Žeimių dvaras
<p class="text" style="text-align: justify;">Žeimių dvaras, kaip ir pati gyvenvietė minima nuo XIV a. Žeimių miestelis kūrėsi kaip privataus dvaro palydovas ir savarankišku vienetu tapo tik XIX a. Tai viena seniausių Jonavos rajono gyvenviečių, suvaidinusi svarbų vaidmenį įvairių laikotarpių politiniuose įvykiuose ir kovose už Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimą. Gediminaičiams priklausiusi valda ne kartą minima XIV a. kovų su kryžiuočiais istorijoje. Vėliau šeimininkus pakeitusio dvaro istorija mena ir kitus svarbius politinius įvykius. XVI a. dvarą valdė Zavišos, Čekavičiai, Navrilkovičiai, XVIII a. – Medekšos. 1780 m. iš Medekšų dvarą įsigijo vyskupas Juozapas Kazimieras Kosakovskis, vienas iš Targovicos konfederacijos vadovų, po jo mirties - sūnėnas Mykolas Kosakovskis.<a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/Jonavos%20r%20dvarai/autc/%C5%BDeimi%C5%B3%20dvaras/%C5%BDeimi%C5%B3%20dvaras.docx#_ftn1">[1]</a> Baro konfederacijos įvykius liudija dvaro prieigose stovinti koplytėlė, skirta buvusio dvarininko, konfederato Teodoro Medekšos, žuvusio 1768 m. atminimui. Žeimiai – taip pat vienas iš 1831 m. sukilimo centrų, kur buvo įsikūręs ir pats sukilimo vadas generolas Antanas Gelgaudas. Kosakovskiams dvaras priklausė iki pat jo nacionalizavimo 1940 m. Sovietmečiu dvare veikė žemės ūkio technikumas, moksleivių bendrabutis. Šiuo metu dvaro rūmai privatizuoti, yra nuolat gyvenami, čia vyksta kultūriniai renginiai, menininkų plenerai.</p>
<p class="text" style="text-align: justify;">Manoma, kad pirmieji dvaro pastatai buvo mediniai, o dabartinis dvaro ansamblis išaugo XVIII a. pabaigoje. Klasicistinio stiliaus Žeimių dvaro sodybos rūmai pastatyti XVIII a. antroje pusėje, maždaug 8-9 dešimtmetyje. Rūmai pailgo stačiakampio plano, jų planinė struktūra pirmame aukšte – koridorinė, antrame – anfiladinė. Pastato tūris centrinis, su portiku per antrąjį aukštą pagrindiniame vakarų fasade ir rizalitu su frontonu ir pompastiška laiptine, vedančia tiesiai į antrąjį aukštą, rytų fasade. Pastato viduje istorinė laiptinė centre sunaikinta, įrengtos trys laiptinės į antrą aukštą, pietinėje pastato dalyje esanti laiptinė veda į pastogę.</p>
<p class="text" style="text-align: justify;">Pagrindinio vakarinio fasado kompozicinis centras yra keturių kresnų jonėninių kolonų portikas. Jo viršų užbaigia Lietuvos klasicizmo architektūroje retai pasitaikantis laiptuotas dvitarpsnis atikas. Kolonų ritmą sienoje atkartoja keturi jonėniniai piliastrai. Iš kiemo, kuriame yra sodas, pusės į antrąjame aukšte išsikišusią terasą ant stambių kolonų, sujungtų arkadomis, veda didžiuliai laiptai. Analogiškai pagrindiniam fasadui jonėniniai piliastrai akcentuoja ir šią centrinę dalį, kurią vainikuoja trikampis klasikinis frontonas. Pirmąjį nuo antrojo aukšto skiria profiliuota trauka, viršutinę pastato dalį juosia karnizas su dantikulo ornamentu. Pirmasis aukštas rustuotas, žymiai žemesnis už antrąjį, su nedidelėmis langų angomis. Antrojo aukšto langai klasikinės formos, virš jų – trikampiai sandrikai su konsolėmis. Centrinėje dalyje abiejų aukštų langai stačiakampiai, vienodo dydžio, be sandrikų. Iš kiemo pusės sovietmečiu pirmojo aukšto langų simetriją suardė pietinėje pusėje prakirsta viena, o šiaurinėje pusėje – dvi durų angos.<a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/Jonavos%20r%20dvarai/autc/%C5%BDeimi%C5%B3%20dvaras/%C5%BDeimi%C5%B3%20dvaras.docx#_ftn2">[2]</a></p>
