Kauno miesto savivaldybės pigių butų kolonija
(Išlikęs
)
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 4.9pt; background: none repeat scroll 0% 0% white; text-align: justify;">Kauno, kaip laikinosios sostinės, demografiniai pokyčiai, kuriuos labiausiai lėmė atvykstančių darbininkų skaičius, didino naujų, pigių, visais patogumais pasižyminčių butų poreikį. 1932 m. antroje pusėje buvo nuspręsta pastatyti pirmą modernią mūrinę trijų aukštų butų koloniją Žemuosiuose Šančiuose, Kranto 5-ojoje gatvėje[1]. <span style="text-align: -webkit-auto;">Projektuoti koloniją buvo pavesta architektui Stasiui Kudokui. Šis architektas greičiausiai pasirinktas atsižvelgiant į jo darbo patirtį prie stambių visuomeninio tipo pastatų.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Netaisyklingos V raidės plano kolonija projektuota turint omeny, kad ateityje bus statomas dar vienas, identiškas, statinys ir šiedu pastatai sudarys vidinį trikampio formos kiemą. Pats objektas susideda iš trijų korpusų – pietvakarinio, pietrytinio ir šiaurės rytų. Tai buvo didžiausias įgyvendintas gyvenamojo namo projektas tarpukariu, taigi, nors ir netekęs pradinės savo funkcinės paskirties, jis tebėra išskirtinis lietuvių architektūros mokyklos kūrybingumo pavyzdys.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">1933 m. kolonijos vieta buvo perkelta į sklypą prie Vileišio aikštės, Aušros ir Janonio gatvių kampo. Projekte numatyta pakeisti kolonijos planavimą, joje įrengti ambulatoriją, skaityklą ir vairavimo mokyklą (šoferių kursus). Šios įstaigos turėjo užimti atitinkamai pirmą, antrą ir trečią aukštus pietvakariniame (trumpajame) korpuse. Tokie pakeitimai įvairius savivaldybės skyrius paskatino rašyti prašymus, kad pastate būtų įrengtos dar ir kitos valdiškos institucijos; tai dar kartą patvirtina faktą, kad anuomet Kaune labai stigo visuomeninio pobūdžio patalpų.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">1934 m. pastato projektas buvo galutinai pakeistas, o butų kolonijos idėja pavirto valdiškų įstaigų rūmais. Juose įsikūrė Žaliakalnio ambulatorija, vaikų darželis, Medicinos-sanitarijos skyrius, Žaliakalnio motinų ir vaikų sveikatos globos centras, Socialinės apsaugos skyrius, darželis-lopšelis, skaitykla, gimdymo namai, Kanalizacijos skyriaus „greitosios pagalbos“ (avarinės tarnybos) personalo butai, 28 lovų pulkininko Ryano vardo ligoninė, o rūsyje viena patalpa buvo paskirta miesto savivaldybės archyvui[2].</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em>Paulius Tautvydas Laurinaitis</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div id="ftn1">
<p class="MsoFootnoteText"><a name="_ftn1" href="#_ftnref1"></a><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: LT; mso-fareast-language: LT; mso-bidi-language: AR-SA;">[1]</span></span></span> Pigių butų koloniją statys Šančiuose. <em>Dienos Naujienos</em>, 1932, rugpjūčio 31.</p>
</div>
<div id="ftn2">
<p class="MsoFootnoteText"><a name="_ftn2" href="#_ftnref2"></a><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: LT; mso-fareast-language: LT; mso-bidi-language: AR-SA;">[2]</span></span></span> KAA, f. 218, ap. 1, b. 870.</p>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;">
<div id="ftn2">
<p class="MsoFootnoteText"><a name="_ftn2" href="#_ftnref2"></a></p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., K. Petrausko g. 26
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Stasys Kudokas
Metai: 1933
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Daugiabutis, Biblioteka, Darželiai, Biuras / Ofisasi, Ligoninė, Klinika
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 10
Susiję bibliografijos įrašai
Pigių butų kolonijų klausimas Kaune
Pigių butų kolonijų klausimas Kaune
Lietuvos Aidas
1932-01-05 p.p.3
Pigių butų kolonijų
Pigių butų kolonijų
