Kauno centrinis paštas
(Išlikęs
, k.k.v.r.
1133
)
<p style="text-align: justify;">Kauno centrinio pašto rūmai – vienas iš svarbiausių tarpukario laikotarpio miesto reprezentacinių statinių. Kartu tai reikšmingiausias šio funkcinio tipo pastatas iškilęs tarpukario Lietuvoje. Kiti reikšmingesni pašto objektai pastatyti: <a href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1499">Raseiniuose</a> – 1934, <a href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1957">Zarasuose</a> – 1935, Šiauliuose – 1938, ir kt.. Nors Kauno centrinio pašto rūmų poreikis išryškėjo dar 1924 m.<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, pašto statybos pradėtos 1930 m. Tai jubiliejiniai Vytauto Didžiojo 500 metų mirties metinių metai. Pašto pastatas buvo dedikuotas būtent šiai progai: „dešiniajame iškyšulyje įmūryta lenta su Vytauto Didžiojo medalio abiem pusėm, kurioje aukso raidėmis įrašyta, kas lėmė 1930–1931 m. tų rūmų statybą“<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Pastatą projektavęs architektas Feliksas Vizbaras tuo metu dirbo Susiekimo ministerijos vyresniuoju inspektoriumi (tiesa, kiek anksčiau Centrinio pašto projektą buvo parengęs Pašto valdybos statybos skyriaus inžinierius Kleopas Gaigalis<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>). Inžinierinę projekto pusę tvarkė Jonas Kriščiukaitis<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Objekto statyba kainavo apie 1 500 000 Lt, dar 250 000 Lt išleista papuošimams ir įrenginiams<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nors dėl lenktų juostinių langų šiandien objektą vertiname kaip vieną iš Lietuvos funkcionalizmo pirmtakų, tačiau Feliksas Vizbaras savo statinį visų pirma suvokė kaip „tautinio stiliaus“ pavyzdį, kurio dekorui, be kita ko, panaudotas ir „vienos Skapiškio nežinomos davatkėlės audėjos išaustas kaklairaištis“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Netgi modernizmo principai – „projektuojant šiuos rūmus autorius priėmė projekto šių dienų moderninių statybų reikalavimus: daugiau erdvės ir šviesos, aiškus būstų suskirstymas, vengti nereikalingų vadinamų architektūriškų pagražinimų“<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> – siejami su lietuvio būdui būdingu siekiu „turėti prieš akis aiškią situaciją“<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Pašto interjeras gana gausiai dekoruotas žymiausių to meto dailininkų darbais: „Salės viršų puošia Vilniaus, Gardino ir Klaipėdos ženklai ir trys dailininko Šimonio piešti paveikslai, iš kurių vidurinis vaizduoja lietuvaitę su skydu, kuriame išpieštas Vytis, o tolumoje matyti Gedimino kalnas. Kiek žemiau aplink visą salę 103 dailininko Kalpoko išpiešti Lietuvos pašto ženklai“<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiesa, kaip anuomet dažnai pasitaikydavo, statyba neapsiėjo ir be tam tikrų skandalų. Antai „Paštininkų žodyje“ randame pastabą, kad „kai kuriose kapitalinėse sienose dedama nemaža senų plytų. Gal būt sutartyje su rangovais tat numatyta, o jei ne, tai čia kas nors padarys biznį“<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. Tarpukario spaudoje galima sutikti ir gan karčių paštininkų atsiliepimų apie rūmų funkcionalumą. Netgi daroma išvada, esą „pirma pastatyti rūmai, o paskui jie pritaikomi paštui. Toki reiškiniai sudaro liūdną vaizdą“<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nepaisant kritikos, tuometinė visuomenė pastatą laikė „moderniškos“ statybos etalonu. Daugiaaukštis (5 a. ir rūsys), su modernias liftais, erdvia operacijų sale, patogiomis darbo sąlygomis (darbuotojams buvo įrengti netgi dušai), 1935 m. pagrindiniame fasade įmontuotu elektriniu laikrodžiu, statinys tapo vienu svarbiausių architektūrinių laikinosios sostinės akcentų. Pašto rūmuose itin glaudžiai susipina moderniosios architektūros idėjos ir tuo metu gyvos mintys apie „tautinį stilių“. Tai vienas organiškiausių šių dviejų tarpukario architektūros idėjinių variklių – modernumo ir tautiškumo – derinys. Pašto lokacija paskatino ir kitus tuometinės ryšių sistemos funkcinius mazgus telkti šioje vietoje – 1935 m. pašto rūmų sklype iškilo dar vienas svarbus telekomunikacijos objektas – automatinė telefonų stotis su telegrafu (archit. Feliksas Vizbaras).</p>
<p style="text-align: justify;">Dėl ideologinių priežasčių 1952 m. sunaikinta anksčiau pašto naujiesiems šeimininkams nekliuvusi operacijų salės sienų tapyba. Pirminę interjero išvaizdą dar labiau pakeitė 1978–1980 m. pertvarkymai: operacijų salės viršutiniai langai įstiklinti vitražais su Zodiako ženklais (dail. Jonas Bulavas), salės sienos uždengtos faneruotomis, o vestibiulio – dolomitinėmis plokštėmis.<a title="" href="#_ftn12">[12]</a> XX a. pabaigoje, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pašto rūmams bandyta sugrąžinti jų simbolinį turinį: atidengtos fasado ir vestibiulio memorialinės lentos, išorės lentoje įmontuotos Vytauto Didžiojo medalio pusės. 1996 m. pradėtas tvarkyti operacijų salės interjeras, mėginant atkurti jo originalų vaizdą (archit. Nijolė Švėgždienė), tačiau restauruotojams trūko vaizdinės medžiagos, tad prarastos dekoro detalės (pašto ženklų frizas, alegoriniai paveikslai Lietuvos valstybingumo tema) atstatytos remiantis analogijos principu.</p>
<p style="text-align: justify;">XXI a. pradžioje menkstant pašto paslaugų poreikiui, pašto veiklos apimtis traukėsi, kol galų gale 2019 m. lapkričio 18 d. pašto rūmai buvo galutinai uždaryti, o centrinio pašto skyrius perkeltas į „Akropolio“ prekybos centrą.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis, Giedrė Jankevičiūtė</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Jns., Dėl Kauno pašto rūmų statybos, <em>Paštininkų žodis</em>, 1931, nr. 3, p. 10.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Kauno pašto rūmai<em>. Paštininkų žodis, </em>1932, nr. 2, p. 28.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Dėl Kauno pašto rūmų statybos<em>. Paštininkų žodis, </em>1931, nr. 3, p. 10.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Jns., Dėl Kauno pašto rūmų statybos, <em>Paštininkų žodis</em>, 1931, nr. 3, p. 10.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Kančienė, J. Kauno centrinis paštas<em>. Arkitektas, </em>1996, nr. 4, p. 72.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Vizbaras, F. Kauno pašto rūmai. <em>Technika ir ūkis, 1933, nr. 5, p. 148.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Kauno pašto rūmai<em>, op cit.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Kauno pašto rūmų statyba sėkmingai eina. <em>Paštininkų žodis</em>, 1930, nr. 10, p. 21.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Dėl Kauno pašto rūmų statybos<em>, op. cit.</em>, p. 12.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> <em>Kauno architektūra</em>, sudaryt. A. Jankevičienė, Vilnius: Mokslas, 1991, p. 155–156.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 102
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Feliksas Vizbaras
Metai: 1930
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Inžineriniai / Infrastruktūriniai, Paštas
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 51
Susiję bibliografijos įrašai
Paštas statosi naujus rūmus
Paštas statosi naujus rūmus
Lietuvos Aidas
1930-07-02 p.p.6
Steigiamas paštas
Steigiamas paštas
Lietuvos Žinios
1930-10-30 p.p.3
Kauno centralinis paštas keliasi į naujus rūmus
Kauno centralinis paštas keliasi į naujus rūmus
Lietuvos Žinios
1931-12-31 p.5
Žinutė
Kauno centralinis paštas parsigabeno
Kauno centralinis paštas parsigabeno
Lietuvos Žinios
1932-02-23 p.5
Žinutė
Paštas persikėlė
Paštas persikėlė
Lietuvos Žinios
1935-01-02 p.p.6
Žinutė
Vytauto prospekto lietaus kanalas
Vytauto prospekto lietaus kanalas
Lietuvos Žinios
1930-01-30 p.p.3
Straipsnis
Kauno miesto 30.1. tarybos posėdis
Kauno miesto 30.1. tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1930-01-31 p.p.3
Straipsnis
Meksfaltuos dar 100.000 kv. mtr. gatvių plotą
Meksfaltuos dar 100.000 kv. mtr. gatvių plotą
Lietuvos Aidas
1931-01-23 p.p.6
Žinutė
Kauno miesto tvarkymo reikalu
Kauno miesto tvarkymo reikalu
Lietuvos Aidas
1931-07-09 p.p. 7
Straipsnis
Alėją smėliu meksfaltuos
Alėją smėliu meksfaltuos
Lietuvos Aidas
1931-07-29 p.p. 6
Žinutė
Greit jau remontuos įgulos bažnyčią
Greit jau remontuos įgulos bažnyčią
Lietuvos Aidas
1931-07-31 p.p. 6
Straipsnis
Dienos motyvais
Dienos motyvais
Lietuvos Aidas
1931-08-01 p.p. 5
Straipsnis
Nuotykiai Laisvės alėjoj
Nuotykiai Laisvės alėjoj
Lietuvos Aidas
1931-08-24 p.p. 3
Straipsnis
Žinutės apie Žaliakalnio funikulierių ir lentpjūves
Žinutės apie Žaliakalnio funikulierių ir lentpjūves
Lietuvos Aidas
1931-09-05 p.p.9
Straipsnis
Naujieji Kauno pašto rūmai
Naujieji Kauno pašto rūmai
Lietuvos Aidas
1931-12-31 p.p. 7
Žinutė
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
Kaune pereitą sezoną buvo maksimalinė namų statyba
Kaune pereitą sezoną buvo maksimalinė namų statyba
Lietuvos Aidas
1932-01-04 p.p. 5
Straipsnis
Atidaroma stambi batų krautuvė
Atidaroma stambi batų krautuvė
Lietuvos Žinios
1931-03-30 p.p.5
Straipsnis
Įdomūs paklausimai Kauno miesto burmistrui
Įdomūs paklausimai Kauno miesto burmistrui
Lietuvos Aidas
1932-05-21 p.p.7
Straipsnis
Žinutės apie Prisikėlimo bažnyčią ir Kauno apskr. savivaldybę
Žinutės apie Prisikėlimo bažnyčią ir Kauno apskr. savivaldybę
Lietuvos Aidas
1932-06-02 p.p.6
Straipsnis
Kate gastronomė
Kate gastronomė
Lietuvos Žinios
1931-04-10 p.5
Straipsnis
Kaunui gresia potvynio katastrofa
Kaunui gresia potvynio katastrofa
1931-04-15 p.1, 5
Straipsnis
Pastatytas dar vienas telefonas automatas Laisvės al.
Pastatytas dar vienas telefonas automatas Laisvės al.
Lietuvos Aidas
1933-02-21 p.10
Žinutė
Laisvės alėjoje pastatytas laikrodis
Laisvės alėjoje pastatytas laikrodis
Lietuvos Aidas
1933-08-17 p.5
Žinutė
Kas minutė Laisvės alėja pravažiuoja po 4 vežimus
Kas minutė Laisvės alėja pravažiuoja po 4 vežimus
Lietuvos Aidas
1937-03-21 p.5
Straipsnis
Pradės meksfaltuoti Kauno gatves
Pradės meksfaltuoti Kauno gatves
Lietuvos Žinios
1931-04-28 p.5
Žinutė
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Lietuvos Aidas
1932-06-20 p.7
Straipsnis
Būtų gražiau
Būtų gražiau
Lietuvos Aidas
1932-06-24 p.6
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-06-30 p.7
Žinutė
Vilijampolėj statomas paštui namas
Vilijampolėj statomas paštui namas
Lietuvos Aidas
1932-07-07 p.6
Žinutė
Pertvarkomas miesto sodas
Pertvarkomas miesto sodas
Lietuvos Aidas
1932-07-12 p.6
Žinutė
Kaip degė valstybės teatras
Kaip degė valstybės teatras
Lietuvos Žinios
1931-05-15 p.1, 2
Straipsnis
V. teatro ateities darbų gairės
V. teatro ateities darbų gairės
Lietuvos Žinios
1931-05-27 p.2
Straipsnis
Dėl iškabų ir plakatų
Dėl iškabų ir plakatų
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Straipsnis
Pranešimas apie naują b-vės „Marginiai“ krautuvę
