Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
(Neįgyvendintas
)
<p style="text-align: justify;">Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos Motinos ir vaiko muziejaus rūmai – įdomi ir moderni tarpukario Lietuvos architektūrinė vizija, taip ir neįgavusi realaus pavidalo. Motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga buvo įkurta 1928 m. Kaune. Jungdama 23 labdaros organizacijas, sąjunga sparčiai plėtė savo šviečiamąją ir labdaringą veiklą. Neilgai trukus, 1932 m., buvo įkurtas muziejus, kuris glaudėsi „Laisvės al. 12 (dabar 24), tame pačiame name, kuriame buvo ir pirmasis motinos ir vaiko sveikatos centras Lietuvoje, įkurtas ledi Murielės Paget“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nekyla abejonių, jog tai būta modernios įstaigos. Taip pat ir muziejus buvo suprantamas ne kaip tradicinė pasyvi vertybių saugykla, bet kaip aktyvi edukacinė priemonė, teikianti „motinoms reikalingiausių higienos žinių: kaip elgtis su naujagimiu, kaip sekti, daboti vaiką nuo pat lopšelio, kaip auklėti nuo kūdikystės iki užaugant. Kaip kovoti su įvairiomis ligomis. Visa tai galima muziejuje pamatyti paveikslėliuose, diagramose ir eksponatuose”<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Čia buvo skaitomos paskaitos, organizuojamas mokymas, leidžiama propagandinė literatūra, plakatai. Veiklos apimtys, galima spėti, darė apčiuopiamą įtaką visuomenei. Antai knygutės „Sveikas maistas vaikams“ buvo išdalyta nemokamai 20 000 egzempliorių, „tiesiog negirdėtas buvo ir muziejaus išleisto „Naikink muses“ plakato pareikalavimas“<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Lankomas nemokamai, muziejus buvo populiarus. Natūralu, sparčiai plėtojama veikla skatino ieškoti papildomų erdvių. Tad organizacija įsigijo šalia esantį žemės sklypą bei paskelbė muziejaus ir sąjungos patalpų projekto konkursą. Pastarąjį laimėjo prieš kelerius metus Prancūzijoje mokslus baigęs architektas Jonas Kovalskis-Kova<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Kaip matome iš išlikusio projekto, tai galėjo būti vienas moderniausių laikinosios sostinės pastatų. Juostiniai langai, medžiagiškumo neslepiantis minimalistinis fasadas – visa tai bylojo apie naujovišką architektūrinės reprezentacijos sampratą. Fasado plokščių jungtis projekte puošė simboliškos vaikiškų žaislų figūrėlės – arkliukai ir paukšteliai. Dekoratyvumo nestokojo ir pagrindinis įėjimas, papuoštas motinos ir vaikų skulptūra. Visgi, jei pastatą palygintume su kitu panašaus laikotarpio socialinę funkciją atliekančiu objektu – <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=972">senelių prieglauda</a>, šis projektas akivaizdžiai orientavosi į grynąją tarptautinio modernizmo estetiką.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis </em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Baliutavičienė, K. D. Motinos ir vaiko muziejus Kaune – dingęs muziejus. In <em>Lietuvos akušerija ir ginekologija</em><em>, </em>2012, birželis, t. XV, nr. 2, p. 156.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> „Motinos ir vaiko“ muziejų aplankė apie 60.000 žmonių. <em>Lietuvos aidas</em>, 1938, spalio 3.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Motinos ir vaiko muziejus Kaune. <em>Lietuvos aidas</em>, 1937, gruodžio 11.<a title="" href="#_ftnref4"></a></p>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Architektas Kovalskis laimėjo Motinos ir Vaiko muziejaus konkusą. <em>Lietuvos aidas</em>, 1938, kovo 12.</p>
</div>
</div>
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Jonas Kovalskis
Metai: 1938
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Statinys, Kultūros/ sporto/ poilsio/ Kiti, Muziejus
Medžiagos:
Nuotraukos: 6
