Romano Polovinsko vasarnamis ir kavinė Kulautuvoje
<p style="text-align: justify;">„Gulbių kurortu”<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, „žydų Palestina”<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> ir kitais skambiais vardais tarpukario Lietuvoje buvo vadinama viena gražiausių ir „tyriausio oro” prisirpusių Nemuno krantų vasarviečių – Kulautuva. „O Kulautuvos oras iš tikrųjų puikus. Ne iš vieno gydytojo teko girdėti, kad Kulautuva yra geriausias Lietuvoj oro kurortas, šiuo atžvilgiu beveik neturįs sau konkurentų”<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Vokiečių okupacijos metais „dėl oro gerumo ir kitų Kulautuvos teigiamų savumų, čia buvo numatyta įrengti pirmos klasės kurortą”<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Akivaizdu, jog ir vietinė kurorto valdžia, Pirmosios Respublikos laikotarpiu, sugebėjo įvertinti kasmet augantį Kulautuvos populiarumą (ypač užsienio turistų tarpe) bei parengti miestelio sistemingo vystymo planus. Tuo klausimu patirties (savomis lėšomis) stengtasi semtis net iš užsienio šalių praktikos: „specialiai susipažinti su užsienio kurortų tvarkymu, atskirais įvairiais jų įrengimais, kurorto direkcija neseniai užsienin buvo pasiuntusi Kauno aps. inžinierių architektą Helcermaną. […] Inž. Helcermanas iš Vokietijos jau sugrįžo ir jau dabar ruošia projektus, kurie dar šiais metais bus įvykdyti”<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. 1934-1935 m. Kulautuvos kurorte prasidėjo intensyvus statybų etapas. „Pagal Prezidento Smetonos alėją ir skersgatvius į šiaurę auga moderniškų vilų ir vasarnamių eilės”<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Akivazdu, jog pažangiomis idėjomis architektas B. Helcermanas dalinosi ir su kitais Kulautuvoje vilas ir vasarnamius projektavusiais autoriais. Net keli iš jų (inž. St. Fedoravičius, inž. B. Vaškelis, arch. A. Varnas) verslininkui Romanui Polovinskui 1934 m. padėjo įkurti Kulautuvos vasarvietėje, 2.500 kv. m sklype (nr. 109) medinį modernų kavinės ir viešbučio kompleksą: „Lietuvos verslininkas R. Polovinskas jau pereitais metais pastatė restoranui-kavinei moderniškas patalpas ir prie jų pastatė trijų aukštų viešbutį, kuris savo modernišku ir skoningu įrengimu yra pirmas Pabaltijo valstybėse. Viešbutyje yra 18 kambarių, stilingi baldai, centralinis šildymas, elektros šviesa, šiltas ir šaltas vanduo, puikiai įrengta ventiliacija, lošimams ir kitokioms nedidelių ratelių pramogoms kambariai, vonios, dušai, vyrams ir moterims kirpyklos, skaitykla ir biblioteka, kelios didesnės ir mažesnės verandos, sodelyje teniso ir kitokių žaidimų aikštelės, fontanas ir kit. Viešbutis reprezentacinis, kurin galima kviesti išlepinčiausio skonio turistus ir svetimšalius. Viešbutis pritaikytas vasaros ir žiemos laikui.”<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Įdomu tai, jog rengiant pirmąjį viešbučio projektą (inž. St. Fedoravičius, 1934 m.) buvo numatytas tik vienas aukštas su palėpe („salkėm”), sekančiame, 1936-ųjų projekte (inž. B. Vaškelis), pateikiamas trijų aukštų viešbutis su rūsiu, tačiau tų pačių metų prašyme, pastatą planuojama statyti dviejų aukštų. Trūkstant tikslių duomenų, sunku pasakyti, kelių aukštų ir ar iš tiesų viešbutis buvo realizuotas tiksliai pagal patvirtintą projektą. Tuo tarpu verslininko kavinei 1938 m. pristatytą verandą (arch. A. Varnas) leista eksploatuoti iki tų pačių metų sausio mėn., nes „veranda yra neskoninga, atstumai neišlaikyti, todėl leidžiama ja naudotis tik vieną sezoną”<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Tačiau remiantis pateiktais šaltiniais, galima daryti išvadą, jog R. Polovinsko viešbutis ir kavinė buvo vienas iš moderniausių svečius aptarnaujančių rekreacinių kompleksų, ne tik Kulautuvoje, bet ir kituose Nemuno pakrantės kurortuose.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Viltė Migonytė </em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[1]</a> Gulbių kurortas rengiasi kitam sezonui. In: Darbininkas. Nr. 36, 1938 m., p. 3. </p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[2]</a> Mūsų kurortus betvarkant. In: Lietuvos žinios. Nr. 60 (3259), 1930 m., p. 4. </p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[3]</a> Kulautuvos kurortui reikia kuracijos. In: Lietuvos aidas. Nr. 197, 1932 m., p. 5. </p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[4]</a> Gražiai ir pavyzdingai tvarkomas Kulautuvos kurortas. In: Lietuvos aidas. Nr. 171 (1843), 1933 m., p. 5. </p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[5]</a> Ibid, p. 5. </p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[6]</a> Iš Kulautuvos kurorto. In: Lietuvos aidas. Nr. 125, 1935 m., p. 7. </p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[7]</a> Iš Kulautuvos kurorto. In: Lietuvos aidas. Nr. 125, 1935 m., p. 7. </p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[8]</a> Privačių namų statybai bei remontui leidimų išdavimo dokumentai: prašymai, planai, brėžiniai ir kt. Raudondvario valsčius, Kulautuva, 1924-1940 m. LCVA f.17 ap.1 b.76.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</div>
</div>
Adresas: Kulautuva
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai:
Metai: 1934
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Vila, Prekybiniai, Kavinė / Restoranas / Valgykla
Medžiagos: Medis
Nuotraukos: 15
Susiję bibliografijos įrašai
Palanga žiemą
Palanga žiemą
Lietuvos Žinios
1930-02-01 p.p.3
Straipsnis
Naujos kavinės Kaune
Naujos kavinės Kaune
Lietuvos Aidas
1930-12-04 p.p. 6
Žinutė
Ar Kėdainiai turės kurortą ar ne?
Ar Kėdainiai turės kurortą ar ne?
