Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
(Išlikęs
, k.k.v.r.
37587
)
<p style="text-align: justify;">Produktyviausias Lietuvos istoristinės sakralinės architektūros kūrėjas Vaclovas Michnevičius reformatų bendruomenės įsigytame sklype Ožeškienės gatvėje 1934 m. suprojektavo neogotikinių formų šventovę. Nors pastato projekte atsispindėjo architekto pamėgti tradiciniai neogotikiniai elementai, tačiau kaip išskirtinį sprendimą galima paminėti pagrindinės salės išdėstymą per antrą ir trečią aukštus, o pirmąjį paliekant administracinėms ir net gyvenamosioms funkcijoms. Projekte bažnyčia numatyta vienanavė, T raidės formos plano. Fasadas turėjęs būti asimetriškas, su grakščių formų dviejų tarpsnių bokštu.</p>
<p style="text-align: justify;">Nors miesto statybos komisija šį projektą patvirtino, tačiau neogotikinė bažnyčia greičiausiai neatitiko tuometei laikinajai sostinei svarbiu laikyto „moderniško miesto“ įvaizdžio. Po pakartotinio svarstymo statybos taryboje, kuriame dalyvavo architektūros ir meno žinovai, buvo nuspręsta, kad „tokiame pavidale, kaip dabar patiektas projektas negalima leisti statyti“, ir pažymima, kad leidimas turėtų būti išduodamas tik „suprojektavus aplinkinės vietos suderinimą su bažnyčios projektu“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Reformatų bendruomenės bažnyčios statybai siūlyta rasti kitą sklypą, tačiau galų gale nuspręsta pateikti naują bažnyčios projektą, kurį 1937 m. parengė anuomet miesto statybos skyriaus vedėjo pareigas ėjęs Karolis Reisonas. Naujajame projekte buvo palikti kai kurie planavimo sprendimai, įskaitant salės išdėstymą antrame ir trečiame aukštuose, tačiau stilistiškai naujasis projektas atspindėjo tuomet vyravusias modernistines tendencijas. Tą pastebėjo ir statybos taryba, kuri nusprendė naująjį bažnyčios projekto variantą patvirtinti, „kadangi pristatytas pakeistas projektas su plokščiu stogu ir lygesnėmis formomis ir vietai šiaip daugiau pritaikytas“[<a title="" href="#_ftn2">2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nors pastato kompozicija būdinga tradicinei bažnytinei architektūrai, tačiau dėl lakoniškų, apibendrintų formų jį galima įvardyti kaip vieną iš negausios tarpukario modernistinės sakralinės architektūros pavyzdžių. Siauri vertikalūs langai ne tik perteikia ketvirtojo dešimtmečio Kauno architektūrai būdingą dvasią, tačiau palyginti mažo tūrio bažnyčiai suteikia vizualiai ją didinantį veržlumo įspūdį.</p>
<p style="text-align: justify;">Išorės statybos darbai užbaigti 1938 m.<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, tačiau jos vidus buvo įrenginėjamas dar dvejus metus. Dėl prasidėjusios sovietų okupacijos naujai pastatytoje bažnyčioje taip ir neįvyko jokios religinės apeigos. Po karo buvo nugriauta viršutinė bokšto dalis, o nacionalizuota bažnyčia paversta tabako bei alaus fabrikų sandėliu. Kaip galima spręsti iš ikonografijos, pritaikant gamybinėms patalpoms statinys buvo kiek rekonstruotas, iškirsti papildomi langai. Vėliau čia įrengta VRM Kauno specialiosios mokyklos valgykla ir sporto salė<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. 1990 m. Lietuvos kultūros paveldo globos Kauno taryba apsvarstė evangelikų reformatų bažnyčios tvarkymo eigą ir nusprendė, „kad pastatas turi būti grąžintas parapijai ir atstatytas tiksliai laikantis K. Reisono projekto“<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, bet šventovės perdavimas tikintiesiems užtruko.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Paulius Tautvydas Laurinaitis</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 5456, l. 7.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 5456, l. 28.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Baigta statyti lietuvių evangelikų reformatų bažnyčia. <em>Lietuvos Aidas</em>, 1938, spalio 25, p. 6.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Kauno evangelikų reformatų bažnyčios  likimas. <em>Kauno tiesa</em>, 1990, gegužės 19, p. 5.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Lietuvos kultūros paveldo globos Kauno tarybos veiklos metmenys 1989.V.30<span style="line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: LT; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">–</span>1990.II.19. Kaunas, 1990, p. 25.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., E. Ožeškienės g. 41
