Kino teatras "Romuva" Kaune
(Išlikęs
, k.k.v.r.
32115
)
<p style="text-align: justify;">Kino teatro pastatas Kauno Laisvės al. iškilo tik 1940 m., prieš pat Lietuvai prarandant nepriklausomybę. Prieš tai sklypo, kuris priklausė Gechtmanams, kieme stovėjo du vieno ir dviejų aukštų mediniai namai ir sandėliai, prie gatvės – mūrinis statinys. Jau 1924 m. buvo konstatuota, kad šie objektai – itin prastos būklės ir yra griautini<a name="_ftnref1"></a>[1]. 1928 m. rašoma, jog pastarieji „atsidūrė tokiame padėjime, kad labai gresia gaisro pavojumi ir reikalinga tuojau juos nugriauti, kitaip gali įvykti didelė katastrofa“<a name="_ftnref2" href="#_ftn2"></a>[2]. Visgi namai 1929 m. balandžio 20 d. dar nebuvo nugriauti ir komisija dar kartą konstatavo jų avarinę būklę: „Yra visai griuvimo stovyje ir gresia gaisro pavojumi, nes daugelis medinių balkių remiasi į krosnis“<a name="_ftnref3" href="#_ftn3"></a>[3]. Kieme taip pat būta „mūrinio vieno aukšto namo su mezoninu“<a name="_ftnref4" href="#_ftn4"></a>[4].</p>
<p style="text-align: justify;">1930 m. rašoma jau apie du mūrinius namus<a name="_ftnref5"></a>[5], o 1932 sklypas priklauso Ipams<a name="_ftnref6"></a>[6]. 1935 m. parengtas mūrinio vieno aukšto sandėlio su garažu projektas. Tais pačiais metais leista pastatyti ir betoninę tvorą<a name="_ftnref7"></a>[7], kuri – tai matyti iš projekto – planuota kaip architektūriškai išraiškingas miesto elementas. Abiejų projektų autorius – technikas J. Gastila<a name="_ftnref8"></a>[8].</p>
<p style="text-align: justify;">1937 m. situacijos planas rodo, kad sklype būta dviejų mūrinių ir vieno medinio namo bei keletas medinių sandėliukų<a name="_ftnref9"></a>[9]. Mūrinis sandėlis su garažu veikiausiai nebuvo pastatytas, statybai numatytoje vietoje vis dar pažymėti griautini mediniai sandėliai. 1938 m. sklypą įsigijo Antanas ir Petras Steikūnai<a name="_ftnref10"></a>[10], kurie 1938 m. gruodžio 29 d. Kauno miesto statybos komisijai pateikė prašymą statyti kino teatrą<a name="_ftnref11"></a>[11]. Numatoma statybos kaina 200 000 Lt. Leidimas 687 vietų kino teatrui statyti buvo išduotas <span>1939 m. vasario 3 d.</span><a name="_ftnref12"></a>[12], o 1940 m. balandžio 13 d. jis jau buvo pastatytas<a name="_ftnref13"></a>[13].</p>
<p style="text-align: justify;">Planinėje pastato struktūroje vyrauja šiek tiek užapvalintos formos ir primena to meto JAV kino teatrams būdingą <em>streamline</em> estetiką, tačiau išorėje esama užuominų ir į istoristinę architektūrą (pvz. karnizas). Pastato modernumą ir šiuolaikiškumą dar labiau pabrėžia įėjimą akcentuojantis stiklinis bokštelis, kuris tapo vienu iš tarpukario architektūros simbolių. Dekoratyvi durų raiška kiek primena tarpukariui būdingus „tautinio stiliaus“ ieškojimus. Vis dėlto miestui bene svarbiausias objekto urbanistinis sprendimas. Kino teatro pastatą atitraukus į sklypo gilumą, suformuota nedidelė ir jauki viešoji erdvė, pagyvinanti perimetrinį Kauno Laisvės alėjos užstatymą. Įdomu, kad pusrūsio patalpose suprojektuotos patalpos ir sargo butui – tai atspindi tarpukario tradiciją visuomeniniuose statiniuose įrengti gyvenamąsias patalpas. Antrame aukšte buvo numatytos administracinės ir techninės patalpos.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr style="text-align: justify;" size="1" />
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn1" href="#_ftnref1"></a>[1] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3950, l. 19.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn2" href="#_ftnref2"></a>[2] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 1.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn3" href="#_ftnref3"></a>[3] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 19.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn4" href="#_ftnref4"></a>[4] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 17.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn5" href="#_ftnref5"></a>[5] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 24.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn6" href="#_ftnref6"></a>[6] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 26.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn7" href="#_ftnref7"></a>[7] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 50.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn8" href="#_ftnref8"></a>[8] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 48.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn9" href="#_ftnref9"></a>[9] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 55.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn10" href="#_ftnref10"></a>[10] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 67.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn11" href="#_ftnref11"></a>[11] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 68.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn12" href="#_ftnref12"></a>[12] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 71.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="_ftn13" href="#_ftnref13"></a>[13] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 71.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 54
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Nikolajus Mačiulskis
Metai: 1938
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/ sporto/ poilsio/ Kiti, Kino teatras
Medžiagos: Mūras (plytų), Gelžbetonis
Nuotraukos: 21
Susiję bibliografijos įrašai
Laisvės alėjoje nauja lietuviška iškaba
Laisvės alėjoje nauja lietuviška iškaba
Lietuvos Aidas
1940-04-18 p.5
Straipsnis
Naujos kavinės Kaune
Naujos kavinės Kaune
Lietuvos Aidas
1930-12-04 p.p. 6
Žinutė
Kaip ir kame klaipėdiškiai praleidžia laiką
Kaip ir kame klaipėdiškiai praleidžia laiką
Lietuvos Žinios
1931-05-22 p.6
Straipsnis
Vasara kinams nuostolinga
Vasara kinams nuostolinga
Lietuvos Žinios
1931-06-03 p.5
Žinutė
Kinematografas ir visuomenės auklėjimas
Kinematografas ir visuomenės auklėjimas
Lietuvos Aidas
1932-09-29 p.4
Straipsnis
Tvarkosi Lietuvos kino teatrai
Tvarkosi Lietuvos kino teatrai
Lietuvos Žinios
1931-08-14 p.5
Straipsnis
Obeliai sukultūrėjo
Obeliai sukultūrėjo
Lietuvos Aidas
1935-07-30 p.9
Straipsnis
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1937-10-09 p.10
Žinutė
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
Lietuvos Žinios
1931-10-08 p.4
Žinutė
Žinutė apie Zarasų kino teatrą „Banga“
Žinutė apie Zarasų kino teatrą „Banga“
Lietuvos Žinios
1931-10-13 p.4
Žinutė
Klaipėdos miesto kultūros gyvenimas
Klaipėdos miesto kultūros gyvenimas
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.12-16
Straipsnis
Dėl tvarkos kino teatruose
Dėl tvarkos kino teatruose
Lietuvos Aidas
1937-11-05 p.4
Straipsnis
Panevėžys auga, grožėja, gyvėja ir kratosi krizės
Panevėžys auga, grožėja, gyvėja ir kratosi krizės
Lietuvos Aidas
1934-01-31 p.5
Straipsnis
Mažeikių krašto pažangėjimo reiškiniai
Mažeikių krašto pažangėjimo reiškiniai
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.7
Straipsnis
Vasario 16-oji Kaune
Vasario 16-oji Kaune
Lietuvos Aidas
1936-02-17 p.p.3
Straipsnis
Vilijampolėje statomi Dariaus ir Girėno vardo namai
Vilijampolėje statomi Dariaus ir Girėno vardo namai
Lietuvos Aidas
1934-10-08 p.p.8
Žinutė
Pakeista filmų cenzūros ir reklamos rinkliava
Pakeista filmų cenzūros ir reklamos rinkliava
Lietuvos Aidas
1934-03-01 p.5
Žinutė
Klaipėdos kinų propaganda
Klaipėdos kinų propaganda
Lietuvos Aidas
1935-03-12 p.p.3
Straipsnis
Vytauto parkas vasaros vakarais
Vytauto parkas vasaros vakarais
Lietuvos Aidas
1936-07-14 p.4
Straipsnis
Kino teatruose turės būti vietų planas
Kino teatruose turės būti vietų planas
Lietuvos Žinios
1932-01-20 p.5
Žinutė
Ne vietoje ir netvarkingas kino
Ne vietoje ir netvarkingas kino
Lietuvos Žinios
1935-02-25 p.5
Žinutė
Žinutė apie kino teatrą Ežerėnuose
Žinutė apie kino teatrą Ežerėnuose
Lietuvos Žinios
1922-07-13 p.3
Žinutė
Teršimo lizdai
Teršimo lizdai
Lietuvos Žinios
1922-10-04 p.3
Žinutė
Ar Kaune butų stoka?
Ar Kaune butų stoka?
Lietuvos Žinios
1922-11-01 p.1
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1923-04-26 p.2-3
Straipsnis
Vyr. statybos inspektorius inž. Navickis statybos klausimais
Vyr. statybos inspektorius inž. Navickis statybos klausimais
Lietuvos Aidas
1933-04-04 p.4
Straipsnis
Joniškis. Du nauji pastatai
Joniškis. Du nauji pastatai
Lietuvos Aidas
1939-01-09 p.7
Žinutė
Kaunas pramogauja
Kaunas pramogauja
Lietuvos Aidas
1939-03-04 p.6
Straipsnis
Kurija nupirko namus
Kurija nupirko namus
Lietuvos Žinios
1936-03-23 p.5
Žinutė
Naujas kino Vilijampolėj
Naujas kino Vilijampolėj
1935-08-24 p.8
Žinutė
Gražėja Žaliakalnis
Gražėja Žaliakalnis
Lietuvos Aidas
1939-07-26 p.3
Straipsnis
Kaunas sulauks dar vieno kino teatro
Kaunas sulauks dar vieno kino teatro
Lietuvos Žinios
1938-02-10 p.5
Žinutė
Joniškio aktualijos
Joniškio aktualijos
Lietuvos Žinios
1938-08-05 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Petrašiūnus
Žinutės apie Petrašiūnus
Lietuvos Žinios
1939-03-13 p.7
Žinutė
Nuo naujų metų pradės dirbti dar 3 nauji kino teatrai
Nuo naujų metų pradės dirbti dar 3 nauji kino teatrai
Lietuvos Žinios
1939-11-14 p.10
Žinutė
1 35
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Buvęs kino teatras „Pasaka“ Kaune
Buvęs kino teatras „Pasaka“ Kaune
1939 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Žydų bankas Kaune
Žydų bankas Kaune
1924 - 1925
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija)
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija)
1925 - 1929
„Metropolitain“ kino teatras
„Metropolitain“ kino teatras
1927 - 1928
Krautuvėlė Savanorių pr. ir Aukštaičių g. kampe
Krautuvėlė Savanorių pr. ir Aukštaičių g. kampe
1929 - 1930
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
1937 - 1938
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Šakių apskrities ligoninė
Šakių apskrities ligoninė
1933 - 1937
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 104

Kino teatro pastatas Kauno Laisvės al. iškilo tik 1940 m., prieš pat Lietuvai prarandant nepriklausomybę. Prieš tai sklypo, kuris priklausė Gechtmanams, kieme stovėjo du vieno ir dviejų aukštų mediniai namai ir sandėliai, prie gatvės – mūrinis statinys. Jau 1924 m. buvo konstatuota, kad šie objektai – itin prastos būklės ir yra griautini[1]. 1928 m. rašoma, jog pastarieji „atsidūrė tokiame padėjime, kad labai gresia gaisro pavojumi ir reikalinga tuojau juos nugriauti, kitaip gali įvykti didelė katastrofa“[2]. Visgi namai 1929 m. balandžio 20 d. dar nebuvo nugriauti ir komisija dar kartą konstatavo jų avarinę būklę: „Yra visai griuvimo stovyje ir gresia gaisro pavojumi, nes daugelis medinių balkių remiasi į krosnis“[3]. Kieme taip pat būta „mūrinio vieno aukšto namo su mezoninu“[4].


1930 m. rašoma jau apie du mūrinius namus[5], o 1932 sklypas priklauso Ipams[6]. 1935 m. parengtas mūrinio vieno aukšto sandėlio su garažu projektas. Tais pačiais metais leista pastatyti ir betoninę tvorą[7], kuri – tai matyti iš projekto – planuota kaip architektūriškai išraiškingas miesto elementas. Abiejų projektų autorius – technikas J. Gastila[8].


1937 m. situacijos planas rodo, kad sklype būta dviejų mūrinių ir vieno medinio namo bei keletas medinių sandėliukų[9]. Mūrinis sandėlis su garažu veikiausiai nebuvo pastatytas, statybai numatytoje vietoje vis dar pažymėti griautini mediniai sandėliai. 1938 m. sklypą įsigijo Antanas ir Petras Steikūnai[10], kurie 1938 m. gruodžio 29 d. Kauno miesto statybos komisijai pateikė prašymą statyti kino teatrą[11]. Numatoma statybos kaina 200 000 Lt. Leidimas 687 vietų kino teatrui statyti buvo išduotas 1939 m. vasario 3 d.[12], o 1940 m. balandžio 13 d. jis jau buvo pastatytas[13].


Planinėje pastato struktūroje vyrauja šiek tiek užapvalintos formos ir primena to meto JAV kino teatrams būdingą streamline estetiką, tačiau išorėje esama užuominų ir į istoristinę architektūrą (pvz. karnizas). Pastato modernumą ir šiuolaikiškumą dar labiau pabrėžia įėjimą akcentuojantis stiklinis bokštelis, kuris tapo vienu iš tarpukario architektūros simbolių. Dekoratyvi durų raiška kiek primena tarpukariui būdingus „tautinio stiliaus“ ieškojimus. Vis dėlto miestui bene svarbiausias objekto urbanistinis sprendimas. Kino teatro pastatą atitraukus į sklypo gilumą, suformuota nedidelė ir jauki viešoji erdvė, pagyvinanti perimetrinį Kauno Laisvės alėjos užstatymą. Įdomu, kad pusrūsio patalpose suprojektuotos patalpos ir sargo butui – tai atspindi tarpukario tradiciją visuomeniniuose statiniuose įrengti gyvenamąsias patalpas. Antrame aukšte buvo numatytos administracinės ir techninės patalpos.


Vaidas Petrulis


 


 [1] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3950, l. 19.


[2] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 1.


[3] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 19.


[4] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 17.


[5] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 24.


[6] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 26.


[7] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 50.


[8] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 48.


[9] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 55.


[10] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 67.


[11] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 68.


[12] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 71.


[13] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955, l. 71.


 


Pagrindinis fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Pagrindinis fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Šoninis fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Šoninis fasadas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
1 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
1 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
2 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
2 a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
1937 m. situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
1937 m. situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Tvoros projektas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Tvoros projektas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Pagrindinės durys. LCVA, f. 1622, ap. 7, b. 142, l. 7
Pagrindinės durys. LCVA, f. 1622, ap. 7, b. 142, l. 7
Sandėlio su garažu projektas. 1935 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Sandėlio su garažu projektas. 1935 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Sandėlio su garažu projektas. 1935 m., KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Sandėlio su garažu projektas. 1935 m., KAA, f. 218, ap. 2, b. 3955
Iš dienraščio „Lietuvos aidas“, 1940 balandžio 18, p. 5.
Iš dienraščio „Lietuvos aidas“, 1940 balandžio 18, p. 5.
Pastatas 1956 m. KTU ASI archyvo nuotr., PK-1676, alb. 18
Pastatas 1956 m. KTU ASI archyvo nuotr., PK-1676, alb. 18
Pastatas 1983 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Pastatas 1983 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Pastatas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastato fragmentas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastato fragmentas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastato fragmentas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastato fragmentas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastato fragmentas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastato fragmentas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastato fragmentas 2011 m. V. Petrulio nuotr.
Pastato fragmentas 2011 m. V. Petrulio nuotr.