„Metropolio“ viešbutis ir restoranas (Volkovyskių namas)
(Išlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Išgirdus „Metropolio“ restorano pavadinimą veikiausiai daugeliui iškyla tarpukario Kauno vaizdiniai. Būtent čia per naktis linksmindavosi poetas Kazys Binkis ir operos daininkas Kipras Petrauskas. Restorane mėgdavo lankytis Vytauto Didžiojo universiteto profesūra. Vienu metu jaunesnieji bohemos atstovai net buvo pradėję jį vadinti „Profesoryne“, „senių klubu“. Balio Sruogos, Vinco Krėvės, Leono Karsavino ir Fausto Kiršos, kartais ir Vinco Mykolaičio-Putino, kompanija „Metropolio“ restoraną buvo pavertusi vyresnės kartos literatų bohemos centru<a title="" href="#_ftn2">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tačiau „Metropolio“ istorija yra šiek tiek ankstesnė. Viešbučiui ir restoranui skirtą dviaukštį namą Nikolajaus pr. (Laisvės al.) ir Novobazarnaja (S. Daukanto) gatvės kampiniame sklype dar 1899 m. pastatė Izidorius ir Rachilė Volkovyskiai<a title="" href="#_ftn3">[2]</a>. Nikolajaus Andrejevo suprojektuotame pastate viešbučio kambariams buvo paskirtas visas antras aukštas, o pirmame aukšte, be kelių krautuvėlių ir šeimininkų buto, buvo įrengtos erdvės bufetui, restoranui ir biliardui<a title="" href="#_ftn4">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Netrukus „Metropolio“ viešbutis su restoranu gavo pirmos klasės kategoriją. Jo valdytojas A. Bulyginas 1909 m. reklamoje lankytojus viliojo žinia, kad pietų ir vakarienės metu restorane groja bei dainas atlieka italų orkestras, vadovaujamas Sacco<a title="" href="#_ftn5">[4]</a>. 1910 m. „Metropolyje“ grojo rumunų orkestras<a title="" href="#_ftn6">[5]</a>.  Kambariai  (iš viso jų buvo 27) čia kainavo nuo 75 kapeikų iki 3 rublių, papietauti buvo galima už 60 kapeikų.</p>
<p style="text-align: justify;">„Metropolio“ pastato kampinė dalis akcentuota virš stogo iškeltu piramidės formos bokšteliu (pagal pirminį projektą turėjo būti kupolo formos), gausiai ir smulkiai dekoruotais, horizontaliai suskaidytais fasadais<a title="" href="#_ftn7">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dabartinėje „Metropolio“ išorėje matome pakeistus tik kai kuriuos fasadų elementus – langus, duris, o viduje, deja, autentiškų erdvių ir detalių neišliko.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Arvydas Pakštalis</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[1]</a> Jankauskienė J. Vincas Krėvė-Mickevičius: nuodėmingasis dekanas. Prieiga per internetą: <a href="http://kauno.diena.lt/naujienos/kultura/vincas-kreve-mickevicius-nuodemingasis-dekanas-455503">http://kauno.diena.lt/naujienos/kultura/vincas-kreve-mickevicius-nuodemingasis-dekanas-455503 </a></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[2]</a> KAA. F. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 1-2.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[3]</a> Ten pat.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[4]</a> <em>Памятная книжка Ковенской губернии на 1909 год</em>. Ковно, 1908. <br /><a title="" href="#_ftnref6"></a></p>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[5]</a> <em>Памятная книжка Ковенской губернии на 1910 год.</em> Ковно, 1909.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[6]</a> Lukšionytė – Tolvaišienė, N. <em>Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje</em>. Kaunas, 2001, p. 93.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 68 / S. Daukanto g. 19
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Nikolajus Andrejevas
Metai: 1899
Laikotarpis: Carinis
Architektūros šakos: Viešbutis, Restoranas, Architektūra, Statinys, Gyvenamieji
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 10
Susiję bibliografijos įrašai
Kauno viešbučiai
Kauno viešbučiai
Lietuvos Aidas
1931-02-23 p.p.6
Straipsnis
Kaunas gyvai sutiko N. Metus
Kaunas gyvai sutiko N. Metus
Lietuvos Žinios
1931-01-02 p.p. 3
Žinutė
Lietuvos viešbučiui nupirkti įstatymo sumanymas
Lietuvos viešbučiui nupirkti įstatymo sumanymas
Lietuvos Žinios
1931-02-11 p.p. 5
Žinutė
Metropolio restorane ir kavinėj
Metropolio restorane ir kavinėj
Lietuvos Žinios
1931-02-13 p.p.5
Straipsnis
Radio stotis be antenų
Radio stotis be antenų
Lietuvos Žinios
1931-02-27 p.p.5
Žinutė
Nieko neužmiršo ir nieko neišmoko
Nieko neužmiršo ir nieko neišmoko
Lietuvos Aidas
1932-06-21 p.6
Straipsnis
Kaunas sekmadienį ilsisi...
Kaunas sekmadienį ilsisi...
Lietuvos Aidas
1934-01-23 p.6
Straipsnis
Miesto taryba svarstė skulkius reikalus
Miesto taryba svarstė skulkius reikalus
Lietuvos Žinios
1935-05-03 p.6
Straipsnis
Kauno pirtys
Kauno pirtys
Lietuva
1924-03-08 p.5
Straipsnis
1 9
Susiję objektai
Abelio Lapino namas
Abelio Lapino namas
1897
A. Perkausko cukrainė (Lidijos Vitkind-Rabinovič namas)
A. Perkausko cukrainė (Lidijos Vitkind-Rabinovič namas)
1900
„Versalio“ viešbutis (Isako Pikerio namas)
„Versalio“ viešbutis (Isako Pikerio namas)
1897
„Centrinis“ viešbutis (Onos Presienės namas)
„Centrinis“ viešbutis (Onos Presienės namas)
1896
1 4

