VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
(Neišlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Lietuvos tarpukario architektūroje Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos ir chemijos instituto rūmai yra išskirtiniai. Dydžiu, monumentalia kompozicija bei impozantiška išvaizda pastatas galėjo varžytis su Lietuvos banko ar net Prisikėlimo bažnyčios pastatais. „Beveik iš visur Kaune matomi“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> rūmai buvo įsidėmėtinas Nemuno kairiojo kranto architektūrinis orientyras, kuris bylojo, kad anapus upės plytinti teritorija tolydžio darosi neatsiejama miesto dalis. Susisiekti su centru atokiau stovėję rūmai iš pradžių naudojosi monumentaliais Vytauto Didžiojo laiptais<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, o kiek vėliau atidarytu antruoju Kauno funikulieriumi. Pro rūmus kursavo ir keleivinis autobusas (jo maršrutas – nuo „Maisto“ fabriko iki „Aušros“ gimnazijos<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Mintis statyti universiteto rūmus kilo netrukus po Nepriklausomybės atgavimo. Laikinojoje sostinėje naujai susikūręs universitetas itin stokojo patalpų, tad 1924 m. buvo paskelbtas tarptautinis rūmų projekto konkursas. Objektą planuota statyti Vytauto kalne. Tam vyriausybė buvo skyrusi „didelį sklypą priešais radijo stotį“<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Šioje vietoje planuota sukurti ištisą universitetinį miestelį: „Fizikos ir Chemijos Instituto rūmai, pirmieji rūmai iš visos eilės būsimų Universiteto rūmų“<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Tačiau vėliau sklypas pakeistas mažesniu ir šiame rūmai jau nebetilpo. „Problemą išsprendė broliai Jonas ir Juozas Vailokaičiai, kurie 1925 m. pavasarį pasiūlė universitetui 16 ha sklypą iš nuosavo Vesulavos dvaro Aleksote (Krašto Apsaugos ministerija Vailokaičiams brangiai sumokėjo už atpirktą žemę aerodromui)“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ypatingi estetiniai reikalavimai konkursui nesuformuluoti, nors ir galima jausti šiokią tokią modernumo gaidelę: „Sustatant projektą reikia priimti domėn visi nauji patobulinimai, atsiektieji tiek mokslo ir mokymo įstaigų statybos srityje, tiek lygiai ir technikos srityje. Be to, sustatant projektą reikia vadovautis patogumo ir ekonomingumo žvilgsniais“<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Nors konkursas buvo tarptautinis ir pirmąją premiją (8000 Lt<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>) laimėjo Suomijos architektas Y. Waskinenas, antroji vieta paskirta jo tautiečiui P. Blomstedtui, trečioji dviem Vokietijos architektams, pasikeitus statinio vietai objekto projektavimas pavestas žiuri nariui, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Mykolui Songailai. <span>„Perdirbant projektą, pagrindu buvo imdama pirmosios premijos projekto plano idėja“, bet Songaila <span>statinio architektūrą transformavo į klasikinį XX a. pradžios istorizmo pavyzdį.</span></span> Tiesa, architektūros profesorius turėjo ne tik estetinių, tačiau ir edukacinių sumanymų: „Fasadams buvo priimtas renesanso stilius, nors tada buvo modernizmo tendencija, nes Kaune, juo labiau provincijoje, su primityviškais tuo laiku statiniais, be bažnyčių, rotušės ir 2–3 privačių namų, nebuvo pastatų išlaikyto stiliaus, kad būtų galima universiteto studentus gyvais pavyzdžiais supažindinti su klasiškomis formomis“<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">2,5 milijono litų<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> kainavusi rūmų statyba truko neįprastai ilgai, septynerius metus, per kuriuos, kaip rašė architektas M. Songaila, buvo „pagaminta daugiau kaip 300 brėžinių ir apskaičiavimų“ <a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. Kertinis akmuo pašventintas dar 1925 m., o mokymo įstaiga atidaryta tik 1931 m. mokslo metams. Interjero įrengimas užtruko dar ilgiau. Rūmai pašventinti 1932 m. vasario 15 d. Tad ketvirto dešimtmečio pradžioje Kaunas pasipuošė itin išraiškingu pastatu, praplėtusiu miesto architektūrinių orientyrų skalę tiek geografine, tiek funkcine prasme. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje rūmai buvo susprogdinti.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis </em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Vytauto Didžiojo universiteto 10 m. sukaktuvės. <em>Lietuvos aidas</em>, 1932, vasario 17.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Vytauto Didžiojo laiptai. <em>Lietuvos žinios,</em> 1930, sausio 16.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Projektuojama nauja autobusų linija. <em>Lietuvos aidas</em>, 1931, sausio 10.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Songaila, M. Vytauto Didžiojo universiteto fizikos-chemijos institutas. <em>Technika,</em> 1933, nr. 7, p. 459.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Fizikos ir Chemijos Instituto Kaune pagaminti konkurso sąlygos. Kaunas, 1924, p. 1.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> <em>Vištakas, Č.</em><em> </em>Mokslo rūmų likimas.<em> Technikos žodis. </em>1992, nr. 3, p. 2.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Fizikos ir Chemijos Instituto Kaune... <em>op.cit</em>.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Tuo metu tai buvo itin solidus atlyginimas už konkurse laimėtą pirmąją vietą.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Songaila, <em>op. cit.</em>, p. 468.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Vytauto Didžiojo universiteto... <em>op. cit</em>.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Songaila, <em>op. cit.</em>, p. 459.</p>
