Saldutiškio šaulių namai
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;" align="center">Tarpukariu šaulių namai funkcionavo ne vien kaip šios sąjungos narių būstinės – tai buvo visuomeniniai centrai, neatsitiktinai vadinti „tautos namais“. Ypatingą svarbą tokie patriotizmo, lietuvybės puoselėjimo židiniai įgavo pasienio ruožo teritorijose. Ne išimtis buvo ir Saldutiškis, kurį nuo demarkacijos linijos skyrė apie 12 km. Šiame valsčiuje jau 1926 m. susirūpinta šaulių būriui tinkamomis patalpomis. Buvo kreiptasi į Utenos apskrities žemės reformos valdybą su prašymu iš parceliuojamo Saldutiškio dvaro skirti šaulių būriui žemės sklypą, motyvuojant tuo, kad jis reikalingas susirinkimų namui bei aikštelės, skirtos kariniam mokymui ir mankštai, įrengimui. 1927 m. žemės reformos valdyba Saldutiškio šaulių būriui paskyrė 32 arų sklypą prie kelio į Vėžiškes. Vėliau dėl neaiškių priežasčių Utenos šaulių 2-os rinktinės valdyba kreipėsi į žemės reformos valdybą su prašymų sklypą pakeisti. Prašymas įgyvendintas tik 1930 m., kuomet būriui paskirtas kitas neatlygintinas sklypas.  Be to, tais pačiais, 1930 metais, sudaryta Saldutiškio šaulių 6-ta kuopa, kurios vadu paskirtas atsargos leitenantas V. Žilėnas. Kuopą sudarė: Kirdeikių 32-asis, Labanoro 33-aisi ir Saldutiškio 24-asis būriai. Nuo 1936 m. gegužės 25d. Saldutiškio 24-ame būryje įkurtas moterų skyrius. ,,Šaulių kuopos nariais buvo vietiniai gyventojai, daugiausia jaunimas. Užsiėmimai vykdavo tik laisvalaikiu, šauliai užsiėmė meno saviveikla, buvo aprūpinti muzikos instrumentais, ir pratybomis“<a style="text-align: justify;" title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftn1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Gavus tinkamą sklypą buvo sudarytas namų statybos komitetas. Komitetas rūpinosi lėšų rinkimu šaulių namų statybai. Tuo tikslu buvo organizuojama loterija, rinktos aukos, išleistas Saldutiškio vaizdų albumėlis, kuriame be apylinkės vaizdų galima išvysti ir planuotų šaulių namų maketo fotografiją. 1932 m. Utenoje koncertavusių K. Petrausko, J. Nagrodskio ir Dambrauskaitės koncerto pelnas taip pat atiteko Saldutiškio šaulių namų statybos fondui. Į namų statybą didelį indelį įnešė ir vietos šauliai, ypač B. Brazdys, kuris savo lentpjūvėje nemokamai apdorojo visą iš žemės ūkio ministerijos išsimokėtinai gautą pastato statybai reikalingą medieną. Šaulių namų statybos darbus vykdė patys šauliai bei bendruomenė<a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftn2">[2]</a>. 1934 m. rugsėjo 2 d. iškilmingai atidaryti Saldutiškio šaulių namai, kuriuose, pasak tuometinės spaudos, ,,stiprės tautiškumas, vieningumas bei klestės kultūrinis gyvenimas“<a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">,,Visus džiugino iš tolo matomi gražūs šaulių namai su kilniu užrašu ,,Šaulių namai – Tautos namai”. Namai pastatyti labai gražioje vietoje – ant kalnelio, aplink auga pušaitės“<a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftn4">[4]</a> – rašoma šaulių sąjungos leidžiamame laikraštyje „Trimitas“. Taigi, ant kalvos pastatyti šaulių namai tapo ryškia dominante Saldutiškio miestelio urbanistiniame kraštovaizdyje. Medinis pastatas su sunertais kertėse sienojais, dvišlaičiu stogu ir plačiu atviru prieangiu atspindėjo rytų Aukštaitijos architektūros tradiciją. Pagrindinis, į aikštę atgręžtas fasadas – simetriškas su tankiai išdėstytais stačiakampiais langais ir plačiomis įstiklintomis ir dekoruotomis durimis. Tas pats saulutės dekoras atsikartojo ir mezonino durų puošyboje, pro kurias buvo galima patekti į virš prieangio buvusį balkonėlį. Deja, šiandien, pakeitus stogo konstrukciją, neišlaikytos charakteringos statinio proporcijos, neišsaugotas šaulių namams puošnumo teikęs balkonėlis. Taip pat, neišsaugant tradicinės medžiagos bei puošybos elementų, mediniai langai ir durys pakeisti plastikiniais. Nors nėra žinoma pirminė viso objekto polichromija, akivaizdu, kad langai ir durys, buvo dažyti baltai, o iš tuometinės spaudos žinoma, kad namo stogas buvo raudonas, ,,raudonas namo stogas ir taip stilingam namui teikia ypatingą grožį“<a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftn5">[5]</a>. Taigi ko gero Saldutiškio šaulių namai buvo dengti raudonų čerpių stogu. Tad šiandien šaulių namų pastatas gerokai nutolęs nuo autentiško vaizdo.</p>
<p style="text-align: justify;">Autentiškų interjerų ir jų elementų neišliko, tačiau iki šių dienų yra išlikusi svarbiausia  pastato patalpa - erdvi salė su avanscena, kurioje vyko svarbiausi šaulių bei miestelėnų renginiai, koncertavo šaulių dūdų orkestras. Be šaulių būrio Saldutiškio kultūriniame gyvenime aktyviai veikė ir krikščioniška Pavasarininkų sąjunga, vykdavo moksleivių kultūriniai renginiai, taip pat veikė skaitykla-knygynėlis, kur buvo apie 700 knygų, žurnalų, laikraščių. Skaitykloje  būta ir kitų modernybės ženklų – veikė D. Telksnienės padovanotas radijo aparatas su garsiakalbiu<a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftn6">[6]</a>. Į naujus šaulių namus perkelta ir Sandutiškio pradinė mokykla iš anksčiau mokyklai skirto seno medinio pastato. Čia mokiniai glaudėsi naujose ir šiltose antrojo aukšto patalpose, o nuo 1936 m., dėl įvesto privalomo šešių metų pradžios mokslo ženkliai padidėjus mokinių skaičiui, pamokos vykdavo ir didžiojoje salėje. Antrojo aukšto patalpos buvo skirtos mažesnėms klasėms, o salėje veikė gausiausios mokinių skaičiumi klasės, kuriose tilpo iki 50 mokinių.</p>
<p style="text-align: justify;">Šaulių namai, be abejo, buvo naudojami ir kaip šaulių vadavietė, kur vykdavo šaulių būrio susirinkimai, buvo priiminėjami svarbūs svečiai. Pastate buvo įrengta patalpa kariniam inventoriui laikyti ir saugoti. Prie šaulių namų buvo įrengta sporto aikštelė, kur galėjo treniruotis ne tik šauliai, bet ir mokiniai, kariuomenei besiruošiantys jaunuoliai ar kiti saldutiškiečiai. Nuo ketvirto dešimtmečio vidurio, suintensyvėjus karo grėsmei, šaulių namų šaudykloje vykdavo šaudymo varžybos.<a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftn7">[7]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Saldutiškio šaulių namai kaip lietuviškosios kultūros židinys netrikdomai veikė iki 1940 metų vasaros. Pirmosiomis dienomis sovietinės okupacijos mokyklos veikimas buvo sustabdytas, Lietuvos šaulių sąjunga likviduota, nemažai Saldutiškio mokytojų, inteligentų, kultūros veikėjų, priklausiusių šaulių organizacijai, ištremti. Ne kartą ideologiškai reorganizuota mokykla veikė ir Antrojo Pasaulinio karo bei pokario metais, iki pastatant dabartinę Saldutiškio vidurinę mokyklą. Saldutiškio šaulių namai kultūrinės svarbos ir pagrindinės savo funkcijos neprarado – sovietmečiu jie buvo reformuoti į Saldutiškio miestelio kultūros namus.</p>
<div><em>Renata Kilinskaitė</em><br /><hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftnref1">[1]</a> Guobis D., Šinkūnas R. <em>Saldutiškio mokykla,</em> Utena: Utenos spaustuvė, 2006, p. 5.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftnref2">[2]</a> Saldutiškyje atidaryti šaulių namai. <em>Trimitas.</em> 1934.09.06.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftnref3">[3]</a> Ibid.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftnref4">[4]</a> Ibid.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftnref5">[5]</a> Ibid.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftnref6">[6]</a> Iš Dainiaus Guobio surinktos medžiagos</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftnref7">[7]</a> Ibid.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/renren/Desktop/saldutiskio%20autc/Salduti%C5%A1kio%20%C5%A1auli%C5%B3%20namai-autc.docx#_ftnref8">[8]</a> Guobis D., Šinkūnas R. <em>Saldutiškio mokykla,</em> Utena: Utenos spaustuvė, 2006, p. 34.</p>
</div>
</div>
Adresas: Liepų g. 18, Saldutiškis, Utenos r.
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai:
Metai: 1934
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/ sporto/ poilsio/ Kiti, Kultūros namai
Medžiagos: Medis
Nuotraukos: 9
Susiję bibliografijos įrašai
Kaune pereitą sezoną buvo maksimalinė namų statyba
Kaune pereitą sezoną buvo maksimalinė namų statyba
Lietuvos Aidas
1932-01-04 p.p. 5
Straipsnis
Didelė Šiaulių statyba
Didelė Šiaulių statyba
Lietuvos Aidas
1932-06-16 p.7
Žinutė
Stebėtinas duosnumas
Stebėtinas duosnumas
Lietuvos Žinios
1931-04-27 p.5
Žinutė
Utenos viltys
Utenos viltys
Lietuvos Žinios
1931-04-28 p.4
Žinutė
Pradžios mokyklų statyba
Pradžios mokyklų statyba
Lietuvos Aidas
1932-06-24 p.6
Žinutė
Nepriklausomybės paminklo pašventinimo iškilmės Dusetuose
Nepriklausomybės paminklo pašventinimo iškilmės Dusetuose
Lietuvos Aidas
1932-07-01 p.7
Straipsnis
Kauno miesto taryba
Kauno miesto taryba
Lietuvos Aidas
1932-07-05 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Lietuvos miestus ir miestelius
Žinutės apie Lietuvos miestus ir miestelius
Lietuvos Aidas
1932-07-15 p.7
Straipsnis
Jonišky gražiai sutvarkytas šaulių darželis
Jonišky gražiai sutvarkytas šaulių darželis
Lietuvos Aidas
1932-07-22 p.7
Žinutė
Statyba Kaune
Statyba Kaune
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Žinutė
Žūstantis meno turtas
Žūstantis meno turtas
Lietuvos Aidas
1932-07-29 p.3
Straipsnis
Vėl nuolat gyvėja statyba Kaune
Vėl nuolat gyvėja statyba Kaune
Lietuvos Aidas
1932-08-01 p.6
Žinutė
Tauragės naujienos
Tauragės naujienos
Lietuvos Aidas
1932-08-03 p.7
Žinutė
Šauliams nupirko namus
Šauliams nupirko namus
Lietuvos Žinios
1931-06-15 p.5
Žinutė
Aleksote griuvo kalnas su namu
Aleksote griuvo kalnas su namu
Lietuvos Aidas
1932-08-09 p.6
Žinutė
 Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Lietuvos Aidas
1932-08-13 p.4
Straipsnis
Tauragės naujienos
Tauragės naujienos
Lietuvos Aidas
1932-08-23 p.7
Žinutė
Šaulių namų šventinimas Kelmėje
Šaulių namų šventinimas Kelmėje
Lietuvos Aidas
1932-09-15 p.6
Žinutė
Žinutės apie Kybartus ir Šeštokus
Žinutės apie Kybartus ir Šeštokus
Lietuvos Aidas
1932-09-16 p.7
Žinutė
Didelės iškilmės Kelmėje
Didelės iškilmės Kelmėje
Lietuvos Aidas
1932-09-19 p.2
Straipsnis
Liaudies namai Kernavėj
Liaudies namai Kernavėj
Lietuvos Aidas
1932-09-20 p.7
Žinutė
Obelių šauliai statys namus
Obelių šauliai statys namus
Lietuvos Aidas
1932-09-22 p.7
Žinutė
Trobesiai žemės ūkyje
Trobesiai žemės ūkyje
Lietuvos Aidas
1932-09-29 p.5
Straipsnis
Vilkavišky
Vilkavišky
Lietuvos Aidas
1932-10-05 p.7
Žinutė
Martynas Jankus savo vardo šaulių būry
Martynas Jankus savo vardo šaulių būry
Lietuvos Aidas
1932-10-06 p.7
Žinutė
Šiauliuose bus sporto stadionas
Šiauliuose bus sporto stadionas
Lietuvos Aidas
1932-10-06 p.7
Žinutė
Skriaudžiuose iškilmingai atidengtas nepriklausomybės paminklas
Skriaudžiuose iškilmingai atidengtas nepriklausomybės paminklas
Lietuvos Aidas
1932-10-11 p.7
Straipsnis
Ąžuolų Būdos šauliai statysis bažnyčią
