Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
(Išlikęs
, k.k.v.r.
15968
)
<p style="text-align: justify;"><strong>Funkcija</strong>. Tai bene įspūdingiausias šiuolaikinio polifunkcinio komercinio bei gyvenamosios paskirties pastato atitikmuo tarpukario Kaune. Statinio savininkas ir pagrindinis naudotojas – svarbi to meto įmonė Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“. Pirmame aukšte buvo įsikūrusi tai pačiai bendrovei priklausanti krautuvė ir valgykla. Greta buvo įrengta užkandinė, vadinta „Pienocentro" darželiu<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> („Pienocentro“ bendrovė krautuvę su užkandine taip pat turėjo ir kitame pastate – Laisvės al. ir Ožeškienės g. kampe<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>). Pastate taip pat veikė P. Muralio kirpykla<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Kaip buvo rašoma to meto spaudoje, per du aukštus įsikūrusi įstaiga (pirmame aukšte – vyrų kirpykla, antrame – moterų) buvo „europietiško pobūdžio moderniškiausia įmonė“<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Trečiame aukšte buvo įrengtos administracinės patalpos, viršutiniuose aukštuose – butai.</p>
<p style="text-align: justify;">Sovietmečiu statinys pritaikytas akademinei veiklai: 1946 m. rūmai perduoti Žemės ūkio akademijai, o nuo 1964 m. priklauso tuomečiam KPI (dab. KTU). 1982 m., siekant simboliškai priminti pirminę funkciją, buvo įrengta pieno kavinė (arch. V. Dudzinskas), o 1983 m. – baras (dail. J. Maciulevičius)<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Atgavus nepriklausomybę, pieno kavinė ir baras pirmo aukšto patalpų išlaikyti nesugebėjo. Kuriam laikui čia buvo įsikūręs bankas. Kiek vėliau pirmo aukšto kavinė buvo atgaivinta (šiuo metu buvusi kavinė vis dar užima nedidelę pirmo aukšto dalį). Dabar čia įsikūrusi vaistinė.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Faktai.</strong> „1931 metais „Pienocentro“ bendrovės administracinių rūmų projekto konkursą laimėjo architektas V. Landsbergis-Žemkalnis. Prie projektavimo prisidėjo ir architektas K. Reisonas. Konstrukcijų skaičiavimus atliko inžinieriai J. Milius ir P. Markūnas. Statybą, kuri tęsėsi iki 1934 m., organizavo rangovai L. Markovičius ir J. Kaplanas“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Rūmai 1937 m. tarptautinėje parodoje „Exposition Internationale des Arts et des Techniques" Paryžiuje buvo apdovanoti garbės diplomu ir bronzos medaliu<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Urbanistinė reikšmė</strong>. Svarbių gatvių sankryžoje atsiradęs objektas tuo metu gana ryškiai išsiskyrė iš aplinkinio kelių aukštų Laisvės alėjos užstatymo. Kartu su netrukus šalia atsiradusiais <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=171">„Pažangos“ rūmais</a> statinys buvo tarsi šiuolaikinės modernios europietiškos sostinės pagrindinio bulvaro užuomazga. Tiesa, tokie „dangoraižiai“ (prie šių biurų pastatų galima priskirti ir <a href="http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=64">Centrinio pašto rūmus</a>, Taupomosios kasos rūmus bei keletą kitų objektų) dygo gana retais tarpais, tad naujamiesčio ir jo pagrindinės gatvės urbanistinė modernizacija išliko gana švelni, o aukštieji objektai tapo savotiškais orientyrais.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Architektūra.</strong> „Pienocentro“ rūmai – vienas ryškiausių lietuviškojo funkcionalizmo pavyzdžių. Lenktas pagrindinio fasado siluetas bei dinamiškas šviečiantis stogelis švelniai primena europietiško ekspresionizmo nuotaikas. Modernumo ir elegancijos pastatui suteikė lenkti kampo langai (šiuo metu išlikę tik antrajame aukšte). Visgi pati statinio tūrinė kompozicija santūri, simetriška, papuošta modernizuoto istorizmo statiniams būdingu profiliuotu karnizu.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis</em></p>