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.7
Straipsnis
Kurortėja žemaičiai
Kurortėja žemaičiai
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.7
Žinutė
 Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-06-09 p.7
Žinutė
Palangoje
Palangoje
Lietuvos Aidas
1932-06-10 p.6
Žinutė
Iš mūsų kurortų
Iš mūsų kurortų
Lietuvos Aidas
1932-06-15 p.5
Straipsnis
Nauja pramoga Palangoje
Nauja pramoga Palangoje
Lietuvos Aidas
1932-06-28 p.6
Straipsnis
Poilsio vietos ir susisiekimas
Poilsio vietos ir susisiekimas
Lietuvos Aidas
1932-07-01 p.5
Straipsnis
Kaip Kauniečiai vasaroja
Kaip Kauniečiai vasaroja
Lietuvos Aidas
1932-07-05 p.5
Straipsnis
Kauno miesto taryba
Kauno miesto taryba
Lietuvos Aidas
1932-07-05 p.6
Straipsnis
Vasarojimas
Vasarojimas
Lietuvos Aidas
1932-07-06 p.4
Straipsnis
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-07-06 p.7
Žinutė
Dėl poilsio vietų ir susisiekimo
Dėl poilsio vietų ir susisiekimo
Lietuvos Aidas
1932-07-08 p.5
Straipsnis
A. Panemunė
A. Panemunė
Lietuvos Aidas
1932-07-08 p.6
Žinutė
Keliaujantiems į Nidą įsidėmėti
Keliaujantiems į Nidą įsidėmėti
Lietuvos Aidas
1932-07-08 p.7
Straipsnis
Didysis vasarojimo sezonas Palangoj prasidėjo
Didysis vasarojimo sezonas Palangoj prasidėjo
Lietuvos Aidas
1932-07-09 p.7
Straipsnis
Straipsniai apie Lietuvos kurortus
Straipsniai apie Lietuvos kurortus
Lietuvos Aidas
1932-07-13 p.5
Straipsnis
Net keli užsienio paskolos siūlymai Kaunui
Net keli užsienio paskolos siūlymai Kaunui
Lietuvos Aidas
1932-07-13 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Lietuvos miestus ir miestelius
Žinutės apie Lietuvos miestus ir miestelius
Lietuvos Aidas
1932-07-15 p.7
Straipsnis
Pasvalio kurortas
Pasvalio kurortas
Lietuvos Žinios
1931-05-20 p.6
Straipsnis
Kauno pliažai
Kauno pliažai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.7
Straipsnis
Klaipėdos kurortai
Klaipėdos kurortai
Lietuvos Aidas
1932-07-20 p.5
Straipsnis
Laiškas iš Birštono
Laiškas iš Birštono
Lietuvos Aidas
1932-07-20 p.5
Straipsnis
Laiškas iš Zarasų krašto
Laiškas iš Zarasų krašto
Lietuvos Aidas
1932-07-23 p.7
Straipsnis
Alytuj steigiama vasarvietė
Alytuj steigiama vasarvietė
Lietuvos Aidas
1932-07-23 p.8
Žinutė
Kauno miesto ligonių kasos vaikų vasaros kolonijos
Kauno miesto ligonių kasos vaikų vasaros kolonijos
Lietuvos Žinios
1931-06-01 p.5
Žinutė
Straipsniai apie Lietuvos pajūrį
Straipsniai apie Lietuvos pajūrį
Lietuvos Aidas
1932-07-30 p.7
Straipsnis
Pliažai tušti
Pliažai tušti
1931-06-15 p.5
Žinutė
Įspūdžiai iš Klaipėdos
Įspūdžiai iš Klaipėdos
Lietuvos Aidas
1932-08-05 p.7
Straipsnis
Garlaivių netvarka
Garlaivių netvarka
Lietuvos Žinios
1931-07-01 p.6
Straipsnis
Panevėžio apylinkės ir kurortai
Panevėžio apylinkės ir kurortai
1931-07-02 p.6
Straipsnis
Dėl Kauno prieglaudų ir vaikų kolonijų
Dėl Kauno prieglaudų ir vaikų kolonijų
Lietuvos Aidas
1932-09-16 p.5
Straipsnis
Žinutė apie prastą tiltų būklę
Žinutė apie prastą tiltų būklę
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Žinutė
Žydų vaikų kolonija Birštone
Žydų vaikų kolonija Birštone
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Žinutė
Palangoje nėra patogumų. Nepatenkinti vasarotojai.
Palangoje nėra patogumų. Nepatenkinti vasarotojai.
Lietuvos Žinios
1931-07-14 p.6
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Žinios
1931-07-21 p.4
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.4
Straipsnis
Ten, kur žmonės taiso sveikatą
Ten, kur žmonės taiso sveikatą
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.p.4
Straipsnis
Susirūpinkime Nidos ir Juodkrantės kurortais
Susirūpinkime Nidos ir Juodkrantės kurortais
Lietuvos Žinios
1931-08-07 p.4
Straipsnis
Palanga šiemet gerai verčiasi
Palanga šiemet gerai verčiasi
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.4
Straipsnis
Netvarka su miegamaisiais rajonais
Netvarka su miegamaisiais rajonais
Lietuvos Žinios
1931-08-20 p.6
Straipsnis
Palangos kurorto sezono pabaiga
Palangos kurorto sezono pabaiga
Lietuvos Žinios
1931-08-20 p.6
Straipsnis
Statys naują sanatoriją ir vaikų koloniją
Statys naują sanatoriją ir vaikų koloniją
Lietuvos Žinios
1931-08-21 p.5
Žinutė
Atidarytas Kačerginės kurortas
Atidarytas Kačerginės kurortas
Lietuvos Aidas
1935-06-17 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Aukštadvarį ir Alytų
Žinutės apie Aukštadvarį ir Alytų
Lietuvos Aidas
1932-10-19 p.7
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Aidas
1935-07-06 p.8
Straipsnis
 Min. Rusteika apie Birštono kurortą
Min. Rusteika apie Birštono kurortą
Lietuvos Aidas
1935-07-09 p.7
Straipsnis
Klaipėdos vasarvietėse geros sąlygos visokiam sportui
Klaipėdos vasarvietėse geros sąlygos visokiam sportui
Lietuvos Aidas
1935-07-12 p.9
Straipsnis
Berčiūnų kurortas
Berčiūnų kurortas
Lietuvos Aidas
1935-07-13 p.8
Straipsnis
Zarasai ir jų apylinkės
Zarasai ir jų apylinkės
Lietuvos Aidas
1935-07-30 p.8
Straipsnis
Kėdainiai. Gražiai tvarkomas Babėnų kurortas
Kėdainiai. Gražiai tvarkomas Babėnų kurortas
Lietuvos Aidas
1935-07-31 p.8
Žinutė
Ar ne skriauda vasarotojams?
Ar ne skriauda vasarotojams?
Lietuvos Aidas
1935-07-29 p.7
Straipsnis
Birštono kurortas kyla
Birštono kurortas kyla
Lietuvos Aidas
1935-08-01 p.8
Straipsnis
Dzūkų kurortas
Dzūkų kurortas
Lietuvos Žinios
1931-09-22 p.5
Žinutė
Zarasai
Zarasai
Lietuvos Aidas
1937-10-02 p.9
Žinutė
Palanga. Autobusų stočiai nupirko visą kvartalą
Palanga. Autobusų stočiai nupirko visą kvartalą
Lietuvos Aidas
1937-10-11 p.6
Straipsnis
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Palangos planai ir darbai
Palangos planai ir darbai
Lietuvos Aidas
1937-10-21 p.6
Straipsnis
Pasvalio vasarvietė
Pasvalio vasarvietė
