Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune, tarpukariu formavę bendrą sklypą (Laisvės al. 47)<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, sudaro vieną subtiliausių Laivės alėjos modernistinių mini kompleksų. Ankstyviausias šio komplekso namas Laisvės al. 83 pastatytas dar 1931 m. (tikėtina, kad projekto autorius arch. Mozė I. Blochas<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>). Laisvės al. 85, galima spėti, iškilo 1940 m. pradžioje (projekto autoriai inž. G. Rozentalis ir arch. I. Trakmanas). Prie šio komplekso dera ir gretimo sklypo namas (dab. Laisvės al. 87), rekonstruotas pagal 1939 m. L. Rito<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> projektą. Kaip ir būdinga šios stilistikos pastatams, pastarųjų namų architektūra be pagražinimų, švarių formų, tačiau taip pat pasižymi ir subtiliais savitumais: namas Laisvės al. 83 išsiskiria įdomia antro aukšto langų proporcija, na, o Laisvės al. 85 statinys papuoštas asimetrišku fasado akcentu, kuris iliustruoja grynąją tarptautinio modernizmo estetiką. Dar vienas komplekso elementas – elegantiškos, laiko dvasią liudijančios stiklo vitrinos, kokių galime pamatyti ne viename Europos mieste – negrįžtamai prarastos.  </p>
<p style="text-align: justify;">Nors šiandien praeivio akį patraukia išbaigta modernistinė gatvės išklotinė, o ir vidinės sklypo erdvės architektūriniu požiūriu gana vientisos, tarpukario metais besiformuojantis šios teritorijos užstatymas galėtų būti įdomus pavyzdys studijuojantiems Laivės alėjos vidinių sklypų raidą. Kaip ir būdinga tam metui, teritorija kito gana chaotiškai, pagal nuolat besikeičiančius savininkų poreikius bei galimybes. Medinius pastatus tolydžio keitė mūriniai, buvo platinamos prie gatvės esančių statinių vitrinos, kai leisdavo galimybės, užstatomi papildomi aukštai. Tiesa, procesai ne visuomet vykdavo sklandžiai. Vidinių kiemų senieji mediniai statiniai, neretai avarinės būklės, neskubėti griauti, o naujieji užmojai ne visuomet būdavo sėkmingai įgyvendinami.</p>
<p style="text-align: justify;">Šio sklypo istorija atskleidžia, kad netgi 1931 m., kai prie gatvės jau stovėjo naujas namas, vidinėje sklypo dalyje gyventa toli gražu ne tokiomis moderniomis sąlygomis. 1931 m. gruodžio 22 d. komisija konstatuoja, kad „sodybos kieme yra senas supuvęs medinis gyv. namas, kurio lubos gerokai įlinkusios, balkiai supuvę ir visai silpni, stogas gontų kiauras, visas namas suiręs, gyvenimui netinkamas. Šio namo salkoje gyvena Grindbergienė“<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sklypas pasižymėjo ir neįgyvendintų projektų gausa. 1926 m. buvo planuota įrengti dviejų aukštų mūrinį namą sklypo gilumoje. Kiek vėliau parengtas dar vienas neįgyvendintas projektas. Pagal Mozės I. Blocho 1930 m. projektą Danieliui Kapulskiui priklausančioje sklypo dalyje planuota pastatyti modernų mūrinį keturių aukštų namą prie gatvės. Galų gale 1931 m. buvo parengtas kuklesnis trijų aukštų namo projektas, o pagal jį pastatytas objektas kaip tik ir pradėjo formuoti modernistinį šios vietos pobūdį. Iš visų kitų neįgyvendintų projektų įdomu paminėti sandėliuką, kurį 1937 m. suprojektavo žymus Lietuvos inžinierius Anatolijus Rozenbliumas<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> (žinomas kaip Sporto halės Kaune autorius). Pasikeitus poreikiams, šioje vietoje įrengtas garažas (arch. J. Martinaitis). Architektūriškai įdomiausio sklypo objekto – Laisvės al. 47b (dabartinis Laisvės al. 85) – projektavimo procesas taip pat nepasižymėjo sklandumu. Prašymas leisti statyti trijų aukštų, keturių butų, keturiolikos kambarių gyvenamąjį namą buvo pateiktas 1939 m. birželio 16 d., tačiau Statybos komisija projektą kelis kartus atmetė siūlydama koreguoti slėptuvę, tobulinti fasadą<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Tad ir archyve matome kelis fasado variantus.</p>
<p style="text-align: justify;">Su šiuo sklypu susijusi ir viena svarbiausių tarpukario maitinimo bei pasilinksminimo įstaigų restoranas „Centralinis“, kauniečių „dar vadintas „božegraika“, dėl savininko Stasio Tumo ankstesnės veiklos – vargoninkavimo“<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. To meto spaudoje buvo rašoma: „Tikrai padori Kauno centre įstaiga yra Stasio Tumo „Centralinis Restoranas“, esąs Laisvės alėjos 47. Šis restoranas, įsteigtas 1926 m., per tiek jau metų yra įgijęs kauniečių, į Kauną atvažiuojančių klaipėdiečių ir net užsieniečių tarpe gerą vardą ir simpatijas“<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Įdomu, kad klestinti įstaiga savo veiklą plėtojo ir vidiniame sklypo kieme. 1936 m. balandį restorano savininko Stasio Tumo pateiktame prašyme leisti statyti medinį paviljoną rašoma: „Laisvės al. 47 laikau restoraną „Centralinis“. Restorano kieme yra sodnelis, vasaros dienomis sodnely statomi staliukai. Kadangi staliukai ir kiti daiktai nakčia ir lietaus metu negali likti po atviru dangumi, todėl prašau leisti man sodnely pastatyti vasaros metu pastogę, kurią nuimsiu pasibaigus sezonui“<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Leidimas buvo duotas. Pastogė užsibuvo ne vieną sezoną. Nors 1939 m. Kauno miesto Statybos skyrius paragino pastogę nugriauti<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, tačiau neilgai trukus priėmė sprendimą griovimo terminą nukelti iki 1940 m. gegužės 1 d. </p>
<p style="text-align: justify;">Nors tikrai žinome, kad restoranas veikė šiame sklype, tiksliai identifikuoti buvusią įstaigos vietą nėra lengva. Pažvelgę į 1926 m. sklypo planą matome, jog šalia Laisvės al. būta dviejų namų – plačiuoju fasadu atsuktas gyvenamasis namas (dab. Laisvės al. 83 vietoje) ir siauruoju galu – namas, kuriame greičiausiai buvo įsikūręs „United States Lines“ biuras<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> (dab. Laisvės al. 85 vietoje). Abejotina, ar restoranas galėjo veikti į gatvę atsuktame name (dab. Laisvės al. 83). Žinome, kad naujasis namas iškilo 1931 m., o restoranas veikė jau nuo 1926 metų, be to, 1930 m. spaudoje randame pranešimą apie jo atsinaujimą<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Dabartiniame Laisvės al. 85 pastate restoranas taip pat vargu ar galėjo veikti. Nors istorinėje nuotraukoje matome, kad ankstyvuoju sovietmečiu čia buvo „Dietinė valgykla“, tačiau projekte nurodyta, jog pirmame aukšte bus krautuvės. Kažin ar toks žinomas restoranas nebūtų įvardytas. Tad žinant, kad restoranas veikė ir vokiečių okupacijos metais<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, galima daryti dvi prielaidas: arba naujasis namas Laisvės al. 85 pagal projektą pastatytas vėliau (pvz. vėlyvuoju vokiečių okupacijos laikotarpiu arba ankstyvuoju sovietmečiu), o restorantas veikė senajame name (tačiau, kaip matome plane, 1926 m. čia buvo „United States Lines“ biuras), arba restoranas buvo vidinėje sklypo dalyje (tačiau šiai prielaidai prieštarauja čia stovinčio namo gyvenamoji paskirtis).  </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis </em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Tiesa, jau tarpukariu sklypą siaurais ruožais buvo pasidalję du savininkai (pvz., apie 1930 m. D. Kaplanas ir S. Segalis, vėliau savininkai keitėsi).</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Spėjimas remiasi faktu, kad prieš 1930 m. M. I. Blochas šiai vietai buvo parengęs 4 aukštų modernų projektą, kuris galbūt dėl finansinių priežaščių nebuvo įgyvendintas. 1931 m. projekto autoriaus KAA archyve saugomuose brėžiniuose išskaityti neįmanoma. </p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 4010, l. 1.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 29.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 42.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002 l. 2, 7.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> A. Surblys. Senųjų ir retų spaudinių skyriaus tinklapis. Prieiga per internetą: <a href="http://knyga.kvb.lt/images/easygallery/orig/98/1299672473_2011_central.jpg">http://knyga.kvb.lt/images/easygallery/orig/98/1299672473_2011_central.jpg</a></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> <em>Lietuvos Aidas</em>, 1938, vasario 15.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 37.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 62.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 3996, l. 1.</p>
