga. Keičiasi miesto vaizdas
Palanga. Keičiasi miesto vaizdas
Lietuvos Aidas
1937-08-03 p.6
Straipsnis
Palangos gaisro nelaimė ištiko 635 žmones
Palangos gaisro nelaimė ištiko 635 žmones
Lietuvos Aidas
1938-05-11 p.1
Straipsnis
LA, 1936.04.01, p.6 - Palanga. 15 kūrybos metų
LA, 1936.04.01, p.6 - Palanga. 15 kūrybos metų
Lietuvos Aidas
1936-04-01 p.6
Straipsnis
Šiurpūs ir klaikūs vaizdai Palangos gaisro metu
Šiurpūs ir klaikūs vaizdai Palangos gaisro metu
Lietuvos Aidas
1938-05-11 p.1
Straipsnis
Liepsnų jūra Palangą užliejo nepaprastai greitai
Liepsnų jūra Palangą užliejo nepaprastai greitai
Lietuvos Aidas
1938-05-12 p.1
Straipsnis
Palangą leis atstatyti tik mūrinę
Palangą leis atstatyti tik mūrinę
Lietuvos Aidas
1938-05-12 p.1
Straipsnis
Iki sezono Palanga nusišluostys skaudžias ašaras
Iki sezono Palanga nusišluostys skaudžias ašaras
Lietuvos Aidas
1938-05-12 p.2
Straipsnis
Palanga šaukiasi pagalbos
Palanga šaukiasi pagalbos
Lietuvos Aidas
1938-05-13 p.8
Straipsnis
Kaip šiemet su Palanga
Kaip šiemet su Palanga
Lietuvos Aidas
1938-06-08 p.8
Straipsnis
Palangos paplūdymyje
Palangos paplūdymyje
Lietuvos Aidas
1938-06-15 p.8
Straipsnis
Palangos vaizdai
Palangos vaizdai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.8
Straipsnis
Palangos šypsenos... vasarinės su balkonėliais
Palangos šypsenos... vasarinės su balkonėliais
Lietuvos Aidas
1938-07-09 p.16
Straipsnis
Klaipėdos skersgatviuose ir Smiltynės paplūdymyje
Klaipėdos skersgatviuose ir Smiltynės paplūdymyje
1937-08-02 p.4
Straipsnis
Palanga
Palanga
1937-08-07 p.9
Straipsnis
Škicai iš Palangos gyvenimo
Škicai iš Palangos gyvenimo
Lietuvos Aidas
1935-08-03 p.2
Straipsnis
Pradėtas tiesti plentas Kretinga- Palanga
Pradėtas tiesti plentas Kretinga- Palanga
Lietuvos Aidas
1935-02-05 p.p.10
Žinutė
Vasariškas Palangos sekmadienis
Vasariškas Palangos sekmadienis
Lietuvos Aidas
1935-08-09 p.5-6
Straipsnis
Vasarvietės jau ruošiasi svečius sutikti
Vasarvietės jau ruošiasi svečius sutikti
1935-04-25 p.6
Straipsnis
Dvi dienos Klaipėdos krašte
Dvi dienos Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1934-03-23 p.6
Straipsnis
Palangos vasarojimo sezono naujienos
Palangos vasarojimo sezono naujienos
Lietuvos Aidas
1934-08-25 p.p. 7
Straipsnis
Palanga. Dygsta naujos vilos
Palanga. Dygsta naujos vilos
Lietuvos Aidas
1936-03-25 p.6
Žinutė
Reikėtų toli ieškoti tokių gerų vasarviečių, kaip Lietuvoje
Reikėtų toli ieškoti tokių gerų vasarviečių, kaip Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1935-08-20 p.6
Straipsnis
Palanga. 15 kūrybos metų!
Palanga. 15 kūrybos metų!
