Rusų gimnazija Kaune (dab. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras)
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Nuo pat savo įkūrimo 1847 m., Kauno miesto (Karmelitų) kapinės<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> tapo svarbiu urbanistiniu daugiatautiškumo ženklu – „kapinių teritorija buvo padalyta į tris dideles dalis: pietinė atiduota stačiatikiams, vidurinė (didžiausia) katalikams, šiaurinė evangelikams-liuteronams [vokiečiams]; nuo pastarosios atrėžtas kampas musulmonams“<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Tarpukario metais šios teritorijos kultūrinė reikšmė neabejotinai sustiprėjo: totoriai savo sklype pasistatė <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=225">mečetę</a>, vokiečiai – <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=1515">gimnaziją</a>. Stačiatikių sklype 1925 m. taip pat iškilo gimnazija, o 1935 m. buvo baigta Apreiškimo cerkvė. Tiesa, „greta gimnazijos stovėjo ir keli mediniai trobesiai: rusų pradžios mokykla, cerkvės šventiko namas, dviaukštis mokinių bendrabutis ir krautuvėlė“<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Įdomu, kad netoliese, kitapus Vytauto pr., 1931 m. duris atvėre lenkų Adomo Mickevičiaus <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=1513">gimnazija</a>. Kitoje kapinių pusėje, Trakų gatvėje, 1929 m. buvo pastatyta ir moderni pradžios mokykla lietuvių vaikams<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Kauno mokytojų draugijos „Mokslas-Šviesa“ gimnazijos pastatas – vienas puošniausių pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio edukacinei funkcijai skirtų Kauno objektų. „Išvaizdai stengtasi suteikti romantinį atspalvį. Pietinė fasado dalis paryškinta neorusiško stiliaus dekoru (briaunota rustika, reljefais), cilindrinės iškyšos kiemo pusėje užbaigtos dantytais parapetais, perimtais iš rusų gynybinės architektūros.“<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> Nors pastato architektūra dvelkia istorizmu, funkciniame mokyklos išplanavime krenta į akis neįprastai platūs koridoriai, kurie abiejuose aukštuose įvardinti kaip „rekreacinė salė“. Tad, nors išplanavimą vargiai ar galėtume pavadinti racionaliu, čia būta pakankamai šviesos ir atviros erdvės, kas tuo metu buvo suvokiama kaip ryškus modernybės ženklas.  </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis </em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Dabar čia esantis Ramybės parkas įkurtas 1959 m., kuomet dėl politinių priežasčių kapinės buvo uždarytos.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Lukšionytė-Tolvaišienė, N. <em>Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. </em>Kaunas: VDU leidykla, 2001, p. 39.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Lukšionytė, ten pat., p. 40.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Kaune atidaryta didžiausia ir gražiausia pradžios mokykla visoj Lietuvoj. <em>Lietuvos aidas,</em> 1929 m. lapkričio 18, p. 5</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Lukšionytė, ten pat., p. 40.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 44
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Aleksandras Gordevičius
Metai: 1925
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Statinys, Švietimo, Gimnazija
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 11
Susiję bibliografijos įrašai
Švietimo reikalai Kauno miesto savivaldybės 1930 m. biudžete
Švietimo reikalai Kauno miesto savivaldybės 1930 m. biudžete
Lietuvos Žinios
1930-01-20 p.p.2
Rusų metropolitas gražiuoju prašo cerkvės
Rusų metropolitas gražiuoju prašo cerkvės
Lietuvos Žinios
1930-04-10 p.p.3
Gimnazijų statyba
Gimnazijų statyba
Lietuvos Aidas
1931-01-16 p.p.6
Vytauto prospekto lietaus kanalas
Vytauto prospekto lietaus kanalas
Lietuvos Žinios
1930-01-30 p.p.3
Straipsnis
Kauno miesto 30.1. tarybos posėdis
Kauno miesto 30.1. tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1930-01-31 p.p.3
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Aidas
1930-02-01 p.p.4
Straipsnis
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Lietuvos Aidas
1930-12-01 p.p.5
Straipsnis
Magometonų mečetė Kaune
Magometonų mečetė Kaune
Lietuvos Aidas
1930-12-02 p.p.3
Žinutė
Meksfaltuos dar 100.000 kv. mtr. gatvių plotą
Meksfaltuos dar 100.000 kv. mtr. gatvių plotą
Lietuvos Aidas
1931-01-23 p.p.6
Žinutė
Kauno miesto tvarkymo reikalu
Kauno miesto tvarkymo reikalu
Lietuvos Aidas
1931-07-09 p.p. 7
Straipsnis
Dienos motyvais
Dienos motyvais
Lietuvos Aidas
1931-08-01 p.p. 5
Straipsnis
Žinutės apie Žaliakalnio funikulierių ir lentpjūves
Žinutės apie Žaliakalnio funikulierių ir lentpjūves
Lietuvos Aidas
1931-09-05 p.p.9
Straipsnis
Žinutės apie Prisikėlimo bažnyčią ir Kauno apskr. savivaldybę
Žinutės apie Prisikėlimo bažnyčią ir Kauno apskr. savivaldybę
Lietuvos Aidas
1932-06-02 p.p.6
Straipsnis
Palangos vidurinės mokyklos namų istorija
Palangos vidurinės mokyklos namų istorija
Lietuvos Aidas
1932-06-10 p.5
Straipsnis
Pastatytas dar vienas telefonas automatas Laisvės al.
Pastatytas dar vienas telefonas automatas Laisvės al.
Lietuvos Aidas
1933-02-21 p.10
Žinutė
Gatvių grindimo darbai
Gatvių grindimo darbai
Lietuvos Aidas
1932-07-12 p.6
Žinutė
Pertvarkomas miesto sodas
Pertvarkomas miesto sodas
Lietuvos Aidas
1932-07-12 p.6
Žinutė
Pradžios mokslas Kaune
Pradžios mokslas Kaune
Lietuvos Aidas
1932-07-13 p.6
Straipsnis
Viena pradžios mokykla tenka 981 gyventojui
Viena pradžios mokykla tenka 981 gyventojui
Lietuvos Aidas
1932-07-14 p.