</div>
<div>
<p class="Default"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> <em>Diena, </em>1930, sausio 12.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002 l. 28.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 85
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Mozė I. Blochas, Isaokas Trakmanas, G. Rozentalis
Metai: 1931
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Namas, Prekybiniai, Kavinė / Restoranas / Valgykla
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 29
Susiję bibliografijos įrašai
Naujos kavinės Kaune
Naujos kavinės Kaune
Lietuvos Aidas
1930-12-04 p.p. 6
Žinutė
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
Radio stotis be antenų
Radio stotis be antenų
Lietuvos Žinios
1931-02-27 p.p.5
Žinutė
Kaip Kauniečiai vasaroja
Kaip Kauniečiai vasaroja
Lietuvos Aidas
1932-07-05 p.5
Straipsnis
Kauno miesto taryba
Kauno miesto taryba
Lietuvos Aidas
1932-07-05 p.6
Straipsnis
Keliaujantiems į Nidą įsidėmėti
Keliaujantiems į Nidą įsidėmėti
Lietuvos Aidas
1932-07-08 p.7
Straipsnis
Kaip restoranai išnaudoja kauniečių kantrybę
Kaip restoranai išnaudoja kauniečių kantrybę
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.6
Straipsnis
Už ką gi mokama Karmelitų pliaže
Už ką gi mokama Karmelitų pliaže
Lietuvos Aidas
1932-07-20 p.6
Žinutė
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
L. Rūtelionio restorano skelbimas
L. Rūtelionio restorano skelbimas
1931-07-18 p.5
Reklama
Ten, kur žmonės taiso sveikatą
Ten, kur žmonės taiso sveikatą
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.p.4
Straipsnis
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
Lankykime savąjį Birštoną
Lankykime savąjį Birštoną
Lietuvos Aidas
1935-07-03 p.9
Straipsnis
Kaune yra 52 restoranai ir 5 alinės
Kaune yra 52 restoranai ir 5 alinės
Lietuvos Aidas
1932-12-14 p.7
Žinutė
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Kaunui tinka nemiegančio miesto vardas
Kaunui tinka nemiegančio miesto vardas
Lietuvos Aidas
1937-11-14 p.8
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Kauno valgyklos ir restoranai
Kauno valgyklos ir restoranai
Lietuvos Aidas
1937-11-20 p.5
Straipsnis
Naujųjų metų nuotykiai Kaune ir jo apylinkėse
Naujųjų metų nuotykiai Kaune ir jo apylinkėse
Lietuvos Aidas
1938-01-03 p.4
Straipsnis
Kaunas sekmadienį ilsisi...
Kaunas sekmadienį ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-23 p.6
Straipsnis
Miramaras
Miramaras
Liežuvis
1923-12-15 p.p. 4
Reklama
Varjete Miramaras
Varjete Miramaras
1923-12-15 p.p. 4
Žinutė
Kefė-restoranas "Laisvė"
Kefė-restoranas "Laisvė"
1923-12-15 p.p. 4
Reklama
"Čipurino" restoranas Kaune
"Čipurino" restoranas Kaune
1923-12-15 p.p. 4
Reklama
Restoranas "Laisvė"
Restoranas "Laisvė"
Ragutis
1928-01-01 p.p. 4
Žinutė
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1938-01-21 p.6
Straipsnis
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Palangos gyvenimo margintojai
Palangos gyvenimo margintojai
Lietuvos Aidas
1937-07-15 p.5
Straipsnis
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Kur Kaune galima skaniausiai ir švariausiai pavalgyti
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.45
Straipsnis
Kaunas per dieną
Kaunas per dieną
Lietuvos Aidas
1938-02-25 p.2
Straipsnis
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.4
Straipsnis
Mūsų turizmo plėtotės klausimu
Mūsų turizmo plėtotės klausimu
Lietuvos Aidas
1936-09-11 p.4
Straipsnis
Klaipėdos įvairumai
Klaipėdos įvairumai
Lietuvos Aidas
1938-04-01 p.5
Straipsnis
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Lietuvos Aidas
1937-07-29 p.5
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-02-14 p.5
Žinutė
Ateities namai
Ateities namai
Lietuvos Žinios
1931-10-26 p.4
Straipsnis
Arbatinės be arbatos. "Kilnojamieji sandėliai"
Arbatinės be arbatos. "Kilnojamieji sandėliai"
Lietuvos Aidas
1935-08-09 p.8
Straipsnis
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.5
Straipsnis
Žinutės iš Marijampolės apskrities
Žinutės iš Marijampolės apskrities
1935-09-28 p.8
Žinutė
Vilnius iš pirmo žvilgsnio
Vilnius iš pirmo žvilgsnio
Lietuvos Aidas
1938-07-11 p.6
Straipsnis
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Puikios vasarotojų pilys Nidos pajūryje
Puikios vasarotojų pilys Nidos pajūryje
Lietuvos Aidas
1938-08-20 p.2
Straipsnis
Palangoj statys už 100.000 lt. modernišką restoraną
Palangoj statys už 100.000 lt. modernišką restoraną
Lietuvos Žinios
1932-03-10 p.5
Žinutė
Nauja kavinė - Grand Cafe
Nauja kavinė - Grand Cafe
Lietuvos Žinios
1935-01-08 p.6
Reklama
Žinutė apie Kauno maitinimo įstaigas
Žinutė apie Kauno maitinimo įstaigas
Lietuva
1919-11-10 p.2-3
Straipsnis
Valdžios žinios. Aplinkraštis Apskričių Viršininkams
Valdžios žinios. Aplinkraštis Apskričių Viršininkams
Lietuva
1920-09-30 p.5
Straipsnis
Kauno kronika
Kauno kronika
Lietuva
1921-01-09 p.2
Straipsnis
Valdžios žinios
Valdžios žinios
Lietuva
1921-01-29 p.4
Straipsnis
Dėl miestų statybos
Dėl miestų statybos
Lietuva
1923-03-23 p.2-5
Straipsnis
Vakar dienos Kauno miesto tarybos posėdyje
Vakar dienos Kauno miesto tarybos posėdyje
Lietuvos Aidas
1933-04-07 p.6
Straipsnis
Kodėl nevykdoma
Kodėl nevykdoma
Lietuvos Aidas
1933-04-12 p.5
Žinutė
Loto rrestoranas
Loto rrestoranas
Lietuvos Žinios
1923-01-07 p.3
Žinutė
Šaukėnai. Daug svaigalų parduotuvių
Šaukėnai. Daug svaigalų parduotuvių
Lietuvos Aidas
1939-01-12 p.6
Žinutė
Palangos svetainė bus šiemet statoma
Palangos svetainė bus šiemet statoma
Lietuvos Aidas
1939-03-03 p.6
Straipsnis
Kaunas pramogauja
Kaunas pramogauja
Lietuvos Aidas
1939-03-04 p.6
Straipsnis
Miesto restoranas ir salė susirinkimams
Miesto restoranas ir salė susirinkimams
Lietuvos Žinios
1923-06-08 p.3
Žinutė
Kaunas išaugo į modernų miestą
Kaunas išaugo į modernų miestą
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.2
Straipsnis
Reikia viešbučių ir valgyklos
Reikia viešbučių ir valgyklos
Lietuvos Aidas
1939-04-12 p.6
Žinutė
Restoranų daugiau, negu Kaune
Restoranų daugiau, negu Kaune
Lietuvos Žinios
1935-06-26 p.6
Žinutė
Prašo iškelti restoranus iš Valančiaus gatvės arba pakeisti g. vardą.
Prašo iškelti restoranus iš Valančiaus gatvės arba pakeisti g. vardą.
1935-07-17 p.7
Žinutė
Antras laiškas iš Palangos
Antras laiškas iš Palangos
1935-07-18 p.5
Straipsnis
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Iš lūšnos į rūmus
Iš lūšnos į rūmus
Lietuvos Žinios
1940-03-18 p.p.8
Žinutė
Birštono kurortas
Birštono kurortas
Lietuvos Žinios
1924-06-07 p.1
Žinutė
Dėl padavėjų
Dėl padavėjų
Lietuvos Žinios
1937-02-27 p.8
Straipsnis
Stikliniai namai
Stikliniai namai
Lietuvos Žinios
1937-04-09 p.4
Žinutė
Kulautuvoj
Kulautuvoj
Lietuvos Žinios
1937-07-06 p.6
Straipsnis
Blušių arba Melnragės kaime
Blušių arba Melnragės kaime
Lietuvos Žinios
1937-07-17 p.10
Straipsnis
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Parengtas specialus nutarimas restoranams, alinėms, alaus barams, valgykloms, kavinėms ir panašioms įmonėms laikyti
Parengtas specialus nutarimas restoranams, alinėms, alaus barams, valgykloms, kavinėms ir panašioms įmonėms laikyti
Lietuvos Aidas
1939-10-02 p.3
Straipsnis
Būtinai prašosi tvarkomos Kauno kavinės
Būtinai prašosi tvarkomos Kauno kavinės
Lietuvos Aidas
1940-01-12 p.5
Straipsnis
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Lietuvos Aidas
1940-02-29 p.3
Straipsnis
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.4
Straipsnis
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Lietuvos Aidas
1940-03-21 p.11
Straipsnis
Kauniškis architektas Blochas išvyko siūlyti savo perkaso sumanymo Anglijai
Kauniškis architektas Blochas išvyko siūlyti savo perkaso sumanymo Anglijai
Lietuvos Žinios
1938-01-31 p.8
Straipsnis
Kaunas - priešingumų miestas
Kaunas - priešingumų miestas
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
1 84
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Donskių namas ir sklypas Kaune
Donskių namas ir sklypas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Kulautuvos sinagoga
Kulautuvos sinagoga
1935
Gyvenamasis namas darbininkams ir tarnautojams
Gyvenamasis namas darbininkams ir tarnautojams
1936 - 1941
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Žydų ligoninė Kaune
Žydų ligoninė Kaune
1854 - 1929
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
1 100

Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune, tarpukariu formavę bendrą sklypą (Laisvės al. 47)[1], sudaro vieną subtiliausių Laivės alėjos modernistinių mini kompleksų. Ankstyviausias šio komplekso namas Laisvės al. 83 pastatytas dar 1931 m. (tikėtina, kad projekto autorius arch. Mozė I. Blochas[2]). Laisvės al. 85, galima spėti, iškilo 1940 m. pradžioje (projekto autoriai inž. G. Rozentalis ir arch. I. Trakmanas). Prie šio komplekso dera ir gretimo sklypo namas (dab. Laisvės al. 87), rekonstruotas pagal 1939 m. L. Rito[3] projektą. Kaip ir būdinga šios stilistikos pastatams, pastarųjų namų architektūra be pagražinimų, švarių formų, tačiau taip pat pasižymi ir subtiliais savitumais: namas Laisvės al. 83 išsiskiria įdomia antro aukšto langų proporcija, na, o Laisvės al. 85 statinys papuoštas asimetrišku fasado akcentu, kuris iliustruoja grynąją tarptautinio modernizmo estetiką. Dar vienas komplekso elementas – elegantiškos, laiko dvasią liudijančios stiklo vitrinos, kokių galime pamatyti ne viename Europos mieste – negrįžtamai prarastos.  


