Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
(Išlikęs
, k.k.v.r.
22686
)
<p style="text-align: justify;">Pirmoji Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė Telšiuose buvo pastatyta 1867 m. Vilniaus kalnelyje, nugriautos medinės katalikų bažnyčios ir senųjų miesto kapinių vietoje. Tai sukėlė didelį vietos gyventojų pasipiktinimą. Prasidėjo bruzdėjimai, buvo teikiamos peticijos carui. 1932 m., jau Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo tribunolo sprendimu, sumokėjus kompensaciją, cerkvė perduota katalikams, o 1935 m. stačiatikių bendruomenė įsigijo sklypą šiaurinėje miesto dalyje ant kalvos ir sudarė sutartį su Kaune gyvenančiu architektu V. Kopylovu dėl naujos cerkvės projekto parengimo. Originalų architekto kubistinio stiliaus sprendimą galima sieti su jo studijomis Prahoje (Politechnikos institutą baigė 1933 m.), kuri buvo vienas šio architektūrinio stiliaus centrų Europoje.</p>
<p style="text-align: justify;">Planinės struktūros pagrindas – kvadratas, ant kurio formuojamas kubo formos tūris (10x10x10 m), vainikuotas svogūniniu kupolu ir apjuostas masyviu, laužytu, kubizmo stiliui būdingu karnizu. Tokiu pat laužytu, į viršų platėjančiu karnizu apjuosti ir žemesni už pagrindinį tūrį apsidės ir prieangio priestatai rytinėje ir vakarinėje pastato dalyje. Lygias, baltai dažytas sienas skaido siauros langų angos. Į cerkvę perkeltas XIX a. trijų aukštų ikonostasas iš likviduotos cerkvės.</p>
<p style="text-align: justify;">Pokaryje interjere įrengtas architektūrinei erdvei svetimas balkonas, apie 2000 m. naujai perdengtas stogas, sutvarkyti langai ir elektros instaliacija. Labai retas kubizmo stiliaus architektūros objektas Lietuvos architektūroje, o tokio stiliaus panaudojimas sakralinės paskirties objekte apskritai yra unikalus<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Marija Drėmaitė </em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> T. p. žr.: <a href="http://www.modernizmas.lt/lt/visi-objektai/41-telsiu-staciatikiu-sv-mikalojaus-cerkve">http://www.modernizmas.lt/lt/visi-objektai/41-telsiu-staciatikiu-sv-mikalojaus-cerkve</a></p>
</div>
</div>
Adresas: Telšių r. sav., Telšių m. (Telšių miesto sen.), Žalgirio g. 8
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Vladimiras Kopylovas
Metai: 1935
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sakraliniai, Cerkvė
Medžiagos: Mūras (akmenų), Mūras (plytų)
Nuotraukos: 15
Susiję bibliografijos įrašai
Būsimieji Telšių apylinkės kurortai
Būsimieji Telšių apylinkės kurortai
Lietuvos Aidas
1930-07-29 p.p.5
Nauji Telšių vyskupo rūmai
Nauji Telšių vyskupo rūmai
Lietuvos Aidas
1930-08-19 p.p.7
Nauji penki kultūrinia pastatai Telšiuose
Nauji penki kultūrinia pastatai Telšiuose
Lietuvos Aidas
1936-10-05 p.8
Straipsnis
Ministerių lankymasis Telšiuose liepos 24 d.
Ministerių lankymasis Telšiuose liepos 24 d.