Susiję bibliografijos įrašai
Jau atidarytas motinos ir vaiko muziejus Kaune
Jau atidarytas motinos ir vaiko muziejus Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-05 p.6
Straipsnis
Kaune pastatys motinos ir vaiko namus
Kaune pastatys motinos ir vaiko namus
Lietuvos Aidas
1934-04-03 p.5
Straipsnis
Atidaromas motinos ir vaiko muziejus
Atidaromas motinos ir vaiko muziejus
Lietuvos Žinios
1932-04-30 p.4
Straipsnis
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
 Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Lietuvos Aidas
1932-06-13 p.4
Straipsnis
Muziejui - bibliotekai rūmai
Muziejui - bibliotekai rūmai
Lietuvos Žinios
1931-04-27 p.5
Žinutė
Netrukus prasidės muziejaus ir bibliotekos rūmų statyba
Netrukus prasidės muziejaus ir bibliotekos rūmų statyba
Lietuvos Žinios
1931-05-16 p.5
Straipsnis
140.000 lt. Šiaulių muziejui statyti
140.000 lt. Šiaulių muziejui statyti
Lietuvos Žinios
1931-05-23 p.5
Žinutė
Pradėjo statyti Vytauto muziejų
Pradėjo statyti Vytauto muziejų
Lietuvos Žinios
1931-05-28 p.5
Žinutė
Muzijaus statyba ir „Lietūkio“ auka
Muzijaus statyba ir „Lietūkio“ auka
Lietuvos Žinios
1931-06-03 p.5
Žinutė
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Žinutė apie Vytauto muziejaus statybos darbus
Žinutė apie Vytauto muziejaus statybos darbus
Lietuvos Žinios
1931-06-10 p.5
Žinutė
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Kultūrinės iškilmės Šiauliuose
Kultūrinės iškilmės Šiauliuose
Lietuvos Žinios
1931-07-03 p.4
Straipsnis
Generolas Nagevičius nori, kad nuleidžiant vėliavą būtų sustabdytas judėjimas
Generolas Nagevičius nori, kad nuleidžiant vėliavą būtų sustabdytas judėjimas
Lietuvos Žinios
1931-07-09 p.5
Žinutė
Vytauto Didž. muziejaus statyba kaštuos dar per 1.000.000 lt
Vytauto Didž. muziejaus statyba kaštuos dar per 1.000.000 lt
Lietuvos Aidas
1932-10-08 p.7
Straipsnis
Panevėžys
Panevėžys
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.6
Straipsnis
Atidarė muziejų
Atidarė muziejų
Lietuvos Žinios
1931-08-18 p.5
Žinutė
Nepastatytų rūmų griovimas
Nepastatytų rūmų griovimas
Lietuvos Žinios
1931-08-24 p.5
Straipsnis
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
Taip išrodys Vytauto Didžiojo muziejus, kurio rūmai dabar sparčiai statomi
Taip išrodys Vytauto Didžiojo muziejus, kurio rūmai dabar sparčiai statomi
Lietuvos Žinios
1931-08-29 p.4
Straipsnis
Vytauto Didžiojo Komiteto Tarybos posėdis
Vytauto Didžiojo Komiteto Tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1931-08-31 p.6
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Lietuvos Žinios
1931-09-26 p.4
Straipsnis
Klaipėdos krašto muziejus
Klaipėdos krašto muziejus
Lietuvos Žinios
1931-09-28 p.5
Žinutė
Reikšmingos sukaktuvės
Reikšmingos sukaktuvės
Lietuvos Aidas
1932-11-23 p.
Straipsnis
Šiauliai tikisi ateity turėti pliažą
Šiauliai tikisi ateity turėti pliažą
Lietuvos Aidas
1932-12-12 p.7
Straipsnis
Klaipėdos krašto muziejaus klausimas
Klaipėdos krašto muziejaus klausimas
Lietuvos Aidas
1932-12-19 p.7
Straipsnis
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.5
Straipsnis
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.16
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Pranešimai apie Marijampolę ir Viekšnius
Pranešimai apie Marijampolę ir Viekšnius
Lietuvos Aidas
1937-12-01 p.6
Straipsnis
Bažnytinis muziejus
Bažnytinis muziejus
Lietuvos Aidas
1934-01-19 p.8
Žinutė
Vytauto Didžiojo muziejaus kūrimo darbai
Vytauto Didžiojo muziejaus kūrimo darbai
Lietuvos Aidas
1934-01-20 p.8
Straipsnis
Karo muziejaus reikalu
Karo muziejaus reikalu
Lietuvos Aidas
1934-02-02 p.6
Straipsnis
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1938-01-21 p.6
Straipsnis
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Dar karo muziejaus reikalu
