Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Liūdna, tačiau šiandiena pažvelgę į Vytauto pr. nuo geležinkelio stoties, išvysime du modernios architektūros, tačiau apgailėtinos būklės namus, kurie formuoja įvažiavimą į tarpukario architektūra bei kultūra garsėjantį Lietuvos miestą. Tuo tarpu ketvirtajame 20 a. dešimtmetyje abu statiniai – „Locarno“ viešbutis ir Romo Ovsiejaus Nochimo namas, neabejotinai buvo tapę moderniais ir architektūriškai išraiškingais miesto vartais.</p>
<p style="text-align: justify;">Pirmasis prašymas statyti namą M. K. Čiurliono g. ir Vytauto pr. gatvių kampe datuojamas 1929 m. Tuomet buvo parengtas gana puošnus, istoristinės stilistikos projektas<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Tačiau atsakydama į prašymą Miesto statybos komisija teigė, kad „statyba negali būti leista, nes toje vietoje yra numatoma pravesti gatvę ir padidinti aikštę.“<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> 1930 m. tokių urbanistinių ketinimų atsisakius<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, R. O. Nochimas vėl padavė prašymą “dviejų aukštų mūrinio namo pastatymui”<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Šiuokart leidimas duotas, tačiau su sąlyga, kad “tarp esančių Čiurlionies g. senų mūro namų ir šių naujai statomų būtų paliktas /neužstatytas/ 12 metrų tarpas, kurio plotas rezervuojamas Šerno g. pravesti“<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Kiek vėliau, tais pačiais metais, savininkas nusprendė prašyti leidimo „užstatyti gyvenamą mūrinį trečią aukštą“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. 1931 m. sausio 15 d. statyba jau buvo baigta<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. 1931 m. buvo dar kiek pakoreguotos pirmojo aukšto angos.</p>
<p style="text-align: justify;">Savininkas sklype laikė aliejaus dirbtuvę „Kaunas“, kurią 1926 m. pirko „iš Ksenijos Helvegienės ir Makso Helvego“. Pastarieji įstaigą čia buvo įkūrę 1924 m.<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> Apie 1930-tuosius metus fabriko veikla buvo laikinai nutrūkusi, tačiau po kelerių metų atnaujinta. 1933 m. kovą jau rašoma, kad „prieš geležinkelio stotį, prie pat gatvės randasi pasenę mediniai lentų pastatai, užimti aliejaus dirbtuvės reikalams, be to gyvena dar M. Romas”<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. 1936 m. savininkas  buvo sumanęs patobulinti dirbtuvių veiklą. Tačiau leidimas šio projekto įgyvendinimui nebuvo suteiktas, nes „tame rajone fabrikas duodantis stiprų kvapą nepageidautinas“<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. Visgi, nors Pramonės įmonių projektams peržiūrėti tarpžinybinė komisija papildomą aliejaus rafinacijos funkcijos įdiegimą sustabdė<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, pats fabrikėlis greičiausiai gyvavo bemaž iki pat nepriklausomybės pabaigos (paskutinysis fiksuotas leidimas veiklai galiojo iki 1938-09-15<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Archyvo byloje gana detaliai fiksuoti Romo Ovsiejaus Nochimo sklype vykę statybos darbai šiandiena mums pateikia medžiagos ne tik apie pastatų istorinę raidą, tačiau ir įdomių epizodų bylojančių apie to meto statybų procesus. Vienas iš, matyt, neretai pasitaikydavusių miesto raidos aspektų – savavališka smulkių objektų statyba bei valdininkų kova su jais. Šį reiškinį iliustruoja 1929 m. gruodžio 6 d. įvykiai. Kaip matome iš protokolo: „pil. Romas pareiškė: „Aš pastačiau tvorą savo sklype iš Čiurlionies gatvės. Inž. Frikas šiandieną 10 val. ryto įsakė [...] tvorą nugriauti. Atvykau ir radau laužiant tvorą. Inž. Frikas paklaustas kokiomis teisėmis jis tai daro nieko nesakė ir nuėjo. Aš liepiau savo darbininkams tvorą ištaisyti. Jei įstatymas neleidžia be leidimo statyti, tai ir draudžia nors ir be leidimo pastatytą tvorą be leidimo laužti“<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne mažiau iliustratyvi istorija byloja apie procedūrinius ypatumus susijusius su architektūros biurokratija. Savo teises aktyviai ginantis Ovsiejus Romas rašo: „Statybos skyriui pareikalavus užmokėjau už brėžinių peržiūrėjimą 124 litus [...]. Kadangi, kaip jau esu minėjęs, mano [aliejaus] dirbtuvės jau egzistuoja ir brėžiniai yra patvirtinti, man yra įtarimas, kad mokestis už brėžinių peržiūrėjimą, gal per Statybos Skyriaus apsirikimą, buvo paimtas neteisėtai. Sunku patikėti, kad mokestis už brėžinių peržiūrėjimą, kuris užima ne daugiau 10-15 min. būtų toks aukštas. [...] Remiantis viršišdėstytu, turiu garbę prašyti p. Burmistrą parėdymo išaiškinti šį klausimą ir neteisėtai paimtą mokestį už brėžinių peržiūrėjimą man gražinti“<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>. Visgi, valdininkai savo rezoliucijose vieningai sutarė, kad mokestis paimtas teisėtai.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. 5</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. 7</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. 16, 18</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. 14</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 21</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 23</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 29</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 69</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 62</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 56</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 59</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 70</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 19</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 668, l. l. 58</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 1
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Juozas Segalauskas
Metai: 1929
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 25
Susiję bibliografijos įrašai
Kaunas
Kaunas
1930-02-10 p.p.4
Kaunas visiškai supatogėjo
Kaunas visiškai supatogėjo
Lietuvos Aidas
1930-09-16 p.p.2
Kaip Kaunas auga
Kaip Kaunas auga
Lietuvos Aidas
1931-01-24 p.p.8
Kauno geležinkelių stotis baigiama remontuoti
Kauno geležinkelių stotis baigiama remontuoti
Lietuvos Aidas
1931-07-17 p.p.5
Kaunas nebesuskaito savo namų
Kaunas nebesuskaito savo namų
Lietuvos Aidas
1931-07-25 p.p.8
Gatvių meksfaltavimas Kaune
Gatvių meksfaltavimas Kaune
Lietuvos Žinios
1930-01-16 p.p.3
Straipsnis
Didelis gaisras saldainių fabrike
Didelis gaisras saldainių fabrike
Lietuvos Žinios
1930-01-18 p.p.5
Straipsnis
Automobilių taxi likimas
Automobilių taxi likimas
Lietuvos Žinios
1930-01-24 p.p.4
Straipsnis
Žinutė apie nuostolingus autobusus
Žinutė apie nuostolingus autobusus
Lietuvos Žinios
1930-01-25 p.p.5
Straipsnis
Baisus gaisras vaikų namuose
Baisus gaisras vaikų namuose
Lietuvos Žinios
1930-01-28 p.p.3
Straipsnis
Vytauto prospekto lietaus kanalas
Vytauto prospekto lietaus kanalas
Lietuvos Žinios
1930-01-30 p.p.3
Straipsnis
Kauno miesto 30.1. tarybos posėdis
Kauno miesto 30.1. tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1930-01-31 p.p.3
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Aidas
1930-02-01 p.p.4
Straipsnis
Mickevičiaus slėnys
Mickevičiaus slėnys
Lietuvos Žinios
1930-05-23 p.p.3
Straipsnis
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Lietuvos Aidas
1930-12-01 p.p.5
Straipsnis
Magometonų mečetė Kaune
Magometonų mečetė Kaune
Lietuvos Aidas
1930-12-02 p.p.3
Žinutė
Meksfaltuos dar 100.000 kv. mtr. gatvių plotą
Meksfaltuos dar 100.000 kv. mtr. gatvių plotą
Lietuvos Aidas
1931-01-23 p.p.6
Žinutė
Remontuoja plentą; Pradeda statyti Žemės ūkio rūmus
Remontuoja plentą; Pradeda statyti Žemės ūkio rūmus
Lietuvos Žinios
1930-07-15 p.p.3
Straipsnis
Nori reklamuotis, mokėk
Nori reklamuotis, mokėk
Lietuvos Aidas
1931-02-07 p.p.2
Straipsnis
Kauno miesto tvarkymo reikalu
Kauno miesto tvarkymo reikalu
Lietuvos Aidas
1931-07-09 p.p. 7
Straipsnis
Žinutės apie Žaliakalnio funikulierių ir lentpjūves
Žinutės apie Žaliakalnio funikulierių ir lentpjūves
Lietuvos Aidas
1931-09-05 p.p.9
Straipsnis
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
Kaune pereitą sezoną buvo maksimalinė namų statyba
Kaune pereitą sezoną buvo maksimalinė namų statyba
Lietuvos Aidas
1932-01-04 p.p. 5
Straipsnis
Kauno miesto statybos tvarkymas
Kauno miesto statybos tvarkymas
Lietuvos Žinios
1931-02-26 p.p.6
Straipsnis
Apsauga nuo potvynio
Apsauga nuo potvynio
Lietuvos Žinios
1931-03-03 p.p.5
Straipsnis
Kaip Kaunas gelbėsis nuo potvynio
Kaip Kaunas gelbėsis nuo potvynio
Lietuvos Žinios
1931-03-17 p.p.5
Straipsnis
Statys Karininkų Ramovę
Statys Karininkų Ramovę
Lietuvos Žinios
1931-03-18 p.p.5
Žinutė
Organizuojasi taksi automobilių sąvininkai
Organizuojasi taksi automobilių sąvininkai
Lietuvos Žinios
1931-04-03 p.5
Žinutė
Autobusininkų memorandumas
Autobusininkų memorandumas
Lietuvos Žinios
1931-04-09 p.5
Straipsnis
Kate gastronomė
Kate gastronomė
Lietuvos Žinios
1931-04-10 p.5
Straipsnis
Kaune didelis potvynis
Kaune didelis potvynis
1931-04-14 p.1, 5
Straipsnis
Septyni įsakymai autobusų šoferiams
Septyni įsakymai autobusų šoferiams
Lietuvos Žinios
1931-04-14 p.5
Žinutė
Stud. valgykla žemės ūkio rūmuose bus dar negreit
Stud. valgykla žemės ūkio rūmuose bus dar negreit
Lietuvos Žinios
1931-04-14 p.5
Žinutė
Kaunui gresia potvynio katastrofa
Kaunui gresia potvynio katastrofa
1931-04-15 p.1, 5
Straipsnis
Butų kainų negerovė
Butų kainų negerovė
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.1
Straipsnis
A. Panemunę betvarkant
A. Panemunę betvarkant
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.4
Straipsnis
Dėl priekaištų Kauno miesto savivaldybei
Dėl priekaištų Kauno miesto savivaldybei
Lietuvos Aidas
1932-06-10 p.5
Straipsnis
"Nemuno pirtis", jei nesusitvaerkys, bus uždaryta
"Nemuno pirtis", jei nesusitvaerkys, bus uždaryta
1931-04-15 p.5
Žinutė
Potvynio nelaimė
Potvynio nelaimė
Lietuvos Žinios
1931-04-17 p.1
Straipsnis
Kaunui potvynio katastrofos pavojus dar nepraėjo
Kaunui potvynio katastrofos pavojus dar nepraėjo
1931-04-16 p.1, 5
Straipsnis
Potvynis Kaune jau baigiasi
Potvynis Kaune jau baigiasi
1931-04-17 p.2
Straipsnis
Aliuminijinis autobusas
Aliuminijinis autobusas
1931-04-17 p.5
Žinutė
Naujas greitosios pagalbos automobilis
Naujas greitosios pagalbos automobilis
1931-04-17 p.5
Straipsnis
Susisiekimas autobusais Kaunas - Marijampolė
Susisiekimas autobusais Kaunas - Marijampolė
Lietuvos Žinios
1931-04-17 p.5
Straipsnis
Projektas sujungt Aukšt. Šančius su Kaunu
Projektas sujungt Aukšt. Šančius su Kaunu
Lietuvos Aidas
1932-06-10 p.6
Žinutė
Pastatytas dar vienas telefonas automatas Laisvės al.
Pastatytas dar vienas telefonas automatas Laisvės al.
Lietuvos Aidas
1933-02-21 p.10
Žinutė
Laisvės alėjoje pastatytas laikrodis
Laisvės alėjoje pastatytas laikrodis
Lietuvos Aidas
1933-08-17 p.5
Žinutė
Kas minutė Laisvės alėja pravažiuoja po 4 vežimus
Kas minutė Laisvės alėja pravažiuoja po 4 vežimus
Lietuvos Aidas
1937-03-21 p.5
Straipsnis
Taip žuvo Kaunas
Taip žuvo Kaunas
Lietuvos Aidas
1932-06-18 p.2-3
Straipsnis
Nukentėjusių nuo potvynio šelpimas
Nukentėjusių nuo potvynio šelpimas
1931-04-20 p.5
Straipsnis
Rengiasi statyti hydroelektros stotį
Rengiasi statyti hydroelektros stotį
1931-04-20 p.5
Straipsnis
Pasitarime dėl hidro-elektros stoties
Pasitarime dėl hidro-elektros stoties
1931-04-21 p.5
Žinutė
Nukentėjusių nuo potvynio žiniai
Nukentėjusių nuo potvynio žiniai
1931-04-22 p.5
Žinutė
Instrukcijos autobusų tarnautojams
Instrukcijos autobusų tarnautojams
Lietuvos Žinios
1931-04-23 p.5
Žinutė
Kaip elektrifikuoti Lieutvą
Kaip elektrifikuoti Lieutvą
1931-04-23 p.5
Straipsnis
Sumažinkime potvynio nelaimes
Sumažinkime potvynio nelaimes
Lietuvos Žinios
1931-04-23 p.5
Straipsnis
Kaune vėl potvynis
Kaune vėl potvynis
Lietuvos Žinios
1931-04-24 p.5
Žinutė
Kaunui vėl gresia milžiniškas potvynis.
Kaunui vėl gresia milžiniškas potvynis.
Lietuvos Žinios
1931-04-25 p.1
Straipsnis
„Rusiškas vanduo“
„Rusiškas vanduo“
Lietuvos Žinios
1931-04-25 p.5
Žinutė
Muštynės „Pikadylli“
Muštynės „Pikadylli“
Lietuvos Žinios
1931-04-27 p.5
Žinutė
Nemune vanduo kyla
Nemune vanduo kyla
Lietuvos Žinios
1931-04-27 p.5
Žinutė
Išilgai miesto bėgiai autobusams
Išilgai miesto bėgiai autobusams
Lietuvos Žinios
1931-04-28 p.5
Straipsnis
Pradės meksfaltuoti Kauno gatves
Pradės meksfaltuoti Kauno gatves
Lietuvos Žinios
1931-04-28 p.5
Žinutė
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
1931-04-28 p.5
Straipsnis
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Lietuvos Aidas
1932-06-20 p.7
Straipsnis
Nieko neužmiršo ir nieko neišmoko
Nieko neužmiršo ir nieko neišmoko
Lietuvos Aidas
1932-06-21 p.6
Straipsnis
Būtų gražiau
Būtų gražiau
Lietuvos Aidas
1932-06-24 p.6
Žinutė
"Būda" Vaižganto gatvėj
"Būda" Vaižganto gatvėj
Lietuvos Aidas
1932-06-25 p.8
Žinutė
Žinutė apie pakilusį Nemuno lygį
Žinutė apie pakilusį Nemuno lygį
1922-03-01 p.3
Žinutė
Ledo skaldymas
Ledo skaldymas
Lietuvos Žinios
1922-03-02 p.3
Žinutė
Nemunas sujudo
Nemunas sujudo
1922-03-03 p.3
Žinutė
Laukiamo potvynio perspėjimo reikalu
Laukiamo potvynio perspėjimo reikalu
1922-03-03 p.4
Straipsnis
Kaune pradėjo veikti šilkų fabrikas
Kaune pradėjo veikti šilkų fabrikas
1931-05-02 p.4
Straipsnis
Nenori iškelti kapų
Nenori iškelti kapų
Lietuvos Žinios
1931-05-02 p.
Žinutė
Apdegė sacharino fabrikas
Apdegė sacharino fabrikas
Lietuvos Žinios
1931-05-04 p.5
Straipsnis
Barikados Jonavos gatvėje
Barikados Jonavos gatvėje
Lietuvos Žinios
1931-05-05 p.5
Straipsnis
Poilsio vietos ir susisiekimas
Poilsio vietos ir susisiekimas
Lietuvos Aidas
1932-07-01 p.5
Straipsnis
Kaip Kauniečiai vasaroja
Kaip Kauniečiai vasaroja
Lietuvos Aidas
1932-07-05 p.5
Straipsnis
Kauno miesto taryba
Kauno miesto taryba
Lietuvos Aidas
1932-07-05 p.6
Straipsnis
Madrido ir Varšuvos judėjimo tvarkytojas tvarkys Kauno judėjimą
Madrido ir Varšuvos judėjimo tvarkytojas tvarkys Kauno judėjimą
Lietuvos Žinios
1931-05-05 p.5
Straipsnis
Važinėjančios pirtys Kaune
Važinėjančios pirtys Kaune
Lietuvos Žinios
1931-05-05 p.5
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1932-07-08 p.6
Žinutė
Reikėtų sutvarkyti namų numerius
Reikėtų sutvarkyti namų numerius
Lietuvos Aidas
1932-07-08 p.8
Straipsnis
Butų yra, butų nėra
Butų yra, butų nėra
Lietuvos Aidas
1932-07-12 p.5
Straipsnis
Pertvarkomas miesto sodas
Pertvarkomas miesto sodas
Lietuvos Aidas
1932-07-12 p.6
Žinutė
Ministerių kabinetas priėmė Didžiojo Kauno ribas
Ministerių kabinetas priėmė Didžiojo Kauno ribas
Lietuvos Žinios
1931-05-09 p.4
Straipsnis
Padirbo vagonus ledams
Padirbo vagonus ledams
Lietuvos Žinios
1931-05-12 p.5
Žinutė
Prašo negriauti namų
Prašo negriauti namų
Lietuvos Žinios
1931-05-12 p.5
Žinutė
Ieško vietos autobusų stočiai
Ieško vietos autobusų stočiai
Lietuvos Žinios
1931-05-13 p.5
Straipsnis
Kaip degė valstybės teatras
Kaip degė valstybės teatras
Lietuvos Žinios
1931-05-15 p.1, 2
Straipsnis
Dėl Kauno miesto naujų ribų
Dėl Kauno miesto naujų ribų
Lietuvos Žinios
1931-05-15 p.5
Straipsnis
Dar apie valstybės teatro gaisrą
Dar apie valstybės teatro gaisrą
Lietuvos Žinios
1931-05-16 p.2
Straipsnis
Dėl miesto gatvių tvarkymo
Dėl miesto gatvių tvarkymo
Lietuvos Žinios
1931-05-19 p.6
Straipsnis
Gana žaisti ugniegesių gyvybe
Gana žaisti ugniegesių gyvybe
Lietuvos Žinios
1931-05-20 p.4
Straipsnis
Paskaita apie siauruosius geležinkelius
Paskaita apie siauruosius geležinkelius
Lietuvos Žinios
1931-05-20 p.5
Žinutė
Technikos fakultetas jau kraustos į kalną
Technikos fakultetas jau kraustos į kalną
Lietuvos Žinios
1931-05-20 p.5
Žinutė
Pardavėjo balsas dėl krautuvių uždarymo laiko
Pardavėjo balsas dėl krautuvių uždarymo laiko
Lietuvos Žinios
1931-05-21 p.5
Straipsnis
Miestų įstaigų butų valymas
Miestų įstaigų butų valymas
Lietuvos Žinios
1931-05-22 p.5
Straipsnis
Kauno kurortas
Kauno kurortas
Lietuvos Žinios
1931-05-23 p.5
Straipsnis
Žinutė apie jacht-klubo persikėlimą į naują vietą
Žinutė apie jacht-klubo persikėlimą į naują vietą
Lietuvos Žinios
1931-05-23 p.5
Žinutė
Didinama elektros stotis
Didinama elektros stotis
Lietuvos Žinios
1931-05-26 p.5
Žinutė
Kaip restoranai išnaudoja kauniečių kantrybę
Kaip restoranai išnaudoja kauniečių kantrybę
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.6
Straipsnis
Naujosios Vilijampolės pažanga, vargai ir nusiskundimai
Naujosios Vilijampolės pažanga, vargai ir nusiskundimai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.6
Straipsnis
Kauno pliažai
Kauno pliažai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.7
Straipsnis
Komisija apžiūrėjo Nemuno reguliavimo darbus
Komisija apžiūrėjo Nemuno reguliavimo darbus
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.8
Straipsnis
Didelis gaisras senamiesty
Didelis gaisras senamiesty
Lietuvos Aidas
1932-07-18 p.6
Straipsnis
Šalčiausia prie Kauno vieta
Šalčiausia prie Kauno vieta
Lietuvos Aidas
1932-07-19 p.6
Žinutė
Surankiotos pastabos
Surankiotos pastabos
Lietuvos Aidas
1932-07-23 p.7
Straipsnis
Dėl Kauno miesto greitosios pagelbos
Dėl Kauno miesto greitosios pagelbos
Lietuvos Aidas
1932-07-25 p.4
Straipsnis
V. teatro ateities darbų gairės
V. teatro ateities darbų gairės
Lietuvos Žinios
1931-05-27 p.2
Straipsnis
Dėl iškabų ir plakatų
Dėl iškabų ir plakatų
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Straipsnis
Lietuvos autobusų savininkų sąjunga
Lietuvos autobusų savininkų sąjunga
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Žinutė
Pradėjo statyti Vytauto muziejų
Pradėjo statyti Vytauto muziejų
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Žinutė
Pranešimas apie naują b-vės „Marginiai“ krautuvę
Pranešimas apie naują b-vės „Marginiai“ krautuvę
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Žinutė
Panemuniečių balsas apie tvarkymąsį
Panemuniečių balsas apie tvarkymąsį
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.6
Straipsnis
Keis butų nuomos įstatymą
Keis butų nuomos įstatymą
Lietuvos Žinios
1931-05-29 p.5
Straipsnis
Žydai ligoninei prašo subsidijos
Žydai ligoninei prašo subsidijos
Lietuvos Žinios
1931-05-29 p.5
Žinutė
Nustatytosios Kauno maudyklės
Nustatytosios Kauno maudyklės
Lietuvos Žinios
1931-06-01 p.6
Straipsnis
Perkūnas trenkė į Kauno ugniagesių rūmus
Perkūnas trenkė į Kauno ugniagesių rūmus
Lietuvos Žinios
1931-06-03 p.1
Straipsnis
Kam reikia elektros šviesos?
Kam reikia elektros šviesos?
Lietuvos Žinios
1931-06-03 p.5
Žinutė
Atkerpa žemės nuo žydų kapų
Atkerpa žemės nuo žydų kapų
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Žinutė
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Meksfaltavimo darbai
Meksfaltavimo darbai
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Žinutė
Pradžios mokyklų statyba
Pradžios mokyklų statyba
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Statyba Kaune
Statyba Kaune
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Žinutė
10.000lt telefono kanalizacijai
10.000lt telefono kanalizacijai
Lietuvos Aidas
1932-07-28 p.6
Žinutė
Kauno ligoninės
Kauno ligoninės
Lietuvos Aidas
1932-07-29 p.4
Straipsnis
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1932-07-29 p.5
Straipsnis
Dėl butų brangumo Kaune
Dėl butų brangumo Kaune
Lietuvos Aidas
1932-07-30 p.6
Straipsnis
Vėl nuolat gyvėja statyba Kaune
Vėl nuolat gyvėja statyba Kaune
Lietuvos Aidas
1932-08-01 p.6
Žinutė
Rūpinamasi Kauno beturčių būkle
Rūpinamasi Kauno beturčių būkle
Lietuvos Aidas
1932-08-03 p.6
Žinutė
Dėl tvarkos autobusuose
Dėl tvarkos autobusuose
Lietuvos Aidas
1932-08-04 p.6
Straipsnis
Vokiečių laivus jau išleidžia
Vokiečių laivus jau išleidžia
Lietuvos Žinios
1931-06-08 p.5
Žinutė
Lietuvos jacht-klubo plaukiojimo mokykla
Lietuvos jacht-klubo plaukiojimo mokykla
1931-06-09 p.5
Žinutė
Valstybės teatras nori, kad ugniagesiai nuolat teatre budėtų
Valstybės teatras nori, kad ugniagesiai nuolat teatre budėtų
Lietuvos Žinios
1931-06-09 p.5
Žinutė
Keltuvas į Žaliakalnį
Keltuvas į Žaliakalnį
Lietuvos Žinios
1931-06-10 p.5
Žinutė
Nori, kad apie įgulos bažnyčią būtų išmeksfaltuota
Nori, kad apie įgulos bažnyčią būtų išmeksfaltuota
Lietuvos Žinios
1931-06-10 p.5
Žinutė
Skautai nori udžegti didelį laužą
Skautai nori udžegti didelį laužą
Lietuvos Žinios
1931-06-10 p.5
Žinutė
Žinutė apie Vytauto muziejaus statybos darbus
Žinutė apie Vytauto muziejaus statybos darbus
Lietuvos Žinios
1931-06-10 p.5
Žinutė
Būtini darbai miesto priemiesčiuose
Būtini darbai miesto priemiesčiuose
Lietuvos Žinios
1931-06-11 p.5
Straipsnis
Prezidento gatvės meksfaltavimas
Prezidento gatvės meksfaltavimas
Lietuvos Žinios
1931-06-11 p.5
Žinutė
Miesto tunelis
Miesto tunelis
Lietuvos Žinios
1931-06-12 p.5
Straipsnis
Pliažai tušti
Pliažai tušti
1931-06-15 p.5
Žinutė
Prekybos ir pramonės rūmai statysis namus
Prekybos ir pramonės rūmai statysis namus
Lietuvos Žinios
1931-06-15 p.5
Žinutė
Statys sporto rūmus
Statys sporto rūmus
Lietuvos Žinios
1931-06-15 p.5
Žinutė
Naujos pradžios mokyklos
Naujos pradžios mokyklos
Lietuvos Žinios
1931-06-16 p.5
Žinutė
Vagonas ledainė
Vagonas ledainė
Lietuvos Žinios
1931-06-17 p.5
Žinutė
Siaurųjų geležinkelių direkcija praneša
Siaurųjų geležinkelių direkcija praneša
1931-06-18 p.5
Žinutė
Medicinos fakulteto statyba
Medicinos fakulteto statyba
Lietuvos Žinios
1931-06-22 p.5
Žinutė
Traukinėlis į seną miestą dar vaikščios
Traukinėlis į seną miestą dar vaikščios
Lietuvos Žinios
1931-06-22 p.5
Žinutė
Keltuvas į Žaliakalnį
Keltuvas į Žaliakalnį
Lietuvos Žinios
1931-06-24 p.5
Žinutė
Prašo pakeisti šoferių uniformą
Prašo pakeisti šoferių uniformą
Lietuvos Žinios
1931-06-24 p.5
Žinutė
Lengva, bet nepageidaujama profesija
Lengva, bet nepageidaujama profesija
Lietuvos Aidas
1932-08-06 p.6
Straipsnis
Numatoma žiemai 600 darbininkų darbo
Numatoma žiemai 600 darbininkų darbo
Lietuvos Aidas
1932-08-08 p.6
Žinutė
Butų negerovės gydymas
Butų negerovės gydymas
Lietuvos Aidas
1932-08-09 p.5
Straipsnis
Aleksote griuvo kalnas su namu
Aleksote griuvo kalnas su namu
Lietuvos Aidas
1932-08-09 p.6
Žinutė
Vaižganto gatvės nelaimės
Vaižganto gatvės nelaimės
Lietuvos Aidas
1932-08-09 p.6
Straipsnis
Platinama ir gražinama aikštė prie Kauno gelež. stoties
Platinama ir gražinama aikštė prie Kauno gelež. stoties
Lietuvos Aidas
1932-08-10 p.6
Žinutė
Priimti geležinkelių valdybos pastatyti prie Kauno gelež. st. namai
Priimti geležinkelių valdybos pastatyti prie Kauno gelež. st. namai
Lietuvos Aidas
1932-08-10 p.6
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Auto tarnautojų susirinkimas
Auto tarnautojų susirinkimas
Lietuvos Žinios
1931-06-27 p.5
Žinutė
Žemojoje Fredoje bus pabėgių mirkykla
Žemojoje Fredoje bus pabėgių mirkykla
Lietuvos Žinios
1931-06-30 p.5
Straipsnis
Šveicarai sutinka paskolint Kaunui nemažiau kaip 2 mil. lt
Šveicarai sutinka paskolint Kaunui nemažiau kaip 2 mil. lt
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.6
Straipsnis
Baigiamas statyti popieriaus fabrikas
Baigiamas statyti popieriaus fabrikas
Lietuvos Aidas
1932-08-13 p.7
Straipsnis
 Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Lietuvos Aidas
1932-08-13 p.4
Straipsnis
Apie Kauno miesto savivaldybės greitosios pagalbos pagerinimus
Apie Kauno miesto savivaldybės greitosios pagalbos pagerinimus
Lietuvos Aidas
1932-08-20 p.6
Straipsnis
Keltuvas į Žaliakalnį
Keltuvas į Žaliakalnį
Lietuvos Žinios
1931-07-02 p.5
Žinutė
Medicinos fakulteto rūmų
Medicinos fakulteto rūmų
Lietuvos Žinios
1931-07-03 p.5
Žinutė
Botanikos sodas
Botanikos sodas
Lietuvos Aidas
1932-08-20 p.7
Straipsnis
Kauno lombardas
Kauno lombardas
Lietuvos Aidas
1932-08-23 p.5
Straipsnis
Petrošiūnai nesusitvarkė
Petrošiūnai nesusitvarkė
Lietuvos Aidas
1932-08-23 p.8
Straipsnis
Aplūžę laiptai
Aplūžę laiptai
Lietuvos Aidas
1932-08-24 p.6
Žinutė
Kaune butai jau atpigo 25-30 procentų
Kaune butai jau atpigo 25-30 procentų
Lietuvos Aidas
1932-08-24 p.6
Straipsnis
Kas gi bus su "gumbuotu soboru"?
