Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija
(Išlikęs
, k.k.v.r.
25775
)
<p style="text-align: justify;">M. K. Čiurlionio kolekcijos likimas savotiškai parodo, kaip tuometis Lietuvos kultūros ir meno pasaulis balansavo tarp skurdo ir pilietinio sąmoningumo. Nors kultūrai skirtos spaudos puslapiai skelbė, kad „muziejus yra tokia žmonių švietimo įstaiga, kuri lavina tautos savisąmonio ir savigarbos jausmą“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, tačiau tuo pat metu jaunoje besikuriančioje valstybėje muziejinė veikla buvo gerokai suvaržyta finansų stokos, kuri visų pirma reiškėsi pačiu banaliausiu ir kartu skausmingiausiu būdu – patalpų trūkumu. Tad nors M. K. Čiurlionio galerija oficialiai buvo įsteigta dar 1921 m., tačiau muziejus egzistavo tik popieriuje. Pasak vieno iš pirmųjų M. K. Čiurlionio galerijos pirmininkų Igno Šlapelio, „apie atskiros patalpos gavimą negalima buvo nė sapnuoti. Kaunas, prieš karą buvęs tolimos Rusijos imperijos provincijos miestas ir dar tvirtovė, staiga virtęs Lietuvos Respublikos sostine, buvo sausakimšai prikimštas ministerijų ir įvairių įstaigų“<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tad dailininko darbai ne tik ilgą laiką nebuvo eksponuojami, tačiau ir saugoti pavojingomis sąlygomis: „Štai jau treti metai tie meno dalykai guli sukrauti viename šaltame drėgname kambaryje (Maironio g. 3), kurio niekas nežiūri, nevėdina [Lietuvos meno kūrėjų draugijos patalpose]. Kaip nūnai atrodo tie paveikslai – nežinia. Apačioje gyvena visai privatūs žmonės, kieme yra mediniai namukai, irgi privačių žmonių nuomojami, pagaliai kaimynystėje vienoje pusėje stovi <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=1052">Amerikos Prekybos Bendrovės autogaražas su benzinu</a>, o antroje – pirtis“<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Pabrėždamas dramatišką padėtį V. Bičiūnas netgi siūlo, kad „visi žymesnieji kūriniai (jų yra apie 150) turi būti prityrusių dailininkų nukopijuoti“, nes „už kokių 7 ar 10 metų, kada paveikslai bus iškabinti galerijoje, jie visai nubluks, iš jų liks vien tik surūdijęs popieris“<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Apverktina M. K. Čiurlionio kūrinių būklė, aktyvios diskusijos dėl Tautos muziejaus steigimo, kuris P. Galaunės iniciatyva turėjo būti kuriamas Čiurlionio galerijos pagrindu<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, akivaizdžiai rodė, kad valstybei būtinas panašaus pobūdžio objektas. Po ilgų svarstymų dėl institucijos vietos bei pavadinimo „1924 m. iš valstybės biudžeto buvo paskirta 19 000 Lt, ir iš plytų, gautų išsprogdinus vieną Ąžuolų kalne buvusios rusų tvirtovės (IX baterijos) fortą, buvo pradėta statyti M. K. Čiurlionio galerija. 1925 m. rugsėjo 24–29 d. dar nebaigtuose rūmuose atidaryta Čiurlionio 50-osioms gimimo metinėms skirta jo kūrinių paroda. Tik 1926 m. buvo baigta galerijos statyba, kainavusi 255 932 litų“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Tad iki iškylant <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=800">Vytauto Didžiojo muziejui</a> galerija tapo savotišku „Centriniu Lietuvos meno bei kultūros muziejumi“<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Buvo paruošti keli galerijos projektai. Iš pradžių manyta statyti impozantiškos architektūros rūmus, kurie būtų įkūniję „romantinę dailės muziejaus, kaip tautos kultūros šventovės, sampratą: fasadą turėjo vainikuoti Čiurlionio karalių karūnas primenantis atikas, prieš centrinį įėjimą buvo įkomponuotas monumentalus Petro Rimšos kompozicijos „Skausmas“ variantas“<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Visgi galerija buvo pastatyta gerokai paprastesnė, savo kompozicija netgi kiek artima paprastoms modernizmo formoms.</p>
<p style="text-align: justify;">P. Galaunės vadovaujamas muziejus nestokojo entuziazmo rinkdamas eksponatus. Tačiau lazda atsisuko kitu galu – galerijai vėl pradėjo skausmingai trūkti patalpų: „Dvejose salėse iškabinti Čiurlionies kūriniai, bet ne visi. Penkiasdešimts Čiurl. kūrinių neturi vietos ant sienų, jie guli sukrauti sandėly. Kitas dvi sales užima kitų mūsų tapytojų darbai. Ir tai ne visi. Dėl vietos stokos daug naujosios tapybos randas sandėliuos. Vienas kambarys prikimštas senosios tapybos surinktos iš Lietuvos. Dar kambarys, nelyginant krautuvė, užstatytas, užgrūstas, nors tvarkingai, dievukais, smutkeliais, kryžiais su saulėm ir mėnuliais, verpstėmis, puodais, lazdomis, ant sienų koplytėlėmis, kočėlais, – tai mūsų liaudies menas. Teko matyti dar liūdnesnių dalykų: atsidūriau palėpėje. Visų pirma metasi akysna didelis vandens rezervuaras, jaučiama drėgmė ir visur pilna palėpinių šiukšlių, stovi krūvos surinkto liaudies meno – dievukai, kanklės, moliniai indai, medžio dirbinai ir t. t. Čia matai dievuką su kultuve gulint, čia kryžius šiaudinę skrybėlę spaudžia, čia smutkelis pečiais Dievo motiną laiko. Kyšo rankos, kojos, galvos... “<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Šie rinkiniai į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų buvo inkorporuoti tik 1937 m.<a title="" href="#_ftn10">[10]</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Misevičius, P. Saugusiųjų švietimas. <em>Švietimo darbas</em>, 1922, nr. 8, p. 87.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Jankevičiūtė, G. <em>Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940.</em> Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2003, p. 95.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Bičiūnas, V. M. K. Čiurlionies paveikslų apsaugos reikalu. <em>Lietuva,</em> 1923, vasario 6.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Keršytė, N. <em>Lietuvos muziejai iki 1940</em>. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, p. 104.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> <em>Ibid</em>., p. 106.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Galaunė P. Prie Čiurlionies Galerijos rūmų projekto. <em>Rytas</em>, 1924, balandžio 30.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Jankevičiūtė, <em>op. cit</em>., p. 92.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Čiurlionies galerijos salės ir palėpės. <em>Lietuvos aidas</em>, 1932, balandžio 2.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Jankevičiūtė, <em>op. cit</em>., p. 95.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 27
