Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Pagal 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis Kaune gyveno nepilnai 4 procentai vokiečių tautybės piliečių. Nors vokiečių, gyvenančių Lietuvoje skaičius per visą Pirmosios Respublikos laikotarpį pakito labai nežymiai, o Vokietijos pretenzijos į Klaipėdos kraštą vertė vietos valdžią atidžiau stebėti šios tautinės mažumos politines, kultūrines, kartu ir švietimo, veiklas 1920 m. Kaune įsteigiama Vokiečių aukštesnioji realinė mokykla<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1922 m.<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> pradėtas statyti mokyklai skirtas pastatas, pagal šveicarų architekto Eduardo Pejerio<em> projektą Vytauto prospekto ir Ūkio gatvių (dabar Totorių g.) sankirtoje</em><a title="" href="#_ftn3">[3]</a><em>. Tačiau statybos darbai užbaigti jau pagal </em>V. Landsbergio-Žemkalnio projektą<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> – „<em>Kauno Aukštesniosios Realinės Mokyklos Komitetui leidžiama užstatyti trečią aukštą ir padaryti visus kitus pakeitimus mokyklos trobėsiui esančiam Vytauto pr. 24 nr. Kaune pagal 1930 – Vytauto Didžiojo – m. liepos mėn. </em><em>22 d. patvirtintą braižinį</em><a title="" href="#_ftn5">[5]</a>“. 1930 m. mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas.</p>
<p style="text-align: justify;">V. Landsbergio-Žemkalnio užbaigtas pastatas – charakteringas funkcionalizmo pavyzdys: vienas ryškiausių akcentų skirtingų dydžių langai, kad mokyklos vidinės erdvės būti tinkamai aprūpintas šviesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Pagrindinio fasado estetiniai sprendimai – tai simetrijos (ritmingas langų išdėstymas) ir asimetrijos (pagrindinis įėjimas komponuojamas šone; skirtingų dydžių langai) dermė. Minimalistinis eksterjeras lėmė, jog masyvus trijų aukštų pastatas lengvai ir organiškai susilieja su urbanistiniu kraštovaizdžiu, tačiau netapo monotonišku, ar neįdomiu.</p>
<p style="text-align: justify;">Mokyklos išlaikymu tarpukariu rūpinosi „Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga“ („Kultūrferbandas“), kuri buvo įkūrusi ir šios mokyklos mokiniams skirtą bendrabutį<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui gimnazija uždaryta. Vėliau pastate įkurdinta rusų vidurinė mokykla (dabar Aleksandro Puškino gimnazija)<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Kristina Endriukaitytė</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Kauno apskrities viešoji biblioteka. Kaunas: datos ir faktai. Elektroninis žinynas. <a href="http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai&task=view&id=21&itemid=67">http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai&task=view&id=21&itemid=67</a></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5b</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5c</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5a</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 2.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Lietuvos vokiečių kultūrinės ir ekonominės padėties duomenys 1938 m., LCVA, f. 378, ap. 10, b. 159, l. 4.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Kauno apskrities viešoji biblioteka. Kaunas: datos ir faktai. Elektroninis žinynas. <a href="http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai&task=view&id=21&itemid=67">http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai&task=view&id=21&itemid=67</a></p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 50