<p style="text-align: justify;">                            </p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Drėmaitė, M. <em>Pramonės architektūra Lietuvoje 1920-1940 metais</em>: daktaro disertacija [rankraštis]. Vilnius, 2006, p. 60.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> KAA, f. 218, ap. 2, b. 4051.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Manoma, kad šios įstaigos projektą parengė architektas Arnas Funkas (Kančienė, J. Arno Funkas. <em>Statyba ir architektūra,</em> 1990, Nr. 2, p. 27).</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Kuprys, P. Įstaiga, kuri gražina žmones. <em>Diena</em>, 1932, sausio 31.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> „Pienocentro“ rūmai Laisvės al. 55. Iš: <em>Kauno architektūra.</em> Vilnius: Mokslas, 1991, p. 143.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> <em>Ten pat, </em>p. 143.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Drėmaitė, M. Op. cit., p. 60.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 55/S. Daukanto g. 18
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Karolis Reisonas
Metai: 1931
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Administraciniai, Biuras / Ofisasi
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 32
Susiję bibliografijos įrašai
Žinutė apie naujas Pienocentro pienines
Žinutė apie naujas Pienocentro pienines
Lietuvos Žinios
1931-01-17 p.p.5
Pienocentras statydinsis didelius namus
Pienocentras statydinsis didelius namus
Lietuvos Žinios
1931-01-19 p.p.5
Sąryšy su Pienocentro nutarimu
Sąryšy su Pienocentro nutarimu
Lietuvos Žinios
1931-01-23 p.p.5
 Kaip atrodo Pienocentro šaldytuvai
Kaip atrodo Pienocentro šaldytuvai
1935-07-19 p.9
Straipsnis
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Lietuvos Aidas
1930-12-01 p.p.5
Straipsnis
Dėl namų statybos medžiagos
Dėl namų statybos medžiagos
Lietuvos Aidas
1930-12-24 p.p.9
Straipsnis
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
„Pažangos“ b
„Pažangos“ b
1931-01-17 p.p.5
Žinutė
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
1931-04-28 p.5
Straipsnis
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Lietuvos Aidas
1932-09-30 p.6
Žinutė
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.5
Žinutė
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.5
Žinutė
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1935-06-24 p.5
Straipsnis
Žaliakalnio gyventojų dėmesiui!
Žaliakalnio gyventojų dėmesiui!
Lietuvos Žinios
1931-09-16 p.5
Žinutė
Steigs didelį muilo fabriką
Steigs didelį muilo fabriką
Lietuvos Aidas
1932-12-19 p.7
Žinutė
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuva, kuria aš mačiau
Lietuvos Aidas
1937-11-17 p.2
Straipsnis
Straipsniai apie Klaipėdos maisto pramonę
Straipsniai apie Klaipėdos maisto pramonę
Lietuvos Aidas
1937-12-04 p.10
Straipsnis
Vaizdinė propaganda
Vaizdinė propaganda
Lietuvos Aidas
1937-12-17 p.4
Straipsnis
Vakar Kauno m. taryba priėmė naują Kauno biudžetą
Vakar Kauno m. taryba priėmė naują Kauno biudžetą
Lietuvos Aidas
1937-12-23 p.5
Straipsnis
Ukmergė
Ukmergė
Lietuvos Aidas
1938-01-21 p.6
Straipsnis
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Geležinkelių valdyba savo statyba kuria savitą stilių
Lietuvos Aidas
1938-02-10 p.
