Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
(Išlikęs
, k.k.v.r.
1149
)
<p style="text-align: justify;"><strong>Istorija.</strong> Mintis statyti objektą, anuomet vadintą „Fiziško auklėjimo rūmais", suformuota „1926/27 metais, Sporto Lygos centro komitete“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Tačiau idėja kuriam laikui buvo apmirusi ir atnaujinta tik 1930 m., kai Fiziško auklėjimo draugija Švietimo ministerijai pasiūlė objekte „susieti sporto reikalus su platesniais fizinio auklėjimo reikalais“<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Prezidentui A. Smetonai pripažinus, kad tokių „rūmų statybą reikia laikyti vargiai beatidedamų valstybės reikalų tarpe“<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, objekto statybą buvo nuspręsta pradėti dar 1932 m. pavasarį. Pirmiausia planuota „statyti mokslams institutą su sale; antras etapas – baseinas, ir trečias etapas – stadionas su šalutiniais įrengimais“<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Vis dėlto galutinis projektas parengtas tik 1933 m., pirmasis statybos etapas baigtas 1934 m., o rūmai šiek tiek praplėsti tik 1939 m., „ant šoninių auditorijų korpuso užstatant antrąjį aukštą“ (projektas 1937 m.<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>). Baseinas atsirado tik 1959 m. (architektas J. Putna). Sovietmečiu įvykdyti ir kai kurie kiti plėtros darbai: „1967 metais abipus salės užstatytas trečiasis aukštas 1983<span style="line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: LT; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">–</span>1985 metais už baseino pastatytas auditorijų ir laboratorijų korpusas (architektas J. Černius)“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Tad rūmų statyba yra ilgo, per kelias ganėtinai skirtingas epochas nusitęsusio proceso pavyzdys. Vertinant architektūros istorijos požiūriu, neabejotinai vertingiausias tarpukario epochos palikimas.   </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vieta. </strong>Nors iš pradžių buvo manyta, kad rūmus derėtų statyti „Kęstučio gatvėje esančiame žemės sklype su mediniu nameliu, kuris rusų laikais priklausė sporto „Orel“ draugijai“<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>, tačiau 1930 m., atgimus rūmų statybos idėjai, buvo vieningai nuspręsta, kad šalia Ąžuolyno esanti teritorija, kuri yra „arti centro ir sykiu toli nuo dulkių ir miesto triukšmo“<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> bus ideali vieta tokios paskirties objektui. Juolab kad prieš iškylant Fiziško auklėjimo rūmams čia jau veikė Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS) stadionas bei Teniso klubo aikštelės. Rūmai buvo pirmas solidus ir gana prabangus (statybai planuota skirti nuo 600<a title="" href="#_ftn9">[9]</a> iki 900<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> tūkst. litų) šio sporto komplekso statinys, kurį tarpukario Lietuvoje papildė 1935 m. F. Bielinskio suprojektuotas sporto aikštynas<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, o 1939 m. – <a href="http://www.autc.lt/public/public/HeritageObject.aspx?id=791">Sporto halė</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Filosofija. </strong>Kaip galime spręsti iš to meto spaudos, rūmų statybos idėja glaudžiai siejosi tiek su modernizmo epochoje madingomis idėjomis, tiek ir su tautinio sąmoningumo žadinimo procesais. Higiena neabejotinai buvo vienas iš svarbiausių moderniojo miesto kūrimo nuostatų – „mūsų laikais kultūringumas yra matuojamas higienos įmonių ir jos supratimo laipsniu“<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Tad pristatant rūmų idėją pabrėžiamas „sveikatos tobūlinimas, dvasios ir kūno jėgų derinimas, darbštumo, susiklausymo ir gerų socialinės higienos reikalavimų, papročių kvėpavimas“<a title="" href="#_ftn13">[13]</a> raiškiai atspindi ano laiko dvasią. Na, o kita vertus, kuriant „sveikus tautos papročius, mokydami tobūlinti fizišką patvarą ir sveikatą“, buvo siekiama  prisidėti prie jaunimo „kultūringo rungtyniavimo su kitomis tautomis“, kur „iki šių dienų nesisekė“. „Fiziško Auklėjimo Rūmai turės išsklaidyti tamsius debesėlius iš mūsų sporto padangės ir turės būti ištikimu centru, kur galėtų susispiesti geriausias Lietuvos jaunimas ir atstatyti mūsų lietuvišką garbę“<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Funkcija. </strong>Šioje mokslo įstaigoje visų pirma turėjo būti ruošiami „būsimieji mokyklų fiziško auklėjimo mokytojai, kariuomenės instruktoriai ir visi tie, kurie norės įgyti teisės mokyti fiziško auklėjimo dalyką“<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>. Planuota bendradarbiauti su Medicinos fakultetu įrengiant „gydymo ir antropometrijos skyrių su Rentgeno prietaisais ir diametrija“<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>. Neužmiršta įtraukti ir platesnio visuomenės rato: „Atspėjamu laiku, t. y. daugiausiai popietiniu metu, bus leidžiama įvairioms organizacijoms naudotis rūmų būstais. Taip pat bus ruošiamos populiarios ir fiziško auklėjimo ir sporto srities paskaitos“<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. Modernią polifunkcinio centro dvasią rodo ir planai antro aukšto terasoje įrengti „solariumą (saulės vonioms terasą)“<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Architektūra. </strong>Pirmąjį „iš trijų dalių sudarytą“<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>  projektą V. Landsbergis