Kojinių fabrikas „Silva“
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Kojinių fabriko „Silva“ ištakos siekia 1928 m., kuomet „broliai Jankelis ir Ošeris Uliamperliai Vilijampolėje įkūrė trikotažo dirbtuvę, kuri veikiai peraugo į akcinę bendrovę „Broliai Uliamperliai ir Ko“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Pastarosios ofisas buvo įsikūręs namo Daukšos g. 28 [dab. Šv. Gertrūdos 33] antrame aukšte, o pats fabrikas – Vilijampolėje, Raudondvario g. 27 [dab. Raudondvario pl. 93]<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Ilgai netrukus, įmonė kiek prasiplėtė, užstatyti antrasis ir trečiasis aukštai. „Pirmajame aukšte buvo atliekamos formavimo operacijos, o sekančiuose mezgimo ir siuvimo“<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Susiformavo to meto pramonės architektūrai būdingas objektas.</p>
<p style="text-align: justify;">Bendrovės įstatuose nurodyta, kad jos „tikslas yra ir įvairių trikotažo prekių išdirbimas bei prekyba visokiomis kitomis tos pat rūšies prekėmis“<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, nors produkcijos pagrindą sudarė moteriškos kojinės. Čia dirbo apie 50 darbininkų. Bendrovė visą laiką veikė pelningai. 1939 m. sausio 1 d. jos akcinis kapitalas siekė 1 250 000 litų, o atsarginis kapitalas – 71 500 litų<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Bendrovė „1940 m. liepos mėnesį buvo nacionalizuota ir tapo Valstybiniu kojiniu fabriku „Silva“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Karo metais fabrikas tęsė savo veiklą ir buvo pervadintas į „Strumf und Wirkwaren fabrik „Silva“.“<a title="" href="#_ftn7">[7]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Traukiantis vokiečiams gamykla pernelyg nenukentėjo. Net ir sovietinėje istoriografijoje, kuri buvo linkusi gerokai sutirštinti karo nuostolius, kalbama tik apie sandėlių susprogdinimą bei tam tikros įrangos išgabenimą: „okupantai besitraukdami iš Kauno ėmė gabenti iš įmonės mašinas, elektros motorus ir kitą turtą, bet visko išgabenti nespėjo.“<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> Pokario metais fabrikas gamino „vyriškas, moteriškas ir vaikiškas kojines, o taip pat „Jėgos“, „Inkaro“ ir „Audimo“ fabrikams tiekė dažytą ir pūkuotą trikotažinę medžiagą“<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sovietmečiu „Silva“ tapo viena svarbiausių Kauno tekstilės pramonės įmonių. Šeštajame dešimtmetyje fabrikas stipriai išplėstas. 1950 m. atvežta nauja įranga iš įvairių Sovietų sąjungos gamyklų: „Trikotažo ir kojinio fabriko „Silva“ kolektyvas praeitais metais gavo iš Tulos gamyklos 60 kojinių  mezgamųjų automatų, iš Leningrado (dab. Sankt Peterburgo) Engelso vardo gamyklos 15 ketelinių mašinų, 19 lastikų mezgimo mašinų, mašiną kapronui džiovinti, iš Ivanovo miesto eilę kitų įrengimų. Tai įgalina fabriką produkcijos išleidimą 1951 metais padidinti beveik du kartus“<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. 1953 m. viename iš Leningrado institutų paruoštas fabriko rekonstrukcijos projektas<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. 1960-taisiais, „Silvoje“ jau dirbo pusantro tūkstančio žmonių, o per dieną pagamino apie 60 tūkstančių porų įvairių kojinių<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Tiesa, formalieji statistiniai rodikliai neatspindi tikrosios socialistinio gyvenimo kasdienybės, prisodrintos atvirų vagysčių<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, bei nepaliaujamos politinės propagandos, trimituojančios apie socialistinių lenktynių nugalėtojų ir racionalizatorių indėlį į sovietinės gerovės kūrimą.</p>
<p style="text-align: justify;">Fabriko teritorija plečiama ir brandžiuoju sovietmečiu: „1969 m. atiduotas eksploatuoti naujas keturių aukštų trikotažo apdailos cechas, kurio gamybinis plotas viršija 6 tūkstančius kvadratinių metrų. Čia pastatyti modernūs technologiniai įrenginiai, įsisavinta nauja šilkinių trikotažo audinių dažymo technologija. 1970 m. užbaigta stambaus trijų aukštų gamybinio buitinio korpuso statyba. Jame patogiai įsikūrė kojinių dažymo cechas, administracija ir fabriko darbuotojų buitinės patalpos.<a title="" href="#_ftn14">[14]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Nuo 1968 m. fabrikas pradėjo specializuotis vaikiškų kojinių gamyboje. Įdomu, kad dar 1961 m. „Silva“ buvo pirmas fabrikas Tarybų Sąjungoje pradėjęs gaminti vaikiškas kojines-kelnes<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, kurioms 1970 m. suteiktas Valstybinis kokybės ženklas<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>. Fabriko produkcija ne karta eksponuota tarptautinėse parodose Poznanėje, Bagdade, Plovdive, Izmire, Budapešte, Osakoje ir kitur.<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> 1970 m. prie „Silvos“ fabriko prijungtas užuolaidų mezgimo fabrikas „Pakaita“, kuris išplėtė „Silvos“ produkcijos asortimentą<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1975 m. „Silva“ tapo didelio Adelės Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinio susivienijimo pagrindine įmone<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>. 1981 m. šioje korporacijoje dirbo 5700 darbuotojų. Be „Silvos“ susivienijimui priklausė Kauno trikotažo fabrikai „Audimas“ ir „Trikotažas“, Kelmės trikotažo fabrikas (įkurtas 1963 m.), cechai Gaižiūnuose, Jonavoje, Tytuvėnuose, Užventyje ir Žeimiuose.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis </em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Pavilonis, Z. Kovos ir darbo metodai. <em>Kauno tiesa</em>, 1978 birželio 9, p. 4.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> <em>Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1940 metams</em>. Pašto valdybos leidinys, p. 168.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Miklyčius, K., Pavilonis, Z., Pavalkis, J. <em>Kovos ir darbo metai: susivienijimo pagrindinės įmonės istorija</em>. Rankraštis. Kaunas: 1979, p. 6.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Pavilonis, Z. <em>op. cit.,</em> p. 4.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Miklyčius, K. et. al., <em>op. cit.</em>, p. 9.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> <em>Ibid.</em>, p. 9.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Pavilonis Z. <em>op. cit.,</em> p. 4.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Miklyčius, K. et. al., <em>op. cit.</em>, p. 15.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Močalovas, K. Užtvirtinti pramonės laimėjimus. <em>Kauno tiesa</em>, 1951 sausio 5 d., p. 3.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Miklyčius, K. et. al., <em>op. cit.</em>, p. 16.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Gulbinskienė A., Černeckis V., Kežinaitis P. <em>Kaunas. Jo praeitis, dabartis ir ateitis</em>. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960, p. 94.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Šolochovas, J. Netvarka „Silvos“ fabrike. <em>Kauno tiesa</em>, 1953 kovo 31, p. 3.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Gulbinskienė A. et. al., <em>op. cit.,</em> p. 94.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> <em>Lietuviškoji tarybinė enciklopedija</em>, t. 10, Vilnius: Mokslas, 1983, p. 563.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Miklyčius, K. et. al., <em>op. cit.</em>, p. 19.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> <em>Lietuviškoji tarybinė enciklopedija</em>, t. 10, Vilnius: Mokslas, 1983, p. 563.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Miklyčius, K. et. al., <em>op. cit.</em>, p. 18.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> <em>Lietuviškoji tarybinė enciklopedija</em>, t. 10, Vilnius: Mokslas, 1983, p. 159.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Raudondvario pl. 93
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai:
Metai: 1928
Laikotarpis: Pirmoji Respublika, Sovietmetis
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gamybiniai, Fabrikas / Gamykla
Medžiagos: Mūras (plytų), Kitos medžiagos
Nuotraukos: 8
Susiję bibliografijos įrašai
Kaunui potvynio katastrofos pavojus dar nepraėjo
Kaunui potvynio katastrofos pavojus dar nepraėjo
1931-04-16 p.1, 5
Straipsnis
Autobusų susisiekimo mieste tvarkymo reikalu
Autobusų susisiekimo mieste tvarkymo reikalu
Lietuvos Aidas
1932-06-15 p.6
Straipsnis
„Maistas“ veda derybas
„Maistas“ veda derybas
Lietuvos Žinios
1931-04-28 p.4
Žinutė
Pigiųjų butų kolonijos
Pigiųjų butų kolonijos
Lietuvos Aidas
1932-06-21 p.5
Straipsnis
Kaune pradėjo veikti šilkų fabrikas
Kaune pradėjo veikti šilkų fabrikas
1931-05-02 p.4
Straipsnis
Apdegė sacharino fabrikas
Apdegė sacharino fabrikas
Lietuvos Žinios
1931-05-04 p.5
Straipsnis
Vilijampolėj statomas paštui namas
Vilijampolėj statomas paštui namas
Lietuvos Aidas
1932-07-07 p.6
Žinutė
Dėl Kauno miesto naujų ribų
Dėl Kauno miesto naujų ribų
Lietuvos Žinios
1931-05-15 p.5
Straipsnis
Pradėjo statyti popieriaus fabriką
Pradėjo statyti popieriaus fabriką
Lietuvos Žinios
1931-05-26 p.5
Žinutė
Naujosios Vilijampolės pažanga, vargai ir nusiskundimai
Naujosios Vilijampolės pažanga, vargai ir nusiskundimai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.6
Straipsnis
Kauno pliažai
Kauno pliažai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.7
Straipsnis
Pradžios mokyklų statyba
Pradžios mokyklų statyba
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Rūpinamasi Kauno beturčių būkle
Rūpinamasi Kauno beturčių būkle
Lietuvos Aidas
1932-08-03 p.6
Žinutė
Vilnius mirštantis miestas
Vilnius mirštantis miestas
Lietuvos Aidas
1932-08-05 p.4
Straipsnis
Sąlygos Lietuvos pramonei tarpti
Sąlygos Lietuvos pramonei tarpti
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.5
Straipsnis
Baigiamas statyti popieriaus fabrikas
Baigiamas statyti popieriaus fabrikas
Lietuvos Aidas
1932-08-13 p.7
Straipsnis
 Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Lietuvos Aidas
1932-08-13 p.4
Straipsnis
Naujos pramonės įmonės Lietuvoj
Naujos pramonės įmonės Lietuvoj
Lietuvos Aidas
1932-09-01 p.5
Straipsnis
Didelis Šiaulių bekono fabrikas baigiamas statyti
Didelis Šiaulių bekono fabrikas baigiamas statyti
Lietuvos Aidas
1932-09-15 p.7
Straipsnis
Kokia Kaunui nauda iš prijungtų sričių
Kokia Kaunui nauda iš prijungtų sričių
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Straipsnis
Biržuose sudegė „Lietūkio“ linų fabrikas
Biržuose sudegė „Lietūkio“ linų fabrikas
Lietuvos Žinios
1931-07-17 p.5
Žinutė
Šiaulių apskr. savivaldybės veikimas
Šiaulių apskr. savivaldybės veikimas
Lietuvos Aidas
1932-10-01 p.9
Straipsnis
Cotton fabriką, didžiausia Pabaltyje
Cotton fabriką, didžiausia Pabaltyje
Lietuvos Aidas
1932-10-10 p.4
Straipsnis
Lietūkis statys didelį malūną
Lietūkis statys didelį malūną
Lietuvos Žinios
1931-07-20 p.5
Žinutė
Šančiuose steigiamas alaus bravoras
Šančiuose steigiamas alaus bravoras
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.5
Žinutė
Nauja didelė pieninė
Nauja didelė pieninė
Lietuvos Žinios
1931-08-17 p.6
Žinutė
Nauji fabrikai
Nauji fabrikai
Lietuvos Žinios
1931-08-19 p.5
Žinutė
Po paskutinio gaisro beatsistatančioj Plungėj
Po paskutinio gaisro beatsistatančioj Plungėj
Lietuvos Aidas
1932-10-15 p.9
Straipsnis
Marijampolės apskrities pramonė
Marijampolės apskrities pramonė
Lietuvos Aidas
1932-10-24 p.7
Straipsnis
Hidroelektros stoties statybos klausimu
Hidroelektros stoties statybos klausimu
Lietuvos Aidas
1932-10-29 p.3
Straipsnis
Baigtas įrengti stiklo fabrikas Šančiuose
Baigtas įrengti stiklo fabrikas Šančiuose
Lietuvos Aidas
1932-10-29 p.8
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-10-31 p.7
Žinutė
Antrojo cukraus fabriko statymo reikalu
Antrojo cukraus fabriko statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1932-11-07 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1932-11-10 p.7
Žinutė
Kelionė į saldžiausią Lietuvos miestą
Kelionė į saldžiausią Lietuvos miestą
Lietuvos Aidas
1932-11-16 p.3
Straipsnis
Kaip tvarkosi Biržai
Kaip tvarkosi Biržai
Lietuvos Aidas
1932-11-18 p.7
Straipsnis
Studentų atstovybė nutarė statydintis namis
Studentų atstovybė nutarė statydintis namis
Lietuvos Žinios
1931-10-02 p.6
Straipsnis
Naujosios Fredos gyventojai susirūpinę
Naujosios Fredos gyventojai susirūpinę
Lietuvos Aidas
1932-11-22 p.8
Straipsnis
Siaurųjų geležinkelių centralinės dirbtuvės
Siaurųjų geležinkelių centralinės dirbtuvės
Lietuvos Aidas
1932-12-01 p.5
Straipsnis
Dar du nepraleistini Klaipėdos įstatymai
Dar du nepraleistini Klaipėdos įstatymai
Lietuvos Aidas
1932-12-10 p.10
Straipsnis
Žinutės apie Lietuvos miestus
Žinutės apie Lietuvos miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-13 p.7