Nors šiandien praeivio akį patraukia išbaigta modernistinė gatvės išklotinė, o ir vidinės sklypo erdvės architektūriniu požiūriu gana vientisos, tarpukario metais besiformuojantis šios teritorijos užstatymas galėtų būti įdomus pavyzdys studijuojantiems Laivės alėjos vidinių sklypų raidą. Kaip ir būdinga tam metui, teritorija kito gana chaotiškai, pagal nuolat besikeičiančius savininkų poreikius bei galimybes. Medinius pastatus tolydžio keitė mūriniai, buvo platinamos prie gatvės esančių statinių vitrinos, kai leisdavo galimybės, užstatomi papildomi aukštai. Tiesa, procesai ne visuomet vykdavo sklandžiai. Vidinių kiemų senieji mediniai statiniai, neretai avarinės būklės, neskubėti griauti, o naujieji užmojai ne visuomet būdavo sėkmingai įgyvendinami.


Šio sklypo istorija atskleidžia, kad netgi 1931 m., kai prie gatvės jau stovėjo naujas namas, vidinėje sklypo dalyje gyventa toli gražu ne tokiomis moderniomis sąlygomis. 1931 m. gruodžio 22 d. komisija konstatuoja, kad „sodybos kieme yra senas supuvęs medinis gyv. namas, kurio lubos gerokai įlinkusios, balkiai supuvę ir visai silpni, stogas gontų kiauras, visas namas suiręs, gyvenimui netinkamas. Šio namo salkoje gyvena Grindbergienė“[4].