Ąžuolų Būdos šauliai statysis bažnyčią
Lietuvos Aidas
1935-07-10 p.8
Žinutė
Žinutės apie miestus ir miestelius
Žinutės apie miestus ir miestelius
Lietuvos Aidas
1932-10-18 p.7
Žinutė
Žinutė apie Dusetų šaulių namus
Žinutė apie Dusetų šaulių namus
Lietuvos Aidas
1935-08-01 p.8
Žinutė
Joniškio šaulių būrys įsigijo namus
Joniškio šaulių būrys įsigijo namus
Lietuvos Aidas
1934-01-12 p.5
Žinutė
Žinutės apie Mažeikius ir Rokiškį
Žinutės apie Mažeikius ir Rokiškį
1932-10-26 p.7
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-11-02 p.7
Žinutė
Kybartiečiai statys Nepriklausomybės paminklą
Kybartiečiai statys Nepriklausomybės paminklą
Lietuvos Aidas
1932-11-05 p.9
Žinutė
Jau išleistos šaulių namų fondo taisyklės
Jau išleistos šaulių namų fondo taisyklės
Lietuvos Aidas
1932-11-08 p.6
Žinutė
Rokiškio šaulių rinktinė nusipirko namus
Rokiškio šaulių rinktinė nusipirko namus
Lietuvos Aidas
1932-11-14 p.7
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-11-17 p.7
Žinutė
Perlojos "maumedžio" bažnytėlė, dėl kurios nugriovimo spaudoje buvo ginčų
Perlojos "maumedžio" bažnytėlė, dėl kurios nugriovimo spaudoje buvo ginčų
Lietuvos Aidas
1932-11-28 p.7
Straipsnis
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-01 p.7
Žinutė
Kybartų šaulių būrys įsigijo naują būstinę
Kybartų šaulių būrys įsigijo naują būstinę
Lietuvos Aidas
1932-12-05 p.7
Straipsnis
Žinutės apie Lietuvos miestus
Žinutės apie Lietuvos miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-13 p.7
Žinutė
Karininko Antano Juozapavičiaus paminkliniai namai Alytuje
Karininko Antano Juozapavičiaus paminkliniai namai Alytuje
Lietuvos Aidas
1932-12-16 p.7
Žinutė
Klaipėdos krašto muziejaus klausimas
Klaipėdos krašto muziejaus klausimas
Lietuvos Aidas
1932-12-19 p.7
Straipsnis
Dusetos. Naujas šaulių kultūros židinys
Dusetos. Naujas šaulių kultūros židinys
Lietuvos Aidas
1937-10-01 p.6
Straipsnis
Merkinė
Merkinė
Lietuvos Aidas
1937-10-02 p.9
Straipsnis
Raseiniai
Raseiniai
Lietuvos Aidas
1937-10-02 p.9
Straipsnis
Rokiškis
Rokiškis
Lietuvos Aidas
1937-10-08 p.6
Žinutė
Trakai
Trakai
Lietuvos Aidas
1937-10-09 p.9
Straipsnis
Žinutės apie Alytų
Žinutės apie Alytų
Lietuvos Aidas
1937-10-12 p.6
Žinutė
Statyba Kaune 1933 m. bemaž nesumažėjo
Statyba Kaune 1933 m. bemaž nesumažėjo
Lietuvos Aidas
1934-01-11 p.6
Žinutė
Klaipėda. Šaulių namų statybos klausimas
Klaipėda. Šaulių namų statybos klausimas
Lietuvos Aidas
1937-10-22 p.6
Straipsnis
Kiek Lietuvai reikalinga mūrinė statyba
Kiek Lietuvai reikalinga mūrinė statyba
Lietuvos Aidas
1937-10-30 p.7
Straipsnis
Dėl tvarkos kino teatruose
Dėl tvarkos kino teatruose
Lietuvos Aidas
1937-11-05 p.4
Straipsnis
Veiveriai. Jau baigiami statyti šaulių namai
Veiveriai. Jau baigiami statyti šaulių namai
Lietuvos Aidas
1937-11-10 p.7
Straipsnis
Žinutės apie S. Kalvariją ir Merkinę
Žinutės apie S. Kalvariją ir Merkinę
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.8
Žinutė
Panevėžys. Statomi treji šaulių namai
Panevėžys. Statomi treji šaulių namai
Lietuvos Aidas
1937-12-03 p.6
Straipsnis
Kretinga. Įrengs modernią čiuožyklą
Kretinga. Įrengs modernią čiuožyklą
Lietuvos Aidas
1937-12-13 p.7
Žinutė
Marijampolė. Auga šaulių tvirtovės
Marijampolė. Auga šaulių tvirtovės
Lietuvos Aidas
1937-12-15 p.7
Straipsnis
Kauno šaulių rinktinė eina prie savų rūmų statybos
Kauno šaulių rinktinė eina prie savų rūmų statybos
Lietuvos Aidas
1937-12-23 p.24
Straipsnis
Ar Petrašiūnai nori prisijungti prie Kauno
Ar Petrašiūnai nori prisijungti prie Kauno
Lietuvos Aidas
1937-12-30 p.4
Straipsnis
Ukmergė. Statys naują vienuolyną
Ukmergė. Statys naują vienuolyną
Lietuvos Aidas
1937-06-21 p.6
Žinutė
Pereitų metų statyba
Pereitų metų statyba
Lietuvos Aidas
1934-01-27 p.6
Straipsnis
Pušalotas
Pušalotas
Lietuvos Aidas
1937-06-22 p.6
Straipsnis
Straipsniai apie Kėdainių apskritį
Straipsniai apie Kėdainių apskritį
Lietuvos Aidas
1934-02-03 p.3
Straipsnis
Mūrinės Lietuvos perspektyvos
Mūrinės Lietuvos perspektyvos
Lietuvos Aidas
1938-01-08 p.4
Straipsnis
Šauliai pastatė bažnyčią
Šauliai pastatė bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-01-12 p.6
Žinutė
Šauliai rengiasi pradėti jubiliejinių namų statybą
Šauliai rengiasi pradėti jubiliejinių namų statybą
Lietuvos Aidas
1938-01-25 p.6
Straipsnis
Mūrinė Lietuva 2000 m.
Mūrinė Lietuva 2000 m.
Lietuvos Aidas
1938-01-26 p.4
Straipsnis
Jonava
Jonava
Lietuvos Aidas
1938-01-28 p.6
Straipsnis
Statybos kreditavimas
Statybos kreditavimas
Lietuvos Aidas
1938-01-29 p.4
Straipsnis
Trakai. Pastatys naujus šaulių namus
Trakai. Pastatys naujus šaulių namus
Lietuvos Aidas
1938-01-31 p.7
Žinutė
Apie 670 naujų butų Kaune
Apie 670 naujų butų Kaune
Lietuvos Aidas
1936-01-22 p.p.6
Straipsnis
Šauliai statysis namus
Šauliai statysis namus
Lietuvos Aidas
1938-02-05 p.10
Žinutė
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Apie mokykas Vilkaviškyje
Apie mokykas Vilkaviškyje
Lietuvos Aidas
1935-04-23 p.8
Žinutė
Moderniškos statybos vykdytojai
Moderniškos statybos vykdytojai
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.24
Straipsnis
Pavasarį įrengs Klaipėdoje parką Vytauto D. garbei
Pavasarį įrengs Klaipėdoje parką Vytauto D. garbei
Lietuvos Aidas
1936-01-14 p.p.5
Žinutė
Atidarytas Maironio antkapis
Atidarytas Maironio antkapis
Lietuvos Aidas
1937-07-01 p.3
Straipsnis
Šakiai
Šakiai
Lietuvos Aidas
1937-07-13 p.7
Straipsnis
Auga šaulių tvirtovės
Auga šaulių tvirtovės
Lietuvos Aidas
1938-02-26 p.7
Straipsnis
Žinutės apie Panėvėžio apskritį
Žinutės apie Panėvėžio apskritį
Lietuvos Aidas
1936-08-11 p.6
Žinutė
Žinutės apie Alytaus apskritį
Žinutės apie Alytaus apskritį
Lietuvos Aidas
1936-08-17 p.6
Straipsnis
Dar kai kas apie plytinių steigimą
Dar kai kas apie plytinių steigimą
Lietuvos Aidas
1938-03-12 p.12
Straipsnis
Mažeikių krašto pažangėjimo reiškiniai
Mažeikių krašto pažangėjimo reiškiniai
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.7
Straipsnis
Joniškėlis. Statomi tautos namai. Sodinamas parkas
Joniškėlis. Statomi tautos namai. Sodinamas parkas
Lietuvos Aidas
1938-03-26 p.9
Straipsnis
Šiemet pradės statyti Darbo rūmų namus
Šiemet pradės statyti Darbo rūmų namus
Lietuvos Aidas
1938-03-27 p.4
Straipsnis
Nedzingė. Šiauliai statosi namus
Nedzingė. Šiauliai statosi namus
Lietuvos Aidas
1936-09-01 p.6
Žinutė
Žinutės apie pieninių statybą ir nekilnojamojo turto pardavimą
Žinutės apie pieninių statybą ir nekilnojamojo turto pardavimą
Lietuvos Aidas
1936-09-02 p.6
Straipsnis
Zapyškis. Statyba eina
Zapyškis. Statyba eina
Lietuvos Aidas
1936-09-03 p.6
Žinutė
Zapyškis
Zapyškis
Lietuvos Aidas
1936-09-18 p.6
Straipsnis
Panėvėžys. Miesto penkmečio planai
Panėvėžys. Miesto penkmečio planai
Lietuvos Aidas
1936-09-19 p.6
Straipsnis
Liudvinavas
Liudvinavas
Lietuvos Aidas
1938-04-20 p.8
Žinutė
Jūrininkų namai uoste - jūrininkų židinys
Jūrininkų namai uoste - jūrininkų židinys
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.2
Straipsnis
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Lietuvos Aidas
1938-04-24 p.4
Straipsnis
Kaune jau šiais metais bus hipodromas
Kaune jau šiais metais bus hipodromas
Lietuvos Aidas
1936-02-10 p.p.8
Straipsnis
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Lietuvos Aidas
1937-07-29 p.5
Straipsnis
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1937-08-03 p.6
Straipsnis
Liepsnų jūra Palangą užliejo nepaprastai greitai
Liepsnų jūra Palangą užliejo nepaprastai greitai
Lietuvos Aidas
1938-05-12 p.1
Straipsnis
Birštonas gražiai pradėjo sezoną
Birštonas gražiai pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1938-05-15 p.5
Straipsnis
Pajūrio šaulių namų klausimas
Pajūrio šaulių namų klausimas
Lietuvos Aidas
1938-05-21 p.2
Straipsnis
Ąžuolynas norima paversti vasaros kultūrinių pramogų vietove
Ąžuolynas norima paversti vasaros kultūrinių pramogų vietove
Lietuvos Aidas
1938-05-25 p.12
Straipsnis
Smarkiai gyvėja statyba Lietuvoje
Smarkiai gyvėja statyba Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-05-27 p.10
Straipsnis
Didelės šaulių iškilmės Šakiuose
Didelės šaulių iškilmės Šakiuose
Lietuvos Aidas
1938-06-08 p.10
Straipsnis
Molėtų kraštas ryžtingai kuria skaisčią ateitį
Molėtų kraštas ryžtingai kuria skaisčią ateitį
Lietuvos Aidas
1938-06-30 p.1
Straipsnis
LA, 1936.04.07, p.6 - Telšiai. Stato tautos namus
LA, 1936.04.07, p.6 - Telšiai. Stato tautos namus
Lietuvos Aidas
1936-04-07 p.6
Straipsnis
Šančių ugniagesiai
Šančių ugniagesiai
Lietuvos Aidas
1934-02-12 p.5
Žinutė
Vytauto Didžiojo muziejus europietiška retenybė
Vytauto Didžiojo muziejus europietiška retenybė
Lietuvos Aidas
1934-02-23 p.1
Žinutė
Žinutės apie Klaipėdą
Žinutės apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1934-02-23 p.6
Žinutė
Straipsniai apie Tauragę
Straipsniai apie Tauragę
Lietuvos Aidas
1934-02-24 p.2
Straipsnis
Saldutiškis. Auga miestelis
Saldutiškis. Auga miestelis
1937-08-10 p.6
Žinutė
Mūro namai
Mūro namai
1934-03-23 p.4
Straipsnis
Klaipėda
Klaipėda
Lietuvos Aidas
1937-08-07 p.8
Straipsnis
Netvarka Vytauto parke
Netvarka Vytauto parke
Lietuvos Aidas
1934-05-07 p.5
Žinutė
Lankytinos vietos Kėdainių apskrityje
Lankytinos vietos Kėdainių apskrityje
1935-04-30 p.8
Straipsnis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
1937-08-16 p.6
Straipsnis
Iš Birštono kurorto
Iš Birštono kurorto
Lietuvos Aidas
1934-08-27 p.p. 2
Straipsnis
Klaipėdos krašto įmonės
Klaipėdos krašto įmonės
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.12-17
Straipsnis
Tauragės rinktinės šauliai
Tauragės rinktinės šauliai
Lietuvos Aidas
1934-02-24 p.7
Straipsnis
Šiemet mokykloms statyti bus išleista 1,5 mil. lt
Šiemet mokykloms statyti bus išleista 1,5 mil. lt
Lietuvos Aidas
1934-02-24 p.16
Žinutė
Šaulių namai - tautos namai
Šaulių namai - tautos namai
Lietuvos Aidas
1934-02-28 p.5
Žinutė
Lietuvių ugniagesių organizacijose susibūrę 20.000 žmonių
Lietuvių ugniagesių organizacijose susibūrę 20.000 žmonių
Lietuvos Aidas
1934-04-30 p.5
Žinutė
Šaulių s-ga derisi su miesto savivald. dėl Vytauto parko
Šaulių s-ga derisi su miesto savivald. dėl Vytauto parko
Lietuvos Aidas
1934-04-24 p.8
Žinutė
Telšiai. Stato tautos namus
Telšiai. Stato tautos namus
Lietuvos Aidas
1936-04-07 p.6
Žinutė
Iškilmingai atidaromi šaulių namai
Iškilmingai atidaromi šaulių namai
Lietuvos Aidas
1934-09-01 p.p. 12
Straipsnis
Žinutės apie Marijampolę
Žinutės apie Marijampolę
Lietuvos Aidas
1936-04-14 p.6
Straipsnis
Vytauto Didžiojo gimnazija persikėlė į nuosavas patalpas[Klaipėda]
Vytauto Didžiojo gimnazija persikėlė į nuosavas patalpas[Klaipėda]
Lietuvos Aidas
1934-09-13 p.p. 5
Straipsnis
Veidu į provinciją
Veidu į provinciją
Lietuvos Aidas
1935-09-07 p.5
Straipsnis
Kazlų Rūda. Bus šaulų namai
Kazlų Rūda. Bus šaulų namai
Lietuvos Aidas
1936-05-11 p.6
Žinutė
Žinutės apie Alytų
Žinutės apie Alytų
Lietuvos Aidas
1936-05-23 p.6
Straipsnis