Lietuvos Aidas
1936-04-01 p.6
Straipsnis
Palanga
Palanga
1935-05-13 p.8
Straipsnis
Degė Darbėnų miestelis
Degė Darbėnų miestelis
Lietuvos Aidas
1935-08-31 p.8
Žinutė
Palangoje statoma daug vasarnamių
Palangoje statoma daug vasarnamių
Lietuvos Aidas
1934-04-19 p.8
Žinutė
Palangoje įrengtas naujas parkas
Palangoje įrengtas naujas parkas
Lietuvos Aidas
1936-05-23 p.3
Straipsnis
Kretinga
Kretinga
Lietuvos Aidas
1935-02-25 p.p.5
Žinutė
Nauji patobulinimai Raudondvario vaikų prieglaudoje
Nauji patobulinimai Raudondvario vaikų prieglaudoje
Lietuvos Aidas
1935-09-18 p.7
Straipsnis
Kazlų Rūda - pensininkų vasarvietė
Kazlų Rūda - pensininkų vasarvietė
Lietuvos Aidas
1937-08-24 p.2
Straipsnis
Žadama pirkti Palangos parką su rūmais, svetainę ir kitus pastatus
Žadama pirkti Palangos parką su rūmais, svetainę ir kitus pastatus
1937-09-03 p.8
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Aidas
1935-05-24 p.8
Straipsnis
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
Lietuvos Aidas
1935-01-07 p.7
Žinutė
LA, 1936.05.23, p.3 - Palangoje įrangtas naujas parkas
LA, 1936.05.23, p.3 - Palangoje įrangtas naujas parkas
Lietuvos Aidas
1936-05-23 p.3
Straipsnis
Patvirtinta visa eilė planų miestų statybai reguliuoti.
Patvirtinta visa eilė planų miestų statybai reguliuoti.
1935-01-05 p.7
Straipsnis
Palangoje numatoma įrengti sporto stadionas
Palangoje numatoma įrengti sporto stadionas
Lietuvos Aidas
1936-03-02 p.p.6
Žinutė
Mūsų kurortai ir vasarvietės
Mūsų kurortai ir vasarvietės
Lietuvos Aidas
1936-06-20 p.7
Straipsnis
Dideli savivaldybės kelių statybos darbai
Dideli savivaldybės kelių statybos darbai
1936-06-26 p.2
Straipsnis
Kas girdėti Palangoje
Kas girdėti Palangoje
Lietuvos Aidas
1936-06-26 p.6
Straipsnis
Vasariški Palangos vaizdai
Vasariški Palangos vaizdai
Lietuvos Aidas
1936-07-01 p.4
Straipsnis
Istorikai po Žemaitiją
Istorikai po Žemaitiją
Lietuvos Aidas
1936-07-14 p.5
Straipsnis
Pajūrio kurortuose gyvenimas verda
Pajūrio kurortuose gyvenimas verda
Lietuvos Aidas
1936-08-02 p.2
Straipsnis
Sureguliuos kurortus
Sureguliuos kurortus
Lietuvos Žinios
1931-01-13 p.5
Žinutė
Vandens problema Palangoje
Vandens problema Palangoje
Lietuvos Aidas
1938-08-05 p.4
Straipsnis
Palangoje
Palangoje
Lietuvos Aidas
1938-08-08 p.5
Straipsnis
Palanga architektūros požiūriu
Palanga architektūros požiūriu
Lietuvos Aidas
1938-08-10 p.4
Straipsnis
Palanga jau perplanuojama
Palanga jau perplanuojama
Lietuvos Aidas
1938-08-12 p.2
Straipsnis
Pastabėlės iš žaviosios Palangos
Pastabėlės iš žaviosios Palangos
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.4
Straipsnis
Palangos vasarvietė išsiplės iki Šventosios
Palangos vasarvietė išsiplės iki Šventosios
Lietuvos Aidas
1938-08-19 p.6
Straipsnis
Marš į Lietuvos pajūrį!
Marš į Lietuvos pajūrį!