parengė dar 1931 m. Vėliau objektą siekta sumoderninti, sukurti „kompaktiškesnį ir racionalesnį“<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> tūrį. Pastarojo, 1932 m. parengto projekto gipsinis modelis buvo pristatytas ir Prezidentui A. Smetonai<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>. Visgi, kaip matome, projektą vėl teko koreguoti. Šiandieniniame statinyje į akis krinta simetrija, klasikinei architektūrai būdinga fasado ritmika. Bene taikliausiai rūmų architektūrinį sprendimą atspindi paties architekto žodžiai: „Projektuojant šiuos rūmus norėta sujungti vienam pastate du dalykus, dvi formas: klasiką, pirmąjį didį fiziškos kultūros pionierių (Graikiją), su mūsų laikais. Abiejų salių korpusai stengtasi išdirbti pagal klasikinę dvasią, sumodernizuojant tik esminius dalykus, kiek to reikalauja šių dienų architektūra. Iš antros pusės, trobesys stengtasi projektuoti visiškai moderniai"<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>. Vienas iš moderniausių sprendimų – puscilindrio formos sporto salės gelžbetoninės karkasinės perdangos su viršutiniu apšvietimu, kuriam panaudotas trijų sluoksnių įstiklinimas (inžinierius S. Milius). Anot projekto autorių „Kreuzekrost“ konstrukcija, kuri buvo „išrasta ir patentuota 1928 m. inž., dr. Stefan Szego“<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> turėjo būti „lengva ir elegantiška, ir žinoma ugniai atspari“<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. Įdomu paminėti, kad objektas savo kompozicija gan artimas kitam V. Landsbergio projektuotam panašios paskirties statiniui – Klaipėdos pedagoginio instituto sporto rūmams (1938), kurie taip pat žemi, horizontalūs, simetriški, puošti istorizmui būdingomis detalėmis.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. <em>Fiziškas auklėjimas</em>, 1931, nr. 3, p. 188.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> <em>Ibid</em>., p. 189.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> <em>Ibid</em>., p. 191.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Landsbergis, V. Fiziško auklėjimo rūmai. <em>Fiziškas auklėjimas</em>, 1931, nr. 2, p. 114.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 7583, l. 6.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Kūno kultūros rūmai.<em> Kauno architektūra.</em> Sud. Algė Jankevičienė, Vilnius: Mokslas, 1991, p. 286<span style="line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: LT; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">–</span>287.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. <em>Op. cit.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Landsbergis, <em>op. cit</em>., p. 110.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Fiziško auklėjimo rūmai. <em>Bangos,</em> 1932, nr. 19, p. 563.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. <em>Op. cit.</em>, p. 190.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Kūno kultūros rūmai. <em>Op. cit.</em>, p. 285.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Landsbergis, <em>op. cit</em>., p. 109.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. <em>Op. cit.</em>, p. 189.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Landsbergis, <em>op. cit</em>., p. 109.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> <em>Ibid</em>., p. 113.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Fiziško auklėjimo rūmai. <em>Op. cit.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Landsbergis, <em>op. cit</em>., p. 113.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Fiziško auklėjimo rūmai. <em>Op. cit.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> <em>Ibid</em>.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> <em>Ibid</em>.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. <em>Op. cit.</em>, p. 190.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Landsbergis, <em>op. cit</em>., p. 113.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Landsbergis V., Milis S. Naujos sistemos gelžbetoninis perdengimas. <em>Technikos apžvalga</em>, 1935, Nr. 1, p. 24.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> <em>Ibid</em>., p. 24.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Sporto g. 6
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
Metai: 1932
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/ sporto/ poilsio/ Kiti
Medžiagos: Mūras (plytų), Gelžbetonis
Nuotraukos: 30
Susiję bibliografijos įrašai
Sporto namai
Sporto namai
Lietuvos Aidas
1931-01-21 p.p.8
Sporto namai
Sporto namai
Lietuvos Žinios
1931-01-21 p.p.5
Statys sporto rūmus
Statys sporto rūmus
Lietuvos Žinios
1931-06-15 p.5
Žinutė
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Lietuvos Aidas
1930-12-01 p.p.5
Straipsnis
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
1931-04-28 p.5
Straipsnis
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Lietuvos Aidas
1932-06-20 p.7
Straipsnis
Nauja pramoga Palangoje
Nauja pramoga Palangoje
Lietuvos Aidas
1932-06-28 p.6
Straipsnis
Didysis vasarojimo sezonas Palangoj prasidėjo
Didysis vasarojimo sezonas Palangoj prasidėjo
Lietuvos Aidas
1932-07-09 p.7
Straipsnis
Remia sportą
Remia sportą
Lietuvos Žinios
1931-05-09 p.4
Žinutė
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Jacht-klūbe
Jacht-klūbe
Lietuvos Žinios
1931-06-23 p.5
Žinutė
Opiuoju stadiono klausimu
Opiuoju stadiono klausimu
Lietuvos Aidas
1932-09-14 p.7
Straipsnis
