Markučių dvaro sodybos fragmentų Šv. Varvaros koplyčia
(Išlikęs
, k.k.v.r.
31427
)
<p style="text-align: justify;">Markučių dvaro vietovė yra dabartinėje Vilniaus miesto pietryčių dalyje. Markučiai minimi nuo XIV a. pabaigos, kuomet Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila dalį Markučių žemės skyrė aukštutinės pilies šv. Martyno bažnyčios klebono išlaikymui. Po 1495 m. didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio ir Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III dukters Elenos santuokos, pastaroji paveldėjo ir Markučius. 1506 m., po Aleksandro mirties, Markučių žemė buvo pavesta tvarkyti bajorui Unkovskiui. Apie 1540 m. Markučiai perėjo Braclavo seniūno Sanislovo Kiškos našlei Onai Radvilaitei-Kiškienei. Nuo XVII a. Markučiai paveldėjimo keliu atiteko Chodkevičių giminei, kuri juos valdė iki 1750 m.<a title="" href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1575?ss=Marku%c4%8di%c5%b3+dvaro+sodybos+fragment%c5%b3+&type=1&rt=3#_ftn1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Kiškų rūmai greičiausiai buvo statyti XVI a. pab.‑XVII a. pr., o perstatyti apie 1634 m. Rūmai labai nukentėjo XVII a. viduryje, Maskvos karo metu, po kurio jie nebuvo atstatyti. 1808–1809 m. Aleksandras Chodkevičius, žinomas chemikas ir literatas, pardavė Markučių valdą tuometiniam Vilniaus iždininkui Juozapui Eismantui, o šis 1838 m. –  dr. Godlevskiui. 1867 m. iš dr. Godlevskio Markučių valdą nupirko inžinierius A. Melnikovas<a title="" href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1575?ss=Marku%c4%8di%c5%b3+dvaro+sodybos+fragment%c5%b3+&type=1&rt=3#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1875 m. Varvarai Melnikovai ištekant už Vasilijaus Moškovo, jos tėvas A. Melnikovas padovanojo Markučius jai kaip kraitį. Markučius ji valdė iki pat mirties (1935 m.). Po skyrybų 1877 m. Varvara kurį laiką gyveno Peterburge. Antrą kartą ištekėjusi, su savo vyru Grigorijumi Puškinu (1835–1905), jaunesniuoju rusų poeto Aleksandro Puškino sūnumi, į Markučius Varvara atsikėlė gyventi tik 1899 metais. G. Puškino iniciatyva, Markučių parkas buvo pertvarkytas pagal to meto Rusijoje vyraujančias parkų kūrimo tradicijas bei papildytas ūksmingomis alėjomis. Toks parkas išliko iki mūsų dienų, tik dabar jis užima kur kas mažesnį – 8 ha plotą ir jame beveik nebeliko retų rūšių medžių<a title="" href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1575?ss=Marku%c4%8di%c5%b3+dvaro+sodybos+fragment%c5%b3+&type=1&rt=3#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1903 m. prie pagrindinio kelio į Markučius, parke buvo suprojektuota koplyčia. Projekto autoriaus nustatyti nepavyko, tačiau greičiausiai tai buvo konsistorijos architektas. Pradžioje sumanymas buvo kuklus: yra išlikęs nedidelės keturkampio plano koplytėlės eskizas. Vėliau koplyčia buvo suprojektuota daug didesnė bei laikantis labiau tradicinio cerkvės plano. Koplyčia baigta statyti ir įrengta 1906 m., priėmimo akte ypač gerai įvertintas interjeras ir ikonostasas<a title="" href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1575?ss=Marku%c4%8di%c5%b3+dvaro+sodybos+fragment%c5%b3+&type=1&rt=3#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dabar maldos namai nenaudojami. 1983 m. Markučių parko bei esamų pastatų teritorijoje buvo vykdomi istoriniai tyrimai, kurių metu siūlyta koplyčią restauruoti (išorės freskas ir vitražus) bei įkurti Markučių vietovės praeities muziejinę ekspoziciją.