Dar karo muziejaus reikalu
Lietuvos Aidas
1934-02-07 p.8
Straipsnis
Mūrinė statyba ir senieji pastatai
Mūrinė statyba ir senieji pastatai
Lietuvos Aidas
1938-02-23 p.4
Straipsnis
Spartus Klaipėdos augimas
Spartus Klaipėdos augimas
Lietuvos Aidas
1938-03-08 p.5
Straipsnis
 Lankykime Vytauto Didžiojo Kultūros muziejų
Lankykime Vytauto Didžiojo Kultūros muziejų
Lietuvos Aidas
1937-07-17 p.5
Straipsnis
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus santvarkos
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus santvarkos
Lietuvos Aidas
1934-02-09 p.6
Straipsnis
Žinutės apie Vytauto Didžiojo muziejų
Žinutės apie Vytauto Didžiojo muziejų
Lietuvos Aidas
1934-02-10 p.5
Žinutė
Nida ruošiasi šios vasaros sezonui
Nida ruošiasi šios vasaros sezonui
Lietuvos Aidas
1938-03-14 p.9
Straipsnis
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Telšius
Žinutės apie Telšius
Lietuvos Aidas
1936-09-03 p.6
Straipsnis
Liduokiai. Pašventinta nauja pr. mokykla
Liduokiai. Pašventinta nauja pr. mokykla
Lietuvos Aidas
1936-09-30 p.6
Straipsnis
Mūsų provincijos muziejai
Mūsų provincijos muziejai
Lietuvos Aidas
1937-07-24 p.5
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Kas bus su karo muziejumi
Kas bus su karo muziejumi
Lietuvos Aidas
1934-02-10 p.7
Straipsnis
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus santvarkos
Dėl Vytauto Didžiojo muziejaus santvarkos
Lietuvos Aidas
1934-02-13 p.3
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus europietiška retenybė
Vytauto Didžiojo muziejus europietiška retenybė
Lietuvos Aidas
1934-02-23 p.1
Žinutė
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų
Lietuvos Žinios
1931-10-22 p.6
Straipsnis
Ateities namai
Ateities namai
Lietuvos Žinios
1931-10-26 p.4
Straipsnis
Susidomėjimas krim. policijos muziejum
Susidomėjimas krim. policijos muziejum
Lietuvos Žinios
1931-10-31 p.6
Žinutė
Vytauto muziejaus statybos eiga
Vytauto muziejaus statybos eiga
Lietuvos Žinios
1931-11-12 p.6
Straipsnis
Švietimo ministeris apžiūrėjo Vytauto muziejaus statybos darbus
Švietimo ministeris apžiūrėjo Vytauto muziejaus statybos darbus
Lietuvos Aidas
1934-08-11 p.p.5
Straipsnis
Statoma Dariaus ir Girėno mokykla upynoje
Statoma Dariaus ir Girėno mokykla upynoje
Lietuvos Aidas
1934-08-16 p.p. 6
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-02-28 p.4
Straipsnis
Kiek surinkta lėšų V. D. muziejaus statybai ir kiek išleista
Kiek surinkta lėšų V. D. muziejaus statybai ir kiek išleista
Lietuvos Aidas
1934-02-28 p.5
Žinutė
Aktualiausieji Šiaulių m. reikalai
Aktualiausieji Šiaulių m. reikalai
Lietuvos Aidas
1935-09-03 p.8
Straipsnis
Praeities kultūros paminklų išsaugojimo reikalu
Praeities kultūros paminklų išsaugojimo reikalu
Lietuvos Aidas
1936-05-26 p.4
Straipsnis
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.5
Straipsnis
Žinutės iš Marijampolės apskrities
Žinutės iš Marijampolės apskrities
1935-09-28 p.8
Žinutė
Kaune atrasta senojo miesto pastatų liekanų
Kaune atrasta senojo miesto pastatų liekanų
Lietuvos Aidas
1935-10-18 p.7
Straipsnis
Naujas senovinių pastatų muziejus
Naujas senovinių pastatų muziejus
Lietuvos Aidas
1935-03-13 p.p.2
Straipsnis
LA, 1936.05.26, p.4 - Praeities kultūros paminklų išsaugojimo reikalu
LA, 1936.05.26, p.4 - Praeities kultūros paminklų išsaugojimo reikalu
Lietuvos Aidas
1936-05-26 p.4
Straipsnis
Įdomesnės apžiūrėtinos įstaigos ir vietos Kaune
Įdomesnės apžiūrėtinos įstaigos ir vietos Kaune
1936-06-27 p.3
Straipsnis
Po Kauną ir aplink Kauną
Po Kauną ir aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1936-07-31 p.3
Straipsnis
Vytauto kalnas Klaipėdoje
Vytauto kalnas Klaipėdoje
Lietuvos Aidas
1938-07-22 p.2
Straipsnis
Sudegė pedagoginis muziejus
