Meno mokyklos rūmai Kaune
(Išlikęs
, k.k.v.r.
10418
)
<p style="text-align: justify;">Kauno meno mokyklos rūmų architektūra – gana raiškus istorizmo pavyzdys. Lyginant su keliais metais vėliau Vokietijoje, Dessau, pastatytu nauju „Bauhaus“ mokyklos pastatu, tampa akivaizdu, kad tuo metu laikinojoje sostinėje į tarptautines architektūros modernėjimo tendencijas žiūrėta kur kas atsargiau. Įdomi ir pati projekto atsiradimo istorija, kurią 1932 m. spaudoje papasakojo dailininkas Vytautas Bičiūnas: „sklypas būsimiems rūmams Ąžuolų kalne buvo tiesiog „okupuotas“. Gyvai prisimenu pirmąjį rūmų planą, kurį atnešė Justinas Vienožinskis profesoriaus Vladimiro Dubeneckio prašydamas rūmus kuo nors „pagražinti“. Neperdedant galima pasakyti, kad tas planas buvo paprastas pieštuku apibrėžtas keturkampis. Reikėjo stebėtis, kad gavusi tokį „planą“ Švietimo ministerija leido jį vykdyti ir davė lėšų. Būsimų rūmų pamatai buvo jau iškasti. Vadinas, V. Dubeneckiui, gaminusiam projektą, teko taip pat skaitytis su įvykusiu faktu“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiesa, į tokį pasakojimą reikia žiūrėti su tam tikru atsargumu. Sprendžiant iš to, kad iki šių dienų yra išlikę nemažai skirtingų eskizų, galima daryti prielaidą, kad V. Dubeneckis neapsiribojo „keturkampio pagražinimu“ ir parengė kitą projektą. Tačiau istoristinė architektūros samprata, siekiant funkcionalų statinį papuošti kokiais nors skulptūriniais ar architektūriniais elementais, mokyklos pastate išliko. Stipriausiai dėmesį patraukia įspūdingas frontonas, kuris keistokai kontrastuoja su moderniai architektūrai būdingais plačiais auditorijų langais.    </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"><hr size="1" /></div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Bičiūnas, V. Meno mokykla: kūrimosi ir plėtimosi apžvalga. <em>Lietuvos aidas, </em>1932 lapkričio 15 d., p. 5.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 27A
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Vladimiras Dubeneckis
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Švietimo, Profesinė mokykla
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 15
Susiję bibliografijos įrašai
Meno mokykla
Meno mokykla
7 Meno Dienos
1927-11-15 p.Nr. 5
Straipsnis
Meno mokykla
Meno mokykla
Lietuvos Aidas
1932-11-15 p.5
Straipsnis
Iš meno mokyklos
Iš meno mokyklos
Lietuva
1923-11-17 p.4
Straipsnis
Meno Mokyklos Rūmų statymo komitetas
Meno Mokyklos Rūmų statymo komitetas
Lietuvos Žinios
1923-05-06 p.3
Žinutė
Senosios Perlojos bažnyčios klausimu
Senosios Perlojos bažnyčios klausimu
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.5
Straipsnis
 Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Lietuvos Aidas
1932-06-13 p.4
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.5
Straipsnis
Mūsų mokyklos skaičių šviesoje
Mūsų mokyklos skaičių šviesoje
Lietuvos Aidas
1934-08-18 p.p. 7
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.16
Straipsnis
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Lietuvos Aidas
1938-07-15 p.2
Straipsnis
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Lietuvos Aidas
1938-07-20 p.4
Straipsnis
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Lietuva
1922-05-09 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Birštoną ir Kauno meno mokyklą
Žinutės apie Birštoną ir Kauno meno mokyklą
Lietuva
1923-05-06 p.6
Žinutė
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Lietuva
1924-04-16 p.3-4
Straipsnis
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Lietuvos Žinios
1940-01-11 p.10
Straipsnis
Kauno namai, kuriuose žmonės meldėsi ir kalėjo
Kauno namai, kuriuose žmonės meldėsi ir kalėjo
Lietuvos Aidas
1939-10-10 p.2
Straipsnis
1 18
Susiję objektai
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
1927
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
1925
Lenkų kredito draugijos rūmai
Lenkų kredito draugijos rūmai
1932
Totorių mečetė Kaune
Totorių mečetė Kaune
1930
Kazimiero Pociaus namas Kaune
Kazimiero Pociaus namas Kaune
1927 - 1928
Zenono Jonaičio namas Kaune
Zenono Jonaičio namas Kaune
1932
Donskių namas ir sklypas Kaune
Donskių namas ir sklypas Kaune
Alekso Šeimano namas
Alekso Šeimano namas
1928
Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos namai
Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos namai
1926 - 1928
Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos flygeliai
Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos flygeliai
1928
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
1931 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kaune
Lietuvos banko rūmai Kaune
1924 - 1927
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
1927 - 1928
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Marijampolės geležinkelio stotis
Marijampolės geležinkelio stotis
1923 - 1924
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
1929 - 1936
Viešbutis "Lietuva" Kaune
Viešbutis "Lietuva" Kaune
1925
Karininkų ramovė Kaune
Karininkų ramovė Kaune
1931 - 1937
Žydų bankas Kaune
Žydų bankas Kaune
1924 - 1925
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
1922 - 1923
„Metropolitain“ kino teatras
„Metropolitain“ kino teatras
1927 - 1928
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto rūmai
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto rūmai
1931 - 1933
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
1925 - 1932
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
1928 - 1930
Šaulių namai Varėnoje
Šaulių namai Varėnoje
1930 - 1933
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
1854 - 1934
Žydų ligoninė Kaune
Žydų ligoninė Kaune
1854 - 1929
Namas Kaune,  Rotušės a. 14
Namas Kaune, Rotušės a. 14
1924
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
1928 - 1931
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Rusų gimnazija Kaune (dab. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras)
Rusų gimnazija Kaune (dab. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras)
1925
Kalvarijos karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
1940
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1897 - 1907
Karmėlavos bažnyčia
Karmėlavos bažnyčia
1919
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Panevėžio Žydų gimnazija
Panevėžio Žydų gimnazija
1927 - 1928
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
1926 - 1927
1 40