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Eduardas Peyeris, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Romanas Steikūnas
Metai: 1923
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Švietimo, Gimnazija
Medžiagos:
Nuotraukos: 5
Susiję bibliografijos įrašai
Gimnazijų statyba
Gimnazijų statyba
Lietuvos Aidas
1931-01-16 p.p.6
Utenos viltys
Utenos viltys
Lietuvos Žinios
1931-04-28 p.4
Žinutė
Mokyklos be žemės
Mokyklos be žemės
Lietuvos Žinios
1931-06-11 p.5
Straipsnis
Stato moderniškas mokyklas
Stato moderniškas mokyklas
Lietuvos Žinios
1931-06-13 p.5
Žinutė
Naujos pradžios mokyklos
Naujos pradžios mokyklos
Lietuvos Žinios
1931-06-16 p.5
Žinutė
 Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Lietuvos Aidas
1932-08-13 p.4
Straipsnis
Vilnių aplankius
Vilnių aplankius
Lietuvos Aidas
1932-08-16 p.4-5
Straipsnis
Gyva statyba Kaišiadoryse
Gyva statyba Kaišiadoryse
Lietuvos Aidas
1932-09-16 p.7
Žinutė
Pirmas Lietuvos miestų burmistrų suvažiavimas
Pirmas Lietuvos miestų burmistrų suvažiavimas
Lietuvos Aidas
1932-10-08 p.2
Straipsnis
Miestų ir miestelių sąjungos suvažiavimas
Miestų ir miestelių sąjungos suvažiavimas
Lietuvos Aidas
1932-10-10 p.4
Straipsnis
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.5
Žinutė
Jau pabaigta statyti
Jau pabaigta statyti
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.5
Žinutė
Nėra mokyklos
Nėra mokyklos
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.5
Straipsnis
Pabaigė statyti žydų pradžios mokyklą
Pabaigė statyti žydų pradžios mokyklą
Lietuvos Žinios
1931-08-19 p.5
Žinutė
Tai bent pirkis
Tai bent pirkis
Lietuvos Žinios
1931-08-28 p.5
Žinutė
Atidarys naujus gimnazijos rūmus
Atidarys naujus gimnazijos rūmus
Lietuvos Žinios
1931-08-28 p.6
Žinutė
Palanga. Iš kurorto gyvenimo
Palanga. Iš kurorto gyvenimo
Lietuvos Aidas
1935-06-18 p.8
Straipsnis
 Žavinti ramioji Nida
Žavinti ramioji Nida
Lietuvos Aidas
1935-07-29 p.4
Straipsnis
Moderniška gimnazija
Moderniška gimnazija
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.5
Žinutė
Žydų realinės gimnazijos
Žydų realinės gimnazijos
Lietuvos Žinios
1931-08-31 p.5
Žinutė
Mokslą pradedant
Mokslą pradedant
Lietuvos Žinios
1931-09-21 p.2
Straipsnis
Žinutės apie Panevėžį
Žinutės apie Panevėžį
Lietuvos Žinios
1931-09-21 p.5
Žinutė
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Lietuvos Aidas
1932-11-25 p.7
Straipsnis
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-01 p.7
Žinutė
Klaipėdos miesto sąmata
Klaipėdos miesto sąmata
Lietuvos Aidas
1932-12-12 p.5
Straipsnis
Valstybės Biudžeto projektą Seimas perdavė dviem komisijoms
Valstybės Biudžeto projektą Seimas perdavė dviem komisijoms
Lietuvos Aidas
1937-12-01 p.1
Straipsnis
Straipsniai apie Kėdainių apskritį
Straipsniai apie Kėdainių apskritį
Lietuvos Aidas
1934-02-03 p.3
Straipsnis
Straipsniai apie Kėdainių apskritį
Straipsniai apie Kėdainių apskritį
Lietuvos Aidas
1934-02-03 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Utena
Žinutės apie Utena
Lietuvos Aidas
1936-08-03 p.6
Straipsnis
Mūsų savivaldybių veikla
Mūsų savivaldybių veikla
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.2