Sudegė pedagoginis muziejus
Lietuvos Žinios
1932-01-26 p.4
Žinutė
Tėviškės muziejus bus prie Pažaislio miško
Tėviškės muziejus bus prie Pažaislio miško
Lietuvos Aidas
1938-08-06 p.4
Straipsnis
Panevėžio muziejus
Panevėžio muziejus
Lietuvos Žinios
1932-02-04 p.5
Žinutė
„Alkos“ muziejus
„Alkos“ muziejus
Lietuvos Žinios
1932-02-19 p.4
Žinutė
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Nori įsteigti oro muziejų
Nori įsteigti oro muziejų
Lietuvos Žinios
1932-03-12 p.5
Žinutė
Mokykla ir muziejus vienuose rūmuose
Mokykla ir muziejus vienuose rūmuose
Lietuvos Žinios
1932-03-16 p.4
Žinutė
Greitai turėsim muziejų
Greitai turėsim muziejų
Lietuvos Žinios
1932-03-24 p.5
Žinutė
Kraštotyra ir Vytauto D. muziejus
Kraštotyra ir Vytauto D. muziejus
Lietuvos Žinios
1935-03-15 p.5
Straipsnis
Naujas jaunas architektas
Naujas jaunas architektas
Lietuvos Žinios
1935-03-29 p.6
Straipsnis
Muziejus jau sutvarkytas
Muziejus jau sutvarkytas
Lietuvos Žinios
1932-04-05 p.4
Žinutė
Ekonominis ir kultūrinis Panevėžio gyvenimas
Ekonominis ir kultūrinis Panevėžio gyvenimas
Lietuvos Žinios
1935-04-12 p.7
Straipsnis
Tolimesnieji Vytauto muziejaus statybos darbai
Tolimesnieji Vytauto muziejaus statybos darbai
Lietuvos Žinios
1932-04-06 p.6
Žinutė
Muziejus auga
Muziejus auga
Lietuvos Žinios
1932-05-11 p.4
Žinutė
Ugniagesių muziejus
Ugniagesių muziejus
Lietuvos Žinios
1932-05-17 p.5
Žinutė
Karo muziejus
Karo muziejus
Lietuvos Žinios
1922-05-07 p.3
Žinutė
Karo muzėjus su Laisvės Varpu
Karo muzėjus su Laisvės Varpu
Lietuvos Žinios
1922-06-18 p.2
Straipsnis
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Pedagoginio Muziejaus atidarymas
Lietuvos Žinios
1922-11-18 p.3
Žinutė
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Lietuva
1922-05-09 p.3
Straipsnis
„Aušros“ muziejaus laidotuvės
„Aušros“ muziejaus laidotuvės
Lietuvos Žinios
1932-06-28 p.4
Straipsnis
Dėl miestų statybos
Dėl miestų statybos
Lietuva
1923-03-23 p.2-5
Straipsnis
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Dėl straipsnio Karo muziejaus, Čiurlionies galerijos ir kitų muziejų statymo reikalų
Lietuva
1924-04-16 p.3-4
Straipsnis
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Lietuvos Aidas
1939-01-20 p.2
Straipsnis
Marijampolė. Marijampolė artėja prie 20.000
Marijampolė. Marijampolė artėja prie 20.000
Lietuvos Aidas
1939-01-28 p.7
Straipsnis
Iš Veiverių gyvenimo. Statoma moderni pradžios mokykla. Kuriamas muziejus
Iš Veiverių gyvenimo. Statoma moderni pradžios mokykla. Kuriamas muziejus
Lietuvos Aidas
1939-02-11 p.7
Straipsnis
Kaunas išaugo į modernų miestą
Kaunas išaugo į modernų miestą
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.2
Straipsnis
Žagarėje atidaromas spaudos muziejus
Žagarėje atidaromas spaudos muziejus
Lietuvos Žinios
1935-06-22 p.8
Žinutė
Pribrendęs reikalas
Pribrendęs reikalas
Lietuvos Žinios
1935-07-27 p.6
Žinutė
Karo muziejus jau atidarytas
Karo muziejus jau atidarytas
1936-03-02 p.7
Žinutė
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Naujų patalpų reikalas „Aušros“ muziejui
Naujų patalpų reikalas „Aušros“ muziejui
Lietuvos Žinios
1935-08-20 p.6
Žinutė
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Lietuvos Žinios
1940-01-11 p.10
Straipsnis
Iš lūšnos į rūmus
Iš lūšnos į rūmus
Lietuvos Žinios
1940-03-18 p.p.8
Žinutė
Kauno centralinis muziejus
Kauno centralinis muziejus
Lietuvos Žinios
1923-12-28 p.3
Žinutė
Žemės ūkio parodos komitetas
Žemės ūkio parodos komitetas
Lietuvos Žinios
1924-02-06 p.2
Žinutė
Prekių muziejus
Prekių muziejus
Lietuvos Žinios
1925-02-14 p.2
Straipsnis
Prekių muziejus (Tąsa)
Prekių muziejus (Tąsa)
Lietuvos Žinios
1925-02-18 p.2
Straipsnis
„Alkos“ muziejaus statyba Telšiuose
„Alkos“ muziejaus statyba Telšiuose