Žinutė
Klaipėdos miesto turtai ir skolos
Klaipėdos miesto turtai ir skolos
Lietuvos Aidas
1932-12-14 p.4
Straipsnis
Steigs didelį muilo fabriką
Steigs didelį muilo fabriką
Lietuvos Aidas
1932-12-19 p.7
Žinutė
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-30 p.7
Straipsnis
Straipsniai apie Klaipėdą
Straipsniai apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.10
Straipsnis
Cukraus fabriko visos mašinos
Cukraus fabriko visos mašinos
Lietuvos Žinios
1931-10-08 p.4
Žinutė
Kauno priemiesčių gyentojų žiniai
Kauno priemiesčių gyentojų žiniai
Lietuvos Žinios
1931-10-12 p.5
Straipsnis
Petrašiūnai - Kauno priemiestis
Petrašiūnai - Kauno priemiestis
Lietuvos Žinios
1931-10-12 p.5
Straipsnis
Cukraus fabriko pašventinimo iškilmės
Cukraus fabriko pašventinimo iškilmės
Lietuvos Žinios
1931-10-15 p.2
Straipsnis
Klaipėdos pramonė
Klaipėdos pramonė
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.11
Straipsnis
Aleksoto stiklo fabrikas švenčia savo dešimtmetį
Aleksoto stiklo fabrikas švenčia savo dešimtmetį
Lietuvos Aidas
1937-10-23 p.16
Straipsnis
Koki šiuo metu naujojo gumos fabriko reikalai
Koki šiuo metu naujojo gumos fabriko reikalai
Lietuvos Aidas
1937-10-23 p.5
Straipsnis
Kiek Lietuvai reikalinga mūrinė statyba
Kiek Lietuvai reikalinga mūrinė statyba
Lietuvos Aidas
1937-10-30 p.7
Straipsnis
Šakiai
Šakiai
Lietuvos Aidas
1937-11-06 p.9
Straipsnis
Salantai
Salantai
Lietuvos Aidas
1937-11-09 p.6
Straipsnis
Kaunas turės visą eilę aikščių
Kaunas turės visą eilę aikščių
Lietuvos Aidas
1937-11-12 p.4
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Statomas antras stiklo fabrikas vardu Elnis
Statomas antras stiklo fabrikas vardu Elnis
Lietuvos Aidas
1937-11-20 p.
Straipsnis
Straipsniai apie Klaipėdos pramonę
Straipsniai apie Klaipėdos pramonę
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.12
Straipsnis
Straipsniai apie Klaipėdą
Straipsniai apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.13
Straipsnis
Straipsniai apie Klaipėdą
Straipsniai apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.14
Straipsnis
Straipsniai apie Klaipėdą
Straipsniai apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.15
Straipsnis
Vakar Kauno m. taryba priėmė naują Kauno biudžetą
Vakar Kauno m. taryba priėmė naują Kauno biudžetą
Lietuvos Aidas
1937-12-23 p.5
Straipsnis
Veterinarijos Akademijos reikšmė nuolat didėja
Veterinarijos Akademijos reikšmė nuolat didėja
Lietuvos Aidas
1937-06-23 p.8
Straipsnis
Žinutės apie Kauno pliažus
Žinutės apie Kauno pliažus
Lietuvos Aidas
1934-07-30 p.p. 5
Straipsnis
Apie 670 naujų butų Kaune
Apie 670 naujų butų Kaune
Lietuvos Aidas
1936-01-22 p.p.6
Straipsnis
Steigiama penkta vaikų skaitykla
Steigiama penkta vaikų skaitykla
Lietuvos Aidas
1938-02-01 p.2
Straipsnis
Kaime atostogaujančio įspūdžiai
Kaime atostogaujančio įspūdžiai
Lietuvos Aidas
1937-07-12 p.6
Straipsnis
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.16
Straipsnis
Lietuvos žemės ūkio kooperacija
Lietuvos žemės ūkio kooperacija
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.19
Straipsnis
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.24
Straipsnis
Tie, kurie iš savo medžiagos savomis rankomis stiprų ir gražų drabužį padaro
Tie, kurie iš savo medžiagos savomis rankomis stiprų ir gražų drabužį padaro
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.27
Straipsnis
Kauno audiniai
Kauno audiniai
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.30
Straipsnis
Degtukų, degtukų šiaudelių ir popieriaus pramonė Lietuvoje
Degtukų, degtukų šiaudelių ir popieriaus pramonė Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.31
Straipsnis
Klaipėdos krašto mokyklų statistika
Klaipėdos krašto mokyklų statistika
Lietuvos Aidas
1937-06-28 p.6
Straipsnis
Nelaimingas atsitikimas
Nelaimingas atsitikimas
Lietuvos Aidas
1934-02-07 p.8
Žinutė
Kaip auga Lietuvos pramonė
Kaip auga Lietuvos pramonė
Lietuvos Aidas
1937-07-14 p.5
Straipsnis
Prekyba ir pramonė per dvidešimtmetį
Prekyba ir pramonė per dvidešimtmetį
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.38
Straipsnis
Pirmasis Lietuvos linų ir pakulų apdirbimo fabrikas
Pirmasis Lietuvos linų ir pakulų apdirbimo fabrikas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.45
Straipsnis
Didžiausias Lietuvoje odų fabrikas
Didžiausias Lietuvoje odų fabrikas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.47
Straipsnis
Kiek jau padaryta Kaunui nuo potvynio apsaugoti
Kiek jau padaryta Kaunui nuo potvynio apsaugoti
Lietuvos Aidas
1936-08-13 p.8
Žinutė
Kaip auga antrasis Lietuvos uostas
Kaip auga antrasis Lietuvos uostas
Lietuvos Aidas
1938-04-01 p.6
Straipsnis
Kaune statyba sparčiai vyksta
Kaune statyba sparčiai vyksta
Lietuvos Aidas
1938-04-21 p.3
Straipsnis
Kauno miesto 5 metų planas ir sporto aikštės
Kauno miesto 5 metų planas ir sporto aikštės
Lietuvos Aidas
1936-09-29 p.8
Straipsnis
Įdomi miesto gatvių dekoratorė
Įdomi miesto gatvių dekoratorė
Lietuvos Aidas
1936-09-30 p.4
Žinutė
Vilniaus krašto pramonė
Vilniaus krašto pramonė
Lietuvos Aidas
1937-07-29 p.2
Straipsnis
Steigs naują didelį aliejaus fabriką
Steigs naują didelį aliejaus fabriką
Lietuvos Aidas
1938-05-15 p.4
Straipsnis
Kokia šiemet Kaune numatyta didesnioji privati statyba
Kokia šiemet Kaune numatyta didesnioji privati statyba
Lietuvos Aidas
1938-05-25 p.9
Straipsnis
Iš mažo kaimo į stambų pramonės centrą
Iš mažo kaimo į stambų pramonės centrą
Lietuvos Aidas
1938-06-01 p.7
Straipsnis
LA, 1936.04.10, p.4 - Žinutės apie Klaipėdos kraštą
LA, 1936.04.10, p.4 - Žinutės apie Klaipėdos kraštą
Lietuvos Aidas
1936-04-10 p.4
Straipsnis
Studijuoja pieno miltelių fabriko klausimą
Studijuoja pieno miltelių fabriko klausimą
Lietuvos Žinios
1931-10-24 p.5
Straipsnis
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Lietuvos Žinios
1931-10-30 p.4
Straipsnis
„Parama“ Kauną aprūpins duona
„Parama“ Kauną aprūpins duona
Lietuvos Žinios
1931-11-17 p.4
Straipsnis
 „Paramos“ kepykla
„Paramos“ kepykla
Lietuvos Žinios
1931-11-20 p.5
Straipsnis
 Drobės fabrikas
Drobės fabrikas
Lietuvos Aidas
1934-03-17 p.10
Reklama
Daug mačiusiame mieste
Daug mačiusiame mieste
Lietuvos Aidas
1934-03-07 p.7-8
Straipsnis
Sekmadienį bus atidaryti Dariaus ir Girėno vardo namai Vilijampolėje
Sekmadienį bus atidaryti Dariaus ir Girėno vardo namai Vilijampolėje
Lietuvos Aidas
1935-02-07 p.p.7
Straipsnis
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Lietuvos Aidas
1934-08-08 p.p. 5
Straipsnis
Ar daug vandens reikia Kaunui apsemti
Ar daug vandens reikia Kaunui apsemti
Lietuvos Aidas
1934-03-10 p.12
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-20 p.5
Žinutė
Mūro namai
Mūro namai
1934-03-23 p.4
Straipsnis
Kauno praeities fragmentai
Kauno praeities fragmentai
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.10-12
Straipsnis
Kur šiemet kauniečiai galės maudytis
Kur šiemet kauniečiai galės maudytis
Lietuvos Aidas
1934-05-09 p.12
Straipsnis
Pramonės įmonėse dirba 16.743 darbininkai
Pramonės įmonėse dirba 16.743 darbininkai
Lietuvos Aidas
1934-05-05 p.8
Straipsnis
Vakar atidaryti Dariaus ir Girėno namai Vilijampolėje
Vakar atidaryti Dariaus ir Girėno namai Vilijampolėje
Lietuvos Aidas
1935-02-11 p.p.10
Straipsnis
Klaipėdoje bus naujas tekstilės fabrikas
Klaipėdoje bus naujas tekstilės fabrikas
Lietuvos Aidas
1934-08-18 p.p. 8
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
1934-08-20 p.p. 5
Straipsnis
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.2
Straipsnis
LA, 1936.05.03, p.4 - Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau kaip 2 kartus
LA, 1936.05.03, p.4 - Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau kaip 2 kartus
Lietuvos Aidas
1936-05-03 p.4
Straipsnis
Klaipėdos krašto įmonės
Klaipėdos krašto įmonės
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.12-17
Straipsnis
Mūsų pramonė
Mūsų pramonė
Lietuvos Aidas
1934-05-05 p.6
Straipsnis
Sudegė tolio fabrikas
Sudegė tolio fabrikas
Lietuvos Aidas
1934-04-17 p.8
Žinutė
Nuo metų pradžios įsteigė 11 naujų įmonių
Nuo metų pradžios įsteigė 11 naujų įmonių
Lietuvos Aidas
1934-09-03 p.p. 5
Straipsnis
Žinutės apie Klaipėdos kraštą
Žinutės apie Klaipėdos kraštą
Lietuvos Aidas
1936-04-10 p.4
Straipsnis
Ką pasakoja 84m. senukas, matęs karinat kun. Mackevičių
Ką pasakoja 84m. senukas, matęs karinat kun. Mackevičių
Lietuvos Aidas
1936-04-23 p.4
Straipsnis
Klaipėdos krašto pramonės įmonės
Klaipėdos krašto pramonės įmonės
Lietuvos Aidas
1935-09-04 p.5
Žinutė
Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau nei 7 kartus
Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau nei 7 kartus
Lietuvos Aidas
1936-05-03 p.4
Straipsnis
Kaunas kasmet vis daugiau skęsta žalumynuose
Kaunas kasmet vis daugiau skęsta žalumynuose
Lietuvos Aidas
1936-05-05 p.4
Straipsnis
Miesto savivaldybė Kaune pasodino 700 medelių
Miesto savivaldybė Kaune pasodino 700 medelių
Lietuvos Aidas
1937-05-11 p.2
Straipsnis
Fabrikas, kuris apaus visą Lietuvą
Fabrikas, kuris apaus visą Lietuvą
Lietuvos Aidas
1934-04-07 p.9
Straipsnis
Kaip auga mūsų pramonė
Kaip auga mūsų pramonė
Lietuvos Aidas
1934-11-07 p.p.6
Straipsnis
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.8
Straipsnis
Vilijampolė busianti viena gražiausių
Vilijampolė busianti viena gražiausių
Lietuvos Aidas
1937-08-26 p.4
Straipsnis
Klaipėda pasidarė Lietuvos pramonės centru
Klaipėda pasidarė Lietuvos pramonės centru
Lietuvos Aidas
1935-03-13 p.p.6
Straipsnis
Straipsniai apie Kauno vasarvietes
Straipsniai apie Kauno vasarvietes
Lietuvos Aidas
1937-05-15 p.4
Straipsnis
Vilijampolė puošiasi puikiu Vilniaus paminklu
Vilijampolė puošiasi puikiu Vilniaus paminklu
Lietuvos Aidas
1937-05-24 p.8
Straipsnis
Potvynio pavojus sujudino visą Kauną
Potvynio pavojus sujudino visą Kauną
Lietuvos Aidas
1936-03-10 p.p.1
Straipsnis
Vaizdai iš vandens apsemtų vietų
Vaizdai iš vandens apsemtų vietų
Lietuvos Aidas
1936-03-10 p.p.4
Straipsnis
Kaune jau apsemtos 54 gatvės ir 730 pastatų
Kaune jau apsemtos 54 gatvės ir 730 pastatų
Lietuvos Aidas
1936-03-14 p.p.1
Straipsnis
Pašventinti šeši nauji Kauno m. savivaldybės pastatai
Pašventinti šeši nauji Kauno m. savivaldybės pastatai
Lietuvos Aidas
1936-03-03 p.p.3
Straipsnis
Koklių gamyba Lietuvoje
Koklių gamyba Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1934-03-07 p.6
Straipsnis
Kaune steigiama veterinarijos akademija
Kaune steigiama veterinarijos akademija
Lietuvos Aidas
1936-06-23 p.8
Žinutė
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
1936-06-27 p.8
Straipsnis
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.9
Straipsnis
Straipsniai apie Lietūkį
Straipsniai apie Lietūkį
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.17
Straipsnis
Kauno pležai šiemet gerai sutvarkyti
Kauno pležai šiemet gerai sutvarkyti
Lietuvos Aidas
1936-07-17 p.4
Straipsnis
Terpentino ir kanifolijos fabrikas Alytuje
Terpentino ir kanifolijos fabrikas Alytuje
Lietuvos Aidas
1936-07-23 p.5
Straipsnis
Kaip veikia tekstilės fabrikas "Drobė"
Kaip veikia tekstilės fabrikas "Drobė"
1936-06-27 p.7
Straipsnis
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.19
Straipsnis
„Intriligatoriaus“ lentpjūvę iškels?
„Intriligatoriaus“ lentpjūvę iškels?
Lietuvos Žinios
1931-11-23 p.5
Žinutė
Slabados žydai prašo mokyklos
Slabados žydai prašo mokyklos
Lietuvos Žinios
1931-12-17 p.5
Žinutė
Slabadą nori perplanuoti ir kur reikia pravesti gatves
Slabadą nori perplanuoti ir kur reikia pravesti gatves
Lietuvos Žinios
1931-12-22 p.5
Žinutė
Slabadoje iš varžytinių parduoti 24 sklypai
Slabadoje iš varžytinių parduoti 24 sklypai
Lietuvos Žinios
1932-01-14 p.5
Žinutė
Kaune bus nugriauta apie 120 namų
Kaune bus nugriauta apie 120 namų
Lietuvos Žinios
1932-01-20 p.5
Žinutė
Kaune 150 sklypų savanoriams
Kaune 150 sklypų savanoriams
Lietuvos Žinios
1932-01-21 p.5
Žinutė
Praėjusių metų namų statyba ir įmonių plėtimasis Lietuvoje
Praėjusių metų namų statyba ir įmonių plėtimasis Lietuvoje
Lietuvos Žinios
1932-02-01 p.4
Straipsnis
Vykdomi dideli Kauno miesto tvarkymo darbai
Vykdomi dideli Kauno miesto tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1938-08-09 p.6
Straipsnis
Slabadoj nenori pirkti sklypų
Slabadoj nenori pirkti sklypų
Lietuvos Žinios
1932-02-25 p.5
Žinutė
Tilžės gatvės gyventojai trokšta nuo dulkių
Tilžės gatvės gyventojai trokšta nuo dulkių
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.8
Žinutė
Kur prieš dešimtį metų ožkos mekeno, dabar fabrikų miestas. Gyventojų skundas, kurį reikėtų kam nors išgirsti
Kur prieš dešimtį metų ožkos mekeno, dabar fabrikų miestas. Gyventojų skundas, kurį reikėtų kam nors išgirsti
Lietuvos Aidas
1938-08-19 p.5
Straipsnis
Kauno žalumynai
Kauno žalumynai