Sklypas pasižymėjo ir neįgyvendintų projektų gausa. 1926 m. buvo planuota įrengti dviejų aukštų mūrinį namą sklypo gilumoje. Kiek vėliau parengtas dar vienas neįgyvendintas projektas. Pagal Mozės I. Blocho 1930 m. projektą Danieliui Kapulskiui priklausančioje sklypo dalyje planuota pastatyti modernų mūrinį keturių aukštų namą prie gatvės. Galų gale 1931 m. buvo parengtas kuklesnis trijų aukštų namo projektas, o pagal jį pastatytas objektas kaip tik ir pradėjo formuoti modernistinį šios vietos pobūdį. Iš visų kitų neįgyvendintų projektų įdomu paminėti sandėliuką, kurį 1937 m. suprojektavo žymus Lietuvos inžinierius Anatolijus Rozenbliumas[5] (žinomas kaip Sporto halės Kaune autorius). Pasikeitus poreikiams, šioje vietoje įrengtas garažas (arch. J. Martinaitis). Architektūriškai įdomiausio sklypo objekto – Laisvės al. 47b (dabartinis Laisvės al. 85) – projektavimo procesas taip pat nepasižymėjo sklandumu. Prašymas leisti statyti trijų aukštų, keturių butų, keturiolikos kambarių gyvenamąjį namą buvo pateiktas 1939 m. birželio 16 d., tačiau Statybos komisija projektą kelis kartus atmetė siūlydama koreguoti slėptuvę, tobulinti fasadą[6]. Tad ir archyve matome kelis fasado variantus.