Kas gi bus su "gumbuotu soboru"?
Lietuvos Aidas
1932-09-02 p.5
Straipsnis
"Oratoriai"
"Oratoriai"
Lietuvos Aidas
1932-09-07 p.5
Straipsnis
Molis įsigali
Molis įsigali
Lietuvos Aidas
1932-09-09 p.7
Žinutė
Apverktina Šančių gatvių būklė
Apverktina Šančių gatvių būklė
Lietuvos Aidas
1932-09-12 p.6
Straipsnis
Per dieną Kaunas suvartoja 3,5 tūkst. kub. mtr. vandens
Per dieną Kaunas suvartoja 3,5 tūkst. kub. mtr. vandens
Lietuvos Aidas
1932-09-14 p.6
Straipsnis
Opiuoju stadiono klausimu
Opiuoju stadiono klausimu
Lietuvos Aidas
1932-09-14 p.7
Straipsnis
Kauno parko reikalu
Kauno parko reikalu
Lietuvos Aidas
1932-09-17 p.5
Straipsnis
Įdomios iškilmės Nemuno saloj
Įdomios iškilmės Nemuno saloj
Lietuvos Aidas
1932-09-19 p.2
Straipsnis
Kauno miestas aprūpinamas malkomis
Kauno miestas aprūpinamas malkomis
Lietuvos Aidas
1932-09-27 p.7
Žinutė
Dėl Gulbės aikštės ir Valančiaus paminklo
Dėl Gulbės aikštės ir Valančiaus paminklo
Lietuvos Aidas
1932-09-30 p.4
Straipsnis
Greit „Parama“ keps tiek duonos, kad užtektų visam Kaunui
Greit „Parama“ keps tiek duonos, kad užtektų visam Kaunui
Lietuvos Žinios
1931-07-04 p.4
Straipsnis
Amizituos Kauno gatves
Amizituos Kauno gatves
Lietuvos Žinios
1931-07-04 p.7
Straipsnis
Pradėjo statyti medicinos fakulteto rūmus
Pradėjo statyti medicinos fakulteto rūmus
Lietuvos Žinios
1931-07-04 p.8
Straipsnis
Naujakuriams tikras vargas
Naujakuriams tikras vargas
Lietuvos Žinios
1931-07-06 p.5
Žinutė
Vargsta be šaligatvių
Vargsta be šaligatvių
Lietuvos Žinios
1931-07-07 p.5
Žinutė
Dėl iškirstų Ąžuolyne medžių
Dėl iškirstų Ąžuolyne medžių
Lietuvos Žinios
1931-07-08 p.5
Žinutė
Išviečių neduoda statyti
Išviečių neduoda statyti
Lietuvos Žinios
1931-07-08 p.5
Žinutė
Perima priskirtas Kauno miestui naujas apylinkes
Perima priskirtas Kauno miestui naujas apylinkes
Lietuvos Žinios
1931-07-08 p.5
Žinutė
Tiesins ir platins gatves
Tiesins ir platins gatves
Lietuvos Žinios
1931-07-09 p.5
Žinutė
„Lietuvos Lloydo“ reklaminis skelbimas
„Lietuvos Lloydo“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-11 p.5
Reklama
„Lietuvos kredito banko“ reklaminis skelbimas
„Lietuvos kredito banko“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-11 p.6
Reklama
Kokia Kaunui nauda iš prijungtų sričių
Kokia Kaunui nauda iš prijungtų sričių
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Straipsnis
Prašo parduotuves atidaryti 6 val. ryto
Prašo parduotuves atidaryti 6 val. ryto
Lietuvos Žinios
1931-04-17 p.5
Žinutė
Stato sveikatos namus
Stato sveikatos namus
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Žinutė
Ves gatvę per žydų kapines
Ves gatvę per žydų kapines
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Straipsnis
A. Panemunėj statys dar vieną sanatoriją
A. Panemunėj statys dar vieną sanatoriją
Lietuvos Aidas
1932-10-04 p.6
Žinutė
Cotton fabriką, didžiausia Pabaltyje
Cotton fabriką, didžiausia Pabaltyje
Lietuvos Aidas
1932-10-10 p.4
Straipsnis
Jau baigiami statyti Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakulteto rūmai
Jau baigiami statyti Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakulteto rūmai
1932-10-10 p.7
Žinutė
Netvarka garlaivių stoty
Netvarka garlaivių stoty
Lietuvos Žinios
1931-07-15 p.5
Žinutė
Dėl autobusų kursavimo tvarkos
Dėl autobusų kursavimo tvarkos
Lietuvos Žinios
1931-07-17 p.5
Žinutė
Gatvių neplatins
Gatvių neplatins
Lietuvos Žinios
1931-07-17 p.5
Žinutė
Apie funikulierių
Apie funikulierių
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.2
Straipsnis
Dviračių parduotuvės reklaminis skelbimas
Dviračių parduotuvės reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.5
Reklama
Lietūkis statys didelį malūną
Lietūkis statys didelį malūną
Lietuvos Žinios
1931-07-20 p.5
Žinutė
Iškilmingai atidarys tunelį
Iškilmingai atidarys tunelį
Lietuvos Žinios
1931-07-21 p.5
Žinutė
Paėmė stayti geležinkeliečių namus
Paėmė stayti geležinkeliečių namus
Lietuvos Žinios
1931-07-21 p.5
Žinutė
Gyvai jungiasi prie vandentiekio
Gyvai jungiasi prie vandentiekio
Lietuvos Žinios
1931-07-22 p.5
Žinutė
Kleboniškiuose įrengiami dar 5 šuliniai
Kleboniškiuose įrengiami dar 5 šuliniai
Lietuvos Žinios
1931-07-22 p.5
Žinutė
Apdraus važiuojančius autobusais
Apdraus važiuojančius autobusais
Lietuvos Žinios
1931-07-23 p.5
Žinutė
Bendrovės „Skėtlit“ reklaminis skelbimas
Bendrovės „Skėtlit“ reklaminis skelbimas
1931-07-25 p.6
Reklama
Kauno miesto statybos komisijos darbai
Kauno miesto statybos komisijos darbai
Lietuvos Žinios
1931-07-27 p.5
Žinutė
BUs autobusninkų pasitarimas
BUs autobusninkų pasitarimas
Lietuvos Žinios
1931-07-28 p.5
Žinutė
Remontuos Kauno apygardos teismo rūmus
Remontuos Kauno apygardos teismo rūmus
Lietuvos Žinios
1931-07-28 p.5
Žinutė
Lietuvos autobusų tarn-jų sąjunga
Lietuvos autobusų tarn-jų sąjunga
Lietuvos Žinios
1931-07-30 p.5
Žinutė
Perims funikulierių
Perims funikulierių
Lietuvos Žinios
1931-07-30 p.5
Žinutė
Remontuos Įgulos bžanyčią
Remontuos Įgulos bžanyčią
Lietuvos Žinios
1931-07-31 p.5
Žinutė
Jau remontuoja Kauno apygardos teismo rūmus
Jau remontuoja Kauno apygardos teismo rūmus
Lietuvos Žinios
1931-08-03 p.5
Žinutė
Amezituos gatves
Amezituos gatves
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.5
Žinutė
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Įgulos bažnyčia pavojingoje padėty
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.5
Žinutė
Vergijos laikų paminklas
Vergijos laikų paminklas
Lietuvos Žinios
1931-08-06 p.1
Straipsnis
Autobusininkai nori išmeksfaltuoti Kauną
Autobusininkai nori išmeksfaltuoti Kauną
Lietuvos Žinios
1931-08-07 p.5
Žinutė
Vyt. Kalno gyventojai prašo vandentiekio
Vyt. Kalno gyventojai prašo vandentiekio
Lietuvos Žinios
1931-08-07 p.5
Žinutė
Spaudos apžvalga Kauno Įgulos bažnyčios tematika
Spaudos apžvalga Kauno Įgulos bažnyčios tematika
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.2
Straipsnis
Jau pradeda amizituoti Kęstučio gatvę
Jau pradeda amizituoti Kęstučio gatvę
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.5
Žinutė
Persitvarko Lietuvos autobusų tarnautojų s-ga
Persitvarko Lietuvos autobusų tarnautojų s-ga
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.5
Straipsnis
Pritrūksta statybos medžiagos
Pritrūksta statybos medžiagos
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.5
Žinutė
Statys modernišką kliniką
Statys modernišką kliniką
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.5
Žinutė
Vytauto Didžiojo Komiteto posėdis
Vytauto Didžiojo Komiteto posėdis
Lietuvos Žinios
1931-08-08 p.5
Straipsnis
Miestas prašo paskolos
Miestas prašo paskolos
Lietuvos Žinios
1931-08-10 p.5
Žinutė
Š. metų Nemuno vagos darbai
Š. metų Nemuno vagos darbai
Lietuvos Žinios
1931-08-11 p.5
Straipsnis
Jau pabaigta statyti
Jau pabaigta statyti
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.5
Žinutė
Kauno miesto reikalai
Kauno miesto reikalai
Lietuvos Žinios
1931-08-13 p.2
Straipsnis
Griauti ar negriauti soborą?
Griauti ar negriauti soborą?
Lietuvos Žinios
1931-08-13 p.4
Straipsnis
Socialdemokratai
Socialdemokratai
Lietuvos Žinios
1931-08-17 p.5
Žinutė
Katalikų spauda Kauno soborą reikalauja griauti
Katalikų spauda Kauno soborą reikalauja griauti
Lietuvos Žinios
1931-08-18 p.2
Straipsnis
Perankstyvas įsakymas
Perankstyvas įsakymas
Lietuvos Žinios
1931-08-21 p.5
Žinutė
Griauti!
Griauti!
Lietuvos Žinios
1931-08-22 p.2
Straipsnis
Dėliai miesto inventoriaus sudarymo
Dėliai miesto inventoriaus sudarymo
Lietuvos Žinios
1931-08-22 p.5
Straipsnis
Odų, skudurų ir k.p. sandėlius iškels iš miesto ribų
Odų, skudurų ir k.p. sandėlius iškels iš miesto ribų
Lietuvos Žinios
1931-08-22 p.5
Straipsnis
Dzūkų ir Prūsų gatvių
Dzūkų ir Prūsų gatvių
Lietuvos Žinios
1931-08-24 p.5
Žinutė
Kaune norima statyti preservatyvų automatai
Kaune norima statyti preservatyvų automatai
Lietuvos Žinios
1931-08-25 p.5
Reklama
Nauja autobusų linija
Nauja autobusų linija
Lietuvos Žinios
1931-08-25 p.5
Žinutė
Kauno kapus iškels už Petrašiūnų
Kauno kapus iškels už Petrašiūnų
Lietuvos Žinios
1931-08-26 p.5
Žinutė
Keliams taisyti mašinos
Keliams taisyti mašinos
Lietuvos Žinios
1931-08-28 p.5
Žinutė
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
 Tvarkytinas kelias į Karmelitų pliažą
Tvarkytinas kelias į Karmelitų pliažą
Lietuvos Aidas
1935-06-26 p.7
Straipsnis
Dėl priekaištų naujojo geležinkelio statybai
Dėl priekaištų naujojo geležinkelio statybai
Lietuvos Aidas
1932-10-26 p.1
Straipsnis
 S. Kalvarija. Žinutės
S. Kalvarija. Žinutės
Lietuvos Aidas
1935-07-04 p.8
Žinutė
Palanga
Palanga
Lietuvos Aidas
1935-07-06 p.8
Straipsnis
Dar oro muziejaus reikalu
Dar oro muziejaus reikalu
Lietuvos Aidas
1935-07-11 p.7
Straipsnis
 Onuškės
Onuškės
1935-07-17 p.8
Straipsnis
Dėl Kauno maudyklių
Dėl Kauno maudyklių
Lietuvos Aidas
1935-07-26 p.10
Straipsnis
Kaunas atsisveikino su siauruoju geležinkeliu
Kaunas atsisveikino su siauruoju geležinkeliu
Lietuvos Aidas
1935-08-01 p.4
Straipsnis
Baigtas įrengti stiklo fabrikas Šančiuose
Baigtas įrengti stiklo fabrikas Šančiuose
Lietuvos Aidas
1932-10-29 p.8
Žinutė
Dar 4 telefono automatai Kaune
Dar 4 telefono automatai Kaune
Lietuvos Aidas
1932-11-04 p.7
Žinutė
Taip išrodys Vytauto Didžiojo muziejus, kurio rūmai dabar sparčiai statomi
Taip išrodys Vytauto Didžiojo muziejus, kurio rūmai dabar sparčiai statomi
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.4
Straipsnis
Giršo Landmano baldų krautuvės reklaminis skelbimas
Giršo Landmano baldų krautuvės reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.5
Reklama
John Hulstrom reklaminis skelbimas
John Hulstrom reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.5
Reklama
G. Mandelbrauto reklaminis skelbimas
G. Mandelbrauto reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.5
Reklama
Hydro elektros stotis
Hydro elektros stotis
Lietuvos Žinios
1931-08-31 p.2
Straipsnis
Vytauto Didžiojo Komiteto Tarybos posėdis
Vytauto Didžiojo Komiteto Tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1931-08-31 p.6
Straipsnis
Spaudos Fondo knygyno reklaminis skelbimas
Spaudos Fondo knygyno reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-09-01 p.2
Reklama
Valstybės teatro remontas jau baigiamas
Valstybės teatro remontas jau baigiamas
Lietuvos Žinios
1931-09-01 p.5
Žinutė
Nemune vanduo pakilo
Nemune vanduo pakilo
Lietuvos Žinios
1931-09-02 p.5
Žinutė
Darbas iš atbulo galo
Darbas iš atbulo galo
Lietuvos Žinios
1931-09-02 p.6
Straipsnis
Kauno miesto autobusų savininkai
Kauno miesto autobusų savininkai
Lietuvos Žinios
1931-09-03 p.5
Žinutė
Pirmas po atostogų Kauno miesto tarybos posėdis
Pirmas po atostogų Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1931-09-04 p.2
Straipsnis
Kauno pliažų statistika
Kauno pliažų statistika
Lietuvos Žinios
1931-09-04 p.4
Straipsnis
Prašo iškelti džiovyklas
Prašo iškelti džiovyklas
Lietuvos Žinios
1931-09-09 p.5
Žinutė
Pasitarimai hydroelektros stoties reikalu
Pasitarimai hydroelektros stoties reikalu
Lietuvos Žinios
1931-09-11 p.5
Žinutė
Aktualūs Kauno reikalai
Aktualūs Kauno reikalai
Lietuvos Aidas
1932-11-08 p.7
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1932-11-10 p.7
Žinutė
Skundžiasi Žaliakalnio gatvėmis
Skundžiasi Žaliakalnio gatvėmis
Lietuvos Aidas
1932-11-21 p.7
Žinutė
„Pavietris“ Dzūkų g-vėj
„Pavietris“ Dzūkų g-vėj
Lietuvos Žinios
1931-09-12 p.5
Žinutė
Ministeris pirmininkas apžiūrėjo apygardos teismo rūmus
Ministeris pirmininkas apžiūrėjo apygardos teismo rūmus
Lietuvos Žinios
1931-09-15 p.5
Žinutė
Kaip Kaune valomos aikštės
Kaip Kaune valomos aikštės
Lietuvos Žinios
1931-09-15 p.5
Žinutė
Žaliakalnio gyventojų dėmesiui!
Žaliakalnio gyventojų dėmesiui!
Lietuvos Žinios
1931-09-16 p.5
Žinutė
Pašto rūmai jau baigiami įrengti
Pašto rūmai jau baigiami įrengti
Lietuvos Žinios
1931-09-17 p.5
Žinutė
Per Žaliajį tiltą autobusai nekursuos
Per Žaliajį tiltą autobusai nekursuos
Lietuvos Žinios
1931-09-22 p.5
Žinutė
Autobusų savininkų memorandumas Kauno miesto tarybai
Autobusų savininkų memorandumas Kauno miesto tarybai
Lietuvos Žinios
1931-09-24 p.5
Žinutė
Tyrinės Kauno pilį
Tyrinės Kauno pilį
Lietuvos Žinios
1931-09-24 p.5
Žinutė
Žmonės vengia autobuso su 13 nr.
Žmonės vengia autobuso su 13 nr.
Lietuvos Žinios
1931-09-24 p.5
Žinutė
Vanduo tik iš dangaus
Vanduo tik iš dangaus
Lietuvos Žinios
1931-09-25 p.5
Žinutė
Didelei ligoninei statyti vieta aprinkta Vytauto ąžuolyne
Didelei ligoninei statyti vieta aprinkta Vytauto ąžuolyne
1931-09-26 p.5
Žinutė
Sudegė „Eros“ fabrikas
Sudegė „Eros“ fabrikas
Lietuvos Žinios
1931-09-29 p.5
Straipsnis
Šančių gatvelė, kuri pateko į Europos žurnalus
Šančių gatvelė, kuri pateko į Europos žurnalus
Lietuvos Žinios
1931-09-30 p.6
Straipsnis
Gaisras autobusų stoty
Gaisras autobusų stoty
Lietuvos Žinios
1931-10-01 p.5
Žinutė
Resp. Prezidentas A. Smetona „Marginių“ krautuvėje
Resp. Prezidentas A. Smetona „Marginių“ krautuvėje
Lietuvos Žinios
1931-10-01 p.5
Žinutė
Tikrino autobusus
Tikrino autobusus
Lietuvos Žinios
1931-10-01 p.5
Žinutė
Nemuno ir Nerio krantai nebus stiprinami
Nemuno ir Nerio krantai nebus stiprinami
Lietuvos Žinios
1931-10-02 p.5
Žinutė
Studentų atstovybė nutarė statydintis namis
Studentų atstovybė nutarė statydintis namis
Lietuvos Žinios
1931-10-02 p.6
Straipsnis
Dega brolių Vailokaičių fabrikas
Dega brolių Vailokaičių fabrikas
Lietuvos Žinios
1931-10-06 p.1
Straipsnis
Iš pasitarimo hidroelektros stoties statymo reikalu
Iš pasitarimo hidroelektros stoties statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1932-11-23 p.3
Straipsnis
Reikšmingos sukaktuvės
Reikšmingos sukaktuvės
Lietuvos Aidas
1932-11-23 p.
Straipsnis
Autobusų susisiekimo klausimu
Autobusų susisiekimo klausimu
Lietuvos Aidas
1932-11-25 p.5
Straipsnis
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Lietuvos Aidas
1932-11-25 p.7
Straipsnis
Dar viena čiuožykla Kaune
Dar viena čiuožykla Kaune
Lietuvos Aidas
1932-11-26 p.11
Žinutė
Dėl dulkių gatvėse
Dėl dulkių gatvėse
Lietuvos Aidas
1932-11-26 p.11
Žinutė
Jau atidarytas motinos ir vaiko muziejus Kaune
Jau atidarytas motinos ir vaiko muziejus Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-05 p.6
Straipsnis
Kauno miesto taryba jau priėmė 1933 metų sąmatą
Kauno miesto taryba jau priėmė 1933 metų sąmatą
Lietuvos Aidas
1932-12-07 p.5
Straipsnis
Statyba Kaune dar nesustojo
Statyba Kaune dar nesustojo
Lietuvos Aidas
1932-12-13 p.7
Žinutė
Žinutės apie Lietuvos miestus
Žinutės apie Lietuvos miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-13 p.7
Žinutė
Kaune yra 52 restoranai ir 5 alinės
Kaune yra 52 restoranai ir 5 alinės
Lietuvos Aidas
1932-12-14 p.7
Žinutė
Kauno miesto savivaldybė baigs šiuos metus be deficito
Kauno miesto savivaldybė baigs šiuos metus be deficito
Lietuvos Aidas
1932-12-17 p.10
Straipsnis
A. Panemunėje įrengta moderniška čiuožykla
A. Panemunėje įrengta moderniška čiuožykla
Lietuvos Aidas
1932-12-21 p.6
Žinutė
Prieškalėdinė švenčių nuotaika Kaune
Prieškalėdinė švenčių nuotaika Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-23 p.14
Straipsnis
Nenaikinkime medelių ir augalų
Nenaikinkime medelių ir augalų
Lietuvos Aidas
1932-12-28 p.7
Straipsnis
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-30 p.7
Straipsnis
Jau baigiamas naujasis botanikos sodo šiltnamis
Jau baigiamas naujasis botanikos sodo šiltnamis
Lietuvos Aidas
1937-09-30 p.8
Straipsnis
Namų savininkų sindikatas
Namų savininkų sindikatas
Lietuvos Žinios
1931-10-06 p.5
Žinutė
Brolių Vailokaičių fabrikų Šančiuose gaisras dar galutinai neužgesintas
Brolių Vailokaičių fabrikų Šančiuose gaisras dar galutinai neužgesintas
Lietuvos Žinios
1931-10-07 p.1
Straipsnis
Kauno miesto taryba pradėjo posėdžius
Kauno miesto taryba pradėjo posėdžius
Lietuvos Aidas
1937-10-01 p.3
Straipsnis
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Statyba Kaune 1933 m. bemaž nesumažėjo
Statyba Kaune 1933 m. bemaž nesumažėjo
Lietuvos Aidas
1934-01-11 p.6
Žinutė
Originališka valgykla
Originališka valgykla
Lietuvos Žinios
1931-10-07 p.5
Žinutė
Teatro „Žvaigždikis“ reklaminis skelbimas
Teatro „Žvaigždikis“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-10-07 p.6
Reklama
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1931-10-09 p.5
Straipsnis
Kauno priemiesčių gyentojų žiniai
Kauno priemiesčių gyentojų žiniai
Lietuvos Žinios
1931-10-12 p.5
Straipsnis
Petrašiūnai - Kauno priemiestis
Petrašiūnai - Kauno priemiestis
Lietuvos Žinios
1931-10-12 p.5
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1931-10-16 p.5
Straipsnis
Kauno miesto statytojams žinotina
Kauno miesto statytojams žinotina
Lietuvos Žinios
1931-10-20 p.5
Žinutė
Miesto centre neleis statyti fabrikų
Miesto centre neleis statyti fabrikų
1931-10-21 p.5
Žinutė
Nauji didieji Kauno miesto savivaldybės statybiniai ir tvarkymo darbai
Nauji didieji Kauno miesto savivaldybės statybiniai ir tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1937-10-20 p.8
Straipsnis
Inžinieriai apie Lietuvos elektrifikaciją
Inžinieriai apie Lietuvos elektrifikaciją
Lietuvos Aidas
1937-10-22 p.5
Straipsnis
Aleksoto stiklo fabrikas švenčia savo dešimtmetį
Aleksoto stiklo fabrikas švenčia savo dešimtmetį
Lietuvos Aidas
1937-10-23 p.16
Straipsnis
Koki šiuo metu naujojo gumos fabriko reikalai
Koki šiuo metu naujojo gumos fabriko reikalai
Lietuvos Aidas
1937-10-23 p.5
Straipsnis
Kauno miesto Savivaldybė dar pirks 15 naujų autobusų
Kauno miesto Savivaldybė dar pirks 15 naujų autobusų
Lietuvos Aidas
1937-10-29 p.3
Straipsnis
Kas Kaunui siūloma už norimus paskolinti 15 milijonų litų
Kas Kaunui siūloma už norimus paskolinti 15 milijonų litų
Lietuvos Aidas
1937-11-07 p.5
Straipsnis
Visą didžiąją savo paskolą Kaunas išleisiąs tik per 7 metu
Visą didžiąją savo paskolą Kaunas išleisiąs tik per 7 metu
Lietuvos Aidas
1937-11-08 p.1
Straipsnis
Kaip šiuo metu eina didžioji klinikų statyba
Kaip šiuo metu eina didžioji klinikų statyba
Lietuvos Aidas
1937-11-10 p.3
Straipsnis
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Kaunas turės visą eilę aikščių
Kaunas turės visą eilę aikščių
Lietuvos Aidas
1937-11-12 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1937-11-12 p.8
Žinutė
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.16
Straipsnis
Kaunui tinka nemiegančio miesto vardas
Kaunui tinka nemiegančio miesto vardas
Lietuvos Aidas
1937-11-14 p.8
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Lūšnų griovimas nebus suaktyvintas
Lūšnų griovimas nebus suaktyvintas
Lietuvos Aidas
1937-11-19 p.4
Straipsnis
Draugija, kuri nori papuošti visą Lietuvą
Draugija, kuri nori papuošti visą Lietuvą
Lietuvos Aidas
1937-11-20 p.5
Straipsnis
Kauno valgyklos ir restoranai
Kauno valgyklos ir restoranai
Lietuvos Aidas
1937-11-20 p.5
Straipsnis
Statomas antras stiklo fabrikas vardu Elnis
Statomas antras stiklo fabrikas vardu Elnis
Lietuvos Aidas
1937-11-20 p.
Straipsnis
Palemone atidaryti gražūs mokyklai namai
Palemone atidaryti gražūs mokyklai namai
Lietuvos Aidas
1937-11-22 p.5
Straipsnis
Vėl rado senojo Kauno statybos likučių
Vėl rado senojo Kauno statybos likučių
Lietuvos Aidas
1937-11-24 p.4
Straipsnis
"Maistas" ima konkrečiai spręsti darbininkų butų statybos klausimą
"Maistas" ima konkrečiai spręsti darbininkų butų statybos klausimą
Lietuvos Aidas
1937-11-27 p.2
Straipsnis
Kiek Kaune gimsta, miršta ir susituokia
Kiek Kaune gimsta, miršta ir susituokia
Lietuvos Aidas
1937-11-30 p.5
Straipsnis
Judėjimas ties Vilijampolės, Panemunės tiltais ir Ukmergės pl.
Judėjimas ties Vilijampolės, Panemunės tiltais ir Ukmergės pl.