Straipsnis
Kaip degė valstybės teatras
Kaip degė valstybės teatras
Lietuvos Žinios
1931-05-15 p.1, 2
Straipsnis
Didinama elektros stotis
Didinama elektros stotis
Lietuvos Žinios
1931-05-26 p.5
Žinutė
Surankiotos pastabos
Surankiotos pastabos
Lietuvos Aidas
1932-07-23 p.7
Straipsnis
V. teatro ateities darbų gairės
V. teatro ateities darbų gairės
Lietuvos Žinios
1931-05-27 p.2
Straipsnis
Dėl iškabų ir plakatų
Dėl iškabų ir plakatų
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Straipsnis
Pradėjo statyti Vytauto muziejų
Pradėjo statyti Vytauto muziejų
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Žinutė
Meksfaltavimo darbai
Meksfaltavimo darbai
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Žinutė
10.000lt telefono kanalizacijai
10.000lt telefono kanalizacijai
Lietuvos Aidas
1932-07-28 p.6
Žinutė
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1932-07-29 p.5
Straipsnis
Valstybės teatras nori, kad ugniagesiai nuolat teatre budėtų
Valstybės teatras nori, kad ugniagesiai nuolat teatre budėtų
Lietuvos Žinios
1931-06-09 p.5
Žinutė
Keltuvas į Žaliakalnį
Keltuvas į Žaliakalnį
Lietuvos Žinios
1931-06-10 p.5
Žinutė
Nori, kad apie įgulos bažnyčią būtų išmeksfaltuota
Nori, kad apie įgulos bažnyčią būtų išmeksfaltuota
Lietuvos Žinios
1931-06-10 p.5
Žinutė
Žinutė apie Vytauto muziejaus statybos darbus
Žinutė apie Vytauto muziejaus statybos darbus
Lietuvos Žinios
1931-06-10 p.5
Žinutė
Prekybos ir pramonės rūmai statysis namus
Prekybos ir pramonės rūmai statysis namus
Lietuvos Žinios
1931-06-15 p.5
Žinutė
Siaurųjų geležinkelių direkcija praneša
Siaurųjų geležinkelių direkcija praneša
1931-06-18 p.5
Žinutė
Medicinos fakulteto statyba
Medicinos fakulteto statyba
Lietuvos Žinios
1931-06-22 p.5
Žinutė
Traukinėlis į seną miestą dar vaikščios
Traukinėlis į seną miestą dar vaikščios
Lietuvos Žinios
1931-06-22 p.5
Žinutė
Keltuvas į Žaliakalnį
Keltuvas į Žaliakalnį
Lietuvos Žinios
1931-06-24 p.5
Žinutė
Numatoma žiemai 600 darbininkų darbo
Numatoma žiemai 600 darbininkų darbo
Lietuvos Aidas
1932-08-08 p.6
Žinutė
Keltuvas į Žaliakalnį
Keltuvas į Žaliakalnį
Lietuvos Žinios
1931-07-02 p.5
Žinutė
Medicinos fakulteto rūmų
Medicinos fakulteto rūmų
Lietuvos Žinios
1931-07-03 p.5
Žinutė
Kauno lombardas
Kauno lombardas
Lietuvos Aidas
1932-08-23 p.5
Straipsnis
Kas gi bus su "gumbuotu soboru"?
Kas gi bus su "gumbuotu soboru"?
Lietuvos Aidas
1932-09-02 p.5
Straipsnis
Nauja pranciškonų vienuolyno gimnazija
Nauja pranciškonų vienuolyno gimnazija
Lietuvos Aidas
1932-09-05 p.6
Žinutė
Naumiestis gražiai pagerbė Vincą Kudirką
Naumiestis gražiai pagerbė Vincą Kudirką
Lietuvos Aidas
1932-09-06 p.4
Straipsnis
Įdomios iškilmės Nemuno saloj
Įdomios iškilmės Nemuno saloj
Lietuvos Aidas
1932-09-19 p.2
Straipsnis
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Lietuvos Aidas
1932-09-30 p.6
Žinutė
Greit „Parama“ keps tiek duonos, kad užtektų visam Kaunui
Greit „Parama“ keps tiek duonos, kad užtektų visam Kaunui
Lietuvos Žinios
1931-07-04 p.4
Straipsnis
Pradėjo statyti medicinos fakulteto rūmus
Pradėjo statyti medicinos fakulteto rūmus
Lietuvos Žinios
1931-07-04 p.8
Straipsnis
Išviečių neduoda statyti
Išviečių neduoda statyti
Lietuvos Žinios
1931-07-08 p.5
Žinutė
„Lietuvos Lloydo“ reklaminis skelbimas
„Lietuvos Lloydo“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-11 p.5
Reklama
„Lietuvos kredito banko“ reklaminis skelbimas
„Lietuvos kredito banko“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-11 p.6
Reklama
Stato sveikatos namus
Stato sveikatos namus
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Žinutė
Duonelaičio gimnazija Pagėgiuose
Duonelaičio gimnazija Pagėgiuose
Lietuvos Aidas
1932-10-08 p.9
Straipsnis
Jau baigiami statyti Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakulteto rūmai
Jau baigiami statyti Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakulteto rūmai
1932-10-10 p.7
Žinutė
Dviračių parduotuvės reklaminis skelbimas
Dviračių parduotuvės reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.5
Reklama
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.5
Žinutė
Remontuos Kauno apygardos teismo rūmus
Remontuos Kauno apygardos teismo rūmus
Lietuvos Žinios
1931-07-28 p.5
Žinutė
Remontuos Įgulos bžanyčią
Remontuos Įgulos bžanyčią
Lietuvos Žinios
1931-07-31 p.5
Žinutė
Jau remontuoja Kauno apygardos teismo rūmus
Jau remontuoja Kauno apygardos teismo rūmus
Lietuvos Žinios
1931-08-03 p.5
Žinutė
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.5
Žinutė
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.5
Žinutė
Spaudos apžvalga Kauno Įgulos bažnyčios tematika
Spaudos apžvalga Kauno Įgulos bažnyčios tematika
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.2
Straipsnis
Jau pradeda amizituoti Kęstučio gatvę
Jau pradeda amizituoti Kęstučio gatvę
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.5
Žinutė
Statys modernišką kliniką
Statys modernišką kliniką
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.5
Žinutė
Jau pabaigta statyti
Jau pabaigta statyti
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.5
Žinutė
Griauti ar negriauti soborą?
