Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Nuosavo pastato, skirto tuometinio Panevėžio valsčiaus savivaldybei statybų klausimu susirūpinta XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. 1933 m. pradžioje nutarta tokį sumanymą įgyvendinti, o Panevėžio apskrities inžinieriumi dirbęs Kazys Germanas parengė būsimo valsčiaus savivaldybės pastato projektą. Pastatą numatyta statyti valsčiaus savivaldybės sklype Smėlynės gatvėje<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Statyba prasidėjo 1933 m. viduryje ir vyko sparčiai – buvo užbaigta metų pabaigoje<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Valsčiaus savivaldybei naujieji namai kainavo šiek tiek daugiau nei 70 tūkst. tuometinių litų<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Naujasis pastatas projektuotas nedidelio mastelio, simetriško stačiakampio plano, dviejų aukštų su rūsiu ir mansarda. Konstrukcijoje naudotas plytų mūras, kuris išorėje buvo užtinkuotas. Be valsčiaus savivaldybės, pastate buvo numatytos ir patalpos valsčiaus policijai, archyvui, pašto skyriui<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Objekto išorės architektūra kurta santūrių ir aiškių formų. Pastato išorėje galima pastebėti vieną ankstyvųjų siekių to meto Panevėžio miesto architektūros kontekste nutolti nuo iki tol dominavusios istorizmo estetikos ir atspindėti naujos išraiškos paieškas. Bandymas „modernizuoti“ pastato išorę akivaizdus pirmo ir antro aukštų tūryje, kuriame per plokštuminį ir ritminį skaidymą yra pabrėžiamas formų paprastumas bei griežtumas. Funkcionalumo įspūdį suteikia akcentuotas eksterjero horizontalumas, atsispindintis per langų ir juos skaidančių plokštumų ritmą, tarpaukščių juostas bei nedidelį stogelį virš įėjimo priekiniame fasade. Galiniame fasade be išorės dalijimo plokštumų ritmu, yra nedidelė paprastų formų laiptinės iškiša. Siekį pastatui suteikti naują estetiką galima pastebėti ir tame, jog išorėje atsisakyta nereikalingų dekoratyvių elementų.</p>
<p style="text-align: justify;">Vis dėlto, naujos išraiškos paieškos valsčiaus pastato architektūroje persipynė su tradicinei architektūrai būdingu aukštu šlaitiniu stogu, akcentuota fasado ir vidaus patalpų išdėstymo simetrija. Nepaisant to, savita estetinė išraiška pastatui suteikė individualumo to meto mieste vykusių statybų kontekste. Galima teigti, kad tuo metu naujo pastato išvaizda vertinta palankiai, laikyta reprezentatyvia – užbaigus statybas rašyta, kad Panevėžio valsčius „dabar turi visų gražiausius nuosavus namus“<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Valsčiaus savivaldybė šiame pastate veikė iki XX a. 5 deš. Sovietmečiu pastate buvo įsikūrusios įvairios įstaigos<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, vyko jo rekonstrukcija. Jos metu aukštas šlaitinis stogas pakeistas trečiu aukštu, kurio išorė kurta interpretuojant originalių pirmųjų aukštų formas. Neseniai pastatas dar sykį rekonstruotas, didžiąją dalį patalpų perdarius į butus<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Evaldas Vilkončius</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> <em>Statys rūmus.</em> In: Panevėžio balsas, 1933 m. sausio 6 d., p. 2.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> <em>Valsčiaus rūmų pašventinimo iškilmės.</em> In: Panevėžio balsas, 1933 m. gruodžio 3 d., p. 2.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> <em>Panevėžio apskrities savivaldybei 15 metų.</em> In: Savivaldybė, 1933, Nr. 12, p. 40.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Ibid.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Ibid.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Paškevičienė, Loreta. <em>Sovietinio saugumo pastatai Panevėžyje. </em>In: Kultūros paminklai 9, 2002, p. 87.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> <em>Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.</em> Prieiga per internetą: <a href="https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/architekturos-ir-urbanistikos-skyrius/techniniu-projektu-rengimas/p20/informacinis-pranesimas_24535.html">https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/architekturos-ir-urbanistikos-skyrius/techniniu-projektu-rengimas/p20/informacinis-pranesimas_24535.html</a> [Žiūrėta: 2019 m. liepos 30 d.].</p>
</div>
</div>
Adresas: Panevėžio m. sav., Panevėžys, Smėlynės g. 17
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Kazys Germanas
Metai: 1933
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Administraciniai, Savivaldybė
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 6
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Paliūniškio tiltas per Lėvens upę
Paliūniškio tiltas per Lėvens upę
1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 98

Nuosavo pastato, skirto tuometinio Panevėžio valsčiaus savivaldybei statybų klausimu susirūpinta XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. 1933 m. pradžioje nutarta tokį sumanymą įgyvendinti, o Panevėžio apskrities inžinieriumi dirbęs Kazys Germanas parengė būsimo valsčiaus savivaldybės pastato projektą. Pastatą numatyta statyti valsčiaus savivaldybės sklype Smėlynės gatvėje[1]. Statyba prasidėjo 1933 m. viduryje ir vyko sparčiai – buvo užbaigta metų pabaigoje[2]. Valsčiaus savivaldybei naujieji namai kainavo šiek tiek daugiau nei 70 tūkst. tuometinių litų[3].