Lietuvos Aidas
1937-12-01 p.4
Straipsnis
Stambūs socialinės globos darbai Kauno Žaliakalnyje
Stambūs socialinės globos darbai Kauno Žaliakalnyje
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.4
Straipsnis
Butų ir statybos padėtis Klaipėdoje
Butų ir statybos padėtis Klaipėdoje
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.7
Straipsnis
Garliava
Garliava
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.17
Žinutė
Sekmadienį jau atidaromi naujieji Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
Sekmadienį jau atidaromi naujieji Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
Lietuvos Aidas
1937-12-10 p.3
Straipsnis
Vakarykštė nelaimė Šančiuose
Vakarykštė nelaimė Šančiuose
Lietuvos Aidas
1937-12-12 p.3
Straipsnis
Šaltis laikinai beveik sustabdė klinikų statybą
Šaltis laikinai beveik sustabdė klinikų statybą
Lietuvos Aidas
1937-12-13 p.8
Straipsnis
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Lietuvos Aidas
1937-12-16 p.8
Straipsnis
Vaizdinė propaganda
Vaizdinė propaganda
Lietuvos Aidas
1937-12-17 p.4
Straipsnis
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Lietuvos Aidas
1937-12-17 p.5
Straipsnis
Ką ateinančiais metais numato atlikti Kauno m. savivaldybė
Ką ateinančiais metais numato atlikti Kauno m. savivaldybė
Lietuvos Aidas
1937-12-22 p.5
Straipsnis
Vakar Kauno m. taryba priėmė naują Kauno biudžetą
Vakar Kauno m. taryba priėmė naują Kauno biudžetą
Lietuvos Aidas
1937-12-23 p.5
Straipsnis
Garažo vidus jau paramstytas
Garažo vidus jau paramstytas
Lietuvos Aidas
1937-12-23 p.24
Straipsnis
Kauno šaulių rinktinė eina prie savų rūmų statybos
Kauno šaulių rinktinė eina prie savų rūmų statybos
Lietuvos Aidas
1937-12-23 p.24
Straipsnis
Garažo griuvimo priežasčių galėjusi būti visa eilė
Garažo griuvimo priežasčių galėjusi būti visa eilė
Lietuvos Aidas
1937-12-28 p.5
Straipsnis
Dar padidėsiąs Kauno M. Savivaldybės pelnas iš įmonių
Dar padidėsiąs Kauno M. Savivaldybės pelnas iš įmonių
Lietuvos Aidas
1937-12-29 p.5
Straipsnis
Kasdien Kaune autobusais važinėti parduodama po 25.000 bilietų
Kasdien Kaune autobusais važinėti parduodama po 25.000 bilietų
Lietuvos Aidas
1937-12-30 p.5
Straipsnis
Į kanalizaciją ir vandentiekį Kaune įdėta jau apie 10-12 mil. litų
Į kanalizaciją ir vandentiekį Kaune įdėta jau apie 10-12 mil. litų
Lietuvos Aidas
1937-12-31 p.5
Straipsnis
Naujųjų metų nuotykiai Kaune ir jo apylinkėse
Naujųjų metų nuotykiai Kaune ir jo apylinkėse
Lietuvos Aidas
1938-01-03 p.4
Straipsnis
Kaunas prie 22 šalčio
Kaunas prie 22 šalčio
Lietuvos Aidas
1938-01-05 p.5
Straipsnis
Norima įsteigti ir Kaune miesto geležinkelio stotį
Norima įsteigti ir Kaune miesto geležinkelio stotį
Lietuvos Aidas
1934-01-17 p.5
Žinutė
Bažnytinis muziejus
Bažnytinis muziejus
Lietuvos Aidas
1934-01-19 p.8
Žinutė
Vytauto Didžiojo muziejaus kūrimo darbai
Vytauto Didžiojo muziejaus kūrimo darbai
Lietuvos Aidas
1934-01-20 p.8
Straipsnis
Kaunas sekmadienį ilsisi...
Kaunas sekmadienį ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-22 p.8
Straipsnis
Kaunas sekmadienį ilsisi...
Kaunas sekmadienį ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-23 p.6
Straipsnis
Lietuvos aero klubas naujuose namuose padės įrengti slėptuves
Lietuvos aero klubas naujuose namuose padės įrengti slėptuves
Lietuvos Aidas
1934-01-26 p.5
Žinutė
Kauno keliai
Kauno keliai
Lietuvos Aidas
1934-01-27 p.7
Straipsnis
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-29 p.7
Žinutė
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-31 p.3
Straipsnis
Viešieji darbai Kaune ir toliau sutvarkyti
Viešieji darbai Kaune ir toliau sutvarkyti
Lietuvos Aidas
1934-02-02 p.8
Straipsnis
Kokios dabar turės būti Kauno kirpyklos ir maisto produktų krautuvės
Kokios dabar turės būti Kauno kirpyklos ir maisto produktų krautuvės
Lietuvos Aidas
1937-06-23 p.7
Straipsnis
Veterinarijos Akademijos reikšmė nuolat didėja
Veterinarijos Akademijos reikšmė nuolat didėja
Lietuvos Aidas
1937-06-23 p.8
Straipsnis
12.000.000 lt. naujiems Kauno miesto statybos darbams
12.000.000 lt. naujiems Kauno miesto statybos darbams
Lietuvos Aidas
1937-06-24 p.1
Straipsnis
Napoleono paminklinė lenta
Napoleono paminklinė lenta
Lietuvos Aidas
1937-06-24 p.3
Straipsnis
Pienocentras statosi šaldytuvus
Pienocentras statosi šaldytuvus
Lietuvos Aidas
1934-07-17 p.p. 8
Straipsnis
Dėl Kauno miesto gatvių pavadinimų
Dėl Kauno miesto gatvių pavadinimų
Lietuvos Aidas
1936-01-18 p.p.5
Straipsnis
Pernai Kaune buvo 177 gaisrai
Pernai Kaune buvo 177 gaisrai
Lietuvos Aidas
1938-01-05 p.5
Straipsnis
Aleksotas turi keturkojų prieglaudą
Aleksotas turi keturkojų prieglaudą
Lietuvos Aidas
1938-01-09 p.5
Straipsnis
Atremontuota eilė evangelikų bažnyčių
Atremontuota eilė evangelikų bažnyčių
Lietuvos Aidas
1938-01-11 p.4
Straipsnis
Kauno apskrities viršininkas apie miesto ir apskrities aktualius reikalus
Kauno apskrities viršininkas apie miesto ir apskrities aktualius reikalus
Lietuvos Aidas
1938-01-11 p.5
Straipsnis
Miramaras
Miramaras
Liežuvis
1923-12-15 p.p. 4
Reklama
Varjete Miramaras
Varjete Miramaras
1923-12-15 p.p. 4
Žinutė
Kas šiemet Kaune numatyta padaryti viešųjų darbų fondo lėšomis
Kas šiemet Kaune numatyta padaryti viešųjų darbų fondo lėšomis
Lietuvos Aidas
1938-01-13 p.5
Straipsnis
Gelbėkime Vytauto bažnyčią
Gelbėkime Vytauto bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-01-15 p.10
Straipsnis
Sklypų atpiginimas
Sklypų atpiginimas
Lietuvos Aidas
1938-01-17 p.4
Straipsnis
Pernai į statybą įdėta apie 50 mil. litų
Pernai į statybą įdėta apie 50 mil. litų
1938-01-19 p.3
Straipsnis
Patogus prekybos uostas Kaune
Patogus prekybos uostas Kaune
Lietuvos Aidas
1936-01-23 p.p.3
Straipsnis
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1938-01-21 p.6
Straipsnis
Kaunas jau didelis miestas
Kaunas jau didelis miestas
Lietuvos Aidas
1938-01-25 p.4
Straipsnis
Dar patobulintas Žaliakalnio susisiekimas su centru
Dar patobulintas Žaliakalnio susisiekimas su centru
Lietuvos Aidas
1936-01-27 p.p.4
Straipsnis
Susisiekimo nepatogumas
Susisiekimo nepatogumas
Lietuvos Aidas
1936-01-27 p.p.4
Žinutė
Sena pasaka
Sena pasaka
Lietuvos Aidas
1936-01-28 p.p.4
Žinutė
Iš Fredos ir Garliavos praeities
Iš Fredos ir Garliavos praeities
Lietuvos Aidas
1937-07-12 p.2
Straipsnis
Steigiama penkta vaikų skaitykla
Steigiama penkta vaikų skaitykla
Lietuvos Aidas
1938-02-01 p.2
Straipsnis
Berlyno pertvarkymo planas ir Kaunas
Berlyno pertvarkymo planas ir Kaunas
Lietuvos Aidas
1938-02-03 p.3
Straipsnis
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.
Straipsnis
Kaunas jau ruošiasi sutikti potvynį
Kaunas jau ruošiasi sutikti potvynį
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.5
Straipsnis
Ką vakar svarstė ir nutarė Kauno m. taryba
Ką vakar svarstė ir nutarė Kauno m. taryba
Lietuvos Aidas
1938-02-11 p.5
Straipsnis
Krantines stiprina daugiau kaip 1.000 darbininkų
Krantines stiprina daugiau kaip 1.000 darbininkų
Lietuvos Aidas
1938-02-11 p.5
Straipsnis
Kas daroma Kaunui gražiau iliuminuoti
Kas daroma Kaunui gražiau iliuminuoti
Lietuvos Aidas
1938-02-14 p.8
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Savosios valiutos tvirtovė - Lietuvos bankas
Savosios valiutos tvirtovė - Lietuvos bankas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.10
Straipsnis
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.16
Straipsnis
Straipsniai apie bankus
Straipsniai apie bankus
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.26
Straipsnis
Tie, kurie iš savo medžiagos savomis rankomis stiprų ir gražų drabužį padaro
Tie, kurie iš savo medžiagos savomis rankomis stiprų ir gražų drabužį padaro
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.27
Straipsnis
Spaustuvė, siekianti gražios spaudos
Spaustuvė, siekianti gražios spaudos
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.28
Straipsnis
Straipsniai apie Kauno miesto įmones
Straipsniai apie Kauno miesto įmones
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.29
Straipsnis
Kauno audiniai
Kauno audiniai
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.30
Straipsnis
Kauno miesto centre piauna ir svilina kiaules
Kauno miesto centre piauna ir svilina kiaules
Lietuvos Aidas
1936-01-09 p.p.3
Žinutė
Ar kopėte į Kauno radio stoties stiebą
Ar kopėte į Kauno radio stoties stiebą
Lietuvos Aidas
1936-01-16 p.p.3
Straipsnis
Iškilmės Kauno apskrities savivaldybėje
Iškilmės Kauno apskrities savivaldybėje
Lietuvos Aidas
1934-02-03 p.16
Straipsnis
Ar gerai kauniečiai sunaudoja sekmadienio poilsio laiką
Ar gerai kauniečiai sunaudoja sekmadienio poilsio laiką
Lietuvos Aidas
1934-02-05 p.8
Straipsnis
Pažaislio sidabrinėje tyloje
Pažaislio sidabrinėje tyloje
Lietuvos Aidas
1934-02-06 p.2
Straipsnis
Nelaimingas atsitikimas
Nelaimingas atsitikimas
Lietuvos Aidas
1934-02-07 p.8
Žinutė
Kokiu būdu miesto centre išliko karvių banda
Kokiu būdu miesto centre išliko karvių banda
Lietuvos Aidas
1937-07-06 p.4
Straipsnis
Keleivių patogumui pastatyta nauja prieplauka
Keleivių patogumui pastatyta nauja prieplauka
Lietuvos Aidas
1936-08-05 p.8
Straipsnis
Dėl Kauno tvarkymo
Dėl Kauno tvarkymo
Lietuvos Aidas
1937-07-17 p.3
Straipsnis
Naujosios Kauno ligoninės statybos reikalu
Naujosios Kauno ligoninės statybos reikalu
Lietuvos Aidas
1936-08-09 p.3
Straipsnis
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.45
Straipsnis
Pirmasis Lietuvos linų ir pakulų apdirbimo fabrikas
Pirmasis Lietuvos linų ir pakulų apdirbimo fabrikas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.45
Straipsnis
Valstybės draudimo įstaiga
Valstybės draudimo įstaiga
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.47
Straipsnis
Gražioji mūsų statyba
Gražioji mūsų statyba
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.48
Straipsnis
Kauno planingos statybos reikalu
Kauno planingos statybos reikalu
Lietuvos Aidas
1938-02-17 p.6
Straipsnis
Kaunas per dieną
Kaunas per dieną
Lietuvos Aidas
1938-02-21 p.2
Straipsnis
Kaunas per dieną
Kaunas per dieną
Lietuvos Aidas
1938-02-25 p.2
Straipsnis
Kaunas per dieną
Kaunas per dieną
Lietuvos Aidas
1938-03-01 p.2
Straipsnis
Kur Kaune didžiausias judėjimas
Kur Kaune didžiausias judėjimas
Lietuvos Aidas
1938-03-03 p.5
Straipsnis
Prisikėlimo bažnyčia pasipuoš dideliu paveikslu
Prisikėlimo bažnyčia pasipuoš dideliu paveikslu
Lietuvos Aidas
1938-03-09 p.5
Straipsnis
Mūsų praeitis muziejuje, kurį žino retas kaunietis
Mūsų praeitis muziejuje, kurį žino retas kaunietis
Lietuvos Aidas
1938-03-10 p.5
Straipsnis
 Lankykime Vytauto Didžiojo Kultūros muziejų
Lankykime Vytauto Didžiojo Kultūros muziejų
Lietuvos Aidas
1937-07-17 p.5
Straipsnis
Keltus atiduos iš varžytinių
Keltus atiduos iš varžytinių
Lietuvos Aidas
1934-02-09 p.5
Žinutė
Autobusų susisiekimą Kaune paims savivaldybė
Autobusų susisiekimą Kaune paims savivaldybė
Lietuvos Aidas
1934-02-09 p.6
Straipsnis
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus santvarkos
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus santvarkos
Lietuvos Aidas
1934-02-09 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Vytauto Didžiojo muziejų
Žinutės apie Vytauto Didžiojo muziejų
Lietuvos Aidas
1934-02-10 p.5
Žinutė
Kiek jau padaryta Kaunui nuo potvynio apsaugoti
Kiek jau padaryta Kaunui nuo potvynio apsaugoti
Lietuvos Aidas
1936-08-13 p.8
Žinutė
Gatvių grindimas apvaliais akmenimis
Gatvių grindimas apvaliais akmenimis
Lietuvos Aidas
1937-07-07 p.5
Straipsnis
Maironio g. rado XVIII a. statybos likučių
Maironio g. rado XVIII a. statybos likučių
Lietuvos Aidas
1938-03-15 p.5
Straipsnis
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.4
Straipsnis
Kaip galutinai projektuojama sunaudoti didžiąją Kauno paskolą
Kaip galutinai projektuojama sunaudoti didžiąją Kauno paskolą
Lietuvos Aidas
1938-03-20 p.3
Straipsnis
Vytauto kalnui reikalingas keltuvas
Vytauto kalnui reikalingas keltuvas
Lietuvos Aidas
1936-08-20 p.3
Straipsnis
Šiemet pradės statyti Darbo rūmų namus
Šiemet pradės statyti Darbo rūmų namus
Lietuvos Aidas
1938-03-27 p.4
Straipsnis
Dėl čerpių kokybės
Dėl čerpių kokybės
Lietuvos Aidas
1936-08-25 p.8
Straipsnis
Dalis Juozapavičiaus prosp. jau pergrįsta
Dalis Juozapavičiaus prosp. jau pergrįsta
Lietuvos Aidas
1936-08-26 p.8
Žinutė
Parengtas Kauno miesto 5 metų darbo planas
Parengtas Kauno miesto 5 metų darbo planas
Lietuvos Aidas
1936-08-28 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
Lietuvos Aidas
1936-08-28 p.6
Straipsnis
Seimo salė atidarymo iškilmių diena
Seimo salė atidarymo iškilmių diena
Lietuvos Aidas
1936-09-01 p.1
Straipsnis
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Lietuvos Aidas
1937-07-21 p.2
Straipsnis
Šalinkime triukšmą
Šalinkime triukšmą
Lietuvos Aidas
1936-01-31 p.p.4
Žinutė
Kaune nori pastatyti šviečiamųjų dujų fabriką
Kaune nori pastatyti šviečiamųjų dujų fabriką
Lietuvos Aidas
1936-09-12 p.3
Straipsnis
Išspręstas didžiosios Kauno paskolos naudojimo klausimas
Išspręstas didžiosios Kauno paskolos naudojimo klausimas
Lietuvos Aidas
1938-04-01 p.5
Straipsnis
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvos Aidas
1938-04-04 p.4
Straipsnis
Butų klausimu užsieniečiams
Butų klausimu užsieniečiams
Lietuvos Aidas
1938-04-05 p.5
Straipsnis
Veterinarijos akademija atidaryta
Veterinarijos akademija atidaryta
Lietuvos Aidas
1936-09-20 p.2
Straipsnis
Rotušės aikštės sutvarkymas
Rotušės aikštės sutvarkymas
Lietuvos Aidas
1938-04-07 p.4
Straipsnis
Pylimas, kuris turės apsaugoti Kauną nuo Nemuno potvynių
Pylimas, kuris turės apsaugoti Kauną nuo Nemuno potvynių
Lietuvos Aidas
1936-09-23 p.8
Straipsnis
Dekanas prof. V. Lašas apie V.D.U. klinikų statybą
Dekanas prof. V. Lašas apie V.D.U. klinikų statybą
Lietuvos Aidas
1938-04-11 p.4
Straipsnis
Vaikų darželiai Lietuvoje
Vaikų darželiai Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-04-14 p.10
Straipsnis
Pavasario švenčių ženklai Kaune
Pavasario švenčių ženklai Kaune
Lietuvos Aidas
1938-04-14 p.15
Straipsnis
Kaune statyba sparčiai vyksta
Kaune statyba sparčiai vyksta
Lietuvos Aidas
1938-04-21 p.3
Straipsnis
Kauno miesto 5 metų planas ir sporto aikštės
Kauno miesto 5 metų planas ir sporto aikštės
Lietuvos Aidas
1936-09-29 p.8
Straipsnis
Įdomi miesto gatvių dekoratorė
Įdomi miesto gatvių dekoratorė
Lietuvos Aidas
1936-09-30 p.4
Žinutė
Ar mums reikia orinio susisiekimo
Ar mums reikia orinio susisiekimo
Lietuvos Aidas
1936-02-02 p.p.4
Straipsnis
Kaip šiemet bus tvarkomas garlaivių susisiekimas Nemunu
Kaip šiemet bus tvarkomas garlaivių susisiekimas Nemunu
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.3
Straipsnis
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.3
Straipsnis
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Lietuvos Aidas
1938-04-24 p.4
Straipsnis
Lietuvos viešbutis statydinsis didelius rūmus
Lietuvos viešbutis statydinsis didelius rūmus
Lietuvos Aidas
1938-04-24 p.5
Straipsnis
Papildomus kreditus garažo statybai Kauno m. taryba paskyrė
Papildomus kreditus garažo statybai Kauno m. taryba paskyrė
Lietuvos Aidas
1938-04-29 p.5
Straipsnis
Kelionė aplink Kauną
Kelionė aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1938-04-29 p.6
Straipsnis
Steigaimos dvi gimnazijos ir progimnazija
Steigaimos dvi gimnazijos ir progimnazija
Lietuvos Aidas
1938-04-30 p.4
Straipsnis
Amžinojo šešėlio krantais
Amžinojo šešėlio krantais
Lietuvos Aidas
1938-04-30 p.6
Straipsnis
 Vytauto D. Universiteto klinikų kertinio akmens ir pamatų pašventinimo iškilmės
Vytauto D. Universiteto klinikų kertinio akmens ir pamatų pašventinimo iškilmės
Lietuvos Aidas
1937-07-22 p.5
Straipsnis
Širvintos. Gražiai tvarkosi miestelis
Širvintos. Gražiai tvarkosi miestelis
Lietuvos Aidas
1937-07-26 p.6
Žinutė
Didelė statyba Kaune
Didelė statyba Kaune
Lietuvos Aidas
1937-07-28 p.2
Žinutė
Jurbarkas
Jurbarkas
Lietuvos Aidas
1936-02-07 p.p.6
Straipsnis
Ir priemiesčiai nori būti miestais
Ir priemiesčiai nori būti miestais
Lietuvos Aidas
1936-02-10 p.p.4
Žinutė
Sąlygos Kauno ligoninei statyti
Sąlygos Kauno ligoninei statyti
Lietuvos Aidas
1936-02-11 p.p.8
Straipsnis
LA, 1936.03.15, p.1 - Vanduo Kaune butus apsėmė apie 8,000 žmonių
LA, 1936.03.15, p.1 - Vanduo Kaune butus apsėmė apie 8,000 žmonių
1936-03-15 p.1
Straipsnis
LA, 1936.03.25, p.4 - Kaip vokiečiai bombardavo Kauną iš lėktuvų ir cepelino
LA, 1936.03.25, p.4 - Kaip vokiečiai bombardavo Kauną iš lėktuvų ir cepelino
Lietuvos Aidas
1936-03-25 p.4
Straipsnis
Šakiai
Šakiai
Lietuvos Aidas
1936-02-15 p.p.8
Straipsnis
Talinas ir Kaunas
Talinas ir Kaunas
Lietuvos Aidas
1936-02-17 p.p.2
Straipsnis
Vasario 16-oji Kaune
Vasario 16-oji Kaune
Lietuvos Aidas
1936-02-17 p.p.3
Straipsnis
Autobusų stotis bus pradėta statyti kovo pradžioje
Autobusų stotis bus pradėta statyti kovo pradžioje
Lietuvos Aidas
1936-02-18 p.p.3
Žinutė
Gražiai tvarkomi karių kapai
Gražiai tvarkomi karių kapai
Lietuvos Aidas
1936-02-20 p.p.5
Straipsnis
Palanga. Keičiasi miesto vaizdas
Palanga. Keičiasi miesto vaizdas
Lietuvos Aidas
1937-08-03 p.6
Straipsnis
LA, 1936.03.27, p.2 - Vakar Kaunas pergyveno oro puolimą
LA, 1936.03.27, p.2 - Vakar Kaunas pergyveno oro puolimą
Lietuvos Aidas
1936-03-27 p.2
Straipsnis
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-05-04 p.10
Straipsnis
Pasitarimas Dr. Basanavičiaus parko A. Panemunėje tvarkymo reikalu
Pasitarimas Dr. Basanavičiaus parko A. Panemunėje tvarkymo reikalu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.5
Straipsnis
Puošiamas Ąžuolynas
Puošiamas Ąžuolynas
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.6
Straipsnis
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.10
Straipsnis
Estų spauda apie Kauno statybą
Estų spauda apie Kauno statybą
Lietuvos Aidas
1938-05-07 p.6
Žinutė
LA, 1936.04.02, p.3 - Šį mėnesį priims Klaipėdos radio stotį
LA, 1936.04.02, p.3 - Šį mėnesį priims Klaipėdos radio stotį
Lietuvos Aidas
1936-04-02 p.3
Straipsnis
Vytauto D. Universitetas paruošė 10 m. veikimo planą
Vytauto D. Universitetas paruošė 10 m. veikimo planą
Lietuvos Aidas
1938-05-11 p.8
Straipsnis
Rotušės aikštės sutvarkymas
Rotušės aikštės sutvarkymas
Lietuvos Aidas
1938-05-12 p.5
Straipsnis
Kauno žemėse slepiasi įdomi praeitis
Kauno žemėse slepiasi įdomi praeitis
1938-05-12 p.6
Straipsnis
Steigs naują didelį aliejaus fabriką
Steigs naują didelį aliejaus fabriką
Lietuvos Aidas
1938-05-15 p.4
Straipsnis
Aukokim Tautos Šventovei
Aukokim Tautos Šventovei
Lietuvos Aidas
1936-10-03 p.10
Straipsnis
Kauno savivaldybė vėluojasi tvarkyti gatves
Kauno savivaldybė vėluojasi tvarkyti gatves
Lietuvos Aidas
1938-05-16 p.8
Straipsnis
Lietuvos viešbučiui naujus namus statys ateinančiais metais
Lietuvos viešbučiui naujus namus statys ateinančiais metais
Lietuvos Aidas
1938-05-18 p.6
Straipsnis
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Lietuvos Aidas
1938-05-19 p.2
Straipsnis
Apie nudžiūvusias tujas ir medžių gatvėse laistymą
Apie nudžiūvusias tujas ir medžių gatvėse laistymą
Lietuvos Aidas
1938-05-19 p.6
Straipsnis
Iškilaukime be alkoholio
Iškilaukime be alkoholio
Lietuvos Aidas
1938-05-21 p.4
Straipsnis
Įamžinama 550 m. Lietuvos krikšto ir 20 m. nepriklausomybės sukaktis
Įamžinama 550 m. Lietuvos krikšto ir 20 m. nepriklausomybės sukaktis
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.5
Straipsnis
Kas šiemet Kaune grindžiama, tvarkoma, statoma
Kas šiemet Kaune grindžiama, tvarkoma, statoma
Lietuvos Aidas
1938-05-25 p.5
Straipsnis
Kokia šiemet Kaune numatyta didesnioji privati statyba
Kokia šiemet Kaune numatyta didesnioji privati statyba
Lietuvos Aidas
1938-05-25 p.9
Straipsnis
Ąžuolynas norima paversti vasaros kultūrinių pramogų vietove
Ąžuolynas norima paversti vasaros kultūrinių pramogų vietove
Lietuvos Aidas
1938-05-25 p.12
Straipsnis
Kaune vyrų visą laiką daugiau negu moterų
Kaune vyrų visą laiką daugiau negu moterų
Lietuvos Aidas
1938-05-28 p.12
Straipsnis
Ąžuolyno apylinkę betvarkant
Ąžuolyno apylinkę betvarkant
Lietuvos Aidas
1938-06-02 p.6
Straipsnis
Dar apie Rotušės aikštės sutvarkymą
Dar apie Rotušės aikštės sutvarkymą
Lietuvos Aidas
1938-06-02 p.6
Straipsnis
Aukšt. Technikos Mokyklos rūmai bus baigti statyti dar šį rudenį
Aukšt. Technikos Mokyklos rūmai bus baigti statyti dar šį rudenį
Lietuvos Aidas
1938-06-03 p.5
Straipsnis
Papildomai 136.000 litų Kauno gatvėms grįsti
Papildomai 136.000 litų Kauno gatvėms grįsti
Lietuvos Aidas
1938-06-04 p.4
Straipsnis
Tauragėje šaligatviai galės būti tik iš betoninių plytų
Tauragėje šaligatviai galės būti tik iš betoninių plytų
Lietuvos Aidas
1938-06-07 p.4
Straipsnis
Parengtas specialusis A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomo įsakymo projektas
Parengtas specialusis A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomo įsakymo projektas
Lietuvos Aidas
1938-06-08 p.2
Straipsnis
Ruošiamasi tinkamai sutvarkyti Kauno pilį
Ruošiamasi tinkamai sutvarkyti Kauno pilį
Lietuvos Aidas
1938-06-11 p.16
Straipsnis
Prasidėjo Vytauto Didžiojo bažnyčios remontas
Prasidėjo Vytauto Didžiojo bažnyčios remontas
Lietuvos Aidas
1938-06-15 p.2
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Kaip statomos universiteto klinikos
Kaip statomos universiteto klinikos
Lietuvos Aidas
1938-06-23 p.5
Straipsnis
Netrukus bus pradėtas statyti Dariaus ir Girėno paminklas
Netrukus bus pradėtas statyti Dariaus ir Girėno paminklas
Lietuvos Aidas
1938-06-24 p.2
Straipsnis
Kitą savaitę galėsime lankyti Zoologijos sodą
Kitą savaitę galėsime lankyti Zoologijos sodą
Lietuvos Aidas
1938-06-25 p.4
Straipsnis
Seniau Vytauto bažnyčia visai kitaip atrodžiusi negu dabar
Seniau Vytauto bažnyčia visai kitaip atrodžiusi negu dabar
Lietuvos Aidas
1938-06-28 p.3
Straipsnis
Dėl miesto žalumynų apsaugos
Dėl miesto žalumynų apsaugos
Lietuvos Aidas
1938-06-28 p.4
Straipsnis
Pažaislio vienuolynas reikalingas skubaus remonto
Pažaislio vienuolynas reikalingas skubaus remonto
Lietuvos Aidas
1938-06-28 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-08-03 p.p. 5
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Šiandien atidaromas zoologijos sodas
Šiandien atidaromas zoologijos sodas
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.5
Straipsnis
Zoologijos sodas atidarytas
Zoologijos sodas atidarytas
Lietuvos Aidas
1938-07-02 p.5
Straipsnis
LA, 1936.04.10, p.3 - Prieššventinis Kaunas
LA, 1936.04.10, p.3 - Prieššventinis Kaunas
Lietuvos Aidas
1936-04-10 p.3
Straipsnis
Kaunas 30 laipsnių karštyje
Kaunas 30 laipsnių karštyje
Lietuvos Aidas
1938-07-03 p.3
Straipsnis
Kas bus su karo muziejumi
Kas bus su karo muziejumi
Lietuvos Aidas
1934-02-10 p.7
Straipsnis
Šančių ugniagesiai
Šančių ugniagesiai
Lietuvos Aidas
1934-02-12 p.5
Žinutė
Kauno centre neleis statyti fabrikų
Kauno centre neleis statyti fabrikų
Lietuvos Žinios
1931-10-21 p.5
Žinutė
Ar gerai kauniečiai sunaudoja sekmadienio poilsio laiką
Ar gerai kauniečiai sunaudoja sekmadienio poilsio laiką
Lietuvos Aidas
1934-02-12 p.6
Straipsnis
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus santvarkos
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus santvarkos
Lietuvos Aidas
1934-02-13 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-02-14 p.5
Žinutė
Ar gerai kauniečiai sunaudoja sekmadienio poilsio laiką
Ar gerai kauniečiai sunaudoja sekmadienio poilsio laiką
Lietuvos Aidas
1934-02-14 p.7
Straipsnis
Blaiviai dirbančioji neblaivinimui įmonė
Blaiviai dirbančioji neblaivinimui įmonė
Lietuvos Aidas
1934-02-17 p.8
Straipsnis
Tobulinamas Žaliakalnio keltuvas
Tobulinamas Žaliakalnio keltuvas
Lietuvos Aidas
1934-02-20 p.5
Žinutė
Vytauto D. Muziejaus rūmai bus galutinai baigti dar šiais metais
Vytauto D. Muziejaus rūmai bus galutinai baigti dar šiais metais
Lietuvos Aidas
1934-02-20 p.5
Žinutė
Vytauto Didžiojo muziejus europietiška retenybė
Vytauto Didžiojo muziejus europietiška retenybė
Lietuvos Aidas
1934-02-23 p.1
Žinutė
Priemiesčių statybos reikalu
Priemiesčių statybos reikalu
Lietuvos Žinios
1931-10-23 p.5
Žinutė
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Lietuvos Žinios
1931-10-22 p.6
Straipsnis
Amerikos lietvių akcinės bendrovės reklama
Amerikos lietvių akcinės bendrovės reklama
Lietuvos Žinios
1931-10-24 p.6
Reklama
Ateities namai
Ateities namai
Lietuvos Žinios
1931-10-26 p.4
Straipsnis
Ąžuolas piliečiui daug nuostolio daro
Ąžuolas piliečiui daug nuostolio daro
Lietuvos Žinios
1931-10-29 p.5
Žinutė
Vandentiekiui gauta daug vamzdžių
Vandentiekiui gauta daug vamzdžių
Lietuvos Žinios
1931-10-29 p.5
Žinutė
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Lietuvos Žinios
1931-10-30 p.4
Straipsnis
Išrauna sausus ąžuolus
Išrauna sausus ąžuolus
Lietuvos Žinios
1931-10-30 p.5
Žinutė
Susidomėjimas krim. policijos muziejum
Susidomėjimas krim. policijos muziejum
Lietuvos Žinios
1931-10-31 p.6
Žinutė
Kelios pastabos miesto valdybai
Kelios pastabos miesto valdybai
Lietuvos Žinios
1931-11-02 p.4
Žinutė
Neįdeda auto garažui durų
Neįdeda auto garažui durų
Lietuvos Žinios
1931-11-02 p.5
Žinutė
Padėkim pastatyt studentams bendrus namus
Padėkim pastatyt studentams bendrus namus
Lietuvos Žinios
1931-11-03 p.2
Straipsnis
Namų savininkų sumanymas
Namų savininkų sumanymas
Lietuvos Žinios
1931-11-03 p.4
Straipsnis
Bat'a numato įsteigti daug batų tasymo punktų
Bat'a numato įsteigti daug batų tasymo punktų
Lietuvos Žinios
1931-11-03 p.5
Žinutė
Hydroelektros stotis būsianti akcinė bendrovė
Hydroelektros stotis būsianti akcinė bendrovė
Lietuvos Žinios
1931-11-06 p.5
Žinutė
Vytauto muziejaus statybos eiga
Vytauto muziejaus statybos eiga
Lietuvos Žinios
1931-11-12 p.6
Straipsnis
„Bata“ konkuruoja Kauno batsiuvius
„Bata“ konkuruoja Kauno batsiuvius
Lietuvos Žinios
1931-11-16 p.5
Žinutė
„Parama“ Kauną aprūpins duona
„Parama“ Kauną aprūpins duona
Lietuvos Žinios
1931-11-17 p.4
Straipsnis
Sugedo funikulierius
Sugedo funikulierius
Lietuvos Žinios
1931-11-17 p.5
Žinutė
Kitas projektas hydroelektros stočiai statyti
Kitas projektas hydroelektros stočiai statyti
Lietuvos Žinios
1931-11-18 p.5
Žinutė
Funikulierium žmonės eina pėsti
Funikulierium žmonės eina pėsti
Lietuvos Žinios
1931-11-19 p.5
Žinutė
 „Paramos“ kepykla
„Paramos“ kepykla
Lietuvos Žinios
1931-11-20 p.5
Straipsnis
Verčia jungtis prie vandentiekio
Verčia jungtis prie vandentiekio
Lietuvos Žinios
1931-11-20 p.5
Žinutė
Kaunui potvynio pavojus galimas
Kaunui potvynio pavojus galimas
Lietuvos Aidas
1934-03-03 p.12
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1935-04-17 p.7
Straipsnis
 Drobės fabrikas
Drobės fabrikas
Lietuvos Aidas
1934-03-17 p.10
Reklama
Lenkų švietimas Lietuvoje neskriaudžiamas
Lenkų švietimas Lietuvoje neskriaudžiamas
Lietuvos Aidas
1934-03-02 p.1
Straipsnis
Trūksta vandens
Trūksta vandens
Lietuvos Aidas
1935-02-06 p.p.8
Straipsnis
Žemės banko namų statyba
Žemės banko namų statyba
Lietuvos Aidas
1934-03-07 p.9
Straipsnis
Kaunas sekmadienį ilsisi
Kaunas sekmadienį ilsisi
Lietuvos Aidas
1934-03-05 p.6
Straipsnis
Kaune palengvintas vandentiekio mokestis
Kaune palengvintas vandentiekio mokestis
1934-03-02 p.8
Straipsnis
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Lietuvos Aidas
1934-08-08 p.p. 5
Straipsnis
Šiemetinė Kauno statyba
Šiemetinė Kauno statyba
Lietuvos Aidas
1934-08-09 p.p. 5
Straipsnis
Ar daug vandens reikia Kaunui apsemti
Ar daug vandens reikia Kaunui apsemti
Lietuvos Aidas
1934-03-10 p.12
Straipsnis
Vasarvietės jau ruošiasi svečius sutikti
Vasarvietės jau ruošiasi svečius sutikti
1935-04-25 p.6
Straipsnis
Kas beliks iš Žaliojo kalno?
