Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
(Išlikęs
, k.k.v.r.
1126
)
<p style="text-align: justify;">Dauguma tarpukariu Lietuvoje suprojektuotų bankų pastatų tiek didžiuosiuose miestuose, tiek provincijoje pasižymėjo aiškiai išreikštomis klasicizmo formomis. Bankų architektūroje racionalizmo ir funkcionalizmo bruožai ėmė ryškėti ketvirtame dešimtmetyje. Pastatams būdinga klasikinė architektūra vis labiau abstrahuojama, įgyja paprastesnes geometrines formas. Žemės bankas Kaune – būdingas šio proceso pavyzdys. Karolis Reisonas, rašydamas apie Žemės banką, nors pastarasis ir gan santūrios architektūros, savo poziciją grindžia tokiais modernizmui artimais architektūrinės kalbos elementais, kaip antai plokščias stogas: „Parapetas beveik uždengia stogą, ypač žiūrint iš aikštės, o kadangi stogas dalinai iš tolimesnės vietos matomas, tai, kad jis neatrodytų ryškia dėme virš rūmų, jis dengtas skarda, kuri savo spalva susilieja su dangumi ir todėl ryškiai virš rūmų nedominuoja ir nedarko bendro ramaus banko rūmų ir muziejaus vaizdo“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Įdomu, kad banko rūmų architektūros pristatymuose periodinėje to meto spaudoje taip pat galime įžvelgti tam tikrų užuominų į naująją modernistinę estetiką: „Reikalinga, kad darbo patalpos būtų šviesios, kad jose būtų pakankamai oro ir šilumos. Visi kiti statomi namui reikalavimai buvo laikomi antraeilės reikšmės [...] daugiausia dėmesio buvo kreipta namų higienai ir patalpų švarumu“<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Tiesa, architektūros estetinės kokybės samprata ir toliau neatskiriama nuo ornamentikos. Pastarosios nebuvimas pateisinamas tik higienos ir finansiniu požiūriu: „Brangių įrengimų, visokių gipso pagražinimų ir ornamentų, <em>nors ir puošiančių vidaus įrengimą </em>[paryškinta cituojant - V. P.], tačiau visuomet padedančių dulkėms laikytis, naujai pastatytuose Žemės banko namuose nėra“<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Reisonas, K. Žemės banko rūmai. <em>Technika ir ūkis, </em>1935, nr. 1, p. 26.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Žemės banko namai Kaune. <em>Lietuvos aidas</em>, 1935, vasario 12, p. 8.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Ten pat.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Donelaičio g. 73
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Karolis Reisonas
Metai: 1933
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Administraciniai, Bankas
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 14
Susiję bibliografijos įrašai
Žemės bankas statydinsis rūmus
Žemės bankas statydinsis rūmus
Lietuvos Žinios
1931-03-05 p.p.5
Žemės banko namų statyba
Žemės banko namų statyba
Lietuvos Aidas
1934-03-07 p.9
Straipsnis
Žemės banko namai Kaune
Žemės banko namai Kaune
Lietuvos Aidas
1935-02-12 p.p.8
Straipsnis
Remontuoja plentą; Pradeda statyti Žemės ūkio rūmus
Remontuoja plentą; Pradeda statyti Žemės ūkio rūmus
Lietuvos Žinios
1930-07-15 p.p.3
Straipsnis
Muziejaus-bibliotekos rūmų kertinio akmens įmūrijimas Šiauliuose
Muziejaus-bibliotekos rūmų kertinio akmens įmūrijimas Šiauliuose
Lietuvos Aidas
1931-07-10 p.p.7
Straipsnis
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
Žinutės apie Prisikėlimo bažnyčią ir Kauno apskr. savivaldybę
Žinutės apie Prisikėlimo bažnyčią ir Kauno apskr. savivaldybę
Lietuvos Aidas
1932-06-02 p.p.6
Straipsnis
 Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Lietuvos Aidas
1932-06-13 p.4
Straipsnis
Muziejui - bibliotekai rūmai
Muziejui - bibliotekai rūmai
Lietuvos Žinios
1931-04-27 p.5
Žinutė
Šiauliai pastatė įdomų paminklą
Šiauliai pastatė įdomų paminklą
Lietuvos Aidas
1932-07-07 p.7
Straipsnis
Svarstė Kauno miesto ribų praplėtimą
Svarstė Kauno miesto ribų praplėtimą
Lietuvos Žinios
1931-05-08 p.5
Straipsnis
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Vėl nuolat gyvėja statyba Kaune
Vėl nuolat gyvėja statyba Kaune
Lietuvos Aidas
1932-08-01 p.6
Žinutė
Būtini darbai miesto priemiesčiuose
Būtini darbai miesto priemiesčiuose
Lietuvos Žinios
1931-06-11 p.5
Straipsnis
Nepriklausomybės paminklas
Nepriklausomybės paminklas
Lietuvos Žinios
1931-06-13 p.4
Žinutė
Žaliakalnio skvero reikalu
Žaliakalnio skvero reikalu
Lietuvos Aidas
1932-08-05 p.6
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Centr. apdraudimo sąjungos „Kooperacija“ reklaminis skelbimas
Centr. apdraudimo sąjungos „Kooperacija“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.6
Straipsnis