Lietuvos Žinios
1937-01-22 p.5
Žinutė
Stikliniai namai
Stikliniai namai
Lietuvos Žinios
1937-04-09 p.4
Žinutė
Panemunės sanatorija pavadinta dr. K. Griniaus vardu
Panemunės sanatorija pavadinta dr. K. Griniaus vardu
Lietuvos Žinios
1937-06-01 p.9
Straipsnis
Tėviškė muziejaus steigimo reikalu
Tėviškė muziejaus steigimo reikalu
Lietuvos Žinios
1937-07-01 p.2
Straipsnis
Prie Dionizmo Poškos baublių
Prie Dionizmo Poškos baublių
Lietuvos Aidas
1939-06-22 p.7
Straipsnis
Mažeikių apskrities istoriniai paminklai
Mažeikių apskrities istoriniai paminklai
Lietuvos Aidas
1939-06-27 p.3
Straipsnis
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Smėlėtosios dzūkijos sostinė - Alytus
Smėlėtosios dzūkijos sostinė - Alytus
Lietuvos Aidas
1939-10-11 p.4
Straipsnis
Kas naujo Karo Muziejuje
Kas naujo Karo Muziejuje
Lietuvos Aidas
1939-11-15 p.4
Straipsnis
Kas padaryta Vilniaus krašto kultūrinėje srityje
Kas padaryta Vilniaus krašto kultūrinėje srityje
Lietuvos Aidas
1939-11-20 p.8
Straipsnis
Sostinėje. Kultūros lobyne
Sostinėje. Kultūros lobyne
Lietuvos Aidas
1940-01-31 p.2
Straipsnis
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Lietuvos Aidas
1940-02-29 p.3
Straipsnis
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.4
Straipsnis
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Lietuvos Aidas
1940-03-21 p.11
Straipsnis
Maironio muziejaus pradžia
Maironio muziejaus pradžia
Lietuvos Aidas
1940-04-22 p.5
Straipsnis
V.D. Kultūros muziejui projektuojama pristatyti vieną sparną
V.D. Kultūros muziejui projektuojama pristatyti vieną sparną
Lietuvos Žinios
1938-01-25 p.7
Žinutė
Būvusioje lūšnoje kuriamas muziejų rūmas
Būvusioje lūšnoje kuriamas muziejų rūmas
Lietuvos Aidas
1940-05-18 p.4
Straipsnis
Vytauto muziejaus statybos reikalu
Vytauto muziejaus statybos reikalu
Lietuvos Žinios
1933-02-02 p.5
Žinutė
Vėl tęsiami Vytauto Didžiojo muziejaus statybos darbai
Vėl tęsiami Vytauto Didžiojo muziejaus statybos darbai
Lietuvos Žinios
1933-05-16 p.5
Žinutė
Kultūros paminklų apsauga Vilniaus m. ir srityje
Kultūros paminklų apsauga Vilniaus m. ir srityje
Lietuvos Žinios
1940-06-05 p.5
Straipsnis
Kėdainiai. Per 20 metų surinktas vertingas muziejinis turtas
Kėdainiai. Per 20 metų surinktas vertingas muziejinis turtas
Lietuvos Aidas
1940-06-05 p.7
Straipsnis
Oro muzejui vietą parenkant
Oro muzejui vietą parenkant
Lietuvos Aidas
1940-06-07 p.5
Straipsnis
Kultūros paminklai Vilniuje
Kultūros paminklai Vilniuje
Lietuvos Aidas
1940-06-12 p.5
Straipsnis
Žinutė apie Švietimo ministerijos planus
Žinutė apie Švietimo ministerijos planus
Lietuvos Ūkininkas
1922-01-01 p.6
Žinutė
Kauno miesto muziejus bus pertvarkytas
Kauno miesto muziejus bus pertvarkytas
Lietuvos Žinios
1934-04-12 p.6
Žinutė
Kaunas - priešingumų miestas
Kaunas - priešingumų miestas
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
1 139
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Šaulių namai Veiveriuose
Šaulių namai Veiveriuose
1938
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Sitkūnų radijo stotis
Sitkūnų radijo stotis
1938 - 1940
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 99

Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos Motinos ir vaiko muziejaus rūmai – įdomi ir moderni tarpukario Lietuvos architektūrinė vizija, taip ir neįgavusi realaus pavidalo. Motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga buvo įkurta 1928 m. Kaune. Jungdama 23 labdaros organizacijas, sąjunga sparčiai plėtė savo šviečiamąją ir labdaringą veiklą. Neilgai trukus, 1932 m., buvo įkurtas muziejus, kuris glaudėsi „Laisvės al. 12 (dabar 24), tame pačiame name, kuriame buvo ir pirmasis motinos ir vaiko sveikatos centras Lietuvoje, įkurtas ledi Murielės Paget“[1].


