Vaikų infekcinė ligoninė (buv. Žydų vaikų namai) Kaune
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">XX a. ketvirto dešimtmečio Lietuvos architektūra pasuko modernėjimo keliu ir vis labiau atspindėjo vadinamojo „tarptautinio stiliaus“ tendencijas, kurios vakarų Europoje, taip pat ir Rusijoje, rėmėsi funkcionalizmu. Tiesa, net ir tuomet išliko stipri istoristinės architektūros įtaka ir noras interpretuoti praeities formas. M<span>onumentalumo siekis</span> ypač juntamas visuomeniniuose reprezentaciniuose pastatuose, o estetinis rezultatas kiek primena garsiojo EUR (<em>Esposizione Universale, Roma</em>) rajono Romoje architektūrą.</p>
<p style="text-align: justify;">Žydų vaikų namų, pastatytų pagal vokiečio architekto Hišfeldo projektą, pastato estetinė raiška iš esmės atspindi XX a. ketvirto dešimtmečio architektūros tendencijas, todėl objektas yra iškalbingas epochos pavyzdys, kai buvo balansuojama tarp funkcionalizmo ir redukuoto dekoratyvumo. Prasminga pacituoti žymaus to meto architekto Karolio Reisono žodžius apie Žydų vaikų namų pastato architektūrą: „Nors mažai prabangos, bet labai daug patogumų ir viskas kuo tiksliausiai išnaudota, be to, daug šviesos“<a title="" href="file:///C:/Users/Kastytis/Desktop/Arch%20paveldo%20reprezentacijos/%C5%BEyd%C5%B3%20vaik%C5%B3%20namai/%C5%BEyd%C5%B3.doc#_ftn1">[1]</a>. Be to, priešais pastatą buvo suformuota santykinai didelė aikštelė „saulės vonioms“, taip pat numatytas sodas<a title="" href="file:///C:/Users/Kastytis/Desktop/Arch%20paveldo%20reprezentacijos/%C5%BEyd%C5%B3%20vaik%C5%B3%20namai/%C5%BEyd%C5%B3.doc#_ftn2">[2]</a>. Visa tai leidžia daryti prielaidą, kad modernistinės architektūros vertybės, kaip antai saulės šviesa, švara ir erdvė, buvo itin svarbios projektuojant šį pastatą, nors, antra vartus, ano meto spaudoje pastebimi ir buitiniai nepritekliai: „[...] lig šiol vargas esąs namas su vandeniu, tačiau, atšilus, tikisi įvesti vandenį iš miesto vandentiekio“<a title="" href="file:///C:/Users/Kastytis/Desktop/Arch%20paveldo%20reprezentacijos/%C5%BEyd%C5%B3%20vaik%C5%B3%20namai/%C5%BEyd%C5%B3.doc#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Skiriant daug dėmesio minėtoms modernistinėms architektūros vertybėms, kartu vengiama ir bereikalingos puošybos, architektūrinė estetika kuriama pasitelkiant tūrinę erdvinę kompoziciją, naudojamos metalinės lenktų balkonų tvorelių formos, vengiama simetrijos. Vis dėlto kampiniai fasado segmentai tarsi įrėminami karnizinėmis juostomis, būdingomis daugeliui ketvirto dešimtmečio pastatų Lietuvos miestuose.</p>
<p style="text-align: justify;">1932 m. iškilę Žydų vaikų namai Kaune svarbūs ir kaip socialinis kultūrinis reiškinys – tai pirmieji tokio masto žydų vaikų namai Lietuvoje, kuriuose numatyta 120 vietų. Kita vertus, šio pastato statyba buvo grįsta ir pilietinės integracijos principais: „Žydų našlaičių ir vaikų aprūpinimo centro instituto Lietuvoj veikėjų tikslas esąs siekti brolybės ne tik tarp žydų varguomenės ir turtingųjų sluoksnių, bet ir apskritai tarp visų tautybių Lietuvos gyventojų bendros tėvynės ir valstybės labui“<a title="" href="file:///C:/Users/Kastytis/Desktop/Arch%20paveldo%20reprezentacijos/%C5%BEyd%C5%B3%20vaik%C5%B3%20namai/%C5%BEyd%C5%B3.doc#_ftn4">[4]</a>. Taigi Žydų vaikų namų pastatas Kaune labai nuosekliai reprezentavo ketvirto dešimtmečio architektūrą, tik, gaila, dėl perstatymų ir rekonstrukcijų laikui bėgant prarado dalį savo estetinės vertės.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Kastytis Rudokas</em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/Kastytis/Desktop/Arch%20paveldo%20reprezentacijos/%C5%BEyd%C5%B3%20vaik%C5%B3%20namai/%C5%BEyd%C5%B3.doc#_ftnref1">[1]</a> <em>Lietuvos Aidas,</em> 1932, nr. 37.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/Kastytis/Desktop/Arch%20paveldo%20reprezentacijos/%C5%BEyd%C5%B3%20vaik%C5%B3%20namai/%C5%BEyd%C5%B3.doc#_ftnref2">[2]</a> <em>Lietuvos Aidas,</em> 1932, nr. 34.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///C:/Users/Kastytis/Desktop/Arch%20paveldo%20reprezentacijos/%C5%BEyd%C5%B3%20vaik%C5%B3%20namai/%C5%BEyd%C5%B3.doc#_ftnref3">[3]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="file:///C:/Users/Kastytis/Desktop/Arch%20paveldo%20reprezentacijos/%C5%BEyd%C5%B3%20vaik%C5%B3%20namai/%C5%BEyd%C5%B3.doc#_ftnref4">[4]</a> <em>Lietuvos Aidas</em>, 1932, nr. 37.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav, Kauno m., Giedraičių g. 8
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Hišfeldas, Boruchas Klingas
Metai: 1931
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 4
Susiję objektai
Gyvenamasis namas Ateitininkų sąjungos sklype
Gyvenamasis namas Ateitininkų sąjungos sklype
1939
Vlado Juškevičiaus ir Magdalenos bei Antano Ivanauskų gyvenamasis namas
Vlado Juškevičiaus ir Magdalenos bei Antano Ivanauskų gyvenamasis namas
1938
Iciko-Elchonos ir Frydos Chajetavičių namo priestatas
Iciko-Elchonos ir Frydos Chajetavičių namo priestatas
1938
Juozo Kraucevičiaus gyvenamasis namas
Juozo Kraucevičiaus gyvenamasis namas
1936 - 1937
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Buvęs bendrovės  „Diana“ fabrikas Kaune
Buvęs bendrovės „Diana“ fabrikas Kaune
1932 - 1938
Gyvenamasis namas Kaune, Vytauto pr. 52
Gyvenamasis namas Kaune, Vytauto pr. 52
1929
Sitkūnų radijo stotis
Sitkūnų radijo stotis
1938 - 1940
1 8