</div>
</div>
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Mykolas Songaila
Metai: 1925
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Švietimo, Akademija / Universitetas / Kolegija
Medžiagos: Mūras (plytų), Gelžbetonis
Nuotraukos: 16
Susiję bibliografijos įrašai
Universitetas prašo keltuvo į Linksmadvarį
Universitetas prašo keltuvo į Linksmadvarį
Lietuvos Žinios
1931-08-11 p.5
Žinutė
Studentų valgykla Aleksote
Studentų valgykla Aleksote
Lietuvos Žinios
1931-09-30 p.5
Žinutė
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Lietuvos Aidas
1930-12-01 p.p.5
Straipsnis
Kauno miesto gatvių meksfaltavimas
Kauno miesto gatvių meksfaltavimas
Lietuvos Aidas
1931-05-11 p.p. 7
Straipsnis
Technikos fakultetas jau kraustos į kalną
Technikos fakultetas jau kraustos į kalną
Lietuvos Žinios
1931-05-20 p.5
Žinutė
Medicinos fakulteto statyba
Medicinos fakulteto statyba
Lietuvos Žinios
1931-06-22 p.5
Žinutė
Medicinos fakulteto rūmų
Medicinos fakulteto rūmų
Lietuvos Žinios
1931-07-03 p.5
Žinutė
Botanikos sodas
Botanikos sodas
Lietuvos Aidas
1932-08-20 p.7
Straipsnis
Pradėjo statyti medicinos fakulteto rūmus
Pradėjo statyti medicinos fakulteto rūmus
Lietuvos Žinios
1931-07-04 p.8
Straipsnis
Jau baigiami statyti Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakulteto rūmai
Jau baigiami statyti Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakulteto rūmai
1932-10-10 p.7
Žinutė
Kauno miesto reikalai
Kauno miesto reikalai
Lietuvos Žinios
1931-08-13 p.2
Straipsnis
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Kauno apskr. savivaldybės šių metų veikla
Lietuvos Aidas
1932-11-25 p.7
Straipsnis
Ko trūksta mūrinės Lietuvos planui vykdyti?
Ko trūksta mūrinės Lietuvos planui vykdyti?
Lietuvos Aidas
1937-10-26 p.4
Straipsnis
Kaip šiuo metu eina didžioji klinikų statyba
Kaip šiuo metu eina didžioji klinikų statyba
Lietuvos Aidas
1937-11-10 p.3
Straipsnis
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Sekmadienį Kaunas ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-31 p.3
Straipsnis
Berlyno pertvarkymo planas ir Kaunas
Berlyno pertvarkymo planas ir Kaunas
Lietuvos Aidas
1938-02-03 p.3
Straipsnis
Lietuvos švietimo keliai ir jo augimas
Lietuvos švietimo keliai ir jo augimas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.12
Straipsnis
Dekanas prof. V. Lašas apie V.D.U. klinikų statybą
Dekanas prof. V. Lašas apie V.D.U. klinikų statybą
Lietuvos Aidas
1938-04-11 p.4
Straipsnis
Papildomus kreditus garažo statybai Kauno m. taryba paskyrė
Papildomus kreditus garažo statybai Kauno m. taryba paskyrė
Lietuvos Aidas
1938-04-29 p.5
Straipsnis
Vytauto D. Universitetas paruošė 10 m. veikimo planą
Vytauto D. Universitetas paruošė 10 m. veikimo planą
Lietuvos Aidas
1938-05-11 p.8
Straipsnis
Kaip statomos universiteto klinikos
Kaip statomos universiteto klinikos
Lietuvos Aidas
1938-06-23 p.5
Straipsnis
Atidaryti Kūno Kultūros Rūmai
Atidaryti Kūno Kultūros Rūmai
Lietuvos Aidas
1934-10-11 p.p.2
Straipsnis
Žemės ūkio Akademijai 10 metų
Žemės ūkio Akademijai 10 metų
Lietuvos Aidas
1934-10-15 p.p.5
Straipsnis
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Lietuvos Žinios
1931-10-22 p.6
Straipsnis
Padėkim pastatyt studentams bendrus namus
Padėkim pastatyt studentams bendrus namus
Lietuvos Žinios
1931-11-03 p.2
Straipsnis
Mūsų mokyklos skaičių šviesoje
Mūsų mokyklos skaičių šviesoje
Lietuvos Aidas
1934-08-18 p.p. 7
Straipsnis
Botanikos sodas
Botanikos sodas
Lietuvos Aidas
1934-08-18 p.p. 8
Straipsnis
LA, 1936.04.23, p.4 - Ką pasakoja 84 m. senukas, matęs kariant kun. Mackevičių
LA, 1936.04.23, p.4 - Ką pasakoja 84 m. senukas, matęs kariant kun. Mackevičių
Lietuvos Aidas
1936-04-23 p.4
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.16
Straipsnis
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.3
Straipsnis
Vilnius - kūrybinės ir tautinės gyvybės versmė ir šventovė
Vilnius - kūrybinės ir tautinės gyvybės versmė ir šventovė
Lietuvos Aidas
1934-04-25 p.4
Straipsnis
Koks bus Kauno zoologijos sodas
Koks bus Kauno zoologijos sodas
Lietuvos Aidas
1936-04-30 p.3
Straipsnis
Kaip vyksta telefono tinklo pertvarkymo ir pritaikymo automatinei stočiai darbai Kaune
Kaip vyksta telefono tinklo pertvarkymo ir pritaikymo automatinei stočiai darbai Kaune
Lietuvos Aidas
1935-10-18 p.3
Straipsnis
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Lietuvos Aidas
1938-07-20 p.4
