Lietuvos banko rūmai Kaune
<p style="text-align: justify;">„1924 metais paskelbtas tarptautinis banko rūmų projekto konkursas. Pir­mąją premiją laimėjo architektas iš Pa­ryžiaus (pavardė nežinoma), tačiau jo suprojektuotas pastatas buvo labai su­dėtingas ir brangus. Todėl projektuoti pavesta vieninteliam to meto Lietuvos architektūros profesoriui, konkurso žiu­ri komisijos pirmininkui M. Songailai. Techninę statybos priežiūrą vykdė in­žinierius F. Vizbaras. Statyba užbaigta 1928 metais. [...] Trečiojo atikinio aukšto kampinėje dalyje ir Maironio gatvės pusėje buvo ministro pirminin­ko A. Voldemaro butas su biblioteka, kabinetu ir oficialių priėmimų patalpo­mis, K. Donelaičio gatvės korpuse – banko valdytojų butai. Ant stogo te­rasos, juosiančios operacijų salės didžiulį trikampį stoglangį, buvo užveis­tas „sodas“. Rūsyje po operacijų sale – seifai su specialiais kontroliniais ko­ridoriais ir kameromis (apsaugos sis­temą įrengė anglų firma). Rūmai aprū­pinti mechaniniu šildymu, drėkinimu, elektriniais liftais. Kiemo korpusas skir­tas tarnautojų butams, jo pirmajame aukšte buvo garažai, rūsyje – buitinės patalpos. Po Antrojo pasaulinio karo čia įsikūrė Valstybinio banko Kauno sky­rius. Dabar – vėl Lietuvos bankas. [...]  Prabangiuose banko interjeruose pa­naudotas natūralus ir dirbtinis marmu­ras, granitas, plastinis ir tapytinis deko­ras (dailininkai P. Kalpokas, V. Didžio­kas, O. Dubeneckienė-Kalpokienė, J. Ja­nulis), įvairių stilių baldai, vertingiausieji iš jų – puošnūs šviestuvai ir sie­tynai (vietinės reikšmės dailės pamink­lai). Vestibiulio ir operacijų salės grin­dų geometriniai raštai sukloti iš pilkšvo atspalvio metlacho plytelių, kitur grin­dys parketinės. Šoninė laiptinė buvo papuošta ornamentiniu vitražu (daili­ninkas S. Ušinskas), kuris neišliko. Ves­tibiulio sienos apdailintos juodu, gelsvu ir rusvu natūraliu bei dirbtiniu marmu­ru (dirbtinį marmurą darė meistras J. Dubovskis), juodo marmuro jonėninių kolonų poros skiria pilko švediško gra­nito laiptus, lubų kesonai papuošti ro­zetėmis (toks pat dekoras kartojasi ku­luarų lubose).“</p>
<p>Tekstas iš: Lietuvos bankas. <em>Kauno architektūra.</em> Vilnius: Mokslas, 1991, p. 92–94.</p>
<p> </p>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Maironio g. 25 / K. Donelaičio g. 85
Architektūros tipas: Profesionalus
Metai: 1924
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Administraciniai, Bankas
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 13
Susiję bibliografijos įrašai
Susiję objektai