Griauti ar negriauti soborą?
Lietuvos Žinios
1931-08-13 p.4
Straipsnis
Katalikų spauda Kauno soborą reikalauja griauti
Katalikų spauda Kauno soborą reikalauja griauti
Lietuvos Žinios
1931-08-18 p.2
Straipsnis
Griauti!
Griauti!
Lietuvos Žinios
1931-08-22 p.2
Straipsnis
Kaune norima statyti preservatyvų automatai
Kaune norima statyti preservatyvų automatai
Lietuvos Žinios
1931-08-25 p.5
Reklama
Kauno kapus iškels už Petrašiūnų
Kauno kapus iškels už Petrašiūnų
Lietuvos Žinios
1931-08-26 p.5
Žinutė
Atidarys naujus gimnazijos rūmus
Atidarys naujus gimnazijos rūmus
Lietuvos Žinios
1931-08-28 p.6
Žinutė
Vilkaviškis. Ruošiasi statyti gimnaziją
Vilkaviškis. Ruošiasi statyti gimnaziją
Lietuvos Aidas
1935-07-02 p.8
Straipsnis
Zarasai ir jų apylinkės
Zarasai ir jų apylinkės
Lietuvos Aidas
1935-07-30 p.8
Straipsnis
Utena. Žymesnės vietos
Utena. Žymesnės vietos
1935-07-22 p.8
Straipsnis
Kaunas atsisveikino su siauruoju geležinkeliu
Kaunas atsisveikino su siauruoju geležinkeliu
Lietuvos Aidas
1935-08-01 p.4
Straipsnis
Dar 4 telefono automatai Kaune
Dar 4 telefono automatai Kaune
Lietuvos Aidas
1932-11-04 p.7
Žinutė
Taip išrodys Vytauto Didžiojo muziejus, kurio rūmai dabar sparčiai statomi
Taip išrodys Vytauto Didžiojo muziejus, kurio rūmai dabar sparčiai statomi
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.4
Straipsnis
John Hulstrom reklaminis skelbimas
John Hulstrom reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.5
Reklama
G. Mandelbrauto reklaminis skelbimas
G. Mandelbrauto reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.5
Reklama
Moderniška gimnazija
Moderniška gimnazija
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.5
Žinutė
Spaudos Fondo knygyno reklaminis skelbimas
Spaudos Fondo knygyno reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-09-01 p.2
Reklama
Valstybės teatro remontas jau baigiamas
Valstybės teatro remontas jau baigiamas
Lietuvos Žinios
1931-09-01 p.5
Žinutė
Prašo iškelti džiovyklas
Prašo iškelti džiovyklas
Lietuvos Žinios
1931-09-09 p.5
Žinutė
Reikšminga diena Klaipėdos krašto lietuvių švietimui
Reikšminga diena Klaipėdos krašto lietuvių švietimui
Lietuvos Aidas
1932-11-15 p.3
Straipsnis
Ministeris pirmininkas apžiūrėjo apygardos teismo rūmus
Ministeris pirmininkas apžiūrėjo apygardos teismo rūmus
Lietuvos Žinios
1931-09-15 p.5
Žinutė
Kaip Kaune valomos aikštės
Kaip Kaune valomos aikštės
Lietuvos Žinios
1931-09-15 p.5
Žinutė
Pašto rūmai jau baigiami įrengti
Pašto rūmai jau baigiami įrengti
Lietuvos Žinios
1931-09-17 p.5
Žinutė
Per Žaliajį tiltą autobusai nekursuos
Per Žaliajį tiltą autobusai nekursuos
Lietuvos Žinios
1931-09-22 p.5
Žinutė
Autobusų savininkų memorandumas Kauno miesto tarybai
Autobusų savininkų memorandumas Kauno miesto tarybai
Lietuvos Žinios
1931-09-24 p.5
Žinutė
Sudegė „Eros“ fabrikas
Sudegė „Eros“ fabrikas
Lietuvos Žinios
1931-09-29 p.5
Straipsnis
Resp. Prezidentas A. Smetona „Marginių“ krautuvėje
Resp. Prezidentas A. Smetona „Marginių“ krautuvėje
Lietuvos Žinios
1931-10-01 p.5
Žinutė
Reikšmingos sukaktuvės
Reikšmingos sukaktuvės
Lietuvos Aidas
1932-11-23 p.