<a title="" href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1575?ss=Marku%c4%8di%c5%b3+dvaro+sodybos+fragment%c5%b3+&type=1&rt=3#_ftn5">[5]</a> Nors pradžioje koplyčia buvo užmanyta kaip giminės mauzoliejus, joje laidojama nebuvo – kapai yra šalia jos. Čia 1903 m. palaidota Marie Pelichet, 1905 m. – Grigorijus Aleksandrovičius Puškinas, 1910 m. – Varvara Nikolajevna Melnikova, o 1935 m. – Varvara Aleksiejevna Melnikova-Puškina. Dar vienas kapas, teigiama, yra V. Nazimovo, buvusio V. A. Puškinos testamento vykdytojo. Dabartinis cerkvės kalnelis pirmuoju parko gyvenimo laikotarpiu greičiausiai buvo romantiškos paskirties. Tipiškas romantinio sodo atributas – čia esantis XIX a. paminklas šuniui<a title="" href="http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1575?ss=Marku%c4%8di%c5%b3+dvaro+sodybos+fragment%c5%b3+&type=1&rt=3#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"><hr size="1" /></div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Mačiulis, M. <em>Markučių dvarvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. </em>Vilnius, 2010  p. 247.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> <em>Ibid</em>, p. 248.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Semaškaitė, I.<em> Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis.  </em>Vilnius, 2010, p. 227.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Vojevodskaitė, A. <em>Pastatas Vilniuje, Subačiaus g. Nr. 124 – A. Puškino vardo literatūrinis muziejus. Tyrimai. Istorinių tyrimų ataskaita.  </em>1978., VAA, F. 1019, ap. 11, b. 7070, p. 11.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Vojevodskaitė, A. <em>Markučių parko teritorijos bei esamų pastatų istoriniai tyrimai. Tyrimų ataskaita, </em>1983. VAA, F. 1019, ap. 11, b. 7074, p. 17–18.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Vojevodskaitė A.<em> Pastatas Vilniuje, Subačiaus g. Nr. 124 – A. Puškino vardo literatūrinis muziejus. Tyrimai. Istorinių tyrimų ataskaita. </em>1978, VAA, F. 1019, ap. 11, b. 7070, p. 12.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Subačiaus g. 124
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai:
Metai: 1903
Laikotarpis: Carinis
Architektūros šakos: Urbanistika, Architektūra, Statinys, Sakraliniai, Koplyčia, Cerkvė, Smulkioji architektūra, Paminklas, Kapinynas
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 15
Susiję bibliografijos įrašai
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1935-05-01 p.8
Straipsnis
Tvarkytini mūsų antkapiai, ypač jų užrašai
Tvarkytini mūsų antkapiai, ypač jų užrašai
Lietuvos Aidas
1934-08-24 p.p. 5
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
1935-05-03 p.8
Straipsnis
Vievis. Sutvarkyti karių kapai
Vievis. Sutvarkyti karių kapai
Lietuvos Aidas
1935-10-02 p.8
Straipsnis
Klaipėdoje bus statomas krematoriumas
Klaipėdoje bus statomas krematoriumas
Lietuvos Aidas
1937-09-27 p.8
Žinutė
Vilkaviškis. Katalikų parapijos kapuose didelė netvarka.
Vilkaviškis. Katalikų parapijos kapuose didelė netvarka.
Lietuvos Aidas
1935-04-02 p.p.8
Straipsnis
Žinutės apie Zarasus
Žinutės apie Zarasus
Lietuvos Aidas
1936-07-18 p.6
Straipsnis
Kas lankytina Alytaus apskrityje
Kas lankytina Alytaus apskrityje
Lietuvos Aidas
1936-07-20 p.6
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
Lietuvos Aidas
1936-07-23 p.2-3
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
1936-07-25 p.2-3
Straipsnis
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
1936-07-25 p.6
Žinutė
Aukos laisvės kapinėms Kupiškyje steigti
Aukos laisvės kapinėms Kupiškyje steigti
Lietuvos Žinios
1932-01-05 p.5
Žinutė
Tvarko nelaimingųjų kapus (Šiauliai)
Tvarko nelaimingųjų kapus (Šiauliai)
Lietuvos Žinios
1935-05-01 p.5
Straipsnis
Reikalaus laisvamaniams kapų
Reikalaus laisvamaniams kapų
Lietuvos Žinios
1932-04-18 p.5
Žinutė
Kauno laisvųjų kapinių reikalu
Kauno laisvųjų kapinių reikalu
Lietuvos Žinios
1932-05-18 p.2
Straipsnis
Ramybės kalnas
Ramybės kalnas
Naujoji Romuva