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.16
Straipsnis
Palangos paplūdimyje
Palangos paplūdimyje
Lietuvos Aidas
1937-07-03 p.8
Straipsnis
Amerikietis apie Šiaulius
Amerikietis apie Šiaulius
Lietuvos Aidas
1936-08-12 p.6
Straipsnis
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Statybos inspektorius apie miestelių išplanavimo penkmečio planą
Lietuvos Aidas
1938-03-16 p.4
Straipsnis
Nida iš tolo ir iš arti
Nida iš tolo ir iš arti
Lietuvos Aidas
1936-08-20 p.7
Straipsnis
Klaipėda. Statoma sporto salė
Klaipėda. Statoma sporto salė
Lietuvos Aidas
1937-07-22 p.2
Žinutė
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.10
Straipsnis
Steigs naują didelį aliejaus fabriką
Steigs naują didelį aliejaus fabriką
Lietuvos Aidas
1938-05-15 p.4
Straipsnis
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.7
Žinutė
Kulautuva užsidėjo naują skrybėlaitę
Kulautuva užsidėjo naują skrybėlaitę
Lietuvos Aidas
1938-06-12 p.6
Straipsnis
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Baigiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai
Lietuvos Aidas
1938-06-18 p.7
Straipsnis
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Tik visais atžvilgiais stiprėjančioje valstybėje taip auga miestai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.4
Straipsnis
Studijuoja pieno miltelių fabriko klausimą
Studijuoja pieno miltelių fabriko klausimą
Lietuvos Žinios
1931-10-24 p.5
Straipsnis
Ateities namai
Ateities namai
Lietuvos Žinios
1931-10-26 p.4
Straipsnis
Sporto rūmai
Sporto rūmai
Lietuvos Žinios
1931-10-27 p.5
Straipsnis
LA, 1936.04.23, p.5 - Iš Žaliakalnio labdarybės
LA, 1936.04.23, p.5 - Iš Žaliakalnio labdarybės
Lietuvos Aidas
1936-04-23 p.5
Straipsnis
Klaipėdos krašte pasivažinėjus ir pabuvus
Klaipėdos krašte pasivažinėjus ir pabuvus
1937-08-17 p.5
Straipsnis
Straipsniai apie Kauno miesto įmones
Straipsniai apie Kauno miesto įmones
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.7
Straipsnis
Kas naujo Kulautuvos kurorte
Kas naujo Kulautuvos kurorte
Lietuvos Aidas
1934-04-13 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Klaipėdą
Žinutės apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1934-10-01 p.p. 6
Straipsnis
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Kas įdomu Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1937-08-23 p.5
Straipsnis
Žinutės iš Marijampolės apskrities
Žinutės iš Marijampolės apskrities
1935-09-28 p.8
Žinutė
Pienocentras ruošia naują modernišką užkandinę
Pienocentras ruošia naują modernišką užkandinę
Lietuvos Aidas
1934-12-27 p.7
Žinutė
La, 1936.05.22, p.6 - Panevėžys. Pardės ligoninės statybą
La, 1936.05.22, p.6 - Panevėžys. Pardės ligoninės statybą
Lietuvos Aidas
1936-05-22 p.6
Straipsnis
Naujoji pienocentro užkandinė.
Naujoji pienocentro užkandinė.
Lietuvos Aidas
1935-01-05 p.12
Žinutė
Pienocentras pradėjo savo sukakties iškilmes
Pienocentras pradėjo savo sukakties iškilmes
1937-06-14 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Alytų
Žinutės apie Alytų
Lietuvos Aidas
1936-07-21 p.6
Straipsnis
Nauja „Pienocentro“ krautuvė
Nauja „Pienocentro“ krautuvė
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
„Pienocentro“ požemiuose
„Pienocentro“ požemiuose
Lietuvos Žinios
1932-03-23 p.4
Straipsnis
Valgyklų kultūrinimas
Valgyklų kultūrinimas
1935-01-05 p.8
Straipsnis
Pažangos b-vės ir Pienocentro byla su Kauno m. savivaldybe
Pažangos b-vės ir Pienocentro byla su Kauno m. savivaldybe
Lietuvos Žinios
1935-02-12 p.6
Straipsnis
Plečia sūrių gamybą
Plečia sūrių gamybą
Lietuvos Žinios
1935-03-15 p.7
Žinutė
Perimami miesto šaldytuvai
Perimami miesto šaldytuvai
Lietuvos Žinios
1940-01-05 p.8
Žinutė