Straipsnis
Teisių fakultetas perkeliamas į Vilnių
Teisių fakultetas perkeliamas į Vilnių
Lietuvos Žinios
1940-01-04 p.p.6
Žinutė
V. D. universiteto 9 metų sukaktuvės
V. D. universiteto 9 metų sukaktuvės
Naujoji Romuva
1931-02-22 p.196
Žinutė
Vasario 16 d. paminėjimas
Vasario 16 d. paminėjimas
Naujoji Romuva
1931-02-22 p.196
Straipsnis
Miesto pagražinimas
Miesto pagražinimas
Lietuvos Žinios
1922-04-09 p.3
Straipsnis
Žinutė apie universiteto patalpas
Žinutė apie universiteto patalpas
Lietuvos Žinios
1922-08-17 p.2
Žinutė
Iš Kauno Miesto Vald. darbuotės dėl miesto išplanavimo
Iš Kauno Miesto Vald. darbuotės dėl miesto išplanavimo
Lietuva
1922-11-05 p.2
Straipsnis
Iš Universiteto atima butus
Iš Universiteto atima butus
Lietuvos Žinios
1923-01-03 p.3
Žinutė
Universiteto bėdos
Universiteto bėdos
Lietuvos Žinios
1923-01-04 p.2
Straipsnis
Valstybės rūmų statybos projektas
Valstybės rūmų statybos projektas
Lietuvos Aidas
1939-02-01 p.8
Straipsnis
Karo muziejaus rūmų statymu
Karo muziejaus rūmų statymu
Lietuva
1923-01-19 p.2
Straipsnis
Dėliai miesto išplanavimo
Dėliai miesto išplanavimo
Lietuvos Žinios
1923-03-24 p.4
Straipsnis
Kur statyti technikos fakultetą
Kur statyti technikos fakultetą
Lietuvos Aidas
1939-03-29 p.3
Straipsnis
Diplominių projektų gynimas
Diplominių projektų gynimas
Lietuvos Žinios
1935-06-11 p.6
Žinutė
Studentai nori tiesti Šakių geležinkelį
Studentai nori tiesti Šakių geležinkelį
Lietuvos Žinios
1940-03-19 p.p.7
Straipsnis
Miesto taryboj
Miesto taryboj
Lietuvos Žinios
1924-04-04 p.3
Žinutė
Universitetui namai
Universitetui namai
Lietuvos Žinios
1924-05-03 p.3
Žinutė
Pirmoji Liet. inžinierių ir Architektorių konferencija Kaune
Pirmoji Liet. inžinierių ir Architektorių konferencija Kaune
Lietuvos Žinios
1924-11-06 p.3
Straipsnis
Lietuvos Universiteto Fizikos ir Chemijos instituto rūmai
Lietuvos Universiteto Fizikos ir Chemijos instituto rūmai
Lietuvos Žinios
1924-11-19 p.3
Žinutė
Baigiama V.D.U klinikų statyba
Baigiama V.D.U klinikų statyba
Lietuvos Aidas
1939-08-03 p.3
Straipsnis
Aukštųjų kursų atidengimas Kaune
Aukštųjų kursų atidengimas Kaune
Lietuvos Ūkininkas
1920-02-01 p.p.5
Žinutė
Dėl technikos fakulteto patalpų
Dėl technikos fakulteto patalpų
Lietuvos Aidas
1940-01-04 p.7
Straipsnis
Dar dėl tų patalpų
Dar dėl tų patalpų
Lietuvos Aidas
1940-01-11 p.9
Straipsnis
Naujieji medicinos fakulteto rūmai
Naujieji medicinos fakulteto rūmai
Lietuvos Žinios
1933-02-17 p.4
Straipsnis
1 58
Susiję objektai
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
1927
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
Banko tarnautojų gyvenamasis namas Kaune
1925
Lenkų kredito draugijos rūmai
Lenkų kredito draugijos rūmai
1932
Totorių mečetė Kaune
Totorių mečetė Kaune
1930
Kazimiero Pociaus namas Kaune
Kazimiero Pociaus namas Kaune
1927 - 1928
Zenono Jonaičio namas Kaune
Zenono Jonaičio namas Kaune
1932
Donskių namas ir sklypas Kaune
Donskių namas ir sklypas Kaune
Alekso Šeimano namas
Alekso Šeimano namas
1928
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
Kazio Kazėno gyvenamojo namo rekonstrukcija
1931 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kaune
Lietuvos banko rūmai Kaune
1924 - 1927
Lietuvos banko pastatas Raseiniuose
Lietuvos banko pastatas Raseiniuose
1933 - 1934
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
Stefanijos ir Kosto Baturų gyvenamasis namas
1927 - 1928
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Marijampolės geležinkelio stotis
Marijampolės geležinkelio stotis
1923 - 1924
Viešbutis "Lietuva" Kaune
Viešbutis "Lietuva" Kaune
1925
Meno mokyklos rūmai Kaune
Meno mokyklos rūmai Kaune
1922
Karininkų ramovė Kaune
Karininkų ramovė Kaune
1931 - 1937
Žydų bankas Kaune
Žydų bankas Kaune
1924 - 1925
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
1922 - 1923
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
1937 - 1938
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos antstatas
1928 - 1930
Šaulių namai Varėnoje
Šaulių namai Varėnoje
1930 - 1933
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
1854 - 1934
Žydų ligoninė Kaune
Žydų ligoninė Kaune
1854 - 1929
Namas Kaune,  Rotušės a. 14
Namas Kaune, Rotušės a. 14
1924
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
Buvusi Lenkų Adomo Mickevičiaus vardo gimnazija
1928 - 1931
Rusų gimnazija Kaune (dab. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras)
Rusų gimnazija Kaune (dab. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras)
1925
Kalvarijos karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
1940
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1897 - 1907
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Lietuvos banko skyrius Tauragėje
Lietuvos banko skyrius Tauragėje
1935
Lietuvos banko skyrius Kretingoje
Lietuvos banko skyrius Kretingoje
1938 - 1939
Panevėžio Žydų gimnazija
Panevėžio Žydų gimnazija
1927 - 1928
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
Buvęs Romano Polovinsko namas, Italijos pasiuntinybė
1926 - 1927
1 37