Lietuva
1921-08-03 p.2-3
Straipsnis
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
Telšių-Kretingos geležinkelio statyba
Telšių-Kretingos geležinkelio statyba
Lietuvos Aidas
1932-06-10 p.7
Straipsnis
Ką rašo Kauno laikraščiai
Ką rašo Kauno laikraščiai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.5
Straipsnis
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Dar elektrifikacijos reikalu
Dar elektrifikacijos reikalu
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.5
Straipsnis
Telšių-Kretingos geležinkelio apžiūrėjimas
Telšių-Kretingos geležinkelio apžiūrėjimas
Lietuvos Aidas
1932-09-03 p.8
Straipsnis
Telšių reikalai
Telšių reikalai
Lietuvos Aidas
1932-09-20 p.7
Straipsnis
Išvažiavo apžiūrėti vandens kelių
Išvažiavo apžiūrėti vandens kelių
Lietuvos Žinios
1931-07-17 p.5
Žinutė
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-10-17 p.7
Žinutė
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-01 p.7
Žinutė
Klaipėdos krašto muziejaus klausimas
Klaipėdos krašto muziejaus klausimas
Lietuvos Aidas
1932-12-19 p.7
Straipsnis
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Prie Telšių - Kretingos geležinkelio linijos
Prie Telšių - Kretingos geležinkelio linijos
Lietuvos Žinios
1931-10-13 p.5
Žinutė
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Žinutės apie Telšius
Žinutės apie Telšius
Lietuvos Aidas
1936-01-19 p.p.2
Straipsnis
Išspęstas "Maisto" darbininkų kolonijų projektų konkursas
Išspęstas "Maisto" darbininkų kolonijų projektų konkursas
Lietuvos Aidas
1938-01-19 p.2
Straipsnis
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1938-01-21 p.6
Straipsnis
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Kiek savivaldybės gavo pašalpos ir kam panaudojo
Kiek savivaldybės gavo pašalpos ir kam panaudojo
Lietuvos Aidas
1935-04-17 p.5
Straipsnis
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Telšius
Žinutės apie Telšius
Lietuvos Aidas
1936-09-03 p.6
Straipsnis
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvos Aidas
1938-04-04 p.4
Straipsnis
Lietuvos elektrofikacijos darbų planas
Lietuvos elektrofikacijos darbų planas
1938-04-11 p.6
Straipsnis
Telšiai. Rengiamos didelės iškilmės
Telšiai. Rengiamos didelės iškilmės
Lietuvos Aidas
1936-09-25 p.6
Straipsnis
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.3
Straipsnis
Telšiai. Kaip eina žemaičių muziejaus Alkos rūmų statyba
Telšiai. Kaip eina žemaičių muziejaus Alkos rūmų statyba
Lietuvos Aidas
1937-07-24 p.7
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Klaipėdos skersgatviuose ir Smiltynės paplūdymyje
Klaipėdos skersgatviuose ir Smiltynės paplūdymyje
1937-08-02 p.4
Straipsnis
Ateities namai
Ateities namai
Lietuvos Žinios
1931-10-26 p.4
Straipsnis
Pramonės įmonėse dirba 16.743 darbininkai
Pramonės įmonėse dirba 16.743 darbininkai
Lietuvos Aidas
1934-05-05 p.8
Straipsnis
Telšiai. Stato tautos namus
Telšiai. Stato tautos namus
Lietuvos Aidas
1936-04-07 p.6
Žinutė
Telšiai
Telšiai
Lietuvos Aidas
1937-08-21 p.7
Straipsnis
Telšiai. Sutvarkytas pradžios mokyklų patalpų reikalas
Telšiai. Sutvarkytas pradžios mokyklų patalpų reikalas
Lietuvos Aidas
1934-09-29 p.p. 8
Straipsnis
Žinutės apie statybą Telšiuose
Žinutės apie statybą Telšiuose
Lietuvos Aidas
1934-04-04 p.5
Žinutė
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.5
Straipsnis
Žemaičių ,,Alkos" muziejaus statyba
Žemaičių ,,Alkos" muziejaus statyba
1935-05-21 p.8