1932-09-18 p.810, 811, 812
Straipsnis
Kaunui būtinai reikalingos laisvos kapinės
Kaunui būtinai reikalingos laisvos kapinės
Lietuvos Žinios
1936-01-15 p.4
Straipsnis
Dr. Graičiūnas skubina laisvas kapines
Dr. Graičiūnas skubina laisvas kapines
Lietuvos Žinios
1932-07-26 p.3
Žinutė
Pavogė lietuvišką paminklą
Pavogė lietuvišką paminklą
Lietuvos Žinios
1935-06-07 p.5
Žinutė
Sostinėje. Miręs Vilnius
Sostinėje. Miręs Vilnius
Lietuvos Aidas
1940-02-06 p.2
Straipsnis
1 20
Susiję objektai
Zenono Jonaičio namas Kaune
Zenono Jonaičio namas Kaune
1932
Donskių namas ir sklypas Kaune
Donskių namas ir sklypas Kaune
Senosios Druskininkų gydyklos – viešbutis „Europa Royal“
Senosios Druskininkų gydyklos – viešbutis „Europa Royal“
1896
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
1900 - 1907
Žemoslavlio dvaro sodyba
Žemoslavlio dvaro sodyba
1874 - 1883
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Vilniaus choralinė sinagoga
Vilniaus choralinė sinagoga
1900 - 1903
Kauno choralinė sinagoga
Kauno choralinė sinagoga
1872
Marijampolės sinagoga
Marijampolės sinagoga
1899
Kalvarijos vasarinė sinagoga
Kalvarijos vasarinė sinagoga
Kalvarijos žieminė sinagoga
Kalvarijos žieminė sinagoga
Alytaus sinagoga
Alytaus sinagoga
Druskininkų cerkvė
Druskininkų cerkvė
1861 - 1865
Panevėžio kapinių stačiatikių cerkvė
Panevėžio kapinių stačiatikių cerkvė
1892
Trakų cerkvė
Trakų cerkvė
1861 - 1863
Zavadskių rūmai Vilniuje
Zavadskių rūmai Vilniuje
1764 - 1886
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Buvusi Vilniaus žydų amatų mokykla
Buvusi Vilniaus žydų amatų mokykla
1876 - 1911
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
1635 - 1885
„Medininkų“ namas
„Medininkų“ namas
Pinigų muziejus Vilniuje
Pinigų muziejus Vilniuje
1874 - 1937
Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų kompleksas
Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų kompleksas
1839 - 1893
Buvusi Kauno austerija (užvažiuojamieji nakvynės namai)
Buvusi Kauno austerija (užvažiuojamieji nakvynės namai)
1781
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
1854 - 1934
Žydų ligoninė Kaune
Žydų ligoninė Kaune
1854 - 1929
Namas Kaune, Palangos g. 16
Namas Kaune, Palangos g. 16
1865 - 1898
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Kurpių g. 29
Namas Kaune, Kurpių g. 29
1876
Kėdainių karinis miestelis
Kėdainių karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
1940
Marijampolės karinis miestelis
Marijampolės karinis miestelis
Marijampolės karinės įgulos Šv. Nikolajaus cerkvė, dab. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Marijampolės karinės įgulos Šv. Nikolajaus cerkvė, dab. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Kauno I Žemųjų Šančių karinis miestelis (Šančių kareivinės)
Kauno I Žemųjų Šančių karinis miestelis (Šančių kareivinės)
Alytaus įgulos Pokrovskaja cerkvė (dab. Šv. Kazimiero bažnyčia)
Alytaus įgulos Pokrovskaja cerkvė (dab. Šv. Kazimiero bažnyčia)
1900
Šiaulių Šv. Nikolajaus Stebukladario (Nikolaja Čudotvorca) karinės įgulos cerkvė (dab. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia)
Šiaulių Šv. Nikolajaus Stebukladario (Nikolaja Čudotvorca) karinės įgulos cerkvė (dab. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia)
1908 - 1909
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1897 - 1907
Vila „Anapilis”
Vila „Anapilis”
1898 - 1900
Palangos vila „Jūrapilis“ („Komoda“)
Palangos vila „Jūrapilis“ („Komoda“)
1895 - 1900
Palangos burmistro J. Šliūpo namas
Palangos burmistro J. Šliūpo namas
1900 - 1910
Palangos kurhauzas
Palangos kurhauzas
1877 - 1880
Grafų Tiškevičių rūmai Palangoje (Palangos gintaro muziejus)
Grafų Tiškevičių rūmai Palangoje (Palangos gintaro muziejus)
1897 - 1907
1 43