Su šiuo sklypu susijusi ir viena svarbiausių tarpukario maitinimo bei pasilinksminimo įstaigų restoranas „Centralinis“, kauniečių „dar vadintas „božegraika“, dėl savininko Stasio Tumo ankstesnės veiklos – vargoninkavimo“[7]. To meto spaudoje buvo rašoma: „Tikrai padori Kauno centre įstaiga yra Stasio Tumo „Centralinis Restoranas“, esąs Laisvės alėjos 47. Šis restoranas, įsteigtas 1926 m., per tiek jau metų yra įgijęs kauniečių, į Kauną atvažiuojančių klaipėdiečių ir net užsieniečių tarpe gerą vardą ir simpatijas“[8]. Įdomu, kad klestinti įstaiga savo veiklą plėtojo ir vidiniame sklypo kieme. 1936 m. balandį restorano savininko Stasio Tumo pateiktame prašyme leisti statyti medinį paviljoną rašoma: „Laisvės al. 47 laikau restoraną „Centralinis“. Restorano kieme yra sodnelis, vasaros dienomis sodnely statomi staliukai. Kadangi staliukai ir kiti daiktai nakčia ir lietaus metu negali likti po atviru dangumi, todėl prašau leisti man sodnely pastatyti vasaros metu pastogę, kurią nuimsiu pasibaigus sezonui“[9]. Leidimas buvo duotas. Pastogė užsibuvo ne vieną sezoną. Nors 1939 m. Kauno miesto Statybos skyrius paragino pastogę nugriauti[10], tačiau neilgai trukus priėmė sprendimą griovimo terminą nukelti iki 1940 m. gegužės 1 d. 


