Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Sudėtingi diplomatiniai Lietuvos Lenkijos tarpvalstybiniai ryšiai Pirmosios Respublikos laikotarpiu lėmė, jog Lietuvos valdžia įtariai stebėjo lenkų tautinės mažumos veiklas Lietuvos valstybėje. Polonizacijos baimė tuometėje lietuvių inteligentijoje  įtakojo griežtesnę politinės lenkų veiklos kontrolę, o taip pat lėmė išskirtinį valdžios dėmesį ir į kultūrinius ar visuomeninius šios tautinės mažumos veiksmus. Nepaisant sudėtingo politinio konteksto, vos metai po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, 1919 m. Kaune įkuriama privati lenkų gimnazija<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. 1927 m. pradėta ruoštis naujo gimnazijos pastato statybai – specialiai šiam tikslui įsteigtos akcinės bendrovės „Dompol“ sklype<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. 1928 m. Statybos inspekcija prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtino pastato projektą. 1929  m. įstaigai suteiktas Adomo Mickevičiaus vardas, o 1931 m. – užbaigti statybos darbai<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Vieno žymiausių tarpukario architektų Edmundo Alfonso Fryko suprojektuota mokykla – charakteringas Pirmosios Respublikos laikotarpio istorizmo stilistikos pavyzdys. Mokyklos pastatas įkomponuotas Vytauto prospekto ir Miško gatvių sankirtoje. Triaukštis kampinis gimnazijos pastatas monumentaliomis formomis ir tūriais dominuoja tiek Vytauto prospekto, tiek Miško gatvių panoramose, darniai papildydamas urbanistinį šios miesto dalies vaizdą. Gimnazijos pastatas netaisyklingo plano. Vidinės erdvės – klasės, biblioteka, mokinių rūbinės – išsidėsto palei koridorius šiaurinėje ir rytinėje pastato dalyse. Mokykla suprojektuota su erdve gimnastikos sale, už kurios – sandėlis, suprojektuotas kaip atskiras statinys. Pagrindinis įėjimas – tarsi centrinė pastato ašis – kerta vestibiulį, vieną iš koridorių ir veda į moterims skirtą erdvę priestate: „<em>Fronto durys atsiveria į oro pusę, bet tambūro – vidaus pusę</em><a title="" href="#_ftn4">[4]</a>”.<em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Pagrindinis pastato eksterjero akcentas – renesansinės stilistikos atikai,  apjuosti dekoruotais frontonėliais ir bokšteliais. Šiose dekoro elementuose istorikė Jolita Kančienė įžvelgia būtent lenkų renesanso formoms būdingą stilistiką<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Taigi, naujasis gimnazijos pastatas atliko ir simbolinę lenkiškos kultūros reprezentanto funkciją tarpukario Kaune. Lenkų gimnazija uždaryta 1940 m., sovietams okupavus Lietuvos Respubliką.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Kristina Endriukaitytė</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> "Leidiniai lenkų kalba, išleisti Kaune 1918 – 1940 m." [Kauno apskrities viešoji biblioteka. Senų ir retų spaudinių skyrius] <a href="http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=71">http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=71</a></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 11</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Kaunas: datos ir faktai [Kauno apskrities viešoji biblioteka. Elektroninis žinynas] <a href="http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai&task=view&id=21&itemid=67">http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai&task=view&id=21&itemid=67</a></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 1</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Kančienė Jolita, <em>Tarpukario architektūra</em>, p. 77.</p>
<p><a href="http://istorija.vdu.lt/paskaitos/tarpukaris/tarpukario_architektura.pdf">http://istorija.vdu.lt/paskaitos/tarpukaris/tarpukario_architektura.pdf</a></p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Miško g. 1
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Edmundas Alfonsas Frykas
Metai: 1928
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Švietimo, Gimnazija
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 9
Susiję bibliografijos įrašai
Lenkų profesorius apie Kauną
Lenkų profesorius apie Kauną
Lietuvos Aidas
1930-01-10 p.p.3
Apie statymą, šventinimą ir atidarymą lenkų gimnazijos
Apie statymą, šventinimą ir atidarymą lenkų gimnazijos
Lietuvos Aidas
1931-02-05 p.p.7
Lenkų švietimas Lietuvoje neskriaudžiamas
Lenkų švietimas Lietuvoje neskriaudžiamas
Lietuvos Aidas
1934-03-02 p.1
Straipsnis
Palangos vidurinės mokyklos namų istorija
Palangos vidurinės mokyklos namų istorija
Lietuvos Aidas
1932-06-10 p.5
Straipsnis
Nieko neužmiršo ir nieko neišmoko
Nieko neužmiršo ir nieko neišmoko
Lietuvos Aidas
1932-06-21 p.6
Straipsnis
Nauja pranciškonų vienuolyno gimnazija
Nauja pranciškonų vienuolyno gimnazija
Lietuvos Aidas
1932-09-05 p.6
Žinutė
Naumiestis gražiai pagerbė Vincą Kudirką
Naumiestis gražiai pagerbė Vincą Kudirką
Lietuvos Aidas
1932-09-06 p.4
Straipsnis
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Lietuvos Aidas
1932-09-30 p.6
Žinutė
Duonelaičio gimnazija Pagėgiuose
Duonelaičio gimnazija Pagėgiuose
Lietuvos Aidas
1932-10-08 p.9
Straipsnis
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.5
Žinutė
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.5
Žinutė
Jau pabaigta statyti
Jau pabaigta statyti