Lietuvos Aidas
1938-08-20 p.7
Straipsnis
Prie didingų praeities griuvėsių
Prie didingų praeities griuvėsių
Lietuvos Aidas
1938-08-25 p.5
Straipsnis
Dar 50 sklypų viloms
Dar 50 sklypų viloms
Lietuvos Žinios
1932-03-10 p.5
Žinutė
Palangoj statys už 100.000 lt. modernišką restoraną
Palangoj statys už 100.000 lt. modernišką restoraną
Lietuvos Žinios
1932-03-10 p.5
Žinutė
Į pajūrį tik viena valanda kelionės
Į pajūrį tik viena valanda kelionės
Lietuvos Aidas
1938-09-04 p.2
Straipsnis
Pradedame orinį keleivių susisiekimą su pajūriu
Pradedame orinį keleivių susisiekimą su pajūriu
Lietuvos Aidas
1938-09-05 p.3
Straipsnis
Miesto savivaldybė
Miesto savivaldybė
Lietuvos Žinios
1935-01-08 p.6
Žinutė
Nesibaigiantis Palangos ginčas
Nesibaigiantis Palangos ginčas
Lietuvos Žinios
1935-03-16 p.7
Straipsnis
Kuriozai su Palangos vidurinės mokyklos namais
Kuriozai su Palangos vidurinės mokyklos namais
Lietuvos Žinios
1932-04-22 p.4
Straipsnis
Palanga ruošiasi vasarai
Palanga ruošiasi vasarai
Lietuvos Žinios
1932-04-26 p.6
Žinutė
Kuriozai su Palangos gimnazijos namais nesibaigia
Kuriozai su Palangos gimnazijos namais nesibaigia
Lietuvos Žinios
1932-05-03 p.4
Straipsnis
Reikėtų sutvarkyti
Reikėtų sutvarkyti
Lietuvos Žinios
1932-05-04 p.4
Žinutė
Žinutės apie Palangą
Žinutės apie Palangą
Lietuvos Žinios
1932-05-06 p.3
Žinutė
Kaip iš tikrųjų yra su Palangos vidurinės mokyklos namais
Kaip iš tikrųjų yra su Palangos vidurinės mokyklos namais
Lietuvos Žinios
1932-05-24 p.4
Straipsnis
Griaus Palangoj namelį, kuriame vasarodavo ir rašydavo A. Mickevičius
Griaus Palangoj namelį, kuriame vasarodavo ir rašydavo A. Mickevičius
Lietuvos Žinios
1932-05-31 p.6
Straipsnis
Ruošiamasi Palangos uostą statyti
Ruošiamasi Palangos uostą statyti
Lietuvos Žinios
1922-05-06 p.1
Žinutė
Lietuvos mineraliniai vandenys
Lietuvos mineraliniai vandenys
Naujoji Romuva
1931-05-24 p.497, 498, 499
Straipsnis
Lietuvos žydų sveikatos apsaugos draugijos („Oza“) darbuotė
Lietuvos žydų sveikatos apsaugos draugijos („Oza“) darbuotė
Lietuvos Žinios
1922-06-01 p.3
Žinutė
Dėl Palangos ateities
Dėl Palangos ateities
Lietuva
1919-03-28 p.1
Straipsnis
Lietuvos senovės liekanų apsaugojimas
Lietuvos senovės liekanų apsaugojimas
Lietuva
1919-07-16 p.4
Straipsnis
Naujas gelžkelis
Naujas gelžkelis
Lietuvos Žinios
1922-10-01 p.3
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-09-12 p.4
Žinutė
Laiškai iš Palangos
Laiškai iš Palangos
Lietuva
1921-03-22 p.2
Straipsnis
Laiškai iš Palangos
Laiškai iš Palangos
Lietuva
1921-03-25 p.2-3
Straipsnis
Laiškai iš Palangos
Laiškai iš Palangos
Lietuva
1921-04-02 p.2
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuva
1921-06-29 p.3
Žinutė
Finansai, prekyba, pramonė. Dėl Klaipėdos uosto atgavimo
Finansai, prekyba, pramonė. Dėl Klaipėdos uosto atgavimo
Lietuva
1921-10-26 p.3
Straipsnis
Dar dėl Palangos uosto
Dar dėl Palangos uosto
Lietuva