Straipsnis
Žinutės apie naujų mokyklų statybas
Žinutės apie naujų mokyklų statybas
Lietuvos Aidas
1935-09-26 p.8
Žinutė
Viceministeris inž. Jankevičius aktualiais geležinkelių klausimais
Viceministeris inž. Jankevičius aktualiais geležinkelių klausimais
Lietuvos Aidas
1934-03-27 p.8
Straipsnis
Žinutės iš Marijampolės apskrities
Žinutės iš Marijampolės apskrities
1935-09-28 p.8
Žinutė
Žinutės apie Telšius
Žinutės apie Telšius
Lietuvos Aidas
1935-05-25 p.11
Straipsnis
Daugelyje vietų statys turistams viešbučius
Daugelyje vietų statys turistams viešbučius
Lietuvos Aidas
1937-05-21 p.2
Straipsnis
Telšiai įsigijo didelį turtą
Telšiai įsigijo didelį turtą
Lietuvos Aidas
1937-05-22 p.9
Straipsnis
Gimnazijos statybos reikalas žengia į priekį
Gimnazijos statybos reikalas žengia į priekį
Lietuvos Aidas
1934-12-20 p.8
Straipsnis
Telšiai. Rimto darbo ir pavyzdingo tvarkos savivaldybė
Telšiai. Rimto darbo ir pavyzdingo tvarkos savivaldybė
Lietuvos Aidas
1934-12-20 p.8
Straipsnis
Telšiai. Dar apie amatų mokyklą
Telšiai. Dar apie amatų mokyklą
Lietuvos Aidas
1937-05-29 p.6
Straipsnis
Kur bus statomas antrasis cukraus fabrikas
Kur bus statomas antrasis cukraus fabrikas
Lietuvos Aidas
1934-12-04 p.5
Straipsnis
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
Lietuvos Aidas
1935-01-07 p.7
Žinutė
Telšiai, Bus statomi gimnazijai rūmai.
Telšiai, Bus statomi gimnazijai rūmai.
Lietuvos Aidas
1935-01-02 p.8
Žinutė
Dideli savivaldybės kelių statybos darbai
Dideli savivaldybės kelių statybos darbai
1936-06-26 p.2
Straipsnis
Statomi dveji auktš. mokykloms rūmai
Statomi dveji auktš. mokykloms rūmai
Lietuvos Aidas
1936-06-27 p.3
Žinutė
Baigiami statyti dviejų gimnazijų rūmai
Baigiami statyti dviejų gimnazijų rūmai
1936-07-06 p.5
Žinutė
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
Lietuvos Aidas
1936-07-30 p.2-4
Straipsnis
Praėjusių metų namų statyba ir įmonių plėtimasis Lietuvoje
Praėjusių metų namų statyba ir įmonių plėtimasis Lietuvoje
Lietuvos Žinios
1932-02-01 p.4
Straipsnis
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Lietuvos Aidas
1938-08-07 p.2
Straipsnis
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.5
Straipsnis
„Alkos“ muziejus
„Alkos“ muziejus
Lietuvos Žinios
1932-02-19 p.4
Žinutė
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Telšių - Kretingos gelžkelio statyba
Telšių - Kretingos gelžkelio statyba
Lietuvos Žinios
1932-04-01 p.3
Žinutė
Telšių nešvarumas
Telšių nešvarumas
Lietuvos Žinios
1922-03-24 p.3
Žinutė
Tvarkomas miestas
Tvarkomas miestas
Lietuvos Žinios
1932-04-28 p.4
Žinutė
Muziejus auga
Muziejus auga
Lietuvos Žinios
1932-05-11 p.4
Žinutė
Statomas fabrikėlis
Statomas fabrikėlis
Lietuvos Žinios
1932-05-13 p.4
Žinutė
Telšių kunigų seminarijai penkeri metai
Telšių kunigų seminarijai penkeri metai
Naujoji Romuva
1932-10-02 p.844
Straipsnis
Irsta geležinkelio stotis
Irsta geležinkelio stotis
Lietuvos Žinios
1932-06-02 p.4
Žinutė
Linų fabrikas jau veikia
Linų fabrikas jau veikia
Lietuvos Žinios
1932-06-02 p.4
Žinutė
Nauja ligoninė
Nauja ligoninė
Lietuvos Žinios
1932-06-02 p.4
Žinutė
Geležinkelio tiesimas Žemaličiuose
Geležinkelio tiesimas Žemaličiuose
Naujoji Romuva
1931-10-18 p.1010
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-07-03 p.4
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1920-09-12 p.4
Žinutė
Telšiai
Telšiai
Lietuva
1921-03-31 p.3
Žinutė
Ministerių lankymasis Telšiuose liepos 24 d.