Markučių dvaro vietovė yra dabartinėje Vilniaus miesto pietryčių dalyje. Markučiai minimi nuo XIV a. pabaigos, kuomet Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila dalį Markučių žemės skyrė aukštutinės pilies šv. Martyno bažnyčios klebono išlaikymui. Po 1495 m. didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio ir Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III dukters Elenos santuokos, pastaroji paveldėjo ir Markučius. 1506 m., po Aleksandro mirties, Markučių žemė buvo pavesta tvarkyti bajorui Unkovskiui. Apie 1540 m. Markučiai perėjo Braclavo seniūno Sanislovo Kiškos našlei Onai Radvilaitei-Kiškienei. Nuo XVII a. Markučiai paveldėjimo keliu atiteko Chodkevičių giminei, kuri juos valdė iki 1750 m.[1]


Kiškų rūmai greičiausiai buvo statyti XVI a. pab.‑XVII a. pr., o perstatyti apie 1634 m. Rūmai labai nukentėjo XVII a. viduryje, Maskvos karo metu, po kurio jie nebuvo atstatyti. 1808–1809 m. Aleksandras Chodkevičius, žinomas chemikas ir literatas, pardavė Markučių valdą tuometiniam Vilniaus iždininkui Juozapui Eismantui, o šis 1838 m. –  dr. Godlevskiui. 1867 m. iš dr. Godlevskio Markučių valdą nupirko inžinierius A. Melnikovas[2].


