Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
(Išlikęs
, k.k.v.r.
16670
)
<p style="text-align: justify;">Žymaus muziejininko ir kultūros veikėjo Pauliaus Galaunės trijų aukštų mūrinis gyvenamasis namas stovi prestižinėje vietoje, Vydūno al. pradžioje. Tai būdingas ankstyvojo lietuviško modernizmo pavyzdys: estetiniam fasadų papuošimui naudojamos paprastos horizontalios linijos, išorėje dominuoja stačiakampės formos, priekinio fasado langai sugrupuoti į vieną bemaž kvadrato formos plokštumą, kurią galima suvokti kaip vientisą geometrinį objektą. Išskirtinėmis reikėtų laikyti šonines laiptines, kurioms įstiklinti panaudotas kampinis stiklas, einąs per visą sienos ilgį. Nors tai palyginti menka detalė, tačiau aiškiai atpažįstamas modernizmo architektūrinės kalbos elementas. Viduje namas suplanuotas gana simetriškai. Kiekviename aukšte yra po penkis kambarius, virtuvė, vonia ir tualetas, jungiami koridorine sistema. Pagalbinės patalpos įrengtos rūsyje ir pastogėje. Pastarojoje taip pat įrengtas ir sargo butas, į kurį patenkama per ūkinę laiptinę. Nors objekto autorystę yra įprasta priskiti Arnui Funkui, tačiau brėžiniuose taip pat esama ir Nikolajaus Mačiulskio spaudo (A. Funko parašas šalia) <a name="_ftnref1" href="#_ftn1"></a>[1].</p>
<p><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<p> </p>
<hr size="1" />
<p><a name="_ftn1" href="#_ftnref1"></a>[1] Plačiau žr.: V. Sirvydaitė-Rakutienė. A. ir P. Galaunių namų istorija [interaktyvus]. Priega per internetą: <<a href="http://www.museums.lt/Biblioteka/rakutiene.htm#3">http://www.museums.lt/Biblioteka/rakutiene.htm#3</a>>.  </p>
<p> </p>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 2
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Arnas Funkas, Nikolajus Mačiulskis
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Numas
Medžiagos: Mūras (mišrus)
Nuotraukos: 15
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
Kino teatras „Kapitol“ Kaune
Kino teatras „Kapitol“ Kaune
1930 - 1942
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
J. ir A. Iljinų namas
J. ir A. Iljinų namas
1933 - 1934
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Petro Brazaičio gyvenamasis namas
Petro Brazaičio gyvenamasis namas
1935
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Lietuvos banko rūmai Utenoje
Lietuvos banko rūmai Utenoje
1932 - 1933
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Šakių apskrities ligoninė
Šakių apskrities ligoninė
1933 - 1937
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Lietuvos banko skyrius Tauragėje
Lietuvos banko skyrius Tauragėje
1935
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 103

Žymaus muziejininko ir kultūros veikėjo Pauliaus Galaunės trijų aukštų mūrinis gyvenamasis namas stovi prestižinėje vietoje, Vydūno al. pradžioje. Tai būdingas ankstyvojo lietuviško modernizmo pavyzdys: estetiniam fasadų papuošimui naudojamos paprastos horizontalios linijos, išorėje dominuoja stačiakampės formos, priekinio fasado langai sugrupuoti į vieną bemaž kvadrato formos plokštumą, kurią galima suvokti kaip vientisą geometrinį objektą. Išskirtinėmis reikėtų laikyti šonines laiptines, kurioms įstiklinti panaudotas kampinis stiklas, einąs per visą sienos ilgį. Nors tai palyginti menka detalė, tačiau aiškiai atpažįstamas modernizmo architektūrinės kalbos elementas. Viduje namas suplanuotas gana simetriškai. Kiekviename aukšte yra po penkis kambarius, virtuvė, vonia ir tualetas, jungiami koridorine sistema. Pagalbinės patalpos įrengtos rūsyje ir pastogėje. Pastarojoje taip pat įrengtas ir sargo butas, į kurį patenkama per ūkinę laiptinę. Nors objekto autorystę yra įprasta priskiti Arnui Funkui, tačiau brėžiniuose taip pat esama ir Nikolajaus Mačiulskio spaudo (A. Funko parašas šalia) [1].


Vaidas Petrulis


 [1] Plačiau žr.: V. Sirvydaitė-Rakutienė. A. ir P. Galaunių namų istorija [interaktyvus]. Priega per internetą: <http://www.museums.lt/Biblioteka/rakutiene.htm#3>.  


 


Vyduno al. fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Vyduno al. fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Šoninis fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Šoninis fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
I a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
I a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
II a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
II a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
III a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
III a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Pastogės planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Pastogės planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Pjūvis A-B. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Pjūvis A-B. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Pjūvis C-D. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
Pjūvis C-D. KAA, f. 218, ap. 2, b. 9225
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
V. Petrulio nuotr., 2008 m.
Stilistiniu požiūriu Lietuvos tarpukario architektūroje dominavo gana konservatyvios, nuo pažangiausių Europos mokyklų ganėtinai nutolusios tradicijos. V. Landsbergis-Žemkalnis anuomet ją taikliai apibūdino kaip „monumentalinės statybos klasinį...
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas (Neįgyvendintas)
Adresas Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 2
Stilistiniu požiūriu Lietuvos tarpukario architektūroje dominavo gana konservatyvios, nuo pažangiausių Europos mokyklų ganėtinai nutolusios tradicijos. V. Landsbergis-Žemkalnis anuomet ją taikliai apibūdino kaip „monumentalinės statybos klasinį...