1921-12-04 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Palangą ir Telšius
Žinutės apie Palangą ir Telšius
Lietuva
1922-02-14 p.2
Žinutė
Palangos kurortas
Palangos kurortas
Lietuva
1922-04-04 p.3
Straipsnis
Apie Lietuvos uostą
Apie Lietuvos uostą
Lietuva
1922-06-04 p.2
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuva
1922-07-09 p.2
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuva
1922-08-26 p.3
Žinutė
Palanga
Palanga
Lietuva
1922-09-08 p.5
Straipsnis
Dėl Palangos uosto atsakymas inž. Vizbarui
Dėl Palangos uosto atsakymas inž. Vizbarui
Lietuva
1922-12-30 p.4
Straipsnis
Palangos kurhauzo reklaminis skelbimas
Palangos kurhauzo reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1932-06-25 p.6
Reklama
Dėl Palangos uosto
Dėl Palangos uosto
Lietuva
1922-10-08 p.1
Straipsnis
Palangos kurortas
Palangos kurortas
Lietuva
1923-04-14 p.3
Straipsnis
Palangos kurortas
Palangos kurortas
Lietuva
1923-05-17 p.1
Straipsnis
Mūsų kurortų klausimu. Palanga
Mūsų kurortų klausimu. Palanga
Lietuva
1923-05-24 p.1-2
Straipsnis
Palangos kraštas ir jo reikšmė
Palangos kraštas ir jo reikšmė
Lietuva
1923-07-04 p.2-3
Straipsnis
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuva
1923-11-08 p.5
Žinutė
Iš Palangos kurorto
Iš Palangos kurorto
Lietuva
1924-07-18 p.1-2
Straipsnis
Sanatorijas galėtume tiksliau išnaudoti
Sanatorijas galėtume tiksliau išnaudoti
Lietuvos Aidas
1939-02-06 p.7
Straipsnis
Skubotai perplanuojama sudegusi Palanga
Skubotai perplanuojama sudegusi Palanga
Lietuvos Aidas
1939-02-10 p.p.2
Straipsnis
Palangos svetainė bus šiemet statoma
Palangos svetainė bus šiemet statoma
Lietuvos Aidas
1939-03-03 p.6
Straipsnis
Naujajame pasienyje
Naujajame pasienyje
Lietuvos Aidas
1939-03-30 p.4
Straipsnis
Pavasario saulė vėl veda į Palangą
Pavasario saulė vėl veda į Palangą
Lietuvos Aidas
1939-05-16 p.5
Straipsnis
Lietuvos pajūrio išplanavimo reikalu
Lietuvos pajūrio išplanavimo reikalu
Lietuvos Aidas
1939-05-17 p.4
Straipsnis
Atidarys stadioną Palangoje
Atidarys stadioną Palangoje
Lietuvos Aidas
1939-05-23 p.3
Straipsnis
Palangoje „pavyzdingos“ teniso aikštės
Palangoje „pavyzdingos“ teniso aikštės
Lietuvos Žinios
1932-07-22 p.3
Žinutė
Palanga vidur sezono
Palanga vidur sezono
Lietuvos Žinios
1932-07-28 p.3
Žinutė
Patobulintas susisiekimas Klaipėdos krašte
Patobulintas susisiekimas Klaipėdos krašte
Lietuvos Žinios
1935-06-27 p.6
Žinutė
Laiškas iš Palangos
Laiškas iš Palangos
Lietuvos Žinios
1935-07-10 p.5
Straipsnis
Antras laiškas iš Palangos
Antras laiškas iš Palangos
1935-07-18 p.5
Straipsnis
Laiškai apie Lietuvos pajūrį
Laiškai apie Lietuvos pajūrį
Lietuvos Žinios
1940-02-12 p.4
Straipsnis
Nuo Kauno iki Palangos per Žemaitiją
Nuo Kauno iki Palangos per Žemaitiją
Lietuvos Žinios
1937-06-16 p.5
Straipsnis
Palanga laukia vasarotojų
Palanga laukia vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-06-22 p.3
Straipsnis
24 namų moderniausias Lietuvoje miestas