Baigtas darbas šaulių vaikų aikštelėse
Baigtas darbas šaulių vaikų aikštelėse
Lietuvos Aidas
1937-08-21 p.12
Straipsnis
Pirmojo tragiškai žuvusio karininko vardo namai Alytuje
Pirmojo tragiškai žuvusio karininko vardo namai Alytuje
Lietuvos Aidas
1934-04-09 p.5
Žinutė
Kaip Kaunas statosi
Kaip Kaunas statosi
Lietuvos Aidas
1936-05-29 p.5
Straipsnis
Marijampolė.Liubavo šauliai turės savus namus
Marijampolė.Liubavo šauliai turės savus namus
Lietuvos Aidas
1936-02-22 p.p.6
Straipsnis
Žinutės apie Alytų
Žinutės apie Alytų
1936-02-24 p.p.6
Žinutė
Stakliškės
Stakliškės
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.6
Straipsnis
Baisogala
Baisogala
1935-09-19 p.8
Straipsnis
Pastatyta keletas siaur. gelež. stočių
Pastatyta keletas siaur. gelež. stočių
Lietuvos Aidas
1934-12-13 p.7
Straipsnis
Žinutės apie Vilkaviškį
Žinutės apie Vilkaviškį
1935-05-29 p.8
Žinutė
Šešuolėliai
Šešuolėliai
Lietuvos Aidas
1937-06-01 p.7
Straipsnis
Žinutės apie Ukmergės apskritį
Žinutės apie Ukmergės apskritį
Lietuvos Aidas
1934-12-22 p.10
Žinutė
Ąžuolų Būda.Pradėta šaulių bažnyčios statymo darbai.
Ąžuolų Būda.Pradėta šaulių bažnyčios statymo darbai.
Lietuvos Aidas
1936-03-14 p.p.7
Žinutė
Lekėčiai. Šauliai statysis namus
Lekėčiai. Šauliai statysis namus
1936-06-04 p.
Žinutė
Žaliakalnis turės kultūros namus
Žaliakalnis turės kultūros namus
Lietuvos Aidas
1937-06-10 p.3
Straipsnis
Praplės radiofono patalpas
Praplės radiofono patalpas
Lietuvos Aidas
1936-06-17 p.3
Straipsnis
Kaip dabar Vilnius atrodo
Kaip dabar Vilnius atrodo
Lietuvos Aidas
1936-06-18 p.2
Straipsnis
Ylakiai. Gerai susitvarkęs miestelis
Ylakiai. Gerai susitvarkęs miestelis
Lietuvos Aidas
1936-06-25 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
1936-07-25 p.6
Žinutė
Visuomenės namų reikalu
Visuomenės namų reikalu
Lietuvos Žinios
1931-12-22 p.3
Straipsnis
Kiek 1931 metais Kaune pastatyta namų
Kiek 1931 metais Kaune pastatyta namų
Lietuvos Žinios
1932-01-04 p.5
Žinutė
Ne visur viešo pobūdžio pastatai tinkamai pritaikomi kultūros reikalams
Ne visur viešo pobūdžio pastatai tinkamai pritaikomi kultūros reikalams
Lietuvos Aidas
1938-07-25 p.4
Straipsnis
Marijampoliečiai statys laisvės paminklą
Marijampoliečiai statys laisvės paminklą
Lietuvos Žinios
1932-01-26 p.4
Žinutė
Vilkaviškis. Statyba kaimuose šiemet dar labiau pagyvėjo
Vilkaviškis. Statyba kaimuose šiemet dar labiau pagyvėjo
1938-08-08 p.5
Straipsnis
Pažaislio savivaldybės namai ir pirtis jau atiduota statyti
Pažaislio savivaldybės namai ir pirtis jau atiduota statyti
Lietuvos Aidas
1938-08-11 p.8
Straipsnis
Šaulių teatro remontas
Šaulių teatro remontas
Lietuvos Žinios
1932-02-05 p.6
Žinutė
Pastabėlės iš žaviosios Palangos
Pastabėlės iš žaviosios Palangos
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.4
Straipsnis
Du projektai
Du projektai
Lietuvos Žinios
1932-02-19 p.4
Žinutė
Marš į Lietuvos pajūrį!
Marš į Lietuvos pajūrį!
Lietuvos Aidas
1938-08-20 p.7
Straipsnis
Pažėrai
Pažėrai
Lietuvos Aidas
1938-08-25 p.5
Straipsnis
Šaulių namams miško medžiaga už pusę kainos
Šaulių namams miško medžiaga už pusę kainos
Lietuvos Žinios
1932-03-08 p.5
Žinutė
Paminklas Žemaitei
Paminklas Žemaitei
Lietuvos Žinios
1922-03-22 p.1
Straipsnis
Kraštotyra ir Vytauto D. muziejus
Kraštotyra ir Vytauto D. muziejus
Lietuvos Žinios
1935-03-15 p.5
Straipsnis
Šančiuose bus statomi Šaulių namai
Šančiuose bus statomi Šaulių namai
Lietuvos Žinios
1935-04-05 p.7
Straipsnis
Žaliajame kalne organizuojami kultūros namai
Žaliajame kalne organizuojami kultūros namai
Lietuvos Žinios
1935-04-26 p.7
Straipsnis
Prie A. Panemunės bažnyčios
Prie A. Panemunės bažnyčios
Lietuvos Žinios
1932-04-11 p.5
Žinutė
Vasario 16 d. paminėjimas
Vasario 16 d. paminėjimas
Naujoji Romuva
1931-02-22 p.196
Straipsnis
Šauliai stato paviljoną
Šauliai stato paviljoną
Lietuvos Žinios
1932-04-28 p.4
Žinutė
Nori atimti Panevėžio Saldutiškio siaurąjį geležinkeliuką
Nori atimti Panevėžio Saldutiškio siaurąjį geležinkeliuką
Lietuvos Žinios
1932-05-03 p.6
Straipsnis
Dėl Panevėžio-Saldutiškio geležinkelio atsiklausiama valst. tarybos nuomonės
Dėl Panevėžio-Saldutiškio geležinkelio atsiklausiama valst. tarybos nuomonės
Lietuvos Žinios
1932-05-25 p.5
Žinutė
Kaip galima būtų padidinti Vytauto Didžiojo aukų fondą
Kaip galima būtų padidinti Vytauto Didžiojo aukų fondą
Naujoji Romuva
1933-03-05 p.232
Straipsnis
Lietuvių liaudies menas
Lietuvių liaudies menas
Naujoji Romuva
1931-03-15 p.266
Straipsnis
Lietuviškos bažnyčios
Lietuviškos bažnyčios
Naujoji Romuva
1931-09-06 p.858, 859
Straipsnis
Šaulių namų reikalu
Šaulių namų reikalu
Lietuvos Žinios
1922-06-18 p.1
Žinutė
Žinutė apie šaulių namus Perlojoje
Žinutė apie šaulių namus Perlojoje
1922-07-14 p.2
Žinutė
Lietuvos atstatymo reikalu
Lietuvos atstatymo reikalu
Lietuva
1919-06-29 p.1
Straipsnis
"Kultūros" būrelių susirinkimas
"Kultūros" būrelių susirinkimas
Kauno naujienos
1925-11-04 p.4
Straipsnis
Anykščiai
Anykščiai
Lietuva
1920-01-30 p.4
Straipsnis
Lietuvos miškų reikalu
Lietuvos miškų reikalu
Lietuva
1920-02-21 p.2
Straipsnis
Ar Kaune butų stoka?
Ar Kaune butų stoka?
Lietuvos Žinios
1922-11-01 p.1
Straipsnis
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuva
1920-04-25 p.2
Straipsnis
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuva
1920-04-27 p.2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-05-09 p.2
Straipsnis
Tauragė
Tauragė
1920-05-29 p.2
Straipsnis
Kauno gaisrai
Kauno gaisrai
Lietuva
1920-06-20 p.1-2
Straipsnis
Gaisrų priežastys
Gaisrų priežastys
Lietuva
1920-07-01 p.3
Straipsnis
Draudimas nuo ugnies
Draudimas nuo ugnies
Lietuva
1921-02-24 p.1
Straipsnis
Laiškai iš Zanavikijos
Laiškai iš Zanavikijos
Lietuva
1921-08-07 p.3
Straipsnis
Kupiškio liaudies namų sumanytojams
Kupiškio liaudies namų sumanytojams
Lietuvos Žinios
1932-06-28 p.4
Straipsnis
Biržai
Biržai
Lietuva
1923-08-17 p.3
Žinutė
Žinutės apie Alytų ir Ukmergę
Žinutės apie Alytų ir Ukmergę
Lietuvos Aidas
1933-04-18 p.5
Žinutė
Jau tvarkomas Vytauto parkas
Jau tvarkomas Vytauto parkas
Lietuvos Aidas
1933-04-20 p.5
Žinutė
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Lietuva
1924-04-16 p.3-4
Straipsnis
Statybos sezonui prasidėjus
Statybos sezonui prasidėjus
Lietuva
1924-04-22 p.5-6
Straipsnis
Aukštaitijoje pasidairius
Aukštaitijoje pasidairius
Lietuvos Aidas
1939-01-05 p.2
Straipsnis
Patalpų klausimas
Patalpų klausimas
Lietuvos Aidas
1939-01-13 p.4
Straipsnis
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Lietuvos Aidas
1939-01-20 p.2
Straipsnis
Marijampolė. Marijampolė artėja prie 20.000
Marijampolė. Marijampolė artėja prie 20.000
Lietuvos Aidas
1939-01-28 p.7
Straipsnis
Naujas mokslo židinys Luobėje
Naujas mokslo židinys Luobėje
Lietuvos Aidas
1939-01-28 p.7
Straipsnis
Biržai. Statys šaulių namus
Biržai. Statys šaulių namus
Lietuvos Aidas
1939-02-17 p.7
Žinutė
Dėl namų statymo Kaune
Dėl namų statymo Kaune
Lietuva
1923-01-23 p.3
Straipsnis
Marijampolė. Šaulių namų projekto konkurso...
Marijampolė. Šaulių namų projekto konkurso...
Lietuvos Aidas
1939-02-28 p.7
Žinutė
Pagrindinis persiorijentavimas statybose
Pagrindinis persiorijentavimas statybose
Lietuvos Aidas
1939-03-10 p.3
Straipsnis
Šauliai statydinsis Kaune namus
Šauliai statydinsis Kaune namus
Lietuvos Aidas
1939-03-26 p.5
Žinutė
Kazlų Rūda ruošiasi statybai
Kazlų Rūda ruošiasi statybai
Lietuvos Aidas
1939-04-06 p.12
Žinutė
Onuškis. Baigiamas šaulių namas
Onuškis. Baigiamas šaulių namas
Lietuvos Aidas
1939-04-20 p.6
Straipsnis
Lietuvos gražinimas
Lietuvos gražinimas
Lietuvos Aidas
1939-04-25 p.3
Straipsnis
Kėdainiai
Kėdainiai
Lietuvos Aidas
1939-05-24 p.8
Straipsnis
Naujas parodos aikštės nuomininkas
Naujas parodos aikštės nuomininkas
Lietuvos Žinios
1932-07-14 p.4
Žinutė
Pardavus šaulių namus
Pardavus šaulių namus
Lietuvos Žinios
1935-06-08 p.7
Žinutė
Nori gaut atlyginimą už geležinkeliuką
Nori gaut atlyginimą už geležinkeliuką
1935-07-11 p.7
Žinutė
Krosnos šauliai statysis namus
Krosnos šauliai statysis namus
Lietuvos Žinios
1935-07-25 p.5
Žinutė
Naujas kino Vilijampolėj
Naujas kino Vilijampolėj
1935-08-24 p.8
Žinutė
Apie jaunutį Saldutiškio miestelį
Apie jaunutį Saldutiškio miestelį
Lietuvos Žinios
1935-08-30 p.6
Straipsnis
M. Navratil surenkamų medinių namų reklama
M. Navratil surenkamų medinių namų reklama
Lietuvos Žinios
1924-02-03 p.4
Reklama
Šauliškos šviesos židiniai
Šauliškos šviesos židiniai
Lietuvos Aidas
1939-06-23 p.7
Straipsnis
Šeštokai. Šauliai statosi gražius namus. Mūrinė statyba
Šeštokai. Šauliai statosi gražius namus. Mūrinė statyba
Lietuvos Aidas
1939-08-02 p.6
Žinutė
Auga mūrinė Suvalkija
Auga mūrinė Suvalkija
Lietuvos Aidas
1939-08-10 p.9
Žinutė
Naujas švietimo ir kultūros židinys mūsų pajūryje
Naujas švietimo ir kultūros židinys mūsų pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-08-18 p.2
Straipsnis
Toliau eina privati Kauno statyba
Toliau eina privati Kauno statyba
Lietuvos Aidas
1939-09-09 p.7
Straipsnis
Palangos naujienos
Palangos naujienos
Lietuvos Aidas
1939-09-17 p.4
Straipsnis
Kultūrinės perspektyvos Vilnių atgavus
Kultūrinės perspektyvos Vilnių atgavus
Lietuvos Aidas
1939-10-14 p.3
Straipsnis
Kaip susitvarkė Valkininkų apskritis
Kaip susitvarkė Valkininkų apskritis
Lietuvos Aidas
1939-11-17 p.4
Straipsnis
Žinutė apie Joniškio liaudies klubą
Žinutė apie Joniškio liaudies klubą
Lietuvos Ūkininkas
1920-12-26 p.4
Straipsnis
Dvi didžiausios bibliotekos Vilniuje
Dvi didžiausios bibliotekos Vilniuje
Lietuvos Aidas
1939-11-18 p.3
Straipsnis
Kas padaryta Vilniaus krašto kultūrinėje srityje
Kas padaryta Vilniaus krašto kultūrinėje srityje
Lietuvos Aidas
1939-11-20 p.8
Straipsnis
Keičiasi Dzūkijos veidas
Keičiasi Dzūkijos veidas
Lietuvos Aidas
1939-11-30 p.4
Straipsnis
Reikia atstatyti Varėną
Reikia atstatyti Varėną
Lietuvos Aidas
1939-12-15 p.7
Straipsnis
Kauno medinė architektūra
Kauno medinė architektūra
Lietuvos Aidas
1940-01-22 p.6
Straipsnis
Kėdainiai. Aktuali šaulių namų statyba
Kėdainiai. Aktuali šaulių namų statyba
Lietuvos Aidas
1940-01-30 p.7
Žinutė
Švenčionėliai. Šaulių burys statys namus
Švenčionėliai. Šaulių burys statys namus
Lietuvos Aidas
1940-02-02 p.7
Žinutė
330 metų medinė bažnyčia
330 metų medinė bažnyčia
Lietuvos Aidas
1940-02-28 p.2
Straipsnis
Šiauliai. Statys šauliams namus
Šiauliai. Statys šauliams namus
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.7
Straipsnis
Šiandien atidaromi darbo rūmų namai
Šiandien atidaromi darbo rūmų namai
Lietuvos Aidas
1940-05-18 p.4
Straipsnis
Pirmųjų žemaičių Liaudies Namų įsteigimas
Pirmųjų žemaičių Liaudies Namų įsteigimas
Lietuvos Žinios
1933-01-11 p.4
Straipsnis
Kazlų Rūda. Pasiruošę sutikti vasarotojus
Kazlų Rūda. Pasiruošę sutikti vasarotojus
Lietuvos Aidas
1940-06-05 p.7
Straipsnis
Šaulių namai - tautos namai
Šaulių namai - tautos namai
Lietuvos Žinios
1934-02-23 p.5
Straipsnis
1 235