Nors tikrai žinome, kad restoranas veikė šiame sklype, tiksliai identifikuoti buvusią įstaigos vietą nėra lengva. Pažvelgę į 1926 m. sklypo planą matome, jog šalia Laisvės al. būta dviejų namų – plačiuoju fasadu atsuktas gyvenamasis namas (dab. Laisvės al. 83 vietoje) ir siauruoju galu – namas, kuriame greičiausiai buvo įsikūręs „United States Lines“ biuras[11] (dab. Laisvės al. 85 vietoje). Abejotina, ar restoranas galėjo veikti į gatvę atsuktame name (dab. Laisvės al. 83). Žinome, kad naujasis namas iškilo 1931 m., o restoranas veikė jau nuo 1926 metų, be to, 1930 m. spaudoje randame pranešimą apie jo atsinaujimą[12]. Dabartiniame Laisvės al. 85 pastate restoranas taip pat vargu ar galėjo veikti. Nors istorinėje nuotraukoje matome, kad ankstyvuoju sovietmečiu čia buvo „Dietinė valgykla“, tačiau projekte nurodyta, jog pirmame aukšte bus krautuvės. Kažin ar toks žinomas restoranas nebūtų įvardytas. Tad žinant, kad restoranas veikė ir vokiečių okupacijos metais[13], galima daryti dvi prielaidas: arba naujasis namas Laisvės al. 85 pagal projektą pastatytas vėliau (pvz. vėlyvuoju vokiečių okupacijos laikotarpiu arba ankstyvuoju sovietmečiu), o restorantas veikė senajame name (tačiau, kaip matome plane, 1926 m. čia buvo „United States Lines“ biuras), arba restoranas buvo vidinėje sklypo dalyje (tačiau šiai prielaidai prieštarauja čia stovinčio namo gyvenamoji paskirtis).  


Vaidas Petrulis


 


 [1] Tiesa, jau tarpukariu sklypą siaurais ruožais buvo pasidalję du savininkai (pvz., apie 1930 m. D. Kaplanas ir S. Segalis, vėliau savininkai keitėsi).


[2] Spėjimas remiasi faktu, kad prieš 1930 m. M. I. Blochas šiai vietai buvo parengęs 4 aukštų modernų projektą, kuris galbūt dėl finansinių priežaščių nebuvo įgyvendintas. 1931 m. projekto autoriaus KAA archyve saugomuose brėžiniuose išskaityti neįmanoma. 


[3] KAA, f. 218, ap. 2, b. 4010, l. 1.


[4] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 29.


[5] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 42.


[6] KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002 l. 2, 7.


[7] A. Surblys. Senųjų ir retų spaudinių skyriaus tinklapis. Prieiga per internetą: http://knyga.kvb.lt/images/easygallery/orig/98/1299672473_2011_central.jpg


[8] Lietuvos Aidas, 1938, vasario 15.