Pranešimas apie naują b-vės „Marginiai“ krautuvę
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Žinutė
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Meksfaltavimo darbai
Meksfaltavimo darbai
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Žinutė
10.000lt telefono kanalizacijai
10.000lt telefono kanalizacijai
Lietuvos Aidas
1932-07-28 p.6
Žinutė
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1932-07-29 p.5
Straipsnis
Namų griuvimo katastrofa Kaune
Namų griuvimo katastrofa Kaune
Lietuvos Žinios
1931-06-15 p.1
Straipsnis
Persikėlė „Mūsų rytojaus“ redakcija
Persikėlė „Mūsų rytojaus“ redakcija
Lietuvos Žinios
1931-06-16 p.5
Žinutė
Ar taip ir pasiliks?
Ar taip ir pasiliks?
Lietuvos Aidas
1932-08-24 p.5
Straipsnis
„Lietuvos Lloydo“ reklaminis skelbimas
„Lietuvos Lloydo“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-11 p.5
Reklama
„Lietuvos kredito banko“ reklaminis skelbimas
„Lietuvos kredito banko“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-11 p.6
Reklama
Dviračių parduotuvės reklaminis skelbimas
Dviračių parduotuvės reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.5
Reklama
Buhalterijos, mašinraščio ir stenografijos kursų reklaminis skelbimas
Buhalterijos, mašinraščio ir stenografijos kursų reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.6
Reklama
Centr. apdraudimo sąjungos „Kooperacija“ reklaminis skelbimas
Centr. apdraudimo sąjungos „Kooperacija“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.6
Straipsnis
Remontuos Kauno apygardos teismo rūmus
Remontuos Kauno apygardos teismo rūmus
Lietuvos Žinios
1931-07-28 p.5
Žinutė
Jau remontuoja Kauno apygardos teismo rūmus
Jau remontuoja Kauno apygardos teismo rūmus
Lietuvos Žinios
1931-08-03 p.5
Žinutė
Vergijos laikų paminklas
Vergijos laikų paminklas
Lietuvos Žinios
1931-08-06 p.1
Straipsnis
Spaudos apžvalga Kauno Įgulos bažnyčios tematika
Spaudos apžvalga Kauno Įgulos bažnyčios tematika
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.2
Straipsnis
Griauti ar negriauti soborą?
Griauti ar negriauti soborą?
Lietuvos Žinios
1931-08-13 p.4
Straipsnis
Katalikų spauda Kauno soborą reikalauja griauti
Katalikų spauda Kauno soborą reikalauja griauti
Lietuvos Žinios
1931-08-18 p.2
Straipsnis
Griauti!
Griauti!
Lietuvos Žinios
1931-08-22 p.2
Straipsnis
Kaune norima statyti preservatyvų automatai
Kaune norima statyti preservatyvų automatai
Lietuvos Žinios
1931-08-25 p.5
Reklama
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-10-28 p.8
Straipsnis
Spaudos Fondo knygyno reklaminis skelbimas
Spaudos Fondo knygyno reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-09-01 p.2
Reklama
Valstybės teatro remontas jau baigiamas
Valstybės teatro remontas jau baigiamas
Lietuvos Žinios
1931-09-01 p.5
Žinutė
Prašo iškelti džiovyklas
Prašo iškelti džiovyklas
Lietuvos Žinios
1931-09-09 p.5
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1932-11-10 p.7
Žinutė
Žinutės apie paštą
Žinutės apie paštą
Lietuvos Aidas
1932-11-15 p.6
Žinutė
Bendrovės „Bata“ reklaminis skelbimas
Bendrovės „Bata“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-09-12 p.6
Reklama
Ministeris pirmininkas apžiūrėjo apygardos teismo rūmus
Ministeris pirmininkas apžiūrėjo apygardos teismo rūmus
Lietuvos Žinios
1931-09-15 p.5
Žinutė
Pašto rūmai jau baigiami įrengti
Pašto rūmai jau baigiami įrengti
Lietuvos Žinios
1931-09-17 p.5
Žinutė
Resp. Prezidentas A. Smetona „Marginių“ krautuvėje
Resp. Prezidentas A. Smetona „Marginių“ krautuvėje
Lietuvos Žinios
1931-10-01 p.5
Žinutė
Iš pasitarimo hidroelektros stoties statymo reikalu
Iš pasitarimo hidroelektros stoties statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1932-11-23 p.3
Straipsnis
Jau atidarytas motinos ir vaiko muziejus Kaune
Jau atidarytas motinos ir vaiko muziejus Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-05 p.6
Straipsnis
Merkinė
Merkinė
Lietuvos Aidas
1937-10-02 p.9
Straipsnis
Teatro „Žvaigždikis“ reklaminis skelbimas
Teatro „Žvaigždikis“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-10-07 p.6
Reklama
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-29 p.7
Žinutė
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-30 p.6-7
Straipsnis
Kauno apskrities viršininkas apie miesto ir apskrities aktualius reikalus
Kauno apskrities viršininkas apie miesto ir apskrities aktualius reikalus
Lietuvos Aidas
1938-01-11 p.5
Straipsnis
Kefė-restoranas "Laisvė"
Kefė-restoranas "Laisvė"
1923-12-15 p.p. 4
Reklama
"Čipurino" restoranas Kaune
"Čipurino" restoranas Kaune
1923-12-15 p.p. 4
Reklama
Restoranas "Laisvė"
Restoranas "Laisvė"
Ragutis
1928-01-01 p.p. 4
Žinutė
Sklypų atpiginimas
Sklypų atpiginimas
Lietuvos Aidas
1938-01-17 p.4
Straipsnis
Skuodas. Nauja statyba
Skuodas. Nauja statyba
Lietuvos Aidas
1938-02-05 p.11
Žinutė
Kas daroma Kaunui gražiau iliuminuoti
Kas daroma Kaunui gražiau iliuminuoti
Lietuvos Aidas
1938-02-14 p.8
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Žinutės iš Zarasų ir Šakių apskrities
Žinutės iš Zarasų ir Šakių apskrities
1935-04-19 p.4
Žinutė
Nori išgelbėti vokiečių geležinkelį
Nori išgelbėti vokiečių geležinkelį
Lietuvos Aidas
1936-01-08 p.p.4
Žinutė
Nori išgelbėti vokiečių geležinkelį
Nori išgelbėti vokiečių geležinkelį
Lietuvos Aidas
1936-01-08 p.p.4
Žinutė
Žinutės apie paštą ir socialinę rūpybą Kėdainiuose
Žinutės apie paštą ir socialinę rūpybą Kėdainiuose
Lietuvos Aidas
1934-02-03 p.9
Žinutė
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.45
Straipsnis
Gražioji mūsų statyba
Gražioji mūsų statyba
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.48
Straipsnis
Nida iš tolo ir iš arti
Nida iš tolo ir iš arti
Lietuvos Aidas
1936-08-20 p.7
Straipsnis
Dėl čerpių kokybės
Dėl čerpių kokybės
Lietuvos Aidas
1936-08-25 p.8
Straipsnis
Kaune statyba sparčiai vyksta
Kaune statyba sparčiai vyksta
Lietuvos Aidas
1938-04-21 p.3
Straipsnis
Ar mums reikia orinio susisiekimo
Ar mums reikia orinio susisiekimo
Lietuvos Aidas
1936-02-02 p.p.4
Straipsnis
Lietuvos viešbutis statydinsis didelius rūmus
Lietuvos viešbutis statydinsis didelius rūmus
Lietuvos Aidas
1938-04-24 p.5
Straipsnis
Veiveriai
Veiveriai
Lietuvos Aidas
1937-07-09 p.6
Straipsnis
Apie nudžiūvusias tujas ir medžių gatvėse laistymą
Apie nudžiūvusias tujas ir medžių gatvėse laistymą
Lietuvos Aidas
1938-05-19 p.6
Straipsnis
Susisiekimo ir prekybos nenormalumai Kaune
Susisiekimo ir prekybos nenormalumai Kaune
Lietuvos Aidas
1934-08-04 p.p. 9
Straipsnis
Kada bus išnaikinti Kaune negerovės lizdai?
Kada bus išnaikinti Kaune negerovės lizdai?
Lietuvos Aidas
1934-08-06 p.p. 5
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Zarasai. Kas pastatyta ir sutvarkyta
Zarasai. Kas pastatyta ir sutvarkyta
Lietuvos Aidas
1936-10-06 p.6
Straipsnis
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Lietuvos Aidas
1934-08-08 p.p. 5
Straipsnis
Kas beliks iš Žaliojo kalno?
Kas beliks iš Žaliojo kalno?
1935-04-25 p.7
Žinutė
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.2
Straipsnis
Mes, Laikinoji Sostinė
Mes, Laikinoji Sostinė
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.4
Straipsnis
Vokiečių okupuotame Kaune
Vokiečių okupuotame Kaune
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.12-15
Straipsnis
Vakar Kaunas pergyveno "oro polimą"
Vakar Kaunas pergyveno "oro polimą"
Lietuvos Aidas
1936-03-27 p.2
Straipsnis
Kur Adomas Mickevičius gyveno Kaune
Kur Adomas Mickevičius gyveno Kaune
Lietuvos Aidas
1934-09-20 p.p. 2-3
Straipsnis
Susisiekimo ministerijos darbai ir sumanymai
Susisiekimo ministerijos darbai ir sumanymai
Lietuvos Aidas
1935-09-12 p.5
Straipsnis
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1935-02-19 p.p.8
Žinutė
Du kartus "bombarduotas" Kaunas
Du kartus "bombarduotas" Kaunas
Lietuvos Aidas
1937-05-13 p.2
Straipsnis
Kurgi paminklas Dariui ir Girėnui
Kurgi paminklas Dariui ir Girėnui
Lietuvos Aidas
1936-05-27 p.4
Straipsnis
Tumo-Vaižganto namų statyti Draugijos Valdybos žodis visuomenei
Tumo-Vaižganto namų statyti Draugijos Valdybos žodis visuomenei
Lietuvos Aidas
1934-04-03 p.6
Straipsnis
Kazlų Rūda - pensininkų vasarvietė
Kazlų Rūda - pensininkų vasarvietė
Lietuvos Aidas
1937-08-24 p.2
Straipsnis
Kauno bažnyčios
Kauno bažnyčios
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.9
Straipsnis
Simnas
Simnas
Lietuvos Aidas
1937-08-26 p.6
Straipsnis
Krosna. Kaip tvarkosi miestelis
Krosna. Kaip tvarkosi miestelis
Lietuvos Aidas
1937-08-28 p.9
Straipsnis
Pašto trobesių statybos planas
Pašto trobesių statybos planas
Lietuvos Aidas
1937-09-25 p.3
Žinutė
"Ar dešrelių dar nebuvo"
"Ar dešrelių dar nebuvo"
Lietuvos Aidas
1935-03-12 p.p.6
Straipsnis
Žodis Kauno miesto valdybai
Žodis Kauno miesto valdybai
Lietuvos Aidas
1935-03-21 p.p.7
Straipsnis
Didysis tautinės kultūros švyturys
Didysis tautinės kultūros švyturys
Lietuvos Aidas
1936-05-28 p.3
Straipsnis
Nebus Kaune iškabų babelio
Nebus Kaune iškabų babelio
Lietuvos Aidas
1934-12-14 p.7
Straipsnis
Veiviržėnuose sudegė 34 namai
Veiviržėnuose sudegė 34 namai
Lietuvos Aidas
1937-06-03 p.1
Straipsnis
Iš vakarykščio Kauno m. Tarybos posėdžio
Iš vakarykščio Kauno m. Tarybos posėdžio
Lietuvos Aidas
1934-12-21 p.10
Straipsnis
Pienocentras ruošia naują modernišką užkandinę
Pienocentras ruošia naują modernišką užkandinę
Lietuvos Aidas
1934-12-27 p.7
Žinutė
Alio,alio,radio Klaipėda
Alio,alio,radio Klaipėda
Lietuvos Aidas
1936-03-12 p.p.8
Straipsnis
Nums - seniausias lietuvių statybos paminklas
Nums - seniausias lietuvių statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1936-06-20 p.5
Straipsnis
Įdomesnės apžiūrėtinos įstaigos ir vietos Kaune
Įdomesnės apžiūrėtinos įstaigos ir vietos Kaune
1936-06-27 p.3
Straipsnis
Paštų statybos ir remontas
Paštų statybos ir remontas
Lietuvos Aidas
1936-07-16 p.5
Straipsnis
Moderniška užkandinė
Moderniška užkandinė
Lietuvos Žinios
1931-12-02 p.4
Straipsnis
Rozmarino užkandinės skelbimas
Rozmarino užkandinės skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-12-10 p.6
Reklama
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Lietuvos Žinios
1932-01-20 p.4
Straipsnis
Kuomet įgyvendinsime susisiekimo tvarką
Kuomet įgyvendinsime susisiekimo tvarką
Lietuvos Aidas
1938-08-26 p.4
Straipsnis
Lietuviško stiliaus klausimas
Lietuviško stiliaus klausimas
Lietuvos Aidas
1938-08-27 p.4
Straipsnis
Turėtų žinoti platūs kauniečių sluoksniai
Turėtų žinoti platūs kauniečių sluoksniai
Lietuvos Žinios
1932-03-05 p.4
Straipsnis
„Pienocentro“ požemiuose
„Pienocentro“ požemiuose
Lietuvos Žinios
1932-03-23 p.4
Straipsnis
Pavasaris - vitrinoje
Pavasaris - vitrinoje
Lietuvos Žinios
1932-03-27 p.7
Žinutė
Kauno pavasaris
Kauno pavasaris
1922-03-25 p.2, 3
Straipsnis
Naujas Kaune kino
Naujas Kaune kino
Naujoji Romuva
1931-01-11 p.54
Žinutė
Automatinių stočių rūmų statyba jau užbaigta
Automatinių stočių rūmų statyba jau užbaigta
Lietuvos Žinios
1935-05-18 p.9