Tarpukariu šaulių namai funkcionavo ne vien kaip šios sąjungos narių būstinės – tai buvo visuomeniniai centrai, neatsitiktinai vadinti „tautos namais“. Ypatingą svarbą tokie patriotizmo, lietuvybės puoselėjimo židiniai įgavo pasienio ruožo teritorijose. Ne išimtis buvo ir Saldutiškis, kurį nuo demarkacijos linijos skyrė apie 12 km. Šiame valsčiuje jau 1926 m. susirūpinta šaulių būriui tinkamomis patalpomis. Buvo kreiptasi į Utenos apskrities žemės reformos valdybą su prašymu iš parceliuojamo Saldutiškio dvaro skirti šaulių būriui žemės sklypą, motyvuojant tuo, kad jis reikalingas susirinkimų namui bei aikštelės, skirtos kariniam mokymui ir mankštai, įrengimui. 1927 m. žemės reformos valdyba Saldutiškio šaulių būriui paskyrė 32 arų sklypą prie kelio į Vėžiškes. Vėliau dėl neaiškių priežasčių Utenos šaulių 2-os rinktinės valdyba kreipėsi į žemės reformos valdybą su prašymų sklypą pakeisti. Prašymas įgyvendintas tik 1930 m., kuomet būriui paskirtas kitas neatlygintinas sklypas.  Be to, tais pačiais, 1930 metais, sudaryta Saldutiškio šaulių 6-ta kuopa, kurios vadu paskirtas atsargos leitenantas V. Žilėnas. Kuopą sudarė: Kirdeikių 32-asis, Labanoro 33-aisi ir Saldutiškio 24-asis būriai. Nuo 1936 m. gegužės 25d. Saldutiškio 24-ame būryje įkurtas moterų skyrius. ,,Šaulių kuopos nariais buvo vietiniai gyventojai, daugiausia jaunimas. Užsiėmimai vykdavo tik laisvalaikiu, šauliai užsiėmė meno saviveikla, buvo aprūpinti muzikos instrumentais, ir pratybomis“[1]