Kas beliks iš Žaliojo kalno?
1935-04-25 p.7
Žinutė
Kaune esant plačiai statybai
Kaune esant plačiai statybai
1937-08-12 p.3
Straipsnis
Gaudomi be numerių dviratinkai
Gaudomi be numerių dviratinkai
1935-04-26 p.7
Žinutė
Susisiekimas su Raseiniais
Susisiekimas su Raseiniais
1935-04-26 p.8
Žinutė
Miestai, peržiūrėkite savo gatvių pavadinimus
Miestai, peržiūrėkite savo gatvių pavadinimus
Lietuvos Aidas
1934-03-13 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-14 p.5
Žinutė
Kauno miesto biudžetas 1934 m.
Kauno miesto biudžetas 1934 m.
Lietuvos Aidas
1934-03-16 p.8
Straipsnis
Kur kauniškiai sodins Klaipėdos medžius
Kur kauniškiai sodins Klaipėdos medžius
1935-04-27 p.8
Straipsnis
Kauniečiai turės moderniškiausią Lietuvoje kurortą
Kauniečiai turės moderniškiausią Lietuvoje kurortą
Lietuvos Aidas
1934-03-20 p.8
Straipsnis
Tvora pagal nustatytą pavyzdį
Tvora pagal nustatytą pavyzdį
Lietuvos Aidas
1937-08-05 p.5
Straipsnis
Mūro namai
Mūro namai
1934-03-23 p.4
Straipsnis
Vakarykščiame Kauno miesto tarybos posėdyje
Vakarykščiame Kauno miesto tarybos posėdyje
Lietuvos Aidas
1934-03-23 p.8
Žinutė
Raseiniai
Raseiniai
1935-04-29 p.8
Straipsnis
Kaime atostogaujančio pastabos
Kaime atostogaujančio pastabos
Lietuvos Aidas
1937-08-06 p.5
Straipsnis
Nuo Raseinių ligi Kauno
Nuo Raseinių ligi Kauno
Lietuvos Aidas
1937-08-06 p.6
Straipsnis
Kauno praeities fragmentai
Kauno praeities fragmentai
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.10-12
Straipsnis
Kaunas ateityje
Kaunas ateityje
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.11
Straipsnis
Mažas dalykas, bet netvarka akis bado ir žmones piktina
Mažas dalykas, bet netvarka akis bado ir žmones piktina
Lietuvos Aidas
1934-05-04 p.7
Žinutė
Netvarka Vytauto parke
Netvarka Vytauto parke
Lietuvos Aidas
1934-05-07 p.5
Žinutė
Raseiniai. Žemaitis sulaukė gražaus paminklo
Raseiniai. Žemaitis sulaukė gražaus paminklo
Lietuvos Aidas
1934-05-11 p.6
Straipsnis
Prof. P. Leonas apie buvusį ir dabartinį Kauną
Prof. P. Leonas apie buvusį ir dabartinį Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.12
Straipsnis
Daug tuščių butų
Daug tuščių butų
Lietuvos Aidas
1934-08-13 p.p. 6
Žinutė
Kur šiemet kauniečiai galės maudytis
Kur šiemet kauniečiai galės maudytis
Lietuvos Aidas
1934-05-09 p.12
Straipsnis
11 naujų inžinierių
11 naujų inžinierių
Lietuvos Aidas
1934-11-02 p.p.8
Straipsnis
Pramonės įmonėse dirba 16.743 darbininkai
Pramonės įmonėse dirba 16.743 darbininkai
Lietuvos Aidas
1934-05-05 p.8
Straipsnis
Kaune įrengta 670 naujų butų
Kaune įrengta 670 naujų butų
Lietuvos Aidas
1935-02-12 p.p.7
Straipsnis
Botanikos sodas
Botanikos sodas
Lietuvos Aidas
1934-08-18 p.p. 8
Straipsnis
Statys naują aklųjų institutą
Statys naują aklųjų institutą
Lietuvos Aidas
1934-08-23 p.p. 5
Straipsnis
La, 1936.04.18, p.10 - Statoma moderniška autobusų stotis
La, 1936.04.18, p.10 - Statoma moderniška autobusų stotis
Lietuvos Aidas
1936-04-18 p.10
Straipsnis
LA, 1936.04.23, p.4 - Ką pasakoja 84 m. senukas, matęs kariant kun. Mackevičių
LA, 1936.04.23, p.4 - Ką pasakoja 84 m. senukas, matęs kariant kun. Mackevičių
Lietuvos Aidas
1936-04-23 p.4
Straipsnis
LA, 1936.04.23, p.5 - Iš Žaliakalnio labdarybės
LA, 1936.04.23, p.5 - Iš Žaliakalnio labdarybės
Lietuvos Aidas
1936-04-23 p.5
Straipsnis
LA, 1936.04.28, p.3 - Kaune į kalnus bus granitiniai laiptai
LA, 1936.04.28, p.3 - Kaune į kalnus bus granitiniai laiptai
Lietuvos Aidas
1936-04-28 p.3
Straipsnis
LA, 1936.04.30, p.3 - Koks bus Kauno zoologijos sodas
LA, 1936.04.30, p.3 - Koks bus Kauno zoologijos sodas
Lietuvos Aidas
1936-04-30 p.3
Straipsnis
LA, 1936.04.30, p.4 - Dariaus ir Girėno kūnų perkėlimas, paminklai Kaune ir Soldine
LA, 1936.04.30, p.4 - Dariaus ir Girėno kūnų perkėlimas, paminklai Kaune ir Soldine
Lietuvos Aidas
1936-04-30 p.4
Straipsnis
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.2
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.16
Straipsnis
LA, 1936.05.03, p.4 - Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau kaip 2 kartus
LA, 1936.05.03, p.4 - Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau kaip 2 kartus
Lietuvos Aidas
1936-05-03 p.4
Straipsnis
LA, 1936.05.05, p.3 - Sporto aikštyno įrengimo darbai bus baigti birželio 10 d.
LA, 1936.05.05, p.3 - Sporto aikštyno įrengimo darbai bus baigti birželio 10 d.
Lietuvos Aidas
1936-05-05 p.3
Straipsnis
LA, 1936.05.05, p.4 - Kaunas kasmet vis daugiau skęsta žalumynuose
LA, 1936.05.05, p.4 - Kaunas kasmet vis daugiau skęsta žalumynuose
Lietuvos Aidas
1936-05-05 p.4
Straipsnis
Vanduo Kaune butus apsėmė apie 8.000 žmonių
Vanduo Kaune butus apsėmė apie 8.000 žmonių
Lietuvos Aidas
1936-03-15 p.1
Straipsnis
Priimtas Kauno miesto herbas
Priimtas Kauno miesto herbas
1935-05-03 p.3
Straipsnis
Susidomėjimas prieš lėktuvine paroda
Susidomėjimas prieš lėktuvine paroda
1935-05-03 p.6
Straipsnis
Mes, Laikinoji Sostinė
Mes, Laikinoji Sostinė
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.4
Straipsnis
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.16
Straipsnis
Jau baigti Kauno automat. telef. stoties rūmai
Jau baigti Kauno automat. telef. stoties rūmai
Lietuvos Aidas
1935-05-08 p.7
Straipsnis
Straipsniai apie Kauno miesto įmones
Straipsniai apie Kauno miesto įmones
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.7
Straipsnis
Vokiečių okupuotame Kaune
Vokiečių okupuotame Kaune
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.12-15
Straipsnis
Ruošiamasi Kauno siaur. geležinkelį uždaryti
Ruošiamasi Kauno siaur. geležinkelį uždaryti
Lietuvos Aidas
1935-05-11 p.12
Žinutė
Kaip vokiečiai bombardavo Kauną iš lėktuvų ir cepelino
Kaip vokiečiai bombardavo Kauną iš lėktuvų ir cepelino
Lietuvos Aidas
1936-03-25 p.4
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-02-28 p.4
Straipsnis
Kiek surinkta lėšų V. D. muziejaus statybai ir kiek išleista
Kiek surinkta lėšų V. D. muziejaus statybai ir kiek išleista
Lietuvos Aidas
1934-02-28 p.5
Žinutė
Pakeista filmų cenzūros ir reklamos rinkliava
Pakeista filmų cenzūros ir reklamos rinkliava
Lietuvos Aidas
1934-03-01 p.5
Žinutė
Nemunas Kaune semia žemesnes vietas
Nemunas Kaune semia žemesnes vietas
Lietuvos Aidas
1934-03-01 p.8
Žinutė
Kauno miesto tarybos
Kauno miesto tarybos
Lietuvos Aidas
1934-04-27 p.6
Straipsnis
Kauno miesto sodininkystė
Kauno miesto sodininkystė
Lietuvos Aidas
1934-08-27 p.p. 5
Straipsnis
Vakar Kaunas pergyveno "oro polimą"
Vakar Kaunas pergyveno "oro polimą"
Lietuvos Aidas
1936-03-27 p.2
Straipsnis
Kaip šiais metais bus renkamos lėšos Vytauto Didžiojo Muziejaus statybai baigti
Kaip šiais metais bus renkamos lėšos Vytauto Didžiojo Muziejaus statybai baigti
Lietuvos Aidas
1934-05-03 p.4
Straipsnis
LA, 1936.05.09, p.4 - Bažnytinio meno muziejus
LA, 1936.05.09, p.4 - Bažnytinio meno muziejus
Lietuvos Aidas
1936-05-09 p.4
Straipsnis
Šį mėnesį priims Klaipėdos radio stotį
Šį mėnesį priims Klaipėdos radio stotį
Lietuvos Aidas
1936-04-02 p.3
Straipsnis
Bus pradėtas plentas į Kauną per Ramygalą
Bus pradėtas plentas į Kauną per Ramygalą
Lietuvos Aidas
1934-08-28 p.p. 6
Straipsnis
Kauno apylinkės, dulkės ir plentai
Kauno apylinkės, dulkės ir plentai
Lietuvos Aidas
1934-04-23 p.6
Žinutė
Šaulių s-ga derisi su miesto savivald. dėl Vytauto parko
Šaulių s-ga derisi su miesto savivald. dėl Vytauto parko
Lietuvos Aidas
1934-04-24 p.8
Žinutė
Kauno miesto taryba rado išeitį
Kauno miesto taryba rado išeitį
Lietuvos Aidas
1934-08-31 p.p. 8
Straipsnis
Kauno miesto taryba išsprendė daug įvairių reikalų
Kauno miesto taryba išsprendė daug įvairių reikalų
Lietuvos Aidas
1937-04-30 p.2
Straipsnis
Sudegė tolio fabrikas
Sudegė tolio fabrikas
Lietuvos Aidas
1934-04-17 p.8
Žinutė
Prieššventinis Kaunas
Prieššventinis Kaunas
Lietuvos Aidas
1936-04-10 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-04-20 p.5
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-04-20 p.5
Žinutė
Nauja tvarka Kaune laikyti maisto produktų krautuvėms
Nauja tvarka Kaune laikyti maisto produktų krautuvėms
Lietuvos Aidas
1937-05-04 p.4
Straipsnis
Kaip atrodo Kauno fortai šiandien
Kaip atrodo Kauno fortai šiandien
Lietuvos Aidas
1935-09-04 p.2
Straipsnis
Statoma moderniška autobusų stotis
Statoma moderniška autobusų stotis
Lietuvos Aidas
1936-04-18 p.10
Straipsnis
Kaunas jau ruošiasi maudymosi sezonui
Kaunas jau ruošiasi maudymosi sezonui
1937-05-10 p.3
Straipsnis
Ką pasakoja 84m. senukas, matęs karinat kun. Mackevičių
Ką pasakoja 84m. senukas, matęs karinat kun. Mackevičių
Lietuvos Aidas
1936-04-23 p.4
Straipsnis
Šančių slibinas
Šančių slibinas
Lietuvos Aidas
1935-05-15 p.2
Straipsnis
Iš Žaliakalnio labdarybės
Iš Žaliakalnio labdarybės
Lietuvos Aidas
1936-04-23 p.5
Straipsnis
Lampėdžių kurortas pradėjo sezoną
Lampėdžių kurortas pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1935-05-16 p.10
Straipsnis
Kur Adomas Mickevičius gyveno Kaune
Kur Adomas Mickevičius gyveno Kaune
Lietuvos Aidas
1934-09-20 p.p. 2-3
Straipsnis
Kokios leistos šiemetinės Kauno m. savivaldybės išlaidos
Kokios leistos šiemetinės Kauno m. savivaldybės išlaidos
Lietuvos Aidas
1936-04-27 p.5
Straipsnis
Žemės banko namai Kaune
Žemės banko namai Kaune
Lietuvos Aidas
1935-02-12 p.p.8
Straipsnis
Kaune į kalnus bus granitiniai laiptai
Kaune į kalnus bus granitiniai laiptai
Lietuvos Aidas
1936-04-28 p.3
Straipsnis
Koks bus Kauno zoologijos sodas
Koks bus Kauno zoologijos sodas
Lietuvos Aidas
1936-04-30 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Zapyškį ir Stakliškes
Žinutės apie Zapyškį ir Stakliškes
Lietuvos Aidas
1934-09-21 p.p. 6
Straipsnis
Dariaus ir Girėno kūnų perkėlimas, paminklai Kaune ir Soldine
Dariaus ir Girėno kūnų perkėlimas, paminklai Kaune ir Soldine
Lietuvos Aidas
1936-04-30 p.4
Straipsnis
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1936-05-01 p.3
Straipsnis
Neišsitenka Kauno m. Aušros gimnazija
Neišsitenka Kauno m. Aušros gimnazija
Lietuvos Aidas
1934-09-24 p.p. 5
Straipsnis
Karo muziejus naujoje patalpoje
Karo muziejus naujoje patalpoje
Lietuvos Aidas
1934-09-07 p.p. 5
Straipsnis
Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau nei 7 kartus
Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau nei 7 kartus
Lietuvos Aidas
1936-05-03 p.4
Straipsnis
Kovos su nuomų kainų kėlimu vaisiai jau jaučiami
Kovos su nuomų kainų kėlimu vaisiai jau jaučiami
Lietuvos Aidas
1937-08-19 p.8
Straipsnis
Sporto aikštyno įrengimo darbai bus baigti birželio 10 d.
Sporto aikštyno įrengimo darbai bus baigti birželio 10 d.
Lietuvos Aidas
1936-05-05 p.3
Straipsnis
Kaunas kasmet vis daugiau skęsta žalumynuose
Kaunas kasmet vis daugiau skęsta žalumynuose
Lietuvos Aidas
1936-05-05 p.4
Straipsnis
Didelės išlkilmės šv. Antano parapijos bažnyčioje Kaune
Didelės išlkilmės šv. Antano parapijos bažnyčioje Kaune
Lietuvos Aidas
1937-05-10 p.4
Straipsnis
Veidu į provinciją
Veidu į provinciją
Lietuvos Aidas
1935-09-07 p.5
Straipsnis
Bažnytinio meno muziejus
Bažnytinio meno muziejus
Lietuvos Aidas
1936-05-09 p.4
Straipsnis
Kaip Kaune kalė monetas ir spausdino banknotus
Kaip Kaune kalė monetas ir spausdino banknotus
Lietuvos Aidas
1936-05-09 p.4
Straipsnis
Už gražiausius Kaune namus - pemijos
Už gražiausius Kaune namus - pemijos
Lietuvos Aidas
1935-05-17 p.3
Straipsnis
Vandens keliai pigiausi
Vandens keliai pigiausi
Lietuvos Aidas
1936-05-13 p.5
Straipsnis
Patobulintas susisiekimas geležinkeliais
Patobulintas susisiekimas geležinkeliais
Lietuvos Aidas
1936-05-14 p.3
Straipsnis
Iš Nemuno atkariauta 25.000 kv. metrų plotas
Iš Nemuno atkariauta 25.000 kv. metrų plotas
Lietuvos Aidas
1936-05-14 p.4
Straipsnis
Panemunės kurorte miela ir jauku
Panemunės kurorte miela ir jauku
Lietuvos Aidas
1936-05-15 p.3
Straipsnis
Du kartus "bombarduotas" Kaunas
Du kartus "bombarduotas" Kaunas
Lietuvos Aidas
1937-05-13 p.2
Straipsnis
Kaip auga Kaune gyventojų skaičius
Kaip auga Kaune gyventojų skaičius
Lietuvos Aidas
1936-05-23 p.4
Straipsnis
Ar bus panaikintas siaurasis Kauno geležinkelis
Ar bus panaikintas siaurasis Kauno geležinkelis
Lietuvos Aidas
1934-03-27 p.5
Žinutė
Pažaisly jau statoma vasarnamių kolonija
Pažaisly jau statoma vasarnamių kolonija
Lietuvos Aidas
1934-04-14 p.5
Žinutė
Plentų modernizacijos reikalas
Plentų modernizacijos reikalas
Lietuvos Aidas
1934-04-04 p.8
Straipsnis
Bus pertvarkytas Kauno miesto muziejus
Bus pertvarkytas Kauno miesto muziejus
Lietuvos Aidas
1934-04-11 p.8
Straipsnis
Basanavičiaus šile žvėrynas būtinas
Basanavičiaus šile žvėrynas būtinas
Lietuvos Aidas
1934-04-13 p.3
Straipsnis
Kurgi paminklas Dariui ir Girėnui
Kurgi paminklas Dariui ir Girėnui
Lietuvos Aidas
1936-05-27 p.4
Straipsnis
Kaip Kaunas statosi
Kaip Kaunas statosi
Lietuvos Aidas
1936-05-29 p.5
Straipsnis
Fabrikas, kuris apaus visą Lietuvą
Fabrikas, kuris apaus visą Lietuvą
Lietuvos Aidas
1934-04-07 p.9
Straipsnis
Kaip amerikietis lietuvis vaizduojasi Kauną ateityje
Kaip amerikietis lietuvis vaizduojasi Kauną ateityje
Lietuvos Aidas
1935-09-18 p.6
Straipsnis
Kova su elgetavimu
Kova su elgetavimu
Lietuvos Aidas
1935-05-20 p.8
Straipsnis
Zoologijos sodas Kaune
Zoologijos sodas Kaune
Lietuvos Aidas
1935-05-21 p.2
Straipsnis
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.5
Straipsnis
Didelė žemės ūkio statybos pažanga parodoje
Didelė žemės ūkio statybos pažanga parodoje
Lietuvos Aidas
1935-09-27 p.3
Straipsnis
Kazlų Rūda - pensininkų vasarvietė
Kazlų Rūda - pensininkų vasarvietė
Lietuvos Aidas
1937-08-24 p.2
Straipsnis
Viceministeris inž. Jankevičius aktualiais geležinkelių klausimais
Viceministeris inž. Jankevičius aktualiais geležinkelių klausimais
Lietuvos Aidas
1934-03-27 p.8
Straipsnis
Žinutės iš Marijampolės apskrities
Žinutės iš Marijampolės apskrities
1935-09-28 p.8
Žinutė
Kauno bažnyčios
Kauno bažnyčios
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.9
Straipsnis
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.8
Straipsnis
Nauja statyba Kaune
Nauja statyba Kaune
Lietuvos Aidas
1935-10-07 p.7
Žinutė
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.5
Straipsnis
Kauno garlaivių prieplauką prašo nukelti prie Žaliojo tilto
Kauno garlaivių prieplauką prašo nukelti prie Žaliojo tilto
Lietuvos Aidas
1935-10-12 p.7
Žinutė
Straipsniai apie Kauno ekonomiką
Straipsniai apie Kauno ekonomiką
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.6
Straipsnis
Kaune atrasta senojo miesto pastatų liekanų
Kaune atrasta senojo miesto pastatų liekanų
Lietuvos Aidas
1935-10-18 p.7
Straipsnis
Simnas
Simnas
Lietuvos Aidas
1937-08-26 p.6
Straipsnis
"Ar dešrelių dar nebuvo"
"Ar dešrelių dar nebuvo"
Lietuvos Aidas
1935-03-12 p.p.6
Straipsnis
Viešieji darbai Kaune eina sėkmingai
Viešieji darbai Kaune eina sėkmingai
Lietuvos Aidas
1935-03-14 p.p.4
Straipsnis
Parkai- miestų plaučiai
Parkai- miestų plaučiai
Lietuvos Aidas
1937-05-14 p.6
Straipsnis
Žinutės apie statybą Kaune
Žinutės apie statybą Kaune
Lietuvos Aidas
1935-05-23 p.7
Straipsnis
Šiauliai. Kanalizacijos reikalų važinėjo į Rygą
Šiauliai. Kanalizacijos reikalų važinėjo į Rygą
Lietuvos Aidas
1935-05-23 p.8
Straipsnis
Jurbarkas. Jurbarko miesto vargai ir rūpesčiai
Jurbarkas. Jurbarko miesto vargai ir rūpesčiai
Lietuvos Aidas
1936-02-27 p.p.6
Straipsnis
Jurbarkas. Jurbarko miesto vargai ir rūpesčiai
Jurbarkas. Jurbarko miesto vargai ir rūpesčiai
Lietuvos Aidas
1936-02-27 p.p.6
Straipsnis
Žemaičių plento statyba
Žemaičių plento statyba
Lietuvos Aidas
1936-02-27 p.p.8
Straipsnis
Į privatinę statybą per 5 metus įdėta 278 mil. lt.
Į privatinę statybą per 5 metus įdėta 278 mil. lt.
Lietuvos Aidas
1937-05-20 p.5
Straipsnis
Kaune atidarytas deguonies ir acileno fabrikas
Kaune atidarytas deguonies ir acileno fabrikas
Lietuvos Aidas
1936-05-30 p.3
Straipsnis
Prasidėjo garlaivių susisiekimas tarp Kauno ir Klaipėdos
Prasidėjo garlaivių susisiekimas tarp Kauno ir Klaipėdos
Lietuvos Aidas
1935-03-28 p.p.5
Straipsnis
Klinikos statybos reikalu
Klinikos statybos reikalu
1935-05-29 p.7
Straipsnis
Kaip skambins Vytauto Didžiojo varpai?
Kaip skambins Vytauto Didžiojo varpai?
Lietuvos Aidas
1935-05-31 p.3
Straipsnis
Vytauto Ąžuolyno tvarkymo reikalu
Vytauto Ąžuolyno tvarkymo reikalu
Lietuvos Aidas
1934-11-30 p.6
Straipsnis
Kaunas su Šakiais sujungiamas trumpesniu keliu
Kaunas su Šakiais sujungiamas trumpesniu keliu
1935-05-31 p.3
Straipsnis
Nauji karo invalidų namai Kaune
Nauji karo invalidų namai Kaune
Lietuvos Aidas
1935-06-01 p.3
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejaus bokštas skambins naują varpų muziką
Vytauto Didžiojo muziejaus bokštas skambins naują varpų muziką
Lietuvos Aidas
1934-12-01 p.10
Straipsnis
Mums reikia sporto stadiono
Mums reikia sporto stadiono
Lietuvos Aidas
1934-12-03 p.6
Straipsnis
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus patalpų naudojimo
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus patalpų naudojimo
1935-06-03 p.10
Straipsnis
Šiaulių apygardos ligonių kasa statydinsis namus
Šiaulių apygardos ligonių kasa statydinsis namus
Lietuvos Aidas
1935-04-04 p.p.8
Žinutė
Lieps dailias tvoras tverti
Lieps dailias tvoras tverti
Lietuvos Aidas
1935-04-08 p.p.8
Žinutė
Šiauliai.Milžiniški Turgai.
