Draugijos kovai su tuberkulioze Dr. Kazio Griniaus sanatorija
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Kauno Panemunės šile, Jono Basanavičiaus parko pakraštyje, prie Vičiūnų kaimo (dab. Žuvėdrų al. ir Kruonio g. kampas), kuris su Aukštąja Panemune bei jos apylinkėmis pagal 1933 m. kurortų įstatymą buvo priskirtas „prie kurortų, ir todėl (...) tvarkomas pagal kurortų taisykles<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>”, 1930 m. atidaryta Draugijos kovai su tuberkulioze sanatorija. „Į atidarymą atsilankė daug svečių, (…) pramonininkų, finansininkų ir valdžios atstovai. (…) Draugijos pirmininkas D-ras K. Grinius atidarydamas sanatoriją, į susirinkusiuosius prabilo žodžiais, nušviečiančiais tuberkuliozo išsiplėtojimą Lietuvoje, gydymą ir gydymo įstaigas. (…) Pastatyta tiktai centralinė dalis. Išleista 130.000 litų. 1 ha žemės sklypą su 12 arų sodyba bei mūriniu namu sanatorijai davė valdžia. (...) Sanatorijai trūksta tik „sparnų”, kurių kiekvienas kainuos apie 50.000 litų. Draugijos susirinkimas nutarė padaryti pastangų, kad šiemet būtų pastatytas vienas sparnas”<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1930 m. sanatorijoje gydėsi 50 ligonių, o 1937 m. joje jau buvo 80 lovų. Vasaros sezono metu šis skaičius padidėdavo – ligonius įkurdindavo keliuose naujai pastatytuose medinukuose. 1934 m. pristatytas kairysis priestatas<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> (projektavo inžinierius Viktoras Melejinas). „Centrinis korpusas ir dešinysis sparnas taikomi suaugusiems ligoniams, sergantiems tuberkulioze. (...) Beveik visos palatos turi atskirą išėjimą į bendrą atvirą, tik stogu dengtą, verandą Liege-Kur. Viena bendra, visai izoliuota palata centriniame korpuse, antrame aukšte, skiriama suaugusiems ligoniams, sergantiems kaulų tuberkulioze. Jie turi atskirą išėjimą į ant verandos stogo įrengtą soliariumą, kur ligoniai gydomi saulės šviesa. Dešiniajame sparne, I-me aukšte, koridoriaus gale yra įrengtas operacijoms kambarys – operacinė, o šiaurės pusėje pristatytas mūrelis, kuriame įrengtos vonios, klozetai ir izoliacijos kambarys, turintis atskirą išėjimą į kiemą. (...) Visas kairysis sanatorijos sparnas turi tris dideles palatas, skiriamas vaikams, sergantiems kaulų, liaukų ir bronchų tuberkulioze. Visos palatos turi atskirą išėjimą į visai atvirą verandą, didelę verandą – soliariumą. Šiame sparne yra kambarys, kuriame vaikai švitinami kvarco lempa. Į šiaurę pristatytame 2-jų aukštų mūriniame name yra gydytojo kabinetas, vonios, dušai, klozetai, taip pat gydytojo, gailestingųjų seserų ir slaugytojų butai, ūkio vedėjo raštinė ir butas, virtuvė ir kambarys virėjai. Šiame name su visai atskiru įėjimu iš sanatorijos kiemo įrengtas vaikams izoliacijos kambarys. Truputį toliau nuo sanatorijos, atskirame name, yra įrengta skalbykla, siuvykla, lavoninė, o taip pat atskiri sandėliai, rūsys ir ledūnė”<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuberkuliozės prevencijai skirtame tarpukario specialiajame leidinyje minima, kad „sanatorija įrengta moderniškai, su centriniu šildymu, kanalizacija, elektros šviesa, signalizacija, (...) turi savo knygyną ir atskirą 17 apmokamų tarnautojų personalą, aptarnaujantį vaikus ir suaugusius. (...) Ligoniai čia gydomi konservatiškai ir aktyviškai. Konservatiškas gydymas pravedamas pagal Brehmer’io Dettweiler’io higienos-dietikos sistemą, suteikiant sergančiam organizmui ramumą, gerą, atitinkamą maistą, gryną orą, šviesą. Aktyviškas gydymas vartojamas ten, kur nepakanka konservatiško gydymo”<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Šie faktai byloja tiek apie pažangią tuometinę medicinos sistemą ir sparčiai besivystančią infrastruktūrą, tiek apie tuberkuliozės gydymo užmojus modernėjančioje vietinėje poilsiavietėje, atsižvelgiant į vakarietiškas tokio tipo sanatorijų architektūros ir planavimo tendencijas. Tiesa, šis gydymas nebuvo pigus. „Už išlaikymą sanatorijoj bendrose palatose imama 8 lit. per dieną, o atskiroje palatoje (dviem lovom) – po 16 litų per dieną. Už specialų gydymą, kaip pneumotorakso operacijas, rentgeno tyrimus, gipso tvarsčius, intravenines injekcijas, dantų gydymą apmokama atskirai pagal Kauno m. ligonių kasos taksą”<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.  </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Viltė Migonytė</em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[1]</a> A. Panemunė tvarkoma kurortiškai. <em>Lietuvos aidas,</em> 1933, birželio 27.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[2]</a> Atidaryta Kovai su tuberkuliozu draugijos sanatorija. <em>Lietuvos žinios,</em> 1930, gegužės 12.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[3]</a> Nevardauskienė, D. <em>Aukštosios Panemunės istorija: Istorinė apžvalga nuo seniausių laikų iki šių dienų</em>. Kaunas: Prix Fixe, 2010, p. 78.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[4]</a> <em>Kova su džiova </em>[metraštis], 1934, rugpjūčio mėn., p. 16.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[5]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[6]</a><em> Ibid.</em></p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Kruonio g. 21
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Viktoras Malejinas
Metai: 1930
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sveikatos ap., Sanatorija
Medžiagos: Medis
Nuotraukos: 49
Susiję objektai
Vila „Maurė“ Druskininkuose
Vila „Maurė“ Druskininkuose
1900 - 1950
Žako Lipšico (žydų) memorialinio muziejaus pastatas
Žako Lipšico (žydų) memorialinio muziejaus pastatas
1900 - 1950
Vilos pastatų poilsio kompleksas Druskininkuose
Vilos pastatų poilsio kompleksas Druskininkuose
1918 - 1940
Vila Druskininkuose, V. Kudirkos g. 9
Vila Druskininkuose, V. Kudirkos g. 9
1900 - 1940
Vilų kompleksas Druskininkuose
Vilų kompleksas Druskininkuose
1920 - 1940
Aukštosios Panemunės kurhauzas Kaune
Aukštosios Panemunės kurhauzas Kaune
1935
Vandos Tumėnienės privati vaikų sanatorija Jono Basanavičiaus parke
Vandos Tumėnienės privati vaikų sanatorija Jono Basanavičiaus parke
1933
Kl. Tiško paviljonas Aukštosios Panemunės pliaže
Kl. Tiško paviljonas Aukštosios Panemunės pliaže
1934
Kauno apygardos ligonių kasos sanatorija Birštone
Kauno apygardos ligonių kasos sanatorija Birštone
1937 - 1939
Palangos pliažo persirengimo kabinos
Palangos pliažo persirengimo kabinos
Birštono Raudonojo Kryžiaus gydykla
Birštono Raudonojo Kryžiaus gydykla
1930 - 1933
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
1937
Kauno miesto ligonių kasos vasaros vaikų kolonija Kačerginėje
Kauno miesto ligonių kasos vasaros vaikų kolonija Kačerginėje
1938
Likėnų-„Smardūnės” mineralinio vandens gydyklos
Likėnų-„Smardūnės” mineralinio vandens gydyklos
1934 - 1938
Lietuvos Karo Invalidų sanatorija Palangoje
Lietuvos Karo Invalidų sanatorija Palangoje
1935
Vila „Baltoji“
Vila „Baltoji“
1900 - 1914
Buršteino vila Palangoje
Buršteino vila Palangoje
1939
Birštono kurorto administracijos pastatas (dab. Turizmo informacijos centras)
Birštono kurorto administracijos pastatas (dab. Turizmo informacijos centras)
1930
Vila „Pelėda“
Vila „Pelėda“
1939
Mokytojų sąjungos vila Zarasuose
Mokytojų sąjungos vila Zarasuose
1935 - 1936
Vilos Šventojoje
Vilos Šventojoje
1938
Policijos sporto klubo sanatorija Palangoje
Policijos sporto klubo sanatorija Palangoje
1933 - 1938
Likėnų gydyklos
Likėnų gydyklos
1937 - 1938
Palangos autobusų stotis
Palangos autobusų stotis
1938 - 1939
B. Fleišmano vasarnamiai Lampėdžiuose
B. Fleišmano vasarnamiai Lampėdžiuose
1932 - 1935
Pastatas Vasario 16-osios g. 37, Šiauliuose
Pastatas Vasario 16-osios g. 37, Šiauliuose
1925 - 1930
Dr. Jurgio Venckūno mineralinių vonių gydykla Aukštojoje Panemunėje
Dr. Jurgio Venckūno mineralinių vonių gydykla Aukštojoje Panemunėje
1930
Giršo Barenblato kioskas Aukštojoje Panemunėje
Giršo Barenblato kioskas Aukštojoje Panemunėje
1934
Pulk. Dr. L. Janulionio gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
Pulk. Dr. L. Janulionio gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
1937
Ekaterinos Bajovienės gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
Ekaterinos Bajovienės gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
1934
Rožės Gertienės gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
Rožės Gertienės gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
1934
Pulkininko Boleslovo Jakučio gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
Pulkininko Boleslovo Jakučio gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
1939
Felikso Dobkevičiaus gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
Felikso Dobkevičiaus gyvenamasis namas Aukštojoje Panemunėje
1934
Pulkininko Povilo Vaidylos vila Aukštojoje Panemunėje
Pulkininko Povilo Vaidylos vila Aukštojoje Panemunėje
1925 - 1926
Vila Smetonos alėjoje 81
Vila Smetonos alėjoje 81
1930
1 36

