Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija)
(Išlikęs
, k.k.v.r.
4047
)
<p style="text-align: justify;"><strong>Pastato istorinė raida</strong>. Rūmai, kurių fasade kadaise buvo įrašyta, kad teisingumas yra valstybių pagrindas, iškilo E. Ožeškienės, K. Donelaičio ir L. Sapiegos gatvių sankryžoje – miesto administraciniame centre. Verta paminėti, kad dar gubernijos laikotarpiu čia telkėsi valdžios ir žinybinės įstaigos, ši tendencija išliko ir Pirmosios Respublikos laikotarpiu<a name="_ftnref1" href="#_ftn1"></a>[1]. Iškilę puošnūs valstybinio banko (K. Donelaičio ir Maironio g. kampe) ir aptariamieji rūmai skatino minėtose gatvėse toliau kurtis įvairias reprezentacines valstybės įstaigas.</p>
<p style="text-align: justify;">Tesingumo ministerijos rūmai pradėti statyti 1925 m. Nors tikėtasi greitos statybų pabaigos (pirmais statybos metais uždengti stogą, o antrais įrengti vidų), darbų sparta priklausė nuo valstybės asignacijų ir užtruko iki 1929 m. pabaigos, o statybų kaina nuo planuotų daugiau kaip 1 mln. litų, patikslintais 1927 m. duomenimis, išaugo iki 2,2 mln. litų<a name="_ftnref2" href="#_ftn2"></a>[2]. Rūmuose įsikurė Teisingumo ministerija ir Vyriausiasis tribunolas, taip pat įvairios teisminės tarnybos, o pastato kolonados viršų papuošė auksuotų raidžių įrašas: „JUSTITIA EST FUNDAMENTUM REGNORUM" („Teisingumas yra valstybių pagrindas")<a name="_ftnref3" href="#_ftn3"></a>[3]. Kiek vėliau nutarta čia priglausti ir Seimą, kuris iškilmingu posėdžiu savo darbą rūmuose pradėjo 1936 m. rugsėjo 1 d.<a name="_ftnref4" href="#_ftn4"></a>[4]</p>
<p style="text-align: justify;">Prasidėjus sovietinei okupacijai 1940 m., pastatas buvo nacionalizuotas, erdviose patalpose glaudėsi daugelis įstaigų: LTSR Vandens kelių ministerijos Nemuno laivininkystės valdyba, projektavimo institutas, lėlių teatras, nuo 1961 m. į pastatą įsikėlė ir filharmonija<a name="_ftnref5" href="#_ftn5"></a>[5].</p>
<p style="text-align: justify;">2006 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimu Lietuvos nacionalinės filharmonijos Kauno filialas tapo savarankiška koncertine įstaiga – Kauno valstybine filharmonija. 2005 m. pradėti pastato rekonstrukcijos darbai (projekto aut. R. Gudienė ir L. Perevičienė<a name="_ftnref6" href="#_ftn6"></a>[6]), kurie truko trejus metus. Po rekonstrukcijos šiek tiek pakito salės erdvė, ji tapo talpesnė: įrengtas balkonas chorui, išplėsti žiūrovų antro aukšto balkonai. Pagal pirminį projektą salė per stoglangius ir švieslangių lubas buvo apšviečiama natūralia saulės šviesa. Lubų konstrukcija yra išlikusi, dabar čia įrengtas reguliuojamas apšvietimas, kuris gali apšviesti salę bet kuriuo paros metu. Dar vienas naujas akcentas – į kiemą atsiverianti stiklinė terasa. Šiuo metu pastate taip pat įsikūręs valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Architektūrinė vertė</strong>. Tai vienas iš keleto Pirmosios Respublikos laikotarpiu specialiai valstybės institucijoms suprojektuotų pastatų Laikinojoje sostinėje. Šie negausūs pavyzdžiai rodo valstybės siekį reprezentuoti save architektūrinėse erdvėse. Rūmai pasižymi valstybinėms įstaigoms, arba „oficialajam stiliui", būdingu monumentalumu, yra priskiriami prie neoklasicizmo stiliaus su ryškiais <em>art deco</em> architektūros elementais<a name="_ftnref7" href="#_ftn7"></a>[7]. Originali pastato vidaus erdvė – vestibiulio kolonų kapiteliai padabinti liaudies drožinių motyvais, o kolonų pagrindą juosia tautinę juostą imituojantys ornamentai. Lubose įrengtas vitražas, pagrindinių laiptų viršuje – gediminaičių stulpai, grindis puošia centriškas gėlių ornamentas. Tokia istorizmo ir liaudies meno motyvus supinanti stilistika architektūrinėse formose prieškariu ryškiai įkūnijo Lietuvos politinius principus[8], taip pat ji atskleidžia savito „tautinio stiliaus" paieškas ir kaip šis stilius buvo konkrečiai pritaikomas. Dar svarbu pažymeti, kad Teisingumo ministerijos ir Seimo rūmai neabejotinai yra stambiausias ir prestižiškiausias architekto E. Fryko suprojektuotas objektas<a name="_ftnref9" href="#_ftn9"></a>[9]. Sudėtingą pastato planą lėmė ankštas ir netaisyklingas sklypas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Istorinė reikšmė</strong>. 1934–1935 m. šiame pastate vyko Klaipėdos krašto pronacistinių organizacijų veikėjų teismo procesas (kitaip dar vadinams Sasso ir Neumanno procesu). Čia perskaityti nuosprendžiai turėjo didelę įtaką Lietuvos ir Vokietijos tarpusavio santykiams bei tolesnei Lietuvos ūkio raidai. 1936 m. rugsėjo 1 d. rūmuose darbą pradėjo Ketvirtasis Seimas (sušauktas po 10 metų pertraukos), kuris veikė 1936–1940 m. ir priėmė 1938 m. valstybės Konstituciją.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Žilvinas Rinkšelis</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn1" href="#_ftnref1"></a>[1] Purvinaitė, R. Kauno filharmonijos (buv. Teisingumo ir Seimo rūmų) L. Sapiegos 5 paminklosauginės ekspertizės aktas. Kaunas, 1998.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn2" href="#_ftnref2"></a>[2] Ten pat.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn3" href="#_ftnref3"></a>[3] Pasiūlymai. <em>Kauno valstybinė filharmonija</em>. Prieiga per internetą: <<a href="http://www.kaunofilharmonija.lt/pasiulymai">http://www.kaunofilharmonija.lt/pasiulymai</a>>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn4" href="#_ftnref4"></a>[4] Seimo salė atidarymo iškilmių dieną. <em>Lietuvos aidas</em>, 1936, Nr. 399 (3015).</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn5" href="#_ftnref5"></a>[5] Purvinaitė, op. cit. </p>