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.5
Žinutė
Atidarys naujus gimnazijos rūmus
Atidarys naujus gimnazijos rūmus
Lietuvos Žinios
1931-08-28 p.6
Žinutė
Vilkaviškis. Ruošiasi statyti gimnaziją
Vilkaviškis. Ruošiasi statyti gimnaziją
Lietuvos Aidas
1935-07-02 p.8
Straipsnis
Zarasai ir jų apylinkės
Zarasai ir jų apylinkės
Lietuvos Aidas
1935-07-30 p.8
Straipsnis
Utena. Žymesnės vietos
Utena. Žymesnės vietos
1935-07-22 p.8
Straipsnis
Moderniška gimnazija
Moderniška gimnazija
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.5
Žinutė
Reikšminga diena Klaipėdos krašto lietuvių švietimui
Reikšminga diena Klaipėdos krašto lietuvių švietimui
Lietuvos Aidas
1932-11-15 p.3
Straipsnis
Tauragė. Rūpinasi naujos gimnazijos statymu
Tauragė. Rūpinasi naujos gimnazijos statymu
Lietuvos Aidas
1937-10-09 p.10
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1937-11-12 p.8
Žinutė
Naujai statomi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmai
Naujai statomi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmai
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.16
Žinutė
Miesto mokyklų būklė [Alytus]
Miesto mokyklų būklė [Alytus]
Lietuvos Aidas
1934-01-19 p.5
Žinutė
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1938-01-13 p.6
Straipsnis
Klaipėdos krašto mokyklų statistika
Klaipėdos krašto mokyklų statistika
Lietuvos Aidas
1937-06-28 p.6
Straipsnis
Seiniai
Seiniai
Lietuvos Aidas
1937-07-16 p.6
Straipsnis
Žinutes apie Alytų
Žinutes apie Alytų
Lietuvos Aidas
1936-08-27 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
Lietuvos Aidas
1936-08-28 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Kėdainius
Žinutės apie Kėdainius
Lietuvos Aidas
1936-08-28 p.7
Straipsnis
Žinutės apie Telšius
Žinutės apie Telšius
Lietuvos Aidas
1936-09-03 p.6
Straipsnis
Kur gimnazijos statomos, bus statomos ir reikėtų statyti
Kur gimnazijos statomos, bus statomos ir reikėtų statyti
Lietuvos Aidas
1938-04-25 p.6
Straipsnis
Kretingiškiai nori valdinės gimnazijos
Kretingiškiai nori valdinės gimnazijos
Lietuvos Aidas
1938-04-25 p.7
Straipsnis
Steigaimos dvi gimnazijos ir progimnazija
Steigaimos dvi gimnazijos ir progimnazija
Lietuvos Aidas
1938-04-30 p.4
Straipsnis
LA, 1936.04.02, p.3 - Šį mėnesį priims Klaipėdos radio stotį
LA, 1936.04.02, p.3 - Šį mėnesį priims Klaipėdos radio stotį
Lietuvos Aidas
1936-04-02 p.3
Straipsnis
LA, 1936.04.14, p.6 - Žinutės apie Marijampolę
LA, 1936.04.14, p.6 - Žinutės apie Marijampolę
Lietuvos Aidas
1936-04-14 p.6
Straipsnis
Joniškis
Joniškis
Lietuvos Aidas
1937-07-31 p.8
Straipsnis
Kražiai
Kražiai
Lietuvos Aidas
1938-07-07 p.7
Straipsnis
Pasvalys. Prie pat gimnazijos stato tvartus
Pasvalys. Prie pat gimnazijos stato tvartus
Lietuvos Aidas
1936-10-06 p.6
Straipsnis
Švėkšnos Saulės gimnazija
Švėkšnos Saulės gimnazija
Lietuvos Aidas
1934-02-24 p.5
Žinutė
Netinkamos gimnazijos patalpos
Netinkamos gimnazijos patalpos
Lietuvos Aidas
1934-10-18 p.p.6
Straipsnis
Jurbarko gimnazijos vargai
Jurbarko gimnazijos vargai
Lietuvos Žinios
1931-10-29 p.4
Straipsnis
Mokyklų statistika
Mokyklų statistika
Lietuvos Aidas
1935-02-11 p.p.2
Straipsnis
Susidomėjimas prieš lėktuvine paroda
Susidomėjimas prieš lėktuvine paroda
1935-05-03 p.6
Straipsnis
Racionalizuotas mokyklų tinklas
Racionalizuotas mokyklų tinklas
Lietuvos Aidas
1935-05-10 p.3
Straipsnis
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1935-05-10 p.8
Žinutė
Klaipėda
Klaipėda
Lietuvos Aidas
1935-05-13 p.7
Straipsnis
Ką rodo projektuojamasis 1936m. valstybės biudžetas
Ką rodo projektuojamasis 1936m. valstybės biudžetas
Lietuvos Aidas
1936-04-06 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Marijampolę
Žinutės apie Marijampolę
Lietuvos Aidas
1936-04-14 p.6
Straipsnis
Neišsitenka Kauno m. Aušros gimnazija
Neišsitenka Kauno m. Aušros gimnazija
Lietuvos Aidas
1934-09-24 p.p. 5
Straipsnis
Linkuva. Pabaigta gimnazijos rūmų statyba
Linkuva. Pabaigta gimnazijos rūmų statyba
Lietuvos Aidas
1935-09-19 p.8
Žinutė
Žinutės apie naujų mokyklų statybas
Žinutės apie naujų mokyklų statybas
Lietuvos Aidas
1935-09-26 p.8
Žinutė
Žinutės apie Šilutę
Žinutės apie Šilutę
Lietuvos Aidas
1937-05-28 p.6
Straipsnis
Statomi dveji auktš. mokykloms rūmai
Statomi dveji auktš. mokykloms rūmai
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.3
Žinutė
Baigiami statyti dviejų gimnazijų rūmai
Baigiami statyti dviejų gimnazijų rūmai
1936-07-06 p.5
Žinutė
Žinutės apie Panevėžį
Žinutės apie Panevėžį
Lietuvos Aidas
1936-07-14 p.6
Žinutė
Pastabos mokyklų statybos reikalu
Pastabos mokyklų statybos reikalu
1936-07-21 p.5
Straipsnis
Kaip šiemet bus einamas mokslas vidurinėse mokyklose
Kaip šiemet bus einamas mokslas vidurinėse mokyklose
Lietuvos Aidas
1938-08-31 p.2
Straipsnis
Mokytojai ir visuomenės negerovės
Mokytojai ir visuomenės negerovės
Lietuvos Aidas
1938-09-02 p.4
Straipsnis
Gimnazija neturi gerų namų
Gimnazija neturi gerų namų
Lietuvos Žinios
1932-03-11 p.4
Žinutė
Remontuoja gimnaziją
Remontuoja gimnaziją
Lietuvos Žinios
1935-02-26 p.8
Žinutė
Vaižganto gatvėje pelkės
Vaižganto gatvėje pelkės
Lietuvos Žinios
1935-04-10 p.6
Straipsnis
Miesto pagražinimas
Miesto pagražinimas
Lietuvos Žinios
1922-04-09 p.3
Straipsnis
Lietuva 1916 m. ir Amerikos delegato į Lietuvą atsiminimai
Lietuva 1916 m. ir Amerikos delegato į Lietuvą atsiminimai