„1924 metais paskelbtas tarptautinis banko rūmų projekto konkursas. Pir­mąją premiją laimėjo architektas iš Pa­ryžiaus (pavardė nežinoma), tačiau jo suprojektuotas pastatas buvo labai su­dėtingas ir brangus. Todėl projektuoti pavesta vieninteliam to meto Lietuvos architektūros profesoriui, konkurso žiu­ri komisijos pirmininkui M. Songailai. Techninę statybos priežiūrą vykdė in­žinierius F. Vizbaras. Statyba užbaigta 1928 metais. [...] Trečiojo atikinio aukšto kampinėje dalyje ir Maironio gatvės pusėje buvo ministro pirminin­ko A. Voldemaro butas su biblioteka, kabinetu ir oficialių priėmimų patalpo­mis, K. Donelaičio gatvės korpuse – banko valdytojų butai. Ant stogo te­rasos, juosiančios operacijų salės didžiulį trikampį stoglangį, buvo užveis­tas „sodas“. Rūsyje po operacijų sale – seifai su specialiais kontroliniais ko­ridoriais ir kameromis (apsaugos sis­temą įrengė anglų firma). Rūmai aprū­pinti mechaniniu šildymu, drėkinimu, elektriniais liftais. Kiemo korpusas skir­tas tarnautojų butams, jo pirmajame aukšte buvo garažai, rūsyje – buitinės patalpos. Po Antrojo pasaulinio karo čia įsikūrė Valstybinio banko Kauno sky­rius. Dabar – vėl Lietuvos bankas. [...]  Prabangiuose banko interjeruose pa­naudotas natūralus ir dirbtinis marmu­ras, granitas, plastinis ir tapytinis deko­ras (dailininkai P. Kalpokas, V. Didžio­kas, O. Dubeneckienė-Kalpokienė, J. Ja­nulis), įvairių stilių baldai, vertingiausieji iš jų – puošnūs šviestuvai ir sie­tynai (vietinės reikšmės dailės pamink­lai). Vestibiulio ir operacijų salės grin­dų geometriniai raštai sukloti iš pilkšvo atspalvio metlacho plytelių, kitur grin­dys parketinės. Šoninė laiptinė buvo papuošta ornamentiniu vitražu (daili­ninkas S. Ušinskas), kuris neišliko. Ves­tibiulio sienos apdailintos juodu, gelsvu ir rusvu natūraliu bei dirbtiniu marmu­ru (dirbtinį marmurą darė meistras J. Dubovskis), juodo marmuro jonėninių kolonų poros skiria pilko švediško gra­nito laiptus, lubų kesonai papuošti ro­zetėmis (toks pat dekoras kartojasi ku­luarų lubose).“


Tekstas iš: Lietuvos bankas. Kauno architektūra. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 92–94.


 


Lietuvos banko rūmai 1981 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Lietuvos banko rūmai 1981 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Lietuvos banko rūmai 1981 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Lietuvos banko rūmai 1981 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Lietuvos banko rūmai, 1 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4441, l. 38
Lietuvos banko rūmai, 1 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4441, l. 38
Lietuvos banko rūmai, 3 ir 4 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4441, l. 36
Lietuvos banko rūmai, 3 ir 4 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4441, l. 36
Lietuvos banko rūmai, pjūvis A-B. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4441, l. 35
Lietuvos banko rūmai, pjūvis A-B. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4441, l. 35
Lietuvos banko rūmai, pjūvis C-D, KAA, f. 218, ap. 2, b. 4441, l. 34
Lietuvos banko rūmai, pjūvis C-D, KAA, f. 218, ap. 2, b. 4441, l. 34
Lietuvos banko rūmai 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Lietuvos banko rūmai 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Lietuvos banko rūmai 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Lietuvos banko rūmai 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Lietuvos banko rūmai 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Lietuvos banko rūmai 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Lietuvos banko rūmų I aukštas. Iš: Vytauto Didžiojo 500 mirties metų sukaktuvėms paminėti: albumas. Kaunas, 1933, p. 409
Lietuvos banko rūmų I aukštas. Iš: Vytauto Didžiojo 500 mirties metų sukaktuvėms paminėti: albumas. Kaunas, 1933, p. 409
Lietuvos banko rūmų II aukštas. Iš: Vytauto Didžiojo 500 mirties metų sukaktuvėms paminėti: albumas. Kaunas, 1933, p. 409
Lietuvos banko rūmų II aukštas. Iš: Vytauto Didžiojo 500 mirties metų sukaktuvėms paminėti: albumas. Kaunas, 1933, p. 409
Lietuvos banko rūmų seifai. Iš: Vytauto Didžiojo 500 mirties metų sukaktuvėms paminėti: albumas. Kaunas, 1933, p. 409
Lietuvos banko rūmų seifai. Iš: Vytauto Didžiojo 500 mirties metų sukaktuvėms paminėti: albumas. Kaunas, 1933, p. 409
Lietuvos banko rūmų posėdžių salė. Iš: Vytauto Didžiojo 500 mirties metų sukaktuvėms paminėti: albumas. Kaunas, 1933, p. 409
Lietuvos banko rūmų posėdžių salė. Iš: Vytauto Didžiojo 500 mirties metų sukaktuvėms paminėti: albumas. Kaunas, 1933, p. 409