Straipsnis
Dar viena čiuožykla Kaune
Dar viena čiuožykla Kaune
Lietuvos Aidas
1932-11-26 p.11
Žinutė
Jau atidarytas motinos ir vaiko muziejus Kaune
Jau atidarytas motinos ir vaiko muziejus Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-05 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Lietuvos miestus
Žinutės apie Lietuvos miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-13 p.7
Žinutė
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-30 p.7
Straipsnis
Tauragė. Rūpinasi naujos gimnazijos statymu
Tauragė. Rūpinasi naujos gimnazijos statymu
Lietuvos Aidas
1937-10-09 p.10
Žinutė
Originališka valgykla
Originališka valgykla
Lietuvos Žinios
1931-10-07 p.5
Žinutė
Miesto centre neleis statyti fabrikų
Miesto centre neleis statyti fabrikų
1931-10-21 p.5
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1937-11-12 p.8
Žinutė
Kauno šaulių rinktinė eina prie savų rūmų statybos
Kauno šaulių rinktinė eina prie savų rūmų statybos
Lietuvos Aidas
1937-12-23 p.24
Straipsnis
Naujai statomi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmai
Naujai statomi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmai
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.16
Žinutė
Miesto mokyklų būklė [Alytus]
Miesto mokyklų būklė [Alytus]
Lietuvos Aidas
1934-01-19 p.5
Žinutė
Miramaras
Miramaras
Liežuvis
1923-12-15 p.p. 4
Reklama
Varjete Miramaras
Varjete Miramaras
1923-12-15 p.p. 4
Žinutė
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1938-01-13 p.6
Straipsnis
Sklypų atpiginimas
Sklypų atpiginimas
Lietuvos Aidas
1938-01-17 p.4
Straipsnis
Steigiama penkta vaikų skaitykla
Steigiama penkta vaikų skaitykla
Lietuvos Aidas
1938-02-01 p.2
Straipsnis
Berlyno pertvarkymo planas ir Kaunas
Berlyno pertvarkymo planas ir Kaunas
Lietuvos Aidas
1938-02-03 p.3
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Savosios valiutos tvirtovė - Lietuvos bankas
Savosios valiutos tvirtovė - Lietuvos bankas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.10
Straipsnis
Lietuvos švietimo keliai ir jo augimas
Lietuvos švietimo keliai ir jo augimas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.12
Straipsnis
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.16
Straipsnis
Straipsniai apie bankus
Straipsniai apie bankus
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.26
Straipsnis
Spaustuvė, siekianti gražios spaudos
Spaustuvė, siekianti gražios spaudos
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.28
Straipsnis
Kauno audiniai
Kauno audiniai
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.30
Straipsnis
Klaipėdos krašto mokyklų statistika
Klaipėdos krašto mokyklų statistika
Lietuvos Aidas
1937-06-28 p.6
Straipsnis
Seiniai
Seiniai
Lietuvos Aidas
1937-07-16 p.6
Straipsnis
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.45
Straipsnis
Valstybės draudimo įstaiga
Valstybės draudimo įstaiga
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.47
Straipsnis
Kur Kaune didžiausias judėjimas
Kur Kaune didžiausias judėjimas
Lietuvos Aidas
1938-03-03 p.5
Straipsnis
Šiemet pradės statyti Darbo rūmų namus
Šiemet pradės statyti Darbo rūmų namus
Lietuvos Aidas
1938-03-27 p.4
Straipsnis
Dėl čerpių kokybės
Dėl čerpių kokybės
Lietuvos Aidas
1936-08-25 p.8
Straipsnis
Žinutes apie Alytų
Žinutes apie Alytų
Lietuvos Aidas
1936-08-27 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
Lietuvos Aidas
1936-08-28 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Kėdainius
Žinutės apie Kėdainius
Lietuvos Aidas
1936-08-28 p.7
Straipsnis
Žinutės apie Telšius
Žinutės apie Telšius
Lietuvos Aidas
1936-09-03 p.6
Straipsnis
Lietuvos viešbutis statydinsis didelius rūmus
Lietuvos viešbutis statydinsis didelius rūmus
Lietuvos Aidas
1938-04-24 p.5
Straipsnis
Kur gimnazijos statomos, bus statomos ir reikėtų statyti
Kur gimnazijos statomos, bus statomos ir reikėtų statyti
Lietuvos Aidas
1938-04-25 p.6
Straipsnis
Kretingiškiai nori valdinės gimnazijos
Kretingiškiai nori valdinės gimnazijos
Lietuvos Aidas
1938-04-25 p.7
Straipsnis
Steigaimos dvi gimnazijos ir progimnazija
Steigaimos dvi gimnazijos ir progimnazija
Lietuvos Aidas
1938-04-30 p.4
Straipsnis
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-05-04 p.10
Straipsnis
LA, 1936.04.02, p.3 - Šį mėnesį priims Klaipėdos radio stotį
LA, 1936.04.02, p.3 - Šį mėnesį priims Klaipėdos radio stotį
Lietuvos Aidas
1936-04-02 p.3
Straipsnis
Kauno savivaldybė vėluojasi tvarkyti gatves
Kauno savivaldybė vėluojasi tvarkyti gatves
Lietuvos Aidas
1938-05-16 p.8
Straipsnis
Lietuvos viešbučiui naujus namus statys ateinančiais metais
Lietuvos viešbučiui naujus namus statys ateinančiais metais
Lietuvos Aidas
1938-05-18 p.6
Straipsnis
Apie nudžiūvusias tujas ir medžių gatvėse laistymą
Apie nudžiūvusias tujas ir medžių gatvėse laistymą
Lietuvos Aidas
1938-05-19 p.6
Straipsnis
Kas šiemet Kaune grindžiama, tvarkoma, statoma
Kas šiemet Kaune grindžiama, tvarkoma, statoma
Lietuvos Aidas
1938-05-25 p.5
Straipsnis
Papildomai 136.000 litų Kauno gatvėms grįsti
Papildomai 136.000 litų Kauno gatvėms grįsti
Lietuvos Aidas
1938-06-04 p.4
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Kada bus išnaikinti Kaune negerovės lizdai?
Kada bus išnaikinti Kaune negerovės lizdai?