Lietuvos Aidas
1932-06-15 p.6
Straipsnis
Pigiųjų butų kolonijos
Pigiųjų butų kolonijos
Lietuvos Aidas
1932-06-20 p.4
Straipsnis
Pigiųjų butų kolonijos
Pigiųjų butų kolonijos
Lietuvos Aidas
1932-06-21 p.5
Straipsnis
Pigiųjų butų kolonijos statyba
Pigiųjų butų kolonijos statyba
Lietuvos Žinios
1932-07-13 p.5
Žinutė
Įdomūs paklausimai Kauno miesto burmistrui
Įdomūs paklausimai Kauno miesto burmistrui
Lietuvos Aidas
1932-05-21 p.p.7
Straipsnis
Miestų įstaigų butų valymas
Miestų įstaigų butų valymas
Lietuvos Žinios
1931-05-22 p.5
Straipsnis
Kaip tvarkomi Kauno biednuomenės reikalai
Kaip tvarkomi Kauno biednuomenės reikalai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.6
Straipsnis
Dėl Kauno prieglaudų ir vaikų kolonijų
Dėl Kauno prieglaudų ir vaikų kolonijų
Lietuvos Aidas
1932-09-16 p.5
Straipsnis
Savivaldybės visur gražiai tvarkosi ir dirba
Savivaldybės visur gražiai tvarkosi ir dirba
Lietuvos Aidas
1932-09-28 p.4
Straipsnis
Šiaulių apskr. savivaldybės veikimas
Šiaulių apskr. savivaldybės veikimas
Lietuvos Aidas
1932-10-01 p.9
Straipsnis
Pirmas Lietuvos miestų burmistrų suvažiavimas
Pirmas Lietuvos miestų burmistrų suvažiavimas
Lietuvos Aidas
1932-10-08 p.2
Straipsnis
Kauno miesto reikalai
Kauno miesto reikalai
Lietuvos Žinios
1931-08-13 p.2
Straipsnis
Aktualūs Kauno reikalai
Aktualūs Kauno reikalai
Lietuvos Aidas
1932-11-08 p.7
Straipsnis
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Lietuvos Aidas
1932-11-25 p.7
Straipsnis
Kauno miesto taryba jau priėmė 1933 metų sąmatą
Kauno miesto taryba jau priėmė 1933 metų sąmatą
Lietuvos Aidas
1932-12-07 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Lietuvos miestus
Žinutės apie Lietuvos miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-13 p.7
Žinutė
Klaipėdos miesto turtai ir skolos
Klaipėdos miesto turtai ir skolos
Lietuvos Aidas
1932-12-14 p.4
Straipsnis
Džiova ir butai
Džiova ir butai
Lietuvos Žinios
1931-10-15 p.2
Straipsnis
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.5
Straipsnis
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.16
Straipsnis
Stambūs socialinės globos darbai Kauno Žaliakalnyje
Stambūs socialinės globos darbai Kauno Žaliakalnyje
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.4
Straipsnis
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Lietuvos Aidas
1937-12-16 p.8
Straipsnis
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Lietuvos Aidas
1937-12-17 p.5
Straipsnis
Statybos inspektorius inž. Novickis apie pereitų metų statybą ir šių metų statybos perspektyvas
Statybos inspektorius inž. Novickis apie pereitų metų statybą ir šių metų statybos perspektyvas
Lietuvos Aidas
1938-01-28 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Jurbarką
Žinutės apie Jurbarką
Lietuvos Aidas
1936-08-06 p.6
Straipsnis
Kaip greičiau būtų galima apsivalyti nuo lūšnų
Kaip greičiau būtų galima apsivalyti nuo lūšnų
Lietuvos Aidas
1938-04-19 p.6
Straipsnis
Palangą leis atstatyti tik mūrinę
Palangą leis atstatyti tik mūrinę
Lietuvos Aidas
1938-05-12 p.1
Straipsnis
Aukšt. Technikos Mokyklos rūmai bus baigti statyti dar šį rudenį
Aukšt. Technikos Mokyklos rūmai bus baigti statyti dar šį rudenį
Lietuvos Aidas
1938-06-03 p.5
Straipsnis
Visur siekiama darbininkus aprūpinti mažomis nuosavybėmis
Visur siekiama darbininkus aprūpinti mažomis nuosavybėmis
1937-07-31 p.5
Straipsnis
Žaliakalnyje baigtas statyti savivaldybės namas
Žaliakalnyje baigtas statyti savivaldybės namas
Lietuvos Aidas
1934-10-24 p.p.5
Straipsnis
Kėdainiai. Išspręstas gimnazijos rūmų projekto klausimas
Kėdainiai. Išspręstas gimnazijos rūmų projekto klausimas
Lietuvos Aidas
1935-08-05 p.8
Žinutė
Prasidėjo kraustymai
Prasidėjo kraustymai
Lietuvos Aidas
1934-04-17 p.2
Žinutė
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1934-03-28 p.8
Žinutė
Telšiai, Bus statomi gimnazijai rūmai.