Straipsnis
Lietuvos švietimo keliai ir jo augimas
Lietuvos švietimo keliai ir jo augimas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.12
Straipsnis
Klaipėdos krašto mokyklų statistika
Klaipėdos krašto mokyklų statistika
Lietuvos Aidas
1937-06-28 p.6
Straipsnis
Mūsų vasarvietės ir jų propaganda
Mūsų vasarvietės ir jų propaganda
Lietuvos Aidas
1937-07-13 p.2
Straipsnis
Trakai. Gražiai tavrkosi ir kyla miestelis
Trakai. Gražiai tavrkosi ir kyla miestelis
Lietuvos Aidas
1937-07-13 p.6
Straipsnis
Iki liepos 1 d. Birštone gydėsi dvigubai daugiau ligonių nei pernai
Iki liepos 1 d. Birštone gydėsi dvigubai daugiau ligonių nei pernai
Lietuvos Aidas
1937-07-01 p.5
Straipsnis
Klaipėda po Lietuvos vėliava
Klaipėda po Lietuvos vėliava
Lietuvos Aidas
1936-01-29 p.p.5
Straipsnis
Po Dzūkų kraštą pasižvalgius
Po Dzūkų kraštą pasižvalgius
Lietuvos Aidas
1936-08-06 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Panėvėžį
Žinutės apie Panėvėžį
Lietuvos Aidas
1936-08-08 p.6
Straipsnis
Panevėžio miesto pažanga per 20 metų
Panevėžio miesto pažanga per 20 metų
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.40
Straipsnis
Vilkaviškių apskrities mokyklų būklė
Vilkaviškių apskrities mokyklų būklė
Lietuvos Aidas
1936-08-10 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Jurbarką
Žinutės apie Jurbarką
Lietuvos Aidas
1936-08-11 p.6
Straipsnis
Amerikietis apie Šiaulius
Amerikietis apie Šiaulius
Lietuvos Aidas
1936-08-12 p.6
Straipsnis
Juodkrantė - Neringos sodas
Juodkrantė - Neringos sodas
Lietuvos Aidas
1936-08-17 p.5
Straipsnis
Žinutes apie Alytų
Žinutes apie Alytų
Lietuvos Aidas
1936-08-27 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
Lietuvos Aidas
1936-08-28 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
Lietuvos Aidas
1936-08-29 p.6
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Aidas
1937-07-21 p.6
Straipsnis
Statomi keliaujantiems nakvynės namai
Statomi keliaujantiems nakvynės namai
Lietuvos Aidas
1936-09-03 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Telšius
Žinutės apie Telšius
Lietuvos Aidas
1936-09-03 p.6
Straipsnis
Veterinarijos akademija ir jos paskirtis
Veterinarijos akademija ir jos paskirtis
Lietuvos Aidas
1936-09-05 p.2
Straipsnis
Leipalingis. Pageidauja amatų mokyklos
Leipalingis. Pageidauja amatų mokyklos
Lietuvos Aidas
1936-09-07 p.6
Žinutė
Mūsų turizmo plėtotės klausimu
Mūsų turizmo plėtotės klausimu
Lietuvos Aidas
1936-09-11 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Panėvėžį
Žinutės apie Panėvėžį
Lietuvos Aidas
1936-09-12 p.6
Straipsnis
Panėvėžys. Miesto penkmečio planai
Panėvėžys. Miesto penkmečio planai
Lietuvos Aidas
1936-09-19 p.6
Straipsnis
Butų klausimu užsieniečiams
Butų klausimu užsieniečiams
Lietuvos Aidas
1938-04-05 p.5
Straipsnis
Kas silpnina lietuviškumą Klaipėdos krašte
Kas silpnina lietuviškumą Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1938-04-07 p.2
Straipsnis
Veterinarijos akademija atidaryta
Veterinarijos akademija atidaryta
Lietuvos Aidas
1936-09-20 p.2
Straipsnis
Trys naujos tvirtovės Joniškyje
Trys naujos tvirtovės Joniškyje
Lietuvos Aidas
1936-09-21 p.8
Straipsnis
Amatų mokyklos ir amatininkų švietimas
Amatų mokyklos ir amatininkų švietimas
Lietuvos Aidas
1938-04-08 p.6
Straipsnis
Didelės iškilmės Panemunėlyje
Didelės iškilmės Panemunėlyje
Lietuvos Aidas