Lietuvos Aidas
1934-08-06 p.p. 5
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
LA, 1936.04.14, p.6 - Žinutės apie Marijampolę
LA, 1936.04.14, p.6 - Žinutės apie Marijampolę
Lietuvos Aidas
1936-04-14 p.6
Straipsnis
Joniškis
Joniškis
Lietuvos Aidas
1937-07-31 p.8
Straipsnis
Kražiai
Kražiai
Lietuvos Aidas
1938-07-07 p.7
Straipsnis
Pasvalys. Prie pat gimnazijos stato tvartus
Pasvalys. Prie pat gimnazijos stato tvartus
Lietuvos Aidas
1936-10-06 p.6
Straipsnis
Kauno centre neleis statyti fabrikų
Kauno centre neleis statyti fabrikų
Lietuvos Žinios
1931-10-21 p.5
Žinutė
Vytauto D. Muziejaus rūmai bus galutinai baigti dar šiais metais
Vytauto D. Muziejaus rūmai bus galutinai baigti dar šiais metais
Lietuvos Aidas
1934-02-20 p.5
Žinutė
Švėkšnos Saulės gimnazija
Švėkšnos Saulės gimnazija
Lietuvos Aidas
1934-02-24 p.5
Žinutė
Netinkamos gimnazijos patalpos
Netinkamos gimnazijos patalpos
Lietuvos Aidas
1934-10-18 p.p.6
Straipsnis
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Lietuvos Žinios
1931-10-22 p.6
Straipsnis
Jurbarko gimnazijos vargai
Jurbarko gimnazijos vargai
Lietuvos Žinios
1931-10-29 p.4
Straipsnis
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Lietuvos Žinios
1931-10-30 p.4
Straipsnis
Neįdeda auto garažui durų
Neįdeda auto garažui durų
Lietuvos Žinios
1931-11-02 p.5
Žinutė
Vytauto muziejaus statybos eiga
Vytauto muziejaus statybos eiga
Lietuvos Žinios
1931-11-12 p.6
Straipsnis
„Bata“ konkuruoja Kauno batsiuvius
„Bata“ konkuruoja Kauno batsiuvius
Lietuvos Žinios
1931-11-16 p.5
Žinutė
„Parama“ Kauną aprūpins duona
„Parama“ Kauną aprūpins duona
Lietuvos Žinios
1931-11-17 p.4
Straipsnis
Sugedo funikulierius
Sugedo funikulierius
Lietuvos Žinios
1931-11-17 p.5
Žinutė
Funikulierium žmonės eina pėsti
Funikulierium žmonės eina pėsti
Lietuvos Žinios
1931-11-19 p.5
Žinutė
 „Paramos“ kepykla
„Paramos“ kepykla
Lietuvos Žinios
1931-11-20 p.5
Straipsnis
Lenkų švietimas Lietuvoje neskriaudžiamas
Lenkų švietimas Lietuvoje neskriaudžiamas
Lietuvos Aidas
1934-03-02 p.1
Straipsnis
Kauniečiai turės moderniškiausią Lietuvoje kurortą
Kauniečiai turės moderniškiausią Lietuvoje kurortą
Lietuvos Aidas
1934-03-20 p.8
Straipsnis
Mokyklų statistika
Mokyklų statistika
Lietuvos Aidas
1935-02-11 p.p.2
Straipsnis
LA, 1936.04.16, p.4 - 1017 gyventojų tenka viena pradžios mokykla
LA, 1936.04.16, p.4 - 1017 gyventojų tenka viena pradžios mokykla
Lietuvos Aidas
1936-04-16 p.4
Straipsnis
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.2
Straipsnis
Susidomėjimas prieš lėktuvine paroda
Susidomėjimas prieš lėktuvine paroda
1935-05-03 p.6
Straipsnis
Racionalizuotas mokyklų tinklas
Racionalizuotas mokyklų tinklas
Lietuvos Aidas
1935-05-10 p.3
Straipsnis
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1935-05-10 p.8
Žinutė
Klaipėda
Klaipėda
Lietuvos Aidas
1935-05-13 p.7
Straipsnis
Ką rodo projektuojamasis 1936m. valstybės biudžetas
Ką rodo projektuojamasis 1936m. valstybės biudžetas
Lietuvos Aidas
1936-04-06 p.4
Straipsnis
Kauno miesto taryba rado išeitį
Kauno miesto taryba rado išeitį
Lietuvos Aidas
1934-08-31 p.p. 8
Straipsnis
Žinutės apie Marijampolę
Žinutės apie Marijampolę
Lietuvos Aidas
1936-04-14 p.6
Straipsnis
Ką pasakoja 84m. senukas, matęs karinat kun. Mackevičių
Ką pasakoja 84m. senukas, matęs karinat kun. Mackevičių
Lietuvos Aidas
1936-04-23 p.4
Straipsnis
Kur Adomas Mickevičius gyveno Kaune
Kur Adomas Mickevičius gyveno Kaune
Lietuvos Aidas
1934-09-20 p.p. 2-3
Straipsnis
Neišsitenka Kauno m. Aušros gimnazija
Neišsitenka Kauno m. Aušros gimnazija
Lietuvos Aidas
1934-09-24 p.p. 5
Straipsnis
Linkuva. Pabaigta gimnazijos rūmų statyba
Linkuva. Pabaigta gimnazijos rūmų statyba
Lietuvos Aidas
1935-09-19 p.8
Žinutė
Žinutės apie naujų mokyklų statybas
Žinutės apie naujų mokyklų statybas
Lietuvos Aidas
1935-09-26 p.8
Žinutė
Nebus Kaune iškabų babelio
Nebus Kaune iškabų babelio
Lietuvos Aidas
1934-12-14 p.7
Straipsnis
Žinutės apie Šilutę
Žinutės apie Šilutę
Lietuvos Aidas
1937-05-28 p.6
Straipsnis
Iš vakarykščio Kauno m. Tarybos posėdžio
Iš vakarykščio Kauno m. Tarybos posėdžio
Lietuvos Aidas
1934-12-21 p.10
Straipsnis
Statomi dveji auktš. mokykloms rūmai
Statomi dveji auktš. mokykloms rūmai
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.3
Žinutė
Baigiami statyti dviejų gimnazijų rūmai
Baigiami statyti dviejų gimnazijų rūmai
1936-07-06 p.5
Žinutė
Žinutės apie Panevėžį
Žinutės apie Panevėžį
Lietuvos Aidas
1936-07-14 p.6
Žinutė
Šiandien atidaroma naujoji užmiesčio autobusų stotis
Šiandien atidaroma naujoji užmiesčio autobusų stotis
1936-08-01 p.3
Straipsnis
Pastabos mokyklų statybos reikalu
Pastabos mokyklų statybos reikalu
1936-07-21 p.5
Straipsnis
Šeštadienį perkelia užmiesčio autobusų stotį
Šeštadienį perkelia užmiesčio autobusų stotį
Lietuvos Aidas
1936-07-29 p.3
Straipsnis
„Intriligatoriaus“ lentpjūvę iškels?
„Intriligatoriaus“ lentpjūvę iškels?