Lietuvos Aidas
1938-08-22 p.4
Straipsnis
Plytinių gamyba šiemet padidėjo apie 50%
Plytinių gamyba šiemet padidėjo apie 50%
Lietuvos Aidas
1938-08-30 p.3
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1932-03-05 p.5
Straipsnis
Vidaus reikalų ministeris apžiūrėjo Slabados lūšnas
Vidaus reikalų ministeris apžiūrėjo Slabados lūšnas
Lietuvos Žinios
1932-03-29 p.5
Žinutė
Sudegė "Union" fabrikas Klaipėdoje
Sudegė "Union" fabrikas Klaipėdoje
Lietuvos Aidas
1938-09-05 p.10
Straipsnis
Žinutė apie pramonę Panevėžyje
Žinutė apie pramonę Panevėžyje
Lietuvos Žinios
1922-03-11 p.4
Žinutė
Vilijampolėje jau užbaigti Dariaus ir Girėno vardo namai
Vilijampolėje jau užbaigti Dariaus ir Girėno vardo namai
Lietuvos Žinios
1935-02-07 p.8
Žinutė
Duoti leidimai steigti naujų pramonės įmonių
Duoti leidimai steigti naujų pramonės įmonių
Lietuvos Žinios
1940-01-05 p.7
Žinutė
Dėl švenčių atideda lūšnų nugriovimą
Dėl švenčių atideda lūšnų nugriovimą
Lietuvos Žinios
1932-04-04 p.5
Žinutė
Žemės ūkio rūmai nenori perleisti ligoninei sklypo
Žemės ūkio rūmai nenori perleisti ligoninei sklypo
Lietuvos Žinios
1935-04-06 p.8
Straipsnis
Bat'a steigs Lietuvoj didelį batų fabriką
Bat'a steigs Lietuvoj didelį batų fabriką
Lietuvos Žinios
1932-04-06 p.1
Žinutė
Saldus miestas
Saldus miestas
Lietuvos Žinios
1932-04-08 p.5
Žinutė
Nugriaus dalį liaudies namų
Nugriaus dalį liaudies namų
Lietuvos Žinios
1935-05-11 p.10
Straipsnis
Prekybos ir pramonės mokyklą atidarant
Prekybos ir pramonės mokyklą atidarant
Naujoji Romuva
1931-03-08 p.245
Straipsnis
Kauno susisiekimas reikia pertvarkyti
Kauno susisiekimas reikia pertvarkyti
Lietuvos Žinios
1932-04-19 p.4
Žinutė
Statomas fabrikėlis
Statomas fabrikėlis
Lietuvos Žinios
1932-05-13 p.4
Žinutė
Kaip Kaunas auga
Kaip Kaunas auga
Lietuvos Žinios
1936-01-11 p.9
Žinutė
Projektuojama steigti aukštąją veterinarijos mokyklą
Projektuojama steigti aukštąją veterinarijos mokyklą
Lietuvos Žinios
1936-01-30 p.8
Žinutė
Linų fabrikas jau veikia
Linų fabrikas jau veikia
Lietuvos Žinios
1932-06-02 p.4
Žinutė
Pramonės kilimas
Pramonės kilimas
Lietuvos Žinios
1922-04-07 p.3
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1918-05-14 p.3
Straipsnis
Ubiškės
Ubiškės
Lietuvos Aidas
1918-06-06 p.3
Straipsnis
Valkininkai
Valkininkai
Lietuvos Aidas
1918-11-06 p.3
Žinutė
Biržuvėnai
Biržuvėnai
Lietuvos Aidas
1918-11-16 p.3
Straipsnis
Žemės reforma Lietuvoje
Žemės reforma Lietuvoje
Lietuva
1919-01-26 p.1
Straipsnis
Artimiausi Lietuvos pramonės uždaviniai
Artimiausi Lietuvos pramonės uždaviniai
Lietuva
1919-02-12 p.1
Straipsnis
Ūkio mokykla Šiauliuose
Ūkio mokykla Šiauliuose
Lietuva
1919-05-09 p.2
Straipsnis
Kelkime Lietuvos pramonę
Kelkime Lietuvos pramonę
Kauno naujienos
1925-11-07 p.3
Straipsnis
Kaip atgaivinus mūsų degtinės pramonė
Kaip atgaivinus mūsų degtinės pramonė
Lietuva
1920-01-16 p.1
Straipsnis
Kaip atgaivinus mūsų degtinės pramonė
Kaip atgaivinus mūsų degtinės pramonė
Lietuva
1920-01-17 p.1
Straipsnis
Įtaisymas šalygatvių Šančiuose, Slabadoj ir Aleksote
Įtaisymas šalygatvių Šančiuose, Slabadoj ir Aleksote
Lietuvos Žinios
1922-08-30 p.3
Žinutė
„Drobės“ fabrikas
„Drobės“ fabrikas
Lietuvos Žinios
1922-10-31 p.3
Žinutė
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuva
1920-03-09 p.2
Straipsnis
Pramonės reikalu
Pramonės reikalu
Lietuva
1920-04-27 p.1
Straipsnis
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuva
1920-04-28 p.2-3
Straipsnis
Žinutė apie Vilijampolės gaisrą
Žinutė apie Vilijampolės gaisrą
Lietuva
1920-06-19 p.2
Žinutė
Kauno gaisrai
Kauno gaisrai
Lietuva
1920-06-20 p.1-2
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuva
1920-09-03 p.3
Žinutė
Kokio didumo statoma fabrikos dirbtuves
Kokio didumo statoma fabrikos dirbtuves
Lietuva
1921-01-23 p.2
Straipsnis
Straipsniai apie pramonės įmones ir švietimo įstaigas
Straipsniai apie pramonės įmones ir švietimo įstaigas
Lietuva
1921-01-30 p.3
Straipsnis
Skaičiai apie Klaipėdos kraštą
Skaičiai apie Klaipėdos kraštą
Lietuva
1921-05-28 p.2
Straipsnis
Joniškis
Joniškis
Lietuva
1921-10-01 p.2
Straipsnis
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuva
1922-05-09 p.2
Žinutė
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Lietuva
1922-05-23 p.2
Straipsnis
Amerikos ir Lietuvos Audimo korporacija
Amerikos ir Lietuvos Audimo korporacija
Lietuva
1922-07-14 p.4
Reklama
Kėdainiai
Kėdainiai
Lietuva
1922-08-06 p.4
Žinutė
Delei Kauno elektros stoties pagerinimo
Delei Kauno elektros stoties pagerinimo
Lietuva
1922-09-08 p.4
Straipsnis
Delei gatvių pavadinimo
Delei gatvių pavadinimo
Lietuva
1922-11-05 p.5
Straipsnis
Antras pasitarimas dėlei miesto išplanavimo
Antras pasitarimas dėlei miesto išplanavimo
Lietuva
1922-11-16 p.2
Straipsnis
Slabados tiltas
Slabados tiltas
Lietuva
1922-12-15 p.5
Žinutė
Statybos klausimu
Statybos klausimu
Lietuva
1923-02-23 p.1
Straipsnis
Pirmasis stiklo fabrikas Lietuvoje
Pirmasis stiklo fabrikas Lietuvoje
Lietuva
1923-03-23 p.2-3
Straipsnis
Imkimės prekybos ir pramonės
Imkimės prekybos ir pramonės
Lietuva
1923-06-09 p.2-4
Straipsnis
Papirosų fabriko atidarymas
Papirosų fabriko atidarymas
Lietuva
1923-09-28 p.4
Straipsnis
Kauno elektros karai
Kauno elektros karai
Lietuva
1923-12-14 p.4
Straipsnis
Nežinoti mūsų turtai
Nežinoti mūsų turtai
Lietuvos Aidas
1933-04-12 p.6
Straipsnis
Žinutė apie Kauno apšvietimą ir tramvajų
Žinutė apie Kauno apšvietimą ir tramvajų
Lietuva
1924-02-06 p.6
Žinutė
Biednuomenės globa Kaune
Biednuomenės globa Kaune
Lietuva
1924-04-15 p.4
Straipsnis
Gatvių grindimas ir laikymas Kaune
Gatvių grindimas ir laikymas Kaune
Lietuva
1924-09-30 p.4
Straipsnis
Alaus pramonė Lietuvoje
Alaus pramonė Lietuvoje
Lietuva
1923-01-05 p.3-4
Straipsnis
Lietuvos įgijimai savame pajūryje
Lietuvos įgijimai savame pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-01-05 p.3
Straipsnis
Kretinga. Pradėjo veikti linų fabrikas. Baigiama pradžios mokyklos statyba
Kretinga. Pradėjo veikti linų fabrikas. Baigiama pradžios mokyklos statyba
Lietuvos Aidas
1939-01-16 p.7
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-01-06 p.4
Žinutė
Dėl namų statymo Kaune
Dėl namų statymo Kaune
Lietuva
1923-01-23 p.3
Straipsnis
Dirbantis Kaunas
Dirbantis Kaunas
Lietuvos Aidas
1939-03-03 p.6
Straipsnis
Kauno didžiojo susisiekimo problemos
Kauno didžiojo susisiekimo problemos
Lietuvos Aidas
1939-03-11 p.12
Straipsnis
Dėliai miesto išplanavimo
Dėliai miesto išplanavimo
Lietuvos Žinios
1923-03-24 p.4
Straipsnis
Marijampolė. Kur bus statomas tekstilės fabrikas
Marijampolė. Kur bus statomas tekstilės fabrikas
Lietuvos Aidas
1939-05-08 p.7
Žinutė
Kaune įsteigs didelį lietuvišką muilo fabriką
Kaune įsteigs didelį lietuvišką muilo fabriką
Lietuvos Aidas
1939-05-16 p.6
Straipsnis
Galingoji radijo stotis pradės veikti 1940. kovo pradžioje
Galingoji radijo stotis pradės veikti 1940. kovo pradžioje
Lietuvos Aidas
1939-05-24 p.3
Straipsnis
Centralinių Geležinkelio Dirbtuvių skelbimas
Centralinių Geležinkelio Dirbtuvių skelbimas
Lietuvos Ūkininkas
1919-03-14 p.8
Reklama
Potvynis Kaune įgavo katastrofišką pobūdį
Potvynis Kaune įgavo katastrofišką pobūdį
Lietuvos Žinios
1936-03-14 p.9
Straipsnis
Tarėsi radijo fabriko statymo reikalais
Tarėsi radijo fabriko statymo reikalais
Lietuvos Žinios
1940-02-02 p.8
Žinutė
Naujų pramonės įmonių sumanymai
Naujų pramonės įmonių sumanymai
Lietuvos Žinios
1940-02-08 p.9
Žinutė
Steigiamas vietinio tabako apdirbimo fabrikas
Steigiamas vietinio tabako apdirbimo fabrikas
Lietuvos Žinios
1940-02-24 p.10
Žinutė
Kalnų, saulės ir fabrikų miestas
Kalnų, saulės ir fabrikų miestas
Lietuvos Žinios
1940-03-21 p.18
Žinutė
Pirmoji Liet. inžinierių ir Architektorių konferencija Kaune
Pirmoji Liet. inžinierių ir Architektorių konferencija Kaune
Lietuvos Žinios
1924-11-07 p.2
Straipsnis
Prekių muziejus
Prekių muziejus
Lietuvos Žinios
1925-02-14 p.2
Straipsnis
Prekių muziejus (Tąsa)
Prekių muziejus (Tąsa)
Lietuvos Žinios
1925-02-18 p.2
Straipsnis
Eigulių tiltas parduodamas ir ardomas
Eigulių tiltas parduodamas ir ardomas
Lietuvos Žinios
1925-06-03 p.3
Žinutė
Dėl projektų darbininkams steigti kolonijas
Dėl projektų darbininkams steigti kolonijas
Lietuvos Žinios
1937-01-15 p.5
Straipsnis
Dideli užsimojimai Kauno miestui tvarkyti
Dideli užsimojimai Kauno miestui tvarkyti
Lietuvos Žinios
1937-03-25 p.8
Straipsnis
Petrašiūnuose statys antrą kaliošų fabriką
Petrašiūnuose statys antrą kaliošų fabriką
Lietuvos Žinios
1937-05-10 p.7
Žinutė
Miesto savivaldybę laukia dideli darbai
Miesto savivaldybę laukia dideli darbai
Lietuvos Žinios
1937-10-04 p.5
Straipsnis
„Maiste“ šiemet eksportavo 222,479 kiaules
„Maiste“ šiemet eksportavo 222,479 kiaules
Lietuvos Žinios
1937-10-25 p.6
Straipsnis
Kaunas statosi
Kaunas statosi
Lietuvos Aidas
1939-07-07 p.1
Straipsnis
Kaunui statomas didelis vandens rezervuaras
Kaunui statomas didelis vandens rezervuaras
Lietuvos Aidas
1939-07-13 p.3
Straipsnis
Ties Panevėžiu statys trečiąjį cukraus fabriką
Ties Panevėžiu statys trečiąjį cukraus fabriką
Lietuvos Aidas
1939-09-26 p.2
Straipsnis
Tauragėj bus popierio fabrikas
Tauragėj bus popierio fabrikas
Lietuvos Ūkininkas
1920-09-12 p.7
Žinutė
Pilviškiai po 22 metų
Pilviškiai po 22 metų
Lietuvos Aidas
1940-01-19 p.3
Straipsnis
Valkininkų rajone statomas kalkių fabrikas
Valkininkų rajone statomas kalkių fabrikas
Lietuvos Aidas
1940-02-04 p.5
Straipsnis
Vilniaus kronika
Vilniaus kronika
Lietuvos Aidas
1940-02-06 p.2
Žinutė
Šiauliai. Degė linų apdirbimo fabrikas
Šiauliai. Degė linų apdirbimo fabrikas
Lietuvos Aidas
1940-03-27 p.7
Žinutė
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Lietuvos Aidas
1940-03-31 p.2
Straipsnis
300 butų biednuomenei
300 butų biednuomenei
Lietuvos Aidas
1940-04-27 p.4
Straipsnis
Prie Panevėžio cukr. fabriko statybos dirbs apie 1500 darbininkų
Prie Panevėžio cukr. fabriko statybos dirbs apie 1500 darbininkų
Lietuvos Aidas
1940-05-09 p.p.4
Žinutė
Kada gi pagaliau bus sutvarkyta Tilžės gatvė?
Kada gi pagaliau bus sutvarkyta Tilžės gatvė?
Lietuvos Žinios
1938-03-15 p.10
Straipsnis
Naujas kaliošų fabrikas
Naujas kaliošų fabrikas
Lietuvos Žinios
1938-05-24 p.7
Žinutė
Kas šiemet Kaune statys namus
Kas šiemet Kaune statys namus
Lietuvos Žinios
1938-05-25 p.10
Straipsnis
Mažeikiai. B-vė Žemaitijos linas pradėjo darbą
Mažeikiai. B-vė Žemaitijos linas pradėjo darbą
Lietuvos Aidas
1940-05-16 p.9
Žinutė
Kaip dirba ir kokį popierių gamina Petrašiūnų popieriaus fabrikas?
Kaip dirba ir kokį popierių gamina Petrašiūnų popieriaus fabrikas?
Lietuvos Žinios
1933-03-31 p.5
Straipsnis
Atvažiavo Vilijampolės žemių sąvininkė ir reikalauja atlyginimo
Atvažiavo Vilijampolės žemių sąvininkė ir reikalauja atlyginimo
Lietuvos Žinios
1933-05-16 p.5
Straipsnis
Naujoj Vilnioj, prie Vilnelės
Naujoj Vilnioj, prie Vilnelės
Lietuvos Aidas
1940-06-13 p.3
Straipsnis
Greitoji pagelba į Naujuosius Veršvus!
Greitoji pagelba į Naujuosius Veršvus!
Lietuvos Žinios
1934-03-30 p.9
Straipsnis
Svarstė cemento fabriko steigimo fabriką
Svarstė cemento fabriko steigimo fabriką
Lietuvos Aidas
1939-06-01 p.8
Žinutė
Ruošiamasi dideliems kanalizacijos ir vandentiekio darbams
Ruošiamasi dideliems kanalizacijos ir vandentiekio darbams
Lietuvos Žinios
1939-03-09 p.8
Straipsnis
Vilniaus burmistras apie Vilniaus miestą
Vilniaus burmistras apie Vilniaus miestą
Lietuvos Žinios
1939-12-30 p.12
Straipsnis
Iš ugnies kalno šančiuos teka metalas
Iš ugnies kalno šančiuos teka metalas
Dienos naujienos
1931-10-07 p.7
Straipsnis
Gilkmanas tebėra kalėjime
Gilkmanas tebėra kalėjime
Dienos naujienos
1931-10-16 p.1
Straipsnis
5 Šančių fabrikai liepsnoje
5 Šančių fabrikai liepsnoje
Dienos naujienos
1931-10-06 p.1
Straipsnis
Kas naujo fabrikuose ir dirbtuvėse
Kas naujo fabrikuose ir dirbtuvėse
Dienos naujienos
1932-06-22 p.1
Straipsnis
Trikotažo farbikas Beko
Trikotažo farbikas Beko
1936-07-02 p.2
Straipsnis
„Beko" fabrikas naujose patalpose
„Beko" fabrikas naujose patalpose
Darbas
1936-02-01 p.1
Straipsnis
Akc. B-vės „Šešerevskis ir KO"
Akc. B-vės „Šešerevskis ir KO"
Lietuvos Aidas
1936-04-04 p.3
Straipsnis
„Beko" trikotažas
„Beko" trikotažas
Rytas
1936-03-07 p.
Reklama
Žodis iš „Bostono" fabriko
Žodis iš „Bostono" fabriko
1940-02-22 p.1
Straipsnis
Kas girdėti „Bostone" ir „Fortūnoje"
Kas girdėti „Bostone" ir „Fortūnoje"
Darbininkas
1940-02-29 p.
Straipsnis
Vėl žodis iš „Bostono"
Vėl žodis iš „Bostono"
Darbininkas
1940-03-31 p.3
Straipsnis
Pirmasis Lietuvoje moterų rūbams ir paltams fabrikas „Boston"
Pirmasis Lietuvoje moterų rūbams ir paltams fabrikas „Boston"
Iliustruotas pasaulis
1937-03-21 p.10
Reklama
Konfliktas „Bostono" fabrike
Konfliktas „Bostono" fabrike
Lietuvos Žinios
1938-06-14 p.7
Straipsnis
Po darbininkų streiko
Po darbininkų streiko