<p class="text" style="text-align: justify;">Seniausias dvaro kompleksui priklausantis statinys – koplytėlė, datuojama 1768 m. Baro konfederacijai atminti skirtas statinys, dažnai įvardijamas kaip Šv. Jono koplytėlė yra per kelis šimtus metrų nutolusi nuo dvaro rūmų – pagrindinio per Žeimių gyvenvietę vedančio kelio kairėje. Ji skirta Baro konfederato, Riterių mokyklos auklėtinio Teodoro Medekšos, žuvusio 1768 m. ties Aukštąja Rūda (prie Kalvarijos) garbei. Nuo koplytėlės dvaro link veda liepų alėja, pasibaigianti mūriniais klasicistinio stiliaus vartais, skiriančiais įvažiavimo alėja nuo pagrindinio dvaro komplekso.</p>
<p class="text" style="text-align: justify;">Be pagrindinio dvarvietės pastato – gyvenamųjų rūmų - yra išlikę ir kiti dvaro komplekso statiniai: svirnas, ledainė, kumetynas, arklidė, siloso bokštas. Dvaro parko formavimo pradžia ir didžiojo parterio kairėje esantis svirno pastatas datuojami panašiu laikmečiu, kaip ir patys dvaro rūmai – XVIII a. pabaiga. Tiek dvaro parkas, tiek svirno pastatas pertvarkyti XIX a.: vėlyvojo baroko geometrinio plano dvaro parkas perplanuotas į mišrų, o svirno pastatui pritaikyta buvusi oficina – virš svirno pagrindinio įėjimo galima matyti iš tinko suformuotą datą „1893“ – tai rekonstrukcijos metai.  Rekonstrukcijos metu svirnu tapusi oficina išsaugojo klasicistinio dekoro elementus – abipus durų esančius porinius piliastrus ir rupaus tinko rustais dekoruotą antresolės juostą. Kitapus dvaro gyvenamojo pastato esanti ledainė, kumetynas ir arklidė dvaro teritorijoje atsirado XIX a. antroje pusėje. Visų šių pastatų plokštuminiai lygūs fasadai padengti šviesiu tinku, be dekoro elementų. Šalia arklidžių – netinkuoto raudono plytų apskrito plano statinio griuvėsiai. Tai naujausias dvaro komplekso statinys - XIX a. pabaigoje statytas siloso bokštas.</p>
<p class="text"><em>Renata Kilinskaitė</em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/Jonavos%20r%20dvarai/autc/%C5%BDeimi%C5%B3%20dvaras/%C5%BDeimi%C5%B3%20dvaras.docx#_ftnref1">[1]</a> EPD’2006 metu visuomenei pristatomi objektai Kauno apskrityje:<strong> </strong>http://www.heritage.lt/epd/2006/kaunas/jonava/jonava_obj.htm</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/Jonavos%20r%20dvarai/autc/%C5%BDeimi%C5%B3%20dvaras/%C5%BDeimi%C5%B3%20dvaras.docx#_ftnref2">[2]</a> <a href="http://www.heritage.lt/dvarai/ppavadinimas.php?ats5=OK&ats1=OK&ats2=OK&ats7=OK&ats3=OK&ats4=OK&ats8=OK&filtruok">Žeimių Dvaro Sodybos DOSJE / Lietuvos Dvarų Duomenų Bazė</a></p>
</div>
</div>
Adresas: Žeimiai, Jonavos r. sav.