24 namų moderniausias Lietuvoje miestas
Lietuvos Aidas
1939-06-23 p.2
Straipsnis
Laisvajame pajūryje
Laisvajame pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-07-07 p.6
Straipsnis
Dideli miestų žemės tvarkymo darbai
Dideli miestų žemės tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1939-07-08 p.3
Straipsnis
Kiek Palangoje vasarotojų
Kiek Palangoje vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.2
Straipsnis
Palangos vargai ir rūpesčiai
Palangos vargai ir rūpesčiai
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.5
Straipsnis
Kaip vasarojama Lietuvos pajūryje
Kaip vasarojama Lietuvos pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.6
Straipsnis
Pajūrio malonumai ir vargai
Pajūrio malonumai ir vargai
Lietuvos Aidas
1939-07-18 p.3
Straipsnis
Artimoji Palangos ateitis
Artimoji Palangos ateitis
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.2
Straipsnis
Palangos pagyvinimas
Palangos pagyvinimas
Lietuvos Aidas
1939-07-20 p.6
Straipsnis
Teisybė apie Palangą
Teisybė apie Palangą
Lietuvos Aidas
1939-07-26 p.4
Straipsnis
Kretingos apskr. netrukus atidarys 3 mūrinius mokyklos namus
Kretingos apskr. netrukus atidarys 3 mūrinius mokyklos namus
Lietuvos Aidas
1939-07-28 p.6
Žinutė
Pratęskite atostogas dar trims dienoms. Palangos margumynai
Pratęskite atostogas dar trims dienoms. Palangos margumynai
Lietuvos Aidas
1939-08-05 p.7
Straipsnis
Palangos rugiapiūtė
Palangos rugiapiūtė
Lietuvos Aidas
1939-08-07 p.3
Straipsnis
Vakar, šiandien ir rytoj atidaromos trys naujos mokyklos
Vakar, šiandien ir rytoj atidaromos trys naujos mokyklos
Lietuvos Aidas
1939-08-11 p.8
Straipsnis
Atidaryti 3 nauji švietimo židiniai Kretingos apskrityje
Atidaryti 3 nauji švietimo židiniai Kretingos apskrityje
Lietuvos Aidas
1939-08-16 p.4
Straipsnis
Palangos dėmės
Palangos dėmės
Lietuvos Aidas
1939-08-20 p.2
Straipsnis
Baigiantis sezonui pajūryje
Baigiantis sezonui pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-09-02 p.4
Straipsnis
Palangos naujienos
Palangos naujienos
Lietuvos Aidas
1939-09-17 p.4
Straipsnis
Įdomi Viekšnių praeitis
Įdomi Viekšnių praeitis
Lietuvos Aidas
1940-01-05 p.3
Straipsnis
Palanga. Kurhauzas bus likviduotas
Palanga. Kurhauzas bus likviduotas
Lietuvos Aidas
1940-04-05 p.7
Žinutė
Palangos svetainę parėmė savivaldybė
Palangos svetainę parėmė savivaldybė
Lietuvos Aidas
1940-05-10 p.9
Straipsnis
Siaubingas gaisras Palangoje
Siaubingas gaisras Palangoje
Lietuvos Žinios
1938-05-11 p.1, 10
Straipsnis
Kada ir kaip bus atstatoma Palanga
Kada ir kaip bus atstatoma Palanga
Lietuvos Žinios
1938-08-11 p.10
Straipsnis
Palanga smarkiai ruošiasi sezonui
Palanga smarkiai ruošiasi sezonui
Lietuvos Aidas
1940-05-28 p.9
Straipsnis
Palangą gražina akcinė bendrovė "Statyba"
Palangą gražina akcinė bendrovė "Statyba"
Lietuvos Aidas
1940-06-04 p.6
Žinutė
Palangos įspūdžiai
Palangos įspūdžiai
Lietuvos Ūkininkas
1921-04-07 p.p.6
Žinutė