Lietuvos Žinios
1937-04-03 p.7
Straipsnis
Pilnoji B-vė „Bostonas"
Pilnoji B-vė „Bostonas"
Tautos ūkis
1938-04-02 p.331
Žinutė
„Diana" darbininkų gyvenimas
„Diana" darbininkų gyvenimas
Darbas
1936-12-10 p.3
Straipsnis
Pramonės įmonių savininkai, kurių įmonės yra įrengtos rūsiuose, įpraeigojami jas iškelti į tinkamesnes vietas
Pramonės įmonių savininkai, kurių įmonės yra įrengtos rūsiuose, įpraeigojami jas iškelti į tinkamesnes vietas
Lietuvos Žinios
1938-02-25 p.9
Straipsnis
Patikrinus kojinių fab. „Diana"
Patikrinus kojinių fab. „Diana"
Lietuvos Žinios
1938-02-25 p.9
Straipsnis
„Diana" kojini7 fabrike nehigieniška
„Diana" kojini7 fabrike nehigieniška
Sveikata ir darbas
1934-06-01 p.215
Žinutė
Akc. b-vės „Diana" kojinių fabriko gamyba
Akc. b-vės „Diana" kojinių fabriko gamyba
Tautos ūkis
1933-03-01 p.93
Žinutė
Akcinė Bendrovė Kojinių Fabrikas „Diana"
Akcinė Bendrovė Kojinių Fabrikas „Diana"
Tautos ūkis
1938-12-10 p.1032
Straipsnis
Iš Šančių fabriko „Flora: veikimo
Iš Šančių fabriko „Flora: veikimo
Darbas
1937-01-14 p.5
Straipsnis
Šilko audinių ir kaklaryšių fabrikas „Flora" Kaune
Šilko audinių ir kaklaryšių fabrikas „Flora" Kaune
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.7
Reklama
Šilko audinių ir kaklaraiščių fabrikas „Flora"
Šilko audinių ir kaklaraiščių fabrikas „Flora"
Tautos ūkis
1938-05-21 p.474
Straipsnis
Sudegė linų fabrikas „Kabla"
Sudegė linų fabrikas „Kabla"
Lietuvis
1927-10-17 p.1
Žinutė
Perkūnas uždegė „Kablos" fabriką
Perkūnas uždegė „Kablos" fabriką
Vienybė
1929-10-02 p.228
Straipsnis
Mitingas „Kaplano" trikotažo fabrike
Mitingas „Kaplano" trikotažo fabrike
Balsas
1933-04-16 p.130
Žinutė
Kaplanų kojinių fabrikas
Kaplanų kojinių fabrikas
Dienos naujienos
1932-06-22 p.3
Žinutė
Elektros srovė pritrenkė
Elektros srovė pritrenkė
Lietuvos Aidas
1931-09-19 p.9
Žinutė
Šančių gaisras dar nelikviduotas
Šančių gaisras dar nelikviduotas
Lietuvos Aidas
1931-10-07 p.6
Straipsnis
Kokia graži tamstos skrybėlaitė. Modistės pasakoja
Kokia graži tamstos skrybėlaitė. Modistės pasakoja
Darbas
1937-10-16 p.
Straipsnis
Skrybėlių dirbtuvė
Skrybėlių dirbtuvė
Žvilgsniai
1933-01-01 p.30
Žinutė
Paryžius Kaune. Pas Kauno madistes pasižvalgius
Paryžius Kaune. Pas Kauno madistes pasižvalgius
1933-01-01 p.28
Straipsnis
Vyrų rūbų siuvėjas
Vyrų rūbų siuvėjas
1933-01-01 p.31
Reklama
Akcinė bendrovė „Tangoras"
Akcinė bendrovė „Tangoras"
Tautos ūkis
1938-02-05 p.6
Žinutė
„Vatolit"
„Vatolit"
Socialdemokratas
1929-01-01 p.6
Straipsnis
Bus praplėstas „Pluoštas"
Bus praplėstas „Pluoštas"
Darbas
1936-10-29 p.6
Straipsnis
„Pluoštas" rengia naujų metų sutikimą
„Pluoštas" rengia naujų metų sutikimą
Darbas
1936-12-10 p.7
Reklama
Neleistini reiškiniai „Pluošte"
Neleistini reiškiniai „Pluošte"
Darbas
1936-09-05 p.5
Straipsnis
40.000 metrų audinių per vieną mėnesį
40.000 metrų audinių per vieną mėnesį
Darbas
1937-05-20 p.6
Straipsnis
Akc. B-vė „Puoštas"
Akc. B-vė „Puoštas"
Lapas
1933-01-01 p.
Reklama
Lietuvos šilkas
Lietuvos šilkas
Lietuvos Aidas
1934-05-05 p.1
Straipsnis
Akc. B-vė „Puoštas"
Akc. B-vė „Puoštas"
Lietuvos Karo Invalidas
1937-01-01 p.60
Straipsnis
„Pluoštas" privalo išmokėti darbininkams per 34.000 Lt kompensacijų
„Pluoštas" privalo išmokėti darbininkams per 34.000 Lt kompensacijų
Lietuvos Žinios
1937-12-30 p.12
Straipsnis
Iš susirinkimo
Iš susirinkimo
Lietuvos Žinios
1938-01-11 p.7
Straipsnis
„Pluošto" darbininkai iš fabriko administracijos kompensacijos negauna
„Pluošto" darbininkai iš fabriko administracijos kompensacijos negauna
Lietuvos Žinios
1938-01-18 p.10
Straipsnis
„Liteks" fabrikas po pertraukos sparčiai dirba
„Liteks" fabrikas po pertraukos sparčiai dirba
Darbas
1936-01-23 p.4
Straipsnis
Akc. B-vė „Liteks"
Akc. B-vė „Liteks"
Diena
1936-01-01 p.7
Reklama
Buvo užsidegęs „Litekso" fabrikas
Buvo užsidegęs „Litekso" fabrikas
Lietuvos Aidas
1931-09-04 p.6
Straipsnis
Kaip veikia tekstilės fabrikas „Litex"
Kaip veikia tekstilės fabrikas „Litex"
1933-01-14 p.14
Straipsnis
Akc. B-vės „Litex" audinių fabriką aplankius
Akc. B-vės „Litex" audinių fabriką aplankius
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.7
Straipsnis
Akc. B-vė „Litex"
Akc. B-vė „Litex"
Lietuvos Karo Invalidas
1937-01-01 p.59
Reklama
Krata fabrike „Liteks"
Krata fabrike „Liteks"
Socialdemokratas
1928-10-20 p.1
Straipsnis
Akcinė Bendrovė „Liteksas"
Akcinė Bendrovė „Liteksas"
Tautos ūkis
1938-12-10 p.19
Žinutė
Audinių fabrikas „Litex" Kaune
Audinių fabrikas „Litex" Kaune
Trimitas
1929-10-17 p.17
Straipsnis
„Koton" fabriko darbininkų pasitarimas
„Koton" fabriko darbininkų pasitarimas
Balsas
1933-01-01 p.96
Straipsnis
Iš „Cotton” fabriko darbininkų sporto sekcijos veikimo
Iš „Cotton” fabriko darbininkų sporto sekcijos veikimo
Darbas
1937-01-21 p.2
Straipsnis
Šis tas iš mūsų pramonės
Šis tas iš mūsų pramonės
Diena
1931-01-04 p.7
Straipsnis
Cottono kojinės. Dėmesio, interesantai!
Cottono kojinės. Dėmesio, interesantai!
Lietuvos Aidas
1930-06-07 p.9
Reklama
Akcinė Bendrovė „Cotton"
Akcinė Bendrovė „Cotton"
Lietuvos Karo Invalidas
1937-01-01 p.52
Straipsnis
Akcinė Bendrovė „Cotton"
Akcinė Bendrovė „Cotton"
Lietuvos Karo Invalidas
1938-01-01 p.82
Reklama
Bendrovė „Cotton"
Bendrovė „Cotton"
Lietuvos Žinios
1932-04-13 p.6
Straipsnis
Akcinė B-vė „Cotton" Kaune
Akcinė B-vė „Cotton" Kaune
Lietuvos Žinios
1932-11-12 p.2
Straipsnis
„Cotton" fabriko trimetinės sukaktuvės
„Cotton" fabriko trimetinės sukaktuvės
Lietuvos Žinios
1932-10-10 p.5
Straipsnis
Kojinių „Cotton" fabrikas vėl pradėjo darbą
Kojinių „Cotton" fabrikas vėl pradėjo darbą
Rytas
1932-01-23 p.8
Straipsnis
Akc. b-vės „Cotton" gamyba 1932 m.
Akc. b-vės „Cotton" gamyba 1932 m.
Tautos ūkis
1933-01-01 p.31
Žinutė
Kojinių pramonė Lietuvoje
Kojinių pramonė Lietuvoje
Tautos ūkis
1938-01-01 p.469
Straipsnis
Akc. b-vės „Cotton" veikimas
Akc. b-vės „Cotton" veikimas
Tautos ūkis
1932-01-01 p.202
Straipsnis
Akcinė B-vė „Cotton"
Akcinė B-vė „Cotton"
Tautos ūkis
1938-01-01 p.1143
Žinutė
Kojinių pramonė Lietuvoje
Kojinių pramonė Lietuvoje
Trimitas
1938-11-23 p.1143
Straipsnis
„Kauno audiniai" padovanojo sąjungai šilko
„Kauno audiniai" padovanojo sąjungai šilko
Apžvalga
1937-11-10 p.5
Žinutė
Kauno Audiniai
Kauno Audiniai
Darbas
1936-07-02 p.6
Straipsnis
„Kauno Audinių" fabrike dirba jau per 500 darbininkų
„Kauno Audinių" fabrike dirba jau per 500 darbininkų
1936-01-23 p.4
Žinutė
Graži „Kauno audinių" eglutė
Graži „Kauno audinių" eglutė
Darbininkas
1939-01-13 p.p.12
Straipsnis
Moteriškos pavasario sezono medžiagos
Moteriškos pavasario sezono medžiagos
Diena
1934-05-20 p.4
Straipsnis
Turime lietuviško margo šilko
Turime lietuviško margo šilko
Dienos naujienos
1933-06-03 p.3
Straipsnis
Nuo medžio gabalo iki šilkinės suknelės. Iš „Kauno audinių" darbo
Nuo medžio gabalo iki šilkinės suknelės. Iš „Kauno audinių" darbo
Laiko žodis
1936-06-15 p.7
Straipsnis
Ekskursija po „Kauno audinius"
Ekskursija po „Kauno audinius"
Laiko žodis
1936-06-15 p.8
Straipsnis
Ekskursija po „Kauno audinius"
Ekskursija po „Kauno audinius"
Laiko žodis
1936-06-15 p.9
Straipsnis
Ekskursija po „Kauno audinius"
Ekskursija po „Kauno audinius"
Laiko žodis
1936-06-15 p.10
Straipsnis
Ekskursija po „Kauno audinius"
Ekskursija po „Kauno audinius"
1936-06-15 p.11
Straipsnis
Ekskursija po „Kauno audinius"
Ekskursija po „Kauno audinius"
Laiko žodis
1936-06-15 p.12
Straipsnis
„Kauno audiniai"
„Kauno audiniai"
Lapas
1933-05-07 p.8
Straipsnis
„Kauno audinių" parodoje apsilankius
„Kauno audinių" parodoje apsilankius
Lietuvos Aidas
1933-11-13 p.6
Straipsnis
Pasivaikščiojus pirmame Liet. šilko fabrike „Kauno audiniai"
Pasivaikščiojus pirmame Liet. šilko fabrike „Kauno audiniai"
Lietuvos Aidas
1933-01-07 p.10
Straipsnis
Pasivaikščiojus pirmame Liet. šilko fabrike „Kauno audiniai"
Pasivaikščiojus pirmame Liet. šilko fabrike „Kauno audiniai"
Lietuvos Aidas
1933-01-07 p.10
Straipsnis
Kaip dirbama pirmame Lietuvos šilko fabrike
Kaip dirbama pirmame Lietuvos šilko fabrike
Lietuvos Aidas
1934-05-11 p.8
Straipsnis
Akcinė B-vė „Kauno audiniai"
Akcinė B-vė „Kauno audiniai"
1938-02-15 p.31
Straipsnis
„Kauno audinių" naujiena
„Kauno audinių" naujiena
1940-06-18 p.20
Straipsnis
Šilko medžiaga - daili ir praktiška
Šilko medžiaga - daili ir praktiška
Lietuvos Karo Invalidas
1937-01-01 p.48
Straipsnis
Triukšmingas gaisras „Kauno audinių" fabrike
Triukšmingas gaisras „Kauno audinių" fabrike
Lietuvos Žinios
1933-03-13 p.5
Straipsnis
Pramonės įmonė, užsipelniusi visuomenės pagarbos
Pramonės įmonė, užsipelniusi visuomenės pagarbos
1939-06-17 p.20
Straipsnis
Kauno šilko audinių paroda
Kauno šilko audinių paroda
Naujoji Romuva
1932-02-07 p.p.138 (1)
Straipsnis
Kauno šilko audinių paroda
Kauno šilko audinių paroda
Naujoji Romuva
1932-02-07 p.p.138 (2)
Straipsnis
Teigiamas reiškinys Lietuvos pramonėje
Teigiamas reiškinys Lietuvos pramonėje
Rytas
1931-05-09 p.4
Straipsnis
Kauno šilko audinių paroda
Kauno šilko audinių paroda
Rytas
1932-02-10 p.7
Straipsnis
Akc. B-vė „Kauno Audiniai"
Akc. B-vė „Kauno Audiniai"
Tautos ūkis
1938-01-29 p.118
Straipsnis
„Kauno audiniai"
„Kauno audiniai"
Trimitas
1934-03-08 p.2
Reklama
Kauno Audinių šilkai
Kauno Audinių šilkai
Verslas
1936-07-02 p.6
Straipsnis
Mūsų šilkai vitrinose
Mūsų šilkai vitrinose
Žvilgsniai
1933-01-01 p.25
Straipsnis
Ar taip gerai padaryta?
Ar taip gerai padaryta?
Amatininkas
1935-07-11 p.2
Straipsnis
Akc. b-vės „Drobė" fabrikas
Akc. b-vės „Drobė" fabrikas
Bendras darbas
1930-05-17 p.3
Straipsnis
Šis tas iš „Drobės" darbininkų gyvenimo
Šis tas iš „Drobės" darbininkų gyvenimo
Darbas
1936-01-23 p.4
Straipsnis
„Drobės" fabrikas steigia šaulių būrį
„Drobės" fabrikas steigia šaulių būrį
Darbas
1937-05-20 p.4
Straipsnis
Audeklų įvežimas ir darbininkų reikalai
Audeklų įvežimas ir darbininkų reikalai
Darbininkas
1928-05-13 p.3
Straipsnis
Šis tas iš „Drobės" fabriko
Šis tas iš „Drobės" fabriko
1940-03-14 p.3
Straipsnis
Akc. „Drobė" B-vė
Akc. „Drobė" B-vė
1935-06-16 p.10
Reklama
Kaunas turi naują modernišką įmonę
Kaunas turi naują modernišką įmonę
Diena
1936-11-08 p.10
Straipsnis
5.000 000 litų lietuvių įmonė
5.000 000 litų lietuvių įmonė
Dienos naujienos
1931-10-09 p.4
Straipsnis
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1922-07-27 p.5
Žinutė
„Gyvos vilnos" medžiaga
„Gyvos vilnos" medžiaga
Lietuvos Aidas
1934-05-05 p.10
Straipsnis
Tie, kurie iš savo medžiagos savomis rankomis stiprų ir gražų drabužį padaro
Tie, kurie iš savo medžiagos savomis rankomis stiprų ir gražų drabužį padaro
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.27
Straipsnis
Įsidėmėtinos smulkmenos
Įsidėmėtinos smulkmenos
Lietuvos Ūkininkas
1928-04-08 p.11
Straipsnis
Mūsų pramonė. „Drobės" fabrikas
Mūsų pramonė. „Drobės" fabrikas
Lietuvos Ūkininkas
1928-04-08 p.10
Straipsnis
Bendrovė „Drobė"
Bendrovė „Drobė"
Lietuvos Ūkis
1922-08-01 p.5
Reklama
Akcinės bendrovės „Drobė" gelumbės fabrikas Kaune - Šančiuose
Akcinės bendrovės „Drobė" gelumbės fabrikas Kaune - Šančiuose
Lietuvos Ūkis
1927-11-01 p.346
Straipsnis
„Drobė"
„Drobė"
Lietuvos Žinios
1931-08-19 p.5
Straipsnis
Paminėjo „Drobės" direktoriaus sukaktuves
Paminėjo „Drobės" direktoriaus sukaktuves
Lietuvos Žinios
1938-06-13 p.7
Žinutė
„Drobė" supirko vietinių vilnų už 418,758 LT
„Drobė" supirko vietinių vilnų už 418,758 LT
Lietuvos Žinios
1938-01-03 p.6
Straipsnis
„Drobę" aplankius
„Drobę" aplankius
Naujas Žodis
1929-07-05 p.25 (1)
Straipsnis
„Drobę" aplankius
„Drobę" aplankius
Naujas Žodis
1929-07-05 p.26 (2)
Straipsnis
Dėlko „Drobė" užsitarnavo visų pagarbos
Dėlko „Drobė" užsitarnavo visų pagarbos
Rytas
1932-03-24 p.10
Straipsnis
Akcinė bendrovė „Drobė"
Akcinė bendrovė „Drobė"
Rytas
1934-05-12 p.6
Straipsnis
Akcinė bendrovė „Drobė"
Akcinė bendrovė „Drobė"
Tautos ūkis
1938-12-10 p.1032
Žinutė
Akc. B-vės „Drobės" vilnonių gelumbių fabrikas
Akc. B-vės „Drobės" vilnonių gelumbių fabrikas
Tautos ūkis
1938-05-21 p.471
Straipsnis
„Drobės" sukaktuvės
„Drobės" sukaktuvės
Trimitas
1931-08-20 p.662
Straipsnis
Daugiau dėmesio „Drobės" audiniams
Daugiau dėmesio „Drobės" audiniams
Ūkininko patarėjas
1932-04-22 p.9
Straipsnis
Vilnonių audinių fabrikas „Drobė"
Vilnonių audinių fabrikas „Drobė"
Ūkininko patarėjas
1937-09-30 p.3
Straipsnis
Kaip pažinti vilnonę medžiagą
Kaip pažinti vilnonę medžiagą
Ūkininko patarėjas
1934-05-31 p.12
Straipsnis
Akc. „Drobė" B-vė
Akc. „Drobė" B-vė
Ūkininko patarėjas
1935-04-11 p.11
Reklama
„Drobė" sukurta gelbstint kariuomenę
„Drobė" sukurta gelbstint kariuomenę
Verslas
1936-09-24 p.1
Straipsnis
Stebėtinas Drobės išaugimas
Stebėtinas Drobės išaugimas
1930-05-04 p.16
Straipsnis
Vilnonių gelumbių fabrikas „Drobė"
Vilnonių gelumbių fabrikas „Drobė"
Žvilgsniai
1934-01-01 p.52
Reklama
1 390