Firma nauja, bet iškaba sena
Firma nauja, bet iškaba sena
Lietuvos Žinios
1932-04-02 p.4
Žinutė
Judančios Pienocentro užkandinės
Judančios Pienocentro užkandinės
Lietuvos Žinios
1935-05-03 p.7
Straipsnis
Žaliakalnis reikalingas Pienocentro užkandinės
Žaliakalnis reikalingas Pienocentro užkandinės
Lietuvos Žinios
1935-05-14 p.7
Straipsnis
Pradėjo statyti Dariaus-Girėno kūnams laikiną kapą-rūsį
Pradėjo statyti Dariaus-Girėno kūnams laikiną kapą-rūsį
Lietuvos Žinios
1935-05-29 p.6
Žinutė
Pienocentro suvažiavimas
Pienocentro suvažiavimas
Lietuvos Žinios
1932-04-21 p.5
Žinutė
Pienocentro suvažiavimas
Pienocentro suvažiavimas
Lietuvos Žinios
1932-04-23 p.4
Straipsnis
Nauji gyventojai Pienocentro rūmuose
Nauji gyventojai Pienocentro rūmuose
1932-04-25 p.5
Žinutė
„Pienocentro“ krautuvė „Pienocentrui“ ir priklausys
„Pienocentro“ krautuvė „Pienocentrui“ ir priklausys
Lietuvos Žinios
1932-05-02 p.4
Žinutė
Pieno centro penkių metų sukaktuvės
Pieno centro penkių metų sukaktuvės
Naujoji Romuva
1932-05-01 p.428
Straipsnis
Klaipėdos krašte
Klaipėdos krašte
1931-08-23 p.819
Straipsnis
Pienocentras praplėtė užkandinę
Pienocentras praplėtė užkandinę
Lietuvos Žinios
1932-06-24 p.6
Žinutė
Dėl miestų statybos
Dėl miestų statybos
Lietuva
1923-03-23 p.2-5
Straipsnis
Kaunas išaugo į modernų miestą
Kaunas išaugo į modernų miestą
Lietuvos Aidas
1939-03-22 p.2
Straipsnis
Nūdienėje Kretingoje
Nūdienėje Kretingoje
Lietuvos Aidas
1939-03-29 p.4
Straipsnis
Kiek Lietuvoje yra pieninių
Kiek Lietuvoje yra pieninių
Lietuvos Aidas
1939-04-11 p.p.8
Straipsnis
Paskirti krašto statybos komiteto nariai
Paskirti krašto statybos komiteto nariai
Lietuvos Aidas
1939-04-19 p.6
Straipsnis
„Pienocentras“ užims Vytauto parką
„Pienocentras“ užims Vytauto parką
Lietuvos Žinios
1935-06-25 p.7
Žinutė
Pienocentro didžiuliai šaldytuvai
Pienocentro didžiuliai šaldytuvai
Lietuvos Žinios
1935-07-18 p.7
Žinutė
Pienocentras nutaręs
Pienocentras nutaręs
1935-07-24 p.7
Žinutė
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Vytauto gatvės modernizmas dvokia...
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Iš lūšnos į rūmus
Iš lūšnos į rūmus
Lietuvos Žinios
1940-03-18 p.p.8
Žinutė
„Pienocentro“ veikla 1936 m.
„Pienocentro“ veikla 1936 m.
Lietuvos Žinios
1937-02-02 p.6
Straipsnis
Stikliniai namai
Stikliniai namai
Lietuvos Žinios
1937-04-09 p.4
Žinutė
Mūrinės Lietuvos klausimą iškelia pats gyvenimas
Mūrinės Lietuvos klausimą iškelia pats gyvenimas
Lietuvos Žinios
1937-04-10 p.7
Straipsnis
Kulautuvos kurorto darbai
Kulautuvos kurorto darbai
Lietuvos Žinios
1937-04-16 p.7
Straipsnis
Kulautuvoj
Kulautuvoj
Lietuvos Žinios
1937-07-06 p.6
Straipsnis
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Į didžius rūmus... iš kampininko
Į didžius rūmus... iš kampininko
Lietuvos Aidas
1939-07-19 p.5
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Miestų ir miestelių statybos reikalai
Lietuvos Aidas
1940-02-29 p.3
Straipsnis
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Atidaryta nauja vaikų ligoninė
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.4
Straipsnis
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba
Lietuvos Aidas
1940-03-21 p.11
Straipsnis
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Lietuvos Aidas
1940-03-31 p.2
Straipsnis
Prašo Šančiuose įsteigti užkandinę
Prašo Šančiuose įsteigti užkandinę
Lietuvos Žinios
1938-01-29 p.7
Žinutė
„Pienocentras“ baigia įrengti keltuvą per Nemuną
„Pienocentras“ baigia įrengti keltuvą per Nemuną
Lietuvos Žinios
1938-07-22 p.6
Žinutė
300 „fabrikų“ gamina Kaunui ledus
300 „fabrikų“ gamina Kaunui ledus
Lietuvos Žinios
1938-08-30 p.7
Žinutė
Kas reikalingesni?