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai:
Metai: 1924
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/ sporto/ poilsio/ Kiti, Švietimo, Meno galerija, Muziejus, Akademija / Universitetas / Kolegija
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 20
Susiję bibliografijos įrašai
Čiurlionies galerija remontuojama
Čiurlionies galerija remontuojama
Lietuvos Žinios
1930-12-27 p.p.5
M. K. Čiurlionio galerija ir Valst. muziejus atidaromi lankymui
M. K. Čiurlionio galerija ir Valst. muziejus atidaromi lankymui
Lietuvos Žinios
1931-01-24 p.p.5
Čiurlionies galerijos salės ir palėpės
Čiurlionies galerijos salės ir palėpės
Lietuvos Aidas
1932-04-02 p.p.5
Čiurlionies kūriniai perimti
Čiurlionies kūriniai perimti
Lietuvos Žinios
1922-03-15 p.2
Žinutė
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Lietuva
1924-04-16 p.3-4
Straipsnis
Senosios Perlojos bažnyčios klausimu
Senosios Perlojos bažnyčios klausimu
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.5
Straipsnis
 Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Lietuvos Aidas
1932-06-13 p.4
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Meno mokykla
Meno mokykla
Lietuvos Aidas
1932-11-15 p.5
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Kada bus atidarytas visas Vytauto D. Kultūros muziejus
Kada bus atidarytas visas Vytauto D. Kultūros muziejus
1937-08-09 p.5
Straipsnis
Mūsų mokyklos skaičių šviesoje
Mūsų mokyklos skaičių šviesoje
Lietuvos Aidas
1934-08-18 p.p. 7
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.16
Straipsnis
Lietuvių tautos šventovėse Vilniuje
Lietuvių tautos šventovėse Vilniuje
Lietuvos Aidas
1938-07-12 p.3
Straipsnis
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Kas, kur, kaip ir kodėl mūsų krašte
Lietuvos Aidas
1938-07-15 p.2
Straipsnis
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Lietuvos Aidas
1938-07-20 p.4
Straipsnis
"Klaipėda" lenkų nelaisvėje
"Klaipėda" lenkų nelaisvėje
Naujoji Romuva
1931-04-05 p.332, 333, 334
Straipsnis
Architektūros reikalu
Architektūros reikalu
Lietuvos Aidas
1918-12-24 p.5
Straipsnis
Miestų atstatymo reikalu
Miestų atstatymo reikalu
Lietuva
1919-06-21 p.1
Straipsnis
Kauno muziejai
Kauno muziejai
Kauno naujienos
1925-11-05 p.6
Žinutė
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Lietuva
1922-05-09 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Birštoną ir Kauno meno mokyklą
Žinutės apie Birštoną ir Kauno meno mokyklą
Lietuva
1923-05-06 p.6
Žinutė
Iš meno mokyklos
Iš meno mokyklos
Lietuva
1923-11-17 p.4
Straipsnis
Meno Mokyklos Rūmų statymo komitetas
Meno Mokyklos Rūmų statymo komitetas
Lietuvos Žinios
1923-05-06 p.3
Žinutė
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Lietuvos Žinios
1940-01-11 p.10
Straipsnis
Kauno centralinis muziejus
Kauno centralinis muziejus
Lietuvos Žinios
1923-12-28 p.3
Žinutė
Čiurlionies Galerėja
Čiurlionies Galerėja
Lietuvos Žinios
1925-12-11 p.4
Žinutė
Čiurlionės galerėja atidaryta
Čiurlionės galerėja atidaryta
Lietuvos Žinios
1925-12-15 p.4
Žinutė
Kauno namai, kuriuose žmonės meldėsi ir kalėjo
Kauno namai, kuriuose žmonės meldėsi ir kalėjo
Lietuvos Aidas
1939-10-10 p.2
Straipsnis
Dėl Vilniaus gatvių vardų
Dėl Vilniaus gatvių vardų
Lietuvos Aidas
1939-11-11 p.4
Straipsnis
1 30
Susiję objektai
Antano Gravrogko namas Kaune
Antano Gravrogko namas Kaune
1930 - 1932
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
1938 - 1939
Ateitininkų sąjungos rūmai Kaune
Ateitininkų sąjungos rūmai Kaune
1926 - 1931
Kino teatras „Kapitol“ Kaune
Kino teatras „Kapitol“ Kaune
1930 - 1942
Antano ir Petro Steikūnų gyvenamasis namas
Antano ir Petro Steikūnų gyvenamasis namas
1940
Lietuvos banko pastatas Raseiniuose
Lietuvos banko pastatas Raseiniuose
1933 - 1934
Jono ir Sofijos Sližių gyvenamasis namas
Jono ir Sofijos Sližių gyvenamasis namas
1931
Pradžios mokykla Šančiuose
Pradžios mokykla Šančiuose
1935
Karininkų ramovė Kaune
Karininkų ramovė Kaune
1931 - 1937
Aukštesnioji technikos mokykla (dab. Kauno technikos kolegija)
Aukštesnioji technikos mokykla (dab. Kauno technikos kolegija)
1936 - 1938
Kauno klinikų kompleksas
Kauno klinikų kompleksas
1937 - 1939
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
1937 - 1938
K. ir T. Deveikių namas
K. ir T. Deveikių namas
1913
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija (buv. 2-oji vidurinė mokykla)
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija (buv. 2-oji vidurinė mokykla)
1937 - 1938
Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1883 - 1949
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto rūmai
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto rūmai
1931 - 1933
Valstybės draudimo įstaiga
Valstybės draudimo įstaiga
1932
Gyvenamasis namas darbininkams ir tarnautojams
Gyvenamasis namas darbininkams ir tarnautojams
1936 - 1941
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
1937 - 1938
Bronislavos ir Petro Klimų vila „Eglutė“ Kaune
Bronislavos ir Petro Klimų vila „Eglutė“ Kaune
1929
Zarasų apskrities ligoninės pastatas
Zarasų apskrities ligoninės pastatas
1933 - 1935
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
1933 - 1934
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Šakių apskrities ligoninė
Šakių apskrities ligoninė
1933 - 1937
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
1937
Gyvenamasis namas Kaune, Vytauto pr. 52
Gyvenamasis namas Kaune, Vytauto pr. 52
1929
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
1 28