Straipsnis
Sostinė ar Žemaičių Kalvarija
Sostinė ar Žemaičių Kalvarija
Naujoji Romuva
1931-02-22 p.197
Straipsnis
Viskas atpigo, o butai?
Viskas atpigo, o butai?
Naujoji Romuva
1931-03-22 p.293
Straipsnis
Nauji gyventojai Pienocentro rūmuose
Nauji gyventojai Pienocentro rūmuose
1932-04-25 p.5
Žinutė
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1932-05-20 p.5
Žinutė
Nauji pašto rūmai
Nauji pašto rūmai
Naujoji Romuva
1932-01-17 p.67
Straipsnis
Kraustomasi į naujus pašto rūmus
Kraustomasi į naujus pašto rūmus
Lietuvos Žinios
1936-01-28 p.7
Straipsnis
Lietuvių liaudies menas
Lietuvių liaudies menas
Naujoji Romuva
1931-03-15 p.266
Straipsnis
Miesto pagražinimas
Miesto pagražinimas
Lietuvos Žinios
1922-04-09 p.3
Straipsnis
Karo muziejus
Karo muziejus
Lietuvos Žinios
1922-05-07 p.3
Žinutė
Laisvės Muzėjus
Laisvės Muzėjus
Lietuvos Žinios
1922-05-09 p.2
Žinutė
Apie statybos pramonę
Apie statybos pramonę
Lietuvos Žinios
1922-06-03 p.1, 2
Straipsnis
Kauno miesto kultūrai pakelti
Kauno miesto kultūrai pakelti
Lietuvos Žinios
1922-06-20 p.2, 3
Žinutė
Centralinėj miesto ambulatorijoj
Centralinėj miesto ambulatorijoj
Lietuvos Žinios
1922-07-02 p.3
Žinutė
Iš Susisiekimo Ministerijos darbų ir buties
Iš Susisiekimo Ministerijos darbų ir buties
Lietuva
1919-05-22 p.1
Straipsnis
Miestų atstatymo reikalu
Miestų atstatymo reikalu
Lietuva
1919-06-21 p.1
Straipsnis
Lietuvos atstatymo reikalu
Lietuvos atstatymo reikalu
Lietuva
1919-06-29 p.1
Straipsnis
Kauno ligoninės
Kauno ligoninės
Kauno naujienos
1925-11-05 p.6
Žinutė
Netikslus Kauno namų numeravimas
Netikslus Kauno namų numeravimas
Kauno naujienos
1925-11-11 p.3
Straipsnis
Žinutė apie Juozapavičiaus prospektą Šančiuose
Žinutė apie Juozapavičiaus prospektą Šančiuose
Kauno naujienos
1925-11-21 p.5
Žinutė
Kino sugriuvimo kaltininkai
Kino sugriuvimo kaltininkai
Kauno naujienos
1925-11-24 p.2
Žinutė
Tautos ženklai
Tautos ženklai
Lietuva
1920-01-20 p.1
Straipsnis
Naujas vienuolynas Kaune
Naujas vienuolynas Kaune
Lietuvos Žinios
1922-08-20 p.3
Žinutė
Nešvarumas
Nešvarumas
Lietuvos Žinios
1922-09-08 p.3
Žinutė
Teršimo lizdai
Teršimo lizdai
Lietuvos Žinios
1922-10-04 p.3
Žinutė
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Lietuvos Žinios
1922-11-18 p.3
Žinutė
Laisvės Alėja
Laisvės Alėja
Lietuva
1920-04-02 p.5-6
Straipsnis
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuva
1920-04-25 p.2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-06-01 p.2
Straipsnis
Del miesto puošimo
Del miesto puošimo
Lietuva
1920-06-02 p.2
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1920-07-14 p.3
Žinutė
Kauno miesto valdyba ir oškos
Kauno miesto valdyba ir oškos
Lietuva
1920-11-21 p.3
Straipsnis
Salakas
Salakas
Lietuva
1920-12-03 p.4-5
Straipsnis
Prie butų krizio
Prie butų krizio
Lietuva
1921-03-09 p.2
Straipsnis
Miesto ūkis ir grožė
Miesto ūkis ir grožė
Lietuva
1921-08-07 p.1
Straipsnis
Susisiekimo ministerijos darbuotė
Susisiekimo ministerijos darbuotė
Lietuva
1922-09-01 p.2
Straipsnis
Iš Kauno Miesto Vald. darbuotės dėl miesto išplanavimo
Iš Kauno Miesto Vald. darbuotės dėl miesto išplanavimo
Lietuva
1922-11-05 p.2
Straipsnis
Šunes valgykloje
Šunes valgykloje
Lietuva
1922-11-10 p.4
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuva
1922-11-16 p.5
Žinutė
Miestų atstatymo reikalu
Miestų atstatymo reikalu
Lietuva
1922-11-22 p.1-2
Straipsnis
Sodno reikalu Kaune
Sodno reikalu Kaune
Lietuva
1922-12-02 p.5
Straipsnis
Dėl Palangos uosto atsakymas inž. Vizbarui
Dėl Palangos uosto atsakymas inž. Vizbarui
Lietuva
1922-12-30 p.4
Straipsnis
Atidaroma plaukimo mokykla
Atidaroma plaukimo mokykla
Lietuvos Žinios
1932-06-10 p.5
Žinutė
Pienocentras praplėtė užkandinę
Pienocentras praplėtė užkandinę
Lietuvos Žinios
1932-06-24 p.6
Žinutė
Dėl Palangos uosto
Dėl Palangos uosto
Lietuva
1922-10-08 p.1
Straipsnis
Straipsniai apie susisiekimą
Straipsniai apie susisiekimą
Lietuva
1922-10-27 p.2
Straipsnis
Del miesto išplanavimo
Del miesto išplanavimo
Lietuva
1923-03-22 p.1-2
Straipsnis
Apleistos Kauno gatvės
Apleistos Kauno gatvės
Lietuva
1923-03-23 p.3
Žinutė
Kaip čia gavus sklypas žemės namams pasistatyti
Kaip čia gavus sklypas žemės namams pasistatyti
Lietuva
1923-05-16 p.2-3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-06-06 p.3
Straipsnis
Keletas žodžių mūsų miestų valdyboms
Keletas žodžių mūsų miestų valdyboms
Lietuva
1923-08-26 p.2
Straipsnis
Negydoma žaizda
Negydoma žaizda
Lietuva
1923-10-14 p.4
Straipsnis
Kėdainių visuomenės rūpesčiai dėl vietos pašto namams
Kėdainių visuomenės rūpesčiai dėl vietos pašto namams
Lietuvos Aidas
1933-04-05 p.9
Straipsnis
Raseinių naujienos
Raseinių naujienos
Lietuvos Aidas
1933-04-08 p.5
Straipsnis
Iš Palangos kurorto
Iš Palangos kurorto
Lietuva
1924-07-18 p.1-2
Straipsnis
Sodžiaus kelių reikalu
Sodžiaus kelių reikalu
Lietuva
1924-10-03 p.2
Straipsnis
Kaunas rytoj
Kaunas rytoj
Lietuvos Aidas
1939-02-11 p.4
Straipsnis
Krautuvių patalpų badas Laisvės alėjoje
Krautuvių patalpų badas Laisvės alėjoje
Lietuvos Aidas
1939-03-11 p.6
Straipsnis
Tikrai tvarkytina Laisvės Alėja
Tikrai tvarkytina Laisvės Alėja
Lietuvos Aidas
1939-04-05 p.2
Straipsnis
Gyvas statybos sezonas Kaune
Gyvas statybos sezonas Kaune
Lietuvos Aidas
1939-05-08 p.5
Straipsnis
Gatvių grindimas
Gatvių grindimas
Lietuvos Žinios
1923-08-10 p.3
Straipsnis
„Kauno sodas - kaip ožio barzda“
„Kauno sodas - kaip ožio barzda“
Lietuvos Žinios
1932-07-26 p.5
Žinutė
Skurdu ir badu alsuojanti ateitis
Skurdu ir badu alsuojanti ateitis
Lietuvos Žinios
1932-07-29 p.1
Straipsnis
Patobulintas susisiekimas Klaipėdos krašte
Patobulintas susisiekimas Klaipėdos krašte
Lietuvos Žinios
1935-06-27 p.6
Žinutė
Atremontuotas kino „Forumas“
Atremontuotas kino „Forumas“
Lietuvos Žinios
1935-07-22 p.7
Žinutė
Gaisras Laisvės al. iš šviesinės reklamos
Gaisras Laisvės al. iš šviesinės reklamos
Lietuvos Žinios
1935-07-26 p.7
Žinutė
Atidarė studentišką barą
Atidarė studentišką barą
Lietuvos Žinios
1935-07-29 p.7
Žinutė
Žinutė apie gatvių pavadinimus Kaune
Žinutė apie gatvių pavadinimus Kaune
Lietuvos Ūkininkas
1919-03-06 p.p.4
Žinutė
L.A.K. vėl prašo vietos Dariaus ir Girėno paminklui
L.A.K. vėl prašo vietos Dariaus ir Girėno paminklui
Lietuvos Žinios
1936-03-11 p.6
Žinutė
Apie „Valgio“ užkandines ir rūbines
Apie „Valgio“ užkandines ir rūbines
Lietuvos Žinios
1940-03-27 p.p.8
Žinutė
Laisvės alėjoj, 60
Laisvės alėjoj, 60
Lietuvos Žinios
1923-10-10 p.3
Žinutė
Kauno elektros karai (tramvajai)
Kauno elektros karai (tramvajai)
Lietuvos Žinios
1923-12-19 p.3
Straipsnis
Tobulinkime savo susisiekimą
Tobulinkime savo susisiekimą
Lietuvos Žinios
1924-05-01 p.1
Straipsnis
Dėl naujų tiltų per Nemuną
Dėl naujų tiltų per Nemuną
Lietuvos Žinios
1925-07-17 p.3
Žinutė
Talka Dariaus ir Girėno paminklo vietai parinkti
Talka Dariaus ir Girėno paminklo vietai parinkti
Lietuvos Žinios
1937-01-05 p.5
Straipsnis
Kai gatvėmis saulė ridinėjasi
Kai gatvėmis saulė ridinėjasi
Lietuvos Žinios
1937-04-02 p.4
Straipsnis
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Žemaičių plento įdomybės
Žemaičių plento įdomybės
Lietuvos Aidas
1939-07-11 p.3
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Vilniaus radijo stotis skubiai taisoma
Vilniaus radijo stotis skubiai taisoma
Lietuvos Aidas
1939-11-15 p.3
Straipsnis
Dėl Kauno šaligatvių pertvarkymo
Dėl Kauno šaligatvių pertvarkymo
Lietuvos Aidas
1939-12-18 p.2
Straipsnis
Vilniaus susisiekimas su Kaunu
Vilniaus susisiekimas su Kaunu
Lietuvos Aidas
1940-02-10 p.2
Straipsnis
Šiandien Šiauliuose naujųjų pašto rūmų atidarymas
Šiandien Šiauliuose naujųjų pašto rūmų atidarymas
Lietuvos Aidas
1940-04-13 p.16
Straipsnis
Laisvės alėjoje nauja lietuviška iškaba
Laisvės alėjoje nauja lietuviška iškaba
Lietuvos Aidas
1940-04-18 p.5
Straipsnis
Bus steigiama apie 2000 naujų pašto punktų
Bus steigiama apie 2000 naujų pašto punktų
Lietuvos Aidas
1940-04-23 p.4
Straipsnis
Palangos kronika
Palangos kronika
Lietuvos Žinios
1938-06-21 p.6
Žinutė
Kas reikalingesni?
Kas reikalingesni?
Lietuvos Žinios
1938-12-30 p.6
Straipsnis
Raseinių pašto rūmų statybos klausimas
Raseinių pašto rūmų statybos klausimas
Lietuvos Žinios
1933-05-05 p.4
Straipsnis
„Pažanga“ pradeda statyti rūmus
„Pažanga“ pradeda statyti rūmus
Lietuvos Žinios
1933-05-05 p.5
Žinutė
Volters ir Ko. reklaminis skelbimas
Volters ir Ko. reklaminis skelbimas
Lietuvos Ūkininkas
1921-02-03 p.p.11
Reklama
Žinutė apie komercijos mokyklą
Žinutė apie komercijos mokyklą
Lietuvos Žinios
1921-08-04 p.8
Žinutė
Ekonominės karių bendrovės reklama
Ekonominės karių bendrovės reklama
Lietuvos Ūkininkas
1922-01-08 p.12
Reklama
Susisiekimo srities darbai
Susisiekimo srities darbai
Lietuvos Žinios
1939-02-13 p.8
Straipsnis
1 230
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
Buvę „Pažangos“ bendrovės rūmai
Buvę „Pažangos“ bendrovės rūmai
1933 - 1934
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Ateitininkų sąjungos rūmai Kaune
Ateitininkų sąjungos rūmai Kaune
1926 - 1931
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Juozo Tūbelio vila (dab. Kauno dailės gimnazija)
Juozo Tūbelio vila (dab. Kauno dailės gimnazija)
1933
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
1927 - 1928
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Viešbutis "Lietuva" Kaune
Viešbutis "Lietuva" Kaune
1925
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Karininkų ramovė Kaune
Karininkų ramovė Kaune
1931 - 1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Architekto Antano Jokimo namas
Architekto Antano Jokimo namas
1925
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Juozo Paškausko gyvenamasis namas
Juozo Paškausko gyvenamasis namas
1924
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
1922 - 1923
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija)
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija)
1925 - 1929
Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
1921 - 1923
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Buvusio „Tulpės“ kooperatyvo namas
Buvusio „Tulpės“ kooperatyvo namas
1925
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Jurgio Stančiausko bažnyčia Šančiuose
Jurgio Stančiausko bažnyčia Šančiuose
1931
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Bronislavos ir Petro Klimų vila „Eglutė“ Kaune
Bronislavos ir Petro Klimų vila „Eglutė“ Kaune
1929
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Šaulių namai Varėnoje
Šaulių namai Varėnoje
1930 - 1933
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Karmėlavos bažnyčia
Karmėlavos bažnyčia
1919
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Dr. Jurgio Venckūno mineralinių vonių gydykla Aukštojoje Panemunėje
Dr. Jurgio Venckūno mineralinių vonių gydykla Aukštojoje Panemunėje
1930
Pastatas Kaune Vilniaus g. 19
Pastatas Kaune Vilniaus g. 19
1924
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 116