XX a. ketvirto dešimtmečio Lietuvos architektūra pasuko modernėjimo keliu ir vis labiau atspindėjo vadinamojo „tarptautinio stiliaus“ tendencijas, kurios vakarų Europoje, taip pat ir Rusijoje, rėmėsi funkcionalizmu. Tiesa, net ir tuomet išliko stipri istoristinės architektūros įtaka ir noras interpretuoti praeities formas. Monumentalumo siekis ypač juntamas visuomeniniuose reprezentaciniuose pastatuose, o estetinis rezultatas kiek primena garsiojo EUR (Esposizione Universale, Roma) rajono Romoje architektūrą.


Žydų vaikų namų, pastatytų pagal vokiečio architekto Hišfeldo projektą, pastato estetinė raiška iš esmės atspindi XX a. ketvirto dešimtmečio architektūros tendencijas, todėl objektas yra iškalbingas epochos pavyzdys, kai buvo balansuojama tarp funkcionalizmo ir redukuoto dekoratyvumo. Prasminga pacituoti žymaus to meto architekto Karolio Reisono žodžius apie Žydų vaikų namų pastato architektūrą: „Nors mažai prabangos, bet labai daug patogumų ir viskas kuo tiksliausiai išnaudota, be to, daug šviesos“[1]. Be to, priešais pastatą buvo suformuota santykinai didelė aikštelė „saulės vonioms“, taip pat numatytas sodas[2]. Visa tai leidžia daryti prielaidą, kad modernistinės architektūros vertybės, kaip antai saulės šviesa, švara ir erdvė, buvo itin svarbios projektuojant šį pastatą, nors, antra vartus, ano meto spaudoje pastebimi ir buitiniai nepritekliai: „[...] lig šiol vargas esąs namas su vandeniu, tačiau, atšilus, tikisi įvesti vandenį iš miesto vandentiekio“[3].


Skiriant daug dėmesio minėtoms modernistinėms architektūros vertybėms, kartu vengiama ir bereikalingos puošybos, architektūrinė estetika kuriama pasitelkiant tūrinę erdvinę kompoziciją, naudojamos metalinės lenktų balkonų tvorelių formos, vengiama simetrijos. Vis dėlto kampiniai fasado segmentai tarsi įrėminami karnizinėmis juostomis, būdingomis daugeliui ketvirto dešimtmečio pastatų Lietuvos miestuose.


1932 m. iškilę Žydų vaikų namai Kaune svarbūs ir kaip socialinis kultūrinis reiškinys – tai pirmieji tokio masto žydų vaikų namai Lietuvoje, kuriuose numatyta 120 vietų. Kita vertus, šio pastato statyba buvo grįsta ir pilietinės integracijos principais: „Žydų našlaičių ir vaikų aprūpinimo centro instituto Lietuvoj veikėjų tikslas esąs siekti brolybės ne tik tarp žydų varguomenės ir turtingųjų sluoksnių, bet ir apskritai tarp visų tautybių Lietuvos gyventojų bendros tėvynės ir valstybės labui“[4]. Taigi Žydų vaikų namų pastatas Kaune labai nuosekliai reprezentavo ketvirto dešimtmečio architektūrą, tik, gaila, dėl perstatymų ir rekonstrukcijų laikui bėgant prarado dalį savo estetinės vertės.


Kastytis Rudokas
[1] Lietuvos Aidas, 1932, nr. 37.


[2] Lietuvos Aidas, 1932, nr. 34.


[3] Ibid.


[4] Lietuvos Aidas, 1932, nr. 37.


Žydų vaikų namai. Iš "Lietuvos Aidas", 1932, nr. 34
Žydų vaikų namai. Iš "Lietuvos Aidas", 1932, nr. 34
Fasado projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 114, l. 8a
Fasado projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 114, l. 8a
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 114, l. 8b
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 114, l. 8b
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 114, l. 8c
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 114, l. 8c