Gavus tinkamą sklypą buvo sudarytas namų statybos komitetas. Komitetas rūpinosi lėšų rinkimu šaulių namų statybai. Tuo tikslu buvo organizuojama loterija, rinktos aukos, išleistas Saldutiškio vaizdų albumėlis, kuriame be apylinkės vaizdų galima išvysti ir planuotų šaulių namų maketo fotografiją. 1932 m. Utenoje koncertavusių K. Petrausko, J. Nagrodskio ir Dambrauskaitės koncerto pelnas taip pat atiteko Saldutiškio šaulių namų statybos fondui. Į namų statybą didelį indelį įnešė ir vietos šauliai, ypač B. Brazdys, kuris savo lentpjūvėje nemokamai apdorojo visą iš žemės ūkio ministerijos išsimokėtinai gautą pastato statybai reikalingą medieną. Šaulių namų statybos darbus vykdė patys šauliai bei bendruomenė[2]. 1934 m. rugsėjo 2 d. iškilmingai atidaryti Saldutiškio šaulių namai, kuriuose, pasak tuometinės spaudos, ,,stiprės tautiškumas, vieningumas bei klestės kultūrinis gyvenimas“[3].


,,Visus džiugino iš tolo matomi gražūs šaulių namai su kilniu užrašu ,,Šaulių namai – Tautos namai”. Namai pastatyti labai gražioje vietoje – ant kalnelio, aplink auga pušaitės“[4] – rašoma šaulių sąjungos leidžiamame laikraštyje „Trimitas“. Taigi, ant kalvos pastatyti šaulių namai tapo ryškia dominante Saldutiškio miestelio urbanistiniame kraštovaizdyje. Medinis pastatas su sunertais kertėse sienojais, dvišlaičiu stogu ir plačiu atviru prieangiu atspindėjo rytų Aukštaitijos architektūros tradiciją. Pagrindinis, į aikštę atgręžtas fasadas – simetriškas su tankiai išdėstytais stačiakampiais langais ir plačiomis įstiklintomis ir dekoruotomis durimis. Tas pats saulutės dekoras atsikartojo ir mezonino durų puošyboje, pro kurias buvo galima patekti į virš prieangio buvusį balkonėlį. Deja, šiandien, pakeitus stogo konstrukciją, neišlaikytos charakteringos statinio proporcijos, neišsaugotas šaulių namams puošnumo teikęs balkonėlis. Taip pat, neišsaugant tradicinės medžiagos bei puošybos elementų, mediniai langai ir durys pakeisti plastikiniais. Nors nėra žinoma pirminė viso objekto polichromija, akivaizdu, kad langai ir durys, buvo dažyti baltai, o iš tuometinės spaudos žinoma, kad namo stogas buvo raudonas, ,,raudonas namo stogas ir taip stilingam namui teikia ypatingą grožį“[5]. Taigi ko gero Saldutiškio šaulių namai buvo dengti raudonų čerpių stogu. Tad šiandien šaulių namų pastatas gerokai nutolęs nuo autentiško vaizdo.