Lietuvos Aidas
1937-10-28 p.6
Straipsnis
Biržai
Biržai
Lietuvos Aidas
1937-11-05 p.6
Straipsnis
Kauno valgyklos ir restoranai
Kauno valgyklos ir restoranai
Lietuvos Aidas
1937-11-20 p.5
Straipsnis
Zarasai dar labiau gyvėja ir kyla
Zarasai dar labiau gyvėja ir kyla
Lietuvos Aidas
1937-11-22 p.6
Straipsnis
Birštonas. Jau statomos modernios vasarinės
Birštonas. Jau statomos modernios vasarinės
Lietuvos Aidas
1937-12-13 p.7
Straipsnis
Apmirštas reikalas
Apmirštas reikalas
Lietuvos Aidas
1934-07-23 p.p. 7
Straipsnis
Palangoje sezonas 5 mėnesius
Palangoje sezonas 5 mėnesius
Lietuvos Aidas
1936-01-20 p.p.6
Straipsnis
Mūsų pajūrio vasarvietes 1937 m. aplankė 20534 vasarotojai
Mūsų pajūrio vasarvietes 1937 m. aplankė 20534 vasarotojai
Lietuvos Aidas
1938-01-18 p.2
Straipsnis
Birštono kurortas ir garsieji jo mineraliniai šaltiniai
Birštono kurortas ir garsieji jo mineraliniai šaltiniai
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.22
Straipsnis
Mūsų vasarvietės ir jų propaganda
Mūsų vasarvietės ir jų propaganda
Lietuvos Aidas
1937-07-13 p.2
Straipsnis
Anykščiai
Anykščiai
Lietuvos Aidas
1937-07-14 p.6
Straipsnis
Palangos gyvenimo margintojai
Palangos gyvenimo margintojai
Lietuvos Aidas
1937-07-15 p.5
Straipsnis
Ko Palangai stinga vasaros metu
Ko Palangai stinga vasaros metu
Lietuvos Aidas
1936-08-06 p.4
Straipsnis
Po Dzūkų kraštą pasižvalgius
Po Dzūkų kraštą pasižvalgius
Lietuvos Aidas
1936-08-06 p.5
Straipsnis
Vidutinio Palangos vasarotojo diena
Vidutinio Palangos vasarotojo diena
Lietuvos Aidas
1937-07-17 p.2
Straipsnis
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.45
Straipsnis
Lietuvos vasarvietės
Lietuvos vasarvietės
Lietuvos Aidas
1938-02-19 p.8
Straipsnis
Kaunas per dieną
Kaunas per dieną
Lietuvos Aidas
1938-02-25 p.2
Straipsnis
Vasarvietės ruošiamos sezonui
Vasarvietės ruošiamos sezonui
Lietuvos Aidas
1938-02-25 p.6
Straipsnis
Nida ruošiasi šios vasaros sezonui
Nida ruošiasi šios vasaros sezonui
Lietuvos Aidas
1938-03-14 p.9
Straipsnis
Jau laikas susirūpinti mūsų pajūrio vasarvietėmis
Jau laikas susirūpinti mūsų pajūrio vasarvietėmis
Lietuvos Aidas
1938-03-15 p.2
Straipsnis
Mažeikiai. Iš 70 metų amžiaus Lietuvos miesto
Mažeikiai. Iš 70 metų amžiaus Lietuvos miesto
Lietuvos Aidas
1938-03-15 p.7
Straipsnis
Netrukus statys 7 turistinius viešbučius
Netrukus statys 7 turistinius viešbučius
Lietuvos Aidas
1938-03-22 p.5
Straipsnis
Šiemet Birštonas sutalpys žymiai daugiau svečių
Šiemet Birštonas sutalpys žymiai daugiau svečių
1938-03-25 p.4
Straipsnis
Biržai. Likėnų vasarvietė šiemet pradės veikti
Biržai. Likėnų vasarvietė šiemet pradės veikti
Lietuvos Aidas
1938-03-25 p.6
Straipsnis
Pasvalys. Tvarkomas kurortas
Pasvalys. Tvarkomas kurortas
Lietuvos Aidas
1938-03-25 p.6
Straipsnis
Aukštosios Panemunės vasarvietė laukia vasarotojų
Aukštosios Panemunės vasarvietė laukia vasarotojų
Lietuvos Aidas
1938-03-31 p.2
Straipsnis
Nida iš tolo ir iš arti
Nida iš tolo ir iš arti
Lietuvos Aidas
1936-08-20 p.7
Straipsnis
Nida - Neringos gražuolė
Nida - Neringos gražuolė
Lietuvos Aidas
1936-08-21 p.4
Straipsnis
Ežerų krašte
Ežerų krašte
Lietuvos Aidas
1936-08-21 p.5
Straipsnis
Išilgai Kuršių Marias su žuvėdromis į Karaliaučiaus mugę
Išilgai Kuršių Marias su žuvėdromis į Karaliaučiaus mugę
Lietuvos Aidas
1936-08-26 p.4
Straipsnis
Lietuvos Šveicarijos - Zarasų antroji pusė
Lietuvos Šveicarijos - Zarasų antroji pusė
Lietuvos Aidas
1936-08-27 p.3
Straipsnis
Mūsų turizmo plėtotės klausimu
Mūsų turizmo plėtotės klausimu
Lietuvos Aidas
1936-09-11 p.4
Straipsnis
Klaipėdos įvairumai
Klaipėdos įvairumai
Lietuvos Aidas
1938-04-01 p.5
Straipsnis
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvos Aidas
1938-04-04 p.4
Straipsnis
Kas silpnina lietuviškumą Klaipėdos krašte
Kas silpnina lietuviškumą Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1938-04-07 p.2
Straipsnis
Klaipėda
Klaipėda
Lietuvos Aidas
1936-09-21 p.6
Straipsnis
Vienintelė Europoje vieta kaulo tuberkuliozei gydyti - Lietuvoje
Vienintelė Europoje vieta kaulo tuberkuliozei gydyti - Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-04-08 p.5
Straipsnis
Pavasario švenčių ženklai Kaune
Pavasario švenčių ženklai Kaune
Lietuvos Aidas
1938-04-14 p.15
Straipsnis
Kaip tobulinamas Birštono kurortas
Kaip tobulinamas Birštono kurortas
Lietuvos Aidas
1936-09-28 p.5
Straipsnis
Kulautuva-turizmo centras
Kulautuva-turizmo centras
Lietuvos Aidas
1938-04-21 p.2
Straipsnis
Iš saulėto pajūrio
Iš saulėto pajūrio
Lietuvos Aidas
1938-04-21 p.5
Straipsnis
Jūrininkų namai uoste - jūrininkų židinys
Jūrininkų namai uoste - jūrininkų židinys
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.2
Straipsnis
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Lietuvos Aidas
1938-04-24 p.4
Straipsnis
Nida ruošiama vasarotojams
Nida ruošiama vasarotojams
Lietuvos Aidas
1938-04-29 p.2
Straipsnis
Anykščiai - didelės ateities vasarvietė
Anykščiai - didelės ateities vasarvietė
Lietuvos Aidas
1937-07-22 p.6
Straipsnis
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Lietuvos Aidas
1937-07-29 p.5
Straipsnis
Vasarinė Klaipėdos mozaika
Vasarinė Klaipėdos mozaika
Lietuvos Aidas
1937-08-03 p.5
Straipsnis
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.10
Straipsnis
Birželio mėn. bus atidaryta gydomoji Smardonės vasarvietė
Birželio mėn. bus atidaryta gydomoji Smardonės vasarvietė
Lietuvos Aidas
1938-05-07 p.10
Straipsnis
Lietuvos Šveicarijoje
Lietuvos Šveicarijoje
Lietuvos Aidas
1938-05-10 p.8
Straipsnis
Šiandien Birštono vasarvietė pradeda naują sezoną
Šiandien Birštono vasarvietė pradeda naują sezoną
Lietuvos Aidas
1938-05-14 p.2
Straipsnis