Šiauliai.Milžiniški Turgai.
Lietuvos Aidas
1935-04-10 p.p.8
Žinutė
Draudimas važinėti Žaliuoju tiltu pagrįstas
Draudimas važinėti Žaliuoju tiltu pagrįstas
1935-06-05 p.6
Straipsnis
Ką nuveikė Kauno apskrities savivaldybė per paskutinius penkerius metus
Ką nuveikė Kauno apskrities savivaldybė per paskutinius penkerius metus
Lietuvos Aidas
1934-12-04 p.7
Straipsnis
Kaip dirba pirmoji čigonų mokykla Lietuvoje
Kaip dirba pirmoji čigonų mokykla Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1937-05-13 p.4
Straipsnis
Veiviržėnuose sudegė 34 namai
Veiviržėnuose sudegė 34 namai
Lietuvos Aidas
1937-06-03 p.1
Straipsnis
Telefono ir radio susisiekimo patobulinimai
Telefono ir radio susisiekimo patobulinimai
Lietuvos Aidas
1936-03-07 p.p.4
Straipsnis
Potvynio pavojus sujudino visą Kauną
Potvynio pavojus sujudino visą Kauną
Lietuvos Aidas
1936-03-10 p.p.1
Straipsnis
Iš vakarykščio Kauno m. Tarybos posėdžio
Iš vakarykščio Kauno m. Tarybos posėdžio
Lietuvos Aidas
1934-12-21 p.10
Straipsnis
Dariui ir Girėnui paminklas Kaune
Dariui ir Girėnui paminklas Kaune
Lietuvos Aidas
1936-03-10 p.p.2
Straipsnis
Pažvelkime, kas dedasi statomame Žemaičių plente
Pažvelkime, kas dedasi statomame Žemaičių plente
Lietuvos Aidas
1937-06-11 p.3
Straipsnis
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
Lietuvos Aidas
1935-01-07 p.7
Žinutė
Lietuvos inžinierių sąjunga nori įsigyti sklypą ir pasistatyti namus
Lietuvos inžinierių sąjunga nori įsigyti sklypą ir pasistatyti namus
Lietuvos Aidas
1935-01-07 p.8
Straipsnis
Potvynis Kauną skaudžiai palietė
Potvynis Kauną skaudžiai palietė
Lietuvos Aidas
1936-03-12 p.p.1
Straipsnis
Didelė Lietuvos pažanga ligoninių srityje
Didelė Lietuvos pažanga ligoninių srityje
Lietuvos Aidas
1937-09-11 p.4
Straipsnis
Kodėl turime potvynį
Kodėl turime potvynį
Lietuvos Aidas
1936-03-12 p.p.5
Straipsnis
Nubaudė už Nemuno vandens teršimą
Nubaudė už Nemuno vandens teršimą
Lietuvos Aidas
1936-03-13 p.p.3
Žinutė
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
Lietuvos Aidas
1936-03-13 p.p.6
Žinutė
Kiek surinkta aukų Dariaus ir Girėno paminklui statyti
Kiek surinkta aukų Dariaus ir Girėno paminklui statyti
Lietuvos Aidas
1934-12-29 p.7
Straipsnis
LA, 1936.05.13, p.2 - Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
LA, 1936.05.13, p.2 - Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
Lietuvos Aidas
1936-05-13 p.2
Straipsnis
LA, 1936.05.14, p.3 - Kaune vaikščios tik savivaldybės autobusai
LA, 1936.05.14, p.3 - Kaune vaikščios tik savivaldybės autobusai
Lietuvos Aidas
1936-05-14 p.3
Straipsnis
Dėl susisekimo Ptrašiūnai-Kaunas
Dėl susisekimo Ptrašiūnai-Kaunas
Lietuvos Aidas
1934-12-31 p.7
Žinutė
LA, 1936.05.14, p.4 - Iš Nemuno atkariauta 25,000 kv. metrų plotas
LA, 1936.05.14, p.4 - Iš Nemuno atkariauta 25,000 kv. metrų plotas
Lietuvos Aidas
1936-05-14 p.4
Straipsnis
LA, 1936.05.15, p.3 - Panemunės kurorte miela ir jauku
LA, 1936.05.15, p.3 - Panemunės kurorte miela ir jauku
Lietuvos Aidas
1936-05-15 p.3
Straipsnis
LA, 1936.05.20, p.3 - Klaipėdos plentas šiemet pailgės 24 kilometrais
LA, 1936.05.20, p.3 - Klaipėdos plentas šiemet pailgės 24 kilometrais
Lietuvos Aidas
1936-05-20 p.3
Straipsnis
LA, 1936.05.23, p.4 - Kaip auga Kaune gyventojų skaičius
LA, 1936.05.23, p.4 - Kaip auga Kaune gyventojų skaičius
Lietuvos Aidas
1936-05-23 p.4
Straipsnis
Kur bus pastatytas Dariui ir Girėnui paminklas?
Kur bus pastatytas Dariui ir Girėnui paminklas?
Lietuvos Aidas
1934-12-31 p.9
Straipsnis
LA, 1936.05.26, p.4 - Praeities kultūros paminklų išsaugojimo reikalu
LA, 1936.05.26, p.4 - Praeities kultūros paminklų išsaugojimo reikalu
Lietuvos Aidas
1936-05-26 p.4
Straipsnis
LA, 1936.05.27, p.3 - Maudyklės vandens mėgėjams baigiamos ruošti
LA, 1936.05.27, p.3 - Maudyklės vandens mėgėjams baigiamos ruošti
Lietuvos Aidas
1936-05-27 p.3
Straipsnis
LA, 1936.05.27, p.4 - Kurgi paminklas Dariui ir Girėnui
LA, 1936.05.27, p.4 - Kurgi paminklas Dariui ir Girėnui
Lietuvos Aidas
1936-05-27 p.4
Straipsnis
La, 1936.05.29, p.4 - Dariui ir Girėnui paminklo statybą pradėti trukdė tik vietos klausimas
La, 1936.05.29, p.4 - Dariui ir Girėnui paminklo statybą pradėti trukdė tik vietos klausimas
Lietuvos Aidas
1936-05-29 p.4
Straipsnis
LA, 1936.05.29, p.5 - Kaip Kaunas statosi
LA, 1936.05.29, p.5 - Kaip Kaunas statosi
Lietuvos Aidas
1936-05-29 p.5
Straipsnis
LA, 1936.05.30, p.3 - Kaune atidarytas acetileno ir deguonies fabrikas
LA, 1936.05.30, p.3 - Kaune atidarytas acetileno ir deguonies fabrikas
Lietuvos Aidas
1936-05-30 p.3
Straipsnis
Kaip vyksta Vytauto D. muziejaus įrengimo darbai
Kaip vyksta Vytauto D. muziejaus įrengimo darbai
Lietuvos Aidas
1935-01-04 p.6
Straipsnis
Patvirtinta visa eilė planų miestų statybai reguliuoti.
Patvirtinta visa eilė planų miestų statybai reguliuoti.
1935-01-05 p.7
Straipsnis
Naujoji pienocentro užkandinė.
Naujoji pienocentro užkandinė.
Lietuvos Aidas
1935-01-05 p.12
Žinutė
Kaune jau apsemtos 54 gatvės ir 730 pastatų
Kaune jau apsemtos 54 gatvės ir 730 pastatų
Lietuvos Aidas
1936-03-14 p.p.1
Straipsnis
Septinrakčiai laikrodžiai saugoja Kauno turtus
Septinrakčiai laikrodžiai saugoja Kauno turtus
Lietuvos Aidas
1936-03-01 p.p.3
Straipsnis
Generolas Litzmanas ir Kaunas
Generolas Litzmanas ir Kaunas
Lietuvos Aidas
1936-06-03 p.4
Straipsnis
Kaunas didmiesčių metraštyje
Kaunas didmiesčių metraštyje
1936-06-03 p.4
Straipsnis
Rusų paliktame pastate įrengiama didžioji priešlėktuvinė slėptuvė
Rusų paliktame pastate įrengiama didžioji priešlėktuvinė slėptuvė
Lietuvos Aidas
1936-06-04 p.3
Straipsnis
Pradedama granitinių laiptų statyba
Pradedama granitinių laiptų statyba
1936-06-05 p.2
Straipsnis
Kaune imperatoriui statytas tiltas
Kaune imperatoriui statytas tiltas
Lietuvos Aidas
1936-06-11 p.4
Straipsnis
Pažvelkime, kas dedasi statomame Žemaičių plente. (2)
Pažvelkime, kas dedasi statomame Žemaičių plente. (2)
Lietuvos Aidas
1937-06-14 p.5
Straipsnis
Nauji Karo muziejaus Kovos Varpai
Nauji Karo muziejaus Kovos Varpai
Lietuvos Aidas
1937-02-24 p.2
Straipsnis
Paskirtos premijos už gražius Kauno namus
Paskirtos premijos už gražius Kauno namus
Lietuvos Aidas
1937-02-24 p.3
Straipsnis
Alpinistų dėmesiui
Alpinistų dėmesiui
Lietuvos Aidas
1937-06-19 p.3
Straipsnis
Prisikėlimo bažnyčios statyba tęsiama
Prisikėlimo bažnyčios statyba tęsiama
Lietuvos Aidas
1936-12-16 p.6
Straipsnis
Praplės radiofono patalpas
Praplės radiofono patalpas
Lietuvos Aidas
1936-06-17 p.3
Straipsnis
Artimiausi Kauno kurortai
Artimiausi Kauno kurortai
Lietuvos Aidas
1936-06-20 p.3
Straipsnis
Mūsų architektai apie pasiruošimus 1937 m. Paryžiaus pasaulinei parodai
Mūsų architektai apie pasiruošimus 1937 m. Paryžiaus pasaulinei parodai
Lietuvos Aidas
1936-06-23 p.8
Straipsnis
Kaune steigiama veterinarijos akademija
Kaune steigiama veterinarijos akademija
Lietuvos Aidas
1936-06-23 p.8
Žinutė
Šančiai. Skersgatviai prašosi sausinamų grovių
Šančiai. Skersgatviai prašosi sausinamų grovių
Lietuvos Aidas
1936-12-24 p.6
Žinutė
Dideli savivaldybės kelių statybos darbai
Dideli savivaldybės kelių statybos darbai
1936-06-26 p.2
Straipsnis
Įdomesnės apžiūrėtinos įstaigos ir vietos Kaune
Įdomesnės apžiūrėtinos įstaigos ir vietos Kaune
1936-06-27 p.3
Straipsnis
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
1936-06-27 p.8
Straipsnis
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Straipsniai apie Lietuvos pramonės įmones
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.9
Straipsnis
Straipsniai apie Lietūkį
Straipsniai apie Lietūkį
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.17
Straipsnis
Atidarytas Maironio -Mačiulio muziejus
Atidarytas Maironio -Mačiulio muziejus
Lietuvos Aidas
1936-06-30 p.5
Straipsnis
Vytauto parkas vasaros vakarais
Vytauto parkas vasaros vakarais
Lietuvos Aidas
1936-07-14 p.4
Straipsnis
Kauno pležai šiemet gerai sutvarkyti
Kauno pležai šiemet gerai sutvarkyti
Lietuvos Aidas
1936-07-17 p.4
Straipsnis
Šiandien atidaroma naujoji užmiesčio autobusų stotis
Šiandien atidaroma naujoji užmiesčio autobusų stotis
1936-08-01 p.3
Straipsnis
Po Kauną ir aplink Kauną
Po Kauną ir aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1936-07-31 p.3
Straipsnis
Pastabos mokyklų statybos reikalu
Pastabos mokyklų statybos reikalu
1936-07-21 p.5
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
Lietuvos Aidas
1936-07-23 p.2-3
Straipsnis
Nuo Lampėdžių link Kauno pilamas trijų kilometrų pylimas
Nuo Lampėdžių link Kauno pilamas trijų kilometrų pylimas
Lietuvos Aidas
1936-07-30 p.2
Straipsnis
Pakeis Juozapavičiaus prospekto išvaizdą Šančiuose
Pakeis Juozapavičiaus prospekto išvaizdą Šančiuose
Lietuvos Aidas
1936-07-29 p.4
Straipsnis
Kaip veikia tekstilės fabrikas "Drobė"
Kaip veikia tekstilės fabrikas "Drobė"
1936-06-27 p.7
Straipsnis
„Intriligatoriaus“ lentpjūvę iškels?
„Intriligatoriaus“ lentpjūvę iškels?
Lietuvos Žinios
1931-11-23 p.5
Žinutė
Nenormalumai autobusų linijoje Kaunas-Petrašiūnai
Nenormalumai autobusų linijoje Kaunas-Petrašiūnai
Lietuvos Žinios
1931-11-23 p.6
Žinutė
Iš aikščių pašalins kioskus
Iš aikščių pašalins kioskus
Lietuvos Žinios
1931-11-28 p.7
Žinutė
Sodybose šulinius uždarinės
Sodybose šulinius uždarinės
Lietuvos Žinios
1931-11-28 p.7
Žinutė
Prieglauda priartinta ligoninės tipui
Prieglauda priartinta ligoninės tipui
Lietuvos Žinios
1931-11-30 p.3
Žinutė
Užsienis labai idomaujasi hydroelektros stotimi
Užsienis labai idomaujasi hydroelektros stotimi
Lietuvos Žinios
1931-11-30 p.3
Žinutė
Moderniška užkandinė
Moderniška užkandinė
Lietuvos Žinios
1931-12-02 p.4
Straipsnis
Netvarka su autobusais
Netvarka su autobusais
Lietuvos Žinios
1931-12-02 p.5
Žinutė
Daug tuščių butų
Daug tuščių butų
1931-12-03 p.5
Žinutė
Didelė čiuožykla A. Panemunėj
Didelė čiuožykla A. Panemunėj
Lietuvos Žinios
1931-12-03 p.5
Žinutė
Petrašiūnai nori prisijungti prie Kauno miesto
Petrašiūnai nori prisijungti prie Kauno miesto
Lietuvos Žinios
1931-12-09 p.5
Žinutė
Kauno autobusų tarnautojų vargai
Kauno autobusų tarnautojų vargai
Lietuvos Žinios
1931-12-09 p.6
Straipsnis
Rozmarino užkandinės skelbimas
Rozmarino užkandinės skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-12-10 p.6
Reklama
Taisytini laiptai
Taisytini laiptai
Lietuvos Žinios
1931-12-11 p.5
Žinutė
Traktieriai ir alinės
Traktieriai ir alinės
Lietuvos Žinios
1931-12-11 p.5
Žinutė
Žalias kalnas prašo vandens
Žalias kalnas prašo vandens
Lietuvos Žinios
1931-12-11 p.5
Žinutė
Pakeista autobusų susisiekimo tvarka
Pakeista autobusų susisiekimo tvarka
Lietuvos Žinios
1931-12-17 p.5
Žinutė
Slabados žydai prašo mokyklos
Slabados žydai prašo mokyklos
Lietuvos Žinios
1931-12-17 p.5
Žinutė
Visuomenės namų reikalu
Visuomenės namų reikalu
Lietuvos Žinios
1931-12-22 p.3
Straipsnis
Kas daroma Kaunui nuo potvynio apsaugoti
Kas daroma Kaunui nuo potvynio apsaugoti
Lietuvos Žinios
1931-12-22 p.4
Straipsnis
Slabadą nori perplanuoti ir kur reikia pravesti gatves
Slabadą nori perplanuoti ir kur reikia pravesti gatves
Lietuvos Žinios
1931-12-22 p.5
Žinutė
Studentų valgyklos skelbimas
Studentų valgyklos skelbimas
Lietuvos Žinios
1931-12-24 p.10
Reklama
Naujų metų sutikimas Karo muziejuj
Naujų metų sutikimas Karo muziejuj
Lietuvos Žinios
1931-12-30 p.5
Žinutė
Kauno centralinis paštas keliasi į naujus rūmus
Kauno centralinis paštas keliasi į naujus rūmus
Lietuvos Žinios
1931-12-31 p.5
Žinutė
Kiek 1931 metais Kaune pastatyta namų
Kiek 1931 metais Kaune pastatyta namų
Lietuvos Žinios
1932-01-04 p.5
Žinutė
Griautinasis Kaunas
Griautinasis Kaunas
Lietuvos Aidas
1938-07-10 p.6
Straipsnis
Kūno Kultūros Rūmų Šaudyklą aplankius
Kūno Kultūros Rūmų Šaudyklą aplankius
Lietuvos Aidas
1938-07-11 p.3
Straipsnis
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Lietuvos Aidas
1938-07-15 p.2
Straipsnis
Kauno miesto autobusų susisiekimo klausimu
Kauno miesto autobusų susisiekimo klausimu
Lietuvos Žinios
1932-01-08 p.4
Straipsnis
Kaune prasidėjo judėjimas prieš aukštas butų nuomas
Kaune prasidėjo judėjimas prieš aukštas butų nuomas
Lietuvos Žinios
1931-01-12 p.1
Žinutė
Slabadoje iš varžytinių parduoti 24 sklypai
Slabadoje iš varžytinių parduoti 24 sklypai
Lietuvos Žinios
1932-01-14 p.5
Žinutė
Kauno miesto statybos reikalu
Kauno miesto statybos reikalu
Lietuvos Žinios
1932-01-18 p.4
Straipsnis
Laukia pravedant gatvės
Laukia pravedant gatvės
Lietuvos Žinios
1932-01-19 p.5
Žinutė
Sunkios vandentiekio ir kanalizacijos perspektyvos
Sunkios vandentiekio ir kanalizacijos perspektyvos
Lietuvos Žinios
1932-01-19 p.5
Žinutė
Čiuožykloje nėra tvarkos
Čiuožykloje nėra tvarkos
Lietuvos Žinios
1932-01-19 p.6
Straipsnis
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Kaune šiemet pradės kasti tunelį
Lietuvos Žinios
1932-01-20 p.4
Straipsnis
Kaune bus nugriauta apie 120 namų
Kaune bus nugriauta apie 120 namų
Lietuvos Žinios
1932-01-20 p.5
Žinutė
Kaune 150 sklypų savanoriams
Kaune 150 sklypų savanoriams
Lietuvos Žinios
1932-01-21 p.5
Žinutė
Už nemokėjimą nuomos priteisė nugriauti namus
Už nemokėjimą nuomos priteisė nugriauti namus
Lietuvos Žinios
1932-01-21 p.5
Žinutė
Keltuvui stato antrą vagoną
Keltuvui stato antrą vagoną
Lietuvos Žinios
1932-01-22 p.5
Žinutė
Praeiviai skęsta purve
Praeiviai skęsta purve
Lietuvos Žinios
1932-01-22 p.5
Žinutė
Prisikėlimo bažnyčios sienų statyba šiemet bus baigta
Prisikėlimo bažnyčios sienų statyba šiemet bus baigta
Lietuvos Aidas
1938-07-17 p.4
Straipsnis
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Lietuvos Aidas
1938-07-20 p.4
Straipsnis
Kas, kur, kaip, ir kodėl mūsų krašte
Kas, kur, kaip, ir kodėl mūsų krašte
Lietuvos Aidas
1938-07-22 p.2
Straipsnis
Kaip atrodo Lietuva Lenkijai
Kaip atrodo Lietuva Lenkijai
Lietuvos Aidas
1938-07-23 p.2, 6
Straipsnis
Kun. S. Morkūnas apie Žaliakalnio prieglaudos statybą ir kitą labdaros veiklą
Kun. S. Morkūnas apie Žaliakalnio prieglaudos statybą ir kitą labdaros veiklą
Lietuvos Aidas
1938-07-30 p.12
Straipsnis
Karo sanitarijos skyrius susirūpino Kauno paplūdimių reikalais
Karo sanitarijos skyrius susirūpino Kauno paplūdimių reikalais
Lietuvos Aidas
1938-08-04 p.1
Straipsnis
Kauno bažnyčių remontai atskleidžia daug įdomybių
Kauno bažnyčių remontai atskleidžia daug įdomybių
Lietuvos Aidas
1938-08-04 p.8
Straipsnis
Funikulierius jau veikia
Funikulierius jau veikia
Lietuvos Žinios
1932-01-26 p.5
Žinutė
Praėjusių metų namų statyba ir įmonių plėtimasis Lietuvoje
Praėjusių metų namų statyba ir įmonių plėtimasis Lietuvoje
Lietuvos Žinios
1932-02-01 p.4
Straipsnis
Inžinieriai apie radio stoties didinimą
Inžinieriai apie radio stoties didinimą
Lietuvos Žinios
1932-02-01 p.5
Žinutė
Jau maudėsi 800.000 kauniškių
Jau maudėsi 800.000 kauniškių
Lietuvos Aidas
1938-08-05 p.5
Straipsnis
Purve skęsta žmonės
Purve skęsta žmonės
Lietuvos Žinios
1932-02-01 p.5
Straipsnis
Tėviškės muziejus bus prie Pažaislio miško
Tėviškės muziejus bus prie Pažaislio miško
Lietuvos Aidas
1938-08-06 p.4
Straipsnis
Griuvo siena ir užgavo praeinantį žmogų
Griuvo siena ir užgavo praeinantį žmogų
Lietuvos Žinios
1932-02-02 p.5
Žinutė
Netvarka su autobusais
Netvarka su autobusais
Lietuvos Žinios
1932-02-02 p.5
Žinutė
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Lietuvos Aidas
1938-08-07 p.2
Straipsnis
Paskelbtas A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomas įsakymas
Paskelbtas A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomas įsakymas
Lietuvos Aidas
1938-08-09 p.6
Straipsnis
Vykdomi dideli Kauno miesto tvarkymo darbai
Vykdomi dideli Kauno miesto tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1938-08-09 p.6
Straipsnis
Netvarkingas Kauno priemiestis
Netvarkingas Kauno priemiestis
Lietuvos Žinios
1932-02-04 p.5
Žinutė
Zoologijos Sodą jau aplankė apie 10.000 žmonių
Zoologijos Sodą jau aplankė apie 10.000 žmonių
Lietuvos Aidas
1938-08-09 p.8
Straipsnis
Pažaislio savivaldybės namai ir pirtis jau atiduota statyti
Pažaislio savivaldybės namai ir pirtis jau atiduota statyti
Lietuvos Aidas
1938-08-11 p.8
Straipsnis
Geležinkeličių namus numatoma atiduoti kriminalinės policijos valdybai
Geležinkeličių namus numatoma atiduoti kriminalinės policijos valdybai
Lietuvos Žinios
1932-02-11 p.5
Žinutė
Žydų vaikų namai Kaune
Žydų vaikų namai Kaune
Lietuvos Žinios
1932-02-11 p.6
Straipsnis
Siūlo Kauno mieste iškabas sutvarkyti
Siūlo Kauno mieste iškabas sutvarkyti
Lietuvos Žinios
1932-02-12 p.5
Žinutė
Lietuvoj bus pertvarkyti telefonai
Lietuvoj bus pertvarkyti telefonai
Lietuvos Žinios
1932-02-19 p.2
Straipsnis
Kauno centralinis paštas parsigabeno
Kauno centralinis paštas parsigabeno
Lietuvos Žinios
1932-02-23 p.5
Žinutė
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Slabadoj nenori pirkti sklypų
Slabadoj nenori pirkti sklypų
Lietuvos Žinios
1932-02-25 p.5
Žinutė
Čiuožyklų taisyklės
Čiuožyklų taisyklės
Lietuvos Žinios
1932-02-27 p.5
Žinutė
Miesto savivaldybė vaikų darželį atidavė „Lietuvos vaiko“ draugijai
Miesto savivaldybė vaikų darželį atidavė „Lietuvos vaiko“ draugijai
Lietuvos Žinios
1932-02-27 p.5
Žinutė
Tilžės gatvės gyventojai trokšta nuo dulkių
Tilžės gatvės gyventojai trokšta nuo dulkių
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.8
Žinutė
Kur prieš dešimtį metų ožkos mekeno, dabar fabrikų miestas. Gyventojų skundas, kurį reikėtų kam nors išgirsti
Kur prieš dešimtį metų ožkos mekeno, dabar fabrikų miestas. Gyventojų skundas, kurį reikėtų kam nors išgirsti
Lietuvos Aidas
1938-08-19 p.5
Straipsnis
Kauno žalumynai
Kauno žalumynai
Lietuvos Aidas
1938-08-22 p.4
Straipsnis
Kaunui reikia salės!
Kaunui reikia salės!
Lietuvos Aidas
1938-08-24 p.6
Straipsnis
Duokite butą
Duokite butą
Lietuvos Aidas
1938-08-26 p.4
Straipsnis
Kuomet įgyvendinsime susisiekimo tvarką
Kuomet įgyvendinsime susisiekimo tvarką
Lietuvos Aidas
1938-08-26 p.4
Straipsnis
Šv. Antano bažnyčioje pastatyti moderniausi Lietuvoje vargonai
Šv. Antano bažnyčioje pastatyti moderniausi Lietuvoje vargonai
Lietuvos Aidas
1938-08-28 p.5
Straipsnis
Karo Muziejuje vykdomi dideli darbai
Karo Muziejuje vykdomi dideli darbai
Lietuvos Aidas
1938-08-31 p.6
Straipsnis
Aukšt. Technikos mokykloj mokslas prasidės jau naujuose rūmuose
Aukšt. Technikos mokykloj mokslas prasidės jau naujuose rūmuose
Lietuvos Aidas
1938-09-01 p.5
Straipsnis
V. D. un-to klinikų statyba bus baigta jau šiais metais
V. D. un-to klinikų statyba bus baigta jau šiais metais
Lietuvos Aidas
1938-09-01 p.7
Straipsnis
Šančių garažas jau baigiamas statyti
Šančių garažas jau baigiamas statyti
Lietuvos Aidas
1938-09-02 p.4
Straipsnis
Kaip kuriama valdininkų namams statyti bendrovė
Kaip kuriama valdininkų namams statyti bendrovė
Lietuvos Aidas
1938-09-03 p.3
Straipsnis
Šančiuose vykdomi dideli kanalizacijos darbai
Šančiuose vykdomi dideli kanalizacijos darbai
Lietuvos Aidas
1938-09-03 p.5
Straipsnis
Du dideli gaisrai
Du dideli gaisrai
Lietuvos Žinios
1932-03-03 p.5
Straipsnis
Turėtų žinoti platūs kauniečių sluoksniai
Turėtų žinoti platūs kauniečių sluoksniai
Lietuvos Žinios
1932-03-05 p.4
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1932-03-05 p.5
Straipsnis
Žaliakalniečiai reikalauja vandens
Žaliakalniečiai reikalauja vandens
Lietuvos Žinios
1932-03-05 p.5
Žinutė
Hydroelektros stotis šiemet tikrai bus pradėta statyti
Hydroelektros stotis šiemet tikrai bus pradėta statyti
1932-03-10 p.5
Žinutė
Kaune trūksta žemės?
Kaune trūksta žemės?
Lietuvos Žinios
1932-03-11 p.5
Žinutė
Rengiasi perplanuoti miestus
Rengiasi perplanuoti miestus
Lietuvos Žinios
1932-03-12 p.5
Žinutė
Kada ir kaip bus statoma hydroelektros stotis?
Kada ir kaip bus statoma hydroelektros stotis?
Lietuvos Žinios
1932-03-16 p.5
Straipsnis
Kaunui labai reikalinga ligoninė
Kaunui labai reikalinga ligoninė
Lietuvos Žinios
1932-03-16 p.5
Straipsnis
Kauno katalikų kapinės
Kauno katalikų kapinės
Lietuvos Žinios
1932-03-16 p.6
Straipsnis
„Pienocentro“ požemiuose
„Pienocentro“ požemiuose
Lietuvos Žinios
1932-03-23 p.4
Straipsnis
Žaliakalniečiai
Žaliakalniečiai
Lietuvos Žinios
1932-03-27 p.7
Žinutė
Nemunas sujudo
Nemunas sujudo
Lietuvos Žinios
1922-03-03 p.3
Straipsnis
Laukiamo potvinio perspėjimo reikalu
Laukiamo potvinio perspėjimo reikalu
Lietuvos Žinios
1922-03-03 p.4
Žinutė
Į pajūrį tik viena valanda kelionės
Į pajūrį tik viena valanda kelionės
Lietuvos Aidas
1938-09-04 p.2
Straipsnis
Pradedame orinį keleivių susisiekimą su pajūriu
Pradedame orinį keleivių susisiekimą su pajūriu
Lietuvos Aidas
1938-09-05 p.3
Straipsnis
Kaunas turės elektrinę gaisrinę signalizaciją
Kaunas turės elektrinę gaisrinę signalizaciją
Lietuvos Aidas
1938-09-05 p.6
Straipsnis
Kauno vaizdelis
Kauno vaizdelis
Lietuvos Žinios
1922-03-10 p.4
Žinutė
Liaukimės naikinę!