Ministerių lankymasis Telšiuose liepos 24 d.
Lietuva
1921-08-02 p.2-3
Straipsnis
Žinutės apie Palangą ir Telšius
Žinutės apie Palangą ir Telšius
Lietuva
1922-02-14 p.2
Žinutė
Telšiai
Telšiai
Lietuva
1922-03-24 p.4
Žinutė
Žmonės reikalauja kelio
Žmonės reikalauja kelio
Lietuvos Žinios
1932-06-10 p.4
Žinutė
Nori naujos rinkos
Nori naujos rinkos
Lietuvos Žinios
1932-06-28 p.4
Žinutė
Dėl miestų statybos
Dėl miestų statybos
Lietuva
1923-03-23 p.2-5
Straipsnis
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuva
1923-04-11 p.5
Straipsnis
Kelionės įspūdžiai
Kelionės įspūdžiai
Lietuva
1923-10-12 p.3-5
Straipsnis
Mūsų naujų geležinkelių reikalu
Mūsų naujų geležinkelių reikalu
Lietuva
1923-10-18 p.3-5
Straipsnis
Žemaitijos keliai
Žemaitijos keliai
Lietuva
1924-03-20 p.4-5
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1924-05-22 p.5
Žinutė
Kaip pernai buvo vykdoma įvairi statyba
Kaip pernai buvo vykdoma įvairi statyba
Lietuvos Aidas
1939-01-04 p.4
Straipsnis
Naujas mokslo židinys Luobėje
Naujas mokslo židinys Luobėje
Lietuvos Aidas
1939-01-28 p.7
Straipsnis
Kaunas išaugo į modernų miestą
Kaunas išaugo į modernų miestą
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.2
Straipsnis
Baigiamas statyti Telšių - Kretingos geležinkelis
Baigiamas statyti Telšių - Kretingos geležinkelis
Lietuvos Žinios
1932-07-18 p.3
Straipsnis
Nesutvarkytas susisiekimas
Nesutvarkytas susisiekimas
Lietuvos Žinios
1935-07-03 p.3
Žinutė
Planas bus daromas
Planas bus daromas
Lietuvos Žinios
1935-07-05 p.6
Žinutė
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Kur ledo ritulio aikštė?
Kur ledo ritulio aikštė?