Išgirdus „Metropolio“ restorano pavadinimą veikiausiai daugeliui iškyla tarpukario Kauno vaizdiniai. Būtent čia per naktis linksmindavosi poetas Kazys Binkis ir operos daininkas Kipras Petrauskas. Restorane mėgdavo lankytis Vytauto Didžiojo universiteto profesūra. Vienu metu jaunesnieji bohemos atstovai net buvo pradėję jį vadinti „Profesoryne“, „senių klubu“. Balio Sruogos, Vinco Krėvės, Leono Karsavino ir Fausto Kiršos, kartais ir Vinco Mykolaičio-Putino, kompanija „Metropolio“ restoraną buvo pavertusi vyresnės kartos literatų bohemos centru[1].


Tačiau „Metropolio“ istorija yra šiek tiek ankstesnė. Viešbučiui ir restoranui skirtą dviaukštį namą Nikolajaus pr. (Laisvės al.) ir Novobazarnaja (S. Daukanto) gatvės kampiniame sklype dar 1899 m. pastatė Izidorius ir Rachilė Volkovyskiai[2]. Nikolajaus Andrejevo suprojektuotame pastate viešbučio kambariams buvo paskirtas visas antras aukštas, o pirmame aukšte, be kelių krautuvėlių ir šeimininkų buto, buvo įrengtos erdvės bufetui, restoranui ir biliardui[3].


Netrukus „Metropolio“ viešbutis su restoranu gavo pirmos klasės kategoriją. Jo valdytojas A. Bulyginas 1909 m. reklamoje lankytojus viliojo žinia, kad pietų ir vakarienės metu restorane groja bei dainas atlieka italų orkestras, vadovaujamas Sacco[4]. 1910 m. „Metropolyje“ grojo rumunų orkestras[5].  Kambariai  (iš viso jų buvo 27) čia kainavo nuo 75 kapeikų iki 3 rublių, papietauti buvo galima už 60 kapeikų.


„Metropolio“ pastato kampinė dalis akcentuota virš stogo iškeltu piramidės formos bokšteliu (pagal pirminį projektą turėjo būti kupolo formos), gausiai ir smulkiai dekoruotais, horizontaliai suskaidytais fasadais[6].


Dabartinėje „Metropolio“ išorėje matome pakeistus tik kai kuriuos fasadų elementus – langus, duris, o viduje, deja, autentiškų erdvių ir detalių neišliko.


Arvydas Pakštalis
[1] Jankauskienė J. Vincas Krėvė-Mickevičius: nuodėmingasis dekanas. Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/naujienos/kultura/vincas-kreve-mickevicius-nuodemingasis-dekanas-455503


[2] KAA. F. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 1-2.


[3] Ten pat.


[4] Памятная книжка Ковенской губернии на 1909 год. Ковно, 1908.


[5] Памятная книжка Ковенской губернии на 1910 год. Ковно, 1909.


[6] Lukšionytė – Tolvaišienė, N. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. Kaunas, 2001, p. 93.


Metropolis 20 a. 6 deš, KTU ASI archyvas.
Metropolis 20 a. 6 deš, KTU ASI archyvas.
Fasadas iš Laisvės al. pusės. KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 2.
Fasadas iš Laisvės al. pusės. KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 2.
Fasadas iš S. Daukanto g. pusės. KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 2.
Fasadas iš S. Daukanto g. pusės. KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 2.
I a. planas. KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 2.
I a. planas. KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 2.
II a. planas. KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 2.
II a. planas. KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6485, l. 2.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.
Metropolis 2011 m., V. Petrulio nuotr.