Autentiškų interjerų ir jų elementų neišliko, tačiau iki šių dienų yra išlikusi svarbiausia  pastato patalpa - erdvi salė su avanscena, kurioje vyko svarbiausi šaulių bei miestelėnų renginiai, koncertavo šaulių dūdų orkestras. Be šaulių būrio Saldutiškio kultūriniame gyvenime aktyviai veikė ir krikščioniška Pavasarininkų sąjunga, vykdavo moksleivių kultūriniai renginiai, taip pat veikė skaitykla-knygynėlis, kur buvo apie 700 knygų, žurnalų, laikraščių. Skaitykloje  būta ir kitų modernybės ženklų – veikė D. Telksnienės padovanotas radijo aparatas su garsiakalbiu[6]. Į naujus šaulių namus perkelta ir Sandutiškio pradinė mokykla iš anksčiau mokyklai skirto seno medinio pastato. Čia mokiniai glaudėsi naujose ir šiltose antrojo aukšto patalpose, o nuo 1936 m., dėl įvesto privalomo šešių metų pradžios mokslo ženkliai padidėjus mokinių skaičiui, pamokos vykdavo ir didžiojoje salėje. Antrojo aukšto patalpos buvo skirtos mažesnėms klasėms, o salėje veikė gausiausios mokinių skaičiumi klasės, kuriose tilpo iki 50 mokinių.