Birštonas gražiai pradėjo sezoną
Birštonas gražiai pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1938-05-15 p.5
Straipsnis
Iš gražėjančios Kulautuvos
Iš gražėjančios Kulautuvos
Lietuvos Aidas
1938-05-17 p.6
Straipsnis
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Lietuvos Aidas
1938-05-19 p.2
Straipsnis
Alytaus vasarvietė-jau laukia svečių
Alytaus vasarvietė-jau laukia svečių
Lietuvos Aidas
1938-06-04 p.8
Straipsnis
Šventosios uoste ir vasarvietėj
Šventosios uoste ir vasarvietėj
Lietuvos Aidas
1938-06-07 p.7
Straipsnis
Parengtas specialusis A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomo įsakymo projektas
Parengtas specialusis A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomo įsakymo projektas
Lietuvos Aidas
1938-06-08 p.2
Straipsnis
Kaip šiemet su Palanga
Kaip šiemet su Palanga
Lietuvos Aidas
1938-06-08 p.8
Straipsnis
Kačerginėje ilsėsis ir taisys savo sveikatą 500 Kauno miesto vaikų
Kačerginėje ilsėsis ir taisys savo sveikatą 500 Kauno miesto vaikų
Lietuvos Aidas
1938-06-09 p.2
Straipsnis
Lampėdžiams reikia policininko
Lampėdžiams reikia policininko
Lietuvos Aidas
1938-06-09 p.5
Straipsnis
Kulautuva užsidėjo naują skrybėlaitę
Kulautuva užsidėjo naują skrybėlaitę
Lietuvos Aidas
1938-06-12 p.6
Straipsnis
Zarasai
Zarasai
Lietuvos Aidas
1938-06-15 p.8
Žinutė
Palangos vaizdai
Palangos vaizdai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.8
Straipsnis
LA, 1936.04.15, p.6 - Kačerginė. Pradėjo tvarkyti kurortą
LA, 1936.04.15, p.6 - Kačerginė. Pradėjo tvarkyti kurortą
Lietuvos Aidas
1936-04-15 p.6
Straipsnis
Ežeringojo Zarasų krašto tvirta pažanga
Ežeringojo Zarasų krašto tvirta pažanga
Lietuvos Aidas
1938-07-04 p.6
Straipsnis
Termometras ir Birštono vasarotojai
Termometras ir Birštono vasarotojai
Lietuvos Aidas
1938-07-08 p.6
Straipsnis
Palangos šypsenos... vasarinės su balkonėliais
Palangos šypsenos... vasarinės su balkonėliais
Lietuvos Aidas
1938-07-09 p.16
Straipsnis
Škicai iš Palangos gyvenimo
Škicai iš Palangos gyvenimo
Lietuvos Aidas
1935-08-03 p.2
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1935-04-17 p.7
Straipsnis
Kaunas sekmadienį ilsisi
Kaunas sekmadienį ilsisi
Lietuvos Aidas
1934-03-05 p.6
Straipsnis
Klaipėdos rojus
Klaipėdos rojus
Lietuvos Aidas
1934-08-11 p.p. 3
Straipsnis
Kas lanko Neringos vasarvietes
Kas lanko Neringos vasarvietes
Lietuvos Aidas
1937-08-05 p.2
Straipsnis
Birštone netvarka su autobusais
Birštone netvarka su autobusais
Lietuvos Aidas
1934-08-14 p.p. 5
Straipsnis
Iš Birštono kurorto
Iš Birštono kurorto
Lietuvos Aidas
1934-08-17 p.p. 6
Straipsnis
Kulautuva nuolat tobulėja
Kulautuva nuolat tobulėja
Lietuvos Aidas
1934-08-18 p.p. 8
Straipsnis
Iš Birštono kurorto
Iš Birštono kurorto
Lietuvos Aidas
1934-08-24 p.p. 6
Straipsnis
La, 1936.04.29, p.6 - Birštonas. Nori praplėsti kurorto ribas
La, 1936.04.29, p.6 - Birštonas. Nori praplėsti kurorto ribas
Lietuvos Aidas
1936-04-29 p.6
Straipsnis
LA, 1936.05.03, p.3 - Mažose geležinkelio stotyse panaikins bufetus
LA, 1936.05.03, p.3 - Mažose geležinkelio stotyse panaikins bufetus
Lietuvos Aidas
1936-05-03 p.3
Straipsnis
Kuo šiemet pasikeis Kačerginės kurortas?
Kuo šiemet pasikeis Kačerginės kurortas?
1935-05-04 p.7
Straipsnis
Reikėtų toli ieškoti tokių gerų vasarviečių, kaip Lietuvoje
Reikėtų toli ieškoti tokių gerų vasarviečių, kaip Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1935-08-20 p.6
Straipsnis
Klaipėdos vasarvietės turės daug vasarotojų
Klaipėdos vasarvietės turės daug vasarotojų
Lietuvos Aidas
1936-04-02 p.4
Straipsnis
Palanga
Palanga
1935-05-13 p.8
Straipsnis
Tauragė
Tauragė
Lietuvos Aidas
1936-04-06 p.6
Straipsnis
Lampėdžių kurortas pradėjo sezoną
Lampėdžių kurortas pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1935-05-16 p.10
Straipsnis
Birštonas. Nori praplėsti kurorto ribas
Birštonas. Nori praplėsti kurorto ribas
Lietuvos Aidas
1936-04-29 p.6
Žinutė
Mažose geležinkelio stotyse panaikins bufetus
Mažose geležinkelio stotyse panaikins bufetus
Lietuvos Aidas
1936-05-03 p.3
Straipsnis
Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
Lietuvos Aidas
1936-05-13 p.2
Straipsnis
Plečiasi Girulių kurortas
Plečiasi Girulių kurortas
Lietuvos Aidas
1935-05-17 p.6
Žinutė
Panemunės kurorte miela ir jauku
Panemunės kurorte miela ir jauku
Lietuvos Aidas
1936-05-15 p.3
Straipsnis
Gražiai plečiasi Birštono kurortas
Gražiai plečiasi Birštono kurortas
Lietuvos Aidas
1936-05-16 p.2
Straipsnis
Alytus
Alytus
Lietuvos Aidas
1935-05-18 p.8
Žinutė
Kas naujo Kulautuvos kurorte
Kas naujo Kulautuvos kurorte
Lietuvos Aidas
1934-04-13 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Kazlų Rūdą ir Joniškėlį
Žinutės apie Kazlų Rūdą ir Joniškėlį
Lietuvos Aidas
1936-05-25 p.6
Straipsnis
Kaip norima įrengti ekskursinis pasilinksminimo traukinys
Kaip norima įrengti ekskursinis pasilinksminimo traukinys
Lietuvos Aidas
1934-03-28 p.3
Straipsnis
Dideli palengvinimai kurortinių miestelių žemės nuomininkams
Dideli palengvinimai kurortinių miestelių žemės nuomininkams
Lietuvos Aidas
1935-03-01 p.p.7
Straipsnis
Birštono kurortas yra padaręs didelę pažangą
Birštono kurortas yra padaręs didelę pažangą
Lietuvos Aidas
1935-10-17 p.3
Žinutė
Palanga
Palanga
Lietuvos Aidas
1935-05-24 p.8
Straipsnis
Birštono kurorte tikras perversmas
Birštono kurorte tikras perversmas
Lietuvos Aidas
1935-05-25 p.13
Straipsnis
Birštonas turi naują elektros stotį ir vandentiekį
Birštonas turi naują elektros stotį ir vandentiekį
Lietuvos Aidas
1935-05-29 p.6
Straipsnis
Iš Kulautuvos kurorto
Iš Kulautuvos kurorto
Lietuvos Aidas
1935-06-01 p.7
Straipsnis
Ukmergės miestas kas metai  grožėja.
Ukmergės miestas kas metai grožėja.