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai:
Metai: 1768
Laikotarpis:
Architektūros šakos: Architektūra, Statinių kompleksas, Dvaro sodybos
Medžiagos:
Nuotraukos: 9
Susiję bibliografijos įrašai
Didelė traukinių katastrofa Jonavoje
Didelė traukinių katastrofa Jonavoje
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.1
Straipsnis
Traukinio katastrofos Jonavoj tardymas baigtas
Traukinio katastrofos Jonavoj tardymas baigtas
Lietuvos Žinios
1931-06-08 p.5
Žinutė
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
Ponų nepadarė, o ūkininkus sugadino
Ponų nepadarė, o ūkininkus sugadino
Lietuvos Aidas
1932-12-30 p.7
Straipsnis
Lietuvos šventovių šventovė
Lietuvos šventovių šventovė
Lietuvos Aidas
1937-10-09 p.8
Straipsnis
Vilkaviškio apskr. viršininkas apie savo apskrities reikalus
Vilkaviškio apskr. viršininkas apie savo apskrities reikalus
Lietuvos Aidas
1937-10-29 p.6
Straipsnis
Salantai
Salantai
Lietuvos Aidas
1937-11-09 p.6
Straipsnis
Trakai
Trakai
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.7
Straipsnis
Klaipėda. Plečiama plytų pramonė
Klaipėda. Plečiama plytų pramonė
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.11
Straipsnis
Gražiosios Klaipėdos miesto apylinkės
Gražiosios Klaipėdos miesto apylinkės
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.15
Straipsnis
Iš Fredos ir Garliavos praeities
Iš Fredos ir Garliavos praeities
Lietuvos Aidas
1937-07-12 p.2
Straipsnis
Mūrinė Lietuva ir mūsų miestų tvarkymas
Mūrinė Lietuva ir mūsų miestų tvarkymas
1938-02-08 p.2
Straipsnis
Iš istorinio Rietavo
Iš istorinio Rietavo
Lietuvos Aidas
1938-06-11 p.9
Straipsnis
Žydai perka Vilniuje lenkų dvarus
Žydai perka Vilniuje lenkų dvarus
Lietuvos Žinios
1931-11-14 p.3
Žinutė
Kėdainiai. Istoriniai paminklai ir šiaip žymesnės vietos
Kėdainiai. Istoriniai paminklai ir šiaip žymesnės vietos
Lietuvos Aidas
1935-08-10 p.9
Straipsnis
Žiemos žemės ūkio mokykla Jakų dvare
Žiemos žemės ūkio mokykla Jakų dvare
Lietuvos Aidas
1934-08-25 p.p. 5
Straipsnis
Tauragė - viena seniausių aisčių vietovių
Tauragė - viena seniausių aisčių vietovių
Lietuvos Aidas
1934-02-24 p.8-10
Straipsnis
Šakiai
Šakiai
Lietuvos Aidas
1935-08-26 p.8
Straipsnis
Vilkaviškio apskr. naujienos
Vilkaviškio apskr. naujienos
Lietuvos Aidas
1934-11-08 p.p.3
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
Lietuvos Aidas
1936-07-24 p.2-3
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
1936-07-25 p.2-3
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
Lietuvos Aidas
1936-07-28 p.2-3
Straipsnis
Prieglaudos steigtinos tik kaime
Prieglaudos steigtinos tik kaime
Lietuvos Aidas
1938-09-05 p.3
Straipsnis
Klaipėdos krašto dvarai
Klaipėdos krašto dvarai
Naujoji Romuva
1931-08-30 p.841
Straipsnis
Ruzgių dvaras
Ruzgių dvaras
Lietuvos Aidas
1918-11-12 p.5
Žinutė
Įsakymas dėl privatinių dvarų panaudojimo
Įsakymas dėl privatinių dvarų panaudojimo
Lietuva
1919-01-24 p.1
Straipsnis
Žemės reforma Lietuvoje
Žemės reforma Lietuvoje
Lietuva
1919-01-26 p.1
Straipsnis
Raudondvaris
Raudondvaris
Lietuva
1919-03-23 p.3
Straipsnis
Žemės ūkio stovis Vilkaviškio apskrityje
Žemės ūkio stovis Vilkaviškio apskrityje
Lietuva
1919-03-01 p.2
Straipsnis
Vokiečių valdomų dvarų reikalu
Vokiečių valdomų dvarų reikalu
Lietuva