Nekyla abejonių, jog tai būta modernios įstaigos. Taip pat ir muziejus buvo suprantamas ne kaip tradicinė pasyvi vertybių saugykla, bet kaip aktyvi edukacinė priemonė, teikianti „motinoms reikalingiausių higienos žinių: kaip elgtis su naujagimiu, kaip sekti, daboti vaiką nuo pat lopšelio, kaip auklėti nuo kūdikystės iki užaugant. Kaip kovoti su įvairiomis ligomis. Visa tai galima muziejuje pamatyti paveikslėliuose, diagramose ir eksponatuose”[2]. Čia buvo skaitomos paskaitos, organizuojamas mokymas, leidžiama propagandinė literatūra, plakatai. Veiklos apimtys, galima spėti, darė apčiuopiamą įtaką visuomenei. Antai knygutės „Sveikas maistas vaikams“ buvo išdalyta nemokamai 20 000 egzempliorių, „tiesiog negirdėtas buvo ir muziejaus išleisto „Naikink muses“ plakato pareikalavimas“[3].


Lankomas nemokamai, muziejus buvo populiarus. Natūralu, sparčiai plėtojama veikla skatino ieškoti papildomų erdvių. Tad organizacija įsigijo šalia esantį žemės sklypą bei paskelbė muziejaus ir sąjungos patalpų projekto konkursą. Pastarąjį laimėjo prieš kelerius metus Prancūzijoje mokslus baigęs architektas Jonas Kovalskis-Kova[4]. Kaip matome iš išlikusio projekto, tai galėjo būti vienas moderniausių laikinosios sostinės pastatų. Juostiniai langai, medžiagiškumo neslepiantis minimalistinis fasadas – visa tai bylojo apie naujovišką architektūrinės reprezentacijos sampratą. Fasado plokščių jungtis projekte puošė simboliškos vaikiškų žaislų figūrėlės – arkliukai ir paukšteliai. Dekoratyvumo nestokojo ir pagrindinis įėjimas, papuoštas motinos ir vaikų skulptūra. Visgi, jei pastatą palygintume su kitu panašaus laikotarpio socialinę funkciją atliekančiu objektu – senelių prieglauda, šis projektas akivaizdžiai orientavosi į grynąją tarptautinio modernizmo estetiką.


Vaidas Petrulis


 
[1] Baliutavičienė, K. D. Motinos ir vaiko muziejus Kaune – dingęs muziejus. In Lietuvos akušerija ir ginekologija, 2012, birželis, t. XV, nr. 2, p. 156.


[2] „Motinos ir vaiko“ muziejų aplankė apie 60.000 žmonių. Lietuvos aidas, 1938, spalio 3.


[3] Motinos ir vaiko muziejus Kaune. Lietuvos aidas, 1937, gruodžio 11.


[4] Architektas Kovalskis laimėjo Motinos ir Vaiko muziejaus konkusą. Lietuvos aidas, 1938, kovo 12.


Fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 3
Fasadas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 3
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 4
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 4
II a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 5
II a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 5
III a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 5a
III a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 5a
Rūsio planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 7
Rūsio planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 7
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 3
Situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 736, l. 3