Lietuvos Žinios
1940-02-01 p.9
Žinutė
Iš lūšnos į rūmus
Iš lūšnos į rūmus
Lietuvos Žinios
1940-03-18 p.p.8
Žinutė
Pareiškimas
Pareiškimas
Lietuvos Žinios
1924-05-23 p.1, 2
Straipsnis
Amaliai - Telšiai gelžkelis
Amaliai - Telšiai gelžkelis
Lietuvos Žinios
1925-08-04 p.2
Žinutė
„Alkos“ muziejaus statyba Telšiuose
„Alkos“ muziejaus statyba Telšiuose
Lietuvos Žinios
1937-01-22 p.5
Žinutė
Stikliniai namai
Stikliniai namai
Lietuvos Žinios
1937-04-09 p.4
Žinutė
Dideli miestų žemės tvarkymo darbai
Dideli miestų žemės tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1939-07-08 p.3
Straipsnis
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Telšiuose statoma didelė ir moderni apskrities ligoninė
Telšiuose statoma didelė ir moderni apskrities ligoninė
Lietuvos Aidas
1939-11-22 p.3
Straipsnis
Telšiai turės modernų sporto aikštyną
Telšiai turės modernų sporto aikštyną
Lietuvos Aidas
1940-01-21 p.6
Straipsnis
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Lietuvos Aidas
1940-02-29 p.3
Straipsnis
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.4
Straipsnis
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Lietuvos Aidas
1940-03-21 p.11
Straipsnis
Atidarytas naujas ligoninės pastatas
Atidarytas naujas ligoninės pastatas
Lietuvos Žinios
1934-03-14 p.6
Žinutė
Žada statyti teatra
Žada statyti teatra
Lietuvos Žinios
1934-12-31 p.5
Žinutė
Kaunas - priešingumų miestas
Kaunas - priešingumų miestas
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
1 116
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
1933
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 98

Pirmoji Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė Telšiuose buvo pastatyta 1867 m. Vilniaus kalnelyje, nugriautos medinės katalikų bažnyčios ir senųjų miesto kapinių vietoje. Tai sukėlė didelį vietos gyventojų pasipiktinimą. Prasidėjo bruzdėjimai, buvo teikiamos peticijos carui. 1932 m., jau Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo tribunolo sprendimu, sumokėjus kompensaciją, cerkvė perduota katalikams, o 1935 m. stačiatikių bendruomenė įsigijo sklypą šiaurinėje miesto dalyje ant kalvos ir sudarė sutartį su Kaune gyvenančiu architektu V. Kopylovu dėl naujos cerkvės projekto parengimo. Originalų architekto kubistinio stiliaus sprendimą galima sieti su jo studijomis Prahoje (Politechnikos institutą baigė 1933 m.), kuri buvo vienas šio architektūrinio stiliaus centrų Europoje.


Planinės struktūros pagrindas – kvadratas, ant kurio formuojamas kubo formos tūris (10x10x10 m), vainikuotas svogūniniu kupolu ir apjuostas masyviu, laužytu, kubizmo stiliui būdingu karnizu. Tokiu pat laužytu, į viršų platėjančiu karnizu apjuosti ir žemesni už pagrindinį tūrį apsidės ir prieangio priestatai rytinėje ir vakarinėje pastato dalyje. Lygias, baltai dažytas sienas skaido siauros langų angos. Į cerkvę perkeltas XIX a. trijų aukštų ikonostasas iš likviduotos cerkvės.


Pokaryje interjere įrengtas architektūrinei erdvei svetimas balkonas, apie 2000 m. naujai perdengtas stogas, sutvarkyti langai ir elektros instaliacija. Labai retas kubizmo stiliaus architektūros objektas Lietuvos architektūroje, o tokio stiliaus panaudojimas sakralinės paskirties objekte apskritai yra unikalus[1].


Marija Drėmaitė


Cerkvės eskizas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 8
Cerkvės eskizas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 8
Pagrindinis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Pagrindinis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Šoninis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Šoninis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Galinis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Galinis fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Planas ir pjūvis. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Planas ir pjūvis. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Klebonijos fasadai. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Klebonijos fasadai. LCVA, f. 1622, ap. 4, f. 561, l. 11
Telšių cerkvė 2009 m. A. Eičo nuotr. iš KPD Kultūros registro vertybių bylos
Telšių cerkvė 2009 m. A. Eičo nuotr. iš KPD Kultūros registro vertybių bylos
Telšių cerkvė 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvė 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvė 2009 m. A. Eičo nuotr. iš KPD Kultūros registro vertybių bylos
Telšių cerkvė 2009 m. A. Eičo nuotr. iš KPD Kultūros registro vertybių bylos
Telšių cerkvės fasado fragmentas 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvės fasado fragmentas 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvės portalas 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvės portalas 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvės interjeras 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvės interjeras 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvės interjeras 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvės interjeras 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvės lubų fragmentas 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.
Telšių cerkvės lubų fragmentas 2007 m. M. Rupeikienės nuotr.