Telšiai, Bus statomi gimnazijai rūmai.
Lietuvos Aidas
1935-01-02 p.8
Žinutė
Pasikalbėjimas su Kauno miesto burmistru
Pasikalbėjimas su Kauno miesto burmistru
Lietuvos Žinios
1932-01-04 p.5
Straipsnis
Kun. S. Morkūnas apie Žaliakalnio prieglaudos statybą ir kitą labdaros veiklą
Kun. S. Morkūnas apie Žaliakalnio prieglaudos statybą ir kitą labdaros veiklą
Lietuvos Aidas
1938-07-30 p.12
Straipsnis
Miesto savivaldybė vaikų darželį atidavė „Lietuvos vaiko“ draugijai
Miesto savivaldybė vaikų darželį atidavė „Lietuvos vaiko“ draugijai
Lietuvos Žinios
1932-02-27 p.5
Žinutė
Nemokami butai bedarbiams
Nemokami butai bedarbiams
Lietuvos Žinios
1932-03-10 p.5
Žinutė
Kaip Kauno m. savivaldybė projektuoja aprūpinti butais darbininkus
Kaip Kauno m. savivaldybė projektuoja aprūpinti butais darbininkus
Lietuvos Žinios
1936-01-28 p.6
Žinutė
Apie fortų plytas, akmenis ir Kauno atstatymą
Apie fortų plytas, akmenis ir Kauno atstatymą
Lietuvos Žinios
1922-06-18 p.1
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-10-07 p.3
Straipsnis
Kauno miesto taryba galvoja apie didelius darbus
Kauno miesto taryba galvoja apie didelius darbus
Lietuvos Žinios
1932-06-30 p.5
Žinutė
Keletas žodžių mūsų miestų valdyboms
Keletas žodžių mūsų miestų valdyboms
Lietuva
1923-08-26 p.2
Straipsnis
Biednuomenės globa Kaune
Biednuomenės globa Kaune
Lietuva
1924-04-15 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1924-10-21 p.7
Žinutė
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Lietuvos Aidas
1939-01-20 p.2
Straipsnis
Naujas sumanymas darbininkų namams statyti
Naujas sumanymas darbininkų namams statyti
Lietuvos Aidas
1939-03-04 p.2
Straipsnis
Nūdienėje Kretingoje
Nūdienėje Kretingoje
Lietuvos Aidas
1939-03-29 p.4
Straipsnis
Šiauliai. Statys modernią vaikų prieglaudą
Šiauliai. Statys modernią vaikų prieglaudą
Lietuvos Aidas
1939-05-22 p.7
Žinutė
Laikinieji liaudies gyvenamieji butai
Laikinieji liaudies gyvenamieji butai
Lietuvos Žinios
1923-08-10 p.3
Žinutė
Butų kolonijos fortuose likviduojamos
Butų kolonijos fortuose likviduojamos
Lietuvos Žinios
1935-07-03 p.6
Žinutė
Darbininkų miestas bus už geležinių vartų
Darbininkų miestas bus už geležinių vartų
Lietuvos Žinios
1936-02-05 p.6
Žinutė
Šventina naujus pastatus
Šventina naujus pastatus
Lietuvos Žinios
1936-03-02 p.6
Žinutė
Kaip atrodo naujieji Kauno m. savivaldybės pastatai
Kaip atrodo naujieji Kauno m. savivaldybės pastatai
Lietuvos Žinios
1936-03-03 p.6
Straipsnis
Savivaldybė pastatė didžiulį namą ir ištisus metus laiko pustuštį
Savivaldybė pastatė didžiulį namą ir ištisus metus laiko pustuštį
Lietuvos Žinios
1935-08-10 p.10
Žinutė
Pigiųjų butų statyba
Pigiųjų butų statyba
Lietuvos Žinios
1940-03-13 p.4
Straipsnis
Miesto valdyba
Miesto valdyba
Lietuvos Žinios
1923-10-04 p.p.3
Žinutė
Kauno Miesto Savivaldybės 1923 metų darbai
Kauno Miesto Savivaldybės 1923 metų darbai
Lietuvos Žinios
1924-01-10 p.1
Žinutė
Neturtingiems namai
Neturtingiems namai
Lietuvos Žinios
1924-07-18 p.3
Žinutė
Antroji pigių butų kolonija
Antroji pigių butų kolonija
Lietuvos Žinios
1924-10-19 p.3
Žinutė
Butų parūpinimas
Butų parūpinimas
Lietuvos Žinios
1924-11-05 p.3
Žinutė
Nauji namai
Nauji namai
Lietuvos Žinios
1924-12-10 p.3
Žinutė
Pigiųjų butų kolonijos būstai skaityklai netinka
Pigiųjų butų kolonijos būstai skaityklai netinka
Lietuvos Žinios
