Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių kompleksas
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Artilerijos sandėlių kompleksas Aukštuosiuose Šančiuose statytas 1883-1889 m. laikotarpyje. Kai kurie pastatai iškilo XX a. pradžioje. Sandėliai buvo skirti Žemuosiuose Šančiuose dislokuotai 28 artilerijos brigadai. 1912 m. teritorijos plane pažymėti šie pastatai: keturi parako sandėliai, vamzdelių sandėlis, pagamintos produkcijos sandėlis, laboratorija, betoninis sandėlis, amunicijos sandėlis, vežimų sandėlis, pabūklų sandėlis, sargų gyvenamasis namas, sargybinė, šaudmenų sandėlis, du neužtaisytų patrankų sviedinių sandėliai, piroksilino sandėlis, du šautuvų šovinių sandėliai, pabūklų dalių sandėlis, devyni sandėliai ir saugykla, kurių tiksli paskirtis plane nenurodyta, keturi šuliniai, du pabūklų lafetų sandėliai, pabūklų sandėliai, sargų gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu, laboratorijos sandėlis<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Teritorijoje buvo išvedžiotas akmenimis grįstų kelių tinklas, prie visų statinių buvo įrengti taip pat grįsti privažiavimai ir aikštelės. Visas plotas numelioruotas, vanduo nubėgdavo specialiai iškastais grioviais į upelį.</p>
<p style="text-align: justify;">Po Pirmojo pasaulinio karo sandėlių teritorija perėjo Lietuvos kariuomenės, o 1940 m. ir po Antrojo pasaulinio karo – Sovietų Sąjungos kariuomenės žinion. Pastatai buvo naudojami panašiai paskirčiai ir mažai pakito. 1993 m. dalis pastatų perėjo Lietuvos kariuomenės medicinos tarnybos žinion.</p>
<p style="text-align: justify;">Pilnai išliko autentiška teritorijos plano struktūra, susiformavusi XIX a. pabaigoje. Šiuo metu išliko trisdešimt šeši istoriniai statiniai, įskaitant šulinius, atrastos septynios vandens pralaidos po keliais ir pravažiavimais. Kompleksas registruotas LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, dabar gerai tvarkomas, apvalytas nuo savaiminių želdinių, atkurtas autentiškas kraštovaizdis. Pylimais apgaubti artilerijos sandėliai dominuoja kraštovaizdyje Tai vienas tvirtovės kompleksų labiausiai pritaikytų savo urbanistine struktūra prie natūralaus vietovės reljefo, griovos šlaitas panaudotas kelio pravedimui. Komplekso keliai ir pastatai anksčiau maskuotės tikslais buvo apželdinti tuopomis, prieškarinėse fotonuotraukose iš oro – plotas atrodo,kaip želdinių masyvas. Dalis senųjų tuopų yra išlikę<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nijolė Steponaitytė</em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[1]</a> Центральные склады пpавого берега реки Немана. РГВИА, ф. 13148, оп. 1, д. 3647, л. 7.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[2]</a> Steponaitytė N. Kauno tvirtovės centriniai artilerijos sandėliai dešiniajame Nemuno krante.</p>
</div>
</div>
Adresas: Ašmenos II g., Kaunas
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Konstantinas Zverevas, Nepliujevas
Laikotarpis: Carinis
Architektūros šakos: Urbanistika, Architektūra, Statinių kompleksas, Karinis, Statinys, Kariniai, Kiti
Medžiagos: Mūras (plytų), Mūras (mišrus)
Nuotraukos: 17
Susiję objektai
Kauno tvirtovė
Kauno tvirtovė
1882 - 1915
Kauno tvirtovės V fortas
Kauno tvirtovės V fortas
1882 - 1889
Alytaus artilerijos-ulonų karinis miestelis
Alytaus artilerijos-ulonų karinis miestelis
Kauno tvirtovės Aleksoto malūno statinių kompleksas
Kauno tvirtovės Aleksoto malūno statinių kompleksas
Kauno tvirtovės trečiasis ir ketvirtasis kariniai miesteliai (Panemunės kareivinės)
Kauno tvirtovės trečiasis ir ketvirtasis kariniai miesteliai (Panemunės kareivinės)
1890 - 1900
Alytaus tvirtovė
Alytaus tvirtovė
1890 - 1900
1 6