Lietuvos tarpukario architektūroje Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos ir chemijos instituto rūmai yra išskirtiniai. Dydžiu, monumentalia kompozicija bei impozantiška išvaizda pastatas galėjo varžytis su Lietuvos banko ar net Prisikėlimo bažnyčios pastatais. „Beveik iš visur Kaune matomi“[1] rūmai buvo įsidėmėtinas Nemuno kairiojo kranto architektūrinis orientyras, kuris bylojo, kad anapus upės plytinti teritorija tolydžio darosi neatsiejama miesto dalis. Susisiekti su centru atokiau stovėję rūmai iš pradžių naudojosi monumentaliais Vytauto Didžiojo laiptais[2], o kiek vėliau atidarytu antruoju Kauno funikulieriumi. Pro rūmus kursavo ir keleivinis autobusas (jo maršrutas – nuo „Maisto“ fabriko iki „Aušros“ gimnazijos[3].


Mintis statyti universiteto rūmus kilo netrukus po Nepriklausomybės atgavimo. Laikinojoje sostinėje naujai susikūręs universitetas itin stokojo patalpų, tad 1924 m. buvo paskelbtas tarptautinis rūmų projekto konkursas. Objektą planuota statyti Vytauto kalne. Tam vyriausybė buvo skyrusi „didelį sklypą priešais radijo stotį“[4]. Šioje vietoje planuota sukurti ištisą universitetinį miestelį: „Fizikos ir Chemijos Instituto rūmai, pirmieji rūmai iš visos eilės būsimų Universiteto rūmų“[5]. Tačiau vėliau sklypas pakeistas mažesniu ir šiame rūmai jau nebetilpo. „Problemą išsprendė broliai Jonas ir Juozas Vailokaičiai, kurie 1925 m. pavasarį pasiūlė universitetui 16 ha sklypą iš nuosavo Vesulavos dvaro Aleksote (Krašto Apsaugos ministerija Vailokaičiams brangiai sumokėjo už atpirktą žemę aerodromui)“[6].