1919-03-06 p.2
Straipsnis
Įstatymas dėl privatinių dvarų nuomos normavimo
Įstatymas dėl privatinių dvarų nuomos normavimo
Lietuva
1919-04-03 p.2
Straipsnis
Karmėlava
Karmėlava
Lietuva
1919-04-10 p.3
Straipsnis
Pamatiniai dėsniai žemės reformos įstatymui rengti
Pamatiniai dėsniai žemės reformos įstatymui rengti
Lietuva
1919-04-25 p.4
Straipsnis
Dėl žemės reformos Lietuvoje
Dėl žemės reformos Lietuvoje
Lietuva
1919-04-04 p.1
Žinutė
Ūkio mokykla Šiauliuose
Ūkio mokykla Šiauliuose
Lietuva
1919-05-09 p.2
Straipsnis
Apsidraudimas nuo ugnies
Apsidraudimas nuo ugnies
Lietuva
1919-09-18 p.2
Straipsnis
Vieno ūkio istorija
Vieno ūkio istorija
Kauno naujienos
1925-11-09 p.2
Straipsnis
Lietuvos dvarininkai registruojasi
Lietuvos dvarininkai registruojasi
Kauno naujienos
1926-01-28 p.1
Žinutė
Kai kurie žemės reformos prirengiamosios statistikos daviniai
Kai kurie žemės reformos prirengiamosios statistikos daviniai
Lietuva
1919-11-07 p.2
Straipsnis
Laurui Stokai Gucevičiui paminėti
Laurui Stokai Gucevičiui paminėti
Lietuva
1920-01-01 p.2
Straipsnis
Žemės ir žemės ūkio klausimais
Žemės ir žemės ūkio klausimais
Lietuva
1920-01-08 p.1-2
Straipsnis
Žemės ir žemės ūkio klausimais
Žemės ir žemės ūkio klausimais
Lietuva
1920-01-09 p.1-2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-01-27 p.3
Žinutė
Žemoji Panemunė
Žemoji Panemunė
Lietuvos Žinios
1922-10-03 p.4
Žinutė
Žemės reformos įstatymo sumanymas
Žemės reformos įstatymo sumanymas
Lietuva
1920-07-22 p.2-3
Straipsnis
Žagarė
Žagarė
Lietuva
1920-08-24 p.2
Žinutė
Pranešimai apie Šakius ir Južintus
Pranešimai apie Šakius ir Južintus
Lietuva
1920-09-03 p.4
Straipsnis
Keli iš mūsų dvarų praeities bruožai ir jų išpirkimo ar konfiskavimo klausimu
Keli iš mūsų dvarų praeities bruožai ir jų išpirkimo ar konfiskavimo klausimu
Lietuva
1920-09-08 p.1-2
Straipsnis
Savivaldybių atstovų suvažiavimo rezoliucijos
Savivaldybių atstovų suvažiavimo rezoliucijos
Lietuva
1920-09-26 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Švėkšną ir Rietavą
Žinutės apie Švėkšną ir Rietavą
Lietuva
1921-01-05 p.3
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-10-07 p.3
Straipsnis
Žemės ūkis, miškai ir krašto atstatymas
Žemės ūkis, miškai ir krašto atstatymas
Lietuva
1922-01-22 p.3-4
Straipsnis
Vaikų prieglauda dvare
Vaikų prieglauda dvare
Lietuva
1922-03-11 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1922-06-13 p.2
Straipsnis
Valdžios žinios
Valdžios žinios
Lietuva
1923-04-12 p.6
Straipsnis
Valdžios žinios
Valdžios žinios
Lietuva
1923-05-12 p.5-6
Straipsnis
Palangos kraštas ir jo reikšmė
Palangos kraštas ir jo reikšmė
Lietuva
1923-07-04 p.2-3
Straipsnis
Stato naujų mokyklų
Stato naujų mokyklų
Lietuvos Aidas
1933-04-07 p.7
Žinutė
Senoji ir Naujoji kultūra
Senoji ir Naujoji kultūra
Lietuva
1924-04-10 p.3-4
Straipsnis
Balbieriškis
Balbieriškis
Lietuva
1924-12-22 p.5
Žinutė
Žem. Panemunės dvaras
Žem. Panemunės dvaras
Lietuva
1924-10-20 p.6
Žinutė
Žinutės apie Jonavą ir Butrimonis
Žinutės apie Jonavą ir Butrimonis
Lietuva
1924-10-21 p.5
Straipsnis
Šaukėnai. Daug svaigalų parduotuvių
Šaukėnai. Daug svaigalų parduotuvių
Lietuvos Aidas
1939-01-12 p.6
Žinutė
Negriaukime nepasitarę senovinių statinių
Negriaukime nepasitarę senovinių statinių
Lietuvos Aidas
1939-01-19 p.3