Lietuvos Aidas
1935-04-15 p.p.8
Straipsnis
Kulautuvos vasarvietė pradėjo sezoną
Kulautuvos vasarvietė pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1937-06-07 p.1
Straipsnis
Kelios valandos Kulautuvos vasarvietėje
Kelios valandos Kulautuvos vasarvietėje
Lietuvos Aidas
1937-05-03 p.3
Straipsnis
Mokytojai statysis vasarnamį
Mokytojai statysis vasarnamį
Lietuvos Aidas
1934-12-28 p.7
Žinutė
Gražėja miestas
Gražėja miestas
Lietuvos Aidas
1936-05-11 p.6
Straipsnis
LA, 1936.05.13, p.2 - Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
LA, 1936.05.13, p.2 - Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
Lietuvos Aidas
1936-05-13 p.2
Straipsnis
LA, 1936.05.15, p.3 - Panemunės kurorte miela ir jauku
LA, 1936.05.15, p.3 - Panemunės kurorte miela ir jauku
Lietuvos Aidas
1936-05-15 p.3
Straipsnis
LA, 1936.05.23, p.3 - Palangoje įrangtas naujas parkas
LA, 1936.05.23, p.3 - Palangoje įrangtas naujas parkas
Lietuvos Aidas
1936-05-23 p.3
Straipsnis
LA, 1936.05.25, p.6 - Žinutės apie Kazlų Rūdą ir Joniškėlį
LA, 1936.05.25, p.6 - Žinutės apie Kazlų Rūdą ir Joniškėlį
Lietuvos Aidas
1936-05-25 p.6
Straipsnis
Ukmergė.Grindimo darbai
Ukmergė.Grindimo darbai
Lietuvos Aidas
1936-03-14 p.p.2
Žinutė
Tauragė. Daro pastangas praplėsti kurortą
Tauragė. Daro pastangas praplėsti kurortą
Lietuvos Aidas
1936-03-07 p.p.2
Straipsnis
Artimiausi Kauno kurortai
Artimiausi Kauno kurortai
Lietuvos Aidas
1936-06-20 p.3
Straipsnis
Gražieji mūsų pajūrio kurortai
Gražieji mūsų pajūrio kurortai
Lietuvos Aidas
1936-07-01 p.3-4
Straipsnis
Alytus. Panaikinta kurorto rinkliava
Alytus. Panaikinta kurorto rinkliava
1936-07-04 p.6
Straipsnis
Kurortai ir poilsis
Kurortai ir poilsis
Lietuvos Aidas
1936-07-14 p.4
Straipsnis
Pajūrio kurortuose gyvenimas verda
Pajūrio kurortuose gyvenimas verda
Lietuvos Aidas
1936-08-02 p.2
Straipsnis
Kazlų rūda
Kazlų rūda
1936-07-31 p.6
Straipsnis
Po Kauną ir aplink Kauną
Po Kauną ir aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1936-07-31 p.3
Straipsnis
Po Kauną ir aplink Kauną
Po Kauną ir aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1936-07-30 p.3
Straipsnis
Birštone statys žiemos viltą
Birštone statys žiemos viltą
Lietuvos Aidas
1936-07-28 p.8
Straipsnis
Kulautuvos miške išnuomota 32 sklypai vasarnamiams statyti
Kulautuvos miške išnuomota 32 sklypai vasarnamiams statyti
Lietuvos Žinios
1931-12-10 p.5
Žinutė
Vilnius iš pirmo žvilgsnio
Vilnius iš pirmo žvilgsnio
Lietuvos Aidas
1938-07-11 p.6
Straipsnis
Sureguliuos kurortus
Sureguliuos kurortus
Lietuvos Žinios
1931-01-13 p.5
Žinutė
50.000 žmonių gydėsi Birštone
50.000 žmonių gydėsi Birštone
Lietuvos Aidas
1938-07-18 p.8
Straipsnis
Kun. S. Morkūnas apie Žaliakalnio prieglaudos statybą ir kitą labdaros veiklą
Kun. S. Morkūnas apie Žaliakalnio prieglaudos statybą ir kitą labdaros veiklą
Lietuvos Aidas
1938-07-30 p.12
Straipsnis
Šiemet Birštone vasarotojų daugiau nei pernai ir užpernai
Šiemet Birštone vasarotojų daugiau nei pernai ir užpernai
Lietuvos Aidas
1938-08-02 p.3
Straipsnis
Lampėdžiuose, Kulautuvoje ir Kačerginėje bus sutvarkytos visos gatvės
Lampėdžiuose, Kulautuvoje ir Kačerginėje bus sutvarkytos visos gatvės
Lietuvos Aidas
1938-08-04 p.5
Žinutė
Vandens problema Palangoje
Vandens problema Palangoje
Lietuvos Aidas
1938-08-05 p.4
Straipsnis
Palangoje
Palangoje
Lietuvos Aidas
1938-08-08 p.5
Straipsnis
Palanga architektūros požiūriu
Palanga architektūros požiūriu
Lietuvos Aidas
1938-08-10 p.4
Straipsnis
Jauniausiame Lietuvos kurorte - Likėnų Smardonėje
Jauniausiame Lietuvos kurorte - Likėnų Smardonėje
Lietuvos Aidas
1938-08-13 p.7
Straipsnis
Pastabėlės iš žaviosios Palangos
Pastabėlės iš žaviosios Palangos
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.4
Straipsnis
Palangos vasarvietė išsiplės iki Šventosios
Palangos vasarvietė išsiplės iki Šventosios
Lietuvos Aidas
1938-08-19 p.6
Straipsnis
Puikios vasarotojų pilys Nidos pajūryje
Puikios vasarotojų pilys Nidos pajūryje
Lietuvos Aidas
1938-08-20 p.2
Straipsnis
Marš į Lietuvos pajūrį!
Marš į Lietuvos pajūrį!
Lietuvos Aidas
1938-08-20 p.7
Straipsnis
Čia žmonės ateina sveikatos ieškoti
Čia žmonės ateina sveikatos ieškoti
Lietuvos Aidas
1938-08-22 p.4
Straipsnis
Nugriaus senus namus
Nugriaus senus namus
Lietuvos Žinios
1932-03-03 p.5
Žinutė
Dar 50 sklypų viloms
Dar 50 sklypų viloms
Lietuvos Žinios
1932-03-10 p.5
Žinutė
Palangoj statys už 100.000 lt. modernišką restoraną
Palangoj statys už 100.000 lt. modernišką restoraną
Lietuvos Žinios
1932-03-10 p.5
Žinutė
Zarasų kurortas veiks ištisus metus
Zarasų kurortas veiks ištisus metus
Lietuvos Aidas
1938-09-05 p.6
Straipsnis
Biržėnai susirūpinę kurortu
Biržėnai susirūpinę kurortu
Lietuvos Žinios
1935-02-28 p.6
Straipsnis
Kulautuvos kurorte sudegė didelė vila
Kulautuvos kurorte sudegė didelė vila
Lietuvos Žinios
1935-05-06 p.7
Žinutė
Reikalinga mūsų kurortams reforma
Reikalinga mūsų kurortams reforma
Naujoji Romuva
1931-08-02 p.750
Straipsnis
Palanga ruošiasi vasarai
Palanga ruošiasi vasarai
Lietuvos Žinios
1932-04-26 p.6
Žinutė
Alytus laukia vasarotojų
Alytus laukia vasarotojų
Lietuvos Žinios
1932-05-19 p.4
Straipsnis
Zarasai kaipo kurortas
Zarasai kaipo kurortas
Naujoji Romuva
1932-05-22 p.497
Straipsnis
Laisvės Muzėjus
Laisvės Muzėjus
Lietuvos Žinios
1922-05-09 p.2
Žinutė
Lietuvos mineraliniai vandenys
Lietuvos mineraliniai vandenys
Naujoji Romuva
1931-05-24 p.497, 498, 499
Straipsnis
Kauno miesto stotyje
Kauno miesto stotyje
Lietuva
1919-03-27 p.2
Straipsnis
Dėl prostitucijos nebegalima toliau tylėti
Dėl prostitucijos nebegalima toliau tylėti
Lietuva
1919-07-31 p.2
Straipsnis
Žinutė apie Kauno maitinimo įstaigas
Žinutė apie Kauno maitinimo įstaigas
Lietuva
1919-11-10 p.2-3
Straipsnis
Pasvalys
Pasvalys
Lietuvos Žinios
1922-09-24 p.4
Žinutė
Akmenė
Akmenė
Lietuva
1920-02-13 p.3
Žinutė
Valdžios žinios. Aplinkraštis Apskričių Viršininkams
Valdžios žinios. Aplinkraštis Apskričių Viršininkams
Lietuva
1920-09-30 p.5
Straipsnis
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1921-01-09 p.2
Straipsnis
Valdžios žinios
Valdžios žinios
Lietuva
1921-01-29 p.4
Straipsnis
Laiškai iš Palangos