1937-01-29 p.7
Straipsnis
Gražėja Žaliakalnis
Gražėja Žaliakalnis
Lietuvos Aidas
1939-07-26 p.3
Straipsnis
Kaip aprūpinti tarnautojus ir darbininkus nuosavais butais
Kaip aprūpinti tarnautojus ir darbininkus nuosavais butais
Lietuvos Aidas
1939-08-07 p.3
Straipsnis
Kaip aprūpinti tarnautojus ir darbininkus nuosavais butais
Kaip aprūpinti tarnautojus ir darbininkus nuosavais butais
Lietuvos Aidas
1939-08-08 p.3
Straipsnis
Dar šiemet Kauno miesto savivaldybė pradės statyti darbininkams namelius
Dar šiemet Kauno miesto savivaldybė pradės statyti darbininkams namelius
Lietuvos Aidas
1939-10-10 p.3
Straipsnis
Ukmergėje gerai tvarkoma senelių globa. Pašventinta nauja prieglauda
Ukmergėje gerai tvarkoma senelių globa. Pašventinta nauja prieglauda
Lietuvos Aidas
1939-11-17 p.6
Straipsnis
Telšių apskr. saviv-bės 1940 m. darbai
Telšių apskr. saviv-bės 1940 m. darbai
Lietuvos Aidas
1939-12-28 p.3
Straipsnis
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Lietuvos Žinios
1937-12-17 p.10
Straipsnis
Per metus 300 butų Kauno varguomenei
Per metus 300 butų Kauno varguomenei
Lietuvos Aidas
1940-04-03 p.3
Straipsnis
Būtų kolonijų statyba
Būtų kolonijų statyba
Lietuvos Aidas
1940-04-04 p.3
Straipsnis
Darbininkų kolonijai Šančiuose paskirta 20 ha žemės
Darbininkų kolonijai Šančiuose paskirta 20 ha žemės
Lietuvos Aidas
1940-04-12 p.4
Straipsnis
Rengiamas planas darbininkų kolonijai kurti
Rengiamas planas darbininkų kolonijai kurti
Lietuvos Aidas
1940-04-23 p.12
Straipsnis
300 butų biednuomenei
300 butų biednuomenei
Lietuvos Aidas
1940-04-27 p.4
Straipsnis
Pirmasis pusmetis Vilniuje
Pirmasis pusmetis Vilniuje
Lietuvos Aidas
1940-05-01 p.4
Straipsnis
Rengiasi statyti rotušę
Rengiasi statyti rotušę
Lietuvos Žinios
1938-04-28 p.9
Žinutė
Patvirtintas 1933 m. Kauno m. Savivaldybės biudžetas
Patvirtintas 1933 m. Kauno m. Savivaldybės biudžetas
Lietuvos Žinios
1933-02-28 p.5
Straipsnis
Naikina III pigių butų koloniją
Naikina III pigių butų koloniją
Lietuvos Žinios
1933-05-03 p.5
Žinutė
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Lietuvos Žinios
1933-05-16 p.5
Žinutė
Dėl gyventojų iš trečios butų kolonijos
Dėl gyventojų iš trečios butų kolonijos
Lietuvos Žinios
1933-05-26 p.6
Žinutė
Dėl III-os butų kolonijos
Dėl III-os butų kolonijos
Lietuvos Žinios
1933-10-23 p.6
Žinutė
1 84
Susiję objektai
Broniaus Dailydės namas Kaune
Broniaus Dailydės namas Kaune
1935 - 1936
Aleksoto pradžios mokyklos projektas
Aleksoto pradžios mokyklos projektas
1931
Juozo Vanago-Simonaičio gyvenamasis namas
Juozo Vanago-Simonaičio gyvenamasis namas
1933
Jono ir Sofijos Sližių gyvenamasis namas
Jono ir Sofijos Sližių gyvenamasis namas
1931
Pradžios mokykla Šančiuose
Pradžios mokykla Šančiuose
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Karininkų ramovė Kaune
Karininkų ramovė Kaune
1931 - 1937
Aukštesnioji technikos mokykla (dab. Kauno technikos kolegija)
Aukštesnioji technikos mokykla (dab. Kauno technikos kolegija)
1936 - 1938
Aukštosios Panemunės kurhauzas Kaune
Aukštosios Panemunės kurhauzas Kaune
1935
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 11