1936-09-22 p.3
Straipsnis
Tauragė. Statoma nauja mokykla
Tauragė. Statoma nauja mokykla
Lietuvos Aidas
1936-09-22 p.6
Žinutė
Vaikų darželiai Lietuvoje
Vaikų darželiai Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-04-14 p.10
Straipsnis
Kaip tobulinamas Birštono kurortas
Kaip tobulinamas Birštono kurortas
Lietuvos Aidas
1936-09-28 p.5
Straipsnis
Mūsų pajūris
Mūsų pajūris
Lietuvos Aidas
1938-04-22 p.2
Straipsnis
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.3
Straipsnis
Kretingiškiai nori valdinės gimnazijos
Kretingiškiai nori valdinės gimnazijos
Lietuvos Aidas
1938-04-25 p.7
Straipsnis
LA, 1936.03.27, p.2 - Suvienodinama mokykloms trobėsių statyba
LA, 1936.03.27, p.2 - Suvienodinama mokykloms trobėsių statyba
Lietuvos Aidas
1936-03-27 p.2
Straipsnis
Žinutės apie Zarasus
Žinutės apie Zarasus
Lietuvos Aidas
1936-10-03 p.6
Žinutė
Klaipėdos miesto seimelio posėdis
Klaipėdos miesto seimelio posėdis
Lietuvos Aidas
1936-10-03 p.10
Straipsnis
Kėdainiai. Gimnazijos statyba baigta
Kėdainiai. Gimnazijos statyba baigta
Lietuvos Aidas
1936-10-05 p.6
Straipsnis
Nauji penki kultūrinia pastatai Telšiuose
Nauji penki kultūrinia pastatai Telšiuose
Lietuvos Aidas
1936-10-05 p.8
Straipsnis
Savivaldybių reikalai
Savivaldybių reikalai
Lietuvos Aidas
1934-10-19 p.p.6
Straipsnis
Kokia buvo Kauno miesto savivaldybė
Kokia buvo Kauno miesto savivaldybė
Lietuvos Aidas
1934-10-20 p.p.5
Straipsnis
Nori išdirbti pradžios mokyklos trobesio tipą
Nori išdirbti pradžios mokyklos trobesio tipą
Lietuvos Žinios
1931-10-27 p.5
Straipsnis
Jurbarko gimnazijos vargai
Jurbarko gimnazijos vargai
Lietuvos Žinios
1931-10-29 p.4
Straipsnis
Pradžios mokyklų turtas
Pradžios mokyklų turtas
1935-04-23 p.7
Straipsnis
Kas lanko Neringos vasarvietes
Kas lanko Neringos vasarvietes
Lietuvos Aidas
1937-08-05 p.2
Straipsnis
Mūsų mokyklos skaičių šviesoje
Mūsų mokyklos skaičių šviesoje
Lietuvos Aidas
1934-08-18 p.p. 7
Straipsnis
LA, 1936.04.16, p.4 - 1017 gyventojų tenka viena pradžios mokykla
LA, 1936.04.16, p.4 - 1017 gyventojų tenka viena pradžios mokykla
Lietuvos Aidas
1936-04-16 p.4
Straipsnis
Kaip auga mokyklos
Kaip auga mokyklos
1934-04-25 p.5
Žinutė
LA, 1936.05.06, p.8 - Priimta Klaipėdos miesto sąmata
LA, 1936.05.06, p.8 - Priimta Klaipėdos miesto sąmata
Lietuvos Aidas
1936-05-06 p.8
Straipsnis
Kokios leistos šiemetinės Kauno m. savivaldybės išlaidos
Kokios leistos šiemetinės Kauno m. savivaldybės išlaidos
Lietuvos Aidas
1936-04-27 p.5
Straipsnis
Naujas švietimo židinys Kiduliuose
Naujas švietimo židinys Kiduliuose
Lietuvos Aidas
1935-09-04 p.8
Straipsnis
Priimta Klaipėdos miesto sąmata
Priimta Klaipėdos miesto sąmata
Lietuvos Aidas
1936-05-06 p.8
Straipsnis
 Panevėžys. Naujas mokslo židinys
Panevėžys. Naujas mokslo židinys
Lietuvos Aidas
1935-09-23 p.10
Straipsnis
Dar vienas švietimo židinys Rytų Lietuvoje
Dar vienas švietimo židinys Rytų Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1935-09-26 p.4
Straipsnis
Panevėžys. Ateinančiais metais pastatys 12 naujų pradžios mokyklų
Panevėžys. Ateinančiais metais pastatys 12 naujų pradžios mokyklų
Lietuvos Aidas
1935-10-10 p.8
Straipsnis
Straipsniai apie Kauno ekonomiką
Straipsniai apie Kauno ekonomiką
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.6
Straipsnis
Straipsniai apie Lietuvos mokyklas
Straipsniai apie Lietuvos mokyklas