Lietuvos Žinios
1931-11-23 p.5
Žinutė
Iš aikščių pašalins kioskus
Iš aikščių pašalins kioskus
Lietuvos Žinios
1931-11-28 p.7
Žinutė
Moderniška užkandinė
Moderniška užkandinė
Lietuvos Žinios
1931-12-02 p.4
Straipsnis
Rozmarino užkandinės skelbimas
Rozmarino užkandinės skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-12-10 p.6
Reklama
Taisytini laiptai
Taisytini laiptai
Lietuvos Žinios
1931-12-11 p.5
Žinutė
Studentų valgyklos skelbimas
Studentų valgyklos skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-12-24 p.10
Reklama
Griautinasis Kaunas
Griautinasis Kaunas
Lietuvos Aidas
1938-07-10 p.6
Straipsnis
Čiuožykloje nėra tvarkos
Čiuožykloje nėra tvarkos
Lietuvos Žinios
1932-01-19 p.6
Straipsnis
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Lietuvos Žinios
1932-01-20 p.4
Straipsnis
Keltuvui stato antrą vagoną
Keltuvui stato antrą vagoną
Lietuvos Žinios
1932-01-22 p.5
Žinutė
Praeiviai skęsta purve
Praeiviai skęsta purve
Lietuvos Žinios
1932-01-22 p.5
Žinutė
Funikulierius jau veikia
Funikulierius jau veikia
Lietuvos Žinios
1932-01-26 p.5
Žinutė
Griuvo siena ir užgavo praeinantį žmogų
Griuvo siena ir užgavo praeinantį žmogų
Lietuvos Žinios
1932-02-02 p.5
Žinutė
Vykdomi dideli Kauno miesto tvarkymo darbai
Vykdomi dideli Kauno miesto tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1938-08-09 p.6
Straipsnis
Geležinkeličių namus numatoma atiduoti kriminalinės policijos valdybai
Geležinkeličių namus numatoma atiduoti kriminalinės policijos valdybai
Lietuvos Žinios
1932-02-11 p.5
Žinutė
Kaip šiemet bus einamas mokslas vidurinėse mokyklose
Kaip šiemet bus einamas mokslas vidurinėse mokyklose
Lietuvos Aidas
1938-08-31 p.2
Straipsnis
Mokytojai ir visuomenės negerovės
Mokytojai ir visuomenės negerovės
Lietuvos Aidas
1938-09-02 p.4
Straipsnis
Turėtų žinoti platūs kauniečių sluoksniai
Turėtų žinoti platūs kauniečių sluoksniai
Lietuvos Žinios
1932-03-05 p.4
Straipsnis
Gimnazija neturi gerų namų
Gimnazija neturi gerų namų
Lietuvos Žinios
1932-03-11 p.4
Žinutė
Kaune trūksta žemės?
Kaune trūksta žemės?
Lietuvos Žinios
1932-03-11 p.5
Žinutė
Žinutė apie Kauno gatvių apšvietimą
Žinutė apie Kauno gatvių apšvietimą
Lietuvos Žinios
1922-03-22 p.
Žinutė
Kauno pavasaris
Kauno pavasaris
1922-03-25 p.2, 3
Straipsnis
Remontuoja gimnaziją
Remontuoja gimnaziją
Lietuvos Žinios
1935-02-26 p.8
Žinutė
Miesto savivaldybė jau ir naktimis tvarko gatves
Miesto savivaldybė jau ir naktimis tvarko gatves
Lietuvos Žinios
1935-05-14 p.7
Straipsnis
Sumanymas pertvarkyti teatrą
Sumanymas pertvarkyti teatrą
Lietuvos Žinios
1932-05-21 p.4
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1932-05-25 p.5
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus ir jo statytojai
Vytauto Didžiojo muziejus ir jo statytojai
Naujoji Romuva
1933-02-26 p.213, 214
Straipsnis
Dėl laiptų ožeškienės gatvėj
Dėl laiptų ožeškienės gatvėj
Lietuvos Žinios
1936-01-28 p.6
Žinutė
Lietuva 1916 m. ir Amerikos delegato į Lietuvą atsiminimai
Lietuva 1916 m. ir Amerikos delegato į Lietuvą atsiminimai
Naujoji Romuva
1931-04-26 p.398, 399, 400
Straipsnis
Veisėjai
Veisėjai
Lietuvos Aidas
1918-05-25 p.3
Žinutė
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1918-10-29 p.3
Straipsnis
Žinutė apie Ramygalos gimnazijos statybą
Žinutė apie Ramygalos gimnazijos statybą
Lietuvos Žinios
1922-07-27 p.3
Žinutė
Kauno ligoninės
Kauno ligoninės
Kauno naujienos
1925-11-05 p.6
Žinutė
Žinutė apie Juozapavičiaus prospektą Šančiuose
Žinutė apie Juozapavičiaus prospektą Šančiuose
Kauno naujienos
1925-11-21 p.5
Žinutė
Kino sugriuvimo kaltininkai
Kino sugriuvimo kaltininkai
Kauno naujienos
1925-11-24 p.2
Žinutė
Kam juokai, o kam ašaros
Kam juokai, o kam ašaros
Kauno naujienos
1925-11-24 p.4
Žinutė
Šančiams suteikta malonė
Šančiams suteikta malonė
Kauno naujienos
1925-11-24 p.4
Žinutė
Žinutė apie Kauno miesto naujakurius
Žinutė apie Kauno miesto naujakurius
Kauno naujienos
1926-01-27 p.4
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-01-27 p.3
Žinutė
Žinutė apie universiteto patalpas
Žinutė apie universiteto patalpas
Lietuvos Žinios
1922-08-17 p.2
Žinutė
Metas taisyti
Metas taisyti
Lietuvos Žinios
1922-08-31 p.3
Žinutė
Pasvalys
Pasvalys
Lietuvos Žinios
1922-09-24 p.4
Žinutė
Technikos mokykla ar Belaisvių stovykla?
Technikos mokykla ar Belaisvių stovykla?