Kauno Panemunės šile, Jono Basanavičiaus parko pakraštyje, prie Vičiūnų kaimo (dab. Žuvėdrų al. ir Kruonio g. kampas), kuris su Aukštąja Panemune bei jos apylinkėmis pagal 1933 m. kurortų įstatymą buvo priskirtas „prie kurortų, ir todėl (...) tvarkomas pagal kurortų taisykles[1]”, 1930 m. atidaryta Draugijos kovai su tuberkulioze sanatorija. „Į atidarymą atsilankė daug svečių, (…) pramonininkų, finansininkų ir valdžios atstovai. (…) Draugijos pirmininkas D-ras K. Grinius atidarydamas sanatoriją, į susirinkusiuosius prabilo žodžiais, nušviečiančiais tuberkuliozo išsiplėtojimą Lietuvoje, gydymą ir gydymo įstaigas. (…) Pastatyta tiktai centralinė dalis. Išleista 130.000 litų. 1 ha žemės sklypą su 12 arų sodyba bei mūriniu namu sanatorijai davė valdžia. (...) Sanatorijai trūksta tik „sparnų”, kurių kiekvienas kainuos apie 50.000 litų. Draugijos susirinkimas nutarė padaryti pastangų, kad šiemet būtų pastatytas vienas sparnas”[2].