Lietuvos Aidas
1935-10-14 p.5
Straipsnis
Baisogala
Baisogala
1935-09-19 p.8
Straipsnis
Lietuviška švietimo tvirtovė Klaipėdos krašte
Lietuviška švietimo tvirtovė Klaipėdos krašte
1936-06-06 p.8
Straipsnis
Statomi dveji auktš. mokykloms rūmai
Statomi dveji auktš. mokykloms rūmai
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.3
Žinutė
Žinutės apie Panevėžį
Žinutės apie Panevėžį
Lietuvos Aidas
1936-07-14 p.6
Žinutė
Pastabos mokyklų statybos reikalu
Pastabos mokyklų statybos reikalu
1936-07-21 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Alytų
Žinutės apie Alytų
Lietuvos Aidas
1936-07-21 p.6
Straipsnis
Alytus. 95 metrų ir 15 cm. šulinys amerikoniško tipo mokykloje
Alytus. 95 metrų ir 15 cm. šulinys amerikoniško tipo mokykloje
Lietuvos Aidas
1936-07-24 p.p.6
Žinutė
Ir mūsų savivaldybės švenčia savo jubiliejų
Ir mūsų savivaldybės švenčia savo jubiliejų
Lietuvos Aidas
1938-07-15 p.6
Straipsnis
Dėl mokyklos namų Antaginėj
Dėl mokyklos namų Antaginėj
Lietuvos Žinios
1932-02-12 p.5
Žinutė
Statys mokyklą
Statys mokyklą
1932-02-19 p.6
Žinutė
Kaip šiemet bus einamas mokslas vidurinėse mokyklose
Kaip šiemet bus einamas mokslas vidurinėse mokyklose
Lietuvos Aidas
1938-08-31 p.2
Straipsnis
Mokytojai ir visuomenės negerovės
Mokytojai ir visuomenės negerovės
Lietuvos Aidas
1938-09-02 p.4
Straipsnis
III gimnazija naujuose rūmuose
III gimnazija naujuose rūmuose
Lietuvos Žinios
1935-01-11 p.7
Žinutė
Teisių fakultetas perkeliamas į Vilnių
Teisių fakultetas perkeliamas į Vilnių
Lietuvos Žinios
1940-01-04 p.p.6
Žinutė
Atidaromas motinos ir vaiko muziejus
Atidaromas motinos ir vaiko muziejus
Lietuvos Žinios
1932-04-30 p.4
Straipsnis
Projektuojama steigti aukštąją veterinarijos mokyklą
Projektuojama steigti aukštąją veterinarijos mokyklą
Lietuvos Žinios
1936-01-30 p.8
Žinutė
Parapijinės mokyklos Kauno gub. 1853 m.
Parapijinės mokyklos Kauno gub. 1853 m.
Lietuvos Aidas
1918-03-14 p.2
Straipsnis
Kvietkai
Kvietkai
Lietuvos Aidas
1918-05-23 p.4
Žinutė
Veisėjai
Veisėjai
Lietuvos Aidas
1918-05-25 p.3
Žinutė
Ubiškės
Ubiškės
Lietuvos Aidas
1918-06-06 p.3
Straipsnis
Šaulių namų reikalu
Šaulių namų reikalu
Lietuvos Žinios
1922-06-18 p.1
Žinutė
Saločiai
Saločiai
Lietuvos Aidas
1918-09-24 p.3
Žinutė
Žinutė apie Ramygalos gimnazijos statybą
Žinutė apie Ramygalos gimnazijos statybą
Lietuvos Žinios
1922-07-27 p.3
Žinutė
Žinutės apie Krosną
Žinutės apie Krosną
Lietuva
1919-03-30 p.2
Straipsnis
"Kultūros" būrelių susirinkimas
"Kultūros" būrelių susirinkimas
Kauno naujienos
1925-11-04 p.4
Straipsnis
Apie miesto ir kaimo santykį
Apie miesto ir kaimo santykį
Lietuva
1919-12-30 p.1
Straipsnis
Anykščiai
Anykščiai
Lietuva
1920-01-30 p.4
Straipsnis
Akmenė
Akmenė
Lietuva
1920-02-13 p.3
Žinutė
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Lietuvos Žinios
1922-11-18 p.3
Žinutė
Mokyklų ir mokinių skaičius Švietimo ministerijos mokyklose
Mokyklų ir mokinių skaičius Švietimo ministerijos mokyklose
Lietuva
1920-03-09 p.2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-03-17 p.2
Žinutė
Tauragė
Tauragė
1920-05-29 p.2
Straipsnis
Straipsniai apie pramonės įmones ir švietimo įstaigas
Straipsniai apie pramonės įmones ir švietimo įstaigas
Lietuva
1921-01-30 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-03-11 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-03-25 p.