[9] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 37.


[10] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 62.


[11] KAA, f. 218, ap. 2, b. 3996, l. 1.


[12] Diena, 1930, sausio 12.


[13] KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002 l. 28.


Sklypo Laisvės al. 47 planas 1925 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3995, l. 3
Sklypo Laisvės al. 47 planas 1925 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3995, l. 3
Sklypo Laisvės al. 47 planas 1926 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3998, l. 2
Sklypo Laisvės al. 47 planas 1926 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3998, l. 2
D. Kapulskio sklypo dalis 1930 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 1
D. Kapulskio sklypo dalis 1930 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 1
S. Segalio sklypo dalis 1928 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4001, l. 3
S. Segalio sklypo dalis 1928 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4001, l. 3
"United States Lines kontora" sklype, 1926 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3995, l. 3
"United States Lines kontora" sklype, 1926 m. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3995, l. 3
Gyvenamojo 2 a. namo projektas D. Kapulskiui 1926 m, neigyvendintas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3995, l. 2
Gyvenamojo 2 a. namo projektas D. Kapulskiui 1926 m, neigyvendintas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3995, l. 2
1930 m. neigyvendintas projektas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 1
1930 m. neigyvendintas projektas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 1
Fasadas (dab. Laisvės al. 83). KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 5
Fasadas (dab. Laisvės al. 83). KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 5
I a. planas (dab. Laisvės al. 83). KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 5
I a. planas (dab. Laisvės al. 83). KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 5
Pjūvis A-B (dab. Laisvės al. 83). KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 5
Pjūvis A-B (dab. Laisvės al. 83). KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 5
Neigyvendintas 1937 m. A. Rozenbliumo projektas sandėliukui prie dab. Laisvės al. 83. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 42
Neigyvendintas 1937 m. A. Rozenbliumo projektas sandėliukui prie dab. Laisvės al. 83. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 42
J. Martinaičio projektas sandėliukui. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 48
J. Martinaičio projektas sandėliukui. KAA, f. 218, ap. 2, b. 3999, l. 48
Fasadas (I variantas). KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
Fasadas (I variantas). KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
Fasadas (II variantas). KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 12b
Fasadas (II variantas). KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 12b
I a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
I a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
II-III a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
II-III a. planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
Rūsio planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
Pjūvis. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
Situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
Situacijos planas. KAA, f. 218, ap. 2, b. 4002, l. 4
Vaizdas apie 1952 m. Nuotr. aut. nežinomas, KTU ASI archyvas
Vaizdas apie 1952 m. Nuotr. aut. nežinomas, KTU ASI archyvas
Fragmentas, vaizdas apie 1952 m. Nuotr. aut. nežinomas, KTU ASI archyvas
Fragmentas, vaizdas apie 1952 m. Nuotr. aut. nežinomas, KTU ASI archyvas
Fragmentas, vaizdas apie 1952 m. Nuotr. aut. nežinomas, KTU ASI archyvas
Fragmentas, vaizdas apie 1952 m. Nuotr. aut. nežinomas, KTU ASI archyvas
Fragmentas, vaizdas apie 1952 m. Nuotr. aut. nežinomas, KTU ASI archyvas
Fragmentas, vaizdas apie 1952 m. Nuotr. aut. nežinomas, KTU ASI archyvas
Namai Laisvės al. 83 ir 85. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Namai Laisvės al. 83 ir 85. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Namas Laisvės al. 83. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Namas Laisvės al. 83. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Namas Laisvės al. 85. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Namas Laisvės al. 85. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Buvusio namo Laisvės al. 85 a vieta. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Buvusio namo Laisvės al. 85 a vieta. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Garažai prie namo Laisvės al. 83. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Garažai prie namo Laisvės al. 83. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Namų Laisvės al. 83 ir 85 vidinis kiemas. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Namų Laisvės al. 83 ir 85 vidinis kiemas. V. Petrulio nuotr., 2013 m.