1875 m. Varvarai Melnikovai ištekant už Vasilijaus Moškovo, jos tėvas A. Melnikovas padovanojo Markučius jai kaip kraitį. Markučius ji valdė iki pat mirties (1935 m.). Po skyrybų 1877 m. Varvara kurį laiką gyveno Peterburge. Antrą kartą ištekėjusi, su savo vyru Grigorijumi Puškinu (1835–1905), jaunesniuoju rusų poeto Aleksandro Puškino sūnumi, į Markučius Varvara atsikėlė gyventi tik 1899 metais. G. Puškino iniciatyva, Markučių parkas buvo pertvarkytas pagal to meto Rusijoje vyraujančias parkų kūrimo tradicijas bei papildytas ūksmingomis alėjomis. Toks parkas išliko iki mūsų dienų, tik dabar jis užima kur kas mažesnį – 8 ha plotą ir jame beveik nebeliko retų rūšių medžių[3].


1903 m. prie pagrindinio kelio į Markučius, parke buvo suprojektuota koplyčia. Projekto autoriaus nustatyti nepavyko, tačiau greičiausiai tai buvo konsistorijos architektas. Pradžioje sumanymas buvo kuklus: yra išlikęs nedidelės keturkampio plano koplytėlės eskizas. Vėliau koplyčia buvo suprojektuota daug didesnė bei laikantis labiau tradicinio cerkvės plano. Koplyčia baigta statyti ir įrengta 1906 m., priėmimo akte ypač gerai įvertintas interjeras ir ikonostasas[4].


Dabar maldos namai nenaudojami. 1983 m. Markučių parko bei esamų pastatų teritorijoje buvo vykdomi istoriniai tyrimai, kurių metu siūlyta koplyčią restauruoti (išorės freskas ir vitražus) bei įkurti Markučių vietovės praeities muziejinę ekspoziciją.[5] Nors pradžioje koplyčia buvo užmanyta kaip giminės mauzoliejus, joje laidojama nebuvo – kapai yra šalia jos. Čia 1903 m. palaidota Marie Pelichet, 1905 m. – Grigorijus Aleksandrovičius Puškinas, 1910 m. – Varvara Nikolajevna Melnikova, o 1935 m. – Varvara Aleksiejevna Melnikova-Puškina. Dar vienas kapas, teigiama, yra V. Nazimovo, buvusio V. A. Puškinos testamento vykdytojo. Dabartinis cerkvės kalnelis pirmuoju parko gyvenimo laikotarpiu greičiausiai buvo romantiškos paskirties. Tipiškas romantinio sodo atributas – čia esantis XIX a. paminklas šuniui[6].


  


 [1] Mačiulis, M. Markučių dvarvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010  p. 247.


[2] Ibid, p. 248.


[3] Semaškaitė, I. Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis.  Vilnius, 2010, p. 227.


[4] Vojevodskaitė, A. Pastatas Vilniuje, Subačiaus g. Nr. 124 – A. Puškino vardo literatūrinis muziejus. Tyrimai. Istorinių tyrimų ataskaita.  1978., VAA, F. 1019, ap. 11, b. 7070, p. 11.


[5] Vojevodskaitė, A. Markučių parko teritorijos bei esamų pastatų istoriniai tyrimai. Tyrimų ataskaita, 1983. VAA, F. 1019, ap. 11, b. 7074, p. 17–18.


[6] Vojevodskaitė A. Pastatas Vilniuje, Subačiaus g. Nr. 124 – A. Puškino vardo literatūrinis muziejus. Tyrimai. Istorinių tyrimų ataskaita. 1978, VAA, F. 1019, ap. 11, b. 7070, p. 12.


 


Koplyčios projektas, 1903 m. VAA, F. 1019, ap. 11, b. 7070, I. 16.
Koplyčios projektas, 1903 m. VAA, F. 1019, ap. 11, b. 7070, I. 16.
Šv. Varvaros koplyčia. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Šv. Varvaros koplyčia. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Šv. Varvaros koplyčia. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Šv. Varvaros koplyčia. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Šv. Varvaros koplyčia. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Šv. Varvaros koplyčia. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Šv. Varvaros koplyčia. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Šv. Varvaros koplyčia. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Pietvakarių fasado motyvas. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Pietvakarių fasado motyvas. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Koplyčios durys. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Koplyčios durys. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Koplyčios durys. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Koplyčios durys. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Lango fragmentas. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Lango fragmentas. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Stogo fragmentas. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Stogo fragmentas. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Stogo fragmentas. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Stogo fragmentas. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
V. ir G. Puškinų kapavietė. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
V. ir G. Puškinų kapavietė. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
V. Melnikovos kapavietė. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
V. Melnikovos kapavietė. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
M. Pelichet kapavietė. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
M. Pelichet kapavietė. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Paminklas šuniui. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.
Paminklas šuniui. 2014 m., B. Rėbždaitės nuotr.