Kojinių fabriko „Silva“ ištakos siekia 1928 m., kuomet „broliai Jankelis ir Ošeris Uliamperliai Vilijampolėje įkūrė trikotažo dirbtuvę, kuri veikiai peraugo į akcinę bendrovę „Broliai Uliamperliai ir Ko“[1]. Pastarosios ofisas buvo įsikūręs namo Daukšos g. 28 [dab. Šv. Gertrūdos 33] antrame aukšte, o pats fabrikas – Vilijampolėje, Raudondvario g. 27 [dab. Raudondvario pl. 93][2]. Ilgai netrukus, įmonė kiek prasiplėtė, užstatyti antrasis ir trečiasis aukštai. „Pirmajame aukšte buvo atliekamos formavimo operacijos, o sekančiuose mezgimo ir siuvimo“[3]. Susiformavo to meto pramonės architektūrai būdingas objektas.


Bendrovės įstatuose nurodyta, kad jos „tikslas yra ir įvairių trikotažo prekių išdirbimas bei prekyba visokiomis kitomis tos pat rūšies prekėmis“[4], nors produkcijos pagrindą sudarė moteriškos kojinės. Čia dirbo apie 50 darbininkų. Bendrovė visą laiką veikė pelningai. 1939 m. sausio 1 d. jos akcinis kapitalas siekė 1 250 000 litų, o atsarginis kapitalas – 71 500 litų[5]. Bendrovė „1940 m. liepos mėnesį buvo nacionalizuota ir tapo Valstybiniu kojiniu fabriku „Silva“[6]. Karo metais fabrikas tęsė savo veiklą ir buvo pervadintas į „Strumf und Wirkwaren fabrik „Silva“.“[7]