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Lietuvos Aidas
1932-09-30 p.6
Žinutė
Šiauliuose bus sporto stadionas
Šiauliuose bus sporto stadionas
Lietuvos Aidas
1932-10-06 p.7
Žinutė
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.5
Žinutė
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.5
Žinutė
Klaipėdos vasarvietėse geros sąlygos visokiam sportui
Klaipėdos vasarvietėse geros sąlygos visokiam sportui
Lietuvos Aidas
1935-07-12 p.9
Straipsnis
Kurorto ir sporto iškilmės Zarasuose
Kurorto ir sporto iškilmės Zarasuose
Lietuvos Aidas
1935-07-15 p.7
Straipsnis
Iš Šakių apskr. savivaldybės darbų plano 1933 m.
Iš Šakių apskr. savivaldybės darbų plano 1933 m.
Lietuvos Aidas
1932-12-03 p.12
Straipsnis
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Žinutės apie Utena
Žinutės apie Utena
Lietuvos Aidas
1936-08-06 p.6
Straipsnis
Klaipėda. Statoma sporto salė
Klaipėda. Statoma sporto salė
Lietuvos Aidas
1937-07-22 p.2
Žinutė
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.10
Straipsnis
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.7
Žinutė
Reikėtų sutvarkyti
Reikėtų sutvarkyti
Lietuvos Aidas
1934-08-03 p.p. 7
Straipsnis
Sporto rūmai
Sporto rūmai
Lietuvos Žinios
1931-10-27 p.5
Straipsnis
LA, 1936.05.05, p.3 - Sporto aikštyno įrengimo darbai bus baigti birželio 10 d.
LA, 1936.05.05, p.3 - Sporto aikštyno įrengimo darbai bus baigti birželio 10 d.
Lietuvos Aidas
1936-05-05 p.3
Straipsnis
Nauja sporto aikštė
Nauja sporto aikštė
Lietuvos Aidas
1934-02-28 p.7
Žinutė
Sporto aikštyno įrengimo darbai bus baigti birželio 10 d.
Sporto aikštyno įrengimo darbai bus baigti birželio 10 d.
Lietuvos Aidas
1936-05-05 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Alytų
Žinutės apie Alytų
1936-02-24 p.p.6
Žinutė
Ukmergė.Visi šaulių būriai turės patalpas
Ukmergė.Visi šaulių būriai turės patalpas
Lietuvos Aidas
1936-02-25 p.p.2
Straipsnis
La, 1936.05.22, p.6 - Panevėžys. Pardės ligoninės statybą
La, 1936.05.22, p.6 - Panevėžys. Pardės ligoninės statybą
Lietuvos Aidas
1936-05-22 p.6
Straipsnis
Kūno Kultūros Rūmų Šaudyklą aplankius
Kūno Kultūros Rūmų Šaudyklą aplankius
Lietuvos Aidas
1938-07-11 p.3
Straipsnis
Pradėjo statyti Dariaus-Girėno kūnams laikiną kapą-rūsį
Pradėjo statyti Dariaus-Girėno kūnams laikiną kapą-rūsį
Lietuvos Žinios
1935-05-29 p.6
Žinutė
Dzūkų stadioną tuoj sudegins
Dzūkų stadioną tuoj sudegins
Lietuvos Žinios
1936-01-08 p.5
Straipsnis
Tariasi dėl atlyginimo už paimtą sklypą stadijono reikalams
Tariasi dėl atlyginimo už paimtą sklypą stadijono reikalams
Lietuvos Žinios
1936-01-17 p.6
Žinutė
Šiemet Marijampolė jau turės įrengtą stadioną
Šiemet Marijampolė jau turės įrengtą stadioną
Lietuvos Žinios
1936-01-21 p.5
Žinutė
Gelžkelio gale - kurortas
Gelžkelio gale - kurortas
Lietuvos Žinios
1923-06-12 p.3
Žinutė
Netikslūs pavadinimai
Netikslūs pavadinimai
Lietuvos Žinios
1923-06-23 p.3
Žinutė
Paskirti krašto statybos komiteto nariai
Paskirti krašto statybos komiteto nariai
Lietuvos Aidas
1939-04-19 p.6
Straipsnis
Atidarys stadioną Palangoje
Atidarys stadioną Palangoje
Lietuvos Aidas
1939-05-23 p.3
Straipsnis
Palangoje „pavyzdingos“ teniso aikštės
Palangoje „pavyzdingos“ teniso aikštės
Lietuvos Žinios
1932-07-22 p.3
Žinutė
Tenisas Lietuvoje
Tenisas Lietuvoje
Lietuvos Žinios
1923-11-24 p.4
Straipsnis
Mūrinės Lietuvos klausimą iškelia pats gyvenimas
Mūrinės Lietuvos klausimą iškelia pats gyvenimas
Lietuvos Žinios
1937-04-10 p.7
Straipsnis
Šventoji - Lietuvos buriavimo centras
Šventoji - Lietuvos buriavimo centras
Lietuvos Aidas
1939-07-14 p.4
Straipsnis
Greit turėsim modernų hipodromą
Greit turėsim modernų hipodromą
Lietuvos Aidas
1939-07-30 p.4
Straipsnis
Nemuno saloje įrengtas hipodromas
Nemuno saloje įrengtas hipodromas
Lietuvos Aidas
1939-08-12 p.3
Straipsnis
Šiandien atidaromas Kauno hipodromas
Šiandien atidaromas Kauno hipodromas
Lietuvos Aidas
1939-08-13 p.3
Straipsnis
Biržų pažanga
Biržų pažanga
Lietuvos Aidas
1939-11-25 p.3
Straipsnis
Telšiai turės modernų sporto aikštyną
Telšiai turės modernų sporto aikštyną
Lietuvos Aidas
1940-01-21 p.6
Straipsnis
Biržai. Turėsime plaukymo baseiną ir sporto stadioną
Biržai. Turėsime plaukymo baseiną ir sporto stadioną
Lietuvos Aidas
1940-02-06 p.9
Žinutė
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Lietuvos Aidas
1940-03-31 p.2
Straipsnis
Šiauliai. Baigiamas įrengti sporto aikštynas
Šiauliai. Baigiamas įrengti sporto aikštynas
Lietuvos Aidas
1940-04-13 p.11
Žinutė
Kalnų ir ežerų tarpe tarpstančiame Zarasų kurorte
Kalnų ir ežerų tarpe tarpstančiame Zarasų kurorte
Lietuvos Žinios
1938-06-30 p.8
Straipsnis
Vilniaus rotušė sutvarkya
Vilniaus rotušė sutvarkya
Lietuvos Žinios
1940-06-04 p.9
Straipsnis
Sporto rūmai jau baigiami įrengti
Sporto rūmai jau baigiami įrengti
Lietuvos Žinios
1934-06-15 p.7
Straipsnis
Kaip statoma didžioji sporto halė
Kaip statoma didžioji sporto halė
Lietuvos Žinios
1939-05-03 p.7
Straipsnis
1 58
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorija Kaune
Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorija Kaune
1933 - 1935
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
1937
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
1937
Valstybinis stadionas Kaune
Valstybinis stadionas Kaune
1935 - 1936
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
1930 - 1931
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Gimazija Biržuose
Gimazija Biržuose
1931
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 104