Žinutės apie Palangą
Žinutės apie Palangą
Lietuvos Ūkininkas
1921-12-01 p.8
Žinutė
Palanga pasiruošusi
Palanga pasiruošusi
Lietuvos Žinios
1934-05-09 p.4
Žinutė
1 186
Susiję objektai
Zenono Jonaičio namas Kaune
Zenono Jonaičio namas Kaune
1932
Donskių namas ir sklypas Kaune
Donskių namas ir sklypas Kaune
Senosios Druskininkų gydyklos – viešbutis „Europa Royal“
Senosios Druskininkų gydyklos – viešbutis „Europa Royal“
1896
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
1900 - 1907
Žemoslavlio dvaro sodyba
Žemoslavlio dvaro sodyba
1874 - 1883
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Vilniaus choralinė sinagoga
Vilniaus choralinė sinagoga
1900 - 1903
Kauno choralinė sinagoga
Kauno choralinė sinagoga
1872
Marijampolės sinagoga
Marijampolės sinagoga
1899
Kalvarijos vasarinė sinagoga
Kalvarijos vasarinė sinagoga
Kalvarijos žieminė sinagoga
Kalvarijos žieminė sinagoga
Alytaus sinagoga
Alytaus sinagoga
Druskininkų cerkvė
Druskininkų cerkvė
1861 - 1865
Panevėžio kapinių stačiatikių cerkvė
Panevėžio kapinių stačiatikių cerkvė
1892
Trakų cerkvė
Trakų cerkvė
1861 - 1863
Zavadskių rūmai Vilniuje
Zavadskių rūmai Vilniuje
1764 - 1886
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Buvusi Vilniaus žydų amatų mokykla
Buvusi Vilniaus žydų amatų mokykla
1876 - 1911
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
1635 - 1885
„Medininkų“ namas
„Medininkų“ namas
Pinigų muziejus Vilniuje
Pinigų muziejus Vilniuje
1874 - 1937
Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų kompleksas
Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų kompleksas
1839 - 1893
Buvusi Kauno austerija (užvažiuojamieji nakvynės namai)
Buvusi Kauno austerija (užvažiuojamieji nakvynės namai)
1781
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
1854 - 1934
Žydų ligoninė Kaune
Žydų ligoninė Kaune
1854 - 1929
Namas Kaune, Palangos g. 16
Namas Kaune, Palangos g. 16
1865 - 1898
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Kurpių g. 29
Namas Kaune, Kurpių g. 29
1876
Kėdainių karinis miestelis
Kėdainių karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
1940
Marijampolės karinis miestelis
Marijampolės karinis miestelis
Marijampolės karinės įgulos Šv. Nikolajaus cerkvė, dab. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Marijampolės karinės įgulos Šv. Nikolajaus cerkvė, dab. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Kauno I Žemųjų Šančių karinis miestelis (Šančių kareivinės)
Kauno I Žemųjų Šančių karinis miestelis (Šančių kareivinės)
Alytaus įgulos Pokrovskaja cerkvė (dab. Šv. Kazimiero bažnyčia)
Alytaus įgulos Pokrovskaja cerkvė (dab. Šv. Kazimiero bažnyčia)
1900
Šiaulių Šv. Nikolajaus Stebukladario (Nikolaja Čudotvorca) karinės įgulos cerkvė (dab. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia)
Šiaulių Šv. Nikolajaus Stebukladario (Nikolaja Čudotvorca) karinės įgulos cerkvė (dab. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia)