Straipsnis
Alvitas
Alvitas
Lietuva
1925-01-05 p.5
Žinutė
Reikalingas vardas Plungės parkui
Reikalingas vardas Plungės parkui
Lietuvos Aidas
1939-06-28 p.3
Straipsnis
Senajame Šatrijos raganos dvare
Senajame Šatrijos raganos dvare
Lietuvos Aidas
1939-07-26 p.5
Straipsnis
Vilkaviškis. Simanėliškių dvare kilo didelis gaisras
Vilkaviškis. Simanėliškių dvare kilo didelis gaisras
Lietuvos Aidas
1939-07-27 p.6
Straipsnis
Vilniaus katedra
Vilniaus katedra
Lietuvos Aidas
1939-10-28 p.20
Straipsnis
Vilniaus srityje yra per 350 dvarų
Vilniaus srityje yra per 350 dvarų
Lietuvos Aidas
1939-11-29 p.5
Straipsnis
Pikeliai. Nykstantys dvarai
Pikeliai. Nykstantys dvarai
Lietuvos Aidas
1939-12-14 p.8
Žinutė
Suv. Kalvarija po 20 metų
Suv. Kalvarija po 20 metų
Lietuvos Aidas
1940-01-09 p.3
Straipsnis
Vilniaus kronika. Jau nusavinta 62 dvarai
Vilniaus kronika. Jau nusavinta 62 dvarai
Lietuvos Aidas
1940-02-14 p.2
Straipsnis
Pikeliai. Naikiną gražų parką
Pikeliai. Naikiną gražų parką
Lietuvos Aidas
1940-03-11 p.7
Straipsnis
Dvarų nusavinimas Rytų Lietuvoje baigtas
Dvarų nusavinimas Rytų Lietuvoje baigtas
Lietuvos Aidas
1940-05-12 p.2
Straipsnis
Baudžiavos laikų kaimas, kuris saugojo dvarą nuo vilkų
Baudžiavos laikų kaimas, kuris saugojo dvarą nuo vilkų
Lietuvos Aidas
1940-05-18 p.11
Straipsnis
1 76

Žeimių dvaras, kaip ir pati gyvenvietė minima nuo XIV a. Žeimių miestelis kūrėsi kaip privataus dvaro palydovas ir savarankišku vienetu tapo tik XIX a. Tai viena seniausių Jonavos rajono gyvenviečių, suvaidinusi svarbų vaidmenį įvairių laikotarpių politiniuose įvykiuose ir kovose už Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimą. Gediminaičiams priklausiusi valda ne kartą minima XIV a. kovų su kryžiuočiais istorijoje. Vėliau šeimininkus pakeitusio dvaro istorija mena ir kitus svarbius politinius įvykius. XVI a. dvarą valdė Zavišos, Čekavičiai, Navrilkovičiai, XVIII a. – Medekšos. 1780 m. iš Medekšų dvarą įsigijo vyskupas Juozapas Kazimieras Kosakovskis, vienas iš Targovicos konfederacijos vadovų, po jo mirties - sūnėnas Mykolas Kosakovskis.[1] Baro konfederacijos įvykius liudija dvaro prieigose stovinti koplytėlė, skirta buvusio dvarininko, konfederato Teodoro Medekšos, žuvusio 1768 m. atminimui. Žeimiai – taip pat vienas iš 1831 m. sukilimo centrų, kur buvo įsikūręs ir pats sukilimo vadas generolas Antanas Gelgaudas. Kosakovskiams dvaras priklausė iki pat jo nacionalizavimo 1940 m. Sovietmečiu dvare veikė žemės ūkio technikumas, moksleivių bendrabutis. Šiuo metu dvaro rūmai privatizuoti, yra nuolat gyvenami, čia vyksta kultūriniai renginiai, menininkų plenerai.


Manoma, kad pirmieji dvaro pastatai buvo mediniai, o dabartinis dvaro ansamblis išaugo XVIII a. pabaigoje. Klasicistinio stiliaus Žeimių dvaro sodybos rūmai pastatyti XVIII a. antroje pusėje, maždaug 8-9 dešimtmetyje. Rūmai pailgo stačiakampio plano, jų planinė struktūra pirmame aukšte – koridorinė, antrame – anfiladinė. Pastato tūris centrinis, su portiku per antrąjį aukštą pagrindiniame vakarų fasade ir rizalitu su frontonu ir pompastiška laiptine, vedančia tiesiai į antrąjį aukštą, rytų fasade. Pastato viduje istorinė laiptinė centre sunaikinta, įrengtos trys laiptinės į antrą aukštą, pietinėje pastato dalyje esanti laiptinė veda į pastogę.