Kauno meno mokyklos rūmų architektūra – gana raiškus istorizmo pavyzdys. Lyginant su keliais metais vėliau Vokietijoje, Dessau, pastatytu nauju „Bauhaus“ mokyklos pastatu, tampa akivaizdu, kad tuo metu laikinojoje sostinėje į tarptautines architektūros modernėjimo tendencijas žiūrėta kur kas atsargiau. Įdomi ir pati projekto atsiradimo istorija, kurią 1932 m. spaudoje papasakojo dailininkas Vytautas Bičiūnas: „sklypas būsimiems rūmams Ąžuolų kalne buvo tiesiog „okupuotas“. Gyvai prisimenu pirmąjį rūmų planą, kurį atnešė Justinas Vienožinskis profesoriaus Vladimiro Dubeneckio prašydamas rūmus kuo nors „pagražinti“. Neperdedant galima pasakyti, kad tas planas buvo paprastas pieštuku apibrėžtas keturkampis. Reikėjo stebėtis, kad gavusi tokį „planą“ Švietimo ministerija leido jį vykdyti ir davė lėšų. Būsimų rūmų pamatai buvo jau iškasti. Vadinas, V. Dubeneckiui, gaminusiam projektą, teko taip pat skaitytis su įvykusiu faktu“[1].


Tiesa, į tokį pasakojimą reikia žiūrėti su tam tikru atsargumu. Sprendžiant iš to, kad iki šių dienų yra išlikę nemažai skirtingų eskizų, galima daryti prielaidą, kad V. Dubeneckis neapsiribojo „keturkampio pagražinimu“ ir parengė kitą projektą. Tačiau istoristinė architektūros samprata, siekiant funkcionalų statinį papuošti kokiais nors skulptūriniais ar architektūriniais elementais, mokyklos pastate išliko. Stipriausiai dėmesį patraukia įspūdingas frontonas, kuris keistokai kontrastuoja su moderniai architektūrai būdingais plačiais auditorijų langais.    


Vaidas Petrulis


 [1] Bičiūnas, V. Meno mokykla: kūrimosi ir plėtimosi apžvalga. Lietuvos aidas, 1932 lapkričio 15 d., p. 5.


 


Fasadas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Fasadas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Interjero eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Interjero eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Interjero eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Interjero eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Interjero eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Interjero eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Tvoros eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Tvoros eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Planas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Planas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 1
Meno mokykla iš oro. Išeivijos dailininko Viktoro Petravičiaus (1906–1989) fotoalbumo nuotr. ČDM, Ta-5462(352)
Meno mokykla iš oro. Išeivijos dailininko Viktoro Petravičiaus (1906–1989) fotoalbumo nuotr. ČDM, Ta-5462(352)
Prie pastato pozuoja 1933-1939 metais studijavę mokyklos studentai. ČDM, Ta-9431_136
Prie pastato pozuoja 1933-1939 metais studijavę mokyklos studentai. ČDM, Ta-9431_136
1956 m., V. Eimutavičiaus nuotr. KTU ASI archyvas, PK-1681
1956 m., V. Eimutavičiaus nuotr. KTU ASI archyvas, PK-1681
Maždaug 8 deš., KTU ASI archyvas
Maždaug 8 deš., KTU ASI archyvas
Pastatas 2000 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2000 m., V. Petrulio nuotr.
Rūmų vaizdas 2000 m., V. Petrulio nuotr.
Rūmų vaizdas 2000 m., V. Petrulio nuotr.
Karikatūra. Iš: "Diena", 1929, balandžio 18
Karikatūra. Iš: "Diena", 1929, balandžio 18