Kas reikalingesni?
Lietuvos Žinios
1938-12-30 p.6
Straipsnis
Nuo šiandien Kaune pradeda veikti Pienocentro judamos parduotuvės
Nuo šiandien Kaune pradeda veikti Pienocentro judamos parduotuvės
Lietuvos Žinios
1933-07-15 p.6
Žinutė
Pienocentras - žinomiausia įstaiga visoje Lietuvoje
Pienocentras - žinomiausia įstaiga visoje Lietuvoje
Lietuvos Žinios
1933-09-09 p.5
Straipsnis
Vilniaus rotušė sutvarkya
Vilniaus rotušė sutvarkya
Lietuvos Žinios
1940-06-04 p.9
Straipsnis
Sporto rūmai jau baigiami įrengti
Sporto rūmai jau baigiami įrengti
Lietuvos Žinios
1934-06-15 p.7
Straipsnis
Palangos vasara
Palangos vasara
Lietuvos Žinios
1934-08-16 p.6
Straipsnis
Kaunas - priešingumų miestas
Kaunas - priešingumų miestas
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
1 105
Susiję objektai
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
Telšių Žemaitės (buv. M. Valančiaus) gimnazija
1935 - 1936
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
Kazimiero Škėmos daugiabutis namas Kaune
1932 - 1933
Jono Vileišio namas Kaune
Jono Vileišio namas Kaune
1930
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
M. Bruskienės gyvenamasis namas Kaune
1932 - 1933
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
1938 - 1939
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
Grigorijaus Gumeniuko namas Kaune
1938
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Abramo Gotlibo namas Kaune
Abramo Gotlibo namas Kaune
1930 - 1931
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
V. Nagornienės gyvenamasis namas Kaune
1933 - 1935
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
Boriso Goldbergo gyvenamasis namas Kaune
1937
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano Gylio ligoninės pastatas
Antano Gylio ligoninės pastatas
1932 - 1934
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
Petro Mačiulio gyvenamasis namas Kaune
1935 - 1936
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune
1933 - 1940
Kino teatras "Romuva" Kaune
Kino teatras "Romuva" Kaune
1938 - 1940
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
Pradžios mokykla žydų vaikams Kaune
1930 - 1931
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
1932
Sporto halė Kaune
Sporto halė Kaune
1938 - 1939
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
Gyvenamasis namas Savanorių pr. ir Laisvės al. kampe
1934
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
1929 - 1936
Č. Pacevičiaus vila
Č. Pacevičiaus vila
1935
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
Žemės bankas Kaune (dab. KTU centriniai rūmai)
1933 - 1935
Ugniagesių rūmai Kaune
Ugniagesių rūmai Kaune
1929 - 1930
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
Grigorijaus Gumeniuko gyvenamasis namas (pritaikytas Kauno 3-iajai gimnazijai)
1934 - 1935
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
Evangelikų reformatų bažnyčia Kaune
1937 - 1947
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
Darbo rūmai Kaune (dab. Kauno kultūros centras)
1938 - 1939
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
1937 - 1938
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
1791 - 1934
Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorija Kaune
Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorija Kaune
1933 - 1935
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
Rašytojo Juozo Paukštelio namas
1937
Žaliakalnio funikulierius
Žaliakalnio funikulierius
1931
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
Pradžios mokykla (dab. Jono Jablonskio gimnazija) Kaune
1931
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas
1932
Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
1937 - 1940
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
Lietuvos banko rūmai Kėdainiuose (Neišlikęs)
1931 - 1932
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
Buvusios draudimo bendrovės „Lloyd“ rūmai
1938