Liaukimės naikinę!
Lietuvos Žinios
1922-03-16 p.1
Straipsnis
Nešvara „Laisvės“ cukrainėj
Nešvara „Laisvės“ cukrainėj
Lietuvos Žinios
1922-03-16 p.3
Žinutė
Paminklas Žemaitei
Paminklas Žemaitei
Lietuvos Žinios
1922-03-22 p.1
Straipsnis
Žinutė apie Kauno gatvių apšvietimą
Žinutė apie Kauno gatvių apšvietimą
Lietuvos Žinios
1922-03-22 p.
Žinutė
Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovė
Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovė
Lietuvos Žinios
1922-03-24 p.2
Žinutė
Būsiąs vandentraukis
Būsiąs vandentraukis
Lietuvos Žinios
1922-03-25 p.2
Žinutė
Kauno pavasaris
Kauno pavasaris
1922-03-25 p.2, 3
Straipsnis
Iš karo muziejaus
Iš karo muziejaus
Lietuvos Žinios
1922-03-28 p.2
Žinutė
Vilijampolėje jau užbaigti Dariaus ir Girėno vardo namai
Vilijampolėje jau užbaigti Dariaus ir Girėno vardo namai
Lietuvos Žinios
1935-02-07 p.8
Žinutė
Praplės Dainavos sanatoriją
Praplės Dainavos sanatoriją
Lietuvos Žinios
1935-02-28 p.7
Žinutė
Vėl griaus namus
Vėl griaus namus
Lietuvos Žinios
1935-03-08 p.6
Straipsnis
Kraštotyra ir Vytauto D. muziejus
Kraštotyra ir Vytauto D. muziejus
Lietuvos Žinios
1935-03-15 p.5
Straipsnis
Kaip apsaugoti Kauną nuo dulkių
Kaip apsaugoti Kauną nuo dulkių
Lietuvos Žinios
1935-03-19 p.6
Straipsnis
Statys vandens baseiną
Statys vandens baseiną
Lietuvos Žinios
1935-03-23 p.10
Žinutė
Vytauto muziejaus reikalu
Vytauto muziejaus reikalu
Lietuvos Žinios
1935-03-29 p.5
Straipsnis
Teisių fakultetas perkeliamas į Vilnių
Teisių fakultetas perkeliamas į Vilnių
Lietuvos Žinios
1940-01-04 p.p.6
Žinutė
Duoti leidimai steigti naujų pramonės įmonių
Duoti leidimai steigti naujų pramonės įmonių
Lietuvos Žinios
1940-01-05 p.7
Žinutė
Kaune įsteigta „Butų birža“
Kaune įsteigta „Butų birža“
Lietuvos Žinios
1932-04-02 p.5
Žinutė
Ar Kaunui gresia potvynis?
Ar Kaunui gresia potvynis?
Lietuvos Žinios
1932-04-04 p.1
Straipsnis
Dėl švenčių atideda lūšnų nugriovimą
Dėl švenčių atideda lūšnų nugriovimą
Lietuvos Žinios
1932-04-04 p.5
Žinutė
Kaune prasidėjo potvynis
Kaune prasidėjo potvynis
Lietuvos Žinios
1932-04-05 p.1
Straipsnis
Platinama Vilniaus g-vė
Platinama Vilniaus g-vė
Lietuvos Žinios
1935-04-05 p.6
Žinutė
Nepravažiuojama gatvė
Nepravažiuojama gatvė
Lietuvos Žinios
1935-04-05 p.7
Straipsnis
Žemės ūkio rūmai nenori perleisti ligoninei sklypo
Žemės ūkio rūmai nenori perleisti ligoninei sklypo
Lietuvos Žinios
1935-04-06 p.8
Straipsnis
Kapų reikalu
Kapų reikalu
Lietuvos Žinios
1935-04-10 p.6
Straipsnis
Miesto ligoninę vis dėlto
Miesto ligoninę vis dėlto
Lietuvos Žinios
1935-04-10 p.6
Straipsnis
Vaižganto gatvėje pelkės
Vaižganto gatvėje pelkės
Lietuvos Žinios
1935-04-10 p.6
Straipsnis
Panemunės miške projektuoja Kurhauzą statyti
Panemunės miške projektuoja Kurhauzą statyti
Lietuvos Žinios
1935-04-12 p.7
Žinutė
Kauno susisiekimui tvarkyti numatoma įsteigti bendrovė
Kauno susisiekimui tvarkyti numatoma įsteigti bendrovė
Lietuvos Žinios
1935-04-18 p.7
Žinutė
Tolimesnieji Vytauto muziejaus statybos darbai
Tolimesnieji Vytauto muziejaus statybos darbai
Lietuvos Žinios
1932-04-06 p.6
Žinutė
Prie A. Panemunės bažnyčios
Prie A. Panemunės bažnyčios
Lietuvos Žinios
1932-04-11 p.5
Žinutė
Naujas potvynis Kalniečių gatvėj
Naujas potvynis Kalniečių gatvėj
Lietuvos Žinios
1932-04-12 p.5
Žinutė
Miesto taryba svarstė skulkius reikalus
Miesto taryba svarstė skulkius reikalus
Lietuvos Žinios
1935-05-03 p.6
Straipsnis
Judančios Pienocentro užkandinės
Judančios Pienocentro užkandinės
Lietuvos Žinios
1935-05-03 p.7
Straipsnis
Apžiūrėjo vietą naujai radio stočiai statyti (Kaunas)
Apžiūrėjo vietą naujai radio stočiai statyti (Kaunas)
Lietuvos Žinios
1935-05-04 p.10
Žinutė
Miesto tvarkymui
Miesto tvarkymui
Lietuvos Žinios
1935-05-07 p.6
Straipsnis
Kauno miesto savivaldybė statys elektros stotį
Kauno miesto savivaldybė statys elektros stotį
Lietuvos Žinios
1935-05-07 p.7
Straipsnis
Pradėjo tvarkyti Ąžuolyną
Pradėjo tvarkyti Ąžuolyną
Lietuvos Žinios
1935-05-08 p.6
Žinutė
Pardavinės gatvėj dešreles
Pardavinės gatvėj dešreles
Lietuvos Žinios
1935-05-09 p.6
Žinutė
Kaip tvarkytinas Ukmergės plentas
Kaip tvarkytinas Ukmergės plentas
Lietuvos Žinios
1935-05-11 p.9
Straipsnis
Naujas Kaune kino
Naujas Kaune kino
Naujoji Romuva
1931-01-11 p.54
Žinutė
Šiemet numatoma išgrįsti apie 30.000 ktv, m, gatvių
Šiemet numatoma išgrįsti apie 30.000 ktv, m, gatvių
Lietuvos Žinios
1935-05-11 p.10
Žinutė
Lituanikos palaikai Vytauto Did. muziejuj
Lituanikos palaikai Vytauto Did. muziejuj
Lietuvos Žinios
1935-05-14 p.7
Straipsnis
Miesto savivaldybė jau ir naktimis tvarko gatves
Miesto savivaldybė jau ir naktimis tvarko gatves
Lietuvos Žinios
1935-05-14 p.7
Straipsnis
Lituanicos palaikai
Lituanicos palaikai
Lietuvos Žinios
1935-05-15 p.7
Straipsnis
Automatinių stočių rūmų statyba jau užbaigta
Automatinių stočių rūmų statyba jau užbaigta
Lietuvos Žinios
1935-05-18 p.9
Straipsnis
Valstybės teatro 10 metų sukaktuvės
Valstybės teatro 10 metų sukaktuvės
Naujoji Romuva
1931-01-11 p.54
Straipsnis
Valstybinės muzikos mokyklos dešimtmečio iškilmės
Valstybinės muzikos mokyklos dešimtmečio iškilmės
Naujoji Romuva
1931-01-18 p.172
Straipsnis
Žaliakalny apie 40.000 gyventojų
Žaliakalny apie 40.000 gyventojų
Lietuvos Žinios
1935-05-22 p.7
Straipsnis
Sostinė ar Žemaičių Kalvarija
Sostinė ar Žemaičių Kalvarija
Naujoji Romuva
1931-02-22 p.197
Straipsnis
Perbangus patogumai
Perbangus patogumai
Naujoji Romuva
1931-03-01 p.221
Straipsnis
Prekybos ir pramonės mokyklą atidarant
Prekybos ir pramonės mokyklą atidarant
Naujoji Romuva
1931-03-08 p.245
Straipsnis
Steigiamasis zoologijos sodas
Steigiamasis zoologijos sodas
Lietuvos Žinios
1935-05-24 p.7
Straipsnis
Griauna Kauną
Griauna Kauną
Naujoji Romuva
1931-05-10 p.453
Straipsnis
Tapyba ant stiklo
Tapyba ant stiklo
Naujoji Romuva
1931-05-31 p.534
Straipsnis
Lietuvos geležinkeliai 1930 m.
Lietuvos geležinkeliai 1930 m.
Naujoji Romuva
1931-08-02 p.750
Žinutė
Valstybinės Kauno ligoninės ligoniai šaukiasi į dangų
Valstybinės Kauno ligoninės ligoniai šaukiasi į dangų
Lietuvos Žinios
1932-04-14 p.3
Straipsnis
Pasikalbėjimas su Kauno miesto burmistru
Pasikalbėjimas su Kauno miesto burmistru
Lietuvos Žinios
1932-04-16 p.3
Žinutė
Reikalaus laisvamaniams kapų
Reikalaus laisvamaniams kapų
Lietuvos Žinios
1932-04-18 p.5
Žinutė
Kauno susisiekimas reikia pertvarkyti
Kauno susisiekimas reikia pertvarkyti
Lietuvos Žinios
1932-04-19 p.4
Žinutė
Petrašiūnai nepatenkinti netvarkingu autobusų susisiekimu
Petrašiūnai nepatenkinti netvarkingu autobusų susisiekimu
Lietuvos Žinios
1932-04-25 p.4
Straipsnis
Atidaromas motinos ir vaiko muziejus
Atidaromas motinos ir vaiko muziejus
Lietuvos Žinios
1932-04-30 p.4
Straipsnis
Autobusas Nr. 14 reikalingas pastabų
Autobusas Nr. 14 reikalingas pastabų
1932-05-03 p.4
Žinutė
Autobusininkai nesirūpina autobusų sutvarkymu
Autobusininkai nesirūpina autobusų sutvarkymu
Lietuvos Žinios
1932-05-07 p.5
Žinutė
Nauja bažnyčia
Nauja bažnyčia
Lietuvos Žinios
1932-05-17 p.4
Straipsnis
Ugniagesių muziejus
Ugniagesių muziejus
Lietuvos Žinios
1932-05-17 p.5
Žinutė
Kauno laisvųjų kapinių reikalu
Kauno laisvųjų kapinių reikalu
Lietuvos Žinios
1932-05-18 p.2
Straipsnis
Kauno m. laisvųjų kapinių reikalu
Kauno m. laisvųjų kapinių reikalu
Lietuvos Žinios
1932-05-20 p.5
Žinutė
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1932-05-20 p.5
Žinutė
Laisvų kapinių klausimas Kaune
Laisvų kapinių klausimas Kaune
Lietuvos Žinios
1932-05-21 p.4
Straipsnis
Sumanymas pertvarkyti teatrą
Sumanymas pertvarkyti teatrą
Lietuvos Žinios
1932-05-21 p.4
Straipsnis
Prijungti priemiesčiai Kauno miestui brangiai kaštuoja
Prijungti priemiesčiai Kauno miestui brangiai kaštuoja
Lietuvos Žinios
1932-05-24 p.5
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1932-05-25 p.5
Straipsnis
Kaip šiemet sutvarkomos Kauno maudyklės
Kaip šiemet sutvarkomos Kauno maudyklės
Lietuvos Žinios
1932-05-27 p.6
Straipsnis
Auto susisiekimas Lietuvoje
Auto susisiekimas Lietuvoje
Lietuvos Žinios
1932-05-31 p.4
Žinutė
Prašys nelaikyti tuščių butų
Prašys nelaikyti tuščių butų
Lietuvos Žinios
1932-05-31 p.5
Žinutė
Automotrisų judėjimas bus plečiamas
Automotrisų judėjimas bus plečiamas
Lietuvos Žinios
1936-01-04 p.9
Žinutė
Ivinskio g-vėj nėra praėjimo
Ivinskio g-vėj nėra praėjimo
Lietuvos Žinios
1936-01-08 p.7
Žinutė
Nereikalingas akmenų aikvojimas
Nereikalingas akmenų aikvojimas
Lietuvos Žinios
1936-01-09 p.7
Žinutė
Kaip Kaunas auga
Kaip Kaunas auga
Lietuvos Žinios
1936-01-11 p.9
Žinutė
Kaunui būtinai reikalingos laisvos kapinės
Kaunui būtinai reikalingos laisvos kapinės
Lietuvos Žinios
1936-01-15 p.4
Straipsnis
Gyvulių ligoninę statys?
Gyvulių ligoninę statys?
Lietuvos Žinios
1936-01-15 p.6
Žinutė
Vytauto Didžiojo muziejus ir jo statytojai
Vytauto Didžiojo muziejus ir jo statytojai
Naujoji Romuva
1933-02-26 p.213, 214
Straipsnis
Savivaldybės ginčas su policija dėl laiptų iš Ožeškienės g-vės į Ukmergės plentą
Savivaldybės ginčas su policija dėl laiptų iš Ožeškienės g-vės į Ukmergės plentą
Lietuvos Žinios
1936-01-22 p.6
Straipsnis
1935 m. statyba Kaune
1935 m. statyba Kaune
Lietuvos Žinios
1936-01-22 p.7
Žinutė
Dėl laiptų ožeškienės gatvėj
Dėl laiptų ožeškienės gatvėj
Lietuvos Žinios
1936-01-28 p.6
Žinutė
Kaip Kauno m. savivaldybė projektuoja aprūpinti butais darbininkus
Kaip Kauno m. savivaldybė projektuoja aprūpinti butais darbininkus
Lietuvos Žinios
1936-01-28 p.6
Žinutė
Kraustomasi į naujus pašto rūmus
Kraustomasi į naujus pašto rūmus
Lietuvos Žinios
1936-01-28 p.7
Straipsnis
Projektuojama steigti aukštąją veterinarijos mokyklą
Projektuojama steigti aukštąją veterinarijos mokyklą
Lietuvos Žinios
1936-01-30 p.8
Žinutė
Kauno miesto ligoninėj nori padaryti daugiau vietos
Kauno miesto ligoninėj nori padaryti daugiau vietos
Lietuvos Žinios
1932-06-01 p.5
Žinutė
Radio stotis
Radio stotis
Lietuvos Žinios
1922-04-05 p.3
Žinutė
„Galybės“ Akc. B-vė
„Galybės“ Akc. B-vė
Lietuvos Žinios
1922-04-07 p.3
Žinutė
Miesto pagražinimas
Miesto pagražinimas
Lietuvos Žinios
1922-04-09 p.3
Straipsnis
Namai invalidams
Namai invalidams
Lietuvos Žinios
1922-04-19 p.3
Žinutė
Oro susisiekimas Karaliaučius-Maskva
Oro susisiekimas Karaliaučius-Maskva
Lietuvos Žinios
1922-04-28 p.3
Žinutė
Statybos sezonas Lietuvoje
Statybos sezonas Lietuvoje
Lietuvos Žinios
1922-04-29 p.1, 2
Žinutė
Butų krizis
Butų krizis
Lietuvos Žinios
1922-05-03 p.2
Žinutė
Pirmasis orlaivis iš Maskvos
Pirmasis orlaivis iš Maskvos
Lietuvos Žinios
1922-05-06 p.2
Žinutė
Karo muziejus
Karo muziejus
Lietuvos Žinios
1922-05-07 p.3
Žinutė
Laisvės Muzėjus
Laisvės Muzėjus
Lietuvos Žinios
1922-05-09 p.2
Žinutė
Dėl keltų sutvarkymo
Dėl keltų sutvarkymo
Lietuvos Žinios
1922-05-27 p.1
Žinutė
Lietuva 1916 m. ir Amerikos delegato į Lietuvą atsiminimai
Lietuva 1916 m. ir Amerikos delegato į Lietuvą atsiminimai
Naujoji Romuva
1931-04-26 p.398, 399, 400
Straipsnis
Lietuviškos bažnyčios
Lietuviškos bažnyčios
Naujoji Romuva
1931-09-06 p.858, 859
Straipsnis
Parapijinės mokyklos Kauno gub. 1853 m.
Parapijinės mokyklos Kauno gub. 1853 m.
Lietuvos Aidas
1918-03-14 p.2
Straipsnis
Kauno miesto kultūrai pakelti
Kauno miesto kultūrai pakelti
Lietuvos Žinios
1922-06-20 p.2, 3
Žinutė
Dėl butų klausimo miestuose
Dėl butų klausimo miestuose
Lietuvos Aidas
1918-10-10 p.3
Straipsnis
Taisoma iškabų kalba
Taisoma iškabų kalba
Lietuvos Žinios
1922-07-25 p.1
Žinutė
Artimiausi Lietuvos pramonės uždaviniai
Artimiausi Lietuvos pramonės uždaviniai
Lietuva
1919-02-12 p.1
Straipsnis
Kauno miesto stotyje
Kauno miesto stotyje
Lietuva
1919-03-27 p.2
Straipsnis
Dėl rusų cerkvių Kaune
Dėl rusų cerkvių Kaune
Lietuva
1919-03-09 p.2
Žinutė
Dėl maisto Kauno mieste
Dėl maisto Kauno mieste
Lietuva
1919-03-18 p.2
Straipsnis
Žinutė apie Kauno gatvių pavadinimus
Žinutė apie Kauno gatvių pavadinimus
Lietuva
1919-04-26 p.3
Žinutė
Kova su nedarbu ir su ligomis
Kova su nedarbu ir su ligomis
Lietuva
1919-05-01 p.2
Straipsnis
Žinutė apie Kauno cerkves
Žinutė apie Kauno cerkves
Lietuva
1919-05-09 p.3
Straipsnis
Iš Kauno miesto savivaldybės gyvenimo
Iš Kauno miesto savivaldybės gyvenimo
Lietuva
1919-05-13 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1919-05-25 p.3
Straipsnis
Miestų atstatymo reikalu
Miestų atstatymo reikalu
Lietuva
1919-06-21 p.1
Straipsnis
Lietuvos atstatymo reikalu
Lietuvos atstatymo reikalu
Lietuva
1919-06-27 p.1
Straipsnis
Dėl prostitucijos nebegalima toliau tylėti
Dėl prostitucijos nebegalima toliau tylėti
Lietuva
1919-07-31 p.2
Straipsnis
Kauno gatvės
Kauno gatvės
Lietuva
1919-07-31 p.3
Žinutė
Žinutė apie rašytojų ir žurnalistų klubą
Žinutė apie rašytojų ir žurnalistų klubą
Kauno naujienos
1925-11-03 p.5
Žinutė
Dėl prostitucijos nebegalima toliau tylėti
Dėl prostitucijos nebegalima toliau tylėti
Lietuva
1919-08-01 p.2
Straipsnis
Informaciją apie susisiekimą siauruojų geležinkeliu Kaune
Informaciją apie susisiekimą siauruojų geležinkeliu Kaune
Lietuva
1919-08-02 p.3
Straipsnis
"Kultūros" būrelių susirinkimas
"Kultūros" būrelių susirinkimas
Kauno naujienos
1925-11-04 p.4
Straipsnis
Uždūšinės kauno kapinėse
Uždūšinės kauno kapinėse
Kauno naujienos
1925-11-04 p.5
Žinutė
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1919-08-17 p.3
Žinutė
A. Mickevičiaus paminklėlis
A. Mickevičiaus paminklėlis
Lietuva
1919-08-23 p.2
Žinutė
Kauno ligoninės
Kauno ligoninės
Kauno naujienos
1925-11-05 p.6
Žinutė
Netikslus Kauno namų numeravimas
Netikslus Kauno namų numeravimas
Kauno naujienos
1925-11-11 p.3
Straipsnis
Žinutė apie Juozapavičiaus prospektą Šančiuose
Žinutė apie Juozapavičiaus prospektą Šančiuose
Kauno naujienos
1925-11-21 p.5
Žinutė
Kino sugriuvimo kaltininkai
Kino sugriuvimo kaltininkai
Kauno naujienos
1925-11-24 p.2
Žinutė
Kam juokai, o kam ašaros
Kam juokai, o kam ašaros
Kauno naujienos
1925-11-24 p.4
Žinutė
Šančiams suteikta malonė
Šančiams suteikta malonė
Kauno naujienos
1925-11-24 p.4
Žinutė
Nemunu plaukioja garlaiviai
Nemunu plaukioja garlaiviai
Kauno naujienos
1926-01-08 p.1
Žinutė
Žinutė apie Kauno miesto naujakurius
Žinutė apie Kauno miesto naujakurius
Kauno naujienos
1926-01-27 p.4
Straipsnis
Žinutė apie Kauno maitinimo įstaigas
Žinutė apie Kauno maitinimo įstaigas
Lietuva
1919-11-10 p.2-3
Straipsnis
Kaunas. Istorinė metmena
Kaunas. Istorinė metmena
Lietuva
1920-01-11 p.2-3
Straipsnis
Kaip atgaivinus mūsų degtinės pramonė
Kaip atgaivinus mūsų degtinės pramonė
Lietuva
1920-01-16 p.1
Straipsnis
Iškabų klausimu
Iškabų klausimu
Lietuvos Žinios
1922-08-11 p.3
Žinutė
Kauno miesto susisiekimas
Kauno miesto susisiekimas
Lietuvos Žinios
1922-08-13 p.3
Straipsnis
Žinutė apie universiteto patalpas
Žinutė apie universiteto patalpas
Lietuvos Žinios
1922-08-17 p.2
Žinutė
Vieni taiso, kiti darko
Vieni taiso, kiti darko
Lietuvos Žinios
1922-08-18 p.3, 4
Žinutė
Apie chorą prie Karo muziejaus
Apie chorą prie Karo muziejaus
Lietuvos Žinios
1922-08-20 p.3
Žinutė
Naujas vienuolynas Kaune
Naujas vienuolynas Kaune
Lietuvos Žinios
1922-08-20 p.3
Žinutė
Nemuno teršimas
Nemuno teršimas
Lietuvos Žinios
1922-08-22 p.3, 4
Straipsnis
Metas taisyti
Metas taisyti
Lietuvos Žinios
1922-08-31 p.3
Žinutė
Statybos ir technikos darbų paskirstymas
Statybos ir technikos darbų paskirstymas
Lietuvos Žinios
1922-09-07 p.3
Žinutė
Kauno gojus
Kauno gojus
Lietuvos Žinios
1922-09-07 p.3
Žinutė
Gatvių siaurinimas
Gatvių siaurinimas
Lietuvos Žinios
1922-09-08 p.3
Žinutė
Nešvarumas
Nešvarumas
Lietuvos Žinios
1922-09-08 p.3
Žinutė
Kada bus galas dažytam patriotizmui
Kada bus galas dažytam patriotizmui
Lietuvos Žinios
1922-09-13 p.3
Žinutė
Kauno priemiestis Šančiai
Kauno priemiestis Šančiai
Lietuvos Žinios
1922-09-13 p.3
Žinutė
Kretingos vienuolyno filija
Kretingos vienuolyno filija
Lietuvos Žinios
1922-09-14 p.3
Žinutė
Teatro remontas
Teatro remontas
Lietuvos Žinios
1922-09-24 p.3
Žinutė
Technikos mokykla ar Belaisvių stovykla?
Technikos mokykla ar Belaisvių stovykla?
Lietuvos Žinios
1922-09-26 p.3
Žinutė
Dėl miesto užstatymo
Dėl miesto užstatymo
Lietuvos Žinios
1922-10-01 p.3
Straipsnis
Baltoji gulbė
Baltoji gulbė
Lietuvos Žinios
1922-10-26 p.
Žinutė
„Drobės“ fabrikas
„Drobės“ fabrikas
Lietuvos Žinios
1922-10-31 p.3
Žinutė
Ar Kaune butų stoka?
Ar Kaune butų stoka?
Lietuvos Žinios
1922-11-01 p.1
Straipsnis
Nauji gatvių vardai
Nauji gatvių vardai
1922-11-08 p.3
Straipsnis
Nauja mada
Nauja mada
Lietuvos Žinios
1922-11-16 p.3
Žinutė
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Lietuvos Žinios
1922-11-18 p.3
Žinutė
Teatro reikalai
Teatro reikalai
Lietuvos Žinios
1922-11-18 p.3
Žinutė
Žinutės apie Kauno fortus
Žinutės apie Kauno fortus
Lietuva
1920-03-24 p.4
Žinutė
Vytauto kalnas
Vytauto kalnas
Lietuva
1920-03-30 p.3
Žinutė
Laisvės Alėja
Laisvės Alėja
Lietuva
1920-04-02 p.5-6
Straipsnis
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuva
1920-04-24 p.2
Straipsnis
Kauno pafrontėj
Kauno pafrontėj
Lietuva
1920-05-15 p.5
Žinutė
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1920-05-29 p.2
Žinutė
Del miesto puošimo
Del miesto puošimo
Lietuva
1920-06-02 p.2
Straipsnis
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1920-06-02 p.2
Žinutė
Žinutė apie Vilijampolės gaisrą
Žinutė apie Vilijampolės gaisrą
Lietuva
1920-06-19 p.2
Žinutė
Kauno gaisrai
Kauno gaisrai
Lietuva
1920-06-20 p.1-2
Straipsnis
Apie gaisrus Kaune
Apie gaisrus Kaune
Lietuva
1920-06-27 p.2-3
Straipsnis
Gaisrų priežastys
Gaisrų priežastys
Lietuva
1920-07-01 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1920-07-14 p.3
Žinutė
Kauno miesto valdyba ir oškos
Kauno miesto valdyba ir oškos
Lietuva
1920-11-21 p.3
Straipsnis
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1921-01-09 p.2
Straipsnis
Gražioji bažnyčia
Gražioji bažnyčia
Lietuva
1921-01-14 p.2
Straipsnis
Kam gi rūpi?
Kam gi rūpi?