Naujasis pastatas projektuotas nedidelio mastelio, simetriško stačiakampio plano, dviejų aukštų su rūsiu ir mansarda. Konstrukcijoje naudotas plytų mūras, kuris išorėje buvo užtinkuotas. Be valsčiaus savivaldybės, pastate buvo numatytos ir patalpos valsčiaus policijai, archyvui, pašto skyriui[4].


Objekto išorės architektūra kurta santūrių ir aiškių formų. Pastato išorėje galima pastebėti vieną ankstyvųjų siekių to meto Panevėžio miesto architektūros kontekste nutolti nuo iki tol dominavusios istorizmo estetikos ir atspindėti naujos išraiškos paieškas. Bandymas „modernizuoti“ pastato išorę akivaizdus pirmo ir antro aukštų tūryje, kuriame per plokštuminį ir ritminį skaidymą yra pabrėžiamas formų paprastumas bei griežtumas. Funkcionalumo įspūdį suteikia akcentuotas eksterjero horizontalumas, atsispindintis per langų ir juos skaidančių plokštumų ritmą, tarpaukščių juostas bei nedidelį stogelį virš įėjimo priekiniame fasade. Galiniame fasade be išorės dalijimo plokštumų ritmu, yra nedidelė paprastų formų laiptinės iškiša. Siekį pastatui suteikti naują estetiką galima pastebėti ir tame, jog išorėje atsisakyta nereikalingų dekoratyvių elementų.


Vis dėlto, naujos išraiškos paieškos valsčiaus pastato architektūroje persipynė su tradicinei architektūrai būdingu aukštu šlaitiniu stogu, akcentuota fasado ir vidaus patalpų išdėstymo simetrija. Nepaisant to, savita estetinė išraiška pastatui suteikė individualumo to meto mieste vykusių statybų kontekste. Galima teigti, kad tuo metu naujo pastato išvaizda vertinta palankiai, laikyta reprezentatyvia – užbaigus statybas rašyta, kad Panevėžio valsčius „dabar turi visų gražiausius nuosavus namus“[5].


Valsčiaus savivaldybė šiame pastate veikė iki XX a. 5 deš. Sovietmečiu pastate buvo įsikūrusios įvairios įstaigos[6], vyko jo rekonstrukcija. Jos metu aukštas šlaitinis stogas pakeistas trečiu aukštu, kurio išorė kurta interpretuojant originalių pirmųjų aukštų formas. Neseniai pastatas dar sykį rekonstruotas, didžiąją dalį patalpų perdarius į butus[7].


Evaldas Vilkončius
[1] Statys rūmus. In: Panevėžio balsas, 1933 m. sausio 6 d., p. 2.


[2] Valsčiaus rūmų pašventinimo iškilmės. In: Panevėžio balsas, 1933 m. gruodžio 3 d., p. 2.


[3] Panevėžio apskrities savivaldybei 15 metų. In: Savivaldybė, 1933, Nr. 12, p. 40.


[4] Ibid.


[5] Ibid.


[6] Paškevičienė, Loreta. Sovietinio saugumo pastatai Panevėžyje. In: Kultūros paminklai 9, 2002, p. 87.


[7] Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą. Prieiga per internetą: https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/architekturos-ir-urbanistikos-skyrius/techniniu-projektu-rengimas/p20/informacinis-pranesimas_24535.html [Žiūrėta: 2019 m. liepos 30 d.].


Projektas, arch. Kazys Germanas, 1933. LCVA
Projektas, arch. Kazys Germanas, 1933. LCVA
Situacijos planas, arch. Kazys Germanas, 1933. LCVA
Situacijos planas, arch. Kazys Germanas, 1933. LCVA
Pastatas 1933 m. Iš žurnalo „Savivaldybė“, 1933, Nr. 12, viršelio puslapis
Pastatas 1933 m. Iš žurnalo „Savivaldybė“, 1933, Nr. 12, viršelio puslapis
Pastato fasadas. E. Vilkončiaus nuotr., 2017 m.
Pastato fasadas. E. Vilkončiaus nuotr., 2017 m.
Pastato fasadas. E. Vilkončiaus nuotr., 2019 m.
Pastato fasadas. E. Vilkončiaus nuotr., 2019 m.
Pastato galinis fasadas. E. Vilkončiaus nuotr., 2019 m.
Pastato galinis fasadas. E. Vilkončiaus nuotr., 2019 m.