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
Simono Volperto privati klinika Šiauliuose
1930
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
Buvęs Fridos Arkusienės gyvenamasis namas
1939
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi  Aukštesnioji komercijos mokykla)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (buvusi Aukštesnioji komercijos mokykla)
1933 - 1935
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (buvusi Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė)
1931 - 1933
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
Namai Laisvės al. 83 ir 85 Kaune
1931 - 1940
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
Kultūros namų Kudirkos Naumiestyje projektas
1939
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
Motinos ir vaiko muziejaus Kaune rūmų projektas
1938
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Žydų realinė gimnazija Kaune
Žydų realinė gimnazija Kaune
1931
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė
1935 - 1937
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
Zenono ir Elenos Gerulaičių gyvenamasis namas Kaune
1934
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
1935 - 1938
Raseinių senojo pašto pastatas
Raseinių senojo pašto pastatas
1933 - 1934
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
Vlado Stankūno namas Kaune, Savanorių g. 58
1934
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
Romo Ovsiejaus Nochimo namas Kaune
1929 - 1931
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
Ernsto Vegnerio gyvenamasis namas Kaune
1934
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
Namas Kaune, L. Sapiegos g. 4
1935
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
P. J. Krasausko gyvenamasis namas Birštone
1938
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
1933 - 1934
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
1937
Prienų karinis miestelis
Prienų karinis miestelis
1935 - 1939
Raseinių karinis miestelis
Raseinių karinis miestelis
1936 - 1939
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos husarų kareivinių kompleksas
1900 - 1940
Telšių karinis miestelis
Telšių karinis miestelis
1939
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
Šiaulių Gubernijos karinis miestelis
1920 - 1940
Vytauto Didžiojo vardo muziejaus konkursinis projektas
Vytauto Didžiojo vardo muziejaus konkursinis projektas
1929 - 1930
Seredžiaus karinis miestelis
Seredžiaus karinis miestelis
1936 - 1939
Pajuosčio karinis miestelis
Pajuosčio karinis miestelis
1931 - 1939
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Neidentifikuotas trijų aukštų pastatas
Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaičių muziejus „Alka“
1936 - 1941
Kėdainių gimnazija
Kėdainių gimnazija
1935 - 1944
Vila „Šilelis“
Vila „Šilelis“
1938 - 1939
Vila Naglio g. 8
Vila Naglio g. 8
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
1937
Valstybinis stadionas Kaune
Valstybinis stadionas Kaune
1935 - 1936
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės gyvenamieji namai
1939
Meilacho Melamedo namas Kaune
Meilacho Melamedo namas Kaune
1938 - 1939
Janinos Rožanskienės namas
Janinos Rožanskienės namas
1939
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
1930 - 1931
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
1937 - 1940
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
Lietuvos šaulių sąjungos namai Utenoje
1933
Maušos ir Natano Feinbergų namas
Maušos ir Natano Feinbergų namas
1929
Liongino Juknevičiaus namas
Liongino Juknevičiaus namas
1937
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
Bendrovės „Maistas“ mėsos perdirbimo ir bekono fabrikas Tauragėje
1931 - 1932
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
Buvusi Marijampolės Petro Armino pradžios mokykla
1934
Alytaus trečioji pradinė mokykla
Alytaus trečioji pradinė mokykla
1937
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Gimazija Biržuose