Lietuva
1921-02-01 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1921-02-05 p.2
Žinutė
Globa senelių ir vaikų, gatvėse elgetaujančių
Globa senelių ir vaikų, gatvėse elgetaujančių
Lietuva
1921-02-12 p.1-2
Straipsnis
Prie butų krizio
Prie butų krizio
Lietuva
1921-03-09 p.2
Straipsnis
Kauno kronika. Dėl vandens teršimo
Kauno kronika. Dėl vandens teršimo
Lietuva
1921-04-03 p.2
Žinutė
Dienos reikalai. Darbas be reklamos
Dienos reikalai. Darbas be reklamos
Lietuva
1921-07-06 p.4
Straipsnis
Mūsų miesto ūkis ir sabotažas
Mūsų miesto ūkis ir sabotažas
Lietuva
1921-07-19 p.1
Straipsnis
Aplink mūsų miesto problemą
Aplink mūsų miesto problemą
1921-07-24 p.1-2
Straipsnis
Žinutė apie sveikatos apsaugą Kaune
Žinutė apie sveikatos apsaugą Kaune
Lietuva
1921-08-05 p.3
Žinutė
Laiškai iš okupuotosios Lietuvos
Laiškai iš okupuotosios Lietuvos
Lietuva
1921-08-06 p.1
Straipsnis
Miesto ūkis ir grožė
Miesto ūkis ir grožė
Lietuva
1921-08-07 p.1
Straipsnis
Dienos reikalai
Dienos reikalai
Lietuva
1921-08-17 p.3
Straipsnis
Butų stoka
Butų stoka
Lietuva
1921-10-06 p.3
Žinutė
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1921-11-10 p.3
Žinutė
Kauno siaurojo geležinkelio tvarkoraštis
Kauno siaurojo geležinkelio tvarkoraštis
Lietuva
1922-01-01 p.5
Žinutė
Lietuvos miestų gilesnieji šuliniai
Lietuvos miestų gilesnieji šuliniai
Lietuva
1922-01-19 p.2-3
Straipsnis
Kaunas ar Kovna
Kaunas ar Kovna
Lietuva
1922-01-20 p.2
Straipsnis
Kauno reikalai
Kauno reikalai
Lietuva
1922-02-14 p.3
Straipsnis
Karo istorijos reikalu
Karo istorijos reikalu
Lietuva
1922-02-16 p.2
Straipsnis
Save the children gelbėkit vaikus
Save the children gelbėkit vaikus
Lietuva
1922-03-01 p.2
Straipsnis
Visuomenės reikalai. Dėl buto krizio
Visuomenės reikalai. Dėl buto krizio
Lietuva
1922-03-02 p.3
Straipsnis
Elektra Kaune
Elektra Kaune
Lietuva
1922-03-22 p.2
Žinutė
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Lietuva
1922-05-09 p.3
Straipsnis
Dėl gyvenamųjų namų stokos
Dėl gyvenamųjų namų stokos
Lietuva
1922-05-17 p.2
Straipsnis
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Lietuva
1922-05-23 p.2
Straipsnis
Kauno miesto artezinių vandenų aprūpinimo klausimas
Kauno miesto artezinių vandenų aprūpinimo klausimas
Lietuva
1922-05-30 p.2
Straipsnis
Kauno miesto artezinių vandenų aprūpinimo klausimas
Kauno miesto artezinių vandenų aprūpinimo klausimas
Lietuva
1922-05-31 p.2
Straipsnis
Kauno miesto plentų remontas ir išlaikymas
Kauno miesto plentų remontas ir išlaikymas
Lietuva
1922-06-02 p.1-2
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1922-06-03 p.3
Žinutė
Amerikos ir Lietuvos Audimo korporacija
Amerikos ir Lietuvos Audimo korporacija
Lietuva
1922-07-14 p.4
Reklama
Ar reiktų naikint Kauno tvirtovė
Ar reiktų naikint Kauno tvirtovė
Lietuva
1922-07-15 p.2
Straipsnis
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuva
1922-07-20 p.2
Straipsnis
Lietuvos žydai
Lietuvos žydai
Lietuva
1922-07-27 p.3
Straipsnis
Kauno miesto susisiekimas
Kauno miesto susisiekimas
Lietuva
1922-08-19 p.2
Straipsnis
Pirmą kartą Mickevičiaus slėny
Pirmą kartą Mickevičiaus slėny
Lietuva
1922-08-29 p.3
Straipsnis
Delei Kauno elektros stoties pagerinimo
Delei Kauno elektros stoties pagerinimo
Lietuva
1922-09-08 p.4
Straipsnis
Smulkiu, bet svarbiu reikalu
Smulkiu, bet svarbiu reikalu
Lietuva
1922-09-09 p.3-4
Straipsnis
Iš Kauno Miesto Vald. darbuotės dėl miesto išplanavimo
Iš Kauno Miesto Vald. darbuotės dėl miesto išplanavimo
Lietuva
1922-11-05 p.2
Straipsnis
Delei gatvių pavadinimo
Delei gatvių pavadinimo
Lietuva
1922-11-05 p.5
Straipsnis
Šunes valgykloje
Šunes valgykloje
Lietuva
1922-11-10 p.4
Žinutė
Antras pasitarimas dėlei miesto išplanavimo
Antras pasitarimas dėlei miesto išplanavimo
Lietuva
1922-11-16 p.2
Straipsnis
Dėl nemokamos medicinos pagalbos
Dėl nemokamos medicinos pagalbos
Lietuva
1922-11-18 p.5
Straipsnis
Miestų atstatymo reikalu
Miestų atstatymo reikalu
Lietuva
1922-11-22 p.1-2
Straipsnis
Aleksoto gatvių pavadinimas
Aleksoto gatvių pavadinimas
Lietuva
1922-11-25 p.4
Straipsnis
Sodno reikalu Kaune
Sodno reikalu Kaune
Lietuva
1922-12-02 p.5
Straipsnis
Dar vienu pamirštu klausimu
Dar vienu pamirštu klausimu
Lietuva
1922-12-10 p.3
Straipsnis
Kauno susisiekimo reikalu
Kauno susisiekimo reikalu
Lietuva
1922-12-15 p.3-4
Straipsnis
Slabados tiltas
Slabados tiltas
Lietuva
1922-12-15 p.5
Žinutė
Montessori darželis
Montessori darželis
Lietuvos Žinios
1932-06-06 p.5
Žinutė
Atidaroma plaukimo mokykla
Atidaroma plaukimo mokykla
Lietuvos Žinios
1932-06-10 p.5
Žinutė
Per geležinkelio bėgius statys tiltą
Per geležinkelio bėgius statys tiltą
Lietuvos Žinios
1932-06-10 p.5
Žinutė
Sustabdė baltų plytų dirbtuvę
Sustabdė baltų plytų dirbtuvę
Lietuvos Žinios
1932-06-10 p.5
Žinutė
Sveikatos namai
Sveikatos namai
Lietuvos Žinios
1932-06-13 p.5
Žinutė
Domėkimės, kaip žmonės gyvena ir tvarkosi kitur
Domėkimės, kaip žmonės gyvena ir tvarkosi kitur
Lietuvos Žinios
1932-06-15 p.3, 4
Straipsnis
Reikalingi tilai
Reikalingi tilai
Lietuvos Žinios
1932-06-18 p.5
Žinutė
Naujas Kauno miesto padalinimas statybos rajonais
Naujas Kauno miesto padalinimas statybos rajonais
Lietuvos Žinios
1932-06-21 p.4
Žinutė
Gatvė, kurios miestui kurčioji provincija gali pavydėti
Gatvė, kurios miestui kurčioji provincija gali pavydėti
Lietuvos Žinios
1932-06-22 p.5
Žinutė
Priešatostoginis Kauno miesto tarybos posėdis
Priešatostoginis Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1932-06-24 p.5
Straipsnis
Pienocentras praplėtė užkandinę
Pienocentras praplėtė užkandinę
Lietuvos Žinios
1932-06-24 p.6
Žinutė
Kaip rūpinamasi Kauno beturčiais ir vargdieniais
Kaip rūpinamasi Kauno beturčiais ir vargdieniais
Lietuvos Žinios
1932-06-28 p.5
Žinutė
Kauno miesto taryba galvoja apie didelius darbus
Kauno miesto taryba galvoja apie didelius darbus
Lietuvos Žinios
1932-06-30 p.5
Žinutė
Lietuvos botanikos sodas
Lietuvos botanikos sodas
Lietuva
1922-10-05 p.3
Straipsnis
Mūsų kultūros priešingumai
Mūsų kultūros priešingumai
Lietuva
1922-10-20 p.2
Straipsnis
Kauno miesto savivaldybės gydymo pagalbai teikti taisyklės
Kauno miesto savivaldybės gydymo pagalbai teikti taisyklės
Lietuva
1923-02-08 p.3
Straipsnis
Namų numeracija Kaune
Namų numeracija Kaune
Lietuva
1923-02-11 p.5
Žinutė
Statybos klausimu
Statybos klausimu
Lietuva
1923-02-23 p.1
Straipsnis
Kovokime su mėšlynais
Kovokime su mėšlynais
Lietuva
1923-03-08 p.2
Straipsnis
Apie gatvių parašus
Apie gatvių parašus
Lietuva
1923-03-07 p.3
Straipsnis
Del miesto išplanavimo
Del miesto išplanavimo
Lietuva
1923-03-22 p.1-2
Straipsnis
Dėl miestų statybos
Dėl miestų statybos
Lietuva
1923-03-23 p.2-5
Straipsnis
Pirmasis stiklo fabrikas Lietuvoje
Pirmasis stiklo fabrikas Lietuvoje
Lietuva
1923-03-23 p.2-3
Straipsnis
Apleistos Kauno gatvės
Apleistos Kauno gatvės
Lietuva
1923-03-23 p.3
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1923-04-24 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1923-04-26 p.2-3
Straipsnis
Žinutės apie Birštoną ir Kauno meno mokyklą
Žinutės apie Birštoną ir Kauno meno mokyklą
Lietuva
1923-05-06 p.6
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1923-05-12 p.5
Žinutė
Kaip čia gavus sklypas žemės namams pasistatyti
Kaip čia gavus sklypas žemės namams pasistatyti
Lietuva
1923-05-16 p.2-3
Straipsnis
Šunų sutvarkymo reikalu
Šunų sutvarkymo reikalu
Lietuva
1923-05-17 p.4
Žinutė
Gatvių parašai naktį
Gatvių parašai naktį
Lietuva
1923-05-17 p.5
Žinutė
Apie naują miesto planą
Apie naują miesto planą
Lietuva
1923-05-19 p.2
Straipsnis
Kauno statybos darbai
Kauno statybos darbai
Lietuva
1923-05-25 p.2
Straipsnis
Mūsų garlaiviai
Mūsų garlaiviai
Lietuva
1923-06-09 p.4
Straipsnis
Lietuvos Universiteto Botanikos sodnas
Lietuvos Universiteto Botanikos sodnas
Lietuva
1923-06-26 p.2
Straipsnis
Netikslūs pavadinimai
Netikslūs pavadinimai
Lietuva
1923-06-27 p.4
Straipsnis
Panemunės rojus ir Šančių pragaras
Panemunės rojus ir Šančių pragaras
Lietuva
1923-06-27 p.4
Straipsnis
Kauno gatvių iškabos
Kauno gatvių iškabos
Lietuva
1923-07-13 p.3-4
Straipsnis
Botanikos sodo įkurtuvės
Botanikos sodo įkurtuvės
Lietuva
1923-07-14 p.4
Straipsnis
Dėl miesto statybos
Dėl miesto statybos
Lietuva
1923-07-25 p.1
Straipsnis
Palaidų šunų naikinimo reikalu
Palaidų šunų naikinimo reikalu
Lietuva
1923-07-26 p.4
Straipsnis
Sutvarkykim, pagaliau, valakatas
Sutvarkykim, pagaliau, valakatas
Lietuva
1923-07-29 p.2
Straipsnis
Iškabų prikalinėjimas
Iškabų prikalinėjimas
Lietuva
1923-08-07 p.4
Žinutė
Del venerinės ligoninės iškėlimo iš Panemunės
Del venerinės ligoninės iškėlimo iš Panemunės
Lietuva
1923-08-21 p.1
Straipsnis
Del Kauno miesto veikiančių įstatymų
Del Kauno miesto veikiančių įstatymų
Lietuva
1923-08-29 p.2
Straipsnis
Kauno gatvėse
Kauno gatvėse
Lietuva
1923-08-31 p.2
Straipsnis
Gatvės publika
Gatvės publika
Lietuva
1923-09-14 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1923-09-23 p.4
Žinutė
Papirosų fabriko atidarymas
Papirosų fabriko atidarymas
Lietuva
1923-09-28 p.4
Straipsnis
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1923-10-03 p.7
Žinutė
Kelionės įspūdžiai
Kelionės įspūdžiai
Lietuva
1923-10-12 p.3-5
Straipsnis
Negydoma žaizda
Negydoma žaizda
Lietuva
1923-10-14 p.4
Straipsnis
Kauno miesto Apygardos visuotinio gyventojų surašymo Komisijos Darbuotės Apyskaita
Kauno miesto Apygardos visuotinio gyventojų surašymo Komisijos Darbuotės Apyskaita
Lietuva
1923-10-20 p.6
Straipsnis
Ko trūksta mūsų laikinoj sostinėj
Ko trūksta mūsų laikinoj sostinėj
Lietuva
1923-11-06 p.4
Žinutė
Kanalizacijos ir vandentraukio Technikos Komisija
Kanalizacijos ir vandentraukio Technikos Komisija
Lietuva
1923-11-09 p.5-6
Straipsnis
Kauno gatvių grindimo klausimu
Kauno gatvių grindimo klausimu
Lietuva
1923-11-14 p.4
Straipsnis
Iš meno mokyklos
Iš meno mokyklos
Lietuva
1923-11-17 p.4
Straipsnis
Dėl mūsų miestų ir miestelių praplėtimo
Dėl mūsų miestų ir miestelių praplėtimo
Lietuva
1923-11-20 p.1
Straipsnis
Šančiai tvarkosi
Šančiai tvarkosi
Lietuva
1923-11-27 p.3
Straipsnis
Atidarymas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos gimdyvių klinikos
Atidarymas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos gimdyvių klinikos
Lietuva
1923-12-13 p.3
Straipsnis
Kauno elektros karai
Kauno elektros karai
Lietuva
1923-12-14 p.4
Straipsnis
Kauno retenybė
Kauno retenybė
Lietuva
1923-12-16 p.5
Žinutė
Aferistai vagys Kauno gatvėse
Aferistai vagys Kauno gatvėse
Lietuva
1923-12-18 p.4
Straipsnis
Vandens nuleidimo kanalai Kaune
Vandens nuleidimo kanalai Kaune
Lietuva
1923-12-19 p.2-3
Straipsnis
Kaip kap. Nurka išgelbėjo Kauno elektros stotį
Kaip kap. Nurka išgelbėjo Kauno elektros stotį
Lietuvos Aidas
1933-04-01 p.4
Straipsnis
Antrasis apskričių inžinierių suvažiavimas
Antrasis apskričių inžinierių suvažiavimas
Lietuvos Aidas
1933-04-01 p.12
Straipsnis
Kauno lietuviai namų savininkai entuziastingai pritaria elektros boikotui
Kauno lietuviai namų savininkai entuziastingai pritaria elektros boikotui
Lietuvos Aidas
1933-04-03 p.2
Straipsnis
Iškilmingai atidaryta Kauno konservatorija
Iškilmingai atidaryta Kauno konservatorija
Lietuvos Aidas
1933-04-03 p.6
Straipsnis
Naujas gatvių grindimo būdas
Naujas gatvių grindimo būdas
Lietuvos Aidas
1933-04-04 p.8
Straipsnis
Odontologijos institutas sunkiose būsto sąlygose
Odontologijos institutas sunkiose būsto sąlygose
Lietuvos Aidas
1933-04-07 p.4
Žinutė
Vakar dienos Kauno miesto tarybos posėdyje
Vakar dienos Kauno miesto tarybos posėdyje
Lietuvos Aidas
1933-04-07 p.6
Straipsnis
Kaip bus renkamos aukos ir tvarkomas Vytauto Didžiojo muziejus
Kaip bus renkamos aukos ir tvarkomas Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1933-04-12 p.2
Straipsnis
Kodėl nevykdoma
Kodėl nevykdoma
Lietuvos Aidas
1933-04-12 p.5
Žinutė
Nežinoti mūsų turtai
Nežinoti mūsų turtai
Lietuvos Aidas
1933-04-12 p.6
Straipsnis
Nemuno Hidroelektros stotis
Nemuno Hidroelektros stotis
Lietuvos Aidas
1933-04-13 p.6
Straipsnis
Kauno mieste žiurkės per metus padaro gyventojams milijoną litų nuostolių
Kauno mieste žiurkės per metus padaro gyventojams milijoną litų nuostolių
Lietuvos Aidas
1933-04-13 p.11
Straipsnis
Vytauto prospektas prieš Velykas
Vytauto prospektas prieš Velykas
Lietuvos Aidas
1933-04-13 p.11
Straipsnis
Gyva priešvelykinė švenčių nuotaika Kaune
Gyva priešvelykinė švenčių nuotaika Kaune
Lietuvos Aidas
1933-04-13 p.16
Straipsnis
Loto rrestoranas
Loto rrestoranas
Lietuvos Žinios
1923-01-07 p.3
Žinutė
Reikia tvarkyti kursuojančius netinkamus autobusus
Reikia tvarkyti kursuojančius netinkamus autobusus
Lietuvos Aidas
1933-04-18 p.5
Žinutė
Vytauto Didžiojo muziejaus rinkliava-šventė visoje Lietuvoje
Vytauto Didžiojo muziejaus rinkliava-šventė visoje Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1933-04-18 p.7
Straipsnis
Jau tvarkomas Vytauto parkas
Jau tvarkomas Vytauto parkas
Lietuvos Aidas
1933-04-20 p.5
Žinutė
Gimnazijos reikalu
Gimnazijos reikalu
Lietuvos Aidas
1933-04-20 p.9
Straipsnis
Nemuno hidroelektros stotis
Nemuno hidroelektros stotis
Lietuvos Aidas
1933-04-22 p.6
Straipsnis
Kas gali baigti statyti Vytautui Didžiajam paminklą?
Kas gali baigti statyti Vytautui Didžiajam paminklą?
Lietuvos Aidas
1933-04-22 p.9
Straipsnis
Kauno miesto Tarybos privalomas nutarimas sanitarijos reikalu
Kauno miesto Tarybos privalomas nutarimas sanitarijos reikalu
Lietuva
1924-01-31 p.5-7
Straipsnis
Kauno ligoninės
Kauno ligoninės
Lietuva
1924-02-04 p.5
Straipsnis
Žinutė apie Kauno apšvietimą ir tramvajų
Žinutė apie Kauno apšvietimą ir tramvajų
Lietuva
1924-02-06 p.6
Žinutė
Valstybės Spaustuvės namų statymo reikalu
Valstybės Spaustuvės namų statymo reikalu
Lietuva
1924-02-09 p.2-3
Straipsnis
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuva
1924-02-09 p.4
Straipsnis
Kauno pirtys
Kauno pirtys
Lietuva
1924-03-08 p.5
Straipsnis
Apsisaugoti nuo potvinio
Apsisaugoti nuo potvinio
Lietuva
1924-03-10 p.3
Straipsnis
Del butų stokos ir butų samdymo įstatymo
Del butų stokos ir butų samdymo įstatymo
Lietuva
1924-03-20 p.3-4
Straipsnis
Del jezuitų bažnyčios remonto
Del jezuitų bažnyčios remonto
Lietuva
1924-03-31 p.5-6
Straipsnis
Žalingas sumanymas
Žalingas sumanymas
Lietuva
1924-04-07 p.4
Straipsnis
Senoji ir Naujoji kultūra
Senoji ir Naujoji kultūra
Lietuva
1924-04-10 p.3-4
Straipsnis
Biednuomenės globa Kaune
Biednuomenės globa Kaune
Lietuva
1924-04-15 p.4
Straipsnis
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Lietuva
1924-04-16 p.3-4
Straipsnis
Radio stoties statymas Kaune
Radio stoties statymas Kaune
Lietuva
1924-05-26 p.3
Straipsnis
Europietiškas susisiekimas Kaune
Europietiškas susisiekimas Kaune
Lietuva
1924-05-26 p.7
Straipsnis
Kas darosi Kaukių gatvėj
Kas darosi Kaukių gatvėj
Lietuva
1924-05-27 p.4
Straipsnis
Kauno miesto atstatymo reikalu
Kauno miesto atstatymo reikalu
Lietuva
1924-06-12 p.4
Straipsnis
Sostinės plėtimosi reikalu
Sostinės plėtimosi reikalu
Lietuva
1924-07-01 p.3
Straipsnis
Žemės Reformos reikalingumas Kauno mieste
Žemės Reformos reikalingumas Kauno mieste
Lietuva
1924-07-09 p.2
Straipsnis
Kauno kanalizacijos ir vandentraukio reikalu
Kauno kanalizacijos ir vandentraukio reikalu
Lietuva
1924-07-24 p.5
Straipsnis
Kauno miesto stotis
Kauno miesto stotis
Lietuva
1924-08-23 p.2-3
Straipsnis
Stato galingą radio stotį
Stato galingą radio stotį
Lietuva
1924-09-03 p.5
Straipsnis
Kauno miesto ūkiškumo reikalu
Kauno miesto ūkiškumo reikalu
Lietuva
1924-09-04 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1924-09-17 p.6
Žinutė
Tvarkykimės
Tvarkykimės
Lietuva
1924-09-26 p.3-4
Straipsnis
Gatvių grindimas ir laikymas Kaune
Gatvių grindimas ir laikymas Kaune
Lietuva
1924-09-30 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1924-09-30 p.7
Žinutė
Del geležinkelio Šiaulių gatvėje
Del geležinkelio Šiaulių gatvėje
Lietuva
1924-11-04 p.4
Straipsnis
Del kanalizacijos darbų Kaune
Del kanalizacijos darbų Kaune
Lietuva
1924-11-22 p.3-4
Straipsnis
Nemuno ir Neries krantų reguliavimas
Nemuno ir Neries krantų reguliavimas
Lietuva
1924-12-06 p.3-4
Straipsnis
Surasta Kauno požemiai
Surasta Kauno požemiai
Lietuva
1924-12-12 p.5
Žinutė
Kauno miesto plėtimas
Kauno miesto plėtimas
Lietuva
1924-12-16 p.4
Straipsnis
Del Kauno vandens
Del Kauno vandens
Lietuva
1924-10-21 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1924-10-21 p.7
Žinutė
Naujakurių žemės ir namų planai
Naujakurių žemės ir namų planai
Lietuva
1924-10-22 p.7
Žinutė
Dėl Kauno meteorologijos stoties
Dėl Kauno meteorologijos stoties
Lietuva
1923-01-04 p.2
Straipsnis
Alaus pramonė Lietuvoje
Alaus pramonė Lietuvoje
Lietuva
1923-01-05 p.3-4
Straipsnis
Švarumo prižiūrėjimo reikalu
Švarumo prižiūrėjimo reikalu
Lietuva
1923-01-05 p.6
Žinutė
Žinutė apie teatrą
Žinutė apie teatrą
Lietuva
1923-01-05 p.6
Žinutė
Kodėl keičiamas kurortų įstatymas
Kodėl keičiamas kurortų įstatymas
Lietuvos Aidas
1939-01-02 p.6
Straipsnis
Kaip pernai buvo vykdoma įvairi statyba
Kaip pernai buvo vykdoma įvairi statyba
Lietuvos Aidas
1939-01-04 p.4
Straipsnis
Benediktinių bažnyčios remonto darbai vyks visą žiemą
Benediktinių bažnyčios remonto darbai vyks visą žiemą
Lietuvos Aidas
1939-01-05 p.5
Straipsnis
Vilnius ir Kaunas
Vilnius ir Kaunas
Lietuvos Aidas
1939-01-07 p.4
Straipsnis
Kaune projektuojama didelė kanalizacijos vandens valymo stotis
Kaune projektuojama didelė kanalizacijos vandens valymo stotis
Lietuvos Aidas
1939-01-09 p.6
Straipsnis
Valdininkų nuosavybės klausimu Kaune
Valdininkų nuosavybės klausimu Kaune
Lietuvos Aidas
1939-01-13 p.2
Straipsnis
Gražiai atšvęsta Didžiosios ir Mažosios Lietuvos susiartinimo šventė
Gražiai atšvęsta Didžiosios ir Mažosios Lietuvos susiartinimo šventė
Lietuvos Aidas
1939-01-16 p.10
Straipsnis
Ruošiamas naujas statybos įstatymo projektas
Ruošiamas naujas statybos įstatymo projektas
Lietuvos Aidas
1939-01-18 p.1
Straipsnis
Nuostolingi nelaukto pavasario padariniai provincijoje
Nuostolingi nelaukto pavasario padariniai provincijoje
Lietuvos Aidas
1939-01-20 p.1
Straipsnis
Pylimai gelbsti Kauną nuo didelės nelaimės
Pylimai gelbsti Kauną nuo didelės nelaimės
Lietuvos Aidas
1939-01-20 p.2
Straipsnis
Pradžia miesto centro tuštiems sklypams naikinti
Pradžia miesto centro tuštiems sklypams naikinti
Lietuvos Aidas
1939-01-27 p.2
Straipsnis
Kur statyti naująją Kauno rotušę
Kur statyti naująją Kauno rotušę
Lietuvos Aidas
1939-01-27 p.4
Straipsnis
Valstybės rūmų statybos projektas
Valstybės rūmų statybos projektas
Lietuvos Aidas
1939-02-01 p.8
Straipsnis
Kaunas rytoj
Kaunas rytoj
Lietuvos Aidas
1939-02-11 p.4
Straipsnis
Tūkstančiai Kauniečių sėdi kavinėse
Tūkstančiai Kauniečių sėdi kavinėse
Lietuvos Aidas
1939-02-11 p.6
Straipsnis
Iškilmingai atidaryti - pašventinti Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų namai
Iškilmingai atidaryti - pašventinti Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų namai
Lietuvos Aidas
1939-02-19 p.1
Straipsnis
Lietuvių-Prancūzų Draugijos naujos patalpos
Lietuvių-Prancūzų Draugijos naujos patalpos
Lietuvos Aidas
1939-02-19 p.5
Straipsnis
Pastatai, į kuriuos kreipiama daug viltingų akių
Pastatai, į kuriuos kreipiama daug viltingų akių
Lietuvos Aidas
1939-02-20 p.6
Straipsnis
Ką gi ištikro nori Kaunas stayti
Ką gi ištikro nori Kaunas stayti
Lietuvos Aidas
1939-02-23 p.3
Straipsnis
Dėl ko Kaunas blogai apšviestas. Elektros reikalai
Dėl ko Kaunas blogai apšviestas. Elektros reikalai
Lietuvos Aidas
1939-02-23 p.4
Straipsnis
Ką gi iš tikro nori Kaunas statyti
Ką gi iš tikro nori Kaunas statyti
Lietuvos Aidas
1939-02-23 p.4
Straipsnis
Dar palengvins kai kuriems kauniečiams išsipirkti sklypus
Dar palengvins kai kuriems kauniečiams išsipirkti sklypus
Lietuvos Aidas
1939-02-23 p.8
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-01-06 p.4
Žinutė
Namų statymo reikalu
Namų statymo reikalu
Lietuva
1923-01-11 p.3-4
Straipsnis
Nešvarumų ir išeinamųjų vietų išvežimui Miesto valdyba
Nešvarumų ir išeinamųjų vietų išvežimui Miesto valdyba
Lietuva
1923-01-16 p.5
Straipsnis
Namų statymo sezonas
Namų statymo sezonas
Lietuva
1923-01-17 p.3-4
Straipsnis
Nelibo statybos klausimu
Nelibo statybos klausimu
Lietuva
1923-01-19 p.2
Straipsnis
Dėl namų statymo Kaune
Dėl namų statymo Kaune
Lietuva
1923-01-23 p.3
Straipsnis
Dirbantis Kaunas
Dirbantis Kaunas
Lietuvos Aidas
1939-03-03 p.6
Straipsnis
Naujas sumanymas darbininkų namams statyti
Naujas sumanymas darbininkų namams statyti
Lietuvos Aidas
1939-03-04 p.2
Straipsnis
Kaunas pramogauja
Kaunas pramogauja
Lietuvos Aidas
1939-03-04 p.6
Straipsnis
Projektai Kauno kalėjimui statyti
Projektai Kauno kalėjimui statyti
Lietuvos Aidas
1939-03-10 p.5
Straipsnis
Kauno uoste vyksta dideli darbai
Kauno uoste vyksta dideli darbai
Lietuvos Aidas
1939-03-11 p.2
Straipsnis
Krautuvių patalpų badas Laisvės alėjoje
Krautuvių patalpų badas Laisvės alėjoje
Lietuvos Aidas
1939-03-11 p.6
Straipsnis
Kauno didžiojo susisiekimo problemos
Kauno didžiojo susisiekimo problemos
Lietuvos Aidas
1939-03-11 p.12
Straipsnis
Kaune jau šiemet statys 130 lovų viešbutį
Kaune jau šiemet statys 130 lovų viešbutį
Lietuvos Aidas
1939-03-16 p.3
Straipsnis
Pagaliau Kulautuvoje elektra iš Kauno
Pagaliau Kulautuvoje elektra iš Kauno
Lietuvos Aidas
1939-03-17 p.5
Straipsnis
Žydų ir lenkų iškabas užtepliojo
Žydų ir lenkų iškabas užtepliojo
Lietuvos Žinios
1923-02-06 p.3
Žinutė
Ištepliotos iškabos
Ištepliotos iškabos
Lietuvos Žinios
1923-02-07 p.