Straipsnis
Laiškai iš Zanavikijos
Laiškai iš Zanavikijos
Lietuva
1921-08-07 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-11-09 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-12-18 p.6
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1922-04-11 p.3
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1922-05-13 p.2
Žinutė
Skapiškis
Skapiškis
Lietuva
1922-05-17 p.3
Žinutė
Vilniaus kaimeliai
Vilniaus kaimeliai
Lietuva
1922-05-28 p.3,6
Straipsnis
Vilniaus kaimeliai
Vilniaus kaimeliai
Lietuva
1922-09-20 p.2
Žinutė
Paskolą duos
Paskolą duos
Lietuvos Žinios
1932-06-08 p.4
Žinutė
Statoma mokykla
Statoma mokykla
Lietuvos Žinios
1932-06-22 p.4
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-06-06 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-07-31 p.3
Straipsnis
Iš Antalieptės padangės
Iš Antalieptės padangės
Lietuva
1924-10-27 p.6
Straipsnis
Kaip paskatinti pradž. mokyklų statybą
Kaip paskatinti pradž. mokyklų statybą
Lietuvos Aidas
1939-02-28 p.2
Straipsnis
Meno Mokyklos Rūmų statymo komitetas
Meno Mokyklos Rūmų statymo komitetas
Lietuvos Žinios
1923-05-06 p.3
Žinutė
Šančių vaikams reikia skaityklos
Šančių vaikams reikia skaityklos
Lietuvos Aidas
1939-03-25 p.6
Straipsnis
Valstybinės mergaičių gimnazijos rūmų statyba
Valstybinės mergaičių gimnazijos rūmų statyba
1932-07-14 p.4
Žinutė
Žinuės apie Ukmergę
Žinuės apie Ukmergę
Lietuvos Žinios
1935-07-12 p.6
Žinutė
Pradžios mokyklų statybos reikalu
Pradžios mokyklų statybos reikalu
1940-01-25 p.5
Straipsnis
Pertvarkys mokyklų rajonus
Pertvarkys mokyklų rajonus
Lietuvos Žinios
1940-02-17 p.9
Žinutė
Dėl mokslo įstaigoms vietos parinkimo
Dėl mokslo įstaigoms vietos parinkimo
Lietuvos Žinios
1940-03-15 p.p.10
Žinutė
Švietimo įstaigos Vilniaus mieste
Švietimo įstaigos Vilniaus mieste
Lietuvos Aidas
1939-10-18 p.4
Straipsnis
Pasikeitė Mažeikių apskrities veidas
Pasikeitė Mažeikių apskrities veidas
Lietuvos Aidas
1939-11-08 p.3
Straipsnis
Aukštųjų kursų atidengimas Kaune
Aukštųjų kursų atidengimas Kaune
Lietuvos Ūkininkas
1920-02-01 p.p.5
Žinutė
Ūkio mokyklų reikalu
Ūkio mokyklų reikalu
Lietuvos Ūkininkas
1920-02-08 p.3
Žinutė
Keičiasi Dzūkijos veidas
Keičiasi Dzūkijos veidas
Lietuvos Aidas
1939-11-30 p.4
Straipsnis
Ukmergės miesto reikalai
Ukmergės miesto reikalai
Lietuvos Aidas
1939-12-01 p.3
Straipsnis
Ką padarė Biržų apskrities valdyba per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Ką padarė Biržų apskrities valdyba per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Lietuvos Aidas
1939-12-14 p.7
Straipsnis
Kaip plečiasi ir modernėja Šiaulių miestas
Kaip plečiasi ir modernėja Šiaulių miestas
Lietuvos Aidas
1939-12-15 p.7
Straipsnis
Vilnius Lietuvos keliu
Vilnius Lietuvos keliu
Lietuvos Aidas
1940-01-11 p.2
Straipsnis
Gatvių grindimas ir statybos reikalai Kauno mieste
Gatvių grindimas ir statybos reikalai Kauno mieste
Lietuvos Žinios
1938-05-25 p.10
Straipsnis
Raseiniai keičia savo veidą
Raseiniai keičia savo veidą
Lietuvos Žinios
1938-11-02 p.8
Straipsnis
Didelė miesto savivaldybei našta-negrįstos gatvės
Didelė miesto savivaldybei našta-negrįstos gatvės
Lietuvos Aidas
1940-05-21 p.2
Straipsnis
Statys naujų mokyklų
Statys naujų mokyklų
Lietuvos Žinios
1933-01-10 p.4
Žinutė
Stato naujas pradžios mokyklas
Stato naujas pradžios mokyklas