Savivaldybė rūpinasi potvyniu
Savivaldybė rūpinasi potvyniu
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.5
Žinutė
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.5
Žinutė
Pabaigė statyti žydų pradžios mokyklą
Pabaigė statyti žydų pradžios mokyklą
Lietuvos Žinios
1931-08-19 p.5
Žinutė
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
Jau baigta statyti Tauragės ligoninė
Jau baigta statyti Tauragės ligoninė
Lietuvos Aidas
1932-11-18 p.5
Žinutė
Iš pasitarimo hidroelektros stoties statymo reikalu
Iš pasitarimo hidroelektros stoties statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1932-11-23 p.3
Straipsnis
Tauragės apskrities savivaldybės darbai
Tauragės apskrities savivaldybės darbai
Lietuvos Aidas
1932-12-03 p.12
Straipsnis
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Statyba Kaune 1933 m. bemaž nesumažėjo
Statyba Kaune 1933 m. bemaž nesumažėjo
Lietuvos Aidas
1934-01-11 p.6
Žinutė
Nauji didieji Kauno miesto savivaldybės statybiniai ir tvarkymo darbai
Nauji didieji Kauno miesto savivaldybės statybiniai ir tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1937-10-20 p.8
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Lietuvos Aidas
1937-12-16 p.8
Straipsnis
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Lietuvos Aidas
1937-12-17 p.5
Straipsnis
Viešieji darbai Kaune ir toliau sutvarkyti
Viešieji darbai Kaune ir toliau sutvarkyti
Lietuvos Aidas
1934-02-02 p.8
Straipsnis
Išspęstas "Maisto" darbininkų kolonijų projektų konkursas
Išspęstas "Maisto" darbininkų kolonijų projektų konkursas
Lietuvos Aidas
1938-01-19 p.2
Straipsnis
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1938-01-21 p.6
Straipsnis
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.16
Straipsnis
Straipsniai apie bankus
Straipsniai apie bankus
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.26
Straipsnis
Spartus Klaipėdos augimas
Spartus Klaipėdos augimas
Lietuvos Aidas
1938-03-08 p.5
Straipsnis
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.4
Straipsnis
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Lietuvos Aidas
1937-07-21 p.2
Straipsnis
Kaip auga antrasis Lietuvos uostas
Kaip auga antrasis Lietuvos uostas
Lietuvos Aidas
1938-04-01 p.6
Straipsnis
Liduokiai. Pašventinta nauja pr. mokykla
Liduokiai. Pašventinta nauja pr. mokykla
Lietuvos Aidas
1936-09-30 p.6
Straipsnis
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-05-04 p.10
Straipsnis
Įamžinama 550 m. Lietuvos krikšto ir 20 m. nepriklausomybės sukaktis
Įamžinama 550 m. Lietuvos krikšto ir 20 m. nepriklausomybės sukaktis
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.5
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Rūpinamasi prieškemine apsauga
Rūpinamasi prieškemine apsauga
Lietuvos Aidas
1934-02-12 p.5
Žinutė
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Lietuvos Žinios
1931-10-22 p.6
Straipsnis
Ateities namai
Ateities namai
Lietuvos Žinios
1931-10-26 p.4
Straipsnis
Nori išdirbti pradžios mokyklos trobesio tipą
Nori išdirbti pradžios mokyklos trobesio tipą
Lietuvos Žinios
1931-10-27 p.5
Straipsnis
Sporto rūmai
Sporto rūmai
Lietuvos Žinios
1931-10-27 p.5
Straipsnis
Vytauto muziejaus statybos eiga
Vytauto muziejaus statybos eiga
Lietuvos Žinios
1931-11-12 p.6
Straipsnis
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Lietuvos Aidas
1934-08-08 p.p. 5
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.16
Straipsnis
Kaip dabar atrodo Šventosios uostas
Kaip dabar atrodo Šventosios uostas
1937-08-17 p.6
Straipsnis
Kauno miesto tarybos
Kauno miesto tarybos
Lietuvos Aidas
1934-04-27 p.6
Straipsnis
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1934-03-28 p.8
Žinutė
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.5
Straipsnis
Žinutės iš Marijampolės apskrities
Žinutės iš Marijampolės apskrities
1935-09-28 p.8
Žinutė
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.8
Straipsnis
JURY komisija jau įvertino Vytauto Didžiojo muziejaus bokšto statulos projektus
JURY komisija jau įvertino Vytauto Didžiojo muziejaus bokšto statulos projektus
Lietuvos Aidas
1934-11-12 p.p.5
Straipsnis
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
Lietuvos Aidas
1935-01-07 p.7
Žinutė
Kitimet miesto naujakuriai kreditų jau negausią
Kitimet miesto naujakuriai kreditų jau negausią
Lietuvos Žinios
1931-12-07 p.5
Žinutė
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Lietuvos Žinios
1932-01-20 p.4
Straipsnis
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Ar Kaunui gresia potvynis?