Ypatingi estetiniai reikalavimai konkursui nesuformuluoti, nors ir galima jausti šiokią tokią modernumo gaidelę: „Sustatant projektą reikia priimti domėn visi nauji patobulinimai, atsiektieji tiek mokslo ir mokymo įstaigų statybos srityje, tiek lygiai ir technikos srityje. Be to, sustatant projektą reikia vadovautis patogumo ir ekonomingumo žvilgsniais“[7]. Nors konkursas buvo tarptautinis ir pirmąją premiją (8000 Lt[8]) laimėjo Suomijos architektas Y. Waskinenas, antroji vieta paskirta jo tautiečiui P. Blomstedtui, trečioji dviem Vokietijos architektams, pasikeitus statinio vietai objekto projektavimas pavestas žiuri nariui, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Mykolui Songailai. „Perdirbant projektą, pagrindu buvo imdama pirmosios premijos projekto plano idėja“, bet Songaila statinio architektūrą transformavo į klasikinį XX a. pradžios istorizmo pavyzdį. Tiesa, architektūros profesorius turėjo ne tik estetinių, tačiau ir edukacinių sumanymų: „Fasadams buvo priimtas renesanso stilius, nors tada buvo modernizmo tendencija, nes Kaune, juo labiau provincijoje, su primityviškais tuo laiku statiniais, be bažnyčių, rotušės ir 2–3 privačių namų, nebuvo pastatų išlaikyto stiliaus, kad būtų galima universiteto studentus gyvais pavyzdžiais supažindinti su klasiškomis formomis“[9].