Kauno, kaip laikinosios sostinės, demografiniai pokyčiai, kuriuos labiausiai lėmė atvykstančių darbininkų skaičius, didino naujų, pigių, visais patogumais pasižyminčių butų poreikį. 1932 m. antroje pusėje buvo nuspręsta pastatyti pirmą modernią mūrinę trijų aukštų butų koloniją Žemuosiuose Šančiuose, Kranto 5-ojoje gatvėje[1]. Projektuoti koloniją buvo pavesta architektui Stasiui Kudokui. Šis architektas greičiausiai pasirinktas atsižvelgiant į jo darbo patirtį prie stambių visuomeninio tipo pastatų.


Netaisyklingos V raidės plano kolonija projektuota turint omeny, kad ateityje bus statomas dar vienas, identiškas, statinys ir šiedu pastatai sudarys vidinį trikampio formos kiemą. Pats objektas susideda iš trijų korpusų – pietvakarinio, pietrytinio ir šiaurės rytų. Tai buvo didžiausias įgyvendintas gyvenamojo namo projektas tarpukariu, taigi, nors ir netekęs pradinės savo funkcinės paskirties, jis tebėra išskirtinis lietuvių architektūros mokyklos kūrybingumo pavyzdys.


1933 m. kolonijos vieta buvo perkelta į sklypą prie Vileišio aikštės, Aušros ir Janonio gatvių kampo. Projekte numatyta pakeisti kolonijos planavimą, joje įrengti ambulatoriją, skaityklą ir vairavimo mokyklą (šoferių kursus). Šios įstaigos turėjo užimti atitinkamai pirmą, antrą ir trečią aukštus pietvakariniame (trumpajame) korpuse. Tokie pakeitimai įvairius savivaldybės skyrius paskatino rašyti prašymus, kad pastate būtų įrengtos dar ir kitos valdiškos institucijos; tai dar kartą patvirtina faktą, kad anuomet Kaune labai stigo visuomeninio pobūdžio patalpų.


1934 m. pastato projektas buvo galutinai pakeistas, o butų kolonijos idėja pavirto valdiškų įstaigų rūmais. Juose įsikūrė Žaliakalnio ambulatorija, vaikų darželis, Medicinos-sanitarijos skyrius, Žaliakalnio motinų ir vaikų sveikatos globos centras, Socialinės apsaugos skyrius, darželis-lopšelis, skaitykla, gimdymo namai, Kanalizacijos skyriaus „greitosios pagalbos“ (avarinės tarnybos) personalo butai, 28 lovų pulkininko Ryano vardo ligoninė, o rūsyje viena patalpa buvo paskirta miesto savivaldybės archyvui[2].


Paulius Tautvydas Laurinaitis
[1] Pigių butų koloniją statys Šančiuose. Dienos Naujienos, 1932, rugpjūčio 31.


[2] KAA, f. 218, ap. 1, b. 870.


 Pastatas 1956 m. A. Vasiljevo nuotr. KTU ASI archyvas, PK-1883
Pastatas 1956 m. A. Vasiljevo nuotr. KTU ASI archyvas, PK-1883
Pastatas 2011 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Pastatas 2011 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Pastatas 2011 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Pastatas 2011 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Pastatas 2011 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Pastatas 2011 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Šoninis fasadas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
Šoninis fasadas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
Fasadas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
Fasadas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
I a. planas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
I a. planas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
Pjūvis A-B. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
Pjūvis A-B. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
Situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
Situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
Skydo projektas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870
Skydo projektas. KAA, f. 218, ap. 1, b. 870