Istorija. Mintis statyti objektą, anuomet vadintą „Fiziško auklėjimo rūmais", suformuota „1926/27 metais, Sporto Lygos centro komitete“[1]. Tačiau idėja kuriam laikui buvo apmirusi ir atnaujinta tik 1930 m., kai Fiziško auklėjimo draugija Švietimo ministerijai pasiūlė objekte „susieti sporto reikalus su platesniais fizinio auklėjimo reikalais“[2]. Prezidentui A. Smetonai pripažinus, kad tokių „rūmų statybą reikia laikyti vargiai beatidedamų valstybės reikalų tarpe“[3], objekto statybą buvo nuspręsta pradėti dar 1932 m. pavasarį. Pirmiausia planuota „statyti mokslams institutą su sale; antras etapas – baseinas, ir trečias etapas – stadionas su šalutiniais įrengimais“[4]. Vis dėlto galutinis projektas parengtas tik 1933 m., pirmasis statybos etapas baigtas 1934 m., o rūmai šiek tiek praplėsti tik 1939 m., „ant šoninių auditorijų korpuso užstatant antrąjį aukštą“ (projektas 1937 m.[5]). Baseinas atsirado tik 1959 m. (architektas J. Putna). Sovietmečiu įvykdyti ir kai kurie kiti plėtros darbai: „1967 metais abipus salės užstatytas trečiasis aukštas 19831985 metais už baseino pastatytas auditorijų ir laboratorijų korpusas (architektas J. Černius)“[6]. Tad rūmų statyba yra ilgo, per kelias ganėtinai skirtingas epochas nusitęsusio proceso pavyzdys. Vertinant architektūros istorijos požiūriu, neabejotinai vertingiausias tarpukario epochos palikimas.   