Laiškai iš Palangos
Lietuva
1921-04-02 p.2
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuva
1921-06-29 p.3
Žinutė
Iš Klaipėdos krašto
Iš Klaipėdos krašto
Lietuva
1921-07-23 p.2
Straipsnis
Palangos kurortas
Palangos kurortas
Lietuva
1922-04-04 p.3
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuva
1922-07-09 p.2
Žinutė
Birštono kurortas
Birštono kurortas
Lietuva
1922-08-05 p.2
Straipsnis
Maž. Lietuvoj
Maž. Lietuvoj
Lietuva
1922-08-19 p.3-4
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuva
1922-08-26 p.3
Žinutė
Palanga
Palanga
Lietuva
1922-09-08 p.5
Straipsnis
Mūsų kurortų klausimu
Mūsų kurortų klausimu
Lietuva
1923-04-13 p.2-3
Straipsnis
Palangos kurortas
Palangos kurortas
Lietuva
1923-04-14 p.3
Straipsnis
Mūsų kurortų klausimu. Palanga
Mūsų kurortų klausimu. Palanga
Lietuva
1923-05-24 p.1-2
Straipsnis
Birštono kurortas
Birštono kurortas
Lietuva
1923-07-10 p.2
Straipsnis
Birštonas - neva kurortas
Birštonas - neva kurortas
Lietuva
1923-07-21 p.5
Straipsnis
Birštono kurorto reikalu
Birštono kurorto reikalu
Lietuva
1923-10-03 p.4
Straipsnis
Birštono kurortas ir jo atidarymas
Birštono kurortas ir jo atidarymas
Lietuva
1924-06-04 p.5
Straipsnis
Kazlų Rūda - kurortas
Kazlų Rūda - kurortas
Lietuva
1924-06-28 p.5
Straipsnis
Birštono patogumai ir įdomumai
Birštono patogumai ir įdomumai
Lietuva
1924-07-08 p.2
Straipsnis
Iš Palangos kurorto
Iš Palangos kurorto
Lietuva
1924-07-18 p.1-2
Straipsnis
Kodėl keičiamas kurortų įstatymas
Kodėl keičiamas kurortų įstatymas
Lietuvos Aidas
1939-01-02 p.6
Straipsnis
Birštono sanatorijos sąmata
Birštono sanatorijos sąmata
Lietuvos Aidas
1939-01-13 p.5
Straipsnis
Plateliai. Steigiama nauja vasarvietė
Plateliai. Steigiama nauja vasarvietė
Lietuvos Aidas
1939-01-18 p.6
Straipsnis
Sanatorijas galėtume tiksliau išnaudoti
Sanatorijas galėtume tiksliau išnaudoti
Lietuvos Aidas
1939-02-06 p.7
Straipsnis
Alytuje numatomas statyti viešbutis už pusę milijono litų
Alytuje numatomas statyti viešbutis už pusę milijono litų
Lietuvos Aidas
1939-02-18 p.3
Straipsnis
Alytaus miesto savivaldybė pasišovusi statyti modernų už 500.000 lt viešbutį
Alytaus miesto savivaldybė pasišovusi statyti modernų už 500.000 lt viešbutį
Lietuvos Aidas
1939-02-21 p.6
Straipsnis
Miestai ir miesteliai susirūpinę savo žemių tvarkymu
Miestai ir miesteliai susirūpinę savo žemių tvarkymu
Lietuvos Aidas
1939-02-26 p.2
Straipsnis
Palangos svetainė bus šiemet statoma
Palangos svetainė bus šiemet statoma
Lietuvos Aidas
1939-03-03 p.6
Straipsnis
Kaunas pramogauja
Kaunas pramogauja
Lietuvos Aidas
1939-03-04 p.6
Straipsnis
Birštono vasarvietė jau ruošiasi naujam sezonui
Birštono vasarvietė jau ruošiasi naujam sezonui
Lietuvos Aidas
1939-03-10 p.7
Straipsnis
Pagaliau Kulautuvoje elektra iš Kauno
Pagaliau Kulautuvoje elektra iš Kauno
Lietuvos Aidas
1939-03-17 p.5
Straipsnis
Turizmo sezonui besiartinant
Turizmo sezonui besiartinant
Lietuvos Aidas
1939-03-31 p.4
Straipsnis
Zarasai laukia svečių!
Zarasai laukia svečių!
Lietuvos Aidas
1939-04-22 p.6
Straipsnis
Darbymečio dienos Birštone
Darbymečio dienos Birštone
Lietuvos Aidas
1939-04-26 p.5
Straipsnis
Turizmas -  krašto pažinimas
Turizmas - krašto pažinimas
Lietuvos Aidas
1939-05-13 p.7
Straipsnis
Kaip dabar atrodo Birštonas ir ko jam stinga
Kaip dabar atrodo Birštonas ir ko jam stinga
Lietuvos Aidas
1939-05-15 p.4
Straipsnis
Pavasario saulė vėl veda į Palangą
Pavasario saulė vėl veda į Palangą
Lietuvos Aidas
1939-05-16 p.5
Straipsnis
Birštono kurortas pradėjo sezoną
Birštono kurortas pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1939-05-15 p.6
Straipsnis
Kėdainiai
Kėdainiai
Lietuvos Aidas
1939-05-24 p.8
Straipsnis
Romuvos kurortas
Romuvos kurortas
Lietuvos Žinios
1932-07-11 p.6
Straipsnis
Piliečio tragedija sausžemy
Piliečio tragedija sausžemy
Lietuvos Žinios
1932-07-15 p.
Straipsnis
Straipsniai apie kurortus
Straipsniai apie kurortus
Lietuvos Aidas
1933-04-24 p.5
Straipsnis
Palanga vidur sezono
Palanga vidur sezono
Lietuvos Žinios
1932-07-28 p.3
Žinutė
Birštonas - plačiosios reikšmės kurortas
Birštonas - plačiosios reikšmės kurortas
Lietuvos Žinios
1935-06-08 p.10
Straipsnis
Anykščių kurortas
Anykščių kurortas
Lietuvos Žinios
1935-07-02 p.5
Žinutė
Nesutvarkytas susisiekimas
Nesutvarkytas susisiekimas
Lietuvos Žinios
1935-07-03 p.3
Žinutė
Birštono direktorius pasakoja
Birštono direktorius pasakoja
Lietuvos Žinios
1935-07-17 p.5
Straipsnis
Kulautuvos tvarkymo planas
Kulautuvos tvarkymo planas
Lietuvos Žinios
1935-07-27 p.8
Žinutė
Tauragė nori turėti savo kurortą
Tauragė nori turėti savo kurortą
Lietuvos Žinios
1935-07-29 p.6
Žinutė
Bubiuose steigiamas kurortas
Bubiuose steigiamas kurortas
Lietuvos Žinios
1936-03-20 p.5
Žinutė
Reikia steigti liaudies sanatoriją
Reikia steigti liaudies sanatoriją
Lietuvos Žinios
1935-08-31 p.3, 4
Straipsnis
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Lietuvos Žinios
1940-01-11 p.10
Straipsnis
Bir6tono kurortas verkia gailiomis ašaromis
Bir6tono kurortas verkia gailiomis ašaromis
Lietuvos Žinios
1923-11-15 p.1
Straipsnis
Lietuvos Sachara - Kuršių Užmaris
Lietuvos Sachara - Kuršių Užmaris
Lietuvos Žinios
1924-06-03 p.2
Straipsnis
Birštono kurortas
Birštono kurortas
Lietuvos Žinios
1924-06-07 p.1
Žinutė
Palanga
Palanga
Lietuvos Žinios
1924-08-08 p.3
Straipsnis
Šventosios uoste kuriamas žvejų miestas
Šventosios uoste kuriamas žvejų miestas
Lietuvos Žinios
1937-01-19 p.9
Straipsnis
Klaipėdos vasarvietėse prasideda darbymetis
Klaipėdos vasarvietėse prasideda darbymetis
Lietuvos Žinios
1937-04-12 p.5
Straipsnis
Kulautuvos kurorto darbai
Kulautuvos kurorto darbai
Lietuvos Žinios
1937-04-16 p.7
Straipsnis
Berčiūnų kurorto veikla
Berčiūnų kurorto veikla
Lietuvos Žinios
1937-05-13 p.11
Straipsnis
Lampėdžių kurortas atidarytas
Lampėdžių kurortas atidarytas
Lietuvos Žinios
1937-05-15 p.8
Žinutė
Kulautuvoj
Kulautuvoj
Lietuvos Žinios
1937-07-06 p.6
Straipsnis
Zarasai tapo tikru kurortu
Zarasai tapo tikru kurortu
Lietuvos Žinios
1937-07-08 p.7
Straipsnis
Alytuj
Alytuj
Lietuvos Žinios
1937-07-08 p.7
Žinutė
Keturi Aukštaitijos kurortai
Keturi Aukštaitijos kurortai
Lietuvos Žinios
1937-07-10 p.