Naujoji Romuva
1931-04-26 p.398, 399, 400
Straipsnis
Kauno miesto kultūrai pakelti
Kauno miesto kultūrai pakelti
Lietuvos Žinios
1922-06-20 p.2, 3
Žinutė
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1918-10-29 p.3
Straipsnis
Žinutė apie Ramygalos gimnazijos statybą
Žinutė apie Ramygalos gimnazijos statybą
Lietuvos Žinios
1922-07-27 p.3
Žinutė
Kam juokai, o kam ašaros
Kam juokai, o kam ašaros
Kauno naujienos
1925-11-24 p.4
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-01-27 p.3
Žinutė
Pasvalys
Pasvalys
Lietuvos Žinios
1922-09-24 p.4
Žinutė
Mokyklų ir mokinių skaičius Švietimo ministerijos mokyklose
Mokyklų ir mokinių skaičius Švietimo ministerijos mokyklose
Lietuva
1920-03-09 p.2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-07-03 p.4
Straipsnis
Straipsniai apie pramonės įmones ir švietimo įstaigas
Straipsniai apie pramonės įmones ir švietimo įstaigas
Lietuva
1921-01-30 p.3
Straipsnis
Pasvalys ar Biržai
Pasvalys ar Biržai
Lietuva
1921-07-06 p.2
Straipsnis
Laiškai iš Zanavikijos
Laiškai iš Zanavikijos
Lietuva
1921-08-07 p.3
Straipsnis
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Lietuva
1921-09-27 p.2
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-12-18 p.6
Straipsnis
Vilniaus kaimeliai
Vilniaus kaimeliai
Lietuva
1922-05-28 p.3,6
Straipsnis
Kėdainiai
Kėdainiai
Lietuva
1922-08-06 p.4
Žinutė
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-07-31 p.3
Straipsnis
Biržai
Biržai
Lietuva
1923-08-17 p.3
Žinutė
Mokyklos Klaipėdos krašte
Mokyklos Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1933-04-05 p.10
Straipsnis
Gimnazijos reikalu
Gimnazijos reikalu
Lietuvos Aidas
1933-04-20 p.9
Straipsnis
Kražiai. Reikia gimnazijos
Kražiai. Reikia gimnazijos
Lietuvos Aidas
1939-01-09 p.7
Žinutė
Steigiamos naujos gimnazijos
Steigiamos naujos gimnazijos
Lietuvos Aidas
1939-04-21 p.8
Straipsnis
Sklypas gimnazijai
Sklypas gimnazijai
Lietuvos Žinios
1923-12-28 p.3
Žinutė
Dėl parinktos Šančių gimnazijos rūmams vietos, Šančių gyventojai nepatenkinti
Dėl parinktos Šančių gimnazijos rūmams vietos, Šančių gyventojai nepatenkinti
Lietuvos Žinios
1937-07-09 p.6
Žinutė
Naujas švietimo ir kultūros židinys mūsų pajūryje
Naujas švietimo ir kultūros židinys mūsų pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-08-18 p.2
Straipsnis
Šančių gimnazijos namai kainavo apie 1.000.000 Lt
Šančių gimnazijos namai kainavo apie 1.000.000 Lt
Lietuvos Aidas
1939-10-23 p.4
Straipsnis
Kas rūpi dabar Alytui
Kas rūpi dabar Alytui
Lietuvos Aidas
1939-12-27 p.3
Straipsnis
Kaip tvarkomas didžiausias Lietuvos apskritis
Kaip tvarkomas didžiausias Lietuvos apskritis
Lietuvos Aidas
1940-01-21 p.4
Straipsnis
Į trobesių statybą pernai įdėta 74 mln. lt
Į trobesių statybą pernai įdėta 74 mln. lt
Lietuvos Aidas
1940-06-16 p.2
Žinutė
Inž. Frykas nubaustas 6 mėn. kalėjimo
Inž. Frykas nubaustas 6 mėn. kalėjimo
Lietuvos Žinios
1934-08-29 p.6
Žinutė
1 91
Susiję objektai
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
1927
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
1925
Antano Gravrogko namas Kaune
Antano Gravrogko namas Kaune
1930 - 1932
Studentų korporacijos „Neo Lithuania“ rūmai
Studentų korporacijos „Neo Lithuania“ rūmai
1925 - 1928
Lenkų kredito draugijos rūmai
Lenkų kredito draugijos rūmai
1932
Totorių mečetė Kaune
Totorių mečetė Kaune
1930
Kazimiero Pociaus namas Kaune
Kazimiero Pociaus namas Kaune
1927 - 1928
Zenono Jonaičio namas Kaune
Zenono Jonaičio namas Kaune
1932
Donskių namas ir sklypas Kaune
Donskių namas ir sklypas Kaune
Alekso Šeimano namas
Alekso Šeimano namas
1928
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
1931 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kaune
Lietuvos banko rūmai Kaune
1924 - 1927
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
1927 - 1928
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Marijampolės geležinkelio stotis
Marijampolės geležinkelio stotis
1923 - 1924
Viešbutis "Lietuva" Kaune
Viešbutis "Lietuva" Kaune
1925
Meno mokyklos rūmai Kaune
Meno mokyklos rūmai Kaune
1922
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Žydų bankas Kaune
Žydų bankas Kaune
1924 - 1925
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija)
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija)
1925 - 1929
"Saulės" gimnazija Kaune
"Saulės" gimnazija Kaune
1912 - 1973
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
1925 - 1932
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
1928 - 1930
Šaulių namai Varėnoje
Šaulių namai Varėnoje
1930 - 1933
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
1854 - 1934
Žydų ligoninė Kaune
Žydų ligoninė Kaune
1854 - 1929
Namas Kaune,  Rotušės a. 14
Namas Kaune, Rotušės a. 14
1924
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Rusų gimnazija Kaune (dab. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras)
Rusų gimnazija Kaune (dab. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras)
1925
Kalvarijos karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
1940
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1897 - 1907
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Panevėžio Žydų gimnazija
Panevėžio Žydų gimnazija
1927 - 1928
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
1926 - 1927
1 35