Vieta. Nors iš pradžių buvo manyta, kad rūmus derėtų statyti „Kęstučio gatvėje esančiame žemės sklype su mediniu nameliu, kuris rusų laikais priklausė sporto „Orel“ draugijai“[7], tačiau 1930 m., atgimus rūmų statybos idėjai, buvo vieningai nuspręsta, kad šalia Ąžuolyno esanti teritorija, kuri yra „arti centro ir sykiu toli nuo dulkių ir miesto triukšmo“[8] bus ideali vieta tokios paskirties objektui. Juolab kad prieš iškylant Fiziško auklėjimo rūmams čia jau veikė Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS) stadionas bei Teniso klubo aikštelės. Rūmai buvo pirmas solidus ir gana prabangus (statybai planuota skirti nuo 600[9] iki 900[10] tūkst. litų) šio sporto komplekso statinys, kurį tarpukario Lietuvoje papildė 1935 m. F. Bielinskio suprojektuotas sporto aikštynas[11], o 1939 m. – Sporto halė.


Filosofija. Kaip galime spręsti iš to meto spaudos, rūmų statybos idėja glaudžiai siejosi tiek su modernizmo epochoje madingomis idėjomis, tiek ir su tautinio sąmoningumo žadinimo procesais. Higiena neabejotinai buvo vienas iš svarbiausių moderniojo miesto kūrimo nuostatų – „mūsų laikais kultūringumas yra matuojamas higienos įmonių ir jos supratimo laipsniu“[12]. Tad pristatant rūmų idėją pabrėžiamas „sveikatos tobūlinimas, dvasios ir kūno jėgų derinimas, darbštumo, susiklausymo ir gerų socialinės higienos reikalavimų, papročių kvėpavimas“[13] raiškiai atspindi ano laiko dvasią. Na, o kita vertus, kuriant „sveikus tautos papročius, mokydami tobūlinti fizišką patvarą ir sveikatą“, buvo siekiama  prisidėti prie jaunimo „kultūringo rungtyniavimo su kitomis tautomis“, kur „iki šių dienų nesisekė“. „Fiziško Auklėjimo Rūmai turės išsklaidyti tamsius debesėlius iš mūsų sporto padangės ir turės būti ištikimu centru, kur galėtų susispiesti geriausias Lietuvos jaunimas ir atstatyti mūsų lietuvišką garbę“[14].