Straipsnis
Blušių arba Melnragės kaime
Blušių arba Melnragės kaime
Lietuvos Žinios
1937-07-17 p.10
Straipsnis
A. Panemunės kurortas
A. Panemunės kurortas
Lietuvos Žinios
1937-07-27 p.5
Straipsnis
A. Panemunės kurortas
A. Panemunės kurortas
Lietuvos Žinios
1937-08-04 p.5
Straipsnis
Birštonas turi 1000 vasarotojų
Birštonas turi 1000 vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-06-22 p.3
Straipsnis
Palanga laukia vasarotojų
Palanga laukia vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-06-22 p.3
Straipsnis
24 namų moderniausias Lietuvoje miestas
24 namų moderniausias Lietuvoje miestas
Lietuvos Aidas
1939-06-23 p.2
Straipsnis
Daugiau erdvės Birštono kurortui
Daugiau erdvės Birštono kurortui
Lietuvos Aidas
1939-06-23 p.9
Straipsnis
Birštono svetainė pasidarė dvigubai talpesnė
Birštono svetainė pasidarė dvigubai talpesnė
Lietuvos Aidas
1939-06-30 p.6
Straipsnis
Augančiame Birštone
Augančiame Birštone
Lietuvos Aidas
1939-07-01 p.14
Straipsnis
Kulautuvoje 140 naujų vasarinių
Kulautuvoje 140 naujų vasarinių
Lietuvos Aidas
1939-07-04 p.8
Straipsnis
Laisvajame pajūryje
Laisvajame pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-07-07 p.6
Straipsnis
Kiek Palangoje vasarotojų
Kiek Palangoje vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.2
Straipsnis
Kaip vasarojama Lietuvos pajūryje
Kaip vasarojama Lietuvos pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.6
Straipsnis
Kėdainiai. Vasarvietės reikalai
Kėdainiai. Vasarvietės reikalai
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.6
Straipsnis
Pajūrio malonumai ir vargai
Pajūrio malonumai ir vargai
Lietuvos Aidas
1939-07-18 p.3
Straipsnis
Palangos pagyvinimas
Palangos pagyvinimas
Lietuvos Aidas
1939-07-20 p.6
Straipsnis
Vievio vasarvietės
Vievio vasarvietės
Lietuvos Aidas
1939-07-22 p.10
Straipsnis
Teisybė apie Palangą
Teisybė apie Palangą
Lietuvos Aidas
1939-07-26 p.4
Straipsnis
Vasarvietė, kurioje galima pigiai įsigyti vasarinėms sklypų
Vasarvietė, kurioje galima pigiai įsigyti vasarinėms sklypų
Lietuvos Aidas
1939-08-04 p.6
Straipsnis
Prie sveikatos šaltinių
Prie sveikatos šaltinių
Lietuvos Aidas
1939-08-05 p.7
Straipsnis
Vasarojančiame Alytuje
Vasarojančiame Alytuje
Lietuvos Aidas
1939-08-09 p.2
Straipsnis
Birštono kurorto perspektyvos
Birštono kurorto perspektyvos
Lietuvos Aidas
1939-08-10 p.7
Straipsnis
Trijose pakaunės vasarvietėse
Trijose pakaunės vasarvietėse
Lietuvos Aidas
1939-08-19 p.4
Straipsnis
Baigiantis sezonui pajūryje
Baigiantis sezonui pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-09-02 p.4
Straipsnis
Palangos naujienos
Palangos naujienos
Lietuvos Aidas
1939-09-17 p.4
Straipsnis
Šiemet Birštonas turėjo daugiau kaip 30.000 svečių
Šiemet Birštonas turėjo daugiau kaip 30.000 svečių
Lietuvos Aidas
1939-10-10 p.8
Straipsnis
Smėlėtosios dzūkijos sostinė - Alytus
Smėlėtosios dzūkijos sostinė - Alytus
Lietuvos Aidas
1939-10-11 p.4
Straipsnis
Kauno apskr. viešiesiams darbams išleista per 110.000
Kauno apskr. viešiesiams darbams išleista per 110.000
Lietuvos Aidas
1939-10-23 p.7
Straipsnis
Kokius viešuosius darbus Kauno apskrityje numatoma atlikti 1940 m.
Kokius viešuosius darbus Kauno apskrityje numatoma atlikti 1940 m.
Lietuvos Aidas
1939-10-31 p.6
Straipsnis
Būtinai prašosi tvarkomos Kauno kavinės
Būtinai prašosi tvarkomos Kauno kavinės
Lietuvos Aidas
1940-01-12 p.5
Straipsnis
Platelių grožis ir pažanga
Platelių grožis ir pažanga
Lietuvos Aidas
1940-03-27 p.3
Straipsnis
Vakar Nemuno vanduo buvo pakilęs net 724 cm
Vakar Nemuno vanduo buvo pakilęs net 724 cm
Lietuvos Aidas
1940-04-04 p.2
Straipsnis
Reikia plėsti Birštono kurortą
Reikia plėsti Birštono kurortą
Lietuvos Aidas
1940-05-10 p.3
Straipsnis
Kalnų ir ežerų tarpe tarpstančiame Zarasų kurorte
Kalnų ir ežerų tarpe tarpstančiame Zarasų kurorte
Lietuvos Žinios
1938-06-30 p.8
Straipsnis
Dzūkų sostinė - Alytus keičia veidą
Dzūkų sostinė - Alytus keičia veidą
Lietuvos Žinios
1938-07-22 p.6
Straipsnis
Šiauliai ir jų vasarojimo vietos
Šiauliai ir jų vasarojimo vietos
Lietuvos Aidas
1940-05-14 p.7
Straipsnis
Tvarkys Pagelvos vasarvietę
Tvarkys Pagelvos vasarvietę
Lietuvos Aidas
1940-05-14 p.7
Žinutė
Į Birštoną plaukia vasarotojai
Į Birštoną plaukia vasarotojai
Lietuvos Aidas
1940-05-24 p.2
Straipsnis
Kurortas be susisiekimo
Kurortas be susisiekimo
Lietuvos Žinios
1933-05-10 p.4
Straipsnis
Pasvalio kurortas
Pasvalio kurortas
Lietuvos Žinios
1933-05-12 p.4
Straipsnis
Apie traukinius, kurie nusitesia per Lietuvos žemes
Apie traukinius, kurie nusitesia per Lietuvos žemes
Lietuvos Žinios
1933-07-06 p.4
Žinutė
Likėnų vasarvietė būtina viešbučio
Likėnų vasarvietė būtina viešbučio
Lietuvos Aidas
1940-05-27 p.9
Straipsnis
Palanga smarkiai ruošiasi sezonui
Palanga smarkiai ruošiasi sezonui
Lietuvos Aidas
1940-05-28 p.9
Straipsnis
Palangą gražina akcinė bendrovė "Statyba"
Palangą gražina akcinė bendrovė "Statyba"
Lietuvos Aidas
1940-06-04 p.6
Žinutė
Kazlų Rūda. Pasiruošę sutikti vasarotojus
Kazlų Rūda. Pasiruošę sutikti vasarotojus
Lietuvos Aidas
1940-06-05 p.7
Straipsnis
Šiauliai. Bubių vasarvietė
Šiauliai. Bubių vasarvietė
Lietuvos Aidas
1940-06-10 p.9
Straipsnis
Apie Alytaus kurorto tvarkymą
Apie Alytaus kurorto tvarkymą
Lietuvos Žinios
1934-04-14 p.6
Straipsnis
L. žurnalistų sąjunga jau pradėjo statyti Giruliuose savo vasarnamį
L. žurnalistų sąjunga jau pradėjo statyti Giruliuose savo vasarnamį
Lietuvos Žinios
1934-07-09 p.5
Straipsnis
Kauno m. taryba priėmė privalomą nutarimą miesto žalumynų apsaugos reikalu
Kauno m. taryba priėmė privalomą nutarimą miesto žalumynų apsaugos reikalu
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
Alytuje gali vasaroti 1000 svečių
Alytuje gali vasaroti 1000 svečių
Lietuvos Aidas
1939-05-31 p.3
Žinutė
Atidaryta Pasvalio gydykla
Atidaryta Pasvalio gydykla
Lietuvos Aidas
1939-06-02 p.3
Straipsnis
Dubingių ežero saloje atidaryti turistams namai
Dubingių ežero saloje atidaryti turistams namai
Lietuvos Aidas
1939-06-02 p.8
Straipsnis
Berčiūnų kurorto vilų savininkai susirūpino kurorto ateitimia
Berčiūnų kurorto vilų savininkai susirūpino kurorto ateitimia
Lietuvos Žinios
1939-01-30 p.9
Straipsnis
1 333