Kauno centrinio pašto rūmai – vienas iš svarbiausių tarpukario laikotarpio miesto reprezentacinių statinių. Kartu tai reikšmingiausias šio funkcinio tipo pastatas iškilęs tarpukario Lietuvoje. Kiti reikšmingesni pašto objektai pastatyti: Raseiniuose – 1934, Zarasuose – 1935, Šiauliuose – 1938, ir kt.. Nors Kauno centrinio pašto rūmų poreikis išryškėjo dar 1924 m.[1], pašto statybos pradėtos 1930 m. Tai jubiliejiniai Vytauto Didžiojo 500 metų mirties metinių metai. Pašto pastatas buvo dedikuotas būtent šiai progai: „dešiniajame iškyšulyje įmūryta lenta su Vytauto Didžiojo medalio abiem pusėm, kurioje aukso raidėmis įrašyta, kas lėmė 1930–1931 m. tų rūmų statybą“[2]. Pastatą projektavęs architektas Feliksas Vizbaras tuo metu dirbo Susiekimo ministerijos vyresniuoju inspektoriumi (tiesa, kiek anksčiau Centrinio pašto projektą buvo parengęs Pašto valdybos statybos skyriaus inžinierius Kleopas Gaigalis[3]). Inžinierinę projekto pusę tvarkė Jonas Kriščiukaitis[4]. Objekto statyba kainavo apie 1 500 000 Lt, dar 250 000 Lt išleista papuošimams ir įrenginiams[5].