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Vaclovas Michnevičius, Karolis Reisonas
Metai: 1937
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sakraliniai, Bažnyčia
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 28
Susiję bibliografijos įrašai
Evangelikų prieglaudai davė miško medžiagos
Evangelikų prieglaudai davė miško medžiagos
Lietuvos Žinios
1931-02-26 p.p.5
Atremontuota eilė evangelikų bažnyčių
Atremontuota eilė evangelikų bažnyčių
Lietuvos Aidas
1938-01-11 p.4
Straipsnis
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-05-04 p.10
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Aidas
1930-02-01 p.p.4
Straipsnis
Remontuoja plentą; Pradeda statyti Žemės ūkio rūmus
Remontuoja plentą; Pradeda statyti Žemės ūkio rūmus
Lietuvos Žinios
1930-07-15 p.p.3
Straipsnis
Muziejaus-bibliotekos rūmų kertinio akmens įmūrijimas Šiauliuose
Muziejaus-bibliotekos rūmų kertinio akmens įmūrijimas Šiauliuose
Lietuvos Aidas
1931-07-10 p.p.7
Straipsnis
Žinutės apie Prisikėlimo bažnyčią ir Kauno apskr. savivaldybę
Žinutės apie Prisikėlimo bažnyčią ir Kauno apskr. savivaldybę
Lietuvos Aidas
1932-06-02 p.p.6
Straipsnis
 Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Lietuvos Aidas
1932-06-13 p.4
Straipsnis
Muziejui - bibliotekai rūmai
Muziejui - bibliotekai rūmai
Lietuvos Žinios
1931-04-27 p.5
Žinutė
Šiauliai pastatė įdomų paminklą
Šiauliai pastatė įdomų paminklą
Lietuvos Aidas
1932-07-07 p.7
Straipsnis
Svarstė Kauno miesto ribų praplėtimą
Svarstė Kauno miesto ribų praplėtimą
Lietuvos Žinios
1931-05-08 p.5
Straipsnis
Vėl nuolat gyvėja statyba Kaune
Vėl nuolat gyvėja statyba Kaune
Lietuvos Aidas
1932-08-01 p.6
Žinutė
Būtini darbai miesto priemiesčiuose
Būtini darbai miesto priemiesčiuose
Lietuvos Žinios
1931-06-11 p.5
Straipsnis
Nepriklausomybės paminklas
Nepriklausomybės paminklas
Lietuvos Žinios
1931-06-13 p.4
Žinutė
Žaliakalnio skvero reikalu
Žaliakalnio skvero reikalu
Lietuvos Aidas
1932-08-05 p.6
Straipsnis
Savivaldybė rūpinasi potvyniu
Savivaldybė rūpinasi potvyniu
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.5
Žinutė
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.5
Žinutė
Pabaigė statyti žydų pradžios mokyklą
Pabaigė statyti žydų pradžios mokyklą
Lietuvos Žinios
1931-08-19 p.5
Žinutė
Jau baigta statyti Tauragės ligoninė
Jau baigta statyti Tauragės ligoninė
Lietuvos Aidas
1932-11-18 p.5
Žinutė
Iš pasitarimo hidroelektros stoties statymo reikalu
Iš pasitarimo hidroelektros stoties statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1932-11-23 p.3
Straipsnis
Tauragės apskrities savivaldybės darbai
Tauragės apskrities savivaldybės darbai
Lietuvos Aidas
1932-12-03 p.12
Straipsnis
Statyba Kaune 1933 m. bemaž nesumažėjo
Statyba Kaune 1933 m. bemaž nesumažėjo
Lietuvos Aidas
1934-01-11 p.6
Žinutė
Nauji didieji Kauno miesto savivaldybės statybiniai ir tvarkymo darbai
Nauji didieji Kauno miesto savivaldybės statybiniai ir tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1937-10-20 p.8
Straipsnis
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Lietuvos Aidas
1937-12-16 p.8
Straipsnis
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Lietuvos Aidas
1937-12-17 p.5
Straipsnis
Viešieji darbai Kaune ir toliau sutvarkyti
Viešieji darbai Kaune ir toliau sutvarkyti
Lietuvos Aidas
1934-02-02 p.8
Straipsnis
Išspęstas "Maisto" darbininkų kolonijų projektų konkursas
Išspęstas "Maisto" darbininkų kolonijų projektų konkursas
Lietuvos Aidas
1938-01-19 p.2
Straipsnis
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Lietuvos Aidas
1937-07-21 p.2
Straipsnis
Liduokiai. Pašventinta nauja pr. mokykla
Liduokiai. Pašventinta nauja pr. mokykla
Lietuvos Aidas
1936-09-30 p.6
Straipsnis
Įamžinama 550 m. Lietuvos krikšto ir 20 m. nepriklausomybės sukaktis