„Gulbių kurortu”[1], „žydų Palestina”[2] ir kitais skambiais vardais tarpukario Lietuvoje buvo vadinama viena gražiausių ir „tyriausio oro” prisirpusių Nemuno krantų vasarviečių – Kulautuva. „O Kulautuvos oras iš tikrųjų puikus. Ne iš vieno gydytojo teko girdėti, kad Kulautuva yra geriausias Lietuvoj oro kurortas, šiuo atžvilgiu beveik neturįs sau konkurentų”[3]. Vokiečių okupacijos metais „dėl oro gerumo ir kitų Kulautuvos teigiamų savumų, čia buvo numatyta įrengti pirmos klasės kurortą”[4]. Akivaizdu, jog ir vietinė kurorto valdžia, Pirmosios Respublikos laikotarpiu, sugebėjo įvertinti kasmet augantį Kulautuvos populiarumą (ypač užsienio turistų tarpe) bei parengti miestelio sistemingo vystymo planus. Tuo klausimu patirties (savomis lėšomis) stengtasi semtis net iš užsienio šalių praktikos: „specialiai susipažinti su užsienio kurortų tvarkymu, atskirais įvairiais jų įrengimais, kurorto direkcija neseniai užsienin buvo pasiuntusi Kauno aps. inžinierių architektą Helcermaną. […] Inž. Helcermanas iš Vokietijos jau sugrįžo ir jau dabar ruošia projektus, kurie dar šiais metais bus įvykdyti”[5]. 1934-1935 m. Kulautuvos kurorte prasidėjo intensyvus statybų etapas. „Pagal Prezidento Smetonos alėją ir skersgatvius į šiaurę auga moderniškų vilų ir vasarnamių eilės”[6].


Akivazdu, jog pažangiomis idėjomis architektas B. Helcermanas dalinosi ir su kitais Kulautuvoje vilas ir vasarnamius projektavusiais autoriais. Net keli iš jų (inž. St. Fedoravičius, inž. B. Vaškelis, arch. A. Varnas) verslininkui Romanui Polovinskui 1934 m. padėjo įkurti Kulautuvos vasarvietėje, 2.500 kv. m sklype (nr. 109) medinį modernų kavinės ir viešbučio kompleksą: „Lietuvos verslininkas R. Polovinskas jau pereitais metais pastatė restoranui-kavinei moderniškas patalpas ir prie jų pastatė trijų aukštų viešbutį, kuris savo modernišku ir skoningu įrengimu yra pirmas Pabaltijo valstybėse. Viešbutyje yra 18 kambarių, stilingi baldai, centralinis šildymas, elektros šviesa, šiltas ir šaltas vanduo, puikiai įrengta ventiliacija, lošimams ir kitokioms nedidelių ratelių pramogoms kambariai, vonios, dušai, vyrams ir moterims kirpyklos, skaitykla ir biblioteka, kelios didesnės ir mažesnės verandos, sodelyje teniso ir kitokių žaidimų aikštelės, fontanas ir kit. Viešbutis reprezentacinis, kurin galima kviesti išlepinčiausio skonio turistus ir svetimšalius. Viešbutis pritaikytas vasaros ir žiemos laikui.”[7].


Įdomu tai, jog rengiant pirmąjį viešbučio projektą (inž. St. Fedoravičius, 1934 m.) buvo numatytas tik vienas aukštas su palėpe („salkėm”), sekančiame, 1936-ųjų projekte (inž. B. Vaškelis), pateikiamas trijų aukštų viešbutis su rūsiu, tačiau tų pačių metų prašyme, pastatą planuojama statyti dviejų aukštų. Trūkstant tikslių duomenų, sunku pasakyti, kelių aukštų ir ar iš tiesų viešbutis buvo realizuotas tiksliai pagal patvirtintą projektą. Tuo tarpu verslininko kavinei 1938 m. pristatytą verandą (arch. A. Varnas) leista eksploatuoti iki tų pačių metų sausio mėn., nes „veranda yra neskoninga, atstumai neišlaikyti, todėl leidžiama ja naudotis tik vieną sezoną”[8]. Tačiau remiantis pateiktais šaltiniais, galima daryti išvadą, jog R. Polovinsko viešbutis ir kavinė buvo vienas iš moderniausių svečius aptarnaujančių rekreacinių kompleksų, ne tik Kulautuvoje, bet ir kituose Nemuno pakrantės kurortuose.


Viltė Migonytė 
[1] Gulbių kurortas rengiasi kitam sezonui. In: Darbininkas. Nr. 36, 1938 m., p. 3. 


[2] Mūsų kurortus betvarkant. In: Lietuvos žinios. Nr. 60 (3259), 1930 m., p. 4. 


[3] Kulautuvos kurortui reikia kuracijos. In: Lietuvos aidas. Nr. 197, 1932 m., p. 5. 


[4] Gražiai ir pavyzdingai tvarkomas Kulautuvos kurortas. In: Lietuvos aidas. Nr. 171 (1843), 1933 m., p. 5. 


[5] Ibid, p. 5. 


[6] Iš Kulautuvos kurorto. In: Lietuvos aidas. Nr. 125, 1935 m., p. 7. 


[7] Iš Kulautuvos kurorto. In: Lietuvos aidas. Nr. 125, 1935 m., p. 7. 


[8] Privačių namų statybai bei remontui leidimų išdavimo dokumentai: prašymai, planai, brėžiniai ir kt. Raudondvario valsčius, Kulautuva, 1924-1940 m. LCVA f.17 ap.1 b.76.


 


R. Polovinsko vasarnamis. Inž. St. Fedoravičius, 1934 m. LCVA 1622.4.448, l. 18.
R. Polovinsko vasarnamis. Inž. St. Fedoravičius, 1934 m. LCVA 1622.4.448, l. 18.
R. Polovinsko vasarnamis, I aukšto planas. Inž. St. Fedoravičius, 1934 m. LCVA 1622.4.448, l. 18.
R. Polovinsko vasarnamis, I aukšto planas. Inž. St. Fedoravičius, 1934 m. LCVA 1622.4.448, l. 18.
R. Polovinsko vasarnamis, salkų planas. Inž. St. Fedoravičius, 1934 m. LCVA 1622.4.448, l. 18.
R. Polovinsko vasarnamis, salkų planas. Inž. St. Fedoravičius, 1934 m. LCVA 1622.4.448, l. 18.
R. Polovinsko vasarnamis. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, rūsio planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, rūsio planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, I aukšto planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, I aukšto planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, II aukšto planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, II aukšto planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, III aukšto planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, III aukšto planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, pjūvis. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, pjūvis. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, situacijos planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko vasarnamis, situacijos planas. Inž. B. Vaškelis, 1936 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Fasadas. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Fasadas. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Fasadas ir planas. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Fasadas ir planas. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Pjūvis. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Pjūvis. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Situacija planas. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.
R. Polovinsko prie kavinės 'Vita' verandos pristatymo projektas. Situacija planas. Inž. A. Varnas, 1938 m. KAA 17.1.76.