Žinutė
Apie Kauno išmurzinimą
Apie Kauno išmurzinimą
1923-02-09 p.1
Straipsnis
Tramvajaus konkurentai
Tramvajaus konkurentai
Lietuvos Žinios
1923-02-16 p.4
Žinutė
Nešvarumas nemažėja
Nešvarumas nemažėja
Lietuvos Žinios
1923-03-21 p.3
Žinutė
Apleistos gatvės
Apleistos gatvės
Lietuvos Žinios
1923-03-23 p.3
Žinutė
Dėliai miesto išplanavimo
Dėliai miesto išplanavimo
Lietuvos Žinios
1923-03-24 p.4
Straipsnis
Dar apsileidimas
Dar apsileidimas
Lietuvos Žinios
1923-04-29 p.3
Žinutė
Meno Mokyklos Rūmų statymo komitetas
Meno Mokyklos Rūmų statymo komitetas
Lietuvos Žinios
1923-05-06 p.3
Žinutė
Šančiuose įsteigta naujas kinematografas „Iliuzija“
Šančiuose įsteigta naujas kinematografas „Iliuzija“
Lietuvos Žinios
1923-05-09 p.3
Žinutė
Kaunas puošiamas
Kaunas puošiamas
Lietuvos Žinios
1923-05-12 p.3
Žinutė
Reiktų sutvarkyti
Reiktų sutvarkyti
Lietuvos Žinios
1923-05-16 p.3
Žinutė
Ar kirs Vytauto Kalno ąžuolyną
Ar kirs Vytauto Kalno ąžuolyną
Lietuvos Žinios
1923-05-23 p.4
Straipsnis
Taisykime šaligatvius
Taisykime šaligatvius
Lietuvos Žinios
1923-05-25 p.2
Žinutė
Kauno miesto mūrinio kvartalo ribų nustatymas
Kauno miesto mūrinio kvartalo ribų nustatymas
Lietuvos Žinios
1923-05-27 p.3
Žinutė
Gatvių pavadinimai
Gatvių pavadinimai
Lietuvos Žinios
1923-06-03 p.3
Žinutė
Miesto maudyklės
Miesto maudyklės
Lietuvos Žinios
1923-06-05 p.3
Žinutė
Miesto paskola
Miesto paskola
Lietuvos Žinios
1923-06-06 p.3
Žinutė
Miesto restoranas ir salė susirinkimams
Miesto restoranas ir salė susirinkimams
Lietuvos Žinios
1923-06-08 p.3
Žinutė
Betvarkė Kauno kinematografuose
Betvarkė Kauno kinematografuose
Lietuvos Žinios
1923-06-09 p.3
Žinutė
Gelžkelio gale - kurortas
Gelžkelio gale - kurortas
Lietuvos Žinios
1923-06-12 p.3
Žinutė
Kauno fortai
Kauno fortai
Lietuvos Žinios
1923-06-23 p.3
Žinutė
Naujos gatvės
Naujos gatvės
Lietuvos Žinios
1923-06-23 p.
Žinutė
Netikslūs pavadinimai
Netikslūs pavadinimai
Lietuvos Žinios
1923-06-23 p.3
Žinutė
Užmiršti bėgiai
Užmiršti bėgiai
Lietuvos Žinios
1923-06-27 p.3
Žinutė
„Užmiršti bėgiai“
„Užmiršti bėgiai“
Lietuvos Žinios
1923-07-10 p.3
Žinutė
Kauno gatvių iškabos
Kauno gatvių iškabos
Lietuvos Žinios
1923-07-12 p.3
Straipsnis
Dar dėl Kauno šalygatvių
Dar dėl Kauno šalygatvių
Lietuvos Žinios
1923-07-21 p.1
Straipsnis
Jau ketvirtadienį būsiąs išspręstas Kauno turizmo namų ir pirties statymo klausimas
Jau ketvirtadienį būsiąs išspręstas Kauno turizmo namų ir pirties statymo klausimas
Lietuvos Aidas
1939-03-21 p.8
Straipsnis
Kaunas išaugo į modernų miestą
Kaunas išaugo į modernų miestą
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.2
Straipsnis
Kaip keliamas butų nuomos kainos
Kaip keliamas butų nuomos kainos
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.3
Straipsnis
Reikia atpiginti sklypus
Reikia atpiginti sklypus
Lietuvos Aidas
1939-03-24 p.3
Straipsnis
Šančių vaikams reikia skaityklos
Šančių vaikams reikia skaityklos
Lietuvos Aidas
1939-03-25 p.6
Straipsnis
Šauliai statydinsis Kaune namus
Šauliai statydinsis Kaune namus
Lietuvos Aidas
1939-03-26 p.5
Žinutė
Kur statyti technikos fakultetą
Kur statyti technikos fakultetą
Lietuvos Aidas
1939-03-29 p.3
Straipsnis
Sparčiai ruošiamas Kauno miesto planas
Sparčiai ruošiamas Kauno miesto planas
Lietuvos Aidas
1939-03-31 p.4
Straipsnis
Tikrai tvarkytina Laisvės Alėja
Tikrai tvarkytina Laisvės Alėja
Lietuvos Aidas
1939-04-05 p.2
Straipsnis
Kaunas prieš didžiasias pavasario šventes
Kaunas prieš didžiasias pavasario šventes
Lietuvos Aidas
1939-04-07 p.6
Straipsnis
Kiek Lietuvoje yra pieninių
Kiek Lietuvoje yra pieninių
Lietuvos Aidas
1939-04-11 p.p.8
Straipsnis
Per 1,7 mil. litų naujiems Kauno kanalizacijos - vandentiekio darbams
Per 1,7 mil. litų naujiems Kauno kanalizacijos - vandentiekio darbams
Lietuvos Aidas
1939-04-19 p.5
Straipsnis
1,2 mil. litų naujoms Kauno gatvėms grįsti
1,2 mil. litų naujoms Kauno gatvėms grįsti
Lietuvos Aidas
1939-04-21 p.3
Straipsnis
Kauno miesto taryba nutarė statyti turizmo namus, pirtį ir plytnę
Kauno miesto taryba nutarė statyti turizmo namus, pirtį ir plytnę
Lietuvos Aidas
1939-05-05 p.3
Straipsnis
Gyvas statybos sezonas Kaune
Gyvas statybos sezonas Kaune
Lietuvos Aidas
1939-05-08 p.5
Straipsnis
Kauno miesto savivaldybė nori išpirkti sklypus
Kauno miesto savivaldybė nori išpirkti sklypus
Lietuvos Aidas
1939-05-09 p.8
Straipsnis
Kauno m. savivaldybė stato ir puošia miestą
Kauno m. savivaldybė stato ir puošia miestą
Lietuvos Aidas
1939-05-10 p.4
Straipsnis
Latvijos architektūros docentas studijavo mūsų bažnyčias
Latvijos architektūros docentas studijavo mūsų bažnyčias
Lietuvos Aidas
1939-05-10 p.8
Straipsnis
Kaune įsteigs didelį lietuvišką muilo fabriką
Kaune įsteigs didelį lietuvišką muilo fabriką
Lietuvos Aidas
1939-05-16 p.6
Straipsnis
Statys kurčių - nebylių instituto rūmus
Statys kurčių - nebylių instituto rūmus
Lietuvos Aidas
1939-05-25 p.2
Straipsnis
Miesto darbai
Miesto darbai
Lietuva
1925-01-02 p.6
Žinutė
Del Kauno priemiesčių praplėtimo
Del Kauno priemiesčių praplėtimo
Lietuva
1925-01-07 p.3
Straipsnis
Užmiršo miesto dalis
Užmiršo miesto dalis
Lietuvos Aidas
1925-01-07 p.6
Straipsnis
Autobusų vargai
Autobusų vargai
Lietuva
1925-01-13 p.5
Straipsnis
Užtvėrė upę
Užtvėrė upę
Lietuvos Žinios
1932-07-06 p.4
Žinutė
Memorandumas prieš "Bat'ą"
Memorandumas prieš "Bat'ą"
Lietuvos Žinios
1932-07-06 p.5
Žinutė
Skęstantiems gelbėti bus 26 valtys
Skęstantiems gelbėti bus 26 valtys
Lietuvos Žinios
1932-07-06 p.5
Žinutė
Butų nuomotojai reikalauja sutvarkyti butų kainas
Butų nuomotojai reikalauja sutvarkyti butų kainas
Lietuvos Žinios
1932-07-08 p.6
Straipsnis
Vis dėl to remontuoja
Vis dėl to remontuoja
Lietuvos Žinios
1932-07-09 p.5
Žinutė
Ar negriausite tą soborą!
Ar negriausite tą soborą!
Lietuvos Žinios
1932-07-12 p.6
Straipsnis
Kas gi tų namų numerių naktimis ieškos?
Kas gi tų namų numerių naktimis ieškos?
Lietuvos Žinios
1932-07-12 p.6
Straipsnis
Kauno m. saviv. taryba posėdžiauja
Kauno m. saviv. taryba posėdžiauja
Lietuvos Žinios
1932-07-12 p.
Straipsnis
Pirties „Higiena“ reklaminis skelbimas
Pirties „Higiena“ reklaminis skelbimas
Lietuvos Žinios
1932-07-12 p.6
Reklama
Naujos miesto statybos Kaune
Naujos miesto statybos Kaune
Lietuvos Žinios
1932-07-13 p.5
Žinutė
Pigiųjų butų kolonijos statyba
Pigiųjų butų kolonijos statyba
Lietuvos Žinios
1932-07-13 p.5
Žinutė
Svarbūs Kauno pilies kasinėjimai
Svarbūs Kauno pilies kasinėjimai
Lietuvos Žinios
1932-07-15 p.1, 5
Straipsnis
Kaune steigs kaliošų fabriką
Kaune steigs kaliošų fabriką
Lietuvos Žinios
1932-07-15 p.5
Žinutė
Nauji automatai Kaune
Nauji automatai Kaune
Lietuvos Žinios
1932-07-15 p.5
Žinutė
Tunelio nestatys
Tunelio nestatys
Lietuvos Žinios
1932-07-16 p.5
Žinutė
Vytauto prospekto pailginimas
Vytauto prospekto pailginimas
Lietuvos Žinios
1923-08-04 p.3
Žinutė
Iškabų prikalinėjimas
Iškabų prikalinėjimas
Lietuvos Žinios
1923-08-08 p.4
Žinutė
Gatvių grindimas
Gatvių grindimas
Lietuvos Žinios
1923-08-10 p.3
Straipsnis
Laikinieji liaudies gyvenamieji butai
Laikinieji liaudies gyvenamieji butai
Lietuvos Žinios
1923-08-10 p.3
Žinutė
Tautos paminklas
Tautos paminklas
Lietuvos Žinios
1923-09-01 p.1
Žinutė
Prekių stotis
Prekių stotis
Lietuvos Žinios
1923-09-20 p.2
Žinutė
Kauno gyventojai jau boikotuoja elektros stotį
Kauno gyventojai jau boikotuoja elektros stotį
Lietuvos Aidas
1933-04-24 p.8
Straipsnis
Kauno Palanga
Kauno Palanga
Lietuvos Aidas
1933-04-25 p.6
Straipsnis
Kaunas žibalinių lempų ir žvakių šviesoje
Kaunas žibalinių lempų ir žvakių šviesoje
Lietuvos Aidas
1933-04-25 p.8
Straipsnis
Kaune darys medinį grindinį
Kaune darys medinį grindinį
Lietuvos Žinios
1932-07-20 p.5
Žinutė
Griaukime soborą
Griaukime soborą
Lietuvos Žinios
1932-07-22 p.6
Straipsnis
Atidaryta „Paramos“ 17 krautuvė
Atidaryta „Paramos“ 17 krautuvė
Lietuvos Žinios
1932-07-27 p.5
Žinutė
Trys bronziniai biustai
Trys bronziniai biustai
Lietuvos Žinios
1932-07-27 p.5
Žinutė
Išmokime gerbti tvarką
Išmokime gerbti tvarką
Lietuvos Žinios
1935-06-05 p.7
Žinutė
Svarstoma, kaip pagerinti Kauno susisiekimą su priemiesčiais
Svarstoma, kaip pagerinti Kauno susisiekimą su priemiesčiais
Lietuvos Žinios
1935-06-28 p.7
Žinutė
Apie iškabas
Apie iškabas
1935-07-02 p.7
Žinutė
Kauno pliažuose
Kauno pliažuose
Lietuvos Žinios
1935-07-03 p.2
Straipsnis
Butų kolonijos fortuose likviduojamos
Butų kolonijos fortuose likviduojamos
Lietuvos Žinios
1935-07-03 p.6
Žinutė
Apie keturis takus
Apie keturis takus
1935-07-03 p.7
Žinutė
Auto susisiekimą tvarko
Auto susisiekimą tvarko
Lietuvos Žinios
1935-07-03 p.7
Žinutė
Dar apie paskutinį gaisrą Kaune
Dar apie paskutinį gaisrą Kaune
1935-07-04 p.7
Žinutė
Miesto tarybos posėdis
Miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1935-07-04 p.7
Straipsnis
Ligoninei vietos nėra, o privatiems asmenims dalina žemę?
Ligoninei vietos nėra, o privatiems asmenims dalina žemę?
Lietuvos Žinios
1935-07-06 p.8
Žinutė
Apie pliažus
Apie pliažus
Lietuvos Žinios
1935-07-08 p.5
Straipsnis
Kauno m. savivaldybė nusistačiusi
Kauno m. savivaldybė nusistačiusi
Lietuvos Žinios
1935-07-15 p.7
Žinutė
Keltuvas į Aleksotą
Keltuvas į Aleksotą
Lietuvos Žinios
1935-07-15 p.7
Žinutė
Prašo iškelti restoranus iš Valančiaus gatvės arba pakeisti g. vardą.
Prašo iškelti restoranus iš Valančiaus gatvės arba pakeisti g. vardą.
1935-07-17 p.7
Žinutė
Pienocentro didžiuliai šaldytuvai
Pienocentro didžiuliai šaldytuvai
Lietuvos Žinios
1935-07-18 p.7
Žinutė
Atremontuotas kino „Forumas“
Atremontuotas kino „Forumas“
Lietuvos Žinios
1935-07-22 p.7
Žinutė
Pienocentras nutaręs
Pienocentras nutaręs
1935-07-24 p.7
Žinutė
Būtinai tvarkytina turgavietė
Būtinai tvarkytina turgavietė
Lietuvos Žinios
1935-07-26 p.7
Žinutė
Gaisras Laisvės al. iš šviesinės reklamos
Gaisras Laisvės al. iš šviesinės reklamos
Lietuvos Žinios
1935-07-26 p.7
Žinutė
Ukmergės plento vilkduobės
Ukmergės plento vilkduobės
Lietuvos Žinios
1935-07-26 p.7
Žinutė
Atidarė studentišką barą
Atidarė studentišką barą
Lietuvos Žinios
1935-07-29 p.7
Žinutė
Darbininkų miestas bus už geležinių vartų
Darbininkų miestas bus už geležinių vartų
Lietuvos Žinios
1936-02-05 p.6
Žinutė
Kaip bus dirbamas Kauno Klaipėdos plentas
Kaip bus dirbamas Kauno Klaipėdos plentas
Lietuvos Žinios
1936-02-15 p.p.9
Straipsnis
Savivaldybė iš Amlito pirks mašinas
Savivaldybė iš Amlito pirks mašinas
Lietuvos Žinios
1936-02-15 p.p.9
Žinutė
Nauja medžiaga gatvėms grįsti
Nauja medžiaga gatvėms grįsti
Lietuvos Žinios
1936-02-28 p.7
Žinutė
Karo muziejus jau atidarytas
Karo muziejus jau atidarytas
1936-03-02 p.7
Žinutė
Kaip atrodo naujieji Kauno m. savivaldybės pastatai
Kaip atrodo naujieji Kauno m. savivaldybės pastatai
Lietuvos Žinios
1936-03-03 p.6
Straipsnis
Kaune - potvynis
Kaune - potvynis
Lietuvos Žinios
1936-03-09 p.6
Straipsnis
Mickevičiaus slėnyje projektuoja įtaisyti zoologijos sodą
Mickevičiaus slėnyje projektuoja įtaisyti zoologijos sodą
Lietuvos Žinios
1936-03-10 p.6
Žinutė
Potvynis Kaune vis dar nepraeina
Potvynis Kaune vis dar nepraeina
Lietuvos Žinios
1936-03-10 p.6
Žinutė
Kiek keleivių pravažiuoja Kauno keltuvais
Kiek keleivių pravažiuoja Kauno keltuvais
Lietuvos Žinios
1936-03-10 p.7
Žinutė
Kaune milžiniškas potvynis
Kaune milžiniškas potvynis
Lietuvos Žinios
1936-03-11 p.6
Straipsnis
L.A.K. vėl prašo vietos Dariaus ir Girėno paminklui
L.A.K. vėl prašo vietos Dariaus ir Girėno paminklui
Lietuvos Žinios
1936-03-11 p.6
Žinutė
Apie Kauno potvynį
Apie Kauno potvynį
Lietuvos Žinios
1936-03-12 p.9
Straipsnis
Potvynis Kauną tebekankina
Potvynis Kauną tebekankina
Lietuvos Žinios
1936-03-12 p.9
Straipsnis
Dar apie Kauno potvinį
Dar apie Kauno potvinį
Lietuvos Žinios
1936-03-14 p.9
Straipsnis
Potvynis Kaune įgavo katastrofišką pobūdį
Potvynis Kaune įgavo katastrofišką pobūdį
Lietuvos Žinios
1936-03-14 p.9
Straipsnis
Potvynis Kaune menkai teatslūgsta
Potvynis Kaune menkai teatslūgsta
Lietuvos Žinios
1936-03-16 p.7
Straipsnis
Potvynis už Kauno
Potvynis už Kauno
Lietuvos Žinios
1936-03-16 p.7
Žinutė
Nemuno vanduo kas valandą krenta
Nemuno vanduo kas valandą krenta
Lietuvos Žinios
1936-03-17 p.6
Straipsnis
Dideli rūpesčiai potvynio palikimu
Dideli rūpesčiai potvynio palikimu
Lietuvos Žinios
1936-03-18 p.6
Straipsnis
Statys rūmus technikos mokyklai
Statys rūmus technikos mokyklai
Lietuvos Žinios
1936-03-24 p.6
Žinutė
Miesto tarybos posėdis
Miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1936-03-28 p.7
Žinutė
Kur bus sklandymo stotis
Kur bus sklandymo stotis
Lietuvos Žinios
1936-03-28 p.9
Žinutė
Moderniškiausia įstaiga Pabaltijo valstybėse
Moderniškiausia įstaiga Pabaltijo valstybėse
Lietuvos Žinios
1936-04-02 p.7
Žinutė
Aušros ir Kauko takuose statys laiptus
Aušros ir Kauko takuose statys laiptus
Lietuvos Žinios
1936-04-14 p.5
Žinutė
Kaip jaunieji inžinieriai ruošiasi statyti Kauną
Kaip jaunieji inžinieriai ruošiasi statyti Kauną
Lietuvos Žinios
1936-04-18 p.6
Straipsnis
Kokia šiemt bus vandentiekio ir kanalizacijos statyba Kaune
Kokia šiemt bus vandentiekio ir kanalizacijos statyba Kaune
Lietuvos Žinios
1936-04-23 p.2
Straipsnis
Karininkų ramovės ir vidaus įrengimų varžytynes laimėjo Morkūnas su Grodzenskiu
Karininkų ramovės ir vidaus įrengimų varžytynes laimėjo Morkūnas su Grodzenskiu
Lietuvos Žinios
1936-04-30 p.8
Žinutė
Savivaldybė pastatė didžiulį namą ir ištisus metus laiko pustuštį
Savivaldybė pastatė didžiulį namą ir ištisus metus laiko pustuštį
Lietuvos Žinios
1935-08-10 p.10
Žinutė
Apie Kauno ligoninės statymą jau nekalbama
Apie Kauno ligoninės statymą jau nekalbama
Lietuvos Žinios
1935-09-12 p.7
Žinutė
Kodėl Šančiai nesinaudoja vandentiekio vandeniu
Kodėl Šančiai nesinaudoja vandentiekio vandeniu
Lietuvos Žinios
1935-08-12 p.7
Žinutė
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Neišnuomuoja bustų
Neišnuomuoja bustų
Lietuvos Žinios
1935-08-23 p.7
Žinutė
Proteguoja čerpių stogus
Proteguoja čerpių stogus
Lietuvos Žinios
1935-08-23 p.7
Žinutė
Naujas kino Vilijampolėj
Naujas kino Vilijampolėj
1935-08-24 p.8
Žinutė
Kauno m. savivaldybė pagaliau nupirko 10 autobusų
Kauno m. savivaldybė pagaliau nupirko 10 autobusų
1935-08-27 p.7
Žinutė
Kauno m. savivaldybė vėl nori steigti auto susisiekimo b-vę
Kauno m. savivaldybė vėl nori steigti auto susisiekimo b-vę
1935-08-27 p.7
Žinutė
Atidavė statyti karininkų ramovės rūmus
Atidavė statyti karininkų ramovės rūmus
Lietuvos Žinios
1935-08-29 p.7
Žinutė
Kauno miesto inžinierius apie miesto tvarkymą ir statybą
Kauno miesto inžinierius apie miesto tvarkymą ir statybą
Lietuvos Žinios
1940-01-09 p.p.9
Straipsnis
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Lietuvos Žinios
1940-01-11 p.10
Straipsnis
Kaip Benediktinių vienuolynas operavo svetima žeme
Kaip Benediktinių vienuolynas operavo svetima žeme
Lietuvos Žinios
1940-01-30 p.10
Straipsnis
Reikia leisti į Vilnių greitąją automotrisą
Reikia leisti į Vilnių greitąją automotrisą
Lietuvos Žinios
1940-02-09 p.6
Žinutė
Kaip bus tvarkoma Kauno miesto statyba
Kaip bus tvarkoma Kauno miesto statyba
Lietuvos Žinios
1940-02-28 p.7
Straipsnis
Zoologijos sodas po žiemos speigų
Zoologijos sodas po žiemos speigų
Lietuvos Žinios
1940-03-05 p.p.8
Žinutė
Petvarkoma Kauno m. namų numeracija
Petvarkoma Kauno m. namų numeracija
Lietuvos Žinios
1940-03-13 p.p.7
Straipsnis
Iškaboms ir reklamoms Kauno m. tvarkyti privalomas nutarimas
Iškaboms ir reklamoms Kauno m. tvarkyti privalomas nutarimas
Lietuvos Žinios
1940-03-14 p.p.6
Žinutė
Apie potvynio galimumus Kaune
Apie potvynio galimumus Kaune
Lietuvos Žinios
1940-03-15 p.p.8
Žinutė
Pigiųjų butų statyba
Pigiųjų butų statyba
Lietuvos Žinios
1940-03-13 p.4
Straipsnis
Aukštųjų Šančių tvarkymo reikalu
Aukštųjų Šančių tvarkymo reikalu
Lietuvos Žinios
1940-03-07 p.8
Žinutė
Iš lūšnos į rūmus
Iš lūšnos į rūmus
Lietuvos Žinios
1940-03-18 p.p.8
Žinutė
Nešvari gatvė
Nešvari gatvė
Lietuvos Žinios
1923-10-02 p.4
Žinutė
Neapsižiūrėjimas ar privilegijos
Neapsižiūrėjimas ar privilegijos
Lietuvos Žinios
1923-11-13 p.3
Žinutė
Kanalizacijos ir vandentiekio technikinė komisija
Kanalizacijos ir vandentiekio technikinė komisija
Lietuvos Žinios
1923-11-13 p.4
Žinutė
Prospekto atidarymas
Prospekto atidarymas
Lietuvos Žinios
1923-11-18 p.3
Žinutė
Tenisas Lietuvoje
Tenisas Lietuvoje
Lietuvos Žinios
1923-11-24 p.4
Straipsnis
Nauji tiltai
Nauji tiltai
Lietuvos Žinios
1923-11-27 p.3
Žinutė
Kauno elektros karai (tramvajai)
Kauno elektros karai (tramvajai)
Lietuvos Žinios
1923-12-19 p.3
Straipsnis
Taksomotoriai
Taksomotoriai
Lietuvos Žinios
1923-12-19 p.3
Žinutė
Miesto gurguolės praplėtimas
Miesto gurguolės praplėtimas
Lietuvos Žinios
1923-12-21 p.3
Žinutė
Kauno centralinis muziejus
Kauno centralinis muziejus
Lietuvos Žinios
1923-12-28 p.3
Žinutė
Sklypas gimnazijai
Sklypas gimnazijai
Lietuvos Žinios
1923-12-28 p.3
Žinutė
Dėl Kauno m. centro
Dėl Kauno m. centro
Lietuvos Žinios
1924-09-14 p.1
Žinutė
Darykime plentus
Darykime plentus
Lietuvos Žinios
1924-11-15 p.3
Žinutė
Sunkieji vežėjai
Sunkieji vežėjai
Lietuvos Žinios
1924-12-28 p.2
Žinutė
Laikina Karmelitų rajono rinka
Laikina Karmelitų rajono rinka
Lietuvos Žinios
1924-07-19 p.2
Žinutė
Kanalizacijos darbai
Kanalizacijos darbai
Lietuvos Žinios
1925-03-07 p.3
Žinutė
Dėl Kauno miesto tvarkymo
Dėl Kauno miesto tvarkymo
Lietuvos Žinios
1925-04-18 p.1
Straipsnis
Eigulių tiltas parduodamas ir ardomas
Eigulių tiltas parduodamas ir ardomas
Lietuvos Žinios
1925-06-03 p.3
Žinutė
Kauno maudyklės
Kauno maudyklės
Lietuvos Žinios
1925-06-04 p.2
Žinutė
Senoji rinka Kaune
Senoji rinka Kaune
Lietuvos Žinios
1925-06-19 p.3
Žinutė
Dėl naujų tiltų per Nemuną
Dėl naujų tiltų per Nemuną
Lietuvos Žinios
1925-07-17 p.3
Žinutė
Seimo aikštė
Seimo aikštė
Lietuvos Žinios
1925-08-15 p.5
Žinutė
Karmelitų rajonas
Karmelitų rajonas
Lietuvos Žinios
1925-08-25 p.3
Žinutė
Gražios tvoros
Gražios tvoros
Lietuvos Žinios
1925-10-13 p.3
Žinutė
Ar pradės kada nors veikti radio stotis
Ar pradės kada nors veikti radio stotis
Lietuvos Žinios
1925-12-29 p.3
Straipsnis
Kaip bus tvarkomas Kauno miestas
Kaip bus tvarkomas Kauno miestas
Lietuvos Žinios
1937-01-21 p.9
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1937-02-12 p.6
Straipsnis
Nemuno ledas laimingai praėjo pro Kauną
Nemuno ledas laimingai praėjo pro Kauną
Lietuvos Žinios
1937-03-17 p.7
Straipsnis
Prienų tiltas pro Kauną plaukė ar neplaukė?
Prienų tiltas pro Kauną plaukė ar neplaukė?
Lietuvos Žinios
1937-03-20 p.8
Straipsnis
Aukokime Kauno laisvamanių kapinėms
Aukokime Kauno laisvamanių kapinėms
Lietuvos Žinios
1937-04-06 p.7
Straipsnis
Stikliniai namai
Stikliniai namai
Lietuvos Žinios
1937-04-09 p.4
Žinutė
Kam aš nužudžiau gražią moterį
Kam aš nužudžiau gražią moterį
Lietuvos Žinios
1937-05-24 p.4
Straipsnis
Kodėl sustojo klinikų statyba
Kodėl sustojo klinikų statyba
Lietuvos Žinios
1937-08-21 p.8
Straipsnis
Prašo sustabdyti Liet. Loydo rūmų statybą
Prašo sustabdyti Liet. Loydo rūmų statybą
Lietuvos Žinios
1937-09-20 p.7
Žinutė
Kaip Kaune statys valdininkams ir tarnautojams namus
Kaip Kaune statys valdininkams ir tarnautojams namus
Lietuvos Žinios
1937-09-25 p.9
Straipsnis
Dėl neapstatytų sklypų mokesčio įstatymo
Dėl neapstatytų sklypų mokesčio įstatymo
Lietuvos Aidas
1939-06-22 p.4
Straipsnis
Kaunas statosi
Kaunas statosi
Lietuvos Aidas
1939-07-07 p.1
Straipsnis
Karo Muziejaus sodelyje bus pastatyti dar du biustai
Karo Muziejaus sodelyje bus pastatyti dar du biustai
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.5
Straipsnis
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Kaunui statomas didelis vandens rezervuaras
Kaunui statomas didelis vandens rezervuaras
Lietuvos Aidas
1939-07-13 p.3
Straipsnis
Dar žymiau Kaunas pakeis savo veidą
Dar žymiau Kaunas pakeis savo veidą
Lietuvos Aidas
1939-07-15 p.7
Straipsnis
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Mūrinė statyba Kaune plinta
Mūrinė statyba Kaune plinta
Lietuvos Aidas
1939-07-20 p.4
Žinutė
Įsigalėjo nauja trobesių ir sodybų premijavimo Kaune tvarka
Įsigalėjo nauja trobesių ir sodybų premijavimo Kaune tvarka
Lietuvos Aidas
1939-07-22 p.2
Straipsnis
Gražėja Žaliakalnis
Gražėja Žaliakalnis
Lietuvos Aidas
1939-07-26 p.3
Straipsnis
Žaliakalnyje tvarkoma daug gatvių
Žaliakalnyje tvarkoma daug gatvių
Lietuvos Aidas
1939-07-26 p.3
Straipsnis
Greit turėsim modernų hipodromą
Greit turėsim modernų hipodromą
Lietuvos Aidas
1939-07-30 p.4
Straipsnis
Kauno veidas prieš 25 metus
Kauno veidas prieš 25 metus
Lietuvos Aidas
1939-08-02 p.4
Straipsnis