Sudėtingi diplomatiniai Lietuvos Lenkijos tarpvalstybiniai ryšiai Pirmosios Respublikos laikotarpiu lėmė, jog Lietuvos valdžia įtariai stebėjo lenkų tautinės mažumos veiklas Lietuvos valstybėje. Polonizacijos baimė tuometėje lietuvių inteligentijoje  įtakojo griežtesnę politinės lenkų veiklos kontrolę, o taip pat lėmė išskirtinį valdžios dėmesį ir į kultūrinius ar visuomeninius šios tautinės mažumos veiksmus. Nepaisant sudėtingo politinio konteksto, vos metai po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, 1919 m. Kaune įkuriama privati lenkų gimnazija[1]. 1927 m. pradėta ruoštis naujo gimnazijos pastato statybai – specialiai šiam tikslui įsteigtos akcinės bendrovės „Dompol“ sklype[2]. 1928 m. Statybos inspekcija prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtino pastato projektą. 1929  m. įstaigai suteiktas Adomo Mickevičiaus vardas, o 1931 m. – užbaigti statybos darbai[3].


Vieno žymiausių tarpukario architektų Edmundo Alfonso Fryko suprojektuota mokykla – charakteringas Pirmosios Respublikos laikotarpio istorizmo stilistikos pavyzdys. Mokyklos pastatas įkomponuotas Vytauto prospekto ir Miško gatvių sankirtoje. Triaukštis kampinis gimnazijos pastatas monumentaliomis formomis ir tūriais dominuoja tiek Vytauto prospekto, tiek Miško gatvių panoramose, darniai papildydamas urbanistinį šios miesto dalies vaizdą. Gimnazijos pastatas netaisyklingo plano. Vidinės erdvės – klasės, biblioteka, mokinių rūbinės – išsidėsto palei koridorius šiaurinėje ir rytinėje pastato dalyse. Mokykla suprojektuota su erdve gimnastikos sale, už kurios – sandėlis, suprojektuotas kaip atskiras statinys. Pagrindinis įėjimas – tarsi centrinė pastato ašis – kerta vestibiulį, vieną iš koridorių ir veda į moterims skirtą erdvę priestate: „Fronto durys atsiveria į oro pusę, bet tambūro – vidaus pusę[4]”.