1930 m. sanatorijoje gydėsi 50 ligonių, o 1937 m. joje jau buvo 80 lovų. Vasaros sezono metu šis skaičius padidėdavo – ligonius įkurdindavo keliuose naujai pastatytuose medinukuose. 1934 m. pristatytas kairysis priestatas[3] (projektavo inžinierius Viktoras Melejinas). „Centrinis korpusas ir dešinysis sparnas taikomi suaugusiems ligoniams, sergantiems tuberkulioze. (...) Beveik visos palatos turi atskirą išėjimą į bendrą atvirą, tik stogu dengtą, verandą Liege-Kur. Viena bendra, visai izoliuota palata centriniame korpuse, antrame aukšte, skiriama suaugusiems ligoniams, sergantiems kaulų tuberkulioze. Jie turi atskirą išėjimą į ant verandos stogo įrengtą soliariumą, kur ligoniai gydomi saulės šviesa. Dešiniajame sparne, I-me aukšte, koridoriaus gale yra įrengtas operacijoms kambarys – operacinė, o šiaurės pusėje pristatytas mūrelis, kuriame įrengtos vonios, klozetai ir izoliacijos kambarys, turintis atskirą išėjimą į kiemą. (...) Visas kairysis sanatorijos sparnas turi tris dideles palatas, skiriamas vaikams, sergantiems kaulų, liaukų ir bronchų tuberkulioze. Visos palatos turi atskirą išėjimą į visai atvirą verandą, didelę verandą – soliariumą. Šiame sparne yra kambarys, kuriame vaikai švitinami kvarco lempa. Į šiaurę pristatytame 2-jų aukštų mūriniame name yra gydytojo kabinetas, vonios, dušai, klozetai, taip pat gydytojo, gailestingųjų seserų ir slaugytojų butai, ūkio vedėjo raštinė ir butas, virtuvė ir kambarys virėjai. Šiame name su visai atskiru įėjimu iš sanatorijos kiemo įrengtas vaikams izoliacijos kambarys. Truputį toliau nuo sanatorijos, atskirame name, yra įrengta skalbykla, siuvykla, lavoninė, o taip pat atskiri sandėliai, rūsys ir ledūnė”[4].