Gimazija Biržuose
1931
Valstybinė Plaučių ligų ligoninė Jurbarke
Valstybinė Plaučių ligų ligoninė Jurbarke
1913 - 1931
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Panevėžio ligonių kasos
Panevėžio ligonių kasos
1936 - 1937
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
Panevėžio valsčiaus savivaldybės pastatas
1933
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
Buvęs notaro Jono Dikino namas Raseiniuose
1933 - 1936
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Buvusi Raseinių autobusų stotis
Raseinių pradžios mokykla
Raseinių pradžios mokykla
1933
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
1932
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
Kėdainių apskrities savivaldybės ligoninė
1935 - 1937
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Palemono pradžios mokykla
Palemono pradžios mokykla
1935 - 1937
1 111

Funkcija. Tai bene įspūdingiausias šiuolaikinio polifunkcinio komercinio bei gyvenamosios paskirties pastato atitikmuo tarpukario Kaune. Statinio savininkas ir pagrindinis naudotojas – svarbi to meto įmonė Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“. Pirmame aukšte buvo įsikūrusi tai pačiai bendrovei priklausanti krautuvė ir valgykla. Greta buvo įrengta užkandinė, vadinta „Pienocentro" darželiu[1] („Pienocentro“ bendrovė krautuvę su užkandine taip pat turėjo ir kitame pastate – Laisvės al. ir Ožeškienės g. kampe[2]). Pastate taip pat veikė P. Muralio kirpykla[3]. Kaip buvo rašoma to meto spaudoje, per du aukštus įsikūrusi įstaiga (pirmame aukšte – vyrų kirpykla, antrame – moterų) buvo „europietiško pobūdžio moderniškiausia įmonė“[4]. Trečiame aukšte buvo įrengtos administracinės patalpos, viršutiniuose aukštuose – butai.


Sovietmečiu statinys pritaikytas akademinei veiklai: 1946 m. rūmai perduoti Žemės ūkio akademijai, o nuo 1964 m. priklauso tuomečiam KPI (dab. KTU). 1982 m., siekant simboliškai priminti pirminę funkciją, buvo įrengta pieno kavinė (arch. V. Dudzinskas), o 1983 m. – baras (dail. J. Maciulevičius)[5]. Atgavus nepriklausomybę, pieno kavinė ir baras pirmo aukšto patalpų išlaikyti nesugebėjo. Kuriam laikui čia buvo įsikūręs bankas. Kiek vėliau pirmo aukšto kavinė buvo atgaivinta (šiuo metu buvusi kavinė vis dar užima nedidelę pirmo aukšto dalį). Dabar čia įsikūrusi vaistinė.


Faktai. „1931 metais „Pienocentro“ bendrovės administracinių rūmų projekto konkursą laimėjo architektas V. Landsbergis-Žemkalnis. Prie projektavimo prisidėjo ir architektas K. Reisonas. Konstrukcijų skaičiavimus atliko inžinieriai J. Milius ir P. Markūnas. Statybą, kuri tęsėsi iki 1934 m., organizavo rangovai L. Markovičius ir J. Kaplanas“[6]. Rūmai 1937 m. tarptautinėje parodoje „Exposition Internationale des Arts et des Techniques" Paryžiuje buvo apdovanoti garbės diplomu ir bronzos medaliu[7].


Urbanistinė reikšmė. Svarbių gatvių sankryžoje atsiradęs objektas tuo metu gana ryškiai išsiskyrė iš aplinkinio kelių aukštų Laisvės alėjos užstatymo. Kartu su netrukus šalia atsiradusiais „Pažangos“ rūmais statinys buvo tarsi šiuolaikinės modernios europietiškos sostinės pagrindinio bulvaro užuomazga. Tiesa, tokie „dangoraižiai“ (prie šių biurų pastatų galima priskirti ir Centrinio pašto rūmus, Taupomosios kasos rūmus bei keletą kitų objektų) dygo gana retais tarpais, tad naujamiesčio ir jo pagrindinės gatvės urbanistinė modernizacija išliko gana švelni, o aukštieji objektai tapo savotiškais orientyrais.


Architektūra. „Pienocentro“ rūmai – vienas ryškiausių lietuviškojo funkcionalizmo pavyzdžių. Lenktas pagrindinio fasado siluetas bei dinamiškas šviečiantis stogelis švelniai primena europietiško ekspresionizmo nuotaikas. Modernumo ir elegancijos pastatui suteikė lenkti kampo langai (šiuo metu išlikę tik antrajame aukšte). Visgi pati statinio tūrinė kompozicija santūri, simetriška, papuošta modernizuoto istorizmo statiniams būdingu profiliuotu karnizu.