Nors dėl lenktų juostinių langų šiandien objektą vertiname kaip vieną iš Lietuvos funkcionalizmo pirmtakų, tačiau Feliksas Vizbaras savo statinį visų pirma suvokė kaip „tautinio stiliaus“ pavyzdį, kurio dekorui, be kita ko, panaudotas ir „vienos Skapiškio nežinomos davatkėlės audėjos išaustas kaklairaištis“[6]. Netgi modernizmo principai – „projektuojant šiuos rūmus autorius priėmė projekto šių dienų moderninių statybų reikalavimus: daugiau erdvės ir šviesos, aiškus būstų suskirstymas, vengti nereikalingų vadinamų architektūriškų pagražinimų“[7] – siejami su lietuvio būdui būdingu siekiu „turėti prieš akis aiškią situaciją“[8]. Pašto interjeras gana gausiai dekoruotas žymiausių to meto dailininkų darbais: „Salės viršų puošia Vilniaus, Gardino ir Klaipėdos ženklai ir trys dailininko Šimonio piešti paveikslai, iš kurių vidurinis vaizduoja lietuvaitę su skydu, kuriame išpieštas Vytis, o tolumoje matyti Gedimino kalnas. Kiek žemiau aplink visą salę 103 dailininko Kalpoko išpiešti Lietuvos pašto ženklai“[9].