Artilerijos sandėlių kompleksas Aukštuosiuose Šančiuose statytas 1883-1889 m. laikotarpyje. Kai kurie pastatai iškilo XX a. pradžioje. Sandėliai buvo skirti Žemuosiuose Šančiuose dislokuotai 28 artilerijos brigadai. 1912 m. teritorijos plane pažymėti šie pastatai: keturi parako sandėliai, vamzdelių sandėlis, pagamintos produkcijos sandėlis, laboratorija, betoninis sandėlis, amunicijos sandėlis, vežimų sandėlis, pabūklų sandėlis, sargų gyvenamasis namas, sargybinė, šaudmenų sandėlis, du neužtaisytų patrankų sviedinių sandėliai, piroksilino sandėlis, du šautuvų šovinių sandėliai, pabūklų dalių sandėlis, devyni sandėliai ir saugykla, kurių tiksli paskirtis plane nenurodyta, keturi šuliniai, du pabūklų lafetų sandėliai, pabūklų sandėliai, sargų gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu, laboratorijos sandėlis[1].


Teritorijoje buvo išvedžiotas akmenimis grįstų kelių tinklas, prie visų statinių buvo įrengti taip pat grįsti privažiavimai ir aikštelės. Visas plotas numelioruotas, vanduo nubėgdavo specialiai iškastais grioviais į upelį.


Po Pirmojo pasaulinio karo sandėlių teritorija perėjo Lietuvos kariuomenės, o 1940 m. ir po Antrojo pasaulinio karo – Sovietų Sąjungos kariuomenės žinion. Pastatai buvo naudojami panašiai paskirčiai ir mažai pakito. 1993 m. dalis pastatų perėjo Lietuvos kariuomenės medicinos tarnybos žinion.


Pilnai išliko autentiška teritorijos plano struktūra, susiformavusi XIX a. pabaigoje. Šiuo metu išliko trisdešimt šeši istoriniai statiniai, įskaitant šulinius, atrastos septynios vandens pralaidos po keliais ir pravažiavimais. Kompleksas registruotas LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, dabar gerai tvarkomas, apvalytas nuo savaiminių želdinių, atkurtas autentiškas kraštovaizdis. Pylimais apgaubti artilerijos sandėliai dominuoja kraštovaizdyje Tai vienas tvirtovės kompleksų labiausiai pritaikytų savo urbanistine struktūra prie natūralaus vietovės reljefo, griovos šlaitas panaudotas kelio pravedimui. Komplekso keliai ir pastatai anksčiau maskuotės tikslais buvo apželdinti tuopomis, prieškarinėse fotonuotraukose iš oro – plotas atrodo,kaip želdinių masyvas. Dalis senųjų tuopų yra išlikę[2].


Nijolė Steponaitytė
[1] Центральные склады пpавого берега реки Немана. РГВИА, ф. 13148, оп. 1, д. 3647, л. 7.


[2] Steponaitytė N. Kauno tvirtovės centriniai artilerijos sandėliai dešiniajame Nemuno krante.


PTBИA, ф. 13148, oп. 1, g. 3647. Kauno tvirtovės centriniai sandėliai dešiniajame Nemuno krante, Ašmenos g., Kaunas, XX a. pr.
PTBИA, ф. 13148, oп. 1, g. 3647. Kauno tvirtovės centriniai sandėliai dešiniajame Nemuno krante, Ašmenos g., Kaunas, XX a. pr.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Bendras vaizdas, teritorijos ribą žyminčios tuopos. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Bendras vaizdas, teritorijos ribą žyminčios tuopos. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio fasado fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio fasado fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio fasado fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio fasado fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Vandens pralaida. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Vandens pralaida. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas, melioracijos griovys, tuopų eilė. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas, melioracijos griovys, tuopų eilė. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas, melioracijos griovys, tuopų eilė. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas, melioracijos griovys, tuopų eilė. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio fasadas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio fasadas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Šaudmenų sandėlio pylimas. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Tarpinis parako sandėlis Breslaujos g. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.
Tarpinis parako sandėlis Breslaujos g. Nuotr. N. Steponaitytės, 2012 m.