Funkcija. Šioje mokslo įstaigoje visų pirma turėjo būti ruošiami „būsimieji mokyklų fiziško auklėjimo mokytojai, kariuomenės instruktoriai ir visi tie, kurie norės įgyti teisės mokyti fiziško auklėjimo dalyką“[15]. Planuota bendradarbiauti su Medicinos fakultetu įrengiant „gydymo ir antropometrijos skyrių su Rentgeno prietaisais ir diametrija“[16]. Neužmiršta įtraukti ir platesnio visuomenės rato: „Atspėjamu laiku, t. y. daugiausiai popietiniu metu, bus leidžiama įvairioms organizacijoms naudotis rūmų būstais. Taip pat bus ruošiamos populiarios ir fiziško auklėjimo ir sporto srities paskaitos“[17]. Modernią polifunkcinio centro dvasią rodo ir planai antro aukšto terasoje įrengti „solariumą (saulės vonioms terasą)“[18].


Architektūra. Pirmąjį „iš trijų dalių sudarytą“[19]  projektą V. Landsbergis parengė dar 1931 m. Vėliau objektą siekta sumoderninti, sukurti „kompaktiškesnį ir racionalesnį“[20] tūrį. Pastarojo, 1932 m. parengto projekto gipsinis modelis buvo pristatytas ir Prezidentui A. Smetonai[21]. Visgi, kaip matome, projektą vėl teko koreguoti. Šiandieniniame statinyje į akis krinta simetrija, klasikinei architektūrai būdinga fasado ritmika. Bene taikliausiai rūmų architektūrinį sprendimą atspindi paties architekto žodžiai: „Projektuojant šiuos rūmus norėta sujungti vienam pastate du dalykus, dvi formas: klasiką, pirmąjį didį fiziškos kultūros pionierių (Graikiją), su mūsų laikais. Abiejų salių korpusai stengtasi išdirbti pagal klasikinę dvasią, sumodernizuojant tik esminius dalykus, kiek to reikalauja šių dienų architektūra. Iš antros pusės, trobesys stengtasi projektuoti visiškai moderniai"[22]. Vienas iš moderniausių sprendimų – puscilindrio formos sporto salės gelžbetoninės karkasinės perdangos su viršutiniu apšvietimu, kuriam panaudotas trijų sluoksnių įstiklinimas (inžinierius S. Milius). Anot projekto autorių „Kreuzekrost“ konstrukcija, kuri buvo „išrasta ir patentuota 1928 m. inž., dr. Stefan Szego“[23] turėjo būti „lengva ir elegantiška, ir žinoma ugniai atspari“[24]. Įdomu paminėti, kad objektas savo kompozicija gan artimas kitam V. Landsbergio projektuotam panašios paskirties statiniui – Klaipėdos pedagoginio instituto sporto rūmams (1938), kurie taip pat žemi, horizontalūs, simetriški, puošti istorizmui būdingomis detalėmis.


Vaidas Petrulis
[1] Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. Fiziškas auklėjimas, 1931, nr. 3, p. 188.


[2] Ibid., p. 189.


[3] Ibid., p. 191.


[4] Landsbergis, V. Fiziško auklėjimo rūmai. Fiziškas auklėjimas, 1931, nr. 2, p. 114.


[5] KAA, f. 218, ap. 2, b. 7583, l. 6.


[6] Kūno kultūros rūmai. Kauno architektūra. Sud. Algė Jankevičienė, Vilnius: Mokslas, 1991, p. 286287.


[7] Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. Op. cit.


[8] Landsbergis, op. cit., p. 110.


[9] Fiziško auklėjimo rūmai. Bangos, 1932, nr. 19, p. 563.


[10] Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. Op. cit., p. 190.


[11] Kūno kultūros rūmai. Op. cit., p. 285.


[12] Landsbergis, op. cit., p. 109.


[13] Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. Op. cit., p. 189.


[14] Landsbergis, op. cit., p. 109.


[15] Ibid., p. 113.


[16] Fiziško auklėjimo rūmai. Op. cit.


[17] Landsbergis, op. cit., p. 113.


[18] Fiziško auklėjimo rūmai. Op. cit.