<p style="text-align: justify;">[6] Savičiūnaitė V. Restauratoriai Kauno filharmoniją užleido muzikams. <em>Lietuvos rytas</em>, 2008-10-01. Prieiga per internetą: <a href="http://www.kamane.lt/layout/set/print/Spaudos-atgarsiai/2008-metai/Spalis/Architektura/RESTAURATORIAI-KAUNO-FILHARMONIJA-UZLEIDO-MUZIKAMS">http://www.kamane.lt/layout/set/print/Spaudos-atgarsiai/2008-metai/Spalis/Architektura/RESTAURATORIAI-KAUNO-FILHARMONIJA-UZLEIDO-MUZIKAMS</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn7" href="#_ftnref7"></a>[7] <em>Kauno architektūra</em>. Vilnius, 1991, p. 292–293.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn8" href="#_ftnref8"></a>[8] Petrulis, V. Architektūros politikos apraiškos Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) periodikoje: tarp reprezentacijos ir socialinio teisingumo. <em>Urbanistika ir architektūra</em>, 2009, 33(2), p. 130.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn9" href="#_ftnref9"></a>[9] KAA, f. 214, ap. 1, b. 4948;  KAA, f. 214, ap. 1, b. 7361.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., E. Ožeškienės g. 12/L. Sapiegos g. 5
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Edmundas Alfonsas Frykas
Metai: 1925
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/ sporto/ poilsio/ Kiti, Administraciniai
Medžiagos: Mūras (plytų), Gelžbetonis
Nuotraukos: 17
Susiję bibliografijos įrašai
Žinutė apie baigiamus įrengti Teisingumo ministerijos ir Seimo rūmus
Žinutė apie baigiamus įrengti Teisingumo ministerijos ir Seimo rūmus
Lietuvos Žinios
1930-04-28 p.p.3
Straipsnis
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Lietuvos Aidas
1932-06-20 p.7
Straipsnis
Seimo salė atidarymo iškilmių diena
Seimo salė atidarymo iškilmių diena
Lietuvos Aidas
1936-09-01 p.1
Straipsnis
Vaižganto gatvėje pelkės
Vaižganto gatvėje pelkės
Lietuvos Žinios
1935-04-10 p.6
Straipsnis
Miesto pagražinimas
Miesto pagražinimas
Lietuvos Žinios
1922-04-09 p.3
Straipsnis
Kauno miesto kultūrai pakelti
Kauno miesto kultūrai pakelti
Lietuvos Žinios
1922-06-20 p.2, 3
Žinutė
Inž. Frykas nubaustas 6 mėn. kalėjimo
Inž. Frykas nubaustas 6 mėn. kalėjimo
Lietuvos Žinios
1934-08-29 p.6
Žinutė
Kaip statyta Teisingumo ministerijos rūmai?
Kaip statyta Teisingumo ministerijos rūmai?
Lietuvos Žinios
1926-01-22 p.2
Žinutė
1 8
Susiję objektai
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Buvę „Pažangos“ bendrovės rūmai
Buvę „Pažangos“ bendrovės rūmai
1933 - 1934
Antano Gravrogko namas Kaune
Antano Gravrogko namas Kaune
1930 - 1932
Studentų korporacijos „Neo Lithuania“ rūmai
Studentų korporacijos „Neo Lithuania“ rūmai
1925 - 1928
Lenkų kredito draugijos rūmai
Lenkų kredito draugijos rūmai
1932
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Buvęs kino teatras „Pasaka“ Kaune
Buvęs kino teatras „Pasaka“ Kaune
1939 - 1940
Marijampolės geležinkelio stotis
Marijampolės geležinkelio stotis
1923 - 1924
Viešbutis "Lietuva" Kaune
Viešbutis "Lietuva" Kaune
1925
Karininkų ramovė Kaune
Karininkų ramovė Kaune
1931 - 1937
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Architekto Antano Jokimo namas
Architekto Antano Jokimo namas
1925
Žydų bankas Kaune
Žydų bankas Kaune
1924 - 1925
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
1922 - 1923
„Metropolitain“ kino teatras
„Metropolitain“ kino teatras
1927 - 1928
Krautuvėlė Savanorių pr. ir Aukštaičių g. kampe
Krautuvėlė Savanorių pr. ir Aukštaičių g. kampe
1929 - 1930
Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
1921 - 1923
Ukmergės Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia
Ukmergės Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia
1818 - 1931
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
"Saulės" gimnazija Kaune
"Saulės" gimnazija Kaune
1912 - 1973
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
1937 - 1938
Buvusio „Tulpės“ kooperatyvo namas
Buvusio „Tulpės“ kooperatyvo namas
1925
Šaulių namai Varėnoje
Šaulių namai Varėnoje
1930 - 1933
Lietuvos banko rūmai Utenoje
Lietuvos banko rūmai Utenoje
1932 - 1933
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
1928 - 1931
Karmėlavos bažnyčia
Karmėlavos bažnyčia
1919
Dr. Jurgio Venckūno mineralinių vonių gydykla Aukštojoje Panemunėje
Dr. Jurgio Venckūno mineralinių vonių gydykla Aukštojoje Panemunėje
1930
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
1 30

