Pramoninės statybos projektavimo instituto rūmai („Pramprojektas“)
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Pramoninės statybos projektavimo institutas buvo viena svarbiausių projektavimo organizacijų sovietinėje Lietuvoje. Čia dirbo daugiau nei 1000 darbuotojų. Antai 1968 m. spaudoje teigiama, kad „institute dirba 1100 darbuotojų, kurie atlieka 40 proc. visų respublikos pramonės įmonių projektavimo darbų. Likusią darbų dalį atlieka sąjunginiai institutai“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Institutas pradėjo veikti dar pirmosios sovietinės okupacijos metais, 1940-aisiais<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Po karo įstaiga veiklą tęsė Kaune. 1959 m. buvo atidarytas filialas Vilniuje. Nors pagrindinė instituto veikla buvo pramonės objektų projektavimas, tačiau tuo pat metu čia vyko ir platesnio pobūdžio rajoninio planavimo darbai, rengtos buitinio gyventojų aptarnavimo sistemos schemos ir pan.<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1964 m. duris atvėręs, o 1966 m. galutinai užbaigtas (vėliausiai įrengta aukštoji dalis) pastatas tapo simboliškai svarbiausiu ankstyvojo sovietmečio modernizmo objektu Kaune, pradėjusiu formuoti naująjį Kauno miesto visuomeninį centrą <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=571">Vienybės aikštėje.</a> Buvo nuspręsta, kad „vystantis miestui ir plečiantis jo teritorijai, senasis Kauno centras – Rotušės aikštė nustojo centrinės aikštės reikšmės ir liko senamiesčio architektūriniu paminklu. Dabartiniame miesto centre yra J. Janonio aikštė“<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Politiniame to meto konstekste taip pat neišvengta akivaizdžiai negatyvios pozicijos vertinant tarpukario architektūrinį palikimą: „aikštė užstatyta dar buržuaziniais metais, be jokio plano.“<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> Ryškus ideologinis pagrindas slypėjo ir šios aikštės paskirtyje: tai „pagrindinė miesto iškilmių bei demonstracijų aikštė [...] šioje aikštėje numatomas pastatyti ir jau projektuojas paminklas V. I. Leninui“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> – 1961 m. tarnybiniame rašte dėstė tuometis Kauno m. vyriausias architektas Vytautas Bujauskas.</p>
<p style="text-align: justify;">Institutas buvo planuotas kaip pirmasis ir vienas iš kertinių naujojo visuomeninio centro objektų. Tad ir projektas buvo ruošiamas kartu pateikiant bendrąją visuomeninio centro viziją. Aikštės išplanavimo ir užstatymo darbai buvo pavesti Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutui. Institute įvyko konkursas, ir 8 geriausi projektai buvo pateikti žiuri komisijai<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Konkurse nugalėjo objektas sukomponuotas iš trijų korpusų – daugiaaukštės dalies, palei Vienybės aikštės išklotinę išsidėsčiusio pailgo, keturių aukštų, tūrio bei dviaukščio salės pastato. Aukštoji dalis suprojektuota taikant spalvų ir medžiagų kontrasto principą. Pailgasis tūris pagyvintas vertikalių briaunų ritmu. Minimalistinė, to meto medžiagas ir konstrukcijas atspindinti architektūra, architekto Vlado Stausko žodžiais tariant, turėjo organiškai sietis su miesto audiniu: siekta, kad atsirastų dar viena vertikalė šalia Karo muziejaus bokšto ir Prisikėlimo bažnyčios, kuri tuo metu buvo paversta radijo fabriku. Bandyta kurti erdvinį trikampį, sujungiant šlaito erdves, naująjį pastatą ir Karo muziejaus sodelį į vientisą vidinę kompoziciją<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiesa, statant naująjį pastatą neišvengta griovimų – pašalintas dviaukštis mūrinis pastatas. Įdomu, kad bene vieninteliame kiek aštresnę sovietinės visuomenės kritiką publikuojančiame jumoristiniame žurnale „Šluota“ sprendimas griauti senuosius pastatus buvo pašiepiamas: „taip ir norisi pasakyti Kauno miesto vietinio ūkio valdybos vadovams:  – ... mes visi žinome, kad su butais labai sunku – tai kam gi dar gerus namus griauti?“<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. Aiškindamas situaciją V. Bujauskas pasitelkė universalią priežastį – naudingą plotą: „šiuo metu jau vykdomas aikštės rytinės dalies užstatymas Pramoninio statybos projektavimo instituto rūmais, kurių kubatūrą sudaro 45.448 m<sup>3</sup>, gi, nugriauto namo kubatūrą tesudaro tik 2.722 m<sup>3</sup>, arba 5,8% statomos kubatūros.“<a title="" href="#_ftn11">[11]</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Sušinskas, Z. Pramonės statybos projektavimo institutas. <em>Statyba ir architektūra</em>, 1968, nr. 8, p. 6</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Abramauskas, S., Černeckis V., Gulbinskienė, A. Kaunas. Vilnius: Mintis, 1968, p. 62</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Sušinskas, <em>op. cit</em>.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Bujauskas V. J. Janonio aikštės Kaune išplanavimas ir užstatymas. <em> Statyba ir architektūra</em>, 1960, nr. 3, p....</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> KAA, f. R-1126, ap. 1, b. 29, l. 4</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Bujauskas V. J. Janonio aikštės Kaune išplanavimas ir užstatymas. <em> Statyba ir architektūra</em>, 1960, nr. 3, p.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> <em>Interviu su architektu Vladu Stausku.</em> Kaunas, 2006, birželio 20; užrašė Vaidas Petrulis.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Lukšionytė-Tolvaišienė, N. <em>Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje: svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843–1915)</em>. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p. 47</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Atjaunina miestą. <em>Šluota,</em> 1961, nr. 6, p. 9</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> KAA, f. R-1126, ap. 1, b. 29, l. 4</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 60
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Algimantas Sprindys, Vladas Stauskas
Metai: 1959
Laikotarpis: Sovietmetis
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Biuras / Ofisasi, Administraciniai
Medžiagos: Mūras (plytų), Gelžbetonis
Nuotraukos: 17
Susiję bibliografijos įrašai
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1938-01-21 p.6
Straipsnis
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.4
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Ateities namai
Ateities namai
Lietuvos Žinios
1931-10-26 p.4
Straipsnis
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.5
Straipsnis
Žinutės iš Marijampolės apskrities
Žinutės iš Marijampolės apskrities
1935-09-28 p.8
Žinutė
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Dėl miestų statybos
Dėl miestų statybos
Lietuva
1923-03-23 p.2-5
Straipsnis
Kaunas išaugo į modernų miestą
Kaunas išaugo į modernų miestą
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.2
Straipsnis
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Iš lūšnos į rūmus
Iš lūšnos į rūmus
Lietuvos Žinios
1940-03-18 p.p.8
Žinutė
Stikliniai namai
Stikliniai namai
Lietuvos Žinios
1937-04-09 p.4
Žinutė
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Lietuvos Aidas
1940-02-29 p.3
Straipsnis
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.4
Straipsnis
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Lietuvos Aidas
1940-03-21 p.11
Straipsnis
Kaunas - priešingumų miestas
Kaunas - priešingumų miestas
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
1 30
Susiję objektai
Universalinė parduotuvė „Merkurijus”
Universalinė parduotuvė „Merkurijus”
1965 - 1983
„Kauko” kavinė Kaune (perstatyta ir pritaikyta kavinei Felikso Vizbaro „pilaitė“)
„Kauko” kavinė Kaune (perstatyta ir pritaikyta kavinei Felikso Vizbaro „pilaitė“)
1982
Miestų projektavimo instituto rūmai („Miestprojektas”; dabar – BLC verslo centras)
Miestų projektavimo instituto rūmai („Miestprojektas”; dabar – BLC verslo centras)
1969 - 1975
Pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą Kaune
Pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą Kaune
1988
Vandens ūkio projektavimo institutas („Hidroprojektas“)
Vandens ūkio projektavimo institutas („Hidroprojektas“)
1974
Buvęs fabriko „Mada“ filialas
Buvęs fabriko „Mada“ filialas
1967
Rekreacinis „Vanagupės“ kompleksas Palangoje
Rekreacinis „Vanagupės“ kompleksas Palangoje
1967 - 1984
1 7
Yra Vienybės aikštė Kaune (Išlikęs) dalis

Pramoninės statybos projektavimo institutas buvo viena svarbiausių projektavimo organizacijų sovietinėje Lietuvoje. Čia dirbo daugiau nei 1000 darbuotojų. Antai 1968 m. spaudoje teigiama, kad „institute dirba 1100 darbuotojų, kurie atlieka 40 proc. visų respublikos pramonės įmonių projektavimo darbų. Likusią darbų dalį atlieka sąjunginiai institutai“[1]. Institutas pradėjo veikti dar pirmosios sovietinės okupacijos metais, 1940-aisiais[2]. Po karo įstaiga veiklą tęsė Kaune. 1959 m. buvo atidarytas filialas Vilniuje. Nors pagrindinė instituto veikla buvo pramonės objektų projektavimas, tačiau tuo pat metu čia vyko ir platesnio pobūdžio rajoninio planavimo darbai, rengtos buitinio gyventojų aptarnavimo sistemos schemos ir pan.[3].


1964 m. duris atvėręs, o 1966 m. galutinai užbaigtas (vėliausiai įrengta aukštoji dalis) pastatas tapo simboliškai svarbiausiu ankstyvojo sovietmečio modernizmo objektu Kaune, pradėjusiu formuoti naująjį Kauno miesto visuomeninį centrą Vienybės aikštėje. Buvo nuspręsta, kad „vystantis miestui ir plečiantis jo teritorijai, senasis Kauno centras – Rotušės aikštė nustojo centrinės aikštės reikšmės ir liko senamiesčio architektūriniu paminklu. Dabartiniame miesto centre yra J. Janonio aikštė“[4]. Politiniame to meto konstekste taip pat neišvengta akivaizdžiai negatyvios pozicijos vertinant tarpukario architektūrinį palikimą: „aikštė užstatyta dar buržuaziniais metais, be jokio plano.“[5] Ryškus ideologinis pagrindas slypėjo ir šios aikštės paskirtyje: tai „pagrindinė miesto iškilmių bei demonstracijų aikštė [...] šioje aikštėje numatomas pastatyti ir jau projektuojas paminklas V. I. Leninui“[6] – 1961 m. tarnybiniame rašte dėstė tuometis Kauno m. vyriausias architektas Vytautas Bujauskas.


Institutas buvo planuotas kaip pirmasis ir vienas iš kertinių naujojo visuomeninio centro objektų. Tad ir projektas buvo ruošiamas kartu pateikiant bendrąją visuomeninio centro viziją. Aikštės išplanavimo ir užstatymo darbai buvo pavesti Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutui. Institute įvyko konkursas, ir 8 geriausi projektai buvo pateikti žiuri komisijai[7]. Konkurse nugalėjo objektas sukomponuotas iš trijų korpusų – daugiaaukštės dalies, palei Vienybės aikštės išklotinę išsidėsčiusio pailgo, keturių aukštų, tūrio bei dviaukščio salės pastato. Aukštoji dalis suprojektuota taikant spalvų ir medžiagų kontrasto principą. Pailgasis tūris pagyvintas vertikalių briaunų ritmu. Minimalistinė, to meto medžiagas ir konstrukcijas atspindinti architektūra, architekto Vlado Stausko žodžiais tariant, turėjo organiškai sietis su miesto audiniu: siekta, kad atsirastų dar viena vertikalė šalia Karo muziejaus bokšto ir Prisikėlimo bažnyčios, kuri tuo metu buvo paversta radijo fabriku. Bandyta kurti erdvinį trikampį, sujungiant šlaito erdves, naująjį pastatą ir Karo muziejaus sodelį į vientisą vidinę kompoziciją[8].


Tiesa, statant naująjį pastatą neišvengta griovimų – pašalintas dviaukštis mūrinis pastatas. Įdomu, kad bene vieninteliame kiek aštresnę sovietinės visuomenės kritiką publikuojančiame jumoristiniame žurnale „Šluota“ sprendimas griauti senuosius pastatus buvo pašiepiamas: „taip ir norisi pasakyti Kauno miesto vietinio ūkio valdybos vadovams:  – ... mes visi žinome, kad su butais labai sunku – tai kam gi dar gerus namus griauti?“[10]. Aiškindamas situaciją V. Bujauskas pasitelkė universalią priežastį – naudingą plotą: „šiuo metu jau vykdomas aikštės rytinės dalies užstatymas Pramoninio statybos projektavimo instituto rūmais, kurių kubatūrą sudaro 45.448 m3, gi, nugriauto namo kubatūrą tesudaro tik 2.722 m3, arba 5,8% statomos kubatūros.“[11]


Vaidas Petrulis
[1] Sušinskas, Z. Pramonės statybos projektavimo institutas. Statyba ir architektūra, 1968, nr. 8, p. 6


[2] Abramauskas, S., Černeckis V., Gulbinskienė, A. Kaunas. Vilnius: Mintis, 1968, p. 62


[3] Sušinskas, op. cit.


[4] Bujauskas V. J. Janonio aikštės Kaune išplanavimas ir užstatymas.  Statyba ir architektūra, 1960, nr. 3, p....


[5] Ibid.


[6] KAA, f. R-1126, ap. 1, b. 29, l. 4


[7] Bujauskas V. J. Janonio aikštės Kaune išplanavimas ir užstatymas.  Statyba ir architektūra, 1960, nr. 3, p.


[8] Interviu su architektu Vladu Stausku. Kaunas, 2006, birželio 20; užrašė Vaidas Petrulis.


[9] Lukšionytė-Tolvaišienė, N. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje: svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843–1915). Kaunas: VDU leidykla, 2001, p. 47


[10] Atjaunina miestą. Šluota, 1961, nr. 6, p. 9


[11] KAA, f. R-1126, ap. 1, b. 29, l. 4


Prieš statybą. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Prieš statybą. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Konkursinis projektas. Iš: "Statyba ir architektūra", 1960, Nr. 3
Konkursinis projektas. Iš: "Statyba ir architektūra", 1960, Nr. 3
Perspektyva. Iš: "Statyba ir architektūra", 1960, Nr. 3
Perspektyva. Iš: "Statyba ir architektūra", 1960, Nr. 3
1959 m. projektas. V. Stausko asmeninio archyvo brėž.
1959 m. projektas. V. Stausko asmeninio archyvo brėž.
Janonio aikštės projektas. V. Stausko asmeninio archyvo brėž.
Janonio aikštės projektas. V. Stausko asmeninio archyvo brėž.
Janonio aikštės išklotinė. V. Stausko asmeninio archyvo brėž.
Janonio aikštės išklotinė. V. Stausko asmeninio archyvo brėž.
Statybos metu. Iš: "Statyba ir architektūra", 1963, nr. 1
Statybos metu. Iš: "Statyba ir architektūra", 1963, nr. 1
Baigiama statyba. 1966 m., iš asmeninio A. Dumbliausko rinkinio.jpg
Baigiama statyba. 1966 m., iš asmeninio A. Dumbliausko rinkinio.jpg
Baigiama statyba 1966 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Baigiama statyba 1966 m. A. Dumbliausko asmeninio archyvo nuotr.
Pastato vaizdas. Iš: "Statyba ir architektūra", 1966, Nr. 6, viršelis
Pastato vaizdas. Iš: "Statyba ir architektūra", 1966, Nr. 6, viršelis
Fasado vaizdas iš šono. Iš: S. Abramauskas ir kt. Kaunas, 1968, p. 63
Fasado vaizdas iš šono. Iš: S. Abramauskas ir kt. Kaunas, 1968, p. 63
Pastato vaizdas 1974 m. Nežinomo aut. nuotr., KTU ASI archyvas
Pastato vaizdas 1974 m. Nežinomo aut. nuotr., KTU ASI archyvas
Pastato vaizdas. Iš fotoalbumo "Kaunas", 1982
Pastato vaizdas. Iš fotoalbumo "Kaunas", 1982
Pastato vaizdas 1984 m. R. Požerskio nuotr., asmeninis autoriaus archyvas
Pastato vaizdas 1984 m. R. Požerskio nuotr., asmeninis autoriaus archyvas
Pastato vaizdas 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Pastato vaizdas 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Pastato vaizdas 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Pastato vaizdas 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Pastato vaizdas 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Pastato vaizdas 2011 m., V. Petrulio nuotr.