[19] Ibid.


[20] Ibid.


[21] Fiziško Auklėjimo Draugijos delegacija pas Ekselenciją Respublikos Prezidentą A. Smetoną. Op. cit., p. 190.


[22] Landsbergis, op. cit., p. 113.


[23] Landsbergis V., Milis S. Naujos sistemos gelžbetoninis perdengimas. Technikos apžvalga, 1935, Nr. 1, p. 24.


[24] Ibid., p. 24.


1932 m. eskizinis projektas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 119
1932 m. eskizinis projektas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 119
1932 m. eskizinis projektas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 117
1932 m. eskizinis projektas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 117
1932 m. eskizinis projektas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 118
1932 m. eskizinis projektas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 118
1932 m. eskizinis projektas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 119
1932 m. eskizinis projektas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 119
1932 m. projekto 1 a. planas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 116
1932 m. projekto 1 a. planas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 116
1932 m. projekto 2 a. planas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 116
1932 m. projekto 2 a. planas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 116
Situacijos plano 1932 m. siūlymas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1932, Nr. 3, p. 191
Situacijos plano 1932 m. siūlymas. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1932, Nr. 3, p. 191
1932 m. projekto modelis. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 117
1932 m. projekto modelis. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 117
1932 m. projekto modelis. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 118
1932 m. projekto modelis. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 118
1932 m. projekto modelis. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 114
1932 m. projekto modelis. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1931, nr. 2, p. 114
Rūmų siluetas spaudoje. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1932, Nr. 3, p. 272
Rūmų siluetas spaudoje. Iš: "Fiziškas auklėjimas", 1932, Nr. 3, p. 272
Projektas. Iš: "Bangos", 1932, Nr. 19, p. 563
Projektas. Iš: "Bangos", 1932, Nr. 19, p. 563
1938 m. praplėtimo projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 734, l. 32
1938 m. praplėtimo projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 734, l. 32
Stogo konstrukcija. Iš: "Technikos apžvalga", 1935, nr. 1, p. 25
Stogo konstrukcija. Iš: "Technikos apžvalga", 1935, nr. 1, p. 25
Stogo konstrukcija. Iš: "Technikos apžvalga", 1935, nr. 1, p. 25
Stogo konstrukcija. Iš: "Technikos apžvalga", 1935, nr. 1, p. 25
Rūmai po statybos. Iš: "Akademikas", 1934, nr. 18, p. 456
Rūmai po statybos. Iš: "Akademikas", 1934, nr. 18, p. 456
Planas. Iš: Moderno architektura. Vilnius, 1998, 15 objektas
Planas. Iš: Moderno architektura. Vilnius, 1998, 15 objektas
Pastatas 1956 m. KTU ASI archyvas, J. Kiškio nuotr.
Pastatas 1956 m. KTU ASI archyvas, J. Kiškio nuotr.
Pastatas 1966 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Pastatas 1966 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Stadionas priešais rūmus. Iš: Zeliukas, V. Kaunas. 1957
Stadionas priešais rūmus. Iš: Zeliukas, V. Kaunas. 1957
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
V. Petrulio nuotr., 2011 m.
Baseino priestatas 1959 m. S. Lukošiaus nuotr.
Baseino priestatas 1959 m. S. Lukošiaus nuotr.
Baseino interjeras 1959 m. S. Lukošiaus nuotr.
Baseino interjeras 1959 m. S. Lukošiaus nuotr.
Baseino interjeras 1959 m. S. Lukošiaus nuotr.
Baseino interjeras 1959 m. S. Lukošiaus nuotr.
Sporto halė Kaune – vienas iš žinomiausių ir gana plačiai aprašytų Lietuvos tarpukario architektūros paminklų[1]. Kūno kultūros rūmų užsakymu statytas objektas kartu su „futbolo aikšte, bėgimo takais, Kūno kultūros rūmų pastatu (1934) ir...
Sporto halė Kaune (Išlikęs)
Adresas Kauno m. sav., Kauno m., Perkūno al. 5
Sporto halė Kaune – vienas iš žinomiausių ir gana plačiai aprašytų Lietuvos tarpukario architektūros paminklų[1]. Kūno kultūros rūmų užsakymu statytas objektas kartu su „futbolo aikšte, bėgimo takais, Kūno kultūros rūmų pastatu (1934) ir...