M. K. Čiurlionio kolekcijos likimas savotiškai parodo, kaip tuometis Lietuvos kultūros ir meno pasaulis balansavo tarp skurdo ir pilietinio sąmoningumo. Nors kultūrai skirtos spaudos puslapiai skelbė, kad „muziejus yra tokia žmonių švietimo įstaiga, kuri lavina tautos savisąmonio ir savigarbos jausmą“[1], tačiau tuo pat metu jaunoje besikuriančioje valstybėje muziejinė veikla buvo gerokai suvaržyta finansų stokos, kuri visų pirma reiškėsi pačiu banaliausiu ir kartu skausmingiausiu būdu – patalpų trūkumu. Tad nors M. K. Čiurlionio galerija oficialiai buvo įsteigta dar 1921 m., tačiau muziejus egzistavo tik popieriuje. Pasak vieno iš pirmųjų M. K. Čiurlionio galerijos pirmininkų Igno Šlapelio, „apie atskiros patalpos gavimą negalima buvo nė sapnuoti. Kaunas, prieš karą buvęs tolimos Rusijos imperijos provincijos miestas ir dar tvirtovė, staiga virtęs Lietuvos Respublikos sostine, buvo sausakimšai prikimštas ministerijų ir įvairių įstaigų“[2].


Tad dailininko darbai ne tik ilgą laiką nebuvo eksponuojami, tačiau ir saugoti pavojingomis sąlygomis: „Štai jau treti metai tie meno dalykai guli sukrauti viename šaltame drėgname kambaryje (Maironio g. 3), kurio niekas nežiūri, nevėdina [Lietuvos meno kūrėjų draugijos patalpose]. Kaip nūnai atrodo tie paveikslai – nežinia. Apačioje gyvena visai privatūs žmonės, kieme yra mediniai namukai, irgi privačių žmonių nuomojami, pagaliai kaimynystėje vienoje pusėje stovi Amerikos Prekybos Bendrovės autogaražas su benzinu, o antroje – pirtis“[3]. Pabrėždamas dramatišką padėtį V. Bičiūnas netgi siūlo, kad „visi žymesnieji kūriniai (jų yra apie 150) turi būti prityrusių dailininkų nukopijuoti“, nes „už kokių 7 ar 10 metų, kada paveikslai bus iškabinti galerijoje, jie visai nubluks, iš jų liks vien tik surūdijęs popieris“[4].