2,5 milijono litų[10] kainavusi rūmų statyba truko neįprastai ilgai, septynerius metus, per kuriuos, kaip rašė architektas M. Songaila, buvo „pagaminta daugiau kaip 300 brėžinių ir apskaičiavimų“ [11]. Kertinis akmuo pašventintas dar 1925 m., o mokymo įstaiga atidaryta tik 1931 m. mokslo metams. Interjero įrengimas užtruko dar ilgiau. Rūmai pašventinti 1932 m. vasario 15 d. Tad ketvirto dešimtmečio pradžioje Kaunas pasipuošė itin išraiškingu pastatu, praplėtusiu miesto architektūrinių orientyrų skalę tiek geografine, tiek funkcine prasme. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje rūmai buvo susprogdinti.


Vaidas Petrulis
[1] Vytauto Didžiojo universiteto 10 m. sukaktuvės. Lietuvos aidas, 1932, vasario 17.


[2] Vytauto Didžiojo laiptai. Lietuvos žinios, 1930, sausio 16.


[3] Projektuojama nauja autobusų linija. Lietuvos aidas, 1931, sausio 10.


[4] Songaila, M. Vytauto Didžiojo universiteto fizikos-chemijos institutas. Technika, 1933, nr. 7, p. 459.


[5] Fizikos ir Chemijos Instituto Kaune pagaminti konkurso sąlygos. Kaunas, 1924, p. 1.


[6] Vištakas, Č. Mokslo rūmų likimas. Technikos žodis. 1992, nr. 3, p. 2.


[7] Fizikos ir Chemijos Instituto Kaune... op.cit.


[8] Tuo metu tai buvo itin solidus atlyginimas už konkurse laimėtą pirmąją vietą.


[9] Songaila, op. cit., p. 468.


[10] Vytauto Didžiojo universiteto... op. cit.


[11] Songaila, op. cit., p. 459.


Pagrindinis rūmų fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1172, l. 8
Pagrindinis rūmų fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1172, l. 8
Magnetinė laboratorija. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1172, l. 7
Magnetinė laboratorija. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1172, l. 7
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai. ČDM, M-2-49-218
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai. ČDM, M-2-49-218
I a. planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 90
I a. planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 90
II a. planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 91
II a. planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 91
III a. planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 92
III a. planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 92
IV a. planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 93
IV a. planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 93
Rūsio planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 89b
Rūsio planas. LCVA, f. 391, ap. 4, b. 849, l. 89b
Pjūvis. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 473
Pjūvis. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 473
Situacijos planas su funikulieriumi. LCVA, f. 631, ap. 14, b. 45. l. 1
Situacijos planas su funikulieriumi. LCVA, f. 631, ap. 14, b. 45. l. 1
Situacijos plano eskizas. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 498
Situacijos plano eskizas. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 498
Pagrindinis fasadas. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 489
Pagrindinis fasadas. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 489
Galinis fasadas. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 491
Galinis fasadas. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 491
Chemijos laboratorija statybos metu. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 492
Chemijos laboratorija statybos metu. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 492
Kauno panorama žvelgiant nuo rūmų. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 496
Kauno panorama žvelgiant nuo rūmų. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 496
Vaizdas iš miesto. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 494
Vaizdas iš miesto. Iš: "Technika", 1933, nr. 7, p. 494