Tiesa, kaip anuomet dažnai pasitaikydavo, statyba neapsiėjo ir be tam tikrų skandalų. Antai „Paštininkų žodyje“ randame pastabą, kad „kai kuriose kapitalinėse sienose dedama nemaža senų plytų. Gal būt sutartyje su rangovais tat numatyta, o jei ne, tai čia kas nors padarys biznį“[10]. Tarpukario spaudoje galima sutikti ir gan karčių paštininkų atsiliepimų apie rūmų funkcionalumą. Netgi daroma išvada, esą „pirma pastatyti rūmai, o paskui jie pritaikomi paštui. Toki reiškiniai sudaro liūdną vaizdą“[11].


Nepaisant kritikos, tuometinė visuomenė pastatą laikė „moderniškos“ statybos etalonu. Daugiaaukštis (5 a. ir rūsys), su modernias liftais, erdvia operacijų sale, patogiomis darbo sąlygomis (darbuotojams buvo įrengti netgi dušai), 1935 m. pagrindiniame fasade įmontuotu elektriniu laikrodžiu, statinys tapo vienu svarbiausių architektūrinių laikinosios sostinės akcentų. Pašto rūmuose itin glaudžiai susipina moderniosios architektūros idėjos ir tuo metu gyvos mintys apie „tautinį stilių“. Tai vienas organiškiausių šių dviejų tarpukario architektūros idėjinių variklių – modernumo ir tautiškumo – derinys. Pašto lokacija paskatino ir kitus tuometinės ryšių sistemos funkcinius mazgus telkti šioje vietoje – 1935 m. pašto rūmų sklype iškilo dar vienas svarbus telekomunikacijos objektas – automatinė telefonų stotis su telegrafu (archit. Feliksas Vizbaras).