Lietuvos Žinios
1933-02-28 p.5
Žinutė
Statoma inž. Vileišio vardo 2 komp. pradžios mokykla
Statoma inž. Vileišio vardo 2 komp. pradžios mokykla
Lietuvos Žinios
1933-03-10 p.4
Straipsnis
Naujos pradžios mokyklos
Naujos pradžios mokyklos
Lietuvos Žinios
1933-08-04 p.5
Žinutė
Aušros berniukų gimnazijos rūmų statybos reikalu
Aušros berniukų gimnazijos rūmų statybos reikalu
Lietuvos Žinios
1933-09-25 p.5
Straipsnis
Tauragės darbininkai laukia amatų mokyklos
Tauragės darbininkai laukia amatų mokyklos
Lietuvos Aidas
1940-05-24 p.6
Straipsnis
Ukmergė. Iškilmingai atidaryta Želvos pradžios mokykla
Ukmergė. Iškilmingai atidaryta Želvos pradžios mokykla
Lietuvos Aidas
1940-06-07 p.9
Straipsnis
Į trobesių statybą pernai įdėta 74 mln. lt
Į trobesių statybą pernai įdėta 74 mln. lt
Lietuvos Aidas
1940-06-16 p.2
Žinutė
Žinutė apie vakarinius kursus Joniškyje
Žinutė apie vakarinius kursus Joniškyje
Lietuvos Ūkininkas
1921-01-06 p.p.7
Žinutė
Žinutė apie švietimo reikalus Šakiuose
Žinutė apie švietimo reikalus Šakiuose
Lietuvos Ūkininkas
1921-10-13 p.8
Žinutė
Žinutė apie Saločių vidurinę mokyklą
Žinutė apie Saločių vidurinę mokyklą
Lietuvos Ūkininkas
1922-02-24 p.6
Žinutė
Pranešimas apie pradinių mokyklų statybas
Pranešimas apie pradinių mokyklų statybas
Lietuvos Žinios
1926-01-21 p.3
Žinutė
1 169
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Kazimiero Ambraziūno gyvenamasis namas Kaune
Kazimiero Ambraziūno gyvenamasis namas Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Antano Zubrio gyvenamasis namas
Antano Zubrio gyvenamasis namas
1938
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorija Kaune
Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorija Kaune
1933 - 1935
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatorija Aukštojoje Panemunėje
Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatorija Aukštojoje Panemunėje
1932
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Birštono Raudonojo Kryžiaus gydykla
Birštono Raudonojo Kryžiaus gydykla
1930 - 1933
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
1937
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Birštono kurhauzas
Birštono kurhauzas
1850 - 1931
Birštono kurorto administracijos pastatas (dab. Turizmo informacijos centras)
Birštono kurorto administracijos pastatas (dab. Turizmo informacijos centras)
1930
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
1937
Tekstilės įmonių kompleksas Juozapavičiaus pr. 82 / Skuodo g. 2, Kaune
Tekstilės įmonių kompleksas Juozapavičiaus pr. 82 / Skuodo g. 2, Kaune
1870 - 1939
Valstybinis stadionas Kaune
Valstybinis stadionas Kaune
1935 - 1936
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
1930 - 1931
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Gimazija Biržuose
Gimazija Biržuose
1931
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 112

Pagal 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis Kaune gyveno nepilnai 4 procentai vokiečių tautybės piliečių. Nors vokiečių, gyvenančių Lietuvoje skaičius per visą Pirmosios Respublikos laikotarpį pakito labai nežymiai, o Vokietijos pretenzijos į Klaipėdos kraštą vertė vietos valdžią atidžiau stebėti šios tautinės mažumos politines, kultūrines, kartu ir švietimo, veiklas 1920 m. Kaune įsteigiama Vokiečių aukštesnioji realinė mokykla[1].