Traukiantis vokiečiams gamykla pernelyg nenukentėjo. Net ir sovietinėje istoriografijoje, kuri buvo linkusi gerokai sutirštinti karo nuostolius, kalbama tik apie sandėlių susprogdinimą bei tam tikros įrangos išgabenimą: „okupantai besitraukdami iš Kauno ėmė gabenti iš įmonės mašinas, elektros motorus ir kitą turtą, bet visko išgabenti nespėjo.“[8] Pokario metais fabrikas gamino „vyriškas, moteriškas ir vaikiškas kojines, o taip pat „Jėgos“, „Inkaro“ ir „Audimo“ fabrikams tiekė dažytą ir pūkuotą trikotažinę medžiagą“[9].


Sovietmečiu „Silva“ tapo viena svarbiausių Kauno tekstilės pramonės įmonių. Šeštajame dešimtmetyje fabrikas stipriai išplėstas. 1950 m. atvežta nauja įranga iš įvairių Sovietų sąjungos gamyklų: „Trikotažo ir kojinio fabriko „Silva“ kolektyvas praeitais metais gavo iš Tulos gamyklos 60 kojinių  mezgamųjų automatų, iš Leningrado (dab. Sankt Peterburgo) Engelso vardo gamyklos 15 ketelinių mašinų, 19 lastikų mezgimo mašinų, mašiną kapronui džiovinti, iš Ivanovo miesto eilę kitų įrengimų. Tai įgalina fabriką produkcijos išleidimą 1951 metais padidinti beveik du kartus“[10]. 1953 m. viename iš Leningrado institutų paruoštas fabriko rekonstrukcijos projektas[11]. 1960-taisiais, „Silvoje“ jau dirbo pusantro tūkstančio žmonių, o per dieną pagamino apie 60 tūkstančių porų įvairių kojinių[12]. Tiesa, formalieji statistiniai rodikliai neatspindi tikrosios socialistinio gyvenimo kasdienybės, prisodrintos atvirų vagysčių[13], bei nepaliaujamos politinės propagandos, trimituojančios apie socialistinių lenktynių nugalėtojų ir racionalizatorių indėlį į sovietinės gerovės kūrimą.