1908 - 1909
Markučių dvaro sodybos fragmentų Šv. Varvaros koplyčia
Markučių dvaro sodybos fragmentų Šv. Varvaros koplyčia
1903 - 1906
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1897 - 1907
Vila „Anapilis”
Vila „Anapilis”
1898 - 1900
Palangos vila „Jūrapilis“ („Komoda“)
Palangos vila „Jūrapilis“ („Komoda“)
1895 - 1900
Palangos burmistro J. Šliūpo namas
Palangos burmistro J. Šliūpo namas
1900 - 1910
Palangos kurhauzas
Palangos kurhauzas
1877 - 1880
1 43

Reprezentaciniai dvaro rūmai grafo Felikso Tiškevičiaus užsakymu pastatyti 1897 m. pagal vokiečių architekto Franzo Heinricho Schwechteno projektą. Dviejų aukštų mūrinis pastatas buvo skirtas nuolatiniam didikų gyvenimui Palangoje. Dvaro rūmai – XIX a. pabaigai būdingo istorizmo stiliaus statinys, kuriame persipynę renesanso, baroko ir klasicizmo bruožai bei kompoziciniai elementai. Rūmų šiaurinis fasadas – lenktas su puslankio formos terasa, į kurią pakylama laiptais, puoštais Paryžiuje gamintomis vazomis ir liūto skulptūra. Pietinės rūmų pusės centre keturių kolonų portikas, laikantis antrame aukšte įrengtą balkoną, aprėmintą baliustrada. Iš šios rūmų pusės atsiveria vaizdas į dvaro rozariumą.


Dvaro komplekso statybos vyko keliais etapais: 1907 m. to paties architekto suprojektuota neorenesansinė aštuoniakampė koplyčia prijungta prie vakarinėje rūmų pusėje buvusios verandos, įrengiant naują, daug didesnę, verandą pietiniame fasade. Iš architekto brėžinių matyti, kad naująją verandą planuota įstiklinti.  Per I-ąjį pasaulinį karą nukentėję rūmai sutvarkyti 1922-1924 m. Šios rekonstrukcijos metu pastatyti kiti kompleksą sudarantys ūkiniai pastatai (arklidės, daržinė, tvartai, ledainė, oranžerija) iki šių dienų neišliko. Dalis dvaro komplekso statinių projektų liko neįgyvendinta: 1902 m. F. H. Schwechteno suprojektuotas didikų poilsiui skirtas šiltųjų vonių kompleksas neįgyvendintas dėl netikėtos F. Tiškevičiaus finansinio partnerio kunigaikščio Mykolo Oginskio mirties. Toks pat likimas dėl pasikeitusių politinių aplinkybių ištiko 1916 m. mansardinio rūmų stogo projektą, kai paaukštinus pastato stogą turėjo būti įrengti dar 9 kambariai[1].


Iki Antrojo pasaulinio karo dvaras priklausė didikams Tiškevičiams. 1939 m. buvo svarstoma galimybė dvaro rūmus parduoti valstybei, ten įrengiant reprezentacinę Lietuvos Respublikos Prezidento vasaros rezidenciją, tačiau šis planas nespėtas įgyvendinti. Po karo apniokotas dvaras buvo nacionalizuotas sovietinės valdžios. 1957 m. rūmai restauruoti pagal architekto Alfredo Brusoko projektą, pastate įsikūrė ir keletą metų veikė Lietuvos Dailininkų sąjungos kūrybos namai[2]. 1963 m. rūmuose atidarytas iki šiol veikiantis Lietuvos dailės muziejaus filialas – Palangos gintaro muziejus.


Renata Kilinskaitė


 [1] Budrys, R. Surasti Palangos grafų Tiškevičių rūmų projektai. Literatūra ir menas, 2006, rugsėjo 22 d., p. 8.