Pastato istorinė raida. Rūmai, kurių fasade kadaise buvo įrašyta, kad teisingumas yra valstybių pagrindas, iškilo E. Ožeškienės, K. Donelaičio ir L. Sapiegos gatvių sankryžoje – miesto administraciniame centre. Verta paminėti, kad dar gubernijos laikotarpiu čia telkėsi valdžios ir žinybinės įstaigos, ši tendencija išliko ir Pirmosios Respublikos laikotarpiu[1]. Iškilę puošnūs valstybinio banko (K. Donelaičio ir Maironio g. kampe) ir aptariamieji rūmai skatino minėtose gatvėse toliau kurtis įvairias reprezentacines valstybės įstaigas.


Tesingumo ministerijos rūmai pradėti statyti 1925 m. Nors tikėtasi greitos statybų pabaigos (pirmais statybos metais uždengti stogą, o antrais įrengti vidų), darbų sparta priklausė nuo valstybės asignacijų ir užtruko iki 1929 m. pabaigos, o statybų kaina nuo planuotų daugiau kaip 1 mln. litų, patikslintais 1927 m. duomenimis, išaugo iki 2,2 mln. litų[2]. Rūmuose įsikurė Teisingumo ministerija ir Vyriausiasis tribunolas, taip pat įvairios teisminės tarnybos, o pastato kolonados viršų papuošė auksuotų raidžių įrašas: „JUSTITIA EST FUNDAMENTUM REGNORUM" („Teisingumas yra valstybių pagrindas")[3]. Kiek vėliau nutarta čia priglausti ir Seimą, kuris iškilmingu posėdžiu savo darbą rūmuose pradėjo 1936 m. rugsėjo 1 d.[4]