Pagrindinio vakarinio fasado kompozicinis centras yra keturių kresnų jonėninių kolonų portikas. Jo viršų užbaigia Lietuvos klasicizmo architektūroje retai pasitaikantis laiptuotas dvitarpsnis atikas. Kolonų ritmą sienoje atkartoja keturi jonėniniai piliastrai. Iš kiemo, kuriame yra sodas, pusės į antrąjame aukšte išsikišusią terasą ant stambių kolonų, sujungtų arkadomis, veda didžiuliai laiptai. Analogiškai pagrindiniam fasadui jonėniniai piliastrai akcentuoja ir šią centrinę dalį, kurią vainikuoja trikampis klasikinis frontonas. Pirmąjį nuo antrojo aukšto skiria profiliuota trauka, viršutinę pastato dalį juosia karnizas su dantikulo ornamentu. Pirmasis aukštas rustuotas, žymiai žemesnis už antrąjį, su nedidelėmis langų angomis. Antrojo aukšto langai klasikinės formos, virš jų – trikampiai sandrikai su konsolėmis. Centrinėje dalyje abiejų aukštų langai stačiakampiai, vienodo dydžio, be sandrikų. Iš kiemo pusės sovietmečiu pirmojo aukšto langų simetriją suardė pietinėje pusėje prakirsta viena, o šiaurinėje pusėje – dvi durų angos.[2]


Seniausias dvaro kompleksui priklausantis statinys – koplytėlė, datuojama 1768 m. Baro konfederacijai atminti skirtas statinys, dažnai įvardijamas kaip Šv. Jono koplytėlė yra per kelis šimtus metrų nutolusi nuo dvaro rūmų – pagrindinio per Žeimių gyvenvietę vedančio kelio kairėje. Ji skirta Baro konfederato, Riterių mokyklos auklėtinio Teodoro Medekšos, žuvusio 1768 m. ties Aukštąja Rūda (prie Kalvarijos) garbei. Nuo koplytėlės dvaro link veda liepų alėja, pasibaigianti mūriniais klasicistinio stiliaus vartais, skiriančiais įvažiavimo alėja nuo pagrindinio dvaro komplekso.


Be pagrindinio dvarvietės pastato – gyvenamųjų rūmų - yra išlikę ir kiti dvaro komplekso statiniai: svirnas, ledainė, kumetynas, arklidė, siloso bokštas. Dvaro parko formavimo pradžia ir didžiojo parterio kairėje esantis svirno pastatas datuojami panašiu laikmečiu, kaip ir patys dvaro rūmai – XVIII a. pabaiga. Tiek dvaro parkas, tiek svirno pastatas pertvarkyti XIX a.: vėlyvojo baroko geometrinio plano dvaro parkas perplanuotas į mišrų, o svirno pastatui pritaikyta buvusi oficina – virš svirno pagrindinio įėjimo galima matyti iš tinko suformuotą datą „1893“ – tai rekonstrukcijos metai.  Rekonstrukcijos metu svirnu tapusi oficina išsaugojo klasicistinio dekoro elementus – abipus durų esančius porinius piliastrus ir rupaus tinko rustais dekoruotą antresolės juostą. Kitapus dvaro gyvenamojo pastato esanti ledainė, kumetynas ir arklidė dvaro teritorijoje atsirado XIX a. antroje pusėje. Visų šių pastatų plokštuminiai lygūs fasadai padengti šviesiu tinku, be dekoro elementų. Šalia arklidžių – netinkuoto raudono plytų apskrito plano statinio griuvėsiai. Tai naujausias dvaro komplekso statinys - XIX a. pabaigoje statytas siloso bokštas.


Renata Kilinskaitė
[1] EPD’2006 metu visuomenei pristatomi objektai Kauno apskrityje: http://www.heritage.lt/epd/2006/kaunas/jonava/jonava_obj.htm


Žeimių dvaro gyvenamasis pastatas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro gyvenamasis pastatas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro gyvenamasis pastatas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro gyvenamasis pastatas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro gyvenamasis pastatas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro gyvenamasis pastatas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro gyvenamasis pastatas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro gyvenamasis pastatas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro kompleksui priklausanti šv. Jono koplytėlė. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro kompleksui priklausanti šv. Jono koplytėlė. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro ledainė. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro ledainė. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro svirnas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro svirnas. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro svirno rekonstrukcijos data. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro svirno rekonstrukcijos data. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro didysis parteris su svirnu kairėje ir gyvenamuoju pastatu centre. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.
Žeimių dvaro didysis parteris su svirnu kairėje ir gyvenamuoju pastatu centre. 2016 m. R. Kilinskaitės nuotr.