Fabriko teritorija plečiama ir brandžiuoju sovietmečiu: „1969 m. atiduotas eksploatuoti naujas keturių aukštų trikotažo apdailos cechas, kurio gamybinis plotas viršija 6 tūkstančius kvadratinių metrų. Čia pastatyti modernūs technologiniai įrenginiai, įsisavinta nauja šilkinių trikotažo audinių dažymo technologija. 1970 m. užbaigta stambaus trijų aukštų gamybinio buitinio korpuso statyba. Jame patogiai įsikūrė kojinių dažymo cechas, administracija ir fabriko darbuotojų buitinės patalpos.[14]


Nuo 1968 m. fabrikas pradėjo specializuotis vaikiškų kojinių gamyboje. Įdomu, kad dar 1961 m. „Silva“ buvo pirmas fabrikas Tarybų Sąjungoje pradėjęs gaminti vaikiškas kojines-kelnes[15], kurioms 1970 m. suteiktas Valstybinis kokybės ženklas[16]. Fabriko produkcija ne karta eksponuota tarptautinėse parodose Poznanėje, Bagdade, Plovdive, Izmire, Budapešte, Osakoje ir kitur.[17] 1970 m. prie „Silvos“ fabriko prijungtas užuolaidų mezgimo fabrikas „Pakaita“, kuris išplėtė „Silvos“ produkcijos asortimentą[18].