Lietuvos Žinios
1922-09-26 p.3
Žinutė
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Lietuvos Žinios
1922-11-18 p.3
Žinutė
Mokyklų ir mokinių skaičius Švietimo ministerijos mokyklose
Mokyklų ir mokinių skaičius Švietimo ministerijos mokyklose
Lietuva
1920-03-09 p.2
Straipsnis
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1920-05-29 p.2
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-07-03 p.4
Straipsnis
Straipsniai apie pramonės įmones ir švietimo įstaigas
Straipsniai apie pramonės įmones ir švietimo įstaigas
Lietuva
1921-01-30 p.3
Straipsnis
Prie butų krizio
Prie butų krizio
Lietuva
1921-03-09 p.2
Straipsnis
Pasvalys ar Biržai
Pasvalys ar Biržai
Lietuva
1921-07-06 p.2
Straipsnis
Laiškai iš Zanavikijos
Laiškai iš Zanavikijos
Lietuva
1921-08-07 p.3
Straipsnis
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Lietuva
1921-09-27 p.2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-12-18 p.6
Straipsnis
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Lietuva
1922-05-23 p.2
Straipsnis
Vilniaus kaimeliai
Vilniaus kaimeliai
Lietuva
1922-05-28 p.3,6
Straipsnis
Kėdainiai
Kėdainiai
Lietuva
1922-08-06 p.4
Žinutė
Sodno reikalu Kaune
Sodno reikalu Kaune
Lietuva
1922-12-02 p.5
Straipsnis
Apleistos Kauno gatvės
Apleistos Kauno gatvės
Lietuva
1923-03-23 p.3
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1923-04-24 p.4
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-07-31 p.3
Straipsnis
Biržai
Biržai
Lietuva
1923-08-17 p.3
Žinutė
Gatvės publika
Gatvės publika
Lietuva
1923-09-14 p.3
Straipsnis
Negydoma žaizda
Negydoma žaizda
Lietuva
1923-10-14 p.4
Straipsnis
Kauno elektros karai
Kauno elektros karai
Lietuva
1923-12-14 p.4
Straipsnis
Vandens nuleidimo kanalai Kaune
Vandens nuleidimo kanalai Kaune
Lietuva
1923-12-19 p.2-3
Straipsnis
Mokyklos Klaipėdos krašte
Mokyklos Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1933-04-05 p.10
Straipsnis
Vytauto prospektas prieš Velykas
Vytauto prospektas prieš Velykas
Lietuvos Aidas
1933-04-13 p.11
Straipsnis
Gimnazijos reikalu
Gimnazijos reikalu
Lietuvos Aidas
1933-04-20 p.9
Straipsnis
Pradžios mokyklos, mokytojai ir mokiniai 1933 m. sausio 1 dieną
Pradžios mokyklos, mokytojai ir mokiniai 1933 m. sausio 1 dieną
Lietuvos Aidas
1933-04-20 p.9
Straipsnis
Geležinkelis Šiaulių gatvėje
Geležinkelis Šiaulių gatvėje
Lietuva
1924-10-24 p.4-5
Straipsnis
Kražiai. Reikia gimnazijos
Kražiai. Reikia gimnazijos
Lietuvos Aidas
1939-01-09 p.7
Žinutė
Kur statyti naująją Kauno rotušę
Kur statyti naująją Kauno rotušę
Lietuvos Aidas
1939-01-27 p.4
Straipsnis
Dėl namų statymo Kaune
Dėl namų statymo Kaune
Lietuva
1923-01-23 p.3
Straipsnis
Krautuvių patalpų badas Laisvės alėjoje
Krautuvių patalpų badas Laisvės alėjoje
Lietuvos Aidas
1939-03-11 p.6
Straipsnis
Apleistos gatvės
Apleistos gatvės
Lietuvos Žinios
1923-03-23 p.3
Žinutė
Dėliai miesto išplanavimo
Dėliai miesto išplanavimo
Lietuvos Žinios
1923-03-24 p.4
Straipsnis
Kauno miesto mūrinio kvartalo ribų nustatymas
Kauno miesto mūrinio kvartalo ribų nustatymas
Lietuvos Žinios
1923-05-27 p.3
Žinutė
Steigiamos naujos gimnazijos
Steigiamos naujos gimnazijos
Lietuvos Aidas
1939-04-21 p.8
Straipsnis
Gyvas statybos sezonas Kaune
Gyvas statybos sezonas Kaune
Lietuvos Aidas
1939-05-08 p.5
Straipsnis
Miesto darbai
Miesto darbai
Lietuva
1925-01-02 p.6
Žinutė
Vytauto prospekto pailginimas
Vytauto prospekto pailginimas
Lietuvos Žinios
1923-08-04 p.3
Žinutė
Griaukime soborą
Griaukime soborą
Lietuvos Žinios
1932-07-22 p.6
Straipsnis
Iškeltasis plentų valdybos projektas
Iškeltasis plentų valdybos projektas
Lietuvos Žinios
1935-07-02 p.7
Žinutė
Dar apie paskutinį gaisrą Kaune
Dar apie paskutinį gaisrą Kaune
1935-07-04 p.7
Žinutė
Kaune milžiniškas potvynis
Kaune milžiniškas potvynis
Lietuvos Žinios
1936-03-11 p.6
Straipsnis
Nemuno vanduo kas valandą krenta
Nemuno vanduo kas valandą krenta
Lietuvos Žinios
1936-03-17 p.6
Straipsnis
Atidavė statyti karininkų ramovės rūmus
Atidavė statyti karininkų ramovės rūmus
Lietuvos Žinios
1935-08-29 p.7
Žinutė
Sklypas gimnazijai
Sklypas gimnazijai
Lietuvos Žinios
1923-12-28 p.3
Žinutė
Laikina Karmelitų rajono rinka
Laikina Karmelitų rajono rinka
Lietuvos Žinios
1924-07-19 p.2
Žinutė
Dideli užsimojimai Kauno miestui tvarkyti
Dideli užsimojimai Kauno miestui tvarkyti
Lietuvos Žinios
1937-03-25 p.8
Straipsnis
Kaip Kaunas sutiko Europos nugalėtojus
Kaip Kaunas sutiko Europos nugalėtojus
Lietuvos Žinios
1937-05-10 p.1
Straipsnis
Dėl parinktos Šančių gimnazijos rūmams vietos, Šančių gyventojai nepatenkinti
Dėl parinktos Šančių gimnazijos rūmams vietos, Šančių gyventojai nepatenkinti
Lietuvos Žinios
1937-07-09 p.6
Žinutė
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Kaune sudegė lentpiūvė
Kaune sudegė lentpiūvė
Lietuvos Aidas
1939-08-17 p.3
Straipsnis
Naujas švietimo ir kultūros židinys mūsų pajūryje
Naujas švietimo ir kultūros židinys mūsų pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-08-18 p.2
Straipsnis
Šančių gimnazijos namai kainavo apie 1.000.000 Lt
Šančių gimnazijos namai kainavo apie 1.000.000 Lt
Lietuvos Aidas
1939-10-23 p.4
Straipsnis
Kas rūpi dabar Alytui
Kas rūpi dabar Alytui
Lietuvos Aidas
1939-12-27 p.3
Straipsnis
Kaip tvarkomas didžiausias Lietuvos apskritis
Kaip tvarkomas didžiausias Lietuvos apskritis
Lietuvos Aidas
1940-01-21 p.4
Straipsnis
Darbo rūmų namų atidaryme dalyvavo 700 žmonių
Darbo rūmų namų atidaryme dalyvavo 700 žmonių
Lietuvos Aidas
1940-05-19 p.6
Straipsnis
Į trobesių statybą pernai įdėta 74 mln. lt
Į trobesių statybą pernai įdėta 74 mln. lt
Lietuvos Aidas
1940-06-16 p.2
Žinutė
1 285