Šaulių namai, be abejo, buvo naudojami ir kaip šaulių vadavietė, kur vykdavo šaulių būrio susirinkimai, buvo priiminėjami svarbūs svečiai. Pastate buvo įrengta patalpa kariniam inventoriui laikyti ir saugoti. Prie šaulių namų buvo įrengta sporto aikštelė, kur galėjo treniruotis ne tik šauliai, bet ir mokiniai, kariuomenei besiruošiantys jaunuoliai ar kiti saldutiškiečiai. Nuo ketvirto dešimtmečio vidurio, suintensyvėjus karo grėsmei, šaulių namų šaudykloje vykdavo šaudymo varžybos.[7]


Saldutiškio šaulių namai kaip lietuviškosios kultūros židinys netrikdomai veikė iki 1940 metų vasaros. Pirmosiomis dienomis sovietinės okupacijos mokyklos veikimas buvo sustabdytas, Lietuvos šaulių sąjunga likviduota, nemažai Saldutiškio mokytojų, inteligentų, kultūros veikėjų, priklausiusių šaulių organizacijai, ištremti. Ne kartą ideologiškai reorganizuota mokykla veikė ir Antrojo Pasaulinio karo bei pokario metais, iki pastatant dabartinę Saldutiškio vidurinę mokyklą. Saldutiškio šaulių namai kultūrinės svarbos ir pagrindinės savo funkcijos neprarado – sovietmečiu jie buvo reformuoti į Saldutiškio miestelio kultūros namus.