Apverktina M. K. Čiurlionio kūrinių būklė, aktyvios diskusijos dėl Tautos muziejaus steigimo, kuris P. Galaunės iniciatyva turėjo būti kuriamas Čiurlionio galerijos pagrindu[5], akivaizdžiai rodė, kad valstybei būtinas panašaus pobūdžio objektas. Po ilgų svarstymų dėl institucijos vietos bei pavadinimo „1924 m. iš valstybės biudžeto buvo paskirta 19 000 Lt, ir iš plytų, gautų išsprogdinus vieną Ąžuolų kalne buvusios rusų tvirtovės (IX baterijos) fortą, buvo pradėta statyti M. K. Čiurlionio galerija. 1925 m. rugsėjo 24–29 d. dar nebaigtuose rūmuose atidaryta Čiurlionio 50-osioms gimimo metinėms skirta jo kūrinių paroda. Tik 1926 m. buvo baigta galerijos statyba, kainavusi 255 932 litų“[6]. Tad iki iškylant Vytauto Didžiojo muziejui galerija tapo savotišku „Centriniu Lietuvos meno bei kultūros muziejumi“[7].


Buvo paruošti keli galerijos projektai. Iš pradžių manyta statyti impozantiškos architektūros rūmus, kurie būtų įkūniję „romantinę dailės muziejaus, kaip tautos kultūros šventovės, sampratą: fasadą turėjo vainikuoti Čiurlionio karalių karūnas primenantis atikas, prieš centrinį įėjimą buvo įkomponuotas monumentalus Petro Rimšos kompozicijos „Skausmas“ variantas“[8]. Visgi galerija buvo pastatyta gerokai paprastesnė, savo kompozicija netgi kiek artima paprastoms modernizmo formoms.


P. Galaunės vadovaujamas muziejus nestokojo entuziazmo rinkdamas eksponatus. Tačiau lazda atsisuko kitu galu – galerijai vėl pradėjo skausmingai trūkti patalpų: „Dvejose salėse iškabinti Čiurlionies kūriniai, bet ne visi. Penkiasdešimts Čiurl. kūrinių neturi vietos ant sienų, jie guli sukrauti sandėly. Kitas dvi sales užima kitų mūsų tapytojų darbai. Ir tai ne visi. Dėl vietos stokos daug naujosios tapybos randas sandėliuos. Vienas kambarys prikimštas senosios tapybos surinktos iš Lietuvos. Dar kambarys, nelyginant krautuvė, užstatytas, užgrūstas, nors tvarkingai, dievukais, smutkeliais, kryžiais su saulėm ir mėnuliais, verpstėmis, puodais, lazdomis, ant sienų koplytėlėmis, kočėlais, – tai mūsų liaudies menas. Teko matyti dar liūdnesnių dalykų: atsidūriau palėpėje. Visų pirma metasi akysna didelis vandens rezervuaras, jaučiama drėgmė ir visur pilna palėpinių šiukšlių, stovi krūvos surinkto liaudies meno – dievukai, kanklės, moliniai indai, medžio dirbinai ir t. t. Čia matai dievuką su kultuve gulint, čia kryžius šiaudinę skrybėlę spaudžia, čia smutkelis pečiais Dievo motiną laiko. Kyšo rankos, kojos, galvos... “[9]. Šie rinkiniai į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų buvo inkorporuoti tik 1937 m.[10]