[2] Palangos gintaro muziejaus pastatas. Prieiga per internetą: http://www.ldm.lt/PGM/PGM_pastatas.htm.


 


Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro rūmų projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro interjero piešinys. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro interjero piešinys. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių herbas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių herbas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro koplyčios projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Tiškevičių dvaro koplyčios projektas. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Planuota įstiklinti veranda pirtinėje rūmų pusėje. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Planuota įstiklinti veranda pirtinėje rūmų pusėje. Iš PGM virtualios parodos "Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas"
Rūmų interjeras. Iš Kretingos muziejaus archyvo
Rūmų interjeras. Iš Kretingos muziejaus archyvo
Tiškevičių rūmų interjeras XX a. pr. Iš Palagos gintaro muziejaus archyvo
Tiškevičių rūmų interjeras XX a. pr. Iš Palagos gintaro muziejaus archyvo
Tiškevičių rūmų interjeras XX a. pr. Iš Palagos gintaro muziejaus archyvo
Tiškevičių rūmų interjeras XX a. pr. Iš Palagos gintaro muziejaus archyvo
Tiškevičių rūmų interjeras XX a. pr. Iš Palagos gintaro muziejaus archyvo
Tiškevičių rūmų interjeras XX a. pr. Iš Palagos gintaro muziejaus archyvo
Tiškevičių rūmų interjeras XX a. pr. Iš Palagos gintaro muziejaus archyvo
Tiškevičių rūmų interjeras XX a. pr. Iš Palagos gintaro muziejaus archyvo
Vaizdas iš terasos. Iš I. Stropaus "Palanga: vaizdų albumas", 1936 m.
Vaizdas iš terasos. Iš I. Stropaus "Palanga: vaizdų albumas", 1936 m.
Tiškevičių rūmai. Iš epaveldas.lt
Tiškevičių rūmai. Iš epaveldas.lt
Dvaro nuotrauka iš viršaus. 1939 m., Kultūros paveldo departamento archyvas
Dvaro nuotrauka iš viršaus. 1939 m., Kultūros paveldo departamento archyvas
Dvaro rūmai sovietmečiu. Iš S. Markelytės "Palanga", 1980. Nuotr. J. Vaicekausko
Dvaro rūmai sovietmečiu. Iš S. Markelytės "Palanga", 1980. Nuotr. J. Vaicekausko
Pirmojo pasaulinio karo metu apgriauta Tiškevičių rūmų koplyčia. Iš S. Žulkaus kolekcijos
Pirmojo pasaulinio karo metu apgriauta Tiškevičių rūmų koplyčia. Iš S. Žulkaus kolekcijos
Šiaurinis rūmų fasadas. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Šiaurinis rūmų fasadas. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Tiškevičių rūmai su Laiminančio Kristaus skultptūra. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Tiškevičių rūmai su Laiminančio Kristaus skultptūra. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Šiaurinis rūmų fasadas. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Šiaurinis rūmų fasadas. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Vakarinis rūmų fasadas su koplyčios priestatu. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Vakarinis rūmų fasadas su koplyčios priestatu. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Dvaro rūmai iš pietryčių pusės. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Dvaro rūmai iš pietryčių pusės. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Liūto skulptūra-fontanas prie laiptų, vendančių į rūmų terasą. V. Petrulio nuotr., 2014m.
Liūto skulptūra-fontanas prie laiptų, vendančių į rūmų terasą. V. Petrulio nuotr., 2014m.
Rūmų terasa. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Rūmų terasa. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Rūmų terasą puošiančios vazos. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Rūmų terasą puošiančios vazos. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Dvaro rūmų vaizdas iš rozariumo. 2014 m., V. Petrulio nuotr.
Dvaro rūmų vaizdas iš rozariumo. 2014 m., V. Petrulio nuotr.