Įamžinama 550 m. Lietuvos krikšto ir 20 m. nepriklausomybės sukaktis
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.5
Straipsnis
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Lietuvos Žinios
1931-10-22 p.6
Straipsnis
Nori išdirbti pradžios mokyklos trobesio tipą
Nori išdirbti pradžios mokyklos trobesio tipą
Lietuvos Žinios
1931-10-27 p.5
Straipsnis
Sporto rūmai
Sporto rūmai
Lietuvos Žinios
1931-10-27 p.5
Straipsnis
Vytauto muziejaus statybos eiga
Vytauto muziejaus statybos eiga
Lietuvos Žinios
1931-11-12 p.6
Straipsnis
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Lietuvos Aidas
1934-08-08 p.p. 5
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.16
Straipsnis
Kauno miesto tarybos
Kauno miesto tarybos
Lietuvos Aidas
1934-04-27 p.6
Straipsnis
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1934-03-28 p.8
Žinutė
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.8
Straipsnis
JURY komisija jau įvertino Vytauto Didžiojo muziejaus bokšto statulos projektus
JURY komisija jau įvertino Vytauto Didžiojo muziejaus bokšto statulos projektus
Lietuvos Aidas
1934-11-12 p.p.5
Straipsnis
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Lietuvos Žinios
1932-01-20 p.4
Straipsnis
Ar Kaunui gresia potvynis?
Ar Kaunui gresia potvynis?
Lietuvos Žinios
1932-04-04 p.1
Straipsnis
Prijungti priemiesčiai Kauno miestui brangiai kaštuoja
Prijungti priemiesčiai Kauno miestui brangiai kaštuoja
Lietuvos Žinios
1932-05-24 p.5
Straipsnis
Savivaldybės ginčas su policija dėl laiptų iš Ožeškienės g-vės į Ukmergės plentą
Savivaldybės ginčas su policija dėl laiptų iš Ožeškienės g-vės į Ukmergės plentą
Lietuvos Žinios
1936-01-22 p.6
Straipsnis
Dideli užsimojimai Kauno miestui tvarkyti
Dideli užsimojimai Kauno miestui tvarkyti
Lietuvos Žinios
1937-03-25 p.8
Straipsnis
Kauno miesto savivaldybės statybų ir gatvių grindimo darbai
Kauno miesto savivaldybės statybų ir gatvių grindimo darbai
Lietuvos Žinios
1937-10-20 p.7
Straipsnis
Kodėl ir kaip įvyko savivaldybės garažo katastrofa
Kodėl ir kaip įvyko savivaldybės garažo katastrofa
Lietuvos Žinios
1937-12-13 p.10
Straipsnis
Garažo katastrofos nuostoliai apskaičiuoti
Garažo katastrofos nuostoliai apskaičiuoti
Lietuvos Žinios
1937-12-15 p.10
Straipsnis
Miesto tarybos posėdis garažo griuvimo nuotaikoje
Miesto tarybos posėdis garažo griuvimo nuotaikoje
Lietuvos Žinios
1937-12-17 p.6
Straipsnis
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Lietuvos Žinios
1937-12-17 p.10
Straipsnis
Savivaldybės garažo karikatūra
Savivaldybės garažo karikatūra
Lietuvos Žinios
1937-12-18 p.1
Žinutė
Naujasis Karo Muziejaus sodelis bus šiemet įrengtas
Naujasis Karo Muziejaus sodelis bus šiemet įrengtas
Lietuvos Aidas
1940-04-24 p.4
Straipsnis
Garažo griuvimo byla
Garažo griuvimo byla
Lietuvos Žinios
1938-02-08 p.7
Straipsnis
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Lietuvos Žinios
1933-05-16 p.5
Žinutė
Kur eis paralelinis kelias
Kur eis paralelinis kelias
Lietuvos Žinios
1933-08-18 p.7
Žinutė
1 55
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Totorių mečetė Kaune
Totorių mečetė Kaune
1930
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
1938 - 1939
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
1929 - 1936
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
1937 - 1938
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
1791 - 1934
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
1937 - 1940
Ukmergės Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia
Ukmergės Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia
1818 - 1931
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
1928 - 1930
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
1933 - 1934
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Vytauto Didžiojo vardo muziejaus konkursinis projektas
Vytauto Didžiojo vardo muziejaus konkursinis projektas
1929 - 1930
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Valstybinė Plaučių ligų ligoninė Jurbarke
Valstybinė Plaučių ligų ligoninė Jurbarke
1913 - 1931
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
1 107