Pagrindinis pastato eksterjero akcentas – renesansinės stilistikos atikai,  apjuosti dekoruotais frontonėliais ir bokšteliais. Šiose dekoro elementuose istorikė Jolita Kančienė įžvelgia būtent lenkų renesanso formoms būdingą stilistiką[5]. Taigi, naujasis gimnazijos pastatas atliko ir simbolinę lenkiškos kultūros reprezentanto funkciją tarpukario Kaune. Lenkų gimnazija uždaryta 1940 m., sovietams okupavus Lietuvos Respubliką.


Kristina Endriukaitytė
[1] "Leidiniai lenkų kalba, išleisti Kaune 1918 – 1940 m." [Kauno apskrities viešoji biblioteka. Senų ir retų spaudinių skyrius] http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=71


[2] LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 11


[3] Kaunas: datos ir faktai [Kauno apskrities viešoji biblioteka. Elektroninis žinynas] http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai&task=view&id=21&itemid=67


[4] LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 1


[5] Kančienė Jolita, Tarpukario architektūra, p. 77.


http://istorija.vdu.lt/paskaitos/tarpukaris/tarpukario_architektura.pdf


Gimnazija tarpukariu. LCVA, f., 391, ap. 2, b. 2173, l. 80
Gimnazija tarpukariu. LCVA, f., 391, ap. 2, b. 2173, l. 80
Pagrindinis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 12b.
Pagrindinis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 12b.
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 12
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 12
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 12a.
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 12a.
Pjūvis. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 12c
Pjūvis. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1304, l. 12c
Pastatas 2006 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2006 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2006 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2006 m., V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2006 m., detalė, V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2006 m., detalė, V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2006 m., detalė, V. Petrulio nuotr.
Pastatas 2006 m., detalė, V. Petrulio nuotr.