Vaidas Petrulis


                            
[1] Drėmaitė, M. Pramonės architektūra Lietuvoje 1920-1940 metais: daktaro disertacija [rankraštis]. Vilnius, 2006, p. 60.


[2] KAA, f. 218, ap. 2, b. 4051.


[3] Manoma, kad šios įstaigos projektą parengė architektas Arnas Funkas (Kančienė, J. Arno Funkas. Statyba ir architektūra, 1990, Nr. 2, p. 27).


[4] Kuprys, P. Įstaiga, kuri gražina žmones. Diena, 1932, sausio 31.


[5] „Pienocentro“ rūmai Laisvės al. 55. Iš: Kauno architektūra. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 143.


[6] Ten pat, p. 143.


[7] Drėmaitė, M. Op. cit., p. 60.


1932 m., A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
1932 m., A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
"Pienocentras" tarpukariu. A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
"Pienocentras" tarpukariu. A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
"Pienocentras" tarpukariu. A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
"Pienocentras" tarpukariu. A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
Reklama. "Naujoji spaktyva", 1939 m., Nr.4
Reklama. "Naujoji spaktyva", 1939 m., Nr.4
Karikatūra. Iš: "Diena", 1932, gegužės 1
Karikatūra. Iš: "Diena", 1932, gegužės 1
Atspindžiai "Pienocentro" languose. V. Augustino nuotr., Jaunoji Karta, 1935, nr. 9
Atspindžiai "Pienocentro" languose. V. Augustino nuotr., Jaunoji Karta, 1935, nr. 9
Fasadas iš Daukanto g. pusės. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
Fasadas iš Daukanto g. pusės. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
Fasadas iš Laisvės al. pusės. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
Fasadas iš Laisvės al. pusės. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
Rūsio planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
Rūsio planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
I a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
II a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
II a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
III a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
III a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
IV a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
IV a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
V a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
V a. planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
Pjūvis A-B. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
Pjūvis A-B. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
Pjūvis C-D ir situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
Pjūvis C-D ir situacijos planas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 151, l. 9
"Pienocentras" apie 1934 m. Iš: G. Jankevičiūtė. Art Deco Lietuvoje. Kaunas, 1998, p. 21
"Pienocentras" apie 1934 m. Iš: G. Jankevičiūtė. Art Deco Lietuvoje. Kaunas, 1998, p. 21
"Pienocentras" 1947 m. Nežinomo aut. nuotr. Kauno savivaldybės archyvas
"Pienocentras" 1947 m. Nežinomo aut. nuotr. Kauno savivaldybės archyvas
"Pienocentras" 1982 m. Nežinomo aut. nuotr. KTU ASI archyvas
"Pienocentras" 1982 m. Nežinomo aut. nuotr. KTU ASI archyvas
1983 m., A. Dumbliausko asmeninio rinkinio nuotr.
1983 m., A. Dumbliausko asmeninio rinkinio nuotr.
 Stalas "Pienocentro" posėdžių salei (arch. Bronius Elsbergas). iš: Albumas Vytatuto Didžiojo 500 metų mirties metinėms paminėti. Kaunas, 1933, p. 469
Stalas "Pienocentro" posėdžių salei (arch. Bronius Elsbergas). iš: Albumas Vytatuto Didžiojo 500 metų mirties metinėms paminėti. Kaunas, 1933, p. 469
Bendras vaizdas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Bendras vaizdas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Daukanto g. Fasadas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Daukanto g. Fasadas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Laisvės al. fasadas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Laisvės al. fasadas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Pagrindinis įėjimas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Pagrindinis įėjimas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Stogelio fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2011 m.
Stogelio fragmentas. V. Petrulio nuotr., 2011 m.
Laiptinė. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Laiptinė. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Laiptinės fragmentas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Laiptinės fragmentas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto šachta. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Lifto šachta. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Vitražas virš pagrindinio įėjimo. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Vitražas virš pagrindinio įėjimo. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Kiemo fasadas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Kiemo fasadas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Priestatas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Priestatas. 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.