Produktyviausias Lietuvos istoristinės sakralinės architektūros kūrėjas Vaclovas Michnevičius reformatų bendruomenės įsigytame sklype Ožeškienės gatvėje 1934 m. suprojektavo neogotikinių formų šventovę. Nors pastato projekte atsispindėjo architekto pamėgti tradiciniai neogotikiniai elementai, tačiau kaip išskirtinį sprendimą galima paminėti pagrindinės salės išdėstymą per antrą ir trečią aukštus, o pirmąjį paliekant administracinėms ir net gyvenamosioms funkcijoms. Projekte bažnyčia numatyta vienanavė, T raidės formos plano. Fasadas turėjęs būti asimetriškas, su grakščių formų dviejų tarpsnių bokštu.


Nors miesto statybos komisija šį projektą patvirtino, tačiau neogotikinė bažnyčia greičiausiai neatitiko tuometei laikinajai sostinei svarbiu laikyto „moderniško miesto“ įvaizdžio. Po pakartotinio svarstymo statybos taryboje, kuriame dalyvavo architektūros ir meno žinovai, buvo nuspręsta, kad „tokiame pavidale, kaip dabar patiektas projektas negalima leisti statyti“, ir pažymima, kad leidimas turėtų būti išduodamas tik „suprojektavus aplinkinės vietos suderinimą su bažnyčios projektu“[1].