Ar Kaunui gresia potvynis?
Lietuvos Žinios
1932-04-04 p.1
Straipsnis
Prijungti priemiesčiai Kauno miestui brangiai kaštuoja
Prijungti priemiesčiai Kauno miestui brangiai kaštuoja
Lietuvos Žinios
1932-05-24 p.5
Straipsnis
Savivaldybės ginčas su policija dėl laiptų iš Ožeškienės g-vės į Ukmergės plentą
Savivaldybės ginčas su policija dėl laiptų iš Ožeškienės g-vės į Ukmergės plentą
Lietuvos Žinios
1936-01-22 p.6
Straipsnis
Klaipėdos krašto dvarai
Klaipėdos krašto dvarai
Naujoji Romuva
1931-08-30 p.841
Straipsnis
Dėl miestų statybos
Dėl miestų statybos
Lietuva
1923-03-23 p.2-5
Straipsnis
Kaunas išaugo į modernų miestą
Kaunas išaugo į modernų miestą
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.2
Straipsnis
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Neišnuomuoja bustų
Neišnuomuoja bustų
Lietuvos Žinios
1935-08-23 p.7
Žinutė
Iš lūšnos į rūmus
Iš lūšnos į rūmus
Lietuvos Žinios
1940-03-18 p.p.8
Žinutė
Dideli užsimojimai Kauno miestui tvarkyti
Dideli užsimojimai Kauno miestui tvarkyti
Lietuvos Žinios
1937-03-25 p.8
Straipsnis
Stikliniai namai
Stikliniai namai
Lietuvos Žinios
1937-04-09 p.4
Žinutė
Kauno miesto savivaldybės statybų ir gatvių grindimo darbai
Kauno miesto savivaldybės statybų ir gatvių grindimo darbai
Lietuvos Žinios
1937-10-20 p.7
Straipsnis
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Lietuvos Aidas
1940-02-29 p.3
Straipsnis
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.4
Straipsnis
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Lietuvos Aidas
1940-03-21 p.11
Straipsnis
Kodėl ir kaip įvyko savivaldybės garažo katastrofa
Kodėl ir kaip įvyko savivaldybės garažo katastrofa
Lietuvos Žinios
1937-12-13 p.10
Straipsnis
Garažo katastrofos nuostoliai apskaičiuoti
Garažo katastrofos nuostoliai apskaičiuoti
Lietuvos Žinios
1937-12-15 p.10
Straipsnis
Miesto tarybos posėdis garažo griuvimo nuotaikoje
Miesto tarybos posėdis garažo griuvimo nuotaikoje
Lietuvos Žinios
1937-12-17 p.6
Straipsnis
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Lietuvos Žinios
1937-12-17 p.10
Straipsnis
Savivaldybės garažo karikatūra
Savivaldybės garažo karikatūra
Lietuvos Žinios
1937-12-18 p.1
Žinutė
Naujasis Karo Muziejaus sodelis bus šiemet įrengtas
Naujasis Karo Muziejaus sodelis bus šiemet įrengtas
Lietuvos Aidas
1940-04-24 p.4
Straipsnis
Garažo griuvimo byla
Garažo griuvimo byla
Lietuvos Žinios
1938-02-08 p.7
Straipsnis
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Lietuvos Žinios
1933-05-16 p.5
Žinutė
Kur eis paralelinis kelias
Kur eis paralelinis kelias
Lietuvos Žinios
1933-08-18 p.7
Žinutė
Kaunas - priešingumų miestas
Kaunas - priešingumų miestas
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
1 96
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
1938 - 1939
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
1929 - 1936
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
1937 - 1938
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
1791 - 1934
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
1937 - 1940
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
1933 - 1934
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Vytauto Didžiojo vardo muziejaus konkursinis projektas
Vytauto Didžiojo vardo muziejaus konkursinis projektas
1929 - 1930
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Valstybinė Plaučių ligų ligoninė Jurbarke
Valstybinė Plaučių ligų ligoninė Jurbarke
1913 - 1931
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
1 104