Dėl ideologinių priežasčių 1952 m. sunaikinta anksčiau pašto naujiesiems šeimininkams nekliuvusi operacijų salės sienų tapyba. Pirminę interjero išvaizdą dar labiau pakeitė 1978–1980 m. pertvarkymai: operacijų salės viršutiniai langai įstiklinti vitražais su Zodiako ženklais (dail. Jonas Bulavas), salės sienos uždengtos faneruotomis, o vestibiulio – dolomitinėmis plokštėmis.[12] XX a. pabaigoje, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pašto rūmams bandyta sugrąžinti jų simbolinį turinį: atidengtos fasado ir vestibiulio memorialinės lentos, išorės lentoje įmontuotos Vytauto Didžiojo medalio pusės. 1996 m. pradėtas tvarkyti operacijų salės interjeras, mėginant atkurti jo originalų vaizdą (archit. Nijolė Švėgždienė), tačiau restauruotojams trūko vaizdinės medžiagos, tad prarastos dekoro detalės (pašto ženklų frizas, alegoriniai paveikslai Lietuvos valstybingumo tema) atstatytos remiantis analogijos principu.


XXI a. pradžioje menkstant pašto paslaugų poreikiui, pašto veiklos apimtis traukėsi, kol galų gale 2019 m. lapkričio 18 d. pašto rūmai buvo galutinai uždaryti, o centrinio pašto skyrius perkeltas į „Akropolio“ prekybos centrą.