Reformatų bendruomenės bažnyčios statybai siūlyta rasti kitą sklypą, tačiau galų gale nuspręsta pateikti naują bažnyčios projektą, kurį 1937 m. parengė anuomet miesto statybos skyriaus vedėjo pareigas ėjęs Karolis Reisonas. Naujajame projekte buvo palikti kai kurie planavimo sprendimai, įskaitant salės išdėstymą antrame ir trečiame aukštuose, tačiau stilistiškai naujasis projektas atspindėjo tuomet vyravusias modernistines tendencijas. Tą pastebėjo ir statybos taryba, kuri nusprendė naująjį bažnyčios projekto variantą patvirtinti, „kadangi pristatytas pakeistas projektas su plokščiu stogu ir lygesnėmis formomis ir vietai šiaip daugiau pritaikytas“[2].


Nors pastato kompozicija būdinga tradicinei bažnytinei architektūrai, tačiau dėl lakoniškų, apibendrintų formų jį galima įvardyti kaip vieną iš negausios tarpukario modernistinės sakralinės architektūros pavyzdžių. Siauri vertikalūs langai ne tik perteikia ketvirtojo dešimtmečio Kauno architektūrai būdingą dvasią, tačiau palyginti mažo tūrio bažnyčiai suteikia vizualiai ją didinantį veržlumo įspūdį.


Išorės statybos darbai užbaigti 1938 m.[3], tačiau jos vidus buvo įrenginėjamas dar dvejus metus. Dėl prasidėjusios sovietų okupacijos naujai pastatytoje bažnyčioje taip ir neįvyko jokios religinės apeigos. Po karo buvo nugriauta viršutinė bokšto dalis, o nacionalizuota bažnyčia paversta tabako bei alaus fabrikų sandėliu. Kaip galima spręsti iš ikonografijos, pritaikant gamybinėms patalpoms statinys buvo kiek rekonstruotas, iškirsti papildomi langai. Vėliau čia įrengta VRM Kauno specialiosios mokyklos valgykla ir sporto salė[4]. 1990 m. Lietuvos kultūros paveldo globos Kauno taryba apsvarstė evangelikų reformatų bažnyčios tvarkymo eigą ir nusprendė, „kad pastatas turi būti grąžintas parapijai ir atstatytas tiksliai laikantis K. Reisono projekto“[5], bet šventovės perdavimas tikintiesiems užtruko.


Paulius Tautvydas Laurinaitis
[1] KAA, f. 218, ap. 2, b. 5456, l. 7.


[2] KAA, f. 218, ap. 2, b. 5456, l. 28.


[3] Baigta statyti lietuvių evangelikų reformatų bažnyčia. Lietuvos Aidas, 1938, spalio 25, p. 6.


[4] Kauno evangelikų reformatų bažnyčios  likimas. Kauno tiesa, 1990, gegužės 19, p. 5.


[5] Lietuvos kultūros paveldo globos Kauno tarybos veiklos metmenys 1989.V.301990.II.19. Kaunas, 1990, p. 25.


1931 m. V. Michnevičiaus projektas. Iš: "Kauno tiesa", 1990, gegužės 19 d.
1931 m. V. Michnevičiaus projektas. Iš: "Kauno tiesa", 1990, gegužės 19 d.
Šoninis fasadas, 1931 m. projektas. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 4.
Šoninis fasadas, 1931 m. projektas. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 4.
Pjūvis ir 3 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 5.
Pjūvis ir 3 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 5.
Išilginis pjūvis, 1937 m. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 32.
Išilginis pjūvis, 1937 m. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 32.
Skersinis pjūvis, 1937 m. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 32.
Skersinis pjūvis, 1937 m. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 32.
Situacijos planas, 1937 m. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 32.
Situacijos planas, 1937 m. KAA, f. 218, ap. 2. b. 5456, l. 32.
Projektas. Iš leidinio “Kauno atvirukai 1918-1940”, Vilnius: Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, 2001, p. 15.
Projektas. Iš leidinio “Kauno atvirukai 1918-1940”, Vilnius: Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, 2001, p. 15.
Baigiamieji statybos darbai apie 1947 m. Nuotr. aut. nežinomas, KMS archyvas.
Baigiamieji statybos darbai apie 1947 m. Nuotr. aut. nežinomas, KMS archyvas.
Fasadas. J. Skeivio nuotr., 1956 m. KTU ASI archyvas, PK-1878.
Fasadas. J. Skeivio nuotr., 1956 m. KTU ASI archyvas, PK-1878.
Fasadas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Fasadas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Fasadas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Fasadas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Portalas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Portalas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Pagrindinės durys. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Pagrindinės durys. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Bokštas. P. T. Laurinaičio nuotr., 2010 m.
Bokštas. P. T. Laurinaičio nuotr., 2010 m.
Bokšto patalpa. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Bokšto patalpa. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Šoninis fasadas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Šoninis fasadas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Galinis fasadas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Galinis fasadas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Salė. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Salė. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Salė. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Salė. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Balkonas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Balkonas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Salės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Salės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Laiptinės fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2016 m.