Dauguma tarpukariu Lietuvoje suprojektuotų bankų pastatų tiek didžiuosiuose miestuose, tiek provincijoje pasižymėjo aiškiai išreikštomis klasicizmo formomis. Bankų architektūroje racionalizmo ir funkcionalizmo bruožai ėmė ryškėti ketvirtame dešimtmetyje. Pastatams būdinga klasikinė architektūra vis labiau abstrahuojama, įgyja paprastesnes geometrines formas. Žemės bankas Kaune – būdingas šio proceso pavyzdys. Karolis Reisonas, rašydamas apie Žemės banką, nors pastarasis ir gan santūrios architektūros, savo poziciją grindžia tokiais modernizmui artimais architektūrinės kalbos elementais, kaip antai plokščias stogas: „Parapetas beveik uždengia stogą, ypač žiūrint iš aikštės, o kadangi stogas dalinai iš tolimesnės vietos matomas, tai, kad jis neatrodytų ryškia dėme virš rūmų, jis dengtas skarda, kuri savo spalva susilieja su dangumi ir todėl ryškiai virš rūmų nedominuoja ir nedarko bendro ramaus banko rūmų ir muziejaus vaizdo“[1]. Įdomu, kad banko rūmų architektūros pristatymuose periodinėje to meto spaudoje taip pat galime įžvelgti tam tikrų užuominų į naująją modernistinę estetiką: „Reikalinga, kad darbo patalpos būtų šviesios, kad jose būtų pakankamai oro ir šilumos. Visi kiti statomi namui reikalavimai buvo laikomi antraeilės reikšmės [...] daugiausia dėmesio buvo kreipta namų higienai ir patalpų švarumu“[2]. Tiesa, architektūros estetinės kokybės samprata ir toliau neatskiriama nuo ornamentikos. Pastarosios nebuvimas pateisinamas tik higienos ir finansiniu požiūriu: „Brangių įrengimų, visokių gipso pagražinimų ir ornamentų, nors ir puošiančių vidaus įrengimą [paryškinta cituojant - V. P.], tačiau visuomet padedančių dulkėms laikytis, naujai pastatytuose Žemės banko namuose nėra“[3].


Vaidas Petrulis
[1] Reisonas, K. Žemės banko rūmai. Technika ir ūkis, 1935, nr. 1, p. 26.


[2] Žemės banko namai Kaune. Lietuvos aidas, 1935, vasario 12, p. 8.


[3] Ten pat.


Projektas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 1142
Projektas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 1142
Fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 1142
Fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 1142
1 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 1142
1 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 1142
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 1142
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 1142
Statybos metu. Iš: "Akademikas", 1934, nr. 14, p. 312
Statybos metu. Iš: "Akademikas", 1934, nr. 14, p. 312
Iš: Miškinis, A.; Morkūnas, K. Kauno atvirukai 1918-1940: katalogas. Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2001, p. 144
Iš: Miškinis, A.; Morkūnas, K. Kauno atvirukai 1918-1940: katalogas. Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2001, p. 144
Pastatas 1935 m. Iš: "Technika ir ūkis", 1935, nr. 1, p. 26
Pastatas 1935 m. Iš: "Technika ir ūkis", 1935, nr. 1, p. 26
Pastatas 1956 m. S. Lukošius nuotr., KTU ASI archyvas
Pastatas 1956 m. S. Lukošius nuotr., KTU ASI archyvas
Pastatas apie 1957 m. KTU ASI archyvo nuotr.
Pastatas apie 1957 m. KTU ASI archyvo nuotr.
Pastatas 1983 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Pastatas 1983 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Pastatas 2010 m. V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2010 m. V. Petrulio nuotr.
Dekoratyvinis elementas. V. Petrulio nuotr., 2010 m.
Dekoratyvinis elementas. V. Petrulio nuotr., 2010 m.
Dekoratyvinis elementas. V. Petrulio nuotr., 2010 m.
Dekoratyvinis elementas. V. Petrulio nuotr., 2010 m.
Dekoratyvinis elementas. V. Petrulio nuotr., 2010 m.
Dekoratyvinis elementas. V. Petrulio nuotr., 2010 m.