Susiję objektai
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
1927
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
1925
Lenkų kredito draugijos rūmai
Lenkų kredito draugijos rūmai
1932
Totorių mečetė Kaune
Totorių mečetė Kaune
1930
Kazimiero Pociaus namas Kaune
Kazimiero Pociaus namas Kaune
1927 - 1928
Zenono Jonaičio namas Kaune
Zenono Jonaičio namas Kaune
1932
Donskių namas ir sklypas Kaune
Donskių namas ir sklypas Kaune
Alekso Šeimano namas
Alekso Šeimano namas
1928
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
1931 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kaune
Lietuvos banko rūmai Kaune
1924 - 1927
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
1927 - 1928
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Marijampolės geležinkelio stotis
Marijampolės geležinkelio stotis
1923 - 1924
Viešbutis "Lietuva" Kaune
Viešbutis "Lietuva" Kaune
1925
Meno mokyklos rūmai Kaune
Meno mokyklos rūmai Kaune
1922
Žydų bankas Kaune
Žydų bankas Kaune
1924 - 1925
Valstybės draudimo įstaiga
Valstybės draudimo įstaiga
1932
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
1925 - 1932
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
1928 - 1930
Šaulių namai Varėnoje
Šaulių namai Varėnoje
1930 - 1933
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
1854 - 1934
Žydų ligoninė Kaune
Žydų ligoninė Kaune
1854 - 1929
Namas Kaune,  Rotušės a. 14
Namas Kaune, Rotušės a. 14
1924
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
1928 - 1931
Kauno apygardos ligonių kasos sanatorija Birštone
Kauno apygardos ligonių kasos sanatorija Birštone
1937 - 1939
Kalvarijos karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
1940
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1897 - 1907
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Panevėžio Žydų gimnazija
Panevėžio Žydų gimnazija
1927 - 1928
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
1926 - 1927
1 34

Nuo pat savo įkūrimo 1847 m., Kauno miesto (Karmelitų) kapinės[1] tapo svarbiu urbanistiniu daugiatautiškumo ženklu – „kapinių teritorija buvo padalyta į tris dideles dalis: pietinė atiduota stačiatikiams, vidurinė (didžiausia) katalikams, šiaurinė evangelikams-liuteronams [vokiečiams]; nuo pastarosios atrėžtas kampas musulmonams“[2]. Tarpukario metais šios teritorijos kultūrinė reikšmė neabejotinai sustiprėjo: totoriai savo sklype pasistatė mečetę, vokiečiai – gimnaziją. Stačiatikių sklype 1925 m. taip pat iškilo gimnazija, o 1935 m. buvo baigta Apreiškimo cerkvė. Tiesa, „greta gimnazijos stovėjo ir keli mediniai trobesiai: rusų pradžios mokykla, cerkvės šventiko namas, dviaukštis mokinių bendrabutis ir krautuvėlė“[3]. Įdomu, kad netoliese, kitapus Vytauto pr., 1931 m. duris atvėre lenkų Adomo Mickevičiaus gimnazija. Kitoje kapinių pusėje, Trakų gatvėje, 1929 m. buvo pastatyta ir moderni pradžios mokykla lietuvių vaikams[4].


Kauno mokytojų draugijos „Mokslas-Šviesa“ gimnazijos pastatas – vienas puošniausių pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio edukacinei funkcijai skirtų Kauno objektų. „Išvaizdai stengtasi suteikti romantinį atspalvį. Pietinė fasado dalis paryškinta neorusiško stiliaus dekoru (briaunota rustika, reljefais), cilindrinės iškyšos kiemo pusėje užbaigtos dantytais parapetais, perimtais iš rusų gynybinės architektūros.“[5] Nors pastato architektūra dvelkia istorizmu, funkciniame mokyklos išplanavime krenta į akis neįprastai platūs koridoriai, kurie abiejuose aukštuose įvardinti kaip „rekreacinė salė“. Tad, nors išplanavimą vargiai ar galėtume pavadinti racionaliu, čia būta pakankamai šviesos ir atviros erdvės, kas tuo metu buvo suvokiama kaip ryškus modernybės ženklas.  


Vaidas Petrulis
[1] Dabar čia esantis Ramybės parkas įkurtas 1959 m., kuomet dėl politinių priežasčių kapinės buvo uždarytos.


[2] Lukšionytė-Tolvaišienė, N. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p. 39.


[3] Lukšionytė, ten pat., p. 40.


[4] Kaune atidaryta didžiausia ir gražiausia pradžios mokykla visoj Lietuvoj. Lietuvos aidas, 1929 m. lapkričio 18, p. 5


[5] Lukšionytė, ten pat., p. 40.


Pastatas tarpukariu. Nuotr. aut. ir data nežinomi, LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2173, l. 51.
Pastatas tarpukariu. Nuotr. aut. ir data nežinomi, LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2173, l. 51.
Rusų gimnazija. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Rusų gimnazija. V. Petrulio nuotr., 2016 m.
Fasado projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4.
Fasado projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4.
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4.
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4.
II a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4
II a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4
III a. ir situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4
III a. ir situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4
Pjūviai. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4.
Pjūviai. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1158, l. 4.
Priekinis fasadas. V. Petrulio nuotr., 2012 m.
Priekinis fasadas. V. Petrulio nuotr., 2012 m.
Fasado fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2006 m.
Fasado fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2006 m.
Šoninis fasadas. V. Petrulio nuotr., 2006 m.
Šoninis fasadas. V. Petrulio nuotr., 2006 m.
Galinio fasado fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2006 m.
Galinio fasado fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2006 m.