Renata Kilinskaitė

[1] Guobis D., Šinkūnas R. Saldutiškio mokykla, Utena: Utenos spaustuvė, 2006, p. 5.


[2] Saldutiškyje atidaryti šaulių namai. Trimitas. 1934.09.06.


[3] Ibid.


[4] Ibid.


[5] Ibid.


[6] Iš Dainiaus Guobio surinktos medžiagos


[7] Ibid.


[8] Guobis D., Šinkūnas R. Saldutiškio mokykla, Utena: Utenos spaustuvė, 2006, p. 34.


Saldutiškio šaulių namų maketas. Iš "Saldutiškio miestelio apylinkės vaizdelių albumėlis", 1933m.
Saldutiškio šaulių namų maketas. Iš "Saldutiškio miestelio apylinkės vaizdelių albumėlis", 1933m.
Saldutiškio šauliu namai XX a. ketvirto deš. pab. Utenos kraštotyros muziejaus archyvas
Saldutiškio šauliu namai XX a. ketvirto deš. pab. Utenos kraštotyros muziejaus archyvas
Saldutiškio šaulių namai 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Saldutiškio šaulių namai 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Saldutiškio šaulių namai 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Saldutiškio šaulių namai 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Saldutiškio šaulių namai 2013 m., R. Kilinskaitės nuotr.
Saldutiškio šaulių namai 2013 m., R. Kilinskaitės nuotr.
Saldutiškio šaulių namai 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Saldutiškio šaulių namai 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Šaulių namų salė, 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Šaulių namų salė, 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Laiptai į antrą aukštą, 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Laiptai į antrą aukštą, 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Šaulių namų antro aukšto patalpa, 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.
Šaulių namų antro aukšto patalpa, 2013 m., R.Kilinskaitės nuotr.