1922 m.[2] pradėtas statyti mokyklai skirtas pastatas, pagal šveicarų architekto Eduardo Pejerio projektą Vytauto prospekto ir Ūkio gatvių (dabar Totorių g.) sankirtoje[3]. Tačiau statybos darbai užbaigti jau pagal V. Landsbergio-Žemkalnio projektą[4] – „Kauno Aukštesniosios Realinės Mokyklos Komitetui leidžiama užstatyti trečią aukštą ir padaryti visus kitus pakeitimus mokyklos trobėsiui esančiam Vytauto pr. 24 nr. Kaune pagal 1930 – Vytauto Didžiojo – m. liepos mėn. 22 d. patvirtintą braižinį[5]“. 1930 m. mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas.


V. Landsbergio-Žemkalnio užbaigtas pastatas – charakteringas funkcionalizmo pavyzdys: vienas ryškiausių akcentų skirtingų dydžių langai, kad mokyklos vidinės erdvės būti tinkamai aprūpintas šviesa.


Pagrindinio fasado estetiniai sprendimai – tai simetrijos (ritmingas langų išdėstymas) ir asimetrijos (pagrindinis įėjimas komponuojamas šone; skirtingų dydžių langai) dermė. Minimalistinis eksterjeras lėmė, jog masyvus trijų aukštų pastatas lengvai ir organiškai susilieja su urbanistiniu kraštovaizdžiu, tačiau netapo monotonišku, ar neįdomiu.


Mokyklos išlaikymu tarpukariu rūpinosi „Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga“ („Kultūrferbandas“), kuri buvo įkūrusi ir šios mokyklos mokiniams skirtą bendrabutį[6]. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui gimnazija uždaryta. Vėliau pastate įkurdinta rusų vidurinė mokykla (dabar Aleksandro Puškino gimnazija)[7].


Kristina Endriukaitytė
[1] Kauno apskrities viešoji biblioteka. Kaunas: datos ir faktai. Elektroninis žinynas. http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai&task=view&id=21&itemid=67


[2] LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5b


[3] LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5c


[4] LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5a


[5] LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 2.


[6] Lietuvos vokiečių kultūrinės ir ekonominės padėties duomenys 1938 m., LCVA, f. 378, ap. 10, b. 159, l. 4.


[7] Kauno apskrities viešoji biblioteka. Kaunas: datos ir faktai. Elektroninis žinynas. http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai&task=view&id=21&itemid=67


Vaizdas iki 1930 m., ČDM, M-2-49-192
Vaizdas iki 1930 m., ČDM, M-2-49-192
1935 m. nuotr., LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2173, l. 80
1935 m. nuotr., LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2173, l. 80
1930 m. rekonstrukcijos projektas, fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5a
1930 m. rekonstrukcijos projektas, fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5a
1930 m. rekonstrukcijos projektas, I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5b
1930 m. rekonstrukcijos projektas, I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5b
1930 m. rekonstrukcijos projektas, situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5c
1930 m. rekonstrukcijos projektas, situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 74, l. 5c