Tuberkuliozės prevencijai skirtame tarpukario specialiajame leidinyje minima, kad „sanatorija įrengta moderniškai, su centriniu šildymu, kanalizacija, elektros šviesa, signalizacija, (...) turi savo knygyną ir atskirą 17 apmokamų tarnautojų personalą, aptarnaujantį vaikus ir suaugusius. (...) Ligoniai čia gydomi konservatiškai ir aktyviškai. Konservatiškas gydymas pravedamas pagal Brehmer’io Dettweiler’io higienos-dietikos sistemą, suteikiant sergančiam organizmui ramumą, gerą, atitinkamą maistą, gryną orą, šviesą. Aktyviškas gydymas vartojamas ten, kur nepakanka konservatiško gydymo”[5].


Šie faktai byloja tiek apie pažangią tuometinę medicinos sistemą ir sparčiai besivystančią infrastruktūrą, tiek apie tuberkuliozės gydymo užmojus modernėjančioje vietinėje poilsiavietėje, atsižvelgiant į vakarietiškas tokio tipo sanatorijų architektūros ir planavimo tendencijas. Tiesa, šis gydymas nebuvo pigus. „Už išlaikymą sanatorijoj bendrose palatose imama 8 lit. per dieną, o atskiroje palatoje (dviem lovom) – po 16 litų per dieną. Už specialų gydymą, kaip pneumotorakso operacijas, rentgeno tyrimus, gipso tvarsčius, intravenines injekcijas, dantų gydymą apmokama atskirai pagal Kauno m. ligonių kasos taksą”[6].  


Viltė Migonytė
[1] A. Panemunė tvarkoma kurortiškai. Lietuvos aidas, 1933, birželio 27.


[2] Atidaryta Kovai su tuberkuliozu draugijos sanatorija. Lietuvos žinios, 1930, gegužės 12.


[3] Nevardauskienė, D. Aukštosios Panemunės istorija: Istorinė apžvalga nuo seniausių laikų iki šių dienų. Kaunas: Prix Fixe, 2010, p. 78.


[4] Kova su džiova [metraštis], 1934, rugpjūčio mėn., p. 16.


[5] Ibid.


[6] Ibid.


Tuberkuliozės sanatorija iki pristatant priestatą. LNM biblioteka, Kauno atvirukai 1918-1940. Kaunas, 4 deš.
Tuberkuliozės sanatorija iki pristatant priestatą. LNM biblioteka, Kauno atvirukai 1918-1940. Kaunas, 4 deš.
Pagrindinio fasado su priestatu projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Pagrindinio fasado su priestatu projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Šoninio fasado su priestatu projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Šoninio fasado su priestatu projektas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Priestato pjūvis. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Priestato pjūvis. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Priestato rūsio planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Priestato rūsio planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Priestato I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Priestato I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 464
Sanatorija pristačius priestatą. LNM biblioteka, Kauno atvirukai 1918-1940. Kaunas, 4 deš.
Sanatorija pristačius priestatą. LNM biblioteka, Kauno atvirukai 1918-1940. Kaunas, 4 deš.
Iš leidinio "Kova su džiova", 1934
Iš leidinio "Kova su džiova", 1934
Iš leidinio "Kova su džiova", 4 deš.
Iš leidinio "Kova su džiova", 4 deš.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.
Sanatorijos pastatų kompleksas. 2015 m., V. Migonytės nuotr.