Vaidas Petrulis


 
[1] Misevičius, P. Saugusiųjų švietimas. Švietimo darbas, 1922, nr. 8, p. 87.


[2] Jankevičiūtė, G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2003, p. 95.


[3] Bičiūnas, V. M. K. Čiurlionies paveikslų apsaugos reikalu. Lietuva, 1923, vasario 6.


[4] Ibid.


[5] Keršytė, N. Lietuvos muziejai iki 1940. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, p. 104.


[6] Ibid., p. 106.


[7] Galaunė P. Prie Čiurlionies Galerijos rūmų projekto. Rytas, 1924, balandžio 30.


[8] Jankevičiūtė, op. cit., p. 92.


[9] Čiurlionies galerijos salės ir palėpės. Lietuvos aidas, 1932, balandžio 2.


[10] Jankevičiūtė, op. cit., p. 95.


V. Dubeneckio 1924 m. projektas. Iš: Jankevičiūtė, G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 92
V. Dubeneckio 1924 m. projektas. Iš: Jankevičiūtė, G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 92
V. Dubeneckio eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 25
V. Dubeneckio eskizas. KAA, f. 156, ap. 1, b. 25
V. Dubeneckio eskizai. KAA, f. 156, ap. 1, b. 25
V. Dubeneckio eskizai. KAA, f. 156, ap. 1, b. 25
Eskizinis projektas. LNM, AKP 664-1
Eskizinis projektas. LNM, AKP 664-1
Eskizinis projektas. LNM, AKP 664-3
Eskizinis projektas. LNM, AKP 664-3
Eskizinis projektas. LNM, AKP 664-2966
Eskizinis projektas. LNM, AKP 664-2966
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1137, l. 3
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1137, l. 3
Fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1137, l. 3
Fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1137, l. 3
II a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1137, l. 3
II a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1137, l. 3
Skersinis pjūvis. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1137, l. 3
Skersinis pjūvis. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1137, l. 3
1925 m. gruodžio 13 d. vykstant atidarymui. Iš: Jankevičiūtė, G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 97
1925 m. gruodžio 13 d. vykstant atidarymui. Iš: Jankevičiūtė, G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 97
Laikinoji M. K. Čiurlionio galerija. Kaunas, Ekonominės karių b-vės fotografija. ČDM, Ta-9161
Laikinoji M. K. Čiurlionio galerija. Kaunas, Ekonominės karių b-vės fotografija. ČDM, Ta-9161
Vaizdas iš oro. Išeivijos dailininko Viktoro Petravičiaus (1906–1989) fotoalbumo nuotr. ČDM, Ta-5462(352)
Vaizdas iš oro. Išeivijos dailininko Viktoro Petravičiaus (1906–1989) fotoalbumo nuotr. ČDM, Ta-5462(352)
Interjero fragmentas. Iš: Jankevičiūtė, G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 99
Interjero fragmentas. Iš: Jankevičiūtė, G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 99
Interjero fragmentas. Iš: Jankevičiūtė, G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 98
Interjero fragmentas. Iš: Jankevičiūtė, G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 98
Interjero fragmentas. Iš: Keršytė, N. Lietuvos muziejai iki 1940. Vilnius, 2003, p. 105
Interjero fragmentas. Iš: Keršytė, N. Lietuvos muziejai iki 1940. Vilnius, 2003, p. 105
Pagrindinis fasadas 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Pagrindinis fasadas 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Pagrindinio fasado fragmentas 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Pagrindinio fasado fragmentas 2000 m. V. Petrulio nuotr.
Galinis fasadas 2008 m. V. Petrulio nuotr.
Galinis fasadas 2008 m. V. Petrulio nuotr.
Galinio fasado fragmentas 2008 m. V. Petrulio nuotr.
Galinio fasado fragmentas 2008 m. V. Petrulio nuotr.