Vaidas Petrulis, Giedrė Jankevičiūtė
[1] Jns., Dėl Kauno pašto rūmų statybos, Paštininkų žodis, 1931, nr. 3, p. 10.


[2] Kauno pašto rūmai. Paštininkų žodis, 1932, nr. 2, p. 28.


[3] Dėl Kauno pašto rūmų statybos. Paštininkų žodis, 1931, nr. 3, p. 10.


[4] Jns., Dėl Kauno pašto rūmų statybos, Paštininkų žodis, 1931, nr. 3, p. 10.


[5] Kančienė, J. Kauno centrinis paštas. Arkitektas, 1996, nr. 4, p. 72.


[6] Vizbaras, F. Kauno pašto rūmai. Technika ir ūkis, 1933, nr. 5, p. 148.


[7] Ibid.


[8] Ibid.


[9] Kauno pašto rūmai, op cit.


[10] Kauno pašto rūmų statyba sėkmingai eina. Paštininkų žodis, 1930, nr. 10, p. 21.


[11] Dėl Kauno pašto rūmų statybos, op. cit., p. 12.


[12] Kauno architektūra, sudaryt. A. Jankevičienė, Vilnius: Mokslas, 1991, p. 155–156.


Laisvės alėjos fragmentas prieš pašto statyba. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Laisvės alėjos fragmentas prieš pašto statyba. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Kauno centrinis paštas tarpukariu. Nuotrauka iš LCVA fotodokumentų skyriaus.
Kauno centrinis paštas tarpukariu. Nuotrauka iš LCVA fotodokumentų skyriaus.
Pastato maketas su Vytauto Didžiojo monumentu. Nuotrauka iš LCVA fotodokumentų skyriaus.
Pastato maketas su Vytauto Didžiojo monumentu. Nuotrauka iš LCVA fotodokumentų skyriaus.
Sovietinė propaganda ant centrinio pašto fasado. 1947 m., N. Maksimovo nuotrauka, LCVA fotodokumentų skyrius.
Sovietinė propaganda ant centrinio pašto fasado. 1947 m., N. Maksimovo nuotrauka, LCVA fotodokumentų skyrius.
Darbininkas prie priekinio pašto fasado. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Darbininkas prie priekinio pašto fasado. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Pašto galinis fasadas statybų metu. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Pašto galinis fasadas statybų metu. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Operacijų salės dekoravimas. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Operacijų salės dekoravimas. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Operacijų salė. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Operacijų salė. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Operacijų salėje architektas Feliksas Vizbaras. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Operacijų salėje architektas Feliksas Vizbaras. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Operacijų salės dekoras. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Operacijų salės dekoras. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Operacijų salė sovietmečiu. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Operacijų salė sovietmečiu. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Pašto vestibiulis. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Pašto vestibiulis. Nuotrauka iš asmeninio A. Burkaus rinkinio.
Pašto vestibiulis. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Pašto vestibiulis. Nuotrauka iš KTU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus.
Pirmo aukšto planas. Iš leidinio „Technika ir ūkis“, 1933.
Pirmo aukšto planas. Iš leidinio „Technika ir ūkis“, 1933.
Fasado iliuminacijos. Iš leidinio „Paštininkų žodis“, 1932.
Fasado iliuminacijos. Iš leidinio „Paštininkų žodis“, 1932.
Karikatūra. Iš leidinio „Pašto pasaulis“, 1935.
Karikatūra. Iš leidinio „Pašto pasaulis“, 1935.
Vytauto Augustino nuotr. Iš leidinio „Jaunoji karta“, 1936.
Vytauto Augustino nuotr. Iš leidinio „Jaunoji karta“, 1936.
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Interjero fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Galinio fasado fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Galinio fasado fragmentas. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Paminklinė lenta statytojams. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Paminklinė lenta statytojams. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Paminkline lenta. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Paminkline lenta. M. Bugailiškytės nuotr., 2013, iš KVR registro bylos
Pagrindinio fasado planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
Pagrindinio fasado planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
1 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
1 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
2 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
2 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
3 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
3 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
4 ir 5 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
4 ir 5 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
Skersinis pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046
Skersinis pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4046