1975 m. „Silva“ tapo didelio Adelės Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinio susivienijimo pagrindine įmone[19]. 1981 m. šioje korporacijoje dirbo 5700 darbuotojų. Be „Silvos“ susivienijimui priklausė Kauno trikotažo fabrikai „Audimas“ ir „Trikotažas“, Kelmės trikotažo fabrikas (įkurtas 1963 m.), cechai Gaižiūnuose, Jonavoje, Tytuvėnuose, Užventyje ir Žeimiuose.


Vaidas Petrulis
[1] Pavilonis, Z. Kovos ir darbo metodai. Kauno tiesa, 1978 birželio 9, p. 4.


[2] Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1940 metams. Pašto valdybos leidinys, p. 168.


[3] Miklyčius, K., Pavilonis, Z., Pavalkis, J. Kovos ir darbo metai: susivienijimo pagrindinės įmonės istorija. Rankraštis. Kaunas: 1979, p. 6.


[4] Pavilonis, Z. op. cit., p. 4.


[5] Ibid.


[6] Miklyčius, K. et. al., op. cit., p. 9.


[7] Ibid., p. 9.


[8] Pavilonis Z. op. cit., p. 4.


[9] Miklyčius, K. et. al., op. cit., p. 15.


[10] Močalovas, K. Užtvirtinti pramonės laimėjimus. Kauno tiesa, 1951 sausio 5 d., p. 3.


[11] Miklyčius, K. et. al., op. cit., p. 16.


[12] Gulbinskienė A., Černeckis V., Kežinaitis P. Kaunas. Jo praeitis, dabartis ir ateitis. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960, p. 94.


[13] Šolochovas, J. Netvarka „Silvos“ fabrike. Kauno tiesa, 1953 kovo 31, p. 3.


[14] Gulbinskienė A. et. al., op. cit., p. 94.


[15] Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 10, Vilnius: Mokslas, 1983, p. 563.


[16] Miklyčius, K. et. al., op. cit., p. 19.


[17] Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 10, Vilnius: Mokslas, 1983, p. 563.


[18] Miklyčius, K. et. al., op. cit., p. 18.


[19] Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 10, Vilnius: Mokslas, 1983, p. 159.


„Silvos“ produkcija 1938 m. parodoje. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.
„Silvos“ produkcija 1938 m. parodoje. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.
„Silvos“ produkcija 1939 m. parodoje. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.
„Silvos“ produkcija 1939 m. parodoje. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.
Fabriko „Silva“ reklama. Iš laikraščio: „Kauno tiesa“, 1953 liepos 21, p. 4.
Fabriko „Silva“ reklama. Iš laikraščio: „Kauno tiesa“, 1953 liepos 21, p. 4.
Fabriko „Silva“ reklama. Iš žurnalo: „Liaudies ūkis“, 1966, nr. 12.
Fabriko „Silva“ reklama. Iš žurnalo: „Liaudies ūkis“, 1966, nr. 12.
Fabrikas „Silva“ apie 1939 m. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.
Fabrikas „Silva“ apie 1939 m. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.
Fabrikas „Silva“. Iš leidinio: Gulbinskienė A., et. al., Kaunas. Jo praeitis, dabartis ir ateitis. Vilnius: VPIMLL, 1960.
Fabrikas „Silva“. Iš leidinio: Gulbinskienė A., et. al., Kaunas. Jo praeitis, dabartis ir ateitis. Vilnius: VPIMLL, 1960.
Fabrikas „Silva“ 1966 m. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.
Fabrikas „Silva“ 1966 m. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.
Trikotažo apdailos cechas 1967 m.. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.
Trikotažo apdailos cechas 1967 m.. Iš rankraščio: Miklyčius, K., et. al., J. „Kovos ir darbo metai ...“, Kaunas, 1979.