Prasidėjus sovietinei okupacijai 1940 m., pastatas buvo nacionalizuotas, erdviose patalpose glaudėsi daugelis įstaigų: LTSR Vandens kelių ministerijos Nemuno laivininkystės valdyba, projektavimo institutas, lėlių teatras, nuo 1961 m. į pastatą įsikėlė ir filharmonija[5].


2006 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimu Lietuvos nacionalinės filharmonijos Kauno filialas tapo savarankiška koncertine įstaiga – Kauno valstybine filharmonija. 2005 m. pradėti pastato rekonstrukcijos darbai (projekto aut. R. Gudienė ir L. Perevičienė[6]), kurie truko trejus metus. Po rekonstrukcijos šiek tiek pakito salės erdvė, ji tapo talpesnė: įrengtas balkonas chorui, išplėsti žiūrovų antro aukšto balkonai. Pagal pirminį projektą salė per stoglangius ir švieslangių lubas buvo apšviečiama natūralia saulės šviesa. Lubų konstrukcija yra išlikusi, dabar čia įrengtas reguliuojamas apšvietimas, kuris gali apšviesti salę bet kuriuo paros metu. Dar vienas naujas akcentas – į kiemą atsiverianti stiklinė terasa. Šiuo metu pastate taip pat įsikūręs valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas.


Architektūrinė vertė. Tai vienas iš keleto Pirmosios Respublikos laikotarpiu specialiai valstybės institucijoms suprojektuotų pastatų Laikinojoje sostinėje. Šie negausūs pavyzdžiai rodo valstybės siekį reprezentuoti save architektūrinėse erdvėse. Rūmai pasižymi valstybinėms įstaigoms, arba „oficialajam stiliui", būdingu monumentalumu, yra priskiriami prie neoklasicizmo stiliaus su ryškiais art deco architektūros elementais[7]. Originali pastato vidaus erdvė – vestibiulio kolonų kapiteliai padabinti liaudies drožinių motyvais, o kolonų pagrindą juosia tautinę juostą imituojantys ornamentai. Lubose įrengtas vitražas, pagrindinių laiptų viršuje – gediminaičių stulpai, grindis puošia centriškas gėlių ornamentas. Tokia istorizmo ir liaudies meno motyvus supinanti stilistika architektūrinėse formose prieškariu ryškiai įkūnijo Lietuvos politinius principus[8], taip pat ji atskleidžia savito „tautinio stiliaus" paieškas ir kaip šis stilius buvo konkrečiai pritaikomas. Dar svarbu pažymeti, kad Teisingumo ministerijos ir Seimo rūmai neabejotinai yra stambiausias ir prestižiškiausias architekto E. Fryko suprojektuotas objektas[9]. Sudėtingą pastato planą lėmė ankštas ir netaisyklingas sklypas.


Istorinė reikšmė. 1934–1935 m. šiame pastate vyko Klaipėdos krašto pronacistinių organizacijų veikėjų teismo procesas (kitaip dar vadinams Sasso ir Neumanno procesu). Čia perskaityti nuosprendžiai turėjo didelę įtaką Lietuvos ir Vokietijos tarpusavio santykiams bei tolesnei Lietuvos ūkio raidai. 1936 m. rugsėjo 1 d. rūmuose darbą pradėjo Ketvirtasis Seimas (sušauktas po 10 metų pertraukos), kuris veikė 1936–1940 m. ir priėmė 1938 m. valstybės Konstituciją.


Žilvinas Rinkšelis


 [1] Purvinaitė, R. Kauno filharmonijos (buv. Teisingumo ir Seimo rūmų) L. Sapiegos 5 paminklosauginės ekspertizės aktas. Kaunas, 1998.


[2] Ten pat.


[3] Pasiūlymai. Kauno valstybinė filharmonija. Prieiga per internetą: <http://www.kaunofilharmonija.lt/pasiulymai>.


[4] Seimo salė atidarymo iškilmių dieną. Lietuvos aidas, 1936, Nr. 399 (3015).


[5] Purvinaitė, op. cit. 


[6] Savičiūnaitė V. Restauratoriai Kauno filharmoniją užleido muzikams. Lietuvos rytas, 2008-10-01. Prieiga per internetą: http://www.kamane.lt/layout/set/print/Spaudos-atgarsiai/2008-metai/Spalis/Architektura/RESTAURATORIAI-KAUNO-FILHARMONIJA-UZLEIDO-MUZIKAMS.


[7] Kauno architektūra. Vilnius, 1991, p. 292–293.


[8] Petrulis, V. Architektūros politikos apraiškos Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) periodikoje: tarp reprezentacijos ir socialinio teisingumo. Urbanistika ir architektūra, 2009, 33(2), p. 130.


[9] KAA, f. 214, ap. 1, b. 4948;  KAA, f. 214, ap. 1, b. 7361.


 


L. Sapiegos g. fasadas, architekto piešinys. Kauno valstybinės filharmonijos archyvas
L. Sapiegos g. fasadas, architekto piešinys. Kauno valstybinės filharmonijos archyvas
Teisingumo ministerijos pritaikymas Seimo rūmams. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1178, l. 13
Teisingumo ministerijos pritaikymas Seimo rūmams. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1178, l. 13
Teisingumo ministerijos rūmai tarpukariu. M. Smečechausko nuotr., ČDM, Ta-91391
Teisingumo ministerijos rūmai tarpukariu. M. Smečechausko nuotr., ČDM, Ta-91391
Teisingumo ministerijos rūmai žvelgiant nuo kalno. ČDM, Ta-9123
Teisingumo ministerijos rūmai žvelgiant nuo kalno. ČDM, Ta-9123
Iš: Miškinis A., Morkūnas K. Kauno atvirukai 1918-1940: katalogas, Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2001, p. 145
Iš: Miškinis A., Morkūnas K. Kauno atvirukai 1918-1940: katalogas, Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2001, p. 145
Iš: Miškinis A., Morkūnas K. Kauno atvirukai 1918-1940: katalogas, Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2001, p. 196
Iš: Miškinis A., Morkūnas K. Kauno atvirukai 1918-1940: katalogas, Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2001, p. 196
Iš: Miškinis A., Morkūnas K. Kauno atvirukai 1918-1940: katalogas, Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2001, p. 86
Iš: Miškinis A., Morkūnas K. Kauno atvirukai 1918-1940: katalogas, Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2001, p. 86
Apie 1980 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Apie 1980 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Planas. Iš: Kauno architektūra. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 292-293
Planas. Iš: Kauno architektūra. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 292-293
Interjeras. L. Brundzos nuotr.
Interjeras. L. Brundzos nuotr.
Didžioji salė. L. Brundzos nuotr.
Didžioji salė. L. Brundzos nuotr.
Mažoji salė. Kauno valstybinės filharmonijos archyvo nuotr.
Mažoji salė. Kauno valstybinės filharmonijos archyvo nuotr.
Vestibiulis. Kauno valstybinės filharmonijos archyvo nuotr.
Vestibiulis. Kauno valstybinės filharmonijos archyvo nuotr.
Terasa. Kauno valstybinės filharmonijos archyvo nuotr.
Terasa. Kauno valstybinės filharmonijos archyvo nuotr.
Pagrindinis fasadas vakare. Kauno valstybinės filharmonijos archyvo nuotr.
Pagrindinis fasadas vakare. Kauno valstybinės filharmonijos archyvo nuotr.
Detalė. V. Petrulio nuotr., 2006 m.
Detalė. V. Petrulio nuotr., 2006 m.
Detalė. V. Petrulio nuotr., 2006 m.
Detalė. V. Petrulio nuotr., 2006 m.