Buvęs Barboros ir Prano Lesauskių namas
<p style="text-align: justify;">Pranas Lesauskis buvo Lietuvos kariuomenės, artilerijos pulkininkas, ginklavimo valdybos viršininkas, matematikos mokslų daktaras. Turėjo sūnų Vytautą. Name gyveno iki 1941 m. sausio 2 d., kuomet buvo suimtas. 1942 m. mirė badu lageryje Schobezvodnoje (Gorkio sr.).<a title="" href="#_ftn1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Prašymas statyti namą buvo pateiktas 1937 m., o statybos oficialiai baigtos 1938 m.<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> Statybai naudotos laikmečiui būdingos medžiagos – mūrinės sienos ir čerpinis stogas. Name įrengti modernūs miesto patogumai – centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija. Architektūrinėje kompozicijoje išsiskiria S. Kudokui būdinga suapvalinta laiptinė su mažų langučių skaidymu (panašaus pobūdžio sprendimą galima pamatyti Šančių gimnazijoje ar pradžios mokykloje Jonavos g.), galiniame fasade panaudoti arkinių formų langai. Namas pritaikytas sklypo reljefui: balkonai su suapvalintais kampais atsiveria į nuostabią Kauno panoramą. Pastatas yra įamžintas 1938 m. brolių Kazio ir Mečio Matuzų filme „Spalvota Lietuva“.</p>
<p style="text-align: justify;">Sovietmečiu šiame name gyveno P. Lesauskio žmona Barbora ir grįžęs iš tremties Petras Klimas (Barbora Mėginaitė-Lesauskienė buvo P. Klimo svainė). Pati Barbora išgyveno šiame name iki mirties, 1975 m.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Paulius Lazauskas ǀ 2020-12-20</em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Nuo artilerijos iki vadybos: plk. Dr. Pranui Lesauskiui 120 – [žiūrėta 2020-12-20]. Prieiga per internetą: https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/plk-pranui-lesauskiui-120/</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> KRVA. F. 218, ap.2, b. 8840, l. 2</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Vaižganto g. 26
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Stasys Kudokas
Laikotarpis:
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Namas
Medžiagos:
Nuotraukos: 6
Susiję bibliografijos įrašai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.5
Straipsnis
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.16
Straipsnis
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Lietuvos Aidas
1937-12-16 p.8
Straipsnis
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Lietuvos Aidas
1937-12-17 p.5
Straipsnis
Aukšt. Technikos Mokyklos rūmai bus baigti statyti dar šį rudenį
Aukšt. Technikos Mokyklos rūmai bus baigti statyti dar šį rudenį
Lietuvos Aidas
1938-06-03 p.5
Straipsnis
Žaliakalnyje baigtas statyti savivaldybės namas
Žaliakalnyje baigtas statyti savivaldybės namas
Lietuvos Aidas
1934-10-24 p.p.5
Straipsnis
Kėdainiai. Išspręstas gimnazijos rūmų projekto klausimas
Kėdainiai. Išspręstas gimnazijos rūmų projekto klausimas
Lietuvos Aidas
1935-08-05 p.8
Žinutė
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1934-03-28 p.8
Žinutė
Telšiai, Bus statomi gimnazijai rūmai.
Telšiai, Bus statomi gimnazijai rūmai.
Lietuvos Aidas
1935-01-02 p.8
Žinutė
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Lietuvos Aidas
1939-01-20 p.2
Straipsnis
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Lietuvos Žinios
1937-12-17 p.10
Straipsnis
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Lietuvos Žinios
1933-05-16 p.5
Žinutė
1 13

Pranas Lesauskis buvo Lietuvos kariuomenės, artilerijos pulkininkas, ginklavimo valdybos viršininkas, matematikos mokslų daktaras. Turėjo sūnų Vytautą. Name gyveno iki 1941 m. sausio 2 d., kuomet buvo suimtas. 1942 m. mirė badu lageryje Schobezvodnoje (Gorkio sr.).[1]


Prašymas statyti namą buvo pateiktas 1937 m., o statybos oficialiai baigtos 1938 m.[2] Statybai naudotos laikmečiui būdingos medžiagos – mūrinės sienos ir čerpinis stogas. Name įrengti modernūs miesto patogumai – centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija. Architektūrinėje kompozicijoje išsiskiria S. Kudokui būdinga suapvalinta laiptinė su mažų langučių skaidymu (panašaus pobūdžio sprendimą galima pamatyti Šančių gimnazijoje ar pradžios mokykloje Jonavos g.), galiniame fasade panaudoti arkinių formų langai. Namas pritaikytas sklypo reljefui: balkonai su suapvalintais kampais atsiveria į nuostabią Kauno panoramą. Pastatas yra įamžintas 1938 m. brolių Kazio ir Mečio Matuzų filme „Spalvota Lietuva“.


Sovietmečiu šiame name gyveno P. Lesauskio žmona Barbora ir grįžęs iš tremties Petras Klimas (Barbora Mėginaitė-Lesauskienė buvo P. Klimo svainė). Pati Barbora išgyveno šiame name iki mirties, 1975 m.


Paulius Lazauskas ǀ 2020-12-20
[1] Nuo artilerijos iki vadybos: plk. Dr. Pranui Lesauskiui 120 – [žiūrėta 2020-12-20]. Prieiga per internetą: https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/plk-pranui-lesauskiui-120/


[2] KRVA. F. 218, ap.2, b. 8840, l. 2


Pagrindinis fasadas, S. Lukošiaus nuotr., 1956 m., KTU ASI archyvas.
Pagrindinis fasadas, S. Lukošiaus nuotr., 1956 m., KTU ASI archyvas.
Pagrindinis fasadas, S. Lukošiaus nuotr., 1956 m., KTU ASI archyvas.
Pagrindinis fasadas, S. Lukošiaus nuotr., 1956 m., KTU ASI archyvas.
Pagrindinis fasadas tarpukariu iš K. ir M. Matuzų filmo „Spalvota Lietuva“, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1938 m.
Pagrindinis fasadas tarpukariu iš K. ir M. Matuzų filmo „Spalvota Lietuva“, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1938 m.
Pagrindinis fasadas, P. Lazausko nuotr., 2019 m.
Pagrindinis fasadas, P. Lazausko nuotr., 2019 m.
Galinis fasadas, P. Lazausko nuotr., 2019 m.
Galinis fasadas, P. Lazausko nuotr., 2019 m.
Pagrindinis fasadas, V. Petrulio nuotr., 2008 m.